Taulu 1

. Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Syntynyt 02.03.1818 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[1]. Tehtailija;talollinen;lampuoti. Veljeksillä Brandtilla oli n. vuonna 1860 perustettu tupakkatehdas. Se oli pieni verrattuna suurimpiin, eli Räbbin ja Hakalaxin tehtaisiin. Pulkkiksen karstatehdas oli perustettu jo 1850 ja oli myös veljesten Anders Pulkkisen ja Matts Brandtin omistuksessa ja hoidossa. Se oli toisin kuin tupakkatehdas, pitäjän suurin. Karstanmyynnin arvo oli pienempi kuin tupakan mutta se oli tärkeä työllistäjä. Karstaraaka-aineet olivat melko halpoja mutta tupakanlehdet kalliita. Yhteisenä tekijänä molemmissa liiketoiminnoissa oli markkinointi. Veljekset matkustivat pitkiä matkoja myydäkseen tuotteitaan, mm. Pietariin ja Viipuriin. Vuonna 1859 säädettiin asetus, jonka mukaan kauppatavaroiden vienti Venäjälle oli tullivapaata. Veljekset anoivat yhdessä Jakob ja Matts Vevarin kanssa huhtikuussa 1860 senaatilta luvan viedä 5000 paria karstoja vuosittain Venäjälle. Senaatista tuli vahvistus, että uusien säännösten mukaan he saivat viedä tullivapaasti tuotteitaan. Myynnin tulosta ei ole kyetty selvittämään, mutta 1880-luvun alkupuolella vietiin Suomesta Venäjälle muutamia tuhansia pareja karstoja.

Yngve Heikel, joka on merkinnyt muistiin suomenruotsalaisia kansantansseja katsoo, että moni tanssi viittaa muualle ja ne on opittu matkoilla. Kerrotaan, että Anders Pulkkis ja Matts Vevar olivat oppineet purpurin eräällä karstanmyyntimatkalla Viipuriin. Myös Björkö-polska, joka oli ensimmäinen kansantanssi, joka esitettiin nuorisoseurakokouksessa ruotsinkielisellä seudulla oli lähtöisin Viipurista.

Ensimmäisen lyhyen avioliittonsa aikana Anders kulki sukunimellä Måttis. Oletuksena on, että hän silloin asui Måttiksen papinpuustellissa, joka oli Indolan naapurina. Toisen avioliittonsa alussa hänen perheensä oli merkitty Brandt no. 3:een ja rippikirjassa 1843-49 Store no. 4:ään, mikä johtui siitä, että Anders oli ilmeisesti vuokrannut tilan ja kutsuttiin siksi lampuotiksi. Saattoi olla, että tila lunastettiin myöhemmin. Seuraavan rippikirjan mukaan perhe mainitaan sekä Storessa että Pulkkis no. 4:ssä ja nimi Pulkkis esiintyy tyttären Brita Sofian kasteen yhteydessä 13.11.1850[2]. Kuollut 28.02.1876 Kaarlela. Isä Taulu 2. Äiti Taulu 3. –Puoliso 1:o 30.07.1837 Kaarlela Sofia Mattsdotter Saari. Syntynyt 10.02.1819 Kaarlela, Linnusperä, Saari. Kuollut lapsivuode 20.11.1837 Kaarlela, Linnusperä.[3] –Puoliso 2:o 20.12.1838 Kaarlela Brita Helena Andersdotter Borg. Syntynyt 11.06.1821 Kaarlela, Palo, Borg[4]. Kuollut 05.05.1864 Kaarlela[5].[3] –Puoliso 3:o 02.06.1865 Kaarlela Lena Katarina Kankkonen. Syntynyt 04.03.1819 Kaarlela, Rödsö, Kankkonen. Kuollut 21.09.1890 Kaarlela.[3]

Lapset
2: Karl Johan Andersson Brandt;Store;Pulkkis. Syntynyt 14.07.1841 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Pulkkisen isäntä. Jatkoi isänsä jälkeen karstanvalmistusta 1863 noin vuoteen 1890 saakka[6]. Kuollut 27.03.1902 Kaarlela[7].
2: Maja Lena Andersdotter Brandt;Store. Syntynyt 07.11.1843 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 17.01.1899 Kaarlela[7].
2: Anders Andersson Store;Pulkkis. Syntynyt 25.02.1846 Kaarlela. Kuollut 17.07.1847 Kaarlela.
2: Anders Andersson Store;Pulkkis. Syntynyt 27.04.1848 Kaarlela[4]. Kuollut 28.10.1866 Kaarlela[5].
2: Brita Sofia Andersdotter Pulkkis. Syntynyt 13.11.1850 Kaarlela[7]. Kuollut 25.09.1908 Kaarlela[7].
2: Lovisa Fredrika Andersdotter Pulkkis. Syntynyt 02.05.1853 Kaarlela. Kuollut 23.10.1854 Kaarlela.
2: Alexander Andersson Pulkkis;Store. Syntynyt 28.10.1855 Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis[4]. Nahkuri; nahkakauppias; talollinen. Alexander perusti 1886 nahkurintehtaan, joka 1800-luvun lopulla oli kunnan suurin noin neljälläkymmenellä kaarna-altaalla ja sekä märkä- että kuivaverstaineen. Lisäksi oli käsineiden leikkuutila. Tilalla oli vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina kisällejä, joille oli tarjolla ruoka ja maijoitus. Kisälleinä mainitaan mm. Oiva Björk. Siihen aikaan nahkurintoiminta kuitenkin hiljalleen tyrehtyi. Vertailuna mainittakoon, että myöhemmin kuuluisa Hagströmin nahkuri- ja nahkatehdas, perustettu 1896 saavutti saman koon 1910 ja kasvoi sitten maan suurimpien joukkoon. Nahkurintehtaat olivat karsta- ja nahkakäsinevalmistajien raaka-aine- eli nahkantoimittajia. 1800-luvun lopulla Kaarlelan nahkurit ostivat lampaan- ja vasikannahkaa lähinnä kotimaasta, mutta lehmännahkaa tuotiin myös ulkomailta. Vuosisadan vaihteessa tuotiin halpoja lampaannahkoja, lähinnä Austraaliasta. Tuotantoon tarvittava kalkki tuotiin myös mutta Vimpelistäkin oli saatavilla sammuttamatonta kalkkia. Toiminnassa tarvittiin myös lähinnä naisten ja lasten keräämää pajun- ja kuusen kaarnaa. Alexander osti esim. vuonna 1918 7000 kg kaarnaa hintaan 60 p kilolta. Nahan rasvaamiseen tarvittavaa hylkeenrasvaa hankittiin hylkeenpyyntiin harjoittavilta paikkakunnilta. Nahkuritoimintaan tarvittavat suuret puualtaat hankittiin lähiseudun kotinikkareilta mm. Teerijärveltä. Kaarlelan karstantuotanto lisääntyi voimakkaasti 1890-luvulla parantuneiden liikenneyhteyksien, mm. parantuneen rautatien ja uuden sataman ansiosta. Sen lisäksi tekniset parannukset Indolan ja Pulkkisen tehtailla lisäsivät kiinnostusta karstanvalmistukseen. Hintaa voitiin alentaa kannattavuutta vaarantamatta. Tietämyksen ja teknisen etumatkan vuoksi Kaarlelan karstatehtailijat olivat lähes ainoat maassa.

Alexander oli 1900-luvun alussa paikkakunnan suurimpia nahkakäsineiden valmistajia ja tuotanto oli noin 10 000 paria vuonna 1911. Suurempia olivat Johan Alskog, 15 000 paria ja A.L Hagström 40 000 paria.

Alexanderilla oli myös kauppaliike Kokkolassa, jossa hän myi tuotteitaan saapasnahkoina, nahkakäsineinä ja karstatuotteina. Muitakin tuotteita oli, kuten ilmoitus Kokkola-lehden mukaan: "Entuudesta hyvintunnettua Rullatupakkaa, Alex. Finnilän valmistamaa, on nykyisin myytävänä summissa ja vähittäin Kauppias Alex. Store´lla Kokkolassa. Yhteneväiset aikalaisten tietojen mukaan kauppa olisi ollut Kokkolan Pitkänsillankadun ja Itäisen Kirkkokadun kulmassa. Alexander osallistui ensimmäiseen maankattavaan tehdas- ja kotivalmistustuotteiden näyttelyyn 1913 Kokkolassa, esittelemällä nahkakäsineitä.

Alexander ja hänen serkkunsa Alfred Brandt tekivät isiensä tavoin pitkiä liikematkoja mm. Pietariin. Karstakirstu hevosrattailla tai -reellä matkattiin Jyväskylän ja Mikkelin kautta Viipuriin. Karlebynejdens Sparbankin julkaisun "Ett sekel i utveckling" (Kehittyvä vuosisata) kerrotaan, että heidän ensimmäisellä matkallaan he saivat isiltään karttaluonnoksen, josta selvisi reitti ja yöpymispaikat. Punkaharjun lähellä heidän kärrynsä hajosi ja toinen lähti hakemaan apua paikalliselta sepältä, joka uteli: "oletko Matin vaiko Antin poika? Seppä tunsi ilmeisesti poikien isät. Esimerkkinä vientimatkoista mainittakoon, että karstatehtailijat Alexander Store och Matts Johansson Wefwar 19.5.1882 saivat kuuden kuukauden passin Venäjälle.

Birger Store uskoo kuulleensa varmuudella, että Alexander ja hänen serkkunsa Alfred olisivat käyneet Svedbergin kansakoulun Munsalassa, joka oli ensimmäinen kiinteä kansakoulu ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Joka tapauksessa pojat olivat ensimmäisellä vuosikurssilla Villan kansankoulu aloittaessa 1869. Kaarlelan kunnan historian mukaan on ainakin Anders-veli oli käynyt Svedbergin koulun. Koulutodistuksen mukaan hän oli edistynyt kauno- ja ainekirjoituksessa, aritmetiikassa sekä kirjanpidon alkeissa. Anders anoi lupaa päästäkseen Kaustisille kauppiaaksi, mutta kihlakunnan tuomioistuin ei sitä myöntänyt.

Alexander joutui vuosisadan lopulla vararikkoon. Nahkurintehdas meni konkurssiin 1898, mutta jatkoi toimintansa nimellä H.J. Store, eli vaimon Hilma Johannan nimellä. Omaisuus joutui huutokauppaan ja sekä Storen että Pulkkisen tilat päätyivät Matts Indolalle. Perhe sai ehtojen mukaan kuitenkin asua toisella tilalla, joksi valittiin Pulkkinen. Huutokauppapöytäkirjan mukaan 4.4.1899 tila tulisi olla täysin takaisinmaksettu 26.6.1911. Pulkkisen tila oli lainhuudossa 10.9.1913 maksettu ja taas suvun hallussa.

Poika Evald osti tilan 1916 veljeltään Arthur, joka samoin kuin veljensä Einar muutti Kokkolaan[8]. Kuollut 15.10.1927 Kaarlela[7].
2: Matts Andersson Pulkkis;Store. Syntynyt 01.10.1858 Kaarlela. Rippikirjassa 1873-82 mainitaan, että Matts olisi matkustanut Amerikkaaan[9]. Kuollut 16.01.1923[7].
Taulu 2

I. Johan Mattsson Brandt. Syntynyt 30.07.1785 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Isäntä n. 1817-40. Kuollut 20.08.1840 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Isä Taulu 4. Äiti Taulu 5. –Puoliso 24.10.1806 Kaarlela Brita Helena Johansdotter Fordell. Syntynyt 31.05.1786 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut vatsaväänteisiin 11.04.1858 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 3.[3]

Lapset
Matts Johansson Brandt. Syntynyt 08.08.1807 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 10.07.1808 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 3.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt 18.02.1809 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 20.02.1809 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 3.
Anders Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 08.02.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 10.09.1811 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 3.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 08.02.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 02.10.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 3.
Maria Johansdotter Brandt. Syntynyt 25.09.1812 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 3.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt 01.07.1815 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Brandtin isäntä 1843-51. Kuollut kihtiin 24.07.1854 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 3.
Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Syntynyt 02.03.1818 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[1]. Tehtailija;talollinen;lampuoti. Kuollut 28.02.1876 Kaarlela. Taulu 1.
Matts Johansson Brandt. Syntynyt 15.11.1820 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Tehtailija;talollinen. Katso Anders Johansson Pulkkis koskien tehtaita. Matts teki paitsi veljensä kanssa myös monta Venäjänmatkaa Matts Johansson Vevarin kanssa mm. 1853, 1854 ja 1857. Aikavälillä 1864-1868 he saivat molemmat samana päivänä passin Pietarinmatkaa varten. Passit myönnettiin vuodeksi[10]. Kuollut keuhkokuumeeseen 14.01.1877 Kaarlela, Linnusperä. Katso myös 3.
Sofia Johansdotter Brandt. Syntynyt 16.11.1823 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut Rintatauti 17.04.1871 . Katso myös 3.
Anna Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt 28.03.1830 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 21.06.1875 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[11]. Katso myös 3.
Taulu 3

I. Brita Helena Johansdotter Fordell. Syntynyt 31.05.1786 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut vatsaväänteisiin 11.04.1858 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Isä Taulu 6. Äiti Taulu 7. –Puoliso 24.10.1806 Kaarlela Johan Mattsson Brandt. Syntynyt 30.07.1785 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut 20.08.1840 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 2.[3]

Lapset
Matts Johansson Brandt. Syntynyt 08.08.1807 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 10.07.1808 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 2.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt 18.02.1809 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 20.02.1809 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 2.
Anders Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 08.02.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 10.09.1811 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 2.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 08.02.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 02.10.1810 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 2.
Maria Johansdotter Brandt. Syntynyt 25.09.1812 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 2.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt 01.07.1815 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut kihtiin 24.07.1854 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 2.
Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Syntynyt 02.03.1818 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[1]. Tehtailija;talollinen;lampuoti. Kuollut 28.02.1876 Kaarlela. Taulu 1.
Matts Johansson Brandt. Syntynyt 15.11.1820 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Tehtailija;talollinen. Kuollut keuhkokuumeeseen 14.01.1877 Kaarlela, Linnusperä. Katso myös 2.
Sofia Johansdotter Brandt. Syntynyt 16.11.1823 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut Rintatauti 17.04.1871 . Katso myös 2.
Anna Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt 28.03.1830 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 21.06.1875 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[11]. Katso myös 2.
Taulu 4

II. Matts Johansson Brandt. Syntynyt 21.09.1760 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut mätäkuumeeseen 08.01.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Isä Taulu 8. Äiti Taulu 9. –Puoliso 25.10.1782 Kaarlela, Linnusperä, Brandt Maria Mattsdotter Indola. Syntynyt 15.12.1760 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 11.12.1827 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 5.[3]

I Lapset
Elisabet Mattsdotter Brandt. Syntynyt 03.10.1783 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut Lapsivuode 18.08.1827 Kaarlela, Linnusperä, Ahlskog. Katso myös 5.
Johan Mattsson Brandt. Syntynyt 30.07.1785 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut 20.08.1840 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 2.
Matts Mattsson Brandt. Syntynyt 10.05.1787 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut hermokuumeeseen 23.05.1838 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 5.
Maria Mattsdotter Brandt. Syntynyt 22.02.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut hinkuyskään 27.03.1791 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 5.
Taulu 5

II. Maria Mattsdotter Indola. Syntynyt 15.12.1760 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 11.12.1827 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Isä Taulu 10. Äiti Taulu 11. –Puoliso 1:o 25.10.1782 Kaarlela, Linnusperä, Brandt Matts Johansson Brandt. Syntynyt 21.09.1760 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut mätäkuumeeseen 08.01.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 4.[3] –Puoliso 2:o 15.09.1793 Kaarlela Anders Eriksson Karlberg;Brandt. Syntynyt 01.11.1746 Kaarlela, Korplahti[4]. Kuollut 23.01.1801 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5].[3]

I Lapset
1: Elisabet Mattsdotter Brandt. Syntynyt 03.10.1783 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut Lapsivuode 18.08.1827 Kaarlela, Linnusperä, Ahlskog. Katso myös 4.
1: Johan Mattsson Brandt. Syntynyt 30.07.1785 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut 20.08.1840 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 2.
1: Matts Mattsson Brandt. Syntynyt 10.05.1787 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut hermokuumeeseen 23.05.1838 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 4.
1: Maria Mattsdotter Brandt. Syntynyt 22.02.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut hinkuyskään 27.03.1791 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 4.
2: Erik Andersson Brandt. Syntynyt 11.10.1794 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 02.11.1795 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5].
2: Erik Andersson Brandt. Syntynyt 10.03.1796 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 11.03.1807 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[49].
2: Karl Andersson Brandt. Syntynyt 05.08.1797 Kaarlela[4]. Haudattu 03.11.1799 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5].
2: Jakob Andersson Brandt. Syntynyt 09.10.1800 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4].
Taulu 6

II. Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Syntynyt 02.02.1759 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kainu-Torppa selvityksen mukaan hän kulkee sukunimillä Fordell-Bärlund-Grossi. Sukunimi Grossi tulee siitä, että hänen isänsä oli tullut Grossin tilalle Kaustariin, jossa tämä kuoli. Poika Johan oli kuitenkin syntynyt Kålan tilalla. Bärlund-nimi puolestaan tulee hänen isäpuolelta sotilas Bärlundilta. Perhe asui joitakin vuosia Isokylän Juvalassa ennen muuttoa Grossiin[122]. Kuollut keuhkotautiin 22.02.1798 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Isä Taulu 12. Äiti Taulu 13. –Puoliso 22.10.1784 Kaarlela, Vitsari, Fordell Karin Andersdotter Fordell. Syntynyt 06.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut kuumeeseen 08.08.1831 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[123]. Taulu 7.[3]

I Lapset
Maria Elisabet Johansdotter Fordell. Syntynyt 10.01.1785 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 18.03.1785 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 7.
Brita Helena Johansdotter Fordell. Syntynyt 31.05.1786 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut vatsaväänteisiin 11.04.1858 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 3.
Anders Johansson Fordell;Jubbila. Syntynyt 08.03.1789 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 06.09.1833 Kaarlela, Kaustari, (Pori)[124]. Katso myös 7.
Johan Johansson Fordell. Syntynyt 13.09.1791 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 7.
Matts Johansson Fordell. Syntynyt 27.10.1793 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 7.
Katarina Johansdotter Fordell;Jubbila. Syntynyt 19.12.1795 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 7.
Taulu 7

II. Karin Andersdotter Fordell. Syntynyt 06.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Muutti Alaveteliin vuonna 1800 avioiduttuaan leski Henrik Slotten kanssa. Kuusi vuotta myöhemmin perhe tavataan Kaarlelan Jubbilassa[3]. Kuollut kuumeeseen 08.08.1831 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[123]. Isä Taulu 14. Äiti Taulu 15. –Puoliso 1:o 22.10.1784 Kaarlela, Vitsari, Fordell Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Syntynyt 02.02.1759 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut keuhkotautiin 22.02.1798 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 6.[3] –Puoliso 2:o 01.08.1800 Kaarlela, Vitsari Henrik Eriksson Ollisbacka;Slotte;Jubbila. Syntynyt noin 12.12.1761[164]. Kuollut 03.11.1843 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[165]. Talollinen, lautamies[5].[3]

I Lapset
1: Maria Elisabet Johansdotter Fordell. Syntynyt 10.01.1785 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 18.03.1785 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 6.
1: Brita Helena Johansdotter Fordell. Syntynyt 31.05.1786 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut vatsaväänteisiin 11.04.1858 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 3.
1: Anders Johansson Fordell;Jubbila. Syntynyt 08.03.1789 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 06.09.1833 Kaarlela, Kaustari, (Pori)[124]. Katso myös 6.
1: Johan Johansson Fordell. Syntynyt 13.09.1791 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 6.
1: Matts Johansson Fordell. Syntynyt 27.10.1793 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 6.
1: Katarina Johansdotter Fordell;Jubbila. Syntynyt 19.12.1795 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 6.
2: Henrik Henriksson Slotte. Syntynyt 17.04.1801 Alaveteli, Slotte[4]. Kuollut 17.04.1801 Alaveteli, Slotte[5].
2: Mikael Henriksson Slotte. Syntynyt 30.09.1802 Alaveteli, Slotte[4]. Kuollut 02.06.1808 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[5].
2: Maria Elisabet Slotte. Syntynyt 21.10.1804.
2: Erik Henriksson Slotte;Jubbila. Syntynyt 27.08.1807. On rippikirjan mukaan "mennyt merille ja muuttanut kaupunkiin" n. 1828[166].
Taulu 8

III. Johan Andersson Brandt. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Brandtin isäntä. Oli sokea viimeiset vuotensa[9]. Kuollut noin 1788 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Isä Taulu 16. Äiti Taulu 17. –Puoliso 1:o 13.11.1753 Kaarlela, Linnusperä Maria Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 09.09.1725 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[4]. Kuollut pernatautiin 22.10.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 9.[3] –Puoliso 2:o 06.04.1779 Brita Olofsdotter Storbjörk. Syntynyt 07.01.1744[4]. Tuli Kruunupyystä 1779 leskenä[9]. Kuollut 07.02.1803 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[12].[9]

II Lapset
1: Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt 13.06.1754 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 9.
1: Elisabet Johansdotter Brandt. Syntynyt 27.07.1755 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 9.
1: Anders Johansson Brandt. Syntynyt 18.08.1756 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 23.08.1756 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 9.
1: Karin Johansdotter Brandt. Syntynyt 01.01.1758 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 08.03.1820 Alaveteli, Högnäs[13]. Katso myös 9.
1: Erik Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 18.08.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 09.09.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 9.
1: Jakob Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 18.08.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 09.09.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 9.
1: Matts Johansson Brandt. Syntynyt 21.09.1760 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut mätäkuumeeseen 08.01.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 4.
1: Johan Johansson Brandt. Syntynyt 24.01.1765 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 9.
1: Anders Johansson Brandt. Syntynyt 29.07.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 08.09.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Katso myös 9.
2: Anders Johansson Brandt. Syntynyt 08.02.1780 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Seppä . Kuollut 19.01.1847.
2: Anna Johansdotter Brandt. Syntynyt 12.04.1781 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 16.11.1848 Kaarlela.
2: Simon Johansson Brandt;Vevar. Syntynyt 24.08.1782 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollisen poika, joka nuorimpana työskenteli renkinä ja myöhemmin naapuritilan Vevarsin torpparina. Kuollut 14.11.1831 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[14].
2: Maria Johansdotter Brandt. Syntynyt 18.10.1785 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 27.01.1789 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5].
Taulu 9

III. Maria Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 09.09.1725 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[4]. Kuollut pernatautiin 22.10.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Isä Taulu 18. Äiti Taulu 19. –Puoliso 13.11.1753 Kaarlela, Linnusperä Johan Andersson Brandt. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut noin 1788 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Taulu 8.[3]

II Lapset
Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt 13.06.1754 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 8.
Elisabet Johansdotter Brandt. Syntynyt 27.07.1755 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 8.
Anders Johansson Brandt. Syntynyt 18.08.1756 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 23.08.1756 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 8.
Karin Johansdotter Brandt. Syntynyt 01.01.1758 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 08.03.1820 Alaveteli, Högnäs[13]. Katso myös 8.
Erik Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 18.08.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 09.09.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 8.
Jakob Johansson Brandt. Syntynyt (kaksonen) 18.08.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 09.09.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 8.
Matts Johansson Brandt. Syntynyt 21.09.1760 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut mätäkuumeeseen 08.01.1790 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 4.
Johan Johansson Brandt. Syntynyt 24.01.1765 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 8.
Anders Johansson Brandt. Syntynyt 29.07.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 08.09.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Katso myös 8.
Taulu 10

III. Matts Hansson Indola. Syntynyt 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut vatsatautiin 06.10.1793 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Isä Taulu 20. Äiti Taulu 21. –Puoliso 02.11.1759 Kaarlela, Linnusperä Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 11.[3]

II Lapset
Maria Mattsdotter Indola. Syntynyt 15.12.1760 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 11.12.1827 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 5.
Katarina Mattsdotter Indola. Syntynyt 19.07.1762 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 01.08.1762 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Malin Mattsdotter Indola. Syntynyt 24.11.1763 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut i lungsot 09.06.1816 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5]. Katso myös 11.
Johannes Mattsson Indola. Syntynyt 17.03.1766 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 07.08.1766 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Brita Mattsdotter Indola. Syntynyt 31.05.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut riisitautiin 23.07.1770 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Hans Johan Mattsson Indola. Syntynyt 01.05.1771 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 15.09.1771 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Karl Mattsson Indola. Syntynyt 05.11.1772 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut halvaukseen 11.06.1831 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Johannes Mattsson Indola. Syntynyt 04.03.1775 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut keuhkotautiin 26.06.1839 Kaarlela, Vitsari, Lillhonga[5]. Katso myös 11.
Anna Mattsdotter Indola. Syntynyt 26.04.1778 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 21.07.1778 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 11.
Lisa Mattsdotter Indola. Syntynyt 04.10.1779 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 11.
Elisabet Mattsdotter Indola. Syntynyt 04.01.1769 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 03.09.1770 Kaarlela, Linnusperä, Indola[51]. Katso myös 11.
Matts Mattsson Indola-Pulkkis. Syntynyt 04.01.1769 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 10.11.1837 Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis. Katso myös 11.
Taulu 11

III. Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Isä Taulu 22. Äiti Taulu 23. –Puoliso 02.11.1759 Kaarlela, Linnusperä Matts Hansson Indola. Syntynyt 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut vatsatautiin 06.10.1793 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 10.[3]

II Lapset
Maria Mattsdotter Indola. Syntynyt 15.12.1760 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 11.12.1827 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 5.
Katarina Mattsdotter Indola. Syntynyt 19.07.1762 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 01.08.1762 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Malin Mattsdotter Indola. Syntynyt 24.11.1763 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Emäntä. Kuollut i lungsot 09.06.1816 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5]. Katso myös 10.
Johannes Mattsson Indola. Syntynyt 17.03.1766 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 07.08.1766 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Brita Mattsdotter Indola. Syntynyt 31.05.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut riisitautiin 23.07.1770 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Matts Mattsson Indola-Pulkkis. Syntynyt 04.01.1769 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 10.11.1837 Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis. Katso myös 10.
Elisabet Mattsdotter Indola. Syntynyt 04.01.1769 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 03.09.1770 Kaarlela, Linnusperä, Indola[51]. Katso myös 10.
Hans Johan Mattsson Indola. Syntynyt 01.05.1771 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 15.09.1771 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Karl Mattsson Indola. Syntynyt 05.11.1772 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut halvaukseen 11.06.1831 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Johannes Mattsson Indola. Syntynyt 04.03.1775 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut keuhkotautiin 26.06.1839 Kaarlela, Vitsari, Lillhonga[5]. Katso myös 10.
Anna Mattsdotter Indola. Syntynyt 26.04.1778 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 21.07.1778 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 10.
Lisa Mattsdotter Indola. Syntynyt 04.10.1779 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 10.
Taulu 12

III. Juho Antinpoika Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi. Syntynyt 25.12.1722 Evijärvi, Särkijärvi (?)[125]. Juhon sanotaan tulleen Evijärven Särkijärveltä Kaarlelaan. Tästä tulisi löytyä todisteita. Hän ei ole joidenkin tutkijoiden väittämä Antti Pertinpoika Särkijärven poika Juha, joka eli elämänsä loppuun asti Evijärvellä. Mennessään naimisiin Lisa Andersdotter Storkålan kanssa hän oli renkinä Notjärven tilalla.

Grossin tila Kaustarissa esiintyy jo 1548 sakkoluettelossa ja sen yhteydessä Erik Fleming ja muissa yhteyksissä Erik Hinsesson. Samanaikaisesti mainitaan Lasse ja Hans Hinsesson Kaustisilla sekä Klemet Hinsesson talonpoikana Grossin tilalla. Tilan nimi voi pohjautua saksan tai flaamin gross (suuri). Nimi Hinse viittaa myös saksan- tai flaaminkielisyyteen[126]. Kuollut pöhöttymään 19.07.1766 Kaustari, Grossi[127]. –Puoliso 21.10.1748 Kaarlela Elisabet Andersdotter Storkåla. Syntynyt 13.08.1725 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut rintakipuun 25.02.1784 Kaarlela, Vitsari[5]. Taulu 13.[3]

II Lapset
Anna Johansdotter Storkåla. Syntynyt 18.06.1749 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 05.08.1749 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 13.
Anders Johansson Storkåla. Syntynyt 30.09.1750 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 01.12.1760 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 13.
Anna Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 28.12.1752 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 02.06.1804 Kruunupyy, Holgers[5]. Katso myös 13.
Brita Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 02.02.1756 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Mainitaan rippikirjassa 1762-67 olevan Berlundilla. Katso myös 13.
Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Syntynyt 02.02.1759 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut keuhkotautiin 22.02.1798 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 6.
Matts Johansson Storkåla;Juvala;Grossi. Syntynyt 05.09.1761 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut rokkoon 05.07.1767 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 13.
Anders Johansson Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 24.11.1763 Kaarlela, Isokylä, Juvala[4]. Katso myös 13.
Taulu 13

III. Elisabet Andersdotter Storkåla. Syntynyt 13.08.1725 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Hänen huoltajanaan mainitaan vuonna 1745 setänsä Johan Collin[128]. Kuollut rintakipuun 25.02.1784 Kaarlela, Vitsari[5]. Isä Taulu 26. Äiti Taulu 27. –Puoliso 1:o 21.10.1748 Kaarlela Juho Antinpoika Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi. Syntynyt 25.12.1722 Evijärvi, Särkijärvi (?)[125]. Kuollut pöhöttymään 19.07.1766 Kaustari, Grossi[127]. Taulu 12.[3] –Puoliso 2:o 14.10.1770 Kaarlela Juho Simonpoika Bärlund. Syntynyt (laskettu) 1713 Kangasala (?)[129]. Sotilaskatselmuksen 5.1.1750 mukaan Juhon syntymäpaikka oli Kangasala ja ammatiksi mainitaan kirvesmies. Hänet mainitaan värvättynä sotilaspoikana Kaarlelan rippikirjassa 1732-37 nimellä Johan Simonsson Berlund Lillhonga ja myöhemmin aviossa Anna Lisa Eriksdotterin kanssa ja tulleen Lillhongaan 1735. Asui Grannäsin sotilastorpassa. Vaimon kuoltua 1770 hän avioitui uudestaan Juho Antinpojan lesken Lisa Andersdotter, jonka myötä talouteen tuli kolme lasta. Näistä Johan Johansson avioitui myöhemmin Karin Fordellin kanssa. He olivat Anders Brandtin isovanhemmat äidin puolelta[129]. Kuollut pistokseen 29.03.1778 Karleby, Vittsar[5].[3]

II Lapset
1: Anna Johansdotter Storkåla. Syntynyt 18.06.1749 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 05.08.1749 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 12.
1: Anders Johansson Storkåla. Syntynyt 30.09.1750 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 01.12.1760 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 12.
1: Anna Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 28.12.1752 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut 02.06.1804 Kruunupyy, Holgers[5]. Katso myös 12.
1: Brita Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 02.02.1756 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Katso myös 12.
1: Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Syntynyt 02.02.1759 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut keuhkotautiin 22.02.1798 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 6.
1: Matts Johansson Storkåla;Juvala;Grossi. Syntynyt 05.09.1761 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut rokkoon 05.07.1767 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 12.
1: Anders Johansson Juvala;Grossi;Bärlund. Syntynyt 24.11.1763 Kaarlela, Isokylä, Juvala[4]. Katso myös 12.
Taulu 14

III. Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Syntynyt 24.10.1736 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Laivanrakennusmestari;talollinen. Fordellin isäntä. Kuollut keuhkotautiin 19.02.1799 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Isä Taulu 28. Äiti Taulu 29. –Puoliso 17.10.1760 Kaarlela Brita Mattsdotter Kallis. Syntynyt 28.11.1740 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut kuumeeseen 18.01.1808 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 15.[3]

II Lapset
Matts Andersson Fordell. Syntynyt 29.07.1761 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut riisitautiin 17.07.1770 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 15.
Karin Andersdotter Fordell. Syntynyt 06.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut kuumeeseen 08.08.1831 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[123]. Taulu 7.
Johan Andersson Fordell. Syntynyt 08.06.1765 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 05.07.1765 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 15.
Maria Andersdotter Fordell. Syntynyt 24.06.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut näivetystautiin 28.08.1784 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 15.
Brita Andersdotter Fordell. Syntynyt 29.07.1768 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 22.02.1831 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti[5]. Katso myös 15.
Elisabet Andersdotter Fordell. Syntynyt 14.02.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 26.07.1858 Lohtaja, Alaviirre, Kauppila[11]. Katso myös 15.
Magdalena Andersdotter Fordell. Syntynyt 02.05.1773 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Emäntä. Kuollut 24.02.1854 Kaarlela, Vitsari, Lillhonga[167]. Katso myös 15.
Anna Andersdotter Fordell. Syntynyt 24.02.1776 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 13.07.1776 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 15.
Anna Andersdotter Fordell. Syntynyt 29.05.1777 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 23.07.1777 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 15.
Margareta Andersdotter Fordell. Syntynyt 22.09.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut Katso myös 15.
Taulu 15

III. Brita Mattsdotter Kallis. Syntynyt 28.11.1740 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut kuumeeseen 18.01.1808 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Isä Taulu 30. Äiti Taulu 31. –Puoliso 17.10.1760 Kaarlela Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Syntynyt 24.10.1736 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Laivanrakennusmestari;talollinen. Kuollut keuhkotautiin 19.02.1799 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 14.[3]

II Lapset
Matts Andersson Fordell. Syntynyt 29.07.1761 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut riisitautiin 17.07.1770 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 14.
Karin Andersdotter Fordell. Syntynyt 06.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut kuumeeseen 08.08.1831 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[123]. Taulu 7.
Johan Andersson Fordell. Syntynyt 08.06.1765 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 05.07.1765 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 14.
Maria Andersdotter Fordell. Syntynyt 24.06.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut näivetystautiin 28.08.1784 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 14.
Brita Andersdotter Fordell. Syntynyt 29.07.1768 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 22.02.1831 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti[5]. Katso myös 14.
Elisabet Andersdotter Fordell. Syntynyt 14.02.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 26.07.1858 Lohtaja, Alaviirre, Kauppila[11]. Katso myös 14.
Magdalena Andersdotter Fordell. Syntynyt 02.05.1773 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Emäntä. Kuollut 24.02.1854 Kaarlela, Vitsari, Lillhonga[167]. Katso myös 14.
Anna Andersdotter Fordell. Syntynyt 24.02.1776 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 13.07.1776 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 14.
Anna Andersdotter Fordell. Syntynyt 29.05.1777 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 23.07.1777 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Katso myös 14.
Margareta Andersdotter Fordell. Syntynyt 22.09.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut Katso myös 14.
Taulu 16

IV. Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Syntynyt 13.10.1708 Kälviä[5]. Antti syntyi Kälviän Pelttarissa ja joutui orvoksi kolmevuotiaana. Hän varttui luultavasti sukulaisten hoivissa ja tuli rippikirjan mukaan 20-vuotiaana heinäkuussa 1728 rengiksi Brandtin tilalle, jossa hänen setänsä Niilo oli jo ennen 1725 avioitunut isännän Olof Olofssonin sisaren Elsan kanssa. Antti avioutui Britan, edellisen isännän Johan Olofssonin tyttären kanssa

Isojaon 1752-57 yhteydessä Brandtin tila mainitaan Antin ja Erik Olofssonin isännyyksien aikana olleen 15 suurimman tilan joukossa Kaarlelassa. Brandtilla oli silloin 10.3 tynnyrinalaa maata. Antti sai 4 lasta, joista 3 kuoli vauvoina, ainoastaan Johan kasvoi aikuiseksi. Antti haki 1775 apua miniänsä Marian raivonpuuskilta ja saikin kirkolta (?) lupauksen.[15] Haudattu 21.11.1779 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[16]. Isä Taulu 32. Äiti Taulu 33. –Puoliso 19.11.1732 Kaarlela, Linnusperä, Brandt Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1699[17]. Kuollut pistokseen 03.01.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[17]. Taulu 17.[3]

III Lapset
Johan Andersson Brandt. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut noin 1788 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Taulu 8.
Erik /Carin?) Andersdotter Brandt. syntyneiden luettelossa Erik, mutta haudatuissa Carin. Syntynyt 04.06.1736 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Haudattu 14.06.1736 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[18]. Katso myös 17.
Erik Andersson Brandt. Syntynyt 17.11.1737 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Katso myös 17.
Brita Andersdotter Brandt. Syntynyt 13.09.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 16.12.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 17.
Taulu 17

IV. Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1699[17]. Kuollut pistokseen 03.01.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[17]. Isä Taulu 34. Äiti Taulu 35. –Puoliso 19.11.1732 Kaarlela, Linnusperä, Brandt Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Syntynyt 13.10.1708 Kälviä[5]. Taulu 16.[3]

III Lapset
Johan Andersson Brandt. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Talollinen. Kuollut noin 1788 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Taulu 8.
Erik /Carin?) Andersdotter Brandt. Syntynyt 04.06.1736 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Katso myös 16.
Erik Andersson Brandt. Syntynyt 17.11.1737 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Kuollut 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Katso myös 16.
Brita Andersdotter Brandt. Syntynyt 13.09.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Kuollut 16.12.1739 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Katso myös 16.
Taulu 18

IV. Jaakko Olavinpoika Kangas;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1693 Veteli[38]. Vevarin tilan isäntä 1724-30. Tullut Vetelin Kankaan tilalta, mutta siellä ei ollut kirkonkirjojen mukaan Olavi-nimistä henkilöä, jolla olisi ollut poikaa nimeltä Jaakko. Toistaiseksi Jaakon vanhemmat ovat tuntemattomat[39]. Kuollut 18.05.1740 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[38]. –Puoliso 01.12.1723 Kaarlela, Linnusperä, Vevar Lisa Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt (laskettu) 1703 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Kuollut 10.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Taulu 19.[3]

III Lapset
Anna Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 14.09.1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Haudattu 25.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[5]. Katso myös 19.
Maria Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 09.09.1725 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[4]. Kuollut pernatautiin 22.10.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 9.
Kristoffer Jakobsson Vevar. Syntynyt 10.03.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Kuollut 20.12.1797 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[5]. Katso myös 19.
Karin Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 13.08.1730 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 19.
Matts Jakobsson Vevar. Syntynyt 23.01.1734 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 19.
Johan Jakobsson Vevar. Syntynyt 05.01.1737 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Katso myös 19.
Erik Jakobsson Vevar. Syntynyt 28.02.1738 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 19.
Mikael Jakobsson Vevar. Syntynyt 24.09.1739 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 19.
Taulu 19

IV. Lisa Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt (laskettu) 1703 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Kuollut 10.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Isä Taulu 38. Äiti Taulu 39. –Puoliso 01.12.1723 Kaarlela, Linnusperä, Vevar Jaakko Olavinpoika Kangas;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1693 Veteli[38]. Kuollut 18.05.1740 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[38]. Taulu 18.[3]

III Lapset
Anna Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 14.09.1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 18.
Maria Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 09.09.1725 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[4]. Kuollut pernatautiin 22.10.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[5]. Taulu 9.
Kristoffer Jakobsson Vevar. Syntynyt 10.03.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Kuollut 20.12.1797 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[5]. Katso myös 18.
Karin Jakobsdotter Vevar. Syntynyt 13.08.1730 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 18.
Matts Jakobsson Vevar. Syntynyt 23.01.1734 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 18.
Johan Jakobsson Vevar. Syntynyt 05.01.1737 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Katso myös 18.
Erik Jakobsson Vevar. Syntynyt 28.02.1738 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 18.
Mikael Jakobsson Vevar. Syntynyt 24.09.1739 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[4]. Katso myös 18.
Taulu 20

IV. Hans Karlsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1717[50]. Talollinen. Indolan isäntä ainakin 1737-42. Tila ei ollut suuri, 47/96 manttaalia. Siksi pojat Matts, Olof ja Karl muuttivat pois ja ostivat puolet Saaren tilasta 2700 riikintaalerilla käteistä raatimies Jakob Falanderilta Kokkolasta. Tilasta kukin veljeksistä sai neljännesosan ja loput sai heidän lankonsa Matts Djupsund Öjasta. Isän tilalle jäivät pojat Erik ja Hans. Erik asui ison sivukamarituvan pohjoispäässä ja Hans eteläisessä ja heillä oli yhteiset portaat, eteinen ja eteiskammari. Ei tiedetä oliko tupa rakennettu Hansin ja poikien toimesta 1700-luvun puolivälissä vai oliko se vanhempi. Hans Hanssonin osa purettiin 1800-luvun lopulla ja puutavarasta rakennettiin talli. Silloinen isäntä, kuudennusmies Matts Indola rakensi perheelleen ison tuvan, jossa oli kamarit molemmassa päässä. Se maalattiin vihreäksi ja oli jäljellä ainakin 1960-luvulla.

Hans oli monien muiden talonpoikien tavoin mukana laivanrakennustoiminnassa. Vuonna 1765 sopivat 12 talonpoikaa, Hans Indola mukaanlukien sopimuksen Filip Carlanderin kanssa kravellijahdista, jolla olisi 16,2 metrin köli. työ myöhästyi ja Carlander vaati korvausta siitä ja huonosta puutavarasta. Prosessin tulos ei ole tiedossa[52]. Kuollut pilkkutautiin 27.01.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Isä Taulu 40. Äiti Taulu 41. –Puoliso 03.11.1734 Kaarlela, Linnusperä, Indola Magdalena Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Store[9]. Talonemäntä. Kuollut 25.01.1789 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 21.[3]

III Lapset
Karl Hansson Indola. Syntynyt 18.07.1735 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 07.09.1735 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 21.
Maria Hansdotter Indola. Syntynyt 19.03.1737 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut Katso myös 21.
Elisabet Hansson Indola. Syntynyt 23.06.1738 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 05.08.1782. Katso myös 21.
Matts Hansson Indola. Syntynyt 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut vatsatautiin 06.10.1793 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 10.
Olof Hansson Indola;Saari. Syntynyt 23.01.1741 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 16.08.1833 Kaarlela, Linnusperä, Saari. Katso myös 21.
Karl Hansson Indola;Saari. Syntynyt 18.01.1743 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 16.10.1831 Kaarlela, Linnusperä, Saari[5]. Katso myös 21.
Erik Hansson Indola. Syntynyt 17.03.1745 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Haudattu 30.03.1745 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 21.
Hans Hansson Indola. Syntynyt 27.04.1746 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 21.
Brita Hansdotter Indola. Syntynyt 12.08.1748 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 06.02.1820 Alaveteli, Simonsbacka[5]. Katso myös 21.
Erik Hansson Indola. Syntynyt 03.12.1749 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut 29.04.1808 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 21.
Magdalena Hansdotter Indola. Syntynyt 11.02.1751 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 21.
Katarina Hansdotter Indola. Syntynyt 11.06.1752 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 21.
Anna Hansdotter Indola. Syntynyt 21.05.1758 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 21.
Taulu 21

IV. Magdalena Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Store[9]. Talonemäntä. Kuollut 25.01.1789 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Isä Taulu 42. Äiti Taulu 43. –Puoliso 03.11.1734 Kaarlela, Linnusperä, Indola Hans Karlsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1717[50]. Talollinen. Kuollut pilkkutautiin 27.01.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 20.[3]

III Lapset
Karl Hansson Indola. Syntynyt 18.07.1735 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 07.09.1735 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 20.
Maria Hansdotter Indola. Syntynyt 19.03.1737 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut Katso myös 20.
Elisabet Hansson Indola. Syntynyt 23.06.1738 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 05.08.1782. Katso myös 20.
Matts Hansson Indola. Syntynyt 11.11.1739 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut vatsatautiin 06.10.1793 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 10.
Olof Hansson Indola;Saari. Syntynyt 23.01.1741 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 16.08.1833 Kaarlela, Linnusperä, Saari. Katso myös 20.
Karl Hansson Indola;Saari. Syntynyt 18.01.1743 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 16.10.1831 Kaarlela, Linnusperä, Saari[5]. Katso myös 20.
Erik Hansson Indola. Syntynyt 17.03.1745 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 20.
Hans Hansson Indola. Syntynyt 27.04.1746 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 20.
Brita Hansdotter Indola. Syntynyt 12.08.1748 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut 06.02.1820 Alaveteli, Simonsbacka[5]. Katso myös 20.
Erik Hansson Indola. Syntynyt 03.12.1749 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen. Kuollut 29.04.1808 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 20.
Magdalena Hansdotter Indola. Syntynyt 11.02.1751 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 20.
Katarina Hansdotter Indola. Syntynyt 11.06.1752 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 20.
Anna Hansdotter Indola. Syntynyt 21.05.1758 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 20.
Taulu 22

IV. Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[9]. Korpraali Pohjanmaan rykmentissä isovihan aikana ja myöhemmin isäntä Jubbilassa, joka jaettiin 1726 Johanin ja vanhemman veljen, Danielin kesken[109]. Kuollut noin 1788 Kaarlela,Kirilahti, Jubbila[9]. Isä Taulu 44. Äiti Taulu 45. –Puoliso arviolta 1720 Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[79]. Kuollut 28.01.1790 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[110]. Taulu 23.[79]

III Lapset
Brita Johansdotter Jubbila. Syntynyt 01.11.1721 Kaarlela. Kuollut 06.02.1773 Kaarlela[5]. Katso myös 23.
Karin Johansdotter Jubbila. Syntynyt 1726 Kaarlela[79]. Kuollut 1726 Kaarlela[79]. Katso myös 23.
Kristina Johansdotter Jubbila. Syntynyt noin 1731 Kaarlela[79]. Kuollut 1768 Kaarlela[79]. Katso myös 23.
Johan Johansson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1733 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[111]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. 1780-luvulla sisarukset Wunsch valittivat pitäjäkokouksessa, että toinen heistä oli saanut lumipallon niskaansa pääsiäissunnuntaina kun hän oli astumassa sisään Borgarbackan kirkkotupaan. Hän luuli nähneensä 13-vuotiaan Anders Jubbilan heittäneen lumipallon, mutta poika kielsi. Kirkkoneuvosto kehoitti isää, lautamies ja kuudennusmies Johan Jubbilaa sopimaan asia neiti Wunschin kanssa, muutoin häntä vastaan voitaisiin nostaa syyte kirkkorauhan rikkomisesta. Sehän olisi ollut varsin sopimatonta kuudennusmiehelle, jonka tehtävänä oli juuri kirkkorauhan ja hyvien käytöstapojen vaaliminen[112]. Kuollut keuhkotautiin 09.12.1796 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[111]. Katso myös 23.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[5]. Katso myös 23.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 11.
Daniel Johansson Jubbila. Syntynyt 30.05.1739 Kaarlela[4]. Katso myös 23.
Maria Johansdotter Jubbila. Syntynyt 13.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Kuollut 27.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila [5]. Katso myös 23.
Taulu 23

IV. Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[79]. Kuollut 28.01.1790 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[110]. Haudattu 07.02.1790 Uusikaarlepyy, Kirkonkylä[120].[79] Isä Taulu 46. –Puoliso arviolta 1720 Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[9]. Kuollut noin 1788 Kaarlela,Kirilahti, Jubbila[9]. Taulu 22.

III Lapset
Brita Johansdotter Jubbila. Syntynyt 01.11.1721 Kaarlela. Kuollut 06.02.1773 Kaarlela[5]. Katso myös 22.
Karin Johansdotter Jubbila. Syntynyt 1726 Kaarlela[79]. Kuollut 1726 Kaarlela[79]. Katso myös 22.
Kristina Johansdotter Jubbila. Syntynyt noin 1731 Kaarlela[79]. Kuollut 1768 Kaarlela[79]. Katso myös 22.
Johan Johansson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1733 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[111]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Kuollut keuhkotautiin 09.12.1796 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[111]. Katso myös 22.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[5]. Katso myös 22.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 11.
Daniel Johansson Jubbila. Syntynyt 30.05.1739 Kaarlela[4]. Katso myös 22.
Maria Johansdotter Jubbila. Syntynyt 13.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[4]. Kuollut 27.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila [5]. Katso myös 22.
Taulu 26

IV. Anders Olofsson Storkåla. Syntynyt (laskettu) 1674 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[111]. Talollinen. Kålan isäntänä vuodesta 1692 ainakin vuoteen 1713. Hän rakensi noin 1707 sahan Vääräkoskeen yhdessä Henrik Jakobsson Suomalaxin kanssa. Syksyllä 1710 se tuhoutui tulipalossa, jolloin myös 200 tusinaa lautoja paloi. Myöhemmistä asiakirjoista käy ilmi, että saha rakennettiin uudestaan 1732 jälkeen vuosituotannon ollessa noin 40 tusinaa.

Anders oli sodan aikana (isoviha) lähtenyt pakoon Savoon vuonna 1718 ja palasi 1722, jonka jälkeen hän teki puunveistotöitä, osallistui laivanrakennuksiin ja erilaisiin tilapäistöihin ja luovutti tulot tilan käyttöön. Nuorempi veli Matts Olofsson toimi silloin isäntänä. Tällä tavalla he onnistuivat saamaan tilan jaloilleen ja 1732 heillä oli mm. neljä hevosta ja neljätoista lehmää. Anders mainitaan 1728, kun hän yhdessä lautamies Gabriel Danielsson Närvilän kanssa teki valituksen kalastusyhtiömiesten puolesta siitä, että pitäjänkirjuri Gabriel Calamnius oli aihettanut ongelmia silakankalastuksellaan Kalajoen Kallanilla. Kallanilla oli Kålan satama, Kålan sääri ja suuri osa saaresta sanottiin Kålaksi. Kålan karin kohdalla viisi venekuntaa saattoi laskea verkkonsa. Kallanilla on lisäksi Friisinkallio ja Friisinnokka. On todennäköistä, että nämä nimet ovat tulleet majoitusmestari Lars Friisin ja hänen jälkeläisten mukaan. Todennäköisesti Friisit olivat mukana tekemässä valitusta edustaen Visurin tilaa[130]. Haudattu 02.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[111]. Isä Taulu 52. Äiti Taulu 53. –Puoliso 09.02.1718 Veteli Maalin Juhontytär Meriläinen. Syntynyt 22.02.1680 Veteli (Halsua)[131]. Taulu 27.[3]

III Lapset
Matts Andersson Storkåla. Syntynyt 16.02.1724 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla. Kuollut rintatautiin 04.01.1780 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[132]. Katso myös 27. [4]
Elisabet Andersdotter Storkåla. Syntynyt 13.08.1725 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut rintakipuun 25.02.1784 Kaarlela, Vitsari[5]. Taulu 13.
Taulu 27

IV. Maalin Juhontytär Meriläinen. Syntynyt 22.02.1680 Veteli (Halsua)[131]. Haudattu 11.02.1752 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Isä Taulu 54. Äiti Taulu 55. –Puoliso 09.02.1718 Veteli Anders Olofsson Storkåla. Syntynyt (laskettu) 1674 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[111]. Talollinen. Taulu 26.[3]

III Lapset
Matts Andersson Storkåla. Syntynyt 16.02.1724 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla. Kuollut rintatautiin 04.01.1780 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[132]. Katso myös 26. [4]
Elisabet Andersdotter Storkåla. Syntynyt 13.08.1725 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[4]. Kuollut rintakipuun 25.02.1784 Kaarlela, Vitsari[5]. Taulu 13.
Taulu 28

IV. Matts Johansson Storhonga;Fordell. Syntynyt 17.09.1710 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[9]. Storhongan isäntä ainakin 1737 isänsä Johan Simonssonin jälkeen. Matts muutti 1743 perheineen ja yhdessä isänsä ja tämän toisen vaimon kanssa Fordellin tilalle ja tuli tilan isännäksi[168]. Kuollut rakkokivitautiin 11.11.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Isä Taulu 56. Äiti Taulu 57. –Puoliso 18.10.1730 Kaarlela, Vitsari, Fordell Karin Andersdotter Vessi. Syntynyt 22.08.1710 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut pernatautiin 10.11.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 29.[3]

III Lapset
Brita Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 08.10.1731 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 16.10.1731 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[5]. Katso myös 29.
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 31.08.1732 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Katso myös 29.
Johan Mattsson Storhonga;Lidsle. Syntynyt (laskettu) 1734 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[169]. Talollinen. Kuollut 29.03.1804 Kaarlela, Rödsö, Lidsle[169]. Katso myös 29.
Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Syntynyt 24.10.1736 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Laivanrakennusmestari;talollinen. Kuollut keuhkotautiin 19.02.1799 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 14.
Anna Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 30.12.1738 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 1739 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[170]. Katso myös 29.
Maria Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 13.03.1742 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 25.05.1743 Kaarlela, Vitsari, Fordell[171]. Katso myös 29.
Elisabet Mattsdotter Fordell. Syntynyt 20.05.1744 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut [5] Katso myös 29.
Matts Mattsson Fordell. Isäntä;kudennusmies. Syntynyt 28.04.1746 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 03.11.1794 Kaarlela, Vitsari, Fordell[172]. Katso myös 29.
Karl Mattsson Fordell;Domars. Syntynyt 23.03.1748 Kaarlela, Vitsari, Fordell[9]. Rakennusmestari;kuudennusmies. Kuollut 24.02.1791 Kaarlela, Kaustari, Domars[173]. Katso myös 29.
Erik Mattsson Fordell;Kankkonen. Syntynyt 02.04.1753 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Mainitaan Kankkosen tilalla Rödsössä 1806 saakka[9]. Katso myös 29.
Maria Mattsdotter Fordell. Syntynyt 14.11.1755 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 09.11.1761 Kaarlela, Vitsari, Fordell[174]. Katso myös 29.
Mikael Mattsson Fordell. Syntynyt 28.09.1757 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 29.08.1759 Kaarlela, Vitsari, Fordell[175]. Katso myös 29.
Taulu 29

IV. Karin Andersdotter Vessi. Syntynyt 22.08.1710 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Karinin vanhemmat on oletettu: Ainoa Karin, joka sopii kuvioon on Karin Andersdotter Vessi samasta Vitsarin kylästä, josta mies tulee. Karin muutti pois kotoa 1730, samana vuonna kun hän avioitui[9]. Kuollut pernatautiin 10.11.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Isä Taulu 58. Äiti Taulu 59. –Puoliso 18.10.1730 Kaarlela, Vitsari, Fordell Matts Johansson Storhonga;Fordell. Syntynyt 17.09.1710 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[9]. Kuollut rakkokivitautiin 11.11.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 28.[3]

III Lapset
Brita Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 08.10.1731 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 16.10.1731 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[5]. Katso myös 28.
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 31.08.1732 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Katso myös 28.
Johan Mattsson Storhonga;Lidsle. Syntynyt (laskettu) 1734 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[169]. Talollinen. Kuollut 29.03.1804 Kaarlela, Rödsö, Lidsle[169]. Katso myös 28.
Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Syntynyt 24.10.1736 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Laivanrakennusmestari;talollinen. Kuollut keuhkotautiin 19.02.1799 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 14.
Anna Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 30.12.1738 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 1739 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[170]. Katso myös 28.
Maria Mattsdotter Storhonga. Syntynyt 13.03.1742 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[4]. Kuollut 25.05.1743 Kaarlela, Vitsari, Fordell[171]. Katso myös 28.
Elisabet Mattsdotter Fordell. Syntynyt 20.05.1744 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut [5] Katso myös 28.
Matts Mattsson Fordell. Isäntä;kudennusmies. Syntynyt 28.04.1746 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 03.11.1794 Kaarlela, Vitsari, Fordell[172]. Katso myös 28.
Karl Mattsson Fordell;Domars. Syntynyt 23.03.1748 Kaarlela, Vitsari, Fordell[9]. Rakennusmestari;kuudennusmies. Kuollut 24.02.1791 Kaarlela, Kaustari, Domars[173]. Katso myös 28.
Erik Mattsson Fordell;Kankkonen. Syntynyt 02.04.1753 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Katso myös 28.
Maria Mattsdotter Fordell. Syntynyt 14.11.1755 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 09.11.1761 Kaarlela, Vitsari, Fordell[174]. Katso myös 28.
Mikael Mattsson Fordell. Syntynyt 28.09.1757 Kaarlela, Vitsari, Fordell[4]. Kuollut 29.08.1759 Kaarlela, Vitsari, Fordell[175]. Katso myös 28.
Taulu 30

IV. Matts Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1714[9]. Talollinen;lautamies;kirkonisäntä. Talon isäntä ja kunnanvaltuuston jäsen. Valittiin isänsä jälkeen kirkkoisännäksi 1748. Hänen aikanaan kirkolla oli paljon menoja mm. tervasta, kalkista ja maalauksista tavanomaisten hankintojen lisäksi, jotka olivat esimerkiksi viini ja öylätti. kirkonisännän palkka nousi 1759 18 riikintalariin. Matts sairasti 1770-luvulla ja poika Karl hoiti tarvittaessa kirjanpidon. Poika lähti 1774 merille ja siksi Mattsin veli, valtiopäivämies Johan Mikaelsson Kallis ehdotti Per Sipolaa uudeksi kirkonisännäksi. Tämä ei pitänyt itseään tarpeeksi osaavana tehtävään, jonka jälkeen Simon Andersson Rasmus valittiin[198]. Kuollut 25.05.1775 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Isä Taulu 60. Äiti Taulu 61. –Puoliso 1:o 12.10.1738 Kaarlela Karin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 08.03.1718 Alaveteli, Bastubacka[9]. Kuollut 11.11.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[199]. Taulu 31.[3] –Puoliso 2:o 01.05.1747 Kaarlela Malin Henriksdotter Kaustar;Gästgivars. Syntynyt 17.06.1727 Kaarlela, Kaustari, Gästgivars[4]. Kuollut kohtutautiin 12.06.1788 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[3].[3]

III Lapset
1: Anna Mattsdotter Kallis. Syntynyt 15.12.1739 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Haudattu 23.03.1740 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Katso myös 31.
1: Brita Mattsdotter Kallis. Syntynyt 28.11.1740 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut kuumeeseen 18.01.1808 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 15.
1: Elisabet Mattsdotter Kallis. Syntynyt 05.02.1742 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Haudattu 03.02.1745 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Katso myös 31.
1: Anders Mattsson Kallis. Syntynyt 28.07.1743 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Katso myös 31.
1: Katarina Mattsdotter Kallis. Syntynyt 25.10.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Haudattu 11.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[200]. Katso myös 31.
2: Anders Mattsson Kallis. Syntynyt 13.01.1752 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut keuhkotautiin 18.06.1795 Kaarlela, Kallinen[201].
2: Matts Mattsson Kallis. Syntynyt 11.03.1753 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4].
2: Abraham Mattsson Kallis. Syntynyt 18.10.1755 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4].
2: Magdalena Mattsdotter Kallis. Syntynyt 28.05.1759 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4].
2: Anna Mattsdotter Kallis. Syntynyt 03.08.1760 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4].
Taulu 31

IV. Karin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 08.03.1718 Alaveteli, Bastubacka[9]. Anders Henriksson on ollut naimisissa vähintään kahdesti lasten syntymäaikojen ja viimeisen vaimon Anna Larsdotterin syntymävuoden perusteella (1693). Siksi ei ole täysin selvää kuka on Karinin äiti, koska vihki- ym. tietoja puuttuu. Anna Larsdotter synnytti kirkonkirjojen mukaan Andersille ensimmäisen lapsen 1723. Rekisteri synnytyksistä on kuitenkin olemassa jo 1721, mikä viittaisi siihen, että edellinen vaimo on 1718 syntyneen Karinin äiti. Kuollut 11.11.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[199]. Isä Taulu 62. Äiti Taulu 63. –Puoliso 12.10.1738 Kaarlela Matts Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1714[9]. Talollinen;lautamies;kirkonisäntä. Kuollut 25.05.1775 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Taulu 30.[3]

III Lapset
Anna Mattsdotter Kallis. Syntynyt 15.12.1739 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Katso myös 30.
Brita Mattsdotter Kallis. Syntynyt 28.11.1740 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut kuumeeseen 18.01.1808 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 15.
Elisabet Mattsdotter Kallis. Syntynyt 05.02.1742 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Katso myös 30.
Anders Mattsson Kallis. Syntynyt 28.07.1743 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Katso myös 30.
Katarina Mattsdotter Kallis. Syntynyt 25.10.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Katso myös 30.
Taulu 32

V. Simo Antinpoika Pelttari. Syntynyt arviolta 1685 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Haudattu 19.01.1711 Kälviä, Ruotsalo[5]. Isä Taulu 64. Äiti Taulu 65. –Puoliso 09.12.1706 Kälviä Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Syntynyt noin 1685 Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi. Taulu 33.[3]

IV Lapset
Maria Simontytär Pelttari. Syntynyt 11.09.1707 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Haudattu 19.01.1711 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Katso myös 33.
Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Syntynyt 13.10.1708 Kälviä[5]. Taulu 16.
Taulu 33

V. Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Syntynyt noin 1685 Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi. Haudattu 22.02.1711 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Isä Taulu 66. Äiti Taulu 67. –Puoliso 09.12.1706 Kälviä Simo Antinpoika Pelttari. Syntynyt arviolta 1685 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Taulu 32.[3]

IV Lapset
Maria Simontytär Pelttari. Syntynyt 11.09.1707 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Katso myös 32.
Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Syntynyt 13.10.1708 Kälviä[5]. Taulu 16.
Taulu 34

V. Johan Olofsson Brandt. Syntynyt noin 1680 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[15]. Johan Olofsson oli isäntänä isänsä Olofin jälkeen ainakin vuoteen 1704 veroluetteloiden mukaan. Rippikirjassa 1725-36, jolloin Brandtin isäntänä on Olof Olofsson, Johan mainitaan välillisesti Olofin veljentyttären Brita Johansdotterin kautta. Kuollut todennäköisesti viimeistään 1712, jolloin hänen veljensä Olof mainitaan isäntänä[26]. Kuollut ennen 1712 Kaarlela, Linnusperä, Brandt.[15] Isä Taulu 68. Äiti Taulu 69.

IV Lapset
Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1699[17]. Kuollut pistokseen 03.01.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[17]. Taulu 17.
Taulu 35

V. NN.

IV Lapset
Brita Johansdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1699[17]. Kuollut pistokseen 03.01.1778 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[17]. Taulu 17.
Taulu 38

V. Kristoffer Gabrielsson Vevar. Syntynyt ennen 1682[11]. Haudattu 17.06.1722 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5]. Isä Taulu 76. Äiti Taulu 77. –Puoliso Maria Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1675[30]. Kuollut 19.03.1767 Kaarlela, Linnusperä[31]. Taulu 39.

IV Lapset
Lisa Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt (laskettu) 1703 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Kuollut 10.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Taulu 19.
Maria Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt noin 1713 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Kuollut 24.02.1773 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[41]. Katso myös 39.
Kristoffer Kristoffersson Vevar. Syntynyt 1722 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Kuollut 1722 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Katso myös 39. [42]
Hans Kristoffersson Vevar. Syntynyt 09.1717 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Kuollut 12.07.1741 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Katso myös 39.
Karin Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt 13.10.1710 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Kuollut 11.04.1789 Alaveteli[5]. Katso myös 39.
Taulu 39

V. Maria Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1675[30]. Kuollut 19.03.1767 Kaarlela, Linnusperä[31]. Isä Taulu 68. Äiti Taulu 69. –Puoliso 1:o Kristoffer Gabrielsson Vevar. Syntynyt ennen 1682[11]. Taulu 38. –Puoliso 2:o 06.05.1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevar Ambrosius Kock. Syntynyt (laskettu) 1673[48]. Kuollut 05.03.1769 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5].[3]

IV Lapset
1: Lisa Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt (laskettu) 1703 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Kuollut 10.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[40]. Taulu 19.
1: Maria Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt noin 1713 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Kuollut 24.02.1773 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[41]. Katso myös 38.
1: Kristoffer Kristoffersson Vevar. Syntynyt 1722 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Kuollut 1722 Kaarlela, Linnusperä, Vevars. Katso myös 38. [42]
1: Hans Kristoffersson Vevar. Syntynyt 09.1717 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Kuollut 12.07.1741 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Katso myös 38.
1: Karin Kristoffersdotter Vevar. Syntynyt 13.10.1710 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Kuollut 11.04.1789 Alaveteli[5]. Katso myös 38.
Taulu 40

V. Karl Mattsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1693 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Talollinen. Indolan isäntä n. 1707-30. Johan Jönsson Borg oli 1711 tehnyt sopimuksen raatimies Johan Westringin kanssa laivasta, jolla oli 16 sylin köli ja rakennettaisiin Kristiinankaupungissa. Karl Indola oli yhtenä laivanrakentajista ja lähti Kristiinankaupunkiin, mutta Westringin hankkima puutavara oli kolme viikkoa myöhässä ja siitäkin saapui vain osa. Tällä perusteella rakentajat irtautuivat sopimuksesta ja oikeus päätti, että Westring ei ollut täyttänyt omat velvoitteensa[32]. Kuollut (hukkui Halsuanjokeen) 28.05.1730 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Isä Taulu 80. Äiti Taulu 81. –Puoliso Maria Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt 03.1681 Kaarlela,Vitsar, Storhonga[9]. Kuollut noin 1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[9]. Taulu 41.[9]

IV Lapset
Hans Karlsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1717[50]. Talollinen. Kuollut pilkkutautiin 27.01.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 20.
Erik Karlsson Indola. Syntynyt 11.03.1723 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen;kuudennusmies . Kuollut 08.05.1808 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 41.
Brita Karlsdotter Indola. Syntynyt 28.09.1724 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 41.
Johan Karlsson Indola. Syntynyt 09.05.1728 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Ei mainita kuolleissa mutta seuraavalla lapsella on sama nimi. Kuollut noin 1728 Kaarlela, Linnusperä, Indola. Katso myös 41.
Johan Karlsson Indola. Syntynyt 09.05.1729 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Haudattu 21.10.1739 Kaarlela, Linnusperä, Indola[54]. Katso myös 41.
Taulu 41

V. Maria Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt 03.1681 Kaarlela,Vitsar, Storhonga[9]. Kuollut noin 1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[9]. Isä Taulu 82. Äiti Taulu 83. –Puoliso 1:o Karl Mattsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1693 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Talollinen. Kuollut (hukkui Halsuanjokeen) 28.05.1730 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Taulu 40.[9] –Puoliso 2:o 21.04.1731 Kaarlela Matts Eriksson Skriko;Indola. Syntynyt (laskettu) 1681[16]. Talollinen. Kuollut 03.01.1751 Kaarlela, Linnusperä, Indola[16].[3]

IV Lapset
1: Hans Karlsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1717[50]. Talollinen. Kuollut pilkkutautiin 27.01.1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[50]. Taulu 20.
1: Erik Karlsson Indola. Syntynyt 11.03.1723 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Talollinen;kuudennusmies . Kuollut 08.05.1808 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Katso myös 40.
1: Brita Karlsdotter Indola. Syntynyt 28.09.1724 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 40.
1: Johan Karlsson Indola. Syntynyt 09.05.1728 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Kuollut noin 1728 Kaarlela, Linnusperä, Indola. Katso myös 40.
1: Johan Karlsson Indola. Syntynyt 09.05.1729 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Katso myös 40.
2: Karl Mattsson Indola. Syntynyt 10.11.1731 Kaarlela, Linnusperä, Indola[4]. Haudattu 14.05.1732 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5].
Taulu 42

V. Olof Johansson Store. Syntynyt noin 1682 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Storen tilan isäntä n. 1712-30. Kuollut 04.10.1748 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Isä Taulu 84. Äiti Taulu 85. –Puoliso Lisa Mikaelsdotter NN. Syntynyt noin 1679[94]. Kuollut 14.11.1769 Kaarlela, Linnusperä, Store[5]. Taulu 43.

IV Lapset
Anna Olofsdotter Store. Syntynyt (laskettu) 1708 Kaarlela, Linnusperä, Store. Naimaton[5]. Kuollut 09.09.1789 Kaarlela, Linnusperä, Store[95]. Katso myös 43.
Anders Olofsson Store. Syntynyt noin 1710 Kaarlela, Linnusperä, Store[96]. Kuollut 14.04.1776 Kaarlela, Linnusperä, Store[96]. Katso myös 43.
Magdalena Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Store[9]. Talonemäntä. Kuollut 25.01.1789 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 21.
Mikael Olofsson Store. Syntynyt noin 1714 Kaarlela, Linnusperä, Store. Kuollut keuhkotautiin 08.1768 Kaarlela, Linnusperä, Store[97]. Katso myös 43.
Brita Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1722 Kaarlela, Linnusperä, Store. Naimaton[5]. Kuollut 13.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Store[98]. Katso myös 43.
Olof Olofsson Store. Syntynyt 15.06.1723 Kaarlela, Linnusperä, Store[4]. Haudattu 20.10.1723 Kaarlela, Linnusperä, Store[99]. Katso myös 43.
Taulu 43

V. Lisa Mikaelsdotter NN. Syntynyt noin 1679[94]. Kuollut 14.11.1769 Kaarlela, Linnusperä, Store[5]. –Puoliso Olof Johansson Store. Syntynyt noin 1682 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Kuollut 04.10.1748 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Taulu 42.

IV Lapset
Anna Olofsdotter Store. Syntynyt (laskettu) 1708 Kaarlela, Linnusperä, Store. Kuollut 09.09.1789 Kaarlela, Linnusperä, Store[95]. Katso myös 42.
Anders Olofsson Store. Syntynyt noin 1710 Kaarlela, Linnusperä, Store[96]. Kuollut 14.04.1776 Kaarlela, Linnusperä, Store[96]. Katso myös 42.
Magdalena Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Store[9]. Talonemäntä. Kuollut 25.01.1789 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 21.
Mikael Olofsson Store. Syntynyt noin 1714 Kaarlela, Linnusperä, Store. Kuollut keuhkotautiin 08.1768 Kaarlela, Linnusperä, Store[97]. Katso myös 42.
Brita Olofsdotter Store. Syntynyt noin 1722 Kaarlela, Linnusperä, Store. Kuollut 13.02.1793 Kaarlela, Linnusperä, Store[98]. Katso myös 42.
Olof Olofsson Store. Syntynyt 15.06.1723 Kaarlela, Linnusperä, Store[4]. Katso myös 42.
Taulu 44

V. Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1697 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[113]. Isä Taulu 88. –Puoliso Brita Mattsdotter. Syntynyt (laskettu) 1660[114]. Kuollut 14.08.1748 Kaarlela[115]. Taulu 45.[79]

IV Lapset
Lisa Danielsdotter Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1682[33]. Kuollut 02.01.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[33]. Katso myös 45 , 56.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1689 Kaarlela[9]. Katso myös 45.
Anna Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1690 Kaarlela[9]. Kuollut 06.05.1767 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[5]. Katso myös 45.
Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1692 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[116]. Talollinen. Sotilastalonpoika Daniel Jubbila toivoi 1726 Kykyrin tilan yhdistämistä Jubbilaan, koska Kykyr oli ollut autiona 100 vuotta ja lupa myönnettiin. Tila jaettiin veljesten Danielin ja Johanin kesken. Ennen 1776 Kykyristä tuli jälleen itsenäinen tila.

Karjanhoidon ja maanviljelyn ollessa työvoimaa vaativaa, käytettiin usein myös lapsia apuna. Daniel Jubbilan käytettyä alle 7 vuotiaita pikkupoikia paimenpoikina, hän puolusteli sitä työvoiman puutteella. Oikeus vapautti hänet syytteestä mutta antoi hänelle varoituksen. Jo 1686 oli annettu määräys, että karjan paimentamiseen tuli käyttää mahdollisuuksien mukaan naisväkeä pikkulasten sijaan. Määräys uusittiin 1700-luvulla[117]. Kuollut 18.08.1775 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[5]. Katso myös 45.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[9]. Kuollut noin 1788 Kaarlela,Kirilahti, Jubbila[9]. Taulu 22.
Taulu 45

V. Brita Mattsdotter. Syntynyt (laskettu) 1660[114]. Kuollut 14.08.1748 Kaarlela[115]. –Puoliso 1:o Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1697 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[113]. Taulu 44.[79] –Puoliso 2:o Johan Knutsson NN;Jubbila. Syntynyt noin 1683[9]. Kuollut 28.12.1757 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[5].

IV Lapset
1: Lisa Danielsdotter Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1682[33]. Kuollut 02.01.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[33]. Katso myös 44 , 56.
1: Kerstin Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1689 Kaarlela[9]. Katso myös 44.
1: Anna Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1690 Kaarlela[9]. Kuollut 06.05.1767 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[5]. Katso myös 44.
1: Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1692 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[116]. Talollinen. Kuollut 18.08.1775 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[5]. Katso myös 44.
1: Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[9]. Kuollut noin 1788 Kaarlela,Kirilahti, Jubbila[9]. Taulu 22.
Taulu 46

V. Erik Holgersson Löf. Porvari Uusikaarlepyyssä[11].[79] Isä Taulu 92. –Puoliso Lisa N.N. Kuollut 29.11.1734[121].[79]

IV Lapset
Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[79]. Kuollut 28.01.1790 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[110]. Taulu 23.[79]
Taulu 52

V. Olof Mattsson Storkåla. Isä Taulu 104. –Puoliso Lisa Mikaelsdotter NN. Taulu 53.[133]

IV Lapset
Anders Olofsson Storkåla. Syntynyt (laskettu) 1674 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[111]. Talollinen. Taulu 26.
Matts Olofsson Storkåla. Syntynyt noin 1679 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla. Isäntä ainakin 1725-32[134]. Haudattu 19.03.1732 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 53.
Johan Olofsson Storkåla. Katso myös 53. [104]
Kristina Olofsdotter Storkåla. Katso myös 53. [135]
Elsa Olofsdotter Storkåla. Katso myös 53. [104]
Taulu 53

V. Lisa Mikaelsdotter NN. –Puoliso Olof Mattsson Storkåla. Taulu 52.[133]

IV Lapset
Anders Olofsson Storkåla. Syntynyt (laskettu) 1674 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[111]. Talollinen. Taulu 26.
Matts Olofsson Storkåla. Syntynyt noin 1679 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla. Katso myös 52.
Johan Olofsson Storkåla. Katso myös 52. [104]
Kristina Olofsdotter Storkåla. Katso myös 52. [135]
Elsa Olofsdotter Storkåla. Katso myös 52. [104]
Taulu 54

V. Juho Hannunpoika Meriläinen. Syntynyt noin 1655 Halsua[144]. Talollinen[144]. Meriläisen isäntä 1678-98. Haudattu 01.05.1698 Halsua[5]. Isä Taulu 108. Äiti Taulu 109. –Puoliso 01.01.1677 Veteli, Salo Maalin Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1660 Kaustinen[146]. Taulu 55.[145]

IV Lapset
Maalin Juhontytär Meriläinen. Syntynyt 22.02.1680 Veteli (Halsua)[131]. Taulu 27.
Taulu 55

V. Maalin Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1660 Kaustinen[146]. Haudattu 31.03.1695 Veteli[146]. Isä Taulu 110. Äiti Taulu 111. –Puoliso 01.01.1677 Veteli, Salo Juho Hannunpoika Meriläinen. Syntynyt noin 1655 Halsua[144]. Talollinen[144]. Taulu 54.[145]

IV Lapset
Maalin Juhontytär Meriläinen. Syntynyt 22.02.1680 Veteli (Halsua)[131]. Taulu 27.
Taulu 56

V. Johan Simonsson NN;Storhonga;Fordell. Syntynyt (laskettu) 1678[176]. Storhongan (1) isäntä ainakin 1724-30. Muutti poikansa Mattsin perheen kanssa Fordelliin 1743, jolloin Mattsista tuli isäntä siellä.

Tilannimi Fordell on mielenkiintoinen, koska Pedersören Fordell-suku oli niin mahtava 1500-luvulla. Todisteita suvun yhteyksistä tähän tilaan ei ole löytynyt. Vuosina 1556-62 mainitaan Jöns (Larsson) Wasteen (Wasten, Wastilsson) eri yhteyksissä ja on mahdollista, että hän tuli Ruotsin Vadstenasta nimensä perusteella. Jostain syystä hänen jälkeläisensä alkoivat käyttää tilan nimenä Fordell[177]. Kuollut 14.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[176]. –Puoliso 1:o Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[162]. Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[162]. Taulu 57.[9] –Puoliso 2:o 30.11.1738 Kaarlela Lisa Danielsdotter Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1682[33]. Kuollut 02.01.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[33]. Katso myös 44 , 45. [3]

IV Lapset
1: Matts Johansson Storhonga;Fordell. Syntynyt 17.09.1710 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[9]. Kuollut rakkokivitautiin 11.11.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 28.
Taulu 57

V. Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[162]. Vielä 1700-luvulla esiintyi noituutta ja taikauskoa. Karin oli sairauden vuoksi kääntynyt Anna Kumpilaisen puoleen vuonna 1702 sanoen, että mikäli sairaus oli Jumalan langettama, hän kantaisi sen, mutta mikäli se oli ilkeiden ihmisten aiheuttama, hän haluaisi parannuksen. Karin oli antanut Annalle 12-äyrisen rahan, jonka jälkeen Anna oli kuivan puukappaleen avulla kyennyt vahvistamaan, että vaivat johtuivat ilkeistä ihmisistä. Sitten Anna kylvetti Karinin, joka sen jälkeen palasi kotiinsa, muttei tuntenut olonsa parantuneen. Joitakin päiviä myöhemmin Anna tuli hänen kotiinsa ja käski hänen juoda paloviinaa, johon oli sekoitettu yrttejä ja hieroi hänen selkäänsää rasvamöhkäleellä. Tämän käsittelyn jälkeen Karin oli tuntenut voivansa paremmin, mutta Anna tuomittiin tämän hänen kolmannen kerran rikoksesta 40 hopeatalariin sekä julkiseen rippiin ja anteeksipyyntöön. Karin puolestaan tuomittiin kuuteen hopeatalariin sekä julkiseen rippiin ja anteeksipyyntöön[178]. Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[162]. Isä Taulu 114. Äiti Taulu 115. –Puoliso Johan Simonsson NN;Storhonga;Fordell. Syntynyt (laskettu) 1678[176]. Kuollut 14.01.1763 Kaarlela, Vitsari, Fordell[176]. Taulu 56.[9]

IV Lapset
Matts Johansson Storhonga;Fordell. Syntynyt 17.09.1710 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[9]. Kuollut rakkokivitautiin 11.11.1771 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 28.
Taulu 58

V. Anders Mattsson Vessi. Syntynyt (laskettu) 1682 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Mainitaan Vessin isäntänä 1712-13, mutta on arvattavasti ollut isäntänä myös isovihan aikana. Seuraava isäntä oli Matts Mattsson, todennäköisesti hänen veljensä vuosina 1724-42. Pikkuvihan aikana Anders palveli Kokkolan ympäristön asukkaita erikoisella tavalla: kun venäläiset joukot olivat läsnä, hän toimi läpi vuorokauden tulkkina kaupungissa. Eräissä oikeudenkäynneissä ja muissa asioidenhoidossa hän oli itse vaarassa, mistä huolimatta hän oli pyrkinyt edistämään pitäjäläisten parasta. Kiitolliset kunnanisät, jotka olivat kuten kruununpalvelijatkin panneet merkille hänen työnsä, myönsivät hänelle avustuksen jokaisesta savusta[185]. Kuollut rintakipuun 15.06.1761 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Isä Taulu 116. Äiti Taulu 117. –Puoliso Brita Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1685[78]. Kuollut kovaan tautiin 11.10.1759 Kaarlela, Vitsari, Vessi[78]. Taulu 59.[9]

IV Lapset
Karin Andersdotter Vessi. Syntynyt 22.08.1710 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut pernatautiin 10.11.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 29.
Maria Andersdotter Vessi. Katso myös 59.
Brita Andersdotter Vessi. Syntynyt noin 1719[186]. Katso myös 59.
Anna Andersdotter Vessi. Syntynyt 17.08.1722 Kaarlela, Vitsari, Vessi[3]. Avioitui 28.10.1743 Matts Storkålan kanssa. Kuollut 23.04.1797 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 59.
Johan Andersson Vessi. Syntynyt 09.03.1725 Kaarlela, Vitsari, Vessi[4]. Vessin isäntä[9]. Kuollut 07.04.1797 Kaarlela, Vitsari, Vessi[187]. Katso myös 59.
Elisabet Andersdotter Vessi. Syntynyt 28.04.1727 Kaarlela, Vitsari, Vessi[4]. Kuollut 26.11.1803 Kaarlela, Korplahti, Korpilainen[5]. Avioitui rakennusmestari Mickel Korpilaisen kanssa lokakuussa 1745[3]. Katso myös 59.
Taulu 59

V. Brita Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1685[78]. Kuollut kovaan tautiin 11.10.1759 Kaarlela, Vitsari, Vessi[78]. Isä Taulu 82. Äiti Taulu 83. –Puoliso Anders Mattsson Vessi. Syntynyt (laskettu) 1682 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Kuollut rintakipuun 15.06.1761 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Taulu 58.[9]

IV Lapset
Karin Andersdotter Vessi. Syntynyt 22.08.1710 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut pernatautiin 10.11.1778 Kaarlela, Vitsari, Fordell[5]. Taulu 29.
Maria Andersdotter Vessi. Katso myös 58.
Brita Andersdotter Vessi. Syntynyt noin 1719[186]. Katso myös 58.
Anna Andersdotter Vessi. Syntynyt 17.08.1722 Kaarlela, Vitsari, Vessi[3]. Kuollut 23.04.1797 Kaarlela, Kirilahti, Storkåla[5]. Katso myös 58.
Johan Andersson Vessi. Syntynyt 09.03.1725 Kaarlela, Vitsari, Vessi[4]. Kuollut 07.04.1797 Kaarlela, Vitsari, Vessi[187]. Katso myös 58.
Elisabet Andersdotter Vessi. Syntynyt 28.04.1727 Kaarlela, Vitsari, Vessi[4]. Kuollut 26.11.1803 Kaarlela, Korplahti, Korpilainen[5]. Katso myös 58.
Taulu 60

V. Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Syntynyt (laskettu) 1684[162]. Kallisen isäntä 1724-30. Oli Kaarlelan historian mukaan kunnioitettu kirkonisäntä. Hänen jälkeensä kirkonisännäksi tuli poikansa Matts[202]. Kuollut 08.11.1748 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[162]. Isä Taulu 120. Äiti Taulu 121. –Puoliso Anna Johansdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1691 Kaarlela, Palo, Borg[204]. Kuollut 26.10.1752 Kaarlela, Kallinen[5]. Taulu 61.[203]

IV Lapset
Johan Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1710. Isäntä, valtiopäivämies 1765-66 ja 1769-70 ja myssypuolueen kannattaja. Lautamies ja kunnanvaltuuston jäsen[205]. Kuollut 18.03.1783 Kaarlela[79]. Katso myös 61.
Matts Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1714[9]. Talollinen;lautamies;kirkonisäntä. Kuollut 25.05.1775 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Taulu 30.
Anna Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[9]. Miehen kuoleman jälkeen 1786 hän asui Alavetelissä rippikirjan mukaan. Katso myös 61.
Brita Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[9]. Kuollut 25.04.1801 Alaveteli, Slotte[5]. Katso myös 61.
Margareta Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1716 Kaarlela, Kallinen[206]. Kuollut 09.01.1790 Kaarlela, Kaustari[207]. Katso myös 61.
Karin Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 08.01.1724 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[208]. Katso myös 61.
Maria Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 08.01.1724 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[208]. Perhe muutti Kälviän Ingalsuon tilalle 1786[9]. Kuollut 06.09.1792 Kälviä, Ingalsuo[209]. Katso myös 61.
Malin Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 01.01.1731 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut 23.05.1790 Kaarlela,Närvilä[210]. Katso myös 61.
Mikael Mikaelsson Kallis;Björndal. Isäntä. Syntynyt 23.04.1733 Kaarlela, Kallinen[4]. Kuollut 14.08.1801 Kaarlela, Sokoja, Björndal. Katso myös 61.
Taulu 61

V. Anna Johansdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1691 Kaarlela, Palo, Borg[204]. Kuollut 26.10.1752 Kaarlela, Kallinen[5]. Isä Taulu 122. Äiti Taulu 123. –Puoliso Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Syntynyt (laskettu) 1684[162]. Kuollut 08.11.1748 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[162]. Taulu 60.[203]

IV Lapset
Johan Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1710. Kuollut 18.03.1783 Kaarlela[79]. Katso myös 60.
Matts Mikaelsson Kallis. Syntynyt noin 1714[9]. Talollinen;lautamies;kirkonisäntä. Kuollut 25.05.1775 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[5]. Taulu 30.
Anna Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[9]. Katso myös 60.
Brita Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[9]. Kuollut 25.04.1801 Alaveteli, Slotte[5]. Katso myös 60.
Margareta Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt noin 1716 Kaarlela, Kallinen[206]. Kuollut 09.01.1790 Kaarlela, Kaustari[207]. Katso myös 60.
Maria Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 08.01.1724 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[208]. Kuollut 06.09.1792 Kälviä, Ingalsuo[209]. Katso myös 60.
Karin Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 08.01.1724 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[208]. Katso myös 60.
Malin Mikaelsdotter Kallis. Syntynyt 01.01.1731 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[4]. Kuollut 23.05.1790 Kaarlela,Närvilä[210]. Katso myös 60.
Mikael Mikaelsson Kallis;Björndal. Isäntä. Syntynyt 23.04.1733 Kaarlela, Kallinen[4]. Kuollut 14.08.1801 Kaarlela, Sokoja, Björndal. Katso myös 60.
Taulu 62

V. Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[223]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[223]. Isä Taulu 124. Äiti Taulu 125. –Puoliso 1:o N.N. Taulu 63.[9] –Puoliso 2:o Anna Larsdotter NN. Syntynyt 23.01.1693[9]. Toisen puolison, porvari Karl Mörskogin kuoltua 1756 hän ilmeisesti siirtyi pois Kokkolan kaupungista 1758, mutta ei ole selvinnyt minne[9].[9]

IV Lapset
1: Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä, Hannila[5]. Katso myös 63.
1: Maria Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 21.04.1706[9]. [224] Katso myös 63.
1: Malin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt arviolta 1707 Alaveteli, Bastubacka. Katso myös 63.
1: Brita Andersdotter Bastubacka. Syntynyt noin 1711[9]. Haudattu 30.08.1746 Alaveteli, Bastubacka[5]. Katso myös 63.
1: Margareta Andersdotter Bastubacka. Naimisiin Pedersöreen[224]. Katso myös 63.
1: Lisa Andersdotter Bastubacka. Katso myös 63.
1: Karin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 08.03.1718 Alaveteli, Bastubacka[9]. Kuollut 11.11.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[199]. Taulu 31.
2: Lars Andersson Bastubacka. Syntynyt 24.03.1723 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 13.10.1723 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Anders Andersson Bastubacka. Syntynyt 30.03.1724 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 29.06.1724 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 05.05.1725 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 25.03.1727 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 18.08.1726 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 04.12.1726 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Matts Andersson Bastubacka. Syntynyt 07.09.1727 Alaveteli, Bastubacka[4].
2: Maria Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 01.01.1729 Alaveteli, Bastubacka[4].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 01.05.1730 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 20.06.1731 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Erik Andersson Bastubacka. Syntynyt 18.04.1731 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 00.07.1731 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Hans Andersson Bastubacka. Syntynyt 06.04.1732 Alaveteli, Bastubacka[4].
2: Kristina Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 12.05.1733 Alaveteli, Bastubacka[4].
2: Lars Andersson Bastubacka. Syntynyt 23.05.1735 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 09.11.1735 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Henrik Andersson Bastubacka. Syntynyt (kaksonen) 19.03.1736 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 10.04.1736 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Brita Andersdotter Bastubacka. Syntynyt (kaksonen) 19.03.1736 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 02.05.1736 Alaveteli, Bastubacka[5].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 10.10.1739 Alaveteli, Bastubacka[4]. Kuollut 00.11.1739 Alaveteli, Bastubacka[5].
Taulu 63

V. N.N. Mainitaan henkikirjoissa 1700-12 "vaimona" ilman nimeä. –Puoliso Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[223]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[223]. Taulu 62.[9]

IV Lapset
Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä, Hannila[5]. Katso myös 62.
Maria Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 21.04.1706[9]. Katso myös 62.
Malin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt arviolta 1707 Alaveteli, Bastubacka. Katso myös 62.
Brita Andersdotter Bastubacka. Syntynyt noin 1711[9]. Katso myös 62.
Margareta Andersdotter Bastubacka. Katso myös 62.
Lisa Andersdotter Bastubacka. Katso myös 62.
Karin Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 08.03.1718 Alaveteli, Bastubacka[9]. Kuollut 11.11.1744 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[199]. Taulu 31.
Taulu 64

VI. Antti Mikonpoika NN;Pelttari. Syntynyt (laskettu) 1658. Kuollut 04.12.1743 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. –Puoliso 1:o noin 1683 Liisa Simontytär Pelttari. Syntynyt 1659 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut lapsivuoteeseen 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Taulu 65.[19] –Puoliso 2:o 22.02.1691 Kälviä Liisa Hakunintytär Vähä-Hakunti. Syntynyt noin 1664 Kälviä, Ruotsalo, Vähä-Hakunti . Haudattu 22.02.1711 Kälviä[5].[3]

V Lapset
1: Niilo Antinpoika Pelttari;Brandt. Talollinen . Syntynyt noin 1683 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari [20]. Tuli vävyksi Brandtiin ja oli isäntänä n. 1732-43. Avioutui Kälviällä mutta vaimo kuoli pian. Niiloa ei sen jälkeen mainita Kälviällä ja avioutui Brita Brandtin kanssa ja asettui Kaarlelan Linnusperään.[9] Kuollut 11.11.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[21]. Katso myös 65.
1: Simo Antinpoika Pelttari. Syntynyt arviolta 1685 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Taulu 32.
1: Riitta Antintytär Pelttari. Syntynyt 27.09.1688 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[22]. Kuollut 01.09.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[23]. Katso myös 65.
1: NN Pelttari. Syntynyt 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Sekä äiti että lapsi kuolivat synnytyksessä. Kuollut 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[25]. Katso myös 65. [24]
2: Katariina Antintytär Pelttari. Syntynyt 28.11.1691 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Haudattu 19.01.1711 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari.
2: Riitta Antintytär Pelttari. Syntynyt 1693 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut 06.1697 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari.
2: Marketta Antintytär Pelttari. Syntynyt 15.05.1695 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut 25.03.1707 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari.
2: Riitta Antintytär Pelttari. Syntynyt 13.07.1699 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut 19.01.1711 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari.
2: Mikko Antinpoika Pelttari. Syntynyt 23.09.1702 Kälviä, Pelttari[19]. Vietiin Venäjälle isovihan aikana[19].
2: Liisa Antintytär Pelttari. Syntynyt 10.04.1706 Kälviä, Pelttari[19].
Taulu 65

VI. Liisa Simontytär Pelttari. Syntynyt 1659 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut lapsivuoteeseen 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Isä Taulu 130. –Puoliso noin 1683 Antti Mikonpoika NN;Pelttari. Syntynyt (laskettu) 1658. Kuollut 04.12.1743 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Taulu 64.[19]

V Lapset
Niilo Antinpoika Pelttari;Brandt. Talollinen . Syntynyt noin 1683 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari [20]. Kuollut 11.11.1759 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[21]. Katso myös 64.
Simo Antinpoika Pelttari. Syntynyt arviolta 1685 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Taulu 32.
Riitta Antintytär Pelttari. Syntynyt 27.09.1688 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[22]. Kuollut 01.09.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[23]. Katso myös 64.
NN Pelttari. Syntynyt 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[25]. Katso myös 64. [24]
Taulu 66

VI. Iisakki NN;Heikkiniemi. Oletettavasti renki Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi[19]. –Puoliso 1675 Liisa Matintytär NN. Kuollut 13.05.1697[19]. Taulu 67.[19]

V Lapset
Matti Iisakinpoika Heikkiniemi. Kuollut 03.01.1711 Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi[19].
Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Syntynyt noin 1685 Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi. Taulu 33.
Jaakko Iisakinpoika Heikkiniemi.
Taulu 67

VI. Liisa Matintytär NN. Kuollut 13.05.1697[19]. –Puoliso 1675 Iisakki NN;Heikkiniemi. Oletettavasti renki Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi[19]. Taulu 66.[19]

V Lapset
Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Syntynyt noin 1685 Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi. Taulu 33.
Taulu 68

VI. Olof Nilsson Brandt. Brandtin isäntä vuoteen 1700, jolloin hänen vaimonsa mainitaan leskenä henkikirjassa. Pojat Johan, Erik ja Olof mainitaan isäntinä vuorollaan 1700-1712 verokirjoissa.[27] Kuollut noin 1700 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[28]. Isä Taulu 136. –Puoliso Brita Persdotter NN. Syntynyt (laskettu) 1657[17]. Taulu 69.[29]

V Lapset
Maria Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1675[30]. Kuollut 19.03.1767 Kaarlela, Linnusperä[31]. Taulu 39.
Brita Olofsdotter Brandt. Syntynyt Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Mainitaan v. 1699 henkikirjassa. Katso myös 69.
Johan Olofsson Brandt. Syntynyt noin 1680 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[15]. Kuollut ennen 1712 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Taulu 34.[15]
Erik Olofsson Brandt. Brandtin isäntä ennen 1712[27]. Katso myös 69.
Olof Olofsson Brandt. Brandtin isäntä ainakin 1724-30[32]. Kuollut noin 1730 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Katso myös 69.
Elsa Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1685 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[33]. Kuollut 14.09.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[33]. Katso myös 69.
Taulu 69

VI. Brita Persdotter NN. Syntynyt (laskettu) 1657[17]. Haudattu 25.01.1736 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[37]. –Puoliso Olof Nilsson Brandt. Kuollut noin 1700 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[28]. Taulu 68.[29]

V Lapset
Maria Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1675[30]. Kuollut 19.03.1767 Kaarlela, Linnusperä[31]. Taulu 39.
Brita Olofsdotter Brandt. Syntynyt Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Katso myös 68.
Johan Olofsson Brandt. Syntynyt noin 1680 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[15]. Kuollut ennen 1712 Kaarlela, Linnusperä, Brandt. Taulu 34.[15]
Erik Olofsson Brandt. Katso myös 68.
Olof Olofsson Brandt. Kuollut noin 1730 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[9]. Katso myös 68.
Elsa Olofsdotter Brandt. Syntynyt (laskettu) 1685 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[33]. Kuollut 14.09.1767 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[33]. Katso myös 68.
Taulu 76

VI. Gabriel Hansson Vevar. Syntynyt noin 1650 Kaarlela, Linnusperä[43]. Talollinen, kirkkoväärti[44]. Kuollut ennen 1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Isä Taulu 152. Äiti Taulu 153. –Puoliso Anna Mattsdotter NN. Syntynyt noin 1641 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5]. Taulu 77.[45]

V Lapset
Kristoffer Gabrielsson Vevar. Syntynyt ennen 1682[11]. Taulu 38.
Taulu 77

VI. Anna Mattsdotter NN. Syntynyt noin 1641 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[5]. Haudattu 27.12.1726 Kaarlela, Linnusperä, Vevars[44]. –Puoliso Gabriel Hansson Vevar. Syntynyt noin 1650 Kaarlela, Linnusperä[43]. Kuollut ennen 1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Taulu 76.[45]

V Lapset
Kristoffer Gabrielsson Vevar. Syntynyt ennen 1682[11]. Taulu 38.
Taulu 80

VI. Matts Larsson Indola. Talollinen. Mainitaan 1690-1704 myllyveroluetteloissa yhdessä vaimonsa Karinin kanssa. Oli Indolan Isäntä 1695-1706. Hän oli yhdessä kolmen muun talonpojan kanssa tehnyt kauppias Henrik Hoffrenin kanssa sopimuksen 7 ½ sylin kölisestä laivasta Eerikin messun aikaan 1697. Laivanrakennus myöhästyi kuitenkin ja talonpoikien oli pantattava omaisuutensa ja luvattava, että laiva valmistuisi 24.8.1698[55]. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Isä Taulu 160. –Puoliso Karin Karlsdotter (Eriksdr?) NN. Syntynyt (laskettu) 1649[58]. Taulu 81.[57][56]

V Lapset
Brita Mattsdotter Indola. Katso myös 81. [59]
Karl Mattsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1693 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Talollinen. Kuollut (hukkui Halsuanjokeen) 28.05.1730 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Taulu 40.
Lisa Mattsdotter Indola. Katso myös 81. [59]
Maria Mattsdotter Indola. Katso myös 81. [59]
Taulu 81

VI. Karin Karlsdotter (Eriksdr?) NN. Syntynyt (laskettu) 1649[58]. Haudattu 31.08.1729 Kaarlela, Linnusperä, Indola[58].[57] –Puoliso Matts Larsson Indola. Talollinen. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 80.[56]

V Lapset
Brita Mattsdotter Indola. Katso myös 80. [59]
Karl Mattsson Indola. Syntynyt (laskettu) 1693 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Talollinen. Kuollut (hukkui Halsuanjokeen) 28.05.1730 Kaarlela, Linnusperä, Indola[53]. Taulu 40.
Lisa Mattsdotter Indola. Katso myös 80. [59]
Maria Mattsdotter Indola. Katso myös 80. [59]
Taulu 82

VI. Kristoffer Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1645[66]. Talollinen, laivanrakentaja[67]. Kristoffer Mattsson Honga mainitaan 1682, kun Tomas Persson Emet valitti, että Kristoffer oli kaatanut sahatukkeja Tomasin talon läheltä ja tuomittiin luovuttamaan yli puolet siitä Emetille. Tuomio oli merkillinen, koska metsä oli pitäjän yhteinen. Kristoffer mainitaan myös 1696 kun hän Linnusperän talollisen Johan Andersson Storen "päivämiehenä" oli ostanut kaksi mastopuuta Storen rakenteilla olevaan laivaan. Myyjä, Matti Erkinpoika Löija Räyringistä huomasi, että ostaja oli ottanut yhden hänen omista mastopuista ja Store tuomittiin korvaamaan 16 hopeatalaria. Samana vuonna kauppias Henrik Hoffren oli tehnyt Johan Jakobsson Lidslen kanssa sopimuksen 8 ½ syliä pitkästä laivasta, mutta ei ollut tyytyväinen toimittajaan ja sopi sen vuoksi Kristoffer Mattsson Hongan kanssa työn loppuun saattamiseksi. Vuonna 1697 talonpoikien oli vielä vuoden 1695 katovuoden jälkeen hankittava viljaa ulkomailta. Kokkolan porvarit lastasivat neljä laivaa puutavaralla ja laudoilla purjehtiakseen Liivinmaalle myymään puutavaran ja ostamaan viljaa, mutta empivät. Sitten mm. talonpojat Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga ja Johan Danielsson Jubbila lainasivat raatimies Anders Kalmilta 200 kuparitaalaa viljan ostamista varten.[68] Kuollut ennen 1720 Kaarlela, Vitsari, Honga[69]. Isä Taulu 164. Äiti Taulu 165. –Puoliso 1:o Anna Kristoffersdotter NN. Syntynyt noin 1645. Mainitaan Kristofferin vaimona henkikirjoissa ainakin 1674-77 ja Kristofferilla oli uusi vaimo, Clara 1680. Anna on todennäköisesti kuollut 1678 tai 1679[70]. Kuollut noin 1679 Kaarlela, Vitsari, Honga[71]. –Puoliso 2:o noin 1680 Klara Mattsdotter NN. Syntynyt (laskettu) 1646[72]. Kuollut 16.02.1735 Kaarlela, Vitsari, Honga[73]. Taulu 83.[70]

V Lapset
1: Matts Kristoffersson Storhonga.
1: Sven Kristoffersson Storhonga;Spex. Syntynyt noin 1673 Kaarlela,Vitsar, Storhonga[67]. Spexnäsin isäntä 1723-29. Tätä ennen talo on ollut autio vuonna 1712 ja Kokkolan kaupungin raatimies Kristoffer Vikaren hallinnassa 1713. Sven Kristoffersson voi olla hänen poikansa, mutta moni sukututkija väittää hänen isänsä olevan Kristoffer Mattsson Storhonga.[74] Kuollut 14.08.1746 Kaarlela,Linnusperä, Spex[75].
1: Elsa Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1673[17]. Kuollut 26.07.1752 Kaarlela, Isokylä, Sipola[17].
1: Johan Kristoffersson Storhonga;Lillhonga. Syntynyt noin 1678 Kaarlela,Vitsari, Storhonga[76]. Kuollut 11.12.1743 Kaarlela, Vitsari, Lillhonga[77].
2: Maria Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt 03.1681 Kaarlela,Vitsar, Storhonga[9]. Kuollut noin 1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[9]. Taulu 41.
2: Brita Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1685[78]. Kuollut kovaan tautiin 11.10.1759 Kaarlela, Vitsari, Vessi[78]. Taulu 59.
2: Kristoffer Kristoffersson Storhonga. Katso myös 83.
2: Hans Kristoffersson Storhonga. Katso myös 83.
2: Erik Kristoffersson Storonga. Syntynyt noin 1690 Kaarlela,Vitsari, Storhonga[9]. Kuollut ennen 1736 Kaarlela,Vitsari, Storhonga[9]. Katso myös 83.
Taulu 83

VI. Klara Mattsdotter NN. Syntynyt (laskettu) 1646[72]. Mainitaan henkikirjoissa 1691-1712 "Christoffer Hångas hustru" ja kuoltuaan tämän leskenä. Eräiden lähteiden mukaan Christoffer Honga oli aviossa Anna Kristoffersdotterin kanssa, joka on täytynyt kuolla ennen 1690, koska silloin syntynyt poika Erik mainitaan Clara Mattsdotterin poikana rippikirjassa 1724-36. Kuollut 16.02.1735 Kaarlela, Vitsari, Honga[73]. –Puoliso noin 1680 Kristoffer Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1645[66]. Talollinen, laivanrakentaja[67]. Kuollut ennen 1720 Kaarlela, Vitsari, Honga[69]. Taulu 82.[70]

V Lapset
Maria Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt 03.1681 Kaarlela,Vitsar, Storhonga[9]. Kuollut noin 1767 Kaarlela, Linnusperä, Indola[9]. Taulu 41.
Brita Kristoffersdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1685[78]. Kuollut kovaan tautiin 11.10.1759 Kaarlela, Vitsari, Vessi[78]. Taulu 59.
Kristoffer Kristoffersson Storhonga. Katso myös 82.
Hans Kristoffersson Storhonga. Katso myös 82.
Erik Kristoffersson Storonga. Syntynyt noin 1690 Kaarlela,Vitsari, Storhonga[9]. Kuollut ennen 1736 Kaarlela,Vitsari, Storhonga[9]. Katso myös 82.
Taulu 84

VI. Johan Andersson Store. Isäntä ainakin 1691-1704[87]. Isä Taulu 168. –Puoliso Karin Olofsdotter NN. Taulu 85.

V Lapset
Olof Johansson Store. Syntynyt noin 1682 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Kuollut 04.10.1748 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Taulu 42.
Taulu 85

VI. Karin Olofsdotter NN. Mainitaan Johan Storen vaimona 1681 nimellä Karin Olofsdotter, sen jälkeen Karin ja 1700-12 ainoastaan vaimona[87]. –Puoliso Johan Andersson Store. Taulu 84.

V Lapset
Olof Johansson Store. Syntynyt noin 1682 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Kuollut 04.10.1748 Kaarlela, Linnusperä, Store[93]. Taulu 42.
Taulu 88

VI. Daniel Hansson Jubbila. Talollinen. Tilannimi Jubbila on oletettavasti syntynyt etunimestä Jobbe. Ensimmäinen tunnettu isäntä oli Per Olofsson Jobbe 1547-76. Daniel Hansson oli isäntänä 1635-74 ja seurasi Henrik Olofssonia (1626-34). Ei ole tiedossa oliko Daniel sukua edellisille isännille[118].

V Lapset
Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1697 Kaarlela, Kaustari, Jubbila[113]. Taulu 44.
Erik Danielsson Jubbila.
Johan Danielsson Jubbila. Talollinen. Vuonna 1697 talonpoikien oli katovuoden 1695 jälkeen ostettava viljaa. Kokkolan porvarit lastasivat neljä laivaa puutavaralla ja laudoilla purjehtiakseen Liivinmaalle myymään lastin ja ostamaan viljaa, mutta olivat epäröiviä. Siksi lainasivat mm. talonpojat Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga ja Johan Danielsson Jubbila raatimies Anders Kalmilta 200 dr kmt viljan hankkimiseen[119].
Taulu 92

VI. Holger NN.

V Lapset
Erik Holgersson Löf. Taulu 46.[79]
Taulu 104

VI. Matts Andersson Storkåla. Syntynyt noin 1630. Talollinen;lautamies. [136] Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[137]. Isä Taulu 208. –Puoliso Sara? Eriksdotter NN. Kuollut 1679 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[139].[83][138]

V Lapset
Olof Mattsson Storkåla. Taulu 52.
Erik Mattsson Storkåla.[83]
Taulu 108

VI. Hannu Antinpoika Meriläinen. Syntynyt (laskettu) 1621 Halsua[114]. Talollinen[147]. Isäntä Meriläisen tilalla 1663-67. Haudattu 25.01.1709 Veteli[114]. Isä Taulu 216. Äiti Taulu 217. –Puoliso Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[148]. Taulu 109.[144]

V Lapset
Juho Hannunpoika Meriläinen. Syntynyt noin 1655 Halsua[144]. Talollinen[144]. Taulu 54.
Taulu 109

VI. Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[148]. Mainitaan Meriläisen tilalla 1675-77[148]. Isä Taulu 218. Äiti Taulu 219. –Puoliso Hannu Antinpoika Meriläinen. Syntynyt (laskettu) 1621 Halsua[114]. Talollinen[147]. Taulu 108.[144]

V Lapset
Juho Hannunpoika Meriläinen. Syntynyt noin 1655 Halsua[144]. Talollinen[144]. Taulu 54.
Taulu 110

VI. Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1622 Veteli, Isokainu[21]. Erkin poika Heikki sai sakot 1673 koska hän oli saanut lapsen Räyringistä kotoisin olevan Saara Klemetintytär Pulkkisen kanssa. Isä Erkki tuomittiin samoilla käräjillä maksamaan Saaralle puolen vuoden palkan, mikä viittaa siihen, että piika olisi irtisanottu laittomasti[159]. Haudattu 31.03.1695 Kaustinen, Isosalo[5]. Isä Taulu 436. –Puoliso ennen 1645 Kaustinen Liisa Niilontytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1616 Kaustinen[48]. Kuollut 27.07.1712 Kaustinen, Isosalo[48]. Taulu 111.[147]

V Lapset
Matti Erkinpoika Isosalo. Talollinen;lautamies. Syntynyt (laskettu) 1645 Kaustinen[160]. Isosalon isäntä 1676-1702, lautamies 1680-1702[147]. Kuollut 18.10.1724 Kaustinen[17]. Katso myös 111.
Niilo Erkinpoika Isosalo. Syntynyt noin 1653 Kaustinen. Isosalon isäntä 1703-06. Katso myös 111.
Heikki Erkinpoika Isosalo. Syntynyt noin 1653 Kaustinen[144]. Sotilas. Eräs Heikki Erkinpoika (Salo no.3?) Kaustisilla sai sakot 1673 koska hän oli saanut lapsen Saara Klemetintytär Pulkkisen kanssa Räyringistä. Isä Erkki Heikinpoika (?) tuomittiin samoilla käräjillä maksamaan Saaralle puolen vuoden palkan, mikä viittaa siihen, että piika olisi irtisanottu laittomasti[161]. Kuollut noin 1680[144]. Katso myös 111.
Erkki Erkinpoika Isosalo;Nikula;Laasanen. Syntynyt (laskettu) 1658 Kaustinen, Isosalo[162]. Mainitaan Nikulassa ainakin 1683-1708 ja Laasasen tilalla 1708-13[144]. Kuollut 09.12.1722 Kaustinen, Laasanen[5]. Katso myös 111.
Maalin Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1660 Kaustinen[146]. Taulu 55.
Anna Erkintytär Isosalo. Syntynyt noin 1661 Kaustinen . Kuollut 16.12.1733 Veteli[5]. Katso myös 111.
Kirsti Erkintytär Isosalo. Syntynyt noin 1665 Kaustinen[163]. Kuollut 27.05.1717[163]. Katso myös 111.
Marketta Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1669 Kaustinen[16]. Haudattu 10.02.1740 Kaustinen, Virkkala[16]. Katso myös 111.
Taulu 111

VI. Liisa Niilontytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1616 Kaustinen[48]. Kuollut 27.07.1712 Kaustinen, Isosalo[48]. Isä Taulu 222. Äiti Taulu 223. –Puoliso ennen 1645 Kaustinen Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1622 Veteli, Isokainu[21]. Taulu 110.[147]

V Lapset
Matti Erkinpoika Isosalo. Talollinen;lautamies. Syntynyt (laskettu) 1645 Kaustinen[160]. Kuollut 18.10.1724 Kaustinen[17]. Katso myös 110.
Niilo Erkinpoika Isosalo. Syntynyt noin 1653 Kaustinen. Isosalon isäntä 1703-06. Katso myös 110.
Heikki Erkinpoika Isosalo. Syntynyt noin 1653 Kaustinen[144]. Sotilas. Kuollut noin 1680[144]. Katso myös 110.
Erkki Erkinpoika Isosalo;Nikula;Laasanen. Syntynyt (laskettu) 1658 Kaustinen, Isosalo[162]. Kuollut 09.12.1722 Kaustinen, Laasanen[5]. Katso myös 110.
Maalin Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1660 Kaustinen[146]. Taulu 55.
Anna Erkintytär Isosalo. Syntynyt noin 1661 Kaustinen . Kuollut 16.12.1733 Veteli[5]. Katso myös 110.
Kirsti Erkintytär Isosalo. Syntynyt noin 1665 Kaustinen[163]. Kuollut 27.05.1717[163]. Katso myös 110.
Marketta Erkintytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1669 Kaustinen[16]. Katso myös 110.
Taulu 114

VI. Jöns Andersson Storkåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Borgin isäntänä 1674 - ainakin 1680. Mainitaan oikeustapauksessa kun hän syytti kalastuskuntaansa siitä, että se oli piilottanut yhden hänen silakkatynnyreistään. Oli tavallista, että useat talonpojat varustivat yhdessä veneen ja jakoivat saaliin. Erään kalastusmatkan aikana Jöns Borg oli joutunut jäämään pois ja väitti, että silloin mainittu rikos oli tapahtunut. Muut kalastajat vapautettiin kuitenkin kaikista epäilyistä Borgin piikan Annikan todistuksen perusteella.

Jöns mainitaan myös 1679 kun Kristoffer Mattsson Vittsarista teki valituksen padosta, joka vahingoitti hänen niittyjään. Kävi ilmi, että Jöns oli yhdessä Matts Bertilsson Puntuksen kanssa etsinyt myllynpaikkoja ja 1671 löytänyt paikan Haukikoskessa, joka oli yleinen koski. He olivat raivanneet koskea ja rakentaneet myllyn, joka käynnistyi 1677. Ainoa kulkutie myllylle oli Kristoffer Mattssonin niityn kautta. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti, että uusi mylly sai jäädä paikalleen ja kaksi lautamiestä tutkisi miten tie parhaiten vedettäisiin[179]. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Palo, Borg[141].[79] Isä Taulu 208. –Puoliso 1:o Margareta Larsdotter.[180] –Puoliso 2:o Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[181]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[181]. Taulu 115.

V Lapset
1: Anna Jönsdotter Borg. Syntynyt noin 1662[180].
1: Maria Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1663[33]. Kuollut 02.02.1747[33].
2: Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[182]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[182]. Taulu 122.
2: Anders Jönsson Borg. Syntynyt noin 1670 Kaarlela, Palo, Borg[87]. Kuollut ennen 1721. Katso myös 115. [183]
2: Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[162]. Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[162]. Taulu 57.
Taulu 115

VI. Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[181]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[181]. Isä Taulu 230. Äiti Taulu 231. –Puoliso Jöns Andersson Storkåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Palo, Borg[141]. Taulu 114.[79]

V Lapset
Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[182]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[182]. Taulu 122.
Anders Jönsson Borg. Syntynyt noin 1670 Kaarlela, Palo, Borg[87]. Kuollut ennen 1721. Katso myös 114. [183]
Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[162]. Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[162]. Taulu 57.
Taulu 116

VI. Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt (laskettu) 1660[188]. Mainitaan Vessin isäntänä 1680-1704[189]. Kuollut 14.02.1742 Kaarlela, Vitsari, Vessi[190]. Isä Taulu 232. –Puoliso 03.04.1678 Veteli Liisa Mikontytär Jänkä. Syntynyt (laskettu) 1662 Perho[191]. Taulu 117.[9]

V Lapset
Anders Mattsson Vessi. Syntynyt (laskettu) 1682 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Kuollut rintakipuun 15.06.1761 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Taulu 58.
Erik Mattsson Vessi. Syntynyt noin 1694 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut 12.08.1760 Kaarlela, Vitsari, Vessi[192]. Katso myös 117.
Matts Mattsson Vessi. Syntynyt noin 1696 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut 30.01.1776 Kaarlela, Vitsari, Vessi[193]. Katso myös 117.
Taulu 117

VI. Liisa Mikontytär Jänkä. Syntynyt (laskettu) 1662 Perho[191]. Haudattu 05.05.1728 Kaarlela, Vitsari, Vessi[93]. Isä Taulu 234. –Puoliso 03.04.1678 Veteli Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt (laskettu) 1660[188]. Kuollut 14.02.1742 Kaarlela, Vitsari, Vessi[190]. Taulu 116.[9]

V Lapset
Anders Mattsson Vessi. Syntynyt (laskettu) 1682 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Kuollut rintakipuun 15.06.1761 Kaarlela, Vitsari, Vessi[17]. Taulu 58.
Erik Mattsson Vessi. Syntynyt noin 1694 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut 12.08.1760 Kaarlela, Vitsari, Vessi[192]. Katso myös 116.
Matts Mattsson Vessi. Syntynyt noin 1696 Kaarlela, Vitsari, Vessi[9]. Kuollut 30.01.1776 Kaarlela, Vitsari, Vessi[193]. Katso myös 116.
Taulu 120

VI. Niilo Olavinpoika Kankkonen. Syntynyt (laskettu) 1638[211]. Talollinen, Kankkosen tilan isäntä. Mainitaan henkikirjoissa 1677, 1684 ja 1690[180]. Kuollut 25.07.1725 Kaarlela, Rödsö, Kankkonen[211]. Isä Taulu 240. –Puoliso Helga Mattsdotter. Syntynyt noin 1639[180]. Taulu 121.[212]

V Lapset
Jakob Nilsson Kankkonen. Syntynyt 1671. Kuollut 1752. Katso myös 121.
Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Syntynyt (laskettu) 1684[162]. Kuollut 08.11.1748 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[162]. Taulu 60.
Taulu 121

VI. Helga Mattsdotter. Syntynyt noin 1639[180]. –Puoliso Niilo Olavinpoika Kankkonen. Syntynyt (laskettu) 1638[211]. Kuollut 25.07.1725 Kaarlela, Rödsö, Kankkonen[211]. Taulu 120.[212]

V Lapset
Jakob Nilsson Kankkonen. Syntynyt 1671. Kuollut 1752. Katso myös 120.
Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Syntynyt (laskettu) 1684[162]. Kuollut 08.11.1748 Kaarlela, Linnusperä, Kallinen[162]. Taulu 60.
Taulu 122

VI. Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[182]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Borgin tilan isäntä ainakin 1695-1713. Lautamiehenä hän oli ainakin 1704-23. Hänet mainitaan 1704 kun hänet nimitettiin eräiden muiden lautamiesten kanssa tarkastamaan, että pitäjän jokien pääväylät pidettäisiin auki. Oli nimittäin tavallista, että kalapatoja oli rakennettu siinä määrin, että joet uhkasivat tukkeutua.

Johan Jönsson oli monen muun talonpojan tavoin myös laivanrakentaja. Vuosina 1687-1709 oli vilkasta aikaa Kaarlelan laivanrakennuspaikoilla. Laivaa kohti oli tavallisesti 4-8 talonpoikaa, joiden tehtäviin kuului puutavaran hankinta ja timpurintyöt. Varustaja vastasi raudan, rikin ja köyden hankinnasta. Rakennus kesti usein vuoden verran ja rakentajat saivat siksi osan maksusta sopimuksen teon yhteydessä ja loput erissä rakennustyön aikana. Palon salmi oli ahkerassa käytössä rakennuspaikkana. Taitavat laivanrakentajat saattoivat tehdä pitkiäkin timpurimatkoja. Johan Jönssonkin oli tehnyt raatimies Johan Westringin kanssa sopimuksen vuonna 1711 laivasta, jonka kölin koko oli 15 syliä rakennettavaksi Kristiinankaupungissa. Hän lähti yhdessä timpurien Karl Mattsson Indolan, Johan Andersson Storen, Gösta Ahlskogin ja Erik Brandtin kanssa Kristiinankaupunkiin. Raatimies Westringin lupaama puutavara saapui kuitenkin kolme viikkoa myöhässä ja siitä puuttui vielä osa. He päättivät irroittautua sopimuksesta ja oikeus katsoi, että Westring ei ollut täyttänyt omia velvoitteitaan sopimuksesta.

Laivojen lisäksi talonpojat rakensivat pienempiä rakenteita. Vuonna 1699 rakennettiin pitäjän kruunuvilja-aitta Johan Borgin johdolla. Nimismies Nils Hellman valitti 1710, että huomattava määrä kruunun viljasta oli varastettu ja että aitta oli huonosti rakennettu. Hän asetti Johan Borgin ja hänen yhtiömieskumppaninsa vastuuseen siitä. Rakentajat lupasivat korjata aitan ja varustaa laarit kaksinkertaisilla pohjilla niin, etteivät varkaat pääsisivät viljaan käsiksi[214]. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[182]. Isä Taulu 114. Äiti Taulu 115. –Puoliso 1:o Mainitaan 1691 Brita N.N. Kuollut ennen 1696 Kaarlela, Palo, Borg[216]. Taulu 123.[215] –Puoliso 2:o noin 1696 Karin Mattsdotter NN. Syntynyt (laskettu) 1675[21]. Monissa sukutaulukoissa sanotaan olevan Matts Mattsson Storhongan tytär, mikä on mahdollista. Ketään sen nimistä henkilöä ei kuitenkaan mainita Mattsin tyttärenä henkikirjoissa 1690-1712, sen sijaan mainitaan 1674-75 Mattsin sisar Karin Mattsdotter. Johan Jönsson Borgin vaimo Karin oli syntynyt n. 1675 eikä olisi mainittu henkikirjassa alle 15-vuotiaana[218]. Kuollut 17.01.1748 Kaarlela, Palo, Borg[219].[217]

V Lapset
1: Anna Johansdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1691 Kaarlela, Palo, Borg[204]. Kuollut 26.10.1752 Kaarlela, Kallinen[5]. Taulu 61.
2: Anders Johansson Borg. Syntynyt (laskettu) 1697 Kaarlela, Palo, Borg. Talollinen;lautamies;katselmusmies. Borgin isäntä 1726-52. Seurasi isäänsä lautamiehenä 1728-52. Toimi myös vuodesta 1741 katselmusmiehenä Palon kylässä, tehtävänään valvoa tervanpolttoa niin, että se ei aiheuttaisi metsien tuhoutumista[220]. Kuollut rintatautiin 16.04.1752 Kaarlela, Palo, Borg[221].
2: Erik Johansson Borg;Storhonga. Syntynyt 31.12.1712[79]. Valtiopäivämies, Storhongan isäntä 1742-56. Laivanrakennusmestari. Erik oli aktiivinen vielä 1773 kun pitäjäneuvoston piti päättää siitä, pitikö papintalon seinät vuorata höylätyillä laudoila. Pitäjäneuvoston pöytäkirjan mukaan vuodelta 1773 kaikki puolsivat, paitsi Erik Storhonga, joka kuitenkin harkittuaan asiaa myöntyi, jonka jälken päätettiin, että seinät uusittaisiin.

1750-luvulla Erik Johansson ja muut seudun talonpojat olivat ottaneet tehtäväkseen suururakoita. Storhonga oli yhdessä muiden 24 talonpoikien kanssa sitoutunut rakentamaan Kristian Backmanille rakentamaan kravellin, jolla oli 18½ sylin köli ja 32 sylin leveys. Sekä köliä että leveyttä jouduttiin laajentammaan, mistä talonpojat vaativat korvausta vuoden 1760.Asian käsittely viivästyi, koska rakennusestari Storhonga oli Vaasassa rakentamassa laivaa kauppias Mikael Bladhille.

Storhonga mainitan olleen 11. suurin tila Kaarlelassa suurjaossa 1752-57, 12,1 tynnyrinalaa[222]. Kuollut 14.03.1789 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[5].
Taulu 123

VI. Brita N.N. Kuollut ennen 1696 Kaarlela, Palo, Borg[216]. –Puoliso Mainitaan 1691 Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[182]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[182]. Taulu 122.[215]

V Lapset
Anna Johansdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1691 Kaarlela, Palo, Borg[204]. Kuollut 26.10.1752 Kaarlela, Kallinen[5]. Taulu 61.
Taulu 124

VI. Henrik Henriksson Bastubacka. Isä Taulu 248. –Puoliso Lisa Hansdotter NN. Taulu 125.

V Lapset
Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[223]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[223]. Taulu 62.
Margareta Henriksdotter Bastubacka. Katso myös 125.
Hans Henriksson Bastubacka. Katso myös 125.
Matts Henriksson Bastubacka. Katso myös 125.
Taulu 125

VI. Lisa Hansdotter NN. Mainitaan henkikirjoissa 1674-1704. –Puoliso Henrik Henriksson Bastubacka. Taulu 124.

V Lapset
Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[223]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[223]. Taulu 62.
Margareta Henriksdotter Bastubacka. Katso myös 124.
Hans Henriksson Bastubacka. Katso myös 124.
Matts Henriksson Bastubacka. Katso myös 124.
Taulu 130

VII. Simo Hannunpoika Pelttari. Talollinen.[19] Isä Taulu 260.

VI Lapset
Riitta Simontytär Pelttari.
Liisa Simontytär Pelttari. Syntynyt 1659 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari. Kuollut lapsivuoteeseen 25.08.1689 Kälviä, Ruotsalo, Pelttari[5]. Taulu 65.
Hannu Simonpoika Pelttari. Syntynyt 1660 Kälviä[19].
Kirsti Simontytär Pelttari. Syntynyt 1662 Kälviä[19].
Taulu 136

VII. Nils Jönsson Brandt. Mainitaan isäntänä Liukku;Brandtin tilalla 1634-74. Tilan nimenä oli ensin Liukku, vuodesta 1573 Liukku;Brandt ja 1747 jälkeen pelkästään Brandt[34]. Isä Taulu 272.

VI Lapset
Bertil Nilsson Brandt. Mainitaan Brandtin tilan isäntä viimeistään 1690. Vaimona mainitaan ensin Lisa 1691 ja leskenä Karin 1696[35]. Kuollut ennen 1696 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[36].
Olof Nilsson Brandt. Kuollut noin 1700 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[28]. Taulu 68.
Taulu 152

VII. Hans Knutsson Saari;Vevar. Syntynyt noin 1605 Kaarlela?[11]. Ventuksen isäntä 1634-46. Tila oli 2/3 manttaalia. Möi tilan ja osti Vevars no.2, joka mainitaan 1650 2/3 manttaalin tilana[11]. Kuollut arviolta 1702 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Isä Taulu 304. –Puoliso Cecilia Heikintytär Peitso. Syntynyt noin 1625 Kaarlela, Ruotsalo, Iso-Peitso. Taulu 153.[45]

VI Lapset
Karin Hansdotter Vevar. Syntynyt 1645 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Katso myös 153. [43]
Daniel Hansson Vevar;Närvilä. Syntynyt noin 1654[46]. Haudattu 24.06.1744 Kaarlela, Kaustari, Närvilä[47]. Katso myös 153.
Gabriel Hansson Vevar. Syntynyt noin 1650 Kaarlela, Linnusperä[43]. Kuollut ennen 1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Taulu 76.
Taulu 153

VII. Cecilia Heikintytär Peitso. Syntynyt noin 1625 Kaarlela, Ruotsalo, Iso-Peitso. Isä Taulu 306. –Puoliso Hans Knutsson Saari;Vevar. Syntynyt noin 1605 Kaarlela?[11]. Kuollut arviolta 1702 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Taulu 152.[45]

VI Lapset
Karin Hansdotter Vevar. Syntynyt 1645 Kaarlela, Linnusperä, Vevar. Katso myös 152. [43]
Daniel Hansson Vevar;Närvilä. Syntynyt noin 1654[46]. Katso myös 152.
Gabriel Hansson Vevar. Syntynyt noin 1650 Kaarlela, Linnusperä[43]. Kuollut ennen 1724 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Taulu 76.
Taulu 160

VII. Lars Mattsson Indola. Talollinen. Indolan isäntänä 1653-80[32]. Kuollut noin 1680[11]. Isä Taulu 320. Äiti Taulu 321.

VI Lapset
Jakob Larsson Indola.[60]
Karin Larsdotter Indola.[61]
Maria Larsdotter Indola.[62]
Matts Larsson Indola. Talollinen. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Linnusperä, Indola[5]. Taulu 80.
Taulu 164

VII. Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[79]. Talollinen. Tuli vävynä Kaarlelan Storhongan tilalle[67]. Kuollut 1679 Kaarlela, Vitsari, Honga[80]. Isä Taulu 328. –Puoliso Lisa Jönsdotter (Honga?). Syntynyt noin 1621. Kuollut noin 1674 Kaarlela, Vitsari, Honga[81]. Taulu 165.[79]

VI Lapset
Matts Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Hongan tilan isäntänä noin 1667-99. Hänen veljensä Hans Mattsson mainitaan isäntänä ainakin 1700-13. Matts sakotettiin yhdessä muiden talonpoikien kanssa 1673 kun he olivat rakentaneet kalapatoja Palon ja Vetelin sillan välille ja joutuivat perkamaan laivaväylää.Veli Hans nimitettiin paljon myöhemmin vuonna 1704 tarkastamaan väyliä ja rankaisemaan rikkeiden tekijöitä[82]. Katso myös 165.
Kristoffer Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1645[66]. Talollinen, laivanrakentaja[67]. Kuollut ennen 1720 Kaarlela, Vitsari, Honga[69]. Taulu 82.
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt noin 1648[67]. Kuollut ennen 1720[67]. Katso myös 165. [83]
Anna Mattsdotter Storhonga. Katso myös 165. [84]
Jöns Mattsson Storhonga. Katso myös 165. [85]
Maria Mattsdotter Storhonga. Katso myös 165. [86]
Hans Mattsson Storhonga. Syntynyt [67] Katso myös 165. [87]
Lisa Mattsdotter Storhonga. Katso myös 165. [88]
Erik Mattson Storhonga. Katso myös 165. [89]
Taulu 165

VII. Lisa Jönsdotter (Honga?). Syntynyt noin 1621. Mainitaan monen sukututkijan toimesta Kruunupyystä Storhongaan tulleen Matts Vikarsin vaimona ja Jöns Persson Hongan tyttärenä. Jönsin pitäisi olla syntynyt noin 1600, eikä häntä eikä Liisaa mainita henkikirjoissa 1647-74[92]. Kuollut noin 1674 Kaarlela, Vitsari, Honga[81]. –Puoliso Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[79]. Talollinen. Kuollut 1679 Kaarlela, Vitsari, Honga[80]. Taulu 164.[79]

VI Lapset
Matts Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Katso myös 164.
Kristoffer Mattsson Storhonga. Syntynyt noin 1645[66]. Talollinen, laivanrakentaja[67]. Kuollut ennen 1720 Kaarlela, Vitsari, Honga[69]. Taulu 82.
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt noin 1648[67]. Kuollut ennen 1720[67]. Katso myös 164. [83]
Anna Mattsdotter Storhonga. Katso myös 164. [84]
Jöns Mattsson Storhonga. Katso myös 164. [85]
Maria Mattsdotter Storhonga. Katso myös 164. [86]
Hans Mattsson Storhonga. Syntynyt [67] Katso myös 164. [87]
Lisa Mattsdotter Storhonga. Katso myös 164. [88]
Erik Mattson Storhonga. Katso myös 164. [89]
Taulu 168

VII. Anders Olofsson Raxå?;Store. Isäntä n. 1676 ainakin vuoteen 1681[100].[100] Isä Taulu 336. –Puoliso Margareta Larsdotter NN.[83]

VI Lapset
Johan Andersson Store. Taulu 84.
Simon Andersson Store.[45]
Karin Andersdotter Store.[45]
Isak Andersson Store. Mainitaan henkikirjoissa 1696-97 Johan Anderssonin veljenä ja että on lähtenyt Viipuriin 1696[101].[101]
Margareta Andersdotter Store.[102]
Daniel Andersson Store.[103]
Anders Andersson Store.[104]
Malin Andersdotter Store. Mainitaan Johan Anderssonin sisarena 1704 ja sotilaanleskenä 1712[106].[105]
Taulu 208

VII. Anders Jönsson Storkåla. Talollinen. Storkålan isäntänä n. 1653-56. Silloin olivat monet suuret tilat Kaarlelassa osoitettu sotajohdolle siten, että talonpoika huolehti tilasta ja sotilas sai verotuoton kruunun sijasta. 3/4 manttaalin suuruista Kålan tilaa viljeli Anders Jönsson ja vero meni pyövelille, vääpeli Anders Olofssonille[140]. Isä Taulu 416.

VI Lapset
Matts Andersson Storkåla. Syntynyt noin 1630. Talollinen;lautamies. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Kirilahti, Kåla[137]. Taulu 104.
Jöns Andersson Storkåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Kuollut ennen 1721 Kaarlela, Palo, Borg[141]. Taulu 114.[79]
Taulu 216

VII. Antti Pekanpoika Meriläinen. Isäntä 1627-1653-1662(?), kruununmetsästäjä[11]. Isä Taulu 432. –Puoliso Liisa N.N. Syntynyt noin 1594[149]. Taulu 217.[147]

VI Lapset
Hannu Antinpoika Meriläinen. Syntynyt (laskettu) 1621 Halsua[114]. Talollinen[147]. Taulu 108.
Taulu 217

VII. Liisa N.N. Syntynyt noin 1594[149]. –Puoliso Antti Pekanpoika Meriläinen. Taulu 216.[147]

VI Lapset
Hannu Antinpoika Meriläinen. Syntynyt (laskettu) 1621 Halsua[114]. Talollinen[147]. Taulu 108.
Taulu 218

VII. Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[150]. Isokainun isäntä 1636-76. Lautamies 1668-86. Yritti yhdessä muiden lautamiesten kanssa saada parannusta autiotilojen verotuskäytäntöön, jota he moittivat huonoksi. He joutuivat kuitenkin polvillaan pyytämään vouti Willinghausenilta anteeksi hätiköityja syytöksiään.

Juho oli yritteliäs mies. Hän sahasi Karjalankoskella enemmän lautoja kuin kukaan muu pitäjän yläosassa, paljon yli sallitun määrän. Useita talollisia uhattiin ankarilla sakoilla, mutta tällä kerralla vapaaherra Banér tyytyi siihen, että osa ylimääräisestä laudasta luovutettiin käytettäväksi hänen Hakalahden tilallaan[151]. Haudattu 05.04.1703 Veteli, Isokainu[94]. Isä Taulu 436. –Puoliso Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[79]. Taulu 219.[152]

VI Lapset
Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[148]. Taulu 109.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Syntynyt (laskettu) 1638 Veteli, Isokainu[114]. Talollinen;sotilas;kirkonisäntä. Hänen kohtalonsa ei näyttänyt hyvältä kun hänet määrättiin sotilaaksi. Hän palasi kuitenkin onnellisesti kotiin 1670-luvun puolivälissä ja otti vastaan Kainu-tilan isännyyden 1677 ja jatkoi 1691 saakka. Hänet mainitaan 1693 oikeuden pöytäkirjassa, että hänellä oli 8 vuotta aikaisemmin ollut 500 taalaria velkaa, mutta maksanut kaiken takaisin Jumalan avulla ja kovalla työllä. Vuonna 1697 kun oli pula-aika löydettiin nälkään kuolleita kappelinkujilla. Kuolleiden kirjoissa mainitaan silloin, että Kaapriel Kainu oli valmistanut kirstun heinäkuun 11. päivänä haudatulle kerjääjälapselle. Todennäköisesti hän teki myös vaimolleen Riitalle kirstun,tämän kuolltua samana vuonna.

Kaapriel valittiin kirkonisännäksi 1712-14. Isovihan aikana hän piilotti seurakunnan puolesta rahaa erääseen hautaan kun kosakit olivat tulossa. Kirkonkellot kätkettiin joentörmään ja kirkkovaatteet kirkon tukipilareihin. Vihollisten lähdettyä Kaapriel nouti rahat ja lainasi ne vihollisen ryöstämille talonpojille, jotka siten pystyivät ostamaan siemenviljaa ja aloittaa alusta. Sota oli kuitenkin pitkään läsnä ja hänen kaimansa, pojanpoika menehtyivät Norjan tuntureilla 1718-19. Kaapriel muutti vanhoilla päivillään poikansa Kustaan luokse Pedersören Kristolaan,missä hän kuoli[153]. Kuollut 26.05.1726 Pedersöre, Pännäinen[114]. Katso myös 219.
Anna Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu[148]. Kuollut 01.05.1701[148]. Katso myös 219.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu. Talollinen. Kaukon tilan isäntä 1690-1700 ostettuaan 13.3.1686 rovasti Falanderilta 2/4 manttaalia tilasta, joka sijaitsi Korpilahdessa Kaarlelan pitäjässä. Vuonna 1700 hän osti Strangin tilan Palon kylässä samassa pitäjässä ja poika Lauri otti vastaan Kaukon isännyyden.

Kauko-nimi, mikä viittaa johonkin kaukaiseen tulee oletettavasti niiltä uudisasukkailta, jotka tulivat seudulle Hämeestä tai Satakunnasta 1500-luvulla. Ensimmäinen tunnettu isäntä oli Lars Kauko, joka siis ei ollut sukua Antille, esiintyi 1547 nimellä Lars Kaucko, 1549 Kaukell, 1550 Kankin, 1551-53 Lasse Kauko ja 1556 Kauko. Lars Henriksson Kauko mainitaan 1553, 1554 ja 1556 hyljeveneen päällikkönä. Vuonna 1554 venekunta sai 20 hyljettä. Yhdessä veneessä oli normaalisti 4-9 miestä ja saalis jaettiin[154]. Kuollut isovihan aikana Kaarlela, Palo, Strang[148]. Katso myös 219.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[152]. Vävynä Kaustisten Nikulaan[147]. Haudattu 28.01.1706 Kaustinen, Nikula[5]. Katso myös 219.
N.N. Juhontytär Isokainu. Katso myös 219.
Taulu 219

VII. Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[79]. Haudattu 14.04.1678 Veteli, Isokainu[5]. Isä Taulu 438. Äiti Taulu 439. –Puoliso Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[150]. Taulu 218.[152]

VI Lapset
Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[148]. Taulu 109.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Syntynyt (laskettu) 1638 Veteli, Isokainu[114]. Talollinen;sotilas;kirkonisäntä. Kuollut 26.05.1726 Pedersöre, Pännäinen[114]. Katso myös 218.
Anna Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu[148]. Kuollut 01.05.1701[148]. Katso myös 218.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu. Talollinen. Kuollut isovihan aikana Kaarlela, Palo, Strang[148]. Katso myös 218.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[152]. Katso myös 218.
N.N. Juhontytär Isokainu. Katso myös 218.
Taulu 222

VII. Niilo Erkinpoika Isosalo. –Puoliso Kaarina N.N.. Taulu 223.[152]

VI Lapset
Liisa Niilontytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1616 Kaustinen[48]. Kuollut 27.07.1712 Kaustinen, Isosalo[48]. Taulu 111.
Taulu 223

VII. Kaarina N.N.. –Puoliso Niilo Erkinpoika Isosalo. Taulu 222.[152]

VI Lapset
Liisa Niilontytär Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1616 Kaustinen[48]. Kuollut 27.07.1712 Kaustinen, Isosalo[48]. Taulu 111.
Taulu 230

VII. Per Jönsson.[79] –Puoliso Anna Hansdotter Borg. Taulu 231.[79][79]

VI Lapset
Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[181]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[181]. Taulu 115.
Taulu 231

VII. Anna Hansdotter Borg.[79] Isä Taulu 462. –Puoliso Per Jönsson. Taulu 230.[79][79]

VI Lapset
Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[181]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[181]. Taulu 115.
Taulu 232

VII. Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt arviolta 1624. Vessin tilan isäntänä ainakin 1677. Vuonna 1680 poika Matti mainitaan isäntänä. Heikki otti ilmeisesti tilan haltuunsa 1677. Hän tuli perheineen Vetelin Långin (Hannilan) tilalta, jossa hän vaimoineen mainitaan nimeltä henkikirjoissa 1674-75[194]. Isä Taulu 464. Äiti Taulu 465. –Puoliso Marketta Olavintytär NN.[84]

VI Lapset
Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt (laskettu) 1660[188]. Kuollut 14.02.1742 Kaarlela, Vitsari, Vessi[190]. Taulu 116.
Taulu 234

VII. Mikko Sipinpoika Jänkä. Mainitaan Liisa Mikontyttären isänä joissakin sukututkimuksissa. Henkikirjoissa Sipillä (voisi olla Sigfrid Mikaelsson Jängä tai hänen pojallaan Sigfrid Sigfridsson Jängä) ei ollut Mikael-nimistä poikaa, mutta se on kuitenkin täysin mahdollista[197].

VI Lapset
Liisa Mikontytär Jänkä. Syntynyt (laskettu) 1662 Perho[191]. Taulu 117.
Taulu 240

VII. Olavi Kreunpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1610[212]. Talollinen 5/8 manttaalin Kankkosen tilalla 1654-73[180]. Isä Taulu 480.

VI Lapset
Kreus Olavinpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1635 Kaarlela, Rödsö, Kankkonen. Kuollut noin 1685[213].
Niilo Olavinpoika Kankkonen. Syntynyt (laskettu) 1638[211]. Kuollut 25.07.1725 Kaarlela, Rödsö, Kankkonen[211]. Taulu 120.
Taulu 248

VII. Henrik Mattsson Backe;Bastubacka. Mainitaan henkikirjoissa 1671-76 nimeltä ilman vaimoa. Isä Taulu 496.

VI Lapset
Henrik Henriksson Bastubacka. Taulu 124.
Lars Henriksson Bastubacka.
Olof Henriksson Bastubacka.
Maria Henriksdotter Bastubacka.
Taulu 260

VIII. Hannu NN.

VII Lapset
Simo Hannunpoika Pelttari. Talollinen. Taulu 130.[19]
Taulu 272

VIII. Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Liukku;Brandtin tilan isäntä 1602-1633[34]. Isä Taulu 544.

VII Lapset
Nils Jönsson Brandt. Taulu 136.
Taulu 304

VIII. Knut Saari?.

VII Lapset
Hans Knutsson Saari;Vevar. Syntynyt noin 1605 Kaarlela?[11]. Kuollut arviolta 1702 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[11]. Taulu 152.
Taulu 306

VIII. Heikki Mikonpoika Peitso. Syntynyt noin 1600 Kälviä, Ruotsalo, Peitso?[46]. Talollinen[46]. Isä Taulu 612.

VII Lapset
Cecilia Heikintytär Peitso. Syntynyt noin 1625 Kaarlela, Ruotsalo, Iso-Peitso. Taulu 153.
Taulu 320

VIII. Matts Persson Indola. Talollinen. Indolan isänta 1620-n.1639[32]. Kuollut ennen 1639 Kaarlela, Linnusperä, Indola[32]. Isä Taulu 640. –Puoliso Karin N.N. Taulu 321.[63][34]

VII Lapset
Lars Mattsson Indola. Talollinen. Kuollut noin 1680[11]. Taulu 160.
Taulu 321

VIII. Karin N.N.[63] –Puoliso Matts Persson Indola. Talollinen. Kuollut ennen 1639 Kaarlela, Linnusperä, Indola[32]. Taulu 320.[34]

VII Lapset
Lars Mattsson Indola. Talollinen. Kuollut noin 1680[11]. Taulu 160.
Taulu 328

VIII. Matts Andersson Vikar. Syntynyt noin 1569 Kruunupyy, Vikar[90]. Talollinen. Storvikarsin isäntä n. 1624-41[11]. Kuollut noin 1629[90]. Isä Taulu 656.

VII Lapset
Hans Mattsson Vikar. Syntynyt 1612 Kruunupyy, Vikar[67]. Kuollut ennen 1662 Kruunupyy, Vikar[67].
Kristoffer Mattsson Vikar. Syntynyt noin 1617 Kruunupyy, Vikar[67]. Talollinen Kruunupyyn Vikarin tilalla 1645-61 1 1/8 mantaalia[67]. Kuollut noin 1683 Kruunupyy, Vikar[67].
Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[79]. Talollinen. Kuollut 1679 Kaarlela, Vitsari, Honga[80]. Taulu 164.
Taulu 336

VIII. Olof Andersson Raxå;Store. Isäntä n. 1643-75[108].[107] Isä Taulu 672.

VII Lapset
Anders Olofsson Raxå?;Store. Taulu 168.[100]
Taulu 416

VIII. Jöns Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1575[79]. Talollinen;lautamies. Kålan isäntä 1605-50. Lautamiehenä 1629-50. Mainitaan lautamiehenä mm. 1643 kun hän yhdessä muiden lautamiesten kanssa valittiin aitausten tarkastamiseen, koska ne olivat usein määräysten vastaisia[142]. Isä Taulu 832.

VII Lapset
Anders Jönsson Storkåla. Talollinen. Taulu 208.
Taulu 432

VIII. Pekka Pekanpoika Meriläinen;Liedes?. Syntynyt noin 1563[11]. Isäntä 1605-27[11]. Kuollut noin 1633 Halsua. Isä Taulu 864.

VII Lapset
Antti Pekanpoika Meriläinen. Taulu 216.
Taulu 436

VIII. Heikki Mikonpoika Isokainu. Syntynyt noin 1570 Veteli[152]. Isokainun tilan isäntänä 161-1633. Tila oli jaettu 1616 veljeksille Heikille ja Ollille, joka oli ensin Kainun isäntänä ennen jakoa 1607-1615 ja sen jälkeen Vähäkainun isäntänä 1616-1626. Olli myi 1636 osuutensa Erkki Olavinpoika Torpalle ja muutti poikansa Mikon luokse Hopsalan Bjongiin Kruunupyyssä. Heikki mainitaan eräässä oikeuden pöytäkirjassa kun hän oli riidellyt 1630 Hannu Antinpoika Långin kanssa eräästä niitystä[150]. Isä Taulu 872.

VII Lapset
Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[150]. Taulu 218.
Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1622 Veteli, Isokainu[21]. Taulu 110.
Taulu 438

VIII. Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1583[79]. –Puoliso Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[79]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[79]. Taulu 439.

VII Lapset
Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[79]. Taulu 219.
Taulu 439

VIII. Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[79]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[79]. Isä Taulu 878. –Puoliso Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1583[79]. Taulu 438.

VII Lapset
Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[79]. Taulu 219.
Taulu 462

VIII. Hans Jönsson Borg. Talollinen. Borg on ilmeisesti kuulunut vanhastaan Kaarlelan Haukilahden kylään ja myöhemmin Palon kylään. Hans Jönsson oli isäntänä 1602-1650[184]. Isä Taulu 924.

VII Lapset
Anna Hansdotter Borg. Taulu 231.[79]
Taulu 464

VIII. Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1600[46]. Isäntä 1647-1663. Suomen eräistä tärkeimmistä merkkihenkilöistä oli hänen poika Juhon pojanpojanpojantyttärenpoika Johan Vilhelm Snellman, senaattori, fil.toht, professori[46]. Isä Taulu 928. –Puoliso Kaarina Markuntytär NN. Syntynyt noin 1597. Kuollut 07.09.1679 Veteli, Räyrinki, Lång[195]. Taulu 465.

VII Lapset
Erkki Matinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1621[46]. Isäntä Långin (Hannilan) tilalla Räyringissä 1663-83[46]. Katso myös 465.
Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt arviolta 1624. Taulu 232.
Juho Matinpoika Lång. Syntynyt arviolta 1624[46]. Katso myös 465.
Matti Matinpoika Lång;Hannila. Katso myös 465.
Jaakko Matinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1630[46]. Katso myös 465.
Taulu 465

VIII. Kaarina Markuntytär NN. Syntynyt noin 1597. Kuollut 07.09.1679 Veteli, Räyrinki, Lång[195]. –Puoliso Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1600[46]. Taulu 464.

VII Lapset
Erkki Matinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1621[46]. Katso myös 464.
Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Syntynyt arviolta 1624. Taulu 232.
Juho Matinpoika Lång. Syntynyt arviolta 1624[46]. Katso myös 464.
Matti Matinpoika Lång;Hannila. Katso myös 464.
Jaakko Matinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1630[46]. Katso myös 464.
Taulu 480

VIII. Kreus Kreunpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1570[180]. Muutti Kaarlelan Rödsöhön Evijärveltä 1600-luvun alussa[180]. Isä Taulu 960. –Puoliso Saara Matintytär NN.[212]

VII Lapset
Olavi Kreunpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1610[212]. Taulu 240.
Taulu 496

VIII. Matts Henriksson Backe;Bastubacka. Mainitaan 1630-69 henki- ja maakirjoissa Alavetelissä, Backe- ja Bastubacka- nimillä. June Pelon mukaan hänellä oli ainakin kaksi poikaa, Hans joka kuoli 30-vuotisessa sodassa ja Henrik.

VII Lapset
Hans Mattsson Backe;Bastubacka. Kuoli 30-vuotisessa sodassa[225].
Henrik Mattsson Backe;Bastubacka. Taulu 248.
Taulu 544

IX. Olof Knutsson Liukku;Brandt. Liukku;Brandtin tilan isäntänä 1566-1601, mainittu mm. v. 1571 hopeaveroluettelossa. Todennäköisesti myöhemmän isännän Jöns Olofsson Liukku;Brandtin isä. Olofin isää, Knutia ei mainita veroluetteloissa. Knutin isä on voinut olla edellinen isäntä Thomas Nilsson, myös kutsuttu nimillä Liukku ja Sokoij, mikä viittaisi Sokojan kylään. Näitä olettamuksia ei käytettävissä olevien asiakirjojen pohjalta voi vahvistaa.[34]

VIII Lapset
Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Taulu 272.
Taulu 612

IX. Mikko Heikinpoika Peitso. Syntynyt noin 1570[46]. Talollinen[46]. Kuollut jälkeen 1633 Kälviä, Ruotsalo, Peitso[46].

VIII Lapset
Heikki Mikonpoika Peitso. Syntynyt noin 1600 Kälviä, Ruotsalo, Peitso?[46]. Talollinen[46]. Taulu 306.
Pietari Mikonpoika Peitso. Syntynyt noin 1610 Kälviä, Ruotsalo, Peitso?[46].
Taulu 640

IX. Per Jönsson Indola. Talollinen. Mainitaan Indolan isäntänä 1619[32]. Isä Taulu 1280.

VIII Lapset
Matts Persson Indola. Talollinen. Kuollut ennen 1639 Kaarlela, Linnusperä, Indola[32]. Taulu 320.
Taulu 656

IX. Anders Andersson Vikar . Syntynyt noin 1540 Kruunupyy, Vikar[90]. Isäntä Kruunupyyn Storvikarin tilalla 1580-1620, 5/8 manttaalia[67]. Kuollut noin 1625 Kruunupyy, Vikar[67]. Isä Taulu 1312.

VIII Lapset
Matts Andersson Vikar. Syntynyt noin 1569 Kruunupyy, Vikar[90]. Talollinen. Kuollut noin 1629[90]. Taulu 328.
Mikael Andersson Vikar. Syntynyt 1573 Kruunupyy, Vikar[67].
Hans Andersson Vikar. Syntynyt noin 1578 Kruunupyy, Vikar[67]. Lukkari, talollinen 1624-50 Kruunupyy, Vikar[67]. Kuollut noin 1650 Kruunupyy, Vikar[67].
Taulu 672

IX. Anders Eriksson?. Isäntä 1607-42[11]. Isä Taulu 1344.

VIII Lapset
Olof Andersson Raxå;Store. Taulu 336.[107]
Taulu 832

IX. Jöns Nilsson Kåla. Talollinen. Kålan isäntänä 1602-03. Tilan nimi tulee oletettavasti hiili-sanasta (ruotsiksi kol). Todennäköisesti tilalla on aiemmin poltettu hiiltä ja tila tai sen isäntä on saanut lisänimen Kolare, josta sitten on muodostunut Kåla[143]. Isä Taulu 1664.

VIII Lapset
Jöns Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1575[79]. Talollinen;lautamies. Taulu 416.
Taulu 864

IX. Pekka NN. Isäntä 1558-1633?[11].

VIII Lapset
Pekka Pekanpoika Meriläinen;Liedes?. Syntynyt noin 1563[11]. Kuollut noin 1633 Halsua. Taulu 432.
Taulu 872

IX. Mikko Ollinpoika Kainu. Syntynyt noin 1530 Veteli[79]. Kainun tilan isäntä Vetelissä 1578-1606. Birger Lindqvistin selvityksen mukaan on mahdollista, että isä Olli oli isäntänä 1598 saakka. Mikko oli jakamattoman tilan viimeinen isäntä. 1616 se jaettiin Mikon poikien Ollin ja Heikin välillä[155]. Isä Taulu 1744.

VIII Lapset
Olli Mikonpoika Kainu. Syntynyt noin 1550[11]. Isäntä 1607-26(?)[11].
Heikki Mikonpoika Isokainu. Syntynyt noin 1570 Veteli[152]. Taulu 436.
Taulu 878

IX. Heikki Erkinpoika Bastubacka. Syntynyt noin 1560[79]. Isä Taulu 1756.

VIII Lapset
Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[79]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[79]. Taulu 439.
Taulu 924

IX. Jöns NN.

VIII Lapset
Hans Jönsson Borg. Talollinen. Taulu 462.
Taulu 928

IX. Hanni Antinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1570[46]. Isäntä n. 1605-47[46]. Isä Taulu 1856.

VIII Lapset
Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1600[46]. Taulu 464.
Taulu 960

IX. Kreus Paavonpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1550. Isä Taulu 1920. Äiti Taulu 1921.

VIII Lapset
Kreus Kreunpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1570[180]. Taulu 480.
Taulu 1280

X. Jöns Andersson Indola. Talollinen. Indolan Isäntänä 1583-1611. Vuonna 1608 Erik Hansson Karhun maa liitettiin Indolaan. Aika oli sotaisa ja Jönsin isännysajan lopulla määrättiin, että isäntä hoiti tilaa ja tilalle osoitettu sotilas sai verotuoton. Tilan sotilas oli eturatsastaja Mårten Jönsson[64]. Isä Taulu 2560.

IX Lapset
Per Jönsson Indola. Talollinen. Taulu 640.
Taulu 1312

X. Anders Olofsson Vikar. Syntynyt noin 1510 Kruunupyy, Vikar[90]. Talollinen. Asui Kruunupyyjoen pohjoispuolella Pårasissa ja mainitaan 1544, kun hän tuomittiin sakkoihin otettuaan käyttöönsä Olof Elofssonille kuuluvan niityn.[91] Vikarin isäntä ainakin 1549-60[11]. Isä Taulu 2624.

IX Lapset
Anders Andersson Vikar . Syntynyt noin 1540 Kruunupyy, Vikar[90]. Kuollut noin 1625 Kruunupyy, Vikar[67]. Taulu 656.
Taulu 1344

X. Erik Svensson?. Isäntä 1580-1606[11].

IX Lapset
Anders Eriksson?. Taulu 672.
Taulu 1664

X. Nils NN.

IX Lapset
Jöns Nilsson Kåla. Talollinen. Taulu 832.
Taulu 1744

X. Olli Kreunpoika Kainu. Syntynyt noin 1510 Veteli[79]. Kainun tilan isäntä 1556-1557. Hän oli toiseksi varakkain tilallinen Ylivetelissä. Varakkain oli Luomalan isäntä Kaustisilla. Kun hänet ensin mainitaan asiakirjoissa hänellä oli kaksi hevosta, viisi lehmää, yksi vasikka, kymmenen lammasta ja yksi sika. 1598 lehmien määrä oli noussut kahteenkymmeneen ja verotuksessa 1608 oli Kainulla Kaarlelan kunnan yläosan korkein verotusluku[156]. Isä Taulu 3488.

IX Lapset
Mikko Ollinpoika Kainu. Syntynyt noin 1530 Veteli[79]. Taulu 872.
Taulu 1756

X. Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1530[79].

IX Lapset
Heikki Erkinpoika Bastubacka. Syntynyt noin 1560[79]. Taulu 878.
Taulu 1856

X. Antti Hanninpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1540[46]. Isäntä 1565-1601[46]. Isä Taulu 3712.

IX Lapset
Hanni Antinpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1570[46]. Taulu 928.
Taulu 1920

X. Paavo Paavonpoika Kankkonen. Tullut ilmeisesti Rantasalmelta Evijärvelle 1564, isäntä siellä 1591-95. Isän sanotaan tulleen Juvasta ja isoisä olisi ollut Antti tai Martti[11]. –Puoliso Kerttu N.N. Taulu 1921.[180]

IX Lapset
Kreus Paavonpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1550. Taulu 960.
Taulu 1921

X. Kerttu N.N. –Puoliso Paavo Paavonpoika Kankkonen. Taulu 1920.[180]

IX Lapset
Kreus Paavonpoika Kankkonen. Syntynyt noin 1550. Taulu 960.
Taulu 2560

XI. Anders Larsson Indola. Talollinen. Ensimmäinen tunnettu Indolan isäntä 1546-82. Vuoden 1546 käräjillä häntä syytettiin Karhun tilan isännän Nils Olssonin lyömisestä mikä viittaa siihen, ettei naapurisopu ollut paras mahdollinen. Karhu yhdistettiin 1608 Indolaan. Nimi Indola saattaa tulla into-sanasta. Tila oli suuri, 1 manttaalia[65].

X Lapset
Jöns Andersson Indola. Talollinen. Taulu 1280.
Taulu 2624

XI. Olof Vikar . Syntynyt noin 1470[90]. Kuollut noin 1513 Kruunupyy, Övre Bråtö, Vikar[67].

X Lapset
Olof Olofsson Vikar. Syntynyt noin 1500[67]. Talollinen 1544-59 Kruunupyyn Vikarsin tilalla[67].
Anders Olofsson Vikar. Syntynyt noin 1510 Kruunupyy, Vikar[90]. Talollinen. Taulu 1312.
Lars Olofsson Vikar. Syntynyt 1513 Kruunupyy, Vikars[67]. Mainittu 1549 Kruunupyy, Vikars[67].
Taulu 3488

XI. Kreus Mikonpoika? Kainu. Syntynyt noin 1490[157]. Mahdollisesti isäntänä tilalla, joka myöhemmin kutsuttiin Kainuksi ajalla 1553-1555. Hän on voinut olla Mikko Ollinpoika Koiran poika mutta se on toistaiseksi todistamatta varmuudella. Viitteenä on se, että hänellä on Mikko-niminen poika. Hänen poikansa ovat todistetusti asuneet tilalla. Olli Kreunpoika oli isäntänä 1556 alkaen[157]. Isä Taulu 6976.

X Lapset
Olli Kreunpoika Kainu. Syntynyt noin 1510 Veteli[79]. Taulu 1744.
Taulu 3712

XI. Hanni Klaunpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1520[46]. Långin isäntä n. 1546-64. Tilan nimi viittaa siihen, että hän tai isänsä oli pitkä (ruotsiksi lång). Hän oli ehkä ruotsinkielinen mutta saattoi olla niin, että hän sai nimen ruotsinkielisiltä virkamiehiltä ja sitten myös tilan nimeksi tuli Lång. Puhekielessä tilaa kutsuttiin myöhemmin Hannilaksi joko Hanni Klaunpojan mukaan tai viimeistään hänen pojanpojan Hanni Antinpojan mukaan[196].

X Lapset
Antti Hanninpoika Lång;Hannila. Syntynyt arviolta 1540[46]. Taulu 1856.
Taulu 6976

XII. Mikko Ollinpoika Koira. Syntynyt noin 1474 Veteli[79]. Ensimmäinen tunnettu isäntä tilalla, joka myöhemmin kutsuttiin Kainuksi[158]. Isä Taulu 13952.

XI Lapset
Kreus Mikonpoika? Kainu. Syntynyt noin 1490[157]. Taulu 3488.
Taulu 13952

XIII. Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Syntynyt noin 1454 Veteli[79].[156] Isä Taulu 27904.

XII Lapset
Mikko Ollinpoika Koira. Syntynyt noin 1474 Veteli[79]. Taulu 6976.
Taulu 27904

XIV. Ragvald Koiraniemi.[156]

XIII Lapset
Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Syntynyt noin 1454 Veteli[79]. Taulu 13952.[156]

Nimihakemisto
Nimi Taulu
Anders Eriksson? 672, 1344
Barbro Persdotter 114, 115, 230, 231
Brita Mattsdotter 44, 45
Brita N.N 122, 123
Store Daniel Andersson 168
Erik Svensson? 1344
Helga Mattsdotter 120, 121
Holger NN 92
Kaarina N.N. 222, 223
Karin N.N 320, 321
Kerttu N.N 1920, 1921
Liisa N.N 216, 217
Lisa N.N 46
Margareta Larsdotter 114
N.N 62, 63
Per Jönsson 230, 231
(Honga?), Lisa Jönsdotter 164, 165
Backe;Bastubacka, Hans Mattsson 496
Backe;Bastubacka, Henrik Mattsson 248, 496
Backe;Bastubacka, Matts Henriksson 496
Bastubacka, Anders Andersson 62
Bastubacka, Anders Henriksson 62, 124, 125, 63
Bastubacka, Anna Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Brita Andersdotter 62, 62, 63
Bastubacka, Elsa Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Erik Andersson 62
Bastubacka, Erkki 438, 439, 1756
Bastubacka, Hans Andersson 62
Bastubacka, Hans Henriksson 124, 125
Bastubacka, Heikki Erkinpoika 878, 1756
Bastubacka, Henrik Andersson 62
Bastubacka, Henrik Henriksson 124, 248, 125
Bastubacka, Kaarina Heikintytär 438, 439, 878
Bastubacka, Karin Andersdotter 30, 31, 62, 63
Bastubacka, Kristina Andersdotter 62
Bastubacka, Lars Andersson 62, 62
Bastubacka, Lars Henriksson 248
Bastubacka, Lisa Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Malin Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Margareta Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Margareta Henriksdotter 124, 125
Bastubacka, Maria Andersdotter 62, 62, 63
Bastubacka, Maria Henriksdotter 248
Bastubacka, Matts Andersson 62
Bastubacka, Matts Henriksson 124, 125
Bastubacka, Olof Henriksson 248
Bastubacka, Riitta Erkintytär 218, 219, 438, 439
Bastubacka , Anna Andersdotter 62, 63
Borg, Anders Johansson 122
Borg, Anders Jönsson 114, 115
Borg, Anna Hansdotter 230, 231, 462
Borg, Anna Johansdotter 60, 61, 122, 123
Borg, Anna Jönsdotter 114
Borg, Brita Helena Andersdotter 1
Borg, Hans Jönsson 462, 924
Borg, Johan Jönsson 114, 115, 122, 123
Borg, Karin Jönsdotter 56, 57, 114, 115
Borg, Maria Jönsdotter 114
Borg;Storhonga, Erik Johansson 122
Brandt, Anders Johansson 2, 8, 8, 8, 9, 9, 3
Brandt, Anna Brita Johansdotter 2, 3
Brandt, Anna Johansdotter 8
Brandt, Bertil Nilsson 136
Brandt, Brita Andersdotter 16, 17
Brandt, Brita Johansdotter 8, 16, 17, 34, 35, 9
Brandt, Brita Olofsdotter 68, 69
Brandt, Elisabet Johansdotter 8, 9
Brandt, Elisabet Mattsdotter 4, 5
Brandt, Elsa Olofsdotter 68, 69
Brandt, Erik /Carin?) Andersdotter 16, 17
Brandt, Erik Andersson 16, 17, 5, 5
Brandt, Erik Johansson 8, 9
Brandt, Erik Olofsson 68, 69
Brandt, Jakob Andersson 5
Brandt, Jakob Johansson 8, 9
Brandt, Johan Andersson 8, 16, 17, 9
Brandt, Johan Johansson 2, 2, 2, 8, 9, 3, 3, 3
Brandt, Johan Mattsson 2, 4, 5, 3
Brandt, Johan Olofsson 34, 68, 69
Brandt, Karin Johansdotter 8, 9
Brandt, Karl Andersson 5
Brandt, Maria Johansdotter 2, 8, 3
Brandt, Maria Mattsdotter 4, 5
Brandt, Maria Olofsdotter 68, 69, 38, 39
Brandt, Matts Johansson 2, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 3
Brandt, Matts Mattsson 4, 5
Brandt, Nils Jönsson 136, 272
Brandt, Olof Nilsson 68, 136, 69
Brandt, Olof Olofsson 68, 69
Brandt, Sofia Johansdotter 2, 3
Brandt;Måttis;Store;Pulkkis, Anders Johansson 1, 2, 3
Brandt;Store, Maja Lena Andersdotter 1
Brandt;Store;Pulkkis, Karl Johan Andersson 1
Brandt;Vevar, Simon Johansson 8
Bärlund, Juho Simonpoika 13
Fordell, Anna Andersdotter 14, 14, 15, 15
Fordell, Brita Andersdotter 14, 15
Fordell, Brita Helena Johansdotter 2, 3, 6, 7
Fordell, Elisabet Andersdotter 14, 15
Fordell, Elisabet Mattsdotter 28, 29
Fordell, Johan Andersson 14, 15
Fordell, Johan Johansson 6, 7
Fordell, Karin Andersdotter 6, 7, 14, 15
Fordell, Magdalena Andersdotter 14, 15
Fordell, Margareta Andersdotter 14, 15
Fordell, Maria Andersdotter 14, 15
Fordell, Maria Elisabet Johansdotter 6, 7
Fordell, Maria Mattsdotter 28, 29
Fordell, Matts Andersson 14, 15
Fordell, Matts Johansson 6, 7
Fordell, Matts Mattsson 28, 29
Fordell, Mikael Mattsson 28, 29
Fordell;Domars, Karl Mattsson 28, 29
Fordell;Jubbila, Anders Johansson 6, 7
Fordell;Jubbila, Katarina Johansdotter 6, 7
Fordell;Kankkonen, Erik Mattsson 28, 29
Heikkiniemi, Jaakko Iisakinpoika 66
Heikkiniemi, Matti Iisakinpoika 66
Heikkiniemi, Riitta Iisakintytär 32, 33, 66, 67
Indola, Anders Larsson 2560
Indola, Anna Hansdotter 20, 21
Indola, Anna Mattsdotter 10, 11
Indola, Brita Hansdotter 20, 21
Indola, Brita Karlsdotter 40, 41
Indola, Brita Mattsdotter 10, 80, 81, 11
Indola, Elisabet Hansson 20, 21
Indola, Elisabet Mattsdotter 10, 11
Indola, Erik Hansson 20, 20, 21, 21
Indola, Erik Karlsson 40, 41
Indola, Hans Hansson 20, 21
Indola, Hans Johan Mattsson 10, 11
Indola, Hans Karlsson 20, 40, 41, 21
Indola, Jakob Larsson 160
Indola, Johan Karlsson 40, 40, 41, 41
Indola, Johannes Mattsson 10, 10, 11, 11
Indola, Jöns Andersson 1280, 2560
Indola, Karin Larsdotter 160
Indola, Karl Hansson 20, 21
Indola, Karl Mattsson 10, 40, 80, 81, 41, 41, 11
Indola, Katarina Hansdotter 20, 21
Indola, Katarina Mattsdotter 10, 11
Indola, Lars Mattsson 160, 320, 321
Indola, Lisa Mattsdotter 10, 80, 81, 11
Indola, Magdalena Hansdotter 20, 21
Indola, Malin Mattsdotter 10, 11
Indola, Maria Hansdotter 20, 21
Indola, Maria Larsdotter 160
Indola, Maria Mattsdotter 4, 5, 10, 80, 81, 11
Indola, Matts Hansson 10, 20, 21, 11
Indola, Matts Larsson 80, 160, 81
Indola, Matts Persson 320, 640, 321
Indola, Per Jönsson 640, 1280
Indola-Pulkkis, Matts Mattsson 10, 11
Indola;Saari, Karl Hansson 20, 21
Indola;Saari, Olof Hansson 20, 21
Isokainu, Anna Juhontytär 218, 219
Isokainu, Heikki Mikonpoika 436, 872
Isokainu, Juho Heikinpoika 218, 436, 219
Isokainu, Kaapriel Juhonpoika 218, 219
Isokainu, Liisa Juhontytär 108, 109, 218, 219
Isokainu, N.N. Juhontytär 218, 219
Isokainu;Kauko;Strang, Antti Juhonpoika 218, 219
Isokainu;Nikula, Juho Juhonpoika 218, 219
Isosalo, Anna Erkintytär 110, 111
Isosalo, Heikki Erkinpoika 110, 111
Isosalo, Kirsti Erkintytär 110, 111
Isosalo, Liisa Niilontytär 110, 111, 222, 223
Isosalo, Maalin Erkintytär 54, 55, 110, 111
Isosalo, Marketta Erkintytär 110, 111
Isosalo, Matti Erkinpoika 110, 111
Isosalo, Niilo Erkinpoika 110, 111, 222, 223
Isosalo;Nikula;Laasanen, Erkki Erkinpoika 110, 111
Jubbila, Anna Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Brita Johansdotter 22, 23
Jubbila, Daniel Danielsson 44, 44, 88, 45, 45
Jubbila, Daniel Hansson 88
Jubbila, Daniel Johansson 22, 23
Jubbila, Elisabet Johansdotter 10, 11, 22, 23
Jubbila, Erik Danielsson 88
Jubbila, Johan Danielsson 88
Jubbila, Johan Johansson 22, 23
Jubbila, Karin Johansdotter 22, 23
Jubbila, Kerstin Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Kristina Johansdotter 22, 23
Jubbila, Lisa Danielsdotter 44, 45, 56
Jubbila, Magdalena Johansdotter 22, 23
Jubbila, Maria Johansdotter 22, 23
Jubbila;Frisk, Johan Danielsson 22, 44, 45, 23
Juvala;Grossi;Bärlund, Anders Johansson 12, 13
Jänkä, Liisa Mikontytär 116, 117, 234
Jänkä, Mikko Sipinpoika 234
Kainu, Kreus Mikonpoika? 3488, 6976
Kainu, Mikko Ollinpoika 872, 1744
Kainu, Olli Kreunpoika 1744, 3488
Kainu, Olli Mikonpoika 872
Kainu;Isosalo, Erkki Heikinpoika 436, 110, 111
Kallis, Abraham Mattsson 30
Kallis, Anders Mattsson 30, 30, 31
Kallis, Anna Mattsdotter 30, 30, 31
Kallis, Anna Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Brita Mattsdotter 14, 15, 30, 31
Kallis, Brita Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Elisabet Mattsdotter 30, 31
Kallis, Johan Mikaelsson 60, 61
Kallis, Karin Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Katarina Mattsdotter 30, 31
Kallis, Magdalena Mattsdotter 30
Kallis, Malin Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Margareta Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Maria Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Matts Mattsson 30
Kallis, Matts Mikaelsson 30, 60, 61, 31
Kallis;Björndal, Mikael Mikaelsson 60, 61
Kangas;Vevar, Jaakko Olavinpoika 18, 19
Kankkonen, Jakob Nilsson 120, 121
Kankkonen, Kreus Kreunpoika 480, 960
Kankkonen, Kreus Olavinpoika 240
Kankkonen, Kreus Paavonpoika 960, 1920, 1921
Kankkonen, Lena Katarina 1
Kankkonen, Niilo Olavinpoika 120, 240, 121
Kankkonen, Olavi Kreunpoika 240, 480
Kankkonen, Paavo Paavonpoika 1920, 1921
Kankkonen;Kallis, Mikael Nilsson 60, 120, 121, 61
Karlberg;Brandt, Anders Eriksson 5
Kaustar;Gästgivars, Malin Henriksdotter 30
Kock, Ambrosius 39
Koira, Mikko Ollinpoika 6976, 13952
Koiraniemi, Ragvald 27904
Koiraniemi;Koira, Olli Ragvaldinpoika 13952, 27904
Kåla, Jöns Jönsson 416, 832
Kåla, Jöns Nilsson 832, 1664
Liukku;Brandt, Jöns Olofsson 272, 544
Liukku;Brandt, Olof Knutsson 544
Lång, Juho Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Antti Hanninpoika 1856, 3712
Lång;Hannila, Erkki Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Hanni Antinpoika 928, 1856
Lång;Hannila, Hanni Klaunpoika 3712
Lång;Hannila, Jaakko Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Matti Hanninpoika 464, 928, 465
Lång;Hannila, Matti Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila;Vessi, Heikki Matinpoika 232, 464, 465
Lång;Hannila;Vessi, Matti Heikinpoika 116, 232, 117
Löf, Erik Holgersson 46, 92
Löf, Karin Eriksdotter 22, 23, 46
Meriläinen, Antti Pekanpoika 216, 432, 217
Meriläinen, Hannu Antinpoika 108, 216, 217, 109
Meriläinen, Juho Hannunpoika 54, 108, 109, 55
Meriläinen, Maalin Juhontytär 26, 27, 54, 55
Meriläinen;Liedes?, Pekka Pekanpoika 432, 864
NN, 35
NN, Anna Kristoffersdotter 82
NN, Anna Larsdotter 62
NN, Anna Mattsdotter 76, 77
NN, Brita Persdotter 68, 69
NN, Hannu 260
NN, Jöns 924
NN, Kaarina Markuntytär 464, 465
NN, Karin Karlsdotter (Eriksdr?) 80, 81
NN, Karin Mattsdotter 122
NN, Karin Olofsdotter 84, 85
NN, Klara Mattsdotter 82, 83
NN, Liisa Matintytär 66, 67
NN, Lisa Hansdotter 124, 125
NN, Lisa Mikaelsdotter 42, 43, 52, 53
NN, Margareta Larsdotter 168
NN, Marketta Olavintytär 232
NN, Nils 1664
NN, Pekka 864
NN, Saara Matintytär 480
NN, Sara? Eriksdotter 104
NN;Heikkiniemi, Iisakki 66, 67
NN;Jubbila, Johan Knutsson 45
NN;Pelttari, Antti Mikonpoika 64, 65
NN;Storhonga;Fordell, Johan Simonsson 56, 57
Ollisbacka;Slotte;Jubbila, Henrik Eriksson 7
Peitso, Cecilia Heikintytär 152, 153, 306
Peitso, Heikki Mikonpoika 306, 612
Peitso, Mikko Heikinpoika 612
Peitso, Pietari Mikonpoika 612
Pelttari, Hannu Simonpoika 130
Pelttari, Katariina Antintytär 64
Pelttari, Kirsti Simontytär 130
Pelttari, Liisa Antintytär 64
Pelttari, Liisa Simontytär 64, 65, 130
Pelttari, Maria Simontytär 32, 33
Pelttari, Marketta Antintytär 64
Pelttari, Mikko Antinpoika 64
Pelttari, NN 64, 65
Pelttari, Riitta Antintytär 64, 64, 64, 65
Pelttari, Riitta Simontytär 130
Pelttari, Simo Antinpoika 32, 64, 65, 33
Pelttari, Simo Hannunpoika 130, 260
Pelttari;Brandt, Antti Simonpoika 16, 32, 33, 17
Pelttari;Brandt, Niilo Antinpoika 64, 65
Pulkkis, Brita Sofia Andersdotter 1
Pulkkis, Lovisa Fredrika Andersdotter 1
Pulkkis;Store, Alexander Andersson 1
Pulkkis;Store, Matts Andersson 1
Raxå;Store, Olof Andersson 336, 672
Raxå?;Store, Anders Olofsson 168, 336
Saari, Sofia Mattsdotter 1
Saari;Vevar, Hans Knutsson 152, 304, 153
Saari?, Knut 304
Skriko;Indola, Matts Eriksson 41
Slotte, Henrik Henriksson 7
Slotte, Maria Elisabet 7
Slotte, Mikael Henriksson 7
Slotte;Jubbila, Erik Henriksson 7
Storbjörk, Brita Olofsdotter 8
Store, Anders Andersson 168
Store, Anders Olofsson 42, 43
Store, Anna Olofsdotter 42, 43
Store, Brita Olofsdotter 42, 43
Store, Isak Andersson 168
Store, Johan Andersson 84, 168, 85
Store, Karin Andersdotter 168
Store, Magdalena Olofsdotter 20, 21, 42, 43
Store, Malin Andersdotter 168
Store, Margareta Andersdotter 168
Store, Mikael Olofsson 42, 43
Store, Olof Johansson 42, 84, 85, 43
Store, Olof Olofsson 42, 43
Store, Simon Andersson 168
Store;Pulkkis, Anders Andersson 1, 1
Storhonga, Anna Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Brita Kristoffersdotter 82, 83, 58, 59
Storhonga, Brita Mattsdotter 28, 29
Storhonga, Elsa Kristoffersdotter 82
Storhonga, Erik Mattson 164, 165
Storhonga, Hans Kristoffersson 82, 83
Storhonga, Hans Mattsson 164, 165
Storhonga, Jöns Mattsson 164, 165
Storhonga, Karin Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Kristoffer Kristoffersson 82, 83
Storhonga, Kristoffer Mattsson 82, 164, 165, 83
Storhonga, Lisa Mattsdotter 164, 165
Storhonga, Maria Kristoffersdotter 40, 41, 82, 83
Storhonga, Maria Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Matts Kristoffersson 82
Storhonga, Matts Mattsson 164, 165
Storhonga;Fordell, Anders Mattsson 14, 28, 29, 15
Storhonga;Fordell, Matts Johansson 28, 56, 57, 29
Storhonga;Lidsle, Johan Mattsson 28, 29
Storhonga;Lillhonga, Johan Kristoffersson 82
Storhonga;Spex, Sven Kristoffersson 82
Storkåla, Anders Johansson 12, 13
Storkåla, Anders Jönsson 208, 416
Storkåla, Anders Olofsson 26, 52, 53, 27
Storkåla, Anna Johansdotter 12, 13
Storkåla, Elisabet Andersdotter 12, 13, 26, 27
Storkåla, Elsa Olofsdotter 52, 53
Storkåla, Erik Mattsson 104
Storkåla, Johan Olofsson 52, 53
Storkåla, Kristina Olofsdotter 52, 53
Storkåla, Matts Andersson 26, 104, 208, 27
Storkåla, Matts Olofsson 52, 53
Storkåla, Olof Mattsson 52, 104, 53
Storkåla;Borg, Jöns Andersson 208, 114, 115
Storkåla;Juvala;Grossi, Matts Johansson 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund, Anna Johansdotter 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund, Brita Johansdotter 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell, Johan Johansson 6, 12, 13, 7
Storonga, Erik Kristoffersson 82, 83
Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi, Juho Antinpoika 12, 13
Vessi, Anders Mattsson 58, 116, 117, 59
Vessi, Anna Andersdotter 58, 59
Vessi, Brita Andersdotter 58, 59
Vessi, Elisabet Andersdotter 58, 59
Vessi, Erik Mattsson 116, 117
Vessi, Johan Andersson 58, 59
Vessi, Karin Andersdotter 28, 29, 58, 59
Vessi, Maria Andersdotter 58, 59
Vessi, Matts Mattsson 116, 117
Vevar, Anna Jakobsdotter 18, 19
Vevar, Erik Jakobsson 18, 19
Vevar, Gabriel Hansson 76, 152, 153, 77
Vevar, Hans Kristoffersson 38, 39
Vevar, Johan Jakobsson 18, 19
Vevar, Karin Hansdotter 152, 153
Vevar, Karin Jakobsdotter 18, 19
Vevar, Karin Kristoffersdotter 38, 39
Vevar, Kristoffer Gabrielsson 38, 76, 77, 39
Vevar, Kristoffer Jakobsson 18, 19
Vevar, Kristoffer Kristoffersson 38, 39
Vevar, Lisa Kristoffersdotter 18, 19, 38, 39
Vevar, Maria Jakobsdotter 8, 9, 18, 19
Vevar, Maria Kristoffersdotter 38, 39
Vevar, Matts Jakobsson 18, 19
Vevar, Mikael Jakobsson 18, 19
Vevar;Närvilä, Daniel Hansson 152, 153
Vikar, Anders Olofsson 1312, 2624
Vikar, Hans Andersson 656
Vikar, Hans Mattsson 328
Vikar, Kristoffer Mattsson 328
Vikar, Lars Olofsson 2624
Vikar, Matts Andersson 328, 656
Vikar, Mikael Andersson 656
Vikar, Olof Olofsson 2624
Vikar , Anders Andersson 656, 1312
Vikar , Olof 2624
Vikar;Storhonga, Matts Mattsson 164, 328, 165
Vähä-Hakunti, Liisa Hakunintytär 64

Paikkahakemisto
Paikka Taulu
2, 3
Kälviä, Ruotsalo, Heikkiniemi 32, 33, 66, 67
Kälviä, Ruotsalo, Pelttari 33
Veteli (Halsua) 26, 27, 54, 55
Alaveteli 38, 39
Alaveteli, Bastubacka 30, 31, 62, 124, 125, 63
Alaveteli, Högnäs 8, 9
Alaveteli, Simonsbacka 20, 21
Alaveteli, Slotte 7, 60, 61
Evijärvi, Särkijärvi (?) 12, 13
Halsua 54, 108, 216, 432, 864, 217, 109, 218, 219, 438, 439, 55
Kaarlela 1, 2, 8, 5, 41, 22, 44, 88, 45, 23, 3, 12, 13, 14, 56, 15, 30, 60, 61, 31
Kaarlela, Isokylä, Hannila 62, 63
Kaarlela, Isokylä, Juvala 12, 13
Kaarlela, Isokylä, Sipola 82
Kaarlela, Kallinen 30, 60, 61, 122, 123
Kaarlela, Kaustari 60, 61
Kaarlela, Kaustari, (Pori) 6, 7
Kaarlela, Kaustari, Domars 28, 29
Kaarlela, Kaustari, Gästgivars 30
Kaarlela, Kaustari, Jubbila 44, 88, 45, 6, 7, 14, 15
Kaarlela, Kaustari, Närvilä 152
Kaarlela, Kirilahti, Jubbila 10, 11, 22, 44, 45, 23, 46, 7
Kaarlela, Kirilahti, Jubbila 22, 23
Kaarlela, Kirilahti, Kåla 26, 52, 104, 208, 53, 27, 114, 115
Kaarlela, Kirilahti, Storkåla 6, 12, 13, 26, 52, 53, 27, 7, 58, 59
Kaarlela, Korplahti 5
Kaarlela, Korplahti, Korpilainen 58, 59
Kaarlela, Linnusperä 1, 2, 8, 68, 69, 9, 38, 76, 152, 153, 77, 39, 10, 11, 3
Kaarlela, Linnusperä, Ahlskog 4, 5
Kaarlela, Linnusperä, Brandt 1, 2, 4, 8, 16, 64, 65, 17, 34, 68, 136, 69, 35, 9, 18, 19, 5, 10, 11, 3, 6, 7
Kaarlela, Linnusperä, Indola 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 321, 81, 41, 82, 83, 21, 42, 43, 11, 22, 23
Kaarlela, Linnusperä, Kallinen 14, 15, 30, 60, 120, 121, 61, 31, 62, 63
Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis 1, 10, 11
Kaarlela, Linnusperä, Saari 1, 20, 21
Kaarlela, Linnusperä, Store 20, 21, 42, 84, 85, 43
Kaarlela, Linnusperä, Vevar 8, 9, 18, 19, 38, 76, 152, 304, 153, 77, 39, 10, 11
Kaarlela, Linnusperä, Vevars 2, 8, 18, 19, 38, 77, 39, 3
Kaarlela, Närvilä, Hakalahti 14, 15
Kaarlela, Palo, Borg 1, 208, 114, 115, 230, 231, 60, 61, 122, 123
Kaarlela, Palo, Strang 218, 219
Kaarlela, Ruotsalo, Iso-Peitso 152, 153, 306
Kaarlela, Rödsö, Kankkonen 1, 120, 240, 121
Kaarlela, Rödsö, Lidsle 28, 29
Kaarlela, Sokoja, Björndal 60, 61
Kaarlela, Vitsari 12, 13, 26, 27, 7
Kaarlela, Vitsari, Fordell 2, 44, 45, 3, 6, 12, 13, 7, 14, 28, 56, 57, 29, 58, 59, 15, 30, 31
Kaarlela, Vitsari, Honga 82, 164, 328, 165, 83
Kaarlela, Vitsari, Lillhonga 10, 82, 11, 14, 15
Kaarlela, Vitsari, Storhonga 14, 28, 56, 57, 29, 15, 122
Kaarlela, Vitsari, Vessi 82, 83, 28, 29, 58, 116, 232, 117, 59
Kaarlela, Vittsari, Stormhonga 56, 57, 114, 115
Kaarlela,Kirilahti, Jubbila 22, 44, 45, 23
Kaarlela,Linnusperä, Spex 82
Kaarlela,Närvilä 60, 61
Kaarlela,Vitsar, Storhonga 40, 41, 82, 83
Kaarlela,Vitsari, Storhonga 82, 83
Kaarlela;Närvilä;Hakalahti 22, 23
Kaarlela? 152, 304, 153
Kangasala (?) 13
Karleby, Vittsar 13
Kaustari, Grossi 12, 13
Kaustinen 54, 55, 110, 111, 222, 223
Kaustinen 110, 111
Kaustinen, Isosalo 110, 111, 222, 223
Kaustinen, Laasanen 110, 111
Kaustinen, Nikula 218
Kaustinen, Virkkala 110
Kruunupyy, Holgers 12, 13
Kruunupyy, Vikar 328, 656, 1312, 2624
Kruunupyy, Vikars 164, 328, 2624, 165
Kruunupyy, Övre Bråtö, Vikar 2624
Kälviä 16, 32, 64, 130, 33, 17
Kälviä, Ingalsuo 60, 61
Kälviä, Pelttari 64
Kälviä, Ruotsalo 32
Kälviä, Ruotsalo, Peitso 612
Kälviä, Ruotsalo, Peitso? 306, 612
Kälviä, Ruotsalo, Pelttari 32, 64, 65, 130, 33
Kälviä, Ruotsalo, Pelttari 64, 65
Kälviä, Ruotsalo, Vähä-Hakunti 64
Lohtaja, Alaviirre, Kauppila 14, 15
Pedersöre, Pännäinen 218, 219
Perho 116, 117, 234
Talollinen 612
Uusikaarlepyy 22, 23, 46
Uusikaarlepyy, Kirkonkylä 23
Veteli 18, 19, 26, 27, 108, 436, 872, 1744, 3488, 6976, 13952, 27904, 438, 439, 878, 55, 110, 111, 116, 117
Veteli, Isokainu 108, 109, 218, 436, 219, 110, 111
Veteli, Kainu 218, 436, 219
Veteli, Räyrinki, Lång 464, 465
Veteli, Salo 54, 55

Lähteet
1: hautakivi/gravstenen; Linnea Salin;ei syntyneissä/inte i föddas bok!
2: Karleby sockens historia II, s. 325, 327;Karleby sockens historia III ss.174-175
3: vihityt/vigda
4: syntyneet/födda
5: kuolleet/döda
6: Karleby sockens historia III s. 169;rippikirja/kommunionbok
7: Salin, Linnéa
8: Salin, Linnea: Släktkrönika;Karleby sockens historia III ss. 144, 158, 160-161, 175-176, 178, 197, 208, 659
9: rippikirja/kommunionbok
10: Karleby sockens historia III, s. 655
11: Jorma Rantiala
12: kuolleet/döda. Enk. Brita Olofsdr. Brandt, svulln. 59
13: kuolleet/döda. sytn.qv. Carin Johansdr Högnäs 52vv 9 vko
14: kuolleet/döda. Torp. Simon Vefvar, 49vv3kk, enkl.
15: Karleby sockens historia I s.347, 459;Karleby sockens historia II s. 82; Jorma Rantiala
16: kuolleet/döda. 71 år
17: kuolleet/döda. 79 år
18: kuolleet/döda. Anders Brandts barn Carin 3 d.
19: Huhtala, Uuno: Juuret Kälviällä
20: kuolleet/döda. rippikirja
21: kuolleet/döda. 73 år
22: syntyneet/födda. Jatkojoki
23: kuolleet/döda. pijgebarn (tyttölapsi)
24: kuolleet/döda. barn i samma graf vad modern
25: kuolleet/döda. Anders Beltares barn i samma graf wad modr.
26: Mantalslängd och röktalslängd 1704. Johan Ohlsson Brandt; Johan Brandt, bror Erich
27: Mantalslängd och röktalslängder 1704-12;kommunionbok 1725-37/Henkikirjat ja savuluettelot 1704-12;rippikirja 1724-37
28: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 11700 (LT971). Olof Brandts enckia
29: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. Brita Persdotter, Olof Henrikssons änka
30: kuolleet/döda. 92 år
31: kuolleet/döda. 92 år, Ambrosius Kåks h.
32: Karleby sockens historia I, s. 459
33: kuolleet/döda. 84 år
34: Karleby sockens historia I, s. 459, isäntäluettelo/husbondeförteckning
35: Mantalslängd och röktalslängd 1704
36: Mantalslängd och röktalslängd 1704. Bertil Brandts änka Carin
37: kuolleet/döda. Olof Henrikssons änka 79 år (Borde vara/pitäisi olla "Olof Nilssons änka"?
38: kuolleet/döda. 47 år
39: Karleby sockens historia I, s. 459;rippikirja/kommunionbok;syntyneet/födda
40: kuolleet/döda. 90 år
41: kuolleet/döda. hetts. siukd. 59vv 8vko Eriks h., g.
42: kuolleet/döda. Sahl. Christopher Gabrielss. s.
43: Kenneth Sundbom (Familytreeguide.com)
44: kuolleet/döda. 85vv. Sahl. kyrkovärd Gabriel Hanss. enckia
45: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691 (LT1531)
46: www.vilppula.com (Vilppulan sukuyhdistys)
47: kuolleet/döda. 90 år 6 vkor
48: kuolleet/döda. 96 år
49: kuolleet/döda. 11 år
50: kuolleet/döda. 50 år
51: kuolleet/döda. Koppor 1vv 32 vko
52: Karleby sockens historia I, s.301, 459;Karleby sockens historia II, s. 253
53: kuolleet/döda. 37 år
54: kuolleet/döda. 11v 6 kk
55: Karleby sockens historia I, s. 362, 459;Karleby sockens historia II, s. 248-249
56: kuolleet/döda. "Matts Indolas änka"
57: rippikirja/kommunionbok 1725-31; henkikirja/mantalslängd 1680-81. rk/kb: Modr. Carin Carlsdr. hk/ml: h: Carin Erichsdotter
58: kuolleet/döda. 80 år
59: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 11700 (LT971)
60: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1675-76
61: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1680-81
62: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1675-77
63: kymmenysveroluettelo/tiondelängd Kaarlela/Karleby 1649
64: Karleby sockens historia I, s. 459;Karleby sockens historia II, s. 512
65: Karleby sockens historia I, s.380, 459
66: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www)
67: Tommy Pohjanen
68: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www);Robertson, Jana (Rootsweb);Karleby sockens historia II, s. 56-57, 238, 249, 295-296
69: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. ei mainita 1720 jälkeisissä asiakirjoissa
70: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-80
71: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1677-1680
72: kuolleet/döda. 89 år
73: kuolleet/döda. Clara, 89 år, Christopher Hångas änkia
74: Tommy Pohjanen; Ralf Store
75: kuolleet/döda. Sven Spex 73 år
76: kuolleet/döda. 65 år 11 m
77: kuolleet/döda. Johannes Lillhånga 65 år 11 m
78: kuolleet/döda. 74 år
79: Robertson, Jana (Rootsweb)
80: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1673-79;kuolleet/döda. 1679 sahl. Matts Mattsson Honga
81: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1673-79;kuolleet/döda. ei mainita 1674 jälkeen/nämns inte efter 1674
82: Karleby sockens historia I, s. 465 ;Karleby sockens historia II, s. 42;henkikirjat/mantalsböckerna 1667-1713
83: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674
84: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1677
85: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1680
86: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1681
87: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691-1712
88: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1697-1704
89: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1712
90: Lindvall, Bert (Rootsweb)
91: Karleby sockens historia I, s.334
92: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647-74
93: kuolleet/döda. 66 år
94: kuolleet/döda. 91 år
95: kuolleet/döda. 81 år ogift
96: kuolleet/döda. 65 år 24 vko
97: kuolleet/döda. lungsot, 54 år gift
98: kuolleet/döda. Brita Olofsdotter Storbond 61 år ogift
99: kuolleet/döda. 17 veckor
100: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-91
101: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696-97
102: Contributionslängd 1700
103: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696
104: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1704
105: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1712. syster Malin
106: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1704, 1712
107: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647; "Raxå", Ruth Maria Jericho, www.geni.com
108: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647-80
109: Karleby sockens historia I, s.464
110: rippikirja/kommunionbok;kuolleet/döda Uuskaarlepyy/Nykarleby
111: kuolleet/döda. 63 år
112: Karleby sockens historia II, s. 150
113: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1697
114: kuolleet/döda. 88 år
115: kuolleet/döda. Johan Jubbilas h. 88
116: kuolleet/döda. 83 år
117: Karleby sockens historia II s. 70-71, 182
118: Karleby sockens historia I, s. 362, 464
119: Karleby sockens historia I, s.464;Karleby sockens historia II, s.293-294
120: rippikirja/kommunionbok;kuolleet/döda Uuskaarlepyy/Nykarleby. ea: Carin Erdr: (i K:gd) 89 år 9 m
121: Bergelin, FrW P-14;kuolleet/döda. i staden enkia om: Erich Hongellson
122: Caino-Torppa s. 165;rippikirjat/kommunionböcker
123: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. F.d. matm. Caisa And.dr. 68 år 7 m. 2 d.
124: kuolleet/döda. Björneborg/Pori "Anders Joh:ss Bärlund ell. Jubbila" lungsot 44 år 1 mån.
125: Caino-Torppa s.110; rippikirja/kommunionbok
126: Caino-Torp, s.110;vihityt/vigda;Karleby sockens historia I, s. 360
127: kuolleet/döda; rippikirja/kommunionbok Kaarlela/Karleby 1763-69 s. 125
128: Caino-Torp s.110
129: sotilaskatselmus/soldatsyning 5.1.1750
130: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s.33-34, 230
131: Caino-Torp s.91
132: kuolleet/döda. 55 år 36 vkor
133: Caino-Torp s.91; henkikirjat/mantalslängder 1674-97
134: rippikirjat/kommunionbok 1725-36
135: kontributionslängd Kaarlela/Karleby 1704
136: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1650-1697
137: kuolleet/döda. ei kuolleissa 1721 jälkeen/inte i döda efter 1721
138: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674
139: kuolleet/döda. sal. h:ru grafstelle, omainen: Matts Anderss. Stoor Kåhla
140: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 512
141: kuolleet/döda. nämns inte i döda efter 1721/ei mainita kuolleissa 1721 jälkeen
142: Karleby sockens historia I s. 464;Karleby sockens historia II s. 192, 495
143: Karleby sockens historia I , s. 414, 464
144: Caino-Torp s.85
145: Caino-Torp s.85;vihityt/vigda
146: kuolleet/döda. 35 år
147: Caino-Torp s. 84
148: Caino-Torp s.84
149: kuolleet/döda. Enckia 85 år Anders Peersons Meriläjnens
150: Caino-Torp, s. 83
151: Caino-Torp, s.70, 83
152: Caino-Torp s.83
153: Caino-Torp, s.71, 84
154: Caino-Torp s.84;Karleby sockens historia I s. 347, 431;Karleby sockens historia II s . 20, 22
155: Caino-Torppa 1490-1799, s.69, 83
156: Caino-Torp 1490-1799, Jyväskylä 2002
157: Caino-Torp, s. 7
158: Caino-Torppa 1490-1799
159: Caino-Torp s.83;Karleby sockens historia II, s. 164
160: 79 år
161: Caino-Torp s.85;Karleby sockens historia II, s. 164
162: kuolleet/döda. 64 år
163: Caino-Torp s.86
164: rippikirjat/kommunionbok Karleby socken/Jubbila 1817-23
165: kuolleet/döda. F. nämndeman Henrik Ersson (Jubbila), i Lochteå, änkl. 81
166: rippikirja/kommunionbok;vihityt/vigda
167: kuolleet/döda. Bd. enk. Magdalena And.dr. Lillhånka 80 år 9 m 22 d
168: Karleby sockens historia I, s.465;rippikirja/kommunionbok
169: kuolleet/döda. 70 år
170: kb
171: kuolleet/döda. Mats Fordels b. 1 år 10 vkr
172: kuolleet/döda. Husb. o. Sexman Matts Fordell förstoppn. 48 g.
173: kuolleet/döda. Koustar byggmäst. Carl Domars rötfeber 43
174: kuolleet/döda. Wissar Fordels Maria koppor 6 år Matts Mattssons dr. (=Matts Johansson)
175: kuolleet/döda. Matz Fordells b. 1 år 11 vkr
176: kuolleet/döda. 85 år
177: Karleby sockens historia I, s.361, 465;rippikirja/kommunionbok
178: Karleby sockens historia II, s. 505
179: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 35, 127;henkikirjat/mantalslängder 1674-80
180: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm)
181: kuolleet/döda. Jöns Anderssons änka 89
182: kuolleet/döda. 57 år
183: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696-1712. Johan Jönsson Borg, bror Anders, (1700 och hustr.)
184: Karleby sockens historia I, s. 417, 465
185: Karleby sockens historia I, s.466;Karleby sockens historia II, s.539
186: Caino-Torp s.105
187: kuolleet/döda. 72v.
188: kuolleet/döda. 82 år
189: Karleby sockens historia I, s.466;henkikirjat/mantalslängder 1675-1712
190: kb, döda. 82 år
191: Robertson, Jana (Rootsweb);kuolleet/döda. 66 år
192: kuolleet/döda. enkl. Erick Matss. Wessi bröstsj. 60v 26 vkoa
193: kuolleet/döda. slag 80 g.
194: Karleby sockens historia I, s. 466;henkirjat/mantalslängder 1675-80
195: kuolleet/döda. Långila, moor h. Karin Markusdr. 82 år 6 mån. "var det andra liket som begrovs i den nya kyrkan" Om: Erik Mattson
196: Kokkolan pitäjän yläosan historia s.713
197: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1669-1697
198: Karleby sockens historia II, s. 393, 399, 556
199: kuolleet/döda. 26 år 6 m. Matts Callis h.
200: kuolleet/döda. 4 vko
201: kuolleet/döda. 43 år lungsot
202: Karleby sockens historia I, s. 458;Karleby sockens historia II, s. 393, 556;kuolleet/döda
203: Bert Lindvall, Geneanet
204: kuolleet/döda. 61 år 40 veckor
205: Karleby sockens historia II, s.392-393, 399
206: kuolleet/döda. 74 är; rippikirjassa/i kommunionboken 1719
207: kuolleet/döda. rötfeber, 74 år, änka
208: syntyneet/födda. gem. Maria, Carin (kaksoset/tvillingar)
209: kuolleet/döda. rödsot 67 år
210: kuolleet/döda. 59 år slag g.
211: kuolleet/döda. 87 år
212: www.portfors.com/genealogy
213: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm). 50 år
214: Karleby sockens historia I, s. 465 Karleby sockens historia II, s. 42, 249-251, 474, 497
215: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691
216: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691-1699. mainitaan 1691, 1696 puoliso on Carin/nämns 1691, 1697 är hustrun Carin
217: rippikirja/kommunionbok;henkikirja/mantalslängd 1691,1696
218: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-1712
219: kuolleet/döda. 73 år, Johan Jönssons enkia
220: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 497;rippikirja/kommunionbok
221: kuolleet/döda. 55 år
222: Karleby sockens historia I, s.234 Karleby sockens historia II, s.82, 250-52
223: kuolleet/döda. 72 år
224: Rippikirjat/kommunionböcker 1725-36
225: June Pelo