Sukututkimus 

Esittelemme sukujemme esipolvia sukulaisille ja muille sukututkimuksesta kiinnostuneille. Voihan tästä löytyä tiedonjyväsiä omaan sukututkimukseen.

Tämä on osittain yhteinen harrastus, jota varten kävimme perusteelliset kurssit. Sittemmin tämä alue on ollut lähinnä Ralfin heiniä. Ralf on tutkinut sekä äitinsä että isänsä sukuja niin, että vanhimmat esi-isät ovat löytyneet jopa 1300-1400 luvuilta. Armin isän puoleinen suku on vielä lähes täysin selvittämättä 1800-luvun puolivälistä taaksepäin.


Sukututkimustulokset esitetään perinteisesti sukutaulujen muodossa, mikä on hyvä tapa mutta kokonaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa. Taulujen etuna on kuitenkin, että henkilön kaikki olennaiset tiedot saadaan ko. tauluun. 

Yleiskuvan saamiseksi esivanhemmat esitetään myös graafisesti esipolvikaavioina ja niihin linkittyy myös sukutaulujen teksti näytön alareunaan.

Sukutietojen esittämiseen liittyy sekin, että monet eivät pidä siitä, että heidän asioitaan esitetään julkisesti. Sen vuoksi esitämme sekä sukupuut että tarkempia tietoja sisältävät taulut sukupolvista, joiden syntymästä on kulunut jo ainakin sata vuotta. Niissäkin on pyritty noudattamaan sukututkimukseen liittyviä yleisiä eettisiä periaatteita.


Aloita valitsemalla suku: (Armin suku on vielä syöttämättä)

Ralfin suku
Armin suku
Takaisin etusivulle

Ralfin suku

 Ralfin äidin esivanhemmat (Karl William Hämelin & Maria Konstance Krabbe)
Ralfin isän esivanhemmat (Alexander Pulkkis;Store & Hilma Johanna Vitick)

Ralfin äidin esivanhemmat

Ralfin Elvi-äidin vanhemmat olivat Karl William Hämelin ent. Hämäläinen ja Maria Konstance Krabbe. Heidän lapsiaan olivat Karl VäinöArthur William,  Bruno Waldemar, Hjalmar Sigurd, Lars Werner, Signe Constance ja nuorimpana Elvi Maria.

Karlin vanhemmat olivat Kaarle Hämäläinen ja Johanna Fredrika Kastell. Konstancen vanhemmat olivat Simon Petter Krabbe ja Maria Charlotta Söderlund.
Yleiskuvan saamiseksi katso esipolvikaaviota, joka sisältää sekä esipolvihaarat graafisena esityksenä että kuhunkin henkilöön liittyvä teksti (klikkaamalla ko. henkilön laatikkoa):

Esipolvikaaviot

Tarkimmat tekstiesitykset kuvineen ja lähdeviitteineen sisältyvät perinteisiin esipolvitauluihin:

EsipolvitaulutEsipolvikaaviot

Tämä on laatikkoesitys, joka lähtee liikkeelle yhdestä henkilöstä ja etenee oikealle esivanhempiin. Klikkaamalla laatikoita saadaan ruudun alareunaan näkyviin tarkempia tekstitietoja henkilöstä. Tarkimmat tiedot saadaan kuitenkin esipolvitauluista. Tutustu kuitenkin kaavioihin ensin:


Ralfin äidin vanhempien esipolvikaaviot (suomeksi) Ralfs morföräldrars anschema (på svenska)
Karl W.Hämelin Karl W.Hämelin
Maria Konstance Krabbe Maria Konstance Krabbe

Esipolvitaulut


Ralfin äidin puolelta esipolvitaulut lähtevät liikkeelle äidin isovanhemmista Kaarle Hämäläinen, Johanna Fredrika Kastell, Simon Petter Krabbe ja Maria Charlotta Söderlund erikseen. Tällä tavalla kokonaisuus hahmottuu paremmin.

Ralfin äidin isovanhempien sukutaulut (suomeksi) Ralfs morfars och mormors föräldrars släkttavlor (på svenska)
Kaarle Hämäläinen
Kaarle Hämäläinen 
Johanna Fredrika Kastell Johanna Fredrika Kastell
Simon Petter Krabbe Simon Petter Krabbe
Maria Charlotta Söderlund Maria Charlotta Söderlund


Takaisin etusivulle


Ralfin isän esivanhemmat

Ralfin Einar-isän vanhemmat olivat Alexander Pulkkis (Pulkkinen)-Store ja Hilma Johanna Vitick. Heillä oli lapset: Einar Alexander, Anders Arthur, Hilma Johanna, Ester Maria, Aina Helena, Evald Marcellus, Ester Maria, Edna Alexandra ja Saima Elvira.

Alexanderin vanhemmat olivat Anders Brandt (-Måttis-Store-Pulkkis) ja  Brita Helena Borg. Hilman vanhemmat olivat Alexander Vitick ja Johanna Herronen.

Nykypolvia voi ihmetyttää sukunimien runsaus. Sukunimilakia ei ollut vielä 1800-luvulla. Sen vuoksi esiintyy monenlaisia lisänimiä erilaisissa asiakirjoissa. Länsi-Suomen maaseudulla oli yleinen tapa nimetä varsinkin mieshenkilöt sen maatilan mukaan, jolla he asuivat. Esimerkiksi Einarin isoisä Anders oli syntynyt Brandtin tilalla ja sitten asunut eri vaiheissa Måttis-, Store- ja Pulkkis-nimisillä tiloilla.
Yleiskuvan saamiseksi katso esipolvikaaviota, joka sisältää sekä esipolvihaarat graafisena esityksenä että kuhunkin henkilöön liittyvä teksti (klikkaamalla ko. henkilön laatikkoa):

Esipolvikaaviot

Tarkimmat tekstiesitykset kuvineen ja lähdeviitteineen sisältyvät perinteisiin esipolvitauluihin:

Esipolvitaulut

Esipolvikaaviot

Tämä on laatikkoesitys, joka lähtee liikkeelle yhdestä henkilöstä ja etenee oikealle esivanhempiin. Klikkaamalla laatikoita saadaan ruudun alareunaan näkyviin tarkempia tekstitietoja henkilöstä. Tarkimmat tiedot saadaan kuitenkin esipolvitauluista. Tutustu kuitenkin kaavioihin ensin:
 
Ralfin isän vanhempien esipolvikaavio (suomeksi) Ralfs farföräldrars anscema (på svenska)
Alexander Pulkkis;Store Alexander Pulkkis;Store
Hilma Johanna Vitick Hilma Johanna Vitick

Esipolvitaulut

Perinteisistä sukutauluista saadaan yleensä tarkimmat tiedot henkilöistä. Aikaisempiin esityksiin verrattuna taulut sisältävät joitakin kuvia sekä lähdeviitteitä. Lisäksi niissä on tietoja myös perheiden muista lapsista, jotka eivät ole tässä esitettyjen henkilöiden esivanhempia. Tämä esitystapa on hyvä silloin kun tietää mistä on kiinnostunut.
Ralfin isän puolelta sukutaulut lähtevät liikkeelle isän isovanhemmista Anders Brandt, Brita Helena Borg, Alexander Vitick ja Johanna Herronen.

Ralfin isän isovanhempien sukutaulut (suomeksi) Ralfs farfars och farmors föräldrars släkttavlor (på svenska)
Anders Brandt (-Måttis-Store-Pulkkis) Anders Brandt (-Måttis-Store-Pulkkis)
Brita Helena Borg Brita Helena Borg
Alexander Vitick Alexander Vitick
Johanna Herronen Johanna Herronen


Takaisin etusivulle

Armin suku

Armin isän puolelta sukututkimus on toistaiseksi alkutekijöissään ja siihen palataan kun tietoja karttuu.

Armin äidin puolelta on olemassa kirjankin muodossa julkaistuja sukuselvityksiä isoäidin puolelta ja isoisänkin puolelta on olemassa tutkimuksia. Näihinkin palataan joko niin, että viitataan ko. tutkimuksiin tai esitetään sukutaulut.