Tabell 1

. Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Född 02.03.1818 i Karleby, Linnusperä, Brandt[1]. Fabrikör;bonde;landbonde. Bröderna Brandt hade en tobaksfabrik, anlagd ca 1860. Den var liten jämfört med de två största, Räbb och Hakalax. Pulkkis kardfabrik grundades i början av 1850 och sköttes av bröderna Anders Pulkkis och Matts Brandt. I motsats till tobaken var Pulkkis kardfabrik den största på orten. Värdet av kardförsäljningen var dock betydligt lägre än för tobaken men var viktig ur sysselsättningssynpunkt. Råvarorna för kardorna var relativt billiga, medan tobaksbladen var dyra. En sak var gemensam för bägge industrierna, nämligen att ägarna måste hålla sig framme vid marknaderna. Bröderna Anders och Matts reste långa vägar för att sälja sina produkter, bl.a till Petersburg och Viborg. En förordning 1859 medgav tullfri export av handelsvaror till ryska riket. Kardfabrikanterna Anders Pulkkis, Matts Brandt, Jakob och Matts Vevar, vilka var osäkra på om tullfri export av deras produkter var tillåten, anhöll i april 1860 hos senaten om rätt att årligen exportera 5000 par skrubblor och kardor till Ryssland. Senaten meddelade att de enligt de gällande bestämmelserna kunde tullfritt exportera kardor till Ryssland. Hur försäljningen utvecklades har inte kunnat dokumenteras, men i början av 1880-talet har några tusental par kardor exporterats till Ryssland från hela Finland.

Yngve Heikel som upptecknat folkdanser i Svenskfinland menar, att många av danserna har främmande härstamning, som man lärt sig bl. a. på borta-arbete. Svensk kadrilj från Sverige, slätvals från Björneborg. Anders Pulkkis och Matts Vevar skall ha lärt sig purpurin från Viborgstrakten på en kardförsäljningsfärd. Också Björkö-polskan, som var den första folkdans som uppfördes på ett ungdomsföreningsmöte, härstammade från Viborg.

Under sitt första korta äktenskap gick Anders under släktnamnet Måttis. Ett antagande är att Anders då bodde på Måttis prästboställe, som låg vid Indola. I början av sitt andra äktenskap var hans familj antecknad på Brandt nr 3. Enligt kommunionboken 1843-49 antecknades familjen på Store nr 4, vilket antagligen berodde på att Anders hade hyrt Store hemman eftersom han titulerades landbonde (Lbd), vilket användes för den som hyrde ett självständigt hemman. Eventuellt anskaffades Store hemman senare. I kommunionboken för 1850-58 är familjen upptagen på både Store nr 4 och Pulkkis nr 6 och efternamnet Pulkkis dyker upp i samband med dottern Brita Sofias dop 13.11.1850

[2]. Död 28.02.1876 i Karleby. Far Tabell 2. Mor Tabell 3. –Gift 1:o 30.07.1837 i Karleby med Sofia Mattsdotter Saari. Född 10.02.1819 i Karleby, Linnusperä, Saari . Död barnabörd 20.11.1837 i Karleby, Linnusperä .[3] –Gift 2:o 20.12.1838 i Karleby med Brita Helena Andersdotter Borg. Född 11.06.1821 i Karleby, Palo, Borg[4]. Död 05.05.1864 i Karleby[5].[3] –Gift 3:o 02.06.1865 i Karleby med Lena Katarina Kankkonen. Född 04.03.1819 i Karleby, Rödsö, Kankkonen. Död 21.09.1890 i Karleby.[3]

Barn
2: Karl Johan Andersson Brandt;Store;Pulkkis. Född 14.07.1841 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Husbonde på Pulkkis. Fortsatte kardtillverkningen efter sin far 1863 till ca. 1890 [6]. Död 27.03.1902 i Karleby[7].
2: Maja Lena Andersdotter Brandt;Store. Född 07.11.1843 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 17.01.1899 i Karleby[7].
2: Anders Andersson Store;Pulkkis. Född 25.02.1846 i Karleby. Död 17.07.1847 i Karleby.
2: Anders Andersson Store;Pulkkis. Född 27.04.1848 i Karleby[4]. Död 28.10.1866 i Karleby[5].
2: Brita Sofia Andersdotter Pulkkis. Född 13.11.1850 i Karleby[7]. Död 25.09.1908 i Karleby[7].
2: Lovisa Fredrika Andersdotter Pulkkis. Född 02.05.1853 i Karleby. Död 23.10.1854 i Karleby.
2: Alexander Andersson Pulkkis;Store. Född 28.10.1855 i Karleby, Linnusperä, Pulkkis[4]. Garvare; skinnhandlare; bonde. Alexander grundade 1886 ett garveri, som vid 1800-talets slut var ortens största med omkring 40 bark-kar med både våtverkstad och torrverkstad för hudtorkning och skärning av handskar. Gården höll gesäller med mat och logi, en vid namn Oiva Björk ännu några år efter första världskriget, då garverirörelsen småningom upphörde. Som jämförelse kan nämnas, att Hagströms garveri och läderfabrik, grundat 1896 nådde samma storlek 1910 men blev något senare betydligt större och en av de ledande i hela landet. Garverierna var närmast inriktade på att förse kardfabrikanterna och handsksömnaden med skinn. I slutet av 1800-talet köpte karlebygarvarna får- och kalvskinn mest i hemlandet medan hudar köptes från utlandet. Vid sekelskiftet började man importera billiga fårskinn, främst från Australien. Kalken som behövdes importerades också eller köptes osläckt från Vindala (Vimpeli). Vide- och granbark som behövdes vid garvningen samlades av kvinnor och barn som garvarna köpte. Alexander köpte t.ex. år 1918 7000 kg bark för 60 p per kg. Sältranet som behövdes för att fetta in lädret så att det inte släppte igenom vatten köpte man från orter där säljakt förekom. De stora kar som behövdes vid garvningen tillverkades bl. a i Terjärv av hemslöjdare. Kardproduktionen i Karleby ökade kraftigt på 1890-talet som följd av förbättrade kommunikationer med järnvägens och den nya hamnens tillkomst. Också de tekniska förbättringarna av maskinerna som vid denna tid gjordes på Indola och Pulkkis, ökade intresset för kardtillverkning. Kardpriset kunde sänkas men lönsamheten bevaras. Den kunskap som fanns och de tekniska fördelarna gjorde att kardtillverkarna i Karleby var vid sekelskiftet så gott som ensamma på sitt område i landet.

Alexander och hans kusin Alfred Brandt gjorde i likhet med sina fäder långa affärsresor bl.a till St Petersburg. Med kardkistan på kärran eller i släden färdades man från Karleby via Jyväskylä-S:t Michel-Viborg. I Karlebynejdens Sparbanks publikation "Ett sekel i utveckling" berättas att under deras första resa fick de av sina fäder en kartskiss med färdvägen och övernattningsställen. I närheten av Punkaharju gick deras kärra sönder och den ene sökte hjälp och kom till en smedja. Smeden frågade: "Oletko Matin vaiko Antin poika? - Är du Matts eller Anders son?" Han kände tydligen väl pojkarnas fäder. Som exempel på exportresorna kan nämnas, att enligt passtatistiken erhöll kardfabrikanterna Alexander Store och Matts Johansson Wefwar den 19 maj 1882 pass på sex månader för resa till Ryssland.

Alexander var också en av de stora handsktillverkarna vid sekelskiftet och gjorde t. ex. 1911 fabriksmässigt 10000 par. Större tillverkare var Johan Alskog 15000 par och A.L. Hagströn, 40000 par.

Alexander hade även en butik i staden, där han sålde sina produkter som stövelläder, handskar och kardor. Även andra varor förekom, vilket framkommer bl.a. av en annons i tidningen Kokkola: "Entuudesta hyvintunnettua Rullatupakkaa, Alex. Finnilän valmistamaa, on nykyisin myytävänä summissa ja vähittäin Kauppias Alex. Store´lla Kokkolassa. - Sedan tidigare välkänd rulltobak tillverkad av Alex. Finnilä, finns numera till salu både i parti och detalj hos köpman Alex. Store i Gamlakarleby". Samstämmiga uppgifter pekar på att butiken fanns någonstans i hörnet av Långbrogatan och Östra Kyrkogatan. Deltog i den första landsomfattande utställningen av fabriks- och hemslöjdsprodukter i Gamlakarleby 1913 med handskar.

Birger Store tycker bestämt att han hört berättas att Alexander och Alfred skulle ha gått i Svedbergs folkskola i Munsala, den första fasta folkskolan i svenska Österbotten. I varje fall inskrevs gossarna i första årskursen då Villa folkskola startade 1869. Enligt Karleby sockens historia har åtminstone brodern Anders gått i Svedbergs skola. Enligt skolbetyget hade han gjort framsteg i stil- och ämneskrivning, aritmetik samt början i enkel bokföring. Han hade anhållit om tillåtelse att bli lanthandlare i Kaustby, vilket dock inte förordades av häradsrätten.

Alexander råkade vid slutet av århundradet på obestånd. Garveriet gick i konkurs 1898 men fortsatte senare som H.J. Stores garveri. Initialerna kommer från hustrun Hilma Johanna. Det blev auktion och både Store och Pulkkis hemman inropades av Matts Indola, dock så att familjen skulle få bo kvar på det ena hemmanet. Man valde Pulkkis och enligt auktionsprotokollet av 4.4.1899 skulle hemmanet vara tillfullo betalt den 26.6.1911. Enligt lagfart 10.9.1913 är Pulkkis hemman igen i släktens ägo. År 1916 köpte sonen Evald hemmanet av brodern Arthur som flyttade till staden (Hakalax i Gamlakarleby) liksom också Einar.

Alfred Indola sålde Store hemman till Sanfrid Holm, vilken i sin tur sålde det åt Viljami Pesola 1904. Lennart Store köpte det av Pesola 1917

[8]. Död 15.10.1927 i Karleby[7].
2: Matts Andersson Pulkkis;Store. Född 01.10.1858 i Karleby. I kommunionboken 1873-82 nämns att Matts skulle ha rest till Amerika 4.6.1879 [9]. Död 16.01.1923[7].
Tabell 2

I. Johan Mattsson Brandt. Född 30.07.1785 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Husbonde ca 1817-40 . Död 20.08.1840 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Far Tabell 4. Mor Tabell 5. –Gift 24.10.1806 i Karleby med Brita Helena Johansdotter Fordell. Född 31.05.1786 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i bukrev 11.04.1858 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 3.[3]

Barn
Matts Johansson Brandt. Född 08.08.1807 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 10.07.1808 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 3.
Johan Johansson Brandt. Född 18.02.1809 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 20.02.1809 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 3.
Anders Johansson Brandt. Född (tvilling) 08.02.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 10.09.1811 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 3.
Johan Johansson Brandt. Född (tvilling) 08.02.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 02.10.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 3.
Maria Johansdotter Brandt. Född 25.09.1812 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 3.
Johan Johansson Brandt. Född 01.07.1815 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Husbonde på Brandt 1843-51. Död i gikt 24.07.1854 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 3.
Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Född 02.03.1818 i Karleby, Linnusperä, Brandt[1]. Fabrikör;bonde;landbonde. Död 28.02.1876 i Karleby. Tabell 1.
Matts Johansson Brandt. Född 15.11.1820 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Fabrikör;bonde;. Se Anders Johansson Pulkkis angående fabrikerna. Matts gjorde också många rysslandsresor med svågern Matts Johansson Vevar, bl. a. 1853, 1854 och 1857. Perioden 1864-1868 erhöll båda årligen samma dag pass för resa till Petersburg. Dessa pass beviljades för ett år [10]. Död lunginflammation 14.01.1877 i Karleby, Linnusperä . Se även 3.
Sofia Johansdotter Brandt. Född 16.11.1823 i Karleby, Linnusperä, Brandt . Död Bröstsjuka 17.04.1871 i . Se även 3.
Anna Brita Johansdotter Brandt. Född 28.03.1830 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 21.06.1875 i Karleby, Linnusperä, Vevars[11]. Se även 3.
Tabell 3

I. Brita Helena Johansdotter Fordell. Född 31.05.1786 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i bukrev 11.04.1858 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Far Tabell 6. Mor Tabell 7. –Gift 24.10.1806 i Karleby med Johan Mattsson Brandt. Född 30.07.1785 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död 20.08.1840 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 2.[3]

Barn
Matts Johansson Brandt. Född 08.08.1807 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 10.07.1808 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 2.
Johan Johansson Brandt. Född 18.02.1809 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 20.02.1809 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 2.
Anders Johansson Brandt. Född (tvilling) 08.02.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 10.09.1811 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 2.
Johan Johansson Brandt. Född (tvilling) 08.02.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 02.10.1810 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 2.
Maria Johansdotter Brandt. Född 25.09.1812 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 2.
Johan Johansson Brandt. Född 01.07.1815 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död i gikt 24.07.1854 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 2.
Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Född 02.03.1818 i Karleby, Linnusperä, Brandt[1]. Fabrikör;bonde;landbonde. Död 28.02.1876 i Karleby. Tabell 1.
Matts Johansson Brandt. Född 15.11.1820 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Fabrikör;bonde;. Död lunginflammation 14.01.1877 i Karleby, Linnusperä . Se även 2.
Sofia Johansdotter Brandt. Född 16.11.1823 i Karleby, Linnusperä, Brandt . Död Bröstsjuka 17.04.1871 i . Se även 2.
Anna Brita Johansdotter Brandt. Född 28.03.1830 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 21.06.1875 i Karleby, Linnusperä, Vevars[11]. Se även 2.
Tabell 4

II. Matts Johansson Brandt. Född 21.09.1760 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död i rötfeber 08.01.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Far Tabell 8. Mor Tabell 9. –Gift 25.10.1782 i Karleby, Linnusperä, Brandt med Maria Mattsdotter Indola. Född 15.12.1760 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död i feber 11.12.1827 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 5.[3]

I Barn
Elisabet Mattsdotter Brandt. Född 03.10.1783 i Karleby, Linnusperä, Brandt . Död Barnbörd 18.08.1827 i Karleby, Linnusperä, Ahlskog . Se även 5.
Johan Mattsson Brandt. Född 30.07.1785 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död 20.08.1840 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 2.
Matts Mattsson Brandt. Född 10.05.1787 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död i nervfeber 23.05.1838 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 5.
Maria Mattsdotter Brandt. Född 22.02.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död i kikhosta 27.03.1791 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 5.
Tabell 5

II. Maria Mattsdotter Indola. Född 15.12.1760 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död i feber 11.12.1827 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Far Tabell 10. Mor Tabell 11. –Gift 1:o 25.10.1782 i Karleby, Linnusperä, Brandt med Matts Johansson Brandt. Född 21.09.1760 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död i rötfeber 08.01.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 4.[3] –Gift 2:o 15.09.1793 i Karleby med Anders Eriksson Karlberg;Brandt. Född 01.11.1746 i Karleby, Korplax[4]. Död 23.01.1801 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5].[3]

I Barn
1: Elisabet Mattsdotter Brandt. Född 03.10.1783 i Karleby, Linnusperä, Brandt . Död Barnbörd 18.08.1827 i Karleby, Linnusperä, Ahlskog . Se även 4.
1: Johan Mattsson Brandt. Född 30.07.1785 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död 20.08.1840 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 2.
1: Matts Mattsson Brandt. Född 10.05.1787 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död i nervfeber 23.05.1838 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 4.
1: Maria Mattsdotter Brandt. Född 22.02.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död i kikhosta 27.03.1791 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 4.
2: Erik Andersson Brandt. Född 11.10.1794 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 02.11.1795 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5].
2: Erik Andersson Brandt. Född 10.03.1796 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 11.03.1807 i Karleby, Linnusperä, Brandt[49].
2: Karl Andersson Brandt. Född 05.08.1797 i Karleby[4]. Begravd 03.11.1799 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5].
2: Jakob Andersson Brandt. Född 09.10.1800 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4].
Tabell 6

II. Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Född 02.02.1759 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Enligt Caino-Torp utredningen kallas han Fordell-Bärlund-Grossi. Grossi kan härledas från hans far, som hade kommit till Grossi i Kaustar, där denne dog. Sonen Johan var dock född på Kåla hemman. Namnet Bärlund kommer från hans styvfar, soldat Bärlund. Familjen bodde några år på Juvala i Storby innan de flyttade till Grossi

[122]. Död i lungsot 22.02.1798 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Far Tabell 12. Mor Tabell 13. –Gift 22.10.1784 i Karleby, Vittsar, Fordell med Karin Andersdotter Fordell. Född 06.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i feber 08.08.1831 i Karleby, Kaustar, Jubbila[123]. Tabell 7.[3]

I Barn
Maria Elisabet Johansdotter Fordell. Född 10.01.1785 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 18.03.1785 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 7.
Brita Helena Johansdotter Fordell. Född 31.05.1786 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i bukrev 11.04.1858 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 3.
Anders Johansson Fordell;Jubbila. Född 08.03.1789 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 06.09.1833 i Karleby, Kaustar (Björneborg)[124]. Se även 7.
Johan Johansson Fordell. Född 13.09.1791 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 7.
Matts Johansson Fordell. Född 27.10.1793 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 7.
Katarina Johansdotter Fordell;Jubbila. Född 19.12.1795 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 7.
Tabell 7

II. Karin Andersdotter Fordell. Född 06.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Flyttade till Nedervetil år 1800 i samband med sitt andra äktenskap med änklingen Henrik Slotte. Sex år senare finns familjen på Jubbila [3]. Död i feber 08.08.1831 i Karleby, Kaustar, Jubbila[123]. Far Tabell 14. Mor Tabell 15. –Gift 1:o 22.10.1784 i Karleby, Vittsar, Fordell med Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Född 02.02.1759 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i lungsot 22.02.1798 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 6.[3] –Gift 2:o 01.08.1800 i Karleby, Vitsar med Henrik Eriksson Ollisbacka;Slotte;Jubbila. Född ca 12.12.1761[164]. Död 03.11.1843 i Karleby, Kirilax, Jubbila[165]. Bonde, nämndeman[5].[3]

I Barn
1: Maria Elisabet Johansdotter Fordell. Född 10.01.1785 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 18.03.1785 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 6.
1: Brita Helena Johansdotter Fordell. Född 31.05.1786 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i bukrev 11.04.1858 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 3.
1: Anders Johansson Fordell;Jubbila. Född 08.03.1789 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 06.09.1833 i Karleby, Kaustar (Björneborg)[124]. Se även 6.
1: Johan Johansson Fordell. Född 13.09.1791 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 6.
1: Matts Johansson Fordell. Född 27.10.1793 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 6.
1: Katarina Johansdotter Fordell;Jubbila. Född 19.12.1795 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 6.
2: Henrik Henriksson Slotte. Född 17.04.1801 i Nedervetil, Slotte[4]. Död 17.04.1801 i Nedervetil, Slotte[5].
2: Mikael Henriksson Slotte. Född 30.09.1802 i Nedervetil, Slotte[4]. Död 02.06.1808 i Karleby, Kaustar, Jubbila[5].
2: Maria Elisabet Slotte. Född 21.10.1804.
2: Erik Henriksson Slotte;Jubbila. Född 27.08.1807. Har enligt kommunionboken "gått till sjöss och flyttat till staden" ca. 1828 [166].
Tabell 8

III. Johan Andersson Brandt. Född 01.08.1734 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde. Husbonde på Brandt. Var blind under sina sista år [9]. Död ca 1788 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Far Tabell 16. Mor Tabell 17. –Gift 1:o 13.11.1753 i Karleby, Linnusperä med Maria Jakobsdotter Vevar. Född 09.09.1725 i Karleby, Linnusperä, Vevar[4]. Död i mjältsjuka 22.10.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 9.[3] –Gift 2:o 06.04.1779 med Brita Olofsdotter Storbjörk. Född 07.01.1744[4]. Kom från Kronoby 1779 som änka [9]. Död 07.02.1803 i Karleby, Linnusperä, Brandt[12].[9]

II Barn
1: Brita Johansdotter Brandt. Född 13.06.1754 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 9.
1: Elisabet Johansdotter Brandt. Född 27.07.1755 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 9.
1: Anders Johansson Brandt. Född 18.08.1756 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 23.08.1756 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 9.
1: Karin Johansdotter Brandt. Född 01.01.1758 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 08.03.1820 i Nedervetil, Högnäs [13]. Se även 9.
1: Erik Johansson Brandt. Född (tvilling) 18.08.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 09.09.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 9.
1: Jakob Johansson Brandt. Född (tvilling) 18.08.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 09.09.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 9.
1: Matts Johansson Brandt. Född 21.09.1760 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död i rötfeber 08.01.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 4.
1: Johan Johansson Brandt. Född 24.01.1765 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 9.
1: Anders Johansson Brandt. Född 29.07.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 08.09.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Se även 9.
2: Anders Johansson Brandt. Född 08.02.1780 i Karleby, Linnusperä, Brandt . Smed. Död 19.01.1847.
2: Anna Johansdotter Brandt. Född 12.04.1781 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 16.11.1848 i Karleby .
2: Simon Johansson Brandt;Vevar. Född 24.08.1782 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bondeson, som den yngste blev dräng och senare torpare på granngården Vevars. Död 14.11.1831 i Karleby, Linnusperä, Vevars [14].
2: Maria Johansdotter Brandt. Född 18.10.1785 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 27.01.1789 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5].
Tabell 9

III. Maria Jakobsdotter Vevar. Född 09.09.1725 i Karleby, Linnusperä, Vevar[4]. Död i mjältsjuka 22.10.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Far Tabell 18. Mor Tabell 19. –Gift 13.11.1753 i Karleby, Linnusperä med Johan Andersson Brandt. Född 01.08.1734 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde. Död ca 1788 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Tabell 8.[3]

II Barn
Brita Johansdotter Brandt. Född 13.06.1754 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 8.
Elisabet Johansdotter Brandt. Född 27.07.1755 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 8.
Anders Johansson Brandt. Född 18.08.1756 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 23.08.1756 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 8.
Karin Johansdotter Brandt. Född 01.01.1758 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 08.03.1820 i Nedervetil, Högnäs [13]. Se även 8.
Erik Johansson Brandt. Född (tvilling) 18.08.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 09.09.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 8.
Jakob Johansson Brandt. Född (tvilling) 18.08.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 09.09.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 8.
Matts Johansson Brandt. Född 21.09.1760 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde . Död i rötfeber 08.01.1790 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 4.
Johan Johansson Brandt. Född 24.01.1765 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 8.
Anders Johansson Brandt. Född 29.07.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 08.09.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Se även 8.
Tabell 10

III. Matts Hansson Indola. Född 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i magsjuka 06.10.1793 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Far Tabell 20. Mor Tabell 21. –Gift 02.11.1759 i Karleby, Linnusperä med Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 11.[3]

II Barn
Maria Mattsdotter Indola. Född 15.12.1760 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död i feber 11.12.1827 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 5.
Katarina Mattsdotter Indola. Född 19.07.1762 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 01.08.1762 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Malin Mattsdotter Indola. Född 24.11.1763 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död keuhkotautiin 09.06.1816 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5]. Se även 11.
Johannes Mattsson Indola. Född 17.03.1766 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 07.08.1766 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Brita Mattsdotter Indola. Född 31.05.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död i engelska sjukan 23.07.1770 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Hans Johan Mattsson Indola. Född 01.05.1771 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 15.09.1771 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Karl Mattsson Indola. Född 05.11.1772 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i slag 11.06.1831 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Johannes Mattsson Indola. Född 04.03.1775 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död i lungsot 26.06.1839 i Karleby, Vittsar, Lillhonga[5]. Se även 11.
Anna Mattsdotter Indola. Född 26.04.1778 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 21.07.1778 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 11.
Lisa Mattsdotter Indola. Född 04.10.1779 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 11.
Elisabet Mattsdotter Indola. Född 04.01.1769 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 03.09.1770 i Karleby, Linnusperä, Indola[51]. Se även 11.
Matts Mattsson Indola-Pulkkis. Född 04.01.1769 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 10.11.1837 i Karleby, Linnusperä,Pulkkis. Se även 11.
Tabell 11

III. Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Far Tabell 22. Mor Tabell 23. –Gift 02.11.1759 i Karleby, Linnusperä med Matts Hansson Indola. Född 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i magsjuka 06.10.1793 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 10.[3]

II Barn
Maria Mattsdotter Indola. Född 15.12.1760 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död i feber 11.12.1827 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 5.
Katarina Mattsdotter Indola. Född 19.07.1762 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 01.08.1762 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Malin Mattsdotter Indola. Född 24.11.1763 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Värdinna. Död keuhkotautiin 09.06.1816 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5]. Se även 10.
Johannes Mattsson Indola. Född 17.03.1766 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 07.08.1766 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Brita Mattsdotter Indola. Född 31.05.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död i engelska sjukan 23.07.1770 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Matts Mattsson Indola-Pulkkis. Född 04.01.1769 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 10.11.1837 i Karleby, Linnusperä,Pulkkis. Se även 10.
Elisabet Mattsdotter Indola. Född 04.01.1769 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 03.09.1770 i Karleby, Linnusperä, Indola[51]. Se även 10.
Hans Johan Mattsson Indola. Född 01.05.1771 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 15.09.1771 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Karl Mattsson Indola. Född 05.11.1772 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i slag 11.06.1831 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Johannes Mattsson Indola. Född 04.03.1775 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död i lungsot 26.06.1839 i Karleby, Vittsar, Lillhonga[5]. Se även 10.
Anna Mattsdotter Indola. Född 26.04.1778 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 21.07.1778 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 10.
Lisa Mattsdotter Indola. Född 04.10.1779 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 10.
Tabell 12

III. Juho Antinpoika Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi. Född 25.12.1722 i Evijärvi, Särkijärvi (?)[125]. Juho sägs ha kommit från Särkijärvi i Evijärvi till Karleby. Bevis fattas. Hän är inte, som vissa forskare anser, son till Anders Bertilsson Särkijärvi, eftersom dennes son Johan levde hela sitt liv i Evijärvi. Vid tiden för vigseln med Lisa Andersdotter från Storkåla var Juho dräng på Notjärvi.

Beträffande Grossi hemman nämns i en saköreslängd från 1548 Erik Fleming och i övriga sammanhang Erik Hinsesson. Samtidigt förekommer Lasse och Hans Hinsesson i Kaustby och Klemet Hinsesson som kustbonde på Grossi hemman, vilket namn återgår på ett medeltyskt adjektiv, gross (stor). Förnamnet Hinse tyder också på tyskt eller flamländskt ursprung

[126]. Död i svullnad 19.07.1766 i Kaustar, Grossi[127]. –Gift 21.10.1748 i Karleby med Elisabet Andersdotter Storkåla. Född 13.08.1725 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i bröstsjuka 25.02.1784 i Karleby, Vittsar[5]. Tabell 13.[3]

II Barn
Anna Johansdotter Storkåla. Född 18.06.1749 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 05.08.1749 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 13.
Anders Johansson Storkåla. Född 30.09.1750 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 01.12.1760 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 13.
Anna Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Född 28.12.1752 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 02.06.1804 i Kronoby, Holgers[5]. Se även 13.
Brita Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Född 02.02.1756 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Nämns i kommunionboken 1762-67 vara i Berlunds . Se även 13.
Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Född 02.02.1759 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i lungsot 22.02.1798 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 6.
Matts Johansson Storkåla;Juvala;Grossi. Född 05.09.1761 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i koppor 05.07.1767 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 13.
Anders Johansson Juvala;Grossi;Bärlund. Född 24.11.1763 i Karleby, Storby, Juvala[4]. Se även 13.
Tabell 13

III. Elisabet Andersdotter Storkåla. Född 13.08.1725 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Hennes farbror Johan Collin nämns som hennes förmyndare år 1745

[128]. Död i bröstsjuka 25.02.1784 i Karleby, Vittsar[5]. Far Tabell 26. Mor Tabell 27. –Gift 1:o 21.10.1748 i Karleby med Juho Antinpoika Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi. Född 25.12.1722 i Evijärvi, Särkijärvi (?)[125]. Död i svullnad 19.07.1766 i Kaustar, Grossi[127]. Tabell 12.[3] –Gift 2:o 14.10.1770 i Karleby med Juho Simonpoika Bärlund. Född (beräknad tid) 1713 i Kangasala (?)[129]. Enligt soldatgranskningen den 5. januari 1750 var Juhos födelseort Kangasala och som yrke uppges timmerman. Han nämns som legogosse Johan Simonsson Berlund Lillhonga i kommunionboken 1732-37 och sedan som gift med Anna Lisa Eriksdotter, kommen till Lillhonga 1735. Bodde i soldattorpet Grannäs. Efter hustruns död 1770 omgift med Juho Antinpoikas änka Lisa Andersdotter. Med henne kom till hushållet tre barn av vilka Johan Johansson senare gifte sig med Karin Fordell, morföräldrar till Anders Brand [129]. Död i styng 29.03.1778 i Karleby, Vittsar[5].[3]

II Barn
1: Anna Johansdotter Storkåla. Född 18.06.1749 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 05.08.1749 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 12.
1: Anders Johansson Storkåla. Född 30.09.1750 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 01.12.1760 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 12.
1: Anna Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Född 28.12.1752 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död 02.06.1804 i Kronoby, Holgers[5]. Se även 12.
1: Brita Johansdotter Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund. Född 02.02.1756 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Se även 12.
1: Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell. Född 02.02.1759 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i lungsot 22.02.1798 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 6.
1: Matts Johansson Storkåla;Juvala;Grossi. Född 05.09.1761 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i koppor 05.07.1767 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 12.
1: Anders Johansson Juvala;Grossi;Bärlund. Född 24.11.1763 i Karleby, Storby, Juvala[4]. Se även 12.
Tabell 14

III. Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Född 24.10.1736 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Skeppsbyggmästare;bonde. Husbonde på Fordell

. Död i lungsot 19.02.1799 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Far Tabell 28. Mor Tabell 29. –Gift 17.10.1760 i Karleby med Brita Mattsdotter Kallis. Född 28.11.1740 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död i feber 18.01.1808 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 15.[3]

II Barn
Matts Andersson Fordell. Född 29.07.1761 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i engelska sjukan 17.07.1770 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 15.
Karin Andersdotter Fordell. Född 06.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i feber 08.08.1831 i Karleby, Kaustar, Jubbila[123]. Tabell 7.
Johan Andersson Fordell. Född 08.06.1765 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 05.07.1765 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 15.
Maria Andersdotter Fordell. Född 24.06.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i tvinsot 28.08.1784 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 15.
Brita Andersdotter Fordell. Född 29.07.1768 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 22.02.1831 i Karleby, Närvilä, Hakalax[5]. Se även 15.
Elisabet Andersdotter Fordell. Född 14.02.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 26.07.1858 i Lochteå, Alaviirre, Kauppila[11]. Se även 15.
Magdalena Andersdotter Fordell. Född 02.05.1773 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Värdinna. Död 24.02.1854 i Karleby, Vittsar, Lillhonga[167]. Se även 15.
Anna Andersdotter Fordell. Född 24.02.1776 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 13.07.1776 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 15.
Anna Andersdotter Fordell. Född 29.05.1777 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 23.07.1777 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 15.
Margareta Andersdotter Fordell. Född 22.09.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död Se även 15.
Tabell 15

III. Brita Mattsdotter Kallis. Född 28.11.1740 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död i feber 18.01.1808 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Far Tabell 30. Mor Tabell 31. –Gift 17.10.1760 i Karleby med Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Född 24.10.1736 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Skeppsbyggmästare;bonde. Död i lungsot 19.02.1799 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 14.[3]

II Barn
Matts Andersson Fordell. Född 29.07.1761 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i engelska sjukan 17.07.1770 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 14.
Karin Andersdotter Fordell. Född 06.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i feber 08.08.1831 i Karleby, Kaustar, Jubbila[123]. Tabell 7.
Johan Andersson Fordell. Född 08.06.1765 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 05.07.1765 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 14.
Maria Andersdotter Fordell. Född 24.06.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död i tvinsot 28.08.1784 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 14.
Brita Andersdotter Fordell. Född 29.07.1768 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 22.02.1831 i Karleby, Närvilä, Hakalax[5]. Se även 14.
Elisabet Andersdotter Fordell. Född 14.02.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 26.07.1858 i Lochteå, Alaviirre, Kauppila[11]. Se även 14.
Magdalena Andersdotter Fordell. Född 02.05.1773 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Värdinna. Död 24.02.1854 i Karleby, Vittsar, Lillhonga[167]. Se även 14.
Anna Andersdotter Fordell. Född 24.02.1776 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 13.07.1776 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 14.
Anna Andersdotter Fordell. Född 29.05.1777 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 23.07.1777 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Se även 14.
Margareta Andersdotter Fordell. Född 22.09.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död Se även 14.
Tabell 16

IV. Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Född 13.10.1708 i Kelviå [5]. Antti var född på Pelttari i Kelviå och blev föräldralös som treåring. Han uppfostrades antagligen av släktingar och kom enligt kommunionboken som dräng till Brandt i juli 1728 som 20-åring , där farbrodern Nils tidigare hade gift sig med husbonden Olof Olofssons syster Elsa. Antti gifte sig med Brita, dotter till förre husbonden Johan Olofsson.

Vid storskiftet 1752-57 nämns Brandt hemman under Antti (Anders Simonsson)/Erik Olofsson vara bland de 15 största hemmanen i Karleby. Brandt hade då 10,3 tunnland jord. Antti fick 4 barn av vilka 3 dog som spädbarn, endast Johan blev vuxen. Antti sökte 1775 hjälp mot sin svärdotters raseriutbrott och fick löfte om hjälp av kyrkan (?)

[15]. Begravd 21.11.1779 i Karleby, Linnusperä, Brandt[16]. Far Tabell 32. Mor Tabell 33. –Gift 19.11.1732 i Karleby, Linnusperä, Brandt med Brita Johansdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1699[17]. Död i styng 03.01.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[17]. Tabell 17.[3]

III Barn
Johan Andersson Brandt. Född 01.08.1734 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde. Död ca 1788 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Tabell 8.
Erik /Carin?) Andersdotter Brandt. I föddas bok Erik men i dödas bok Carin. Född 04.06.1736 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Begravd 14.06.1736 i Karleby, Linnusperä, Brandt[18]. Se även 17.
Erik Andersson Brandt. Född 17.11.1737 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Död 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Se även 17.
Brita Andersdotter Brandt. Född 13.09.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 16.12.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 17.
Tabell 17

IV. Brita Johansdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1699[17]. Död i styng 03.01.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[17]. Far Tabell 34. Mor Tabell 35. –Gift 19.11.1732 i Karleby, Linnusperä, Brandt med Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Född 13.10.1708 i Kelviå [5]. Tabell 16.[3]

III Barn
Johan Andersson Brandt. Född 01.08.1734 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Bonde. Död ca 1788 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Tabell 8.
Erik /Carin?) Andersdotter Brandt. Född 04.06.1736 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Se även 16.
Erik Andersson Brandt. Född 17.11.1737 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Död 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Se även 16.
Brita Andersdotter Brandt. Född 13.09.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Död 16.12.1739 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Se även 16.
Tabell 18

IV. Jaakko Olavinpoika Kangas;Vevar. Född (beräknad tid) 1693 i Vetil [38]. Husbonde på Vevar 1724-30. Kommit från Vetil, Kangas men där fanns enligt kyrkoböckerna ingen Olof som hade en son med namnet Jakob. Tillsvidare är alltså Jakobs föräldrar okända [39]. Död 18.05.1740 i Karleby, Linnusperä, Vevar[38]. –Gift 01.12.1723 i Karleby, Linnusperä, Vevar med Lisa Kristoffersdotter Vevar. Född (beräknad tid) 1703 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Död 10.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Tabell 19.[3]

III Barn
Anna Jakobsdotter Vevar. Född 14.09.1724 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Begravd 25.11.1739 i Karleby, Linnusperä,Vevars[5]. Se även 19.
Maria Jakobsdotter Vevar. Född 09.09.1725 i Karleby, Linnusperä, Vevar[4]. Död i mjältsjuka 22.10.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 9.
Kristoffer Jakobsson Vevar. Född 10.03.1729 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Död 20.12.1797 i Karleby, Linnusperä,Vevars[5]. Se även 19.
Karin Jakobsdotter Vevar. Född 13.08.1730 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 19.
Matts Jakobsson Vevar. Född 23.01.1734 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 19.
Johan Jakobsson Vevar. Född 05.01.1737 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Se även 19.
Erik Jakobsson Vevar. Född 28.02.1738 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 19.
Mikael Jakobsson Vevar. Född 24.09.1739 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 19.
Tabell 19

IV. Lisa Kristoffersdotter Vevar. Född (beräknad tid) 1703 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Död 10.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Far Tabell 38. Mor Tabell 39. –Gift 01.12.1723 i Karleby, Linnusperä, Vevar med Jaakko Olavinpoika Kangas;Vevar. Född (beräknad tid) 1693 i Vetil [38]. Död 18.05.1740 i Karleby, Linnusperä, Vevar[38]. Tabell 18.[3]

III Barn
Anna Jakobsdotter Vevar. Född 14.09.1724 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 18.
Maria Jakobsdotter Vevar. Född 09.09.1725 i Karleby, Linnusperä, Vevar[4]. Död i mjältsjuka 22.10.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[5]. Tabell 9.
Kristoffer Jakobsson Vevar. Född 10.03.1729 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Död 20.12.1797 i Karleby, Linnusperä,Vevars[5]. Se även 18.
Karin Jakobsdotter Vevar. Född 13.08.1730 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 18.
Matts Jakobsson Vevar. Född 23.01.1734 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 18.
Johan Jakobsson Vevar. Född 05.01.1737 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Se även 18.
Erik Jakobsson Vevar. Född 28.02.1738 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 18.
Mikael Jakobsson Vevar. Född 24.09.1739 i Karleby, Linnusperä,Vevars[4]. Se även 18.
Tabell 20

IV. Hans Karlsson Indola. Född (beräknad tid) 1717[50]. Bonde. Husbonde på Indola åtminstone 1737-42. Hemmanet var inte stort, 47/96 mantal. Därför flyttade sönerna Matts, Olof och Karl bort och köpte 1776 hälften av Saari för 2700 riksdaler kontant av rådmannen Jakob Falander i Gamlakarleby. Av detta hemman fick envar av bröderna 1/4 och lika stor del fick deras svåger Matts Djupsund i Öja. På faderns hemman på Indola stannade sönerna Erik och Hans. Erik bebodde den norra ändan av den stora sidkammarstugan och Hans den södra med gemensam trappa, farstu och farstukammare. Om stugan hade byggts av Hans tillsammans med sönerna omkring mitten av 1700-talet eller om det var äldre vet man inte. Hans Hanssons del revs i slutet av 1800-talet och av virket byggdes ett stall. Den dåvarande husbonden, sexmannen Matts Indolas uppförde åt sin familj en stor stuga med kamrar i båda ändarna. Den grönmålades och stod kvar åtminstone på 1960-talet.

Hans var som många andra bönder på den tiden involverad i skeppsbyggeri. 1765 ingick 12 bönder, Hans Indola medräknad ett avtal med Filip Carlander om ett bygge av en kravelljakt med 16,2 meters köl. Carlander krävde ersättning för försening och dåligt timmer, men hur processen slutade är inte känt

[52]. Död i fläckfeber 27.01.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Far Tabell 40. Mor Tabell 41. –Gift 03.11.1734 i Karleby, Linnusperä, Indola med Magdalena Olofsdotter Store. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Store[9]. Värdinna. Död 25.01.1789 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 21.[3]

III Barn
Karl Hansson Indola. Född 18.07.1735 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 07.09.1735 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 21.
Maria Hansdotter Indola. Född 19.03.1737 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död Se även 21.
Elisabet Hansson Indola. Född 23.06.1738 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 05.08.1782. Se även 21.
Matts Hansson Indola. Född 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i magsjuka 06.10.1793 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 10.
Olof Hansson Indola;Saari. Född 23.01.1741 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 16.08.1833 i Karleby, Linnusperä,Saari . Se även 21.
Karl Hansson Indola;Saari. Född 18.01.1743 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 16.10.1831 i Karleby, Linnusperä,Saari [5]. Se även 21.
Erik Hansson Indola. Född 17.03.1745 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Begravd 30.03.1745 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 21.
Hans Hansson Indola. Född 27.04.1746 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 21.
Brita Hansdotter Indola. Född 12.08.1748 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 06.02.1820 i Nedervetil, Simonsbacka[5]. Se även 21.
Erik Hansson Indola. Född 03.12.1749 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död 29.04.1808 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 21.
Magdalena Hansdotter Indola. Född 11.02.1751 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 21.
Katarina Hansdotter Indola. Född 11.06.1752 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 21.
Anna Hansdotter Indola. Född 21.05.1758 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 21.
Tabell 21

IV. Magdalena Olofsdotter Store. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Store[9]. Värdinna. Död 25.01.1789 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Far Tabell 42. Mor Tabell 43. –Gift 03.11.1734 i Karleby, Linnusperä, Indola med Hans Karlsson Indola. Född (beräknad tid) 1717[50]. Bonde. Död i fläckfeber 27.01.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 20.[3]

III Barn
Karl Hansson Indola. Född 18.07.1735 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 07.09.1735 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 20.
Maria Hansdotter Indola. Född 19.03.1737 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död Se även 20.
Elisabet Hansson Indola. Född 23.06.1738 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 05.08.1782. Se även 20.
Matts Hansson Indola. Född 11.11.1739 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död i magsjuka 06.10.1793 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 10.
Olof Hansson Indola;Saari. Född 23.01.1741 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 16.08.1833 i Karleby, Linnusperä,Saari . Se även 20.
Karl Hansson Indola;Saari. Född 18.01.1743 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 16.10.1831 i Karleby, Linnusperä,Saari [5]. Se även 20.
Erik Hansson Indola. Född 17.03.1745 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 20.
Hans Hansson Indola. Född 27.04.1746 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 20.
Brita Hansdotter Indola. Född 12.08.1748 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död 06.02.1820 i Nedervetil, Simonsbacka[5]. Se även 20.
Erik Hansson Indola. Född 03.12.1749 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde. Död 29.04.1808 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 20.
Magdalena Hansdotter Indola. Född 11.02.1751 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 20.
Katarina Hansdotter Indola. Född 11.06.1752 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 20.
Anna Hansdotter Indola. Född 21.05.1758 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 20.
Tabell 22

IV. Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[9]. Korpral i Österbottens regemente under Stora ofreden och senare husbonde på Jubbila, som delades 1726 mellan Johan och brodern Daniel [109]. Död ca 1788 i Karleby, Kirilax, Jubbila [9]. Far Tabell 44. Mor Tabell 45. –Gift ungefär 1720 med Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[79]. Död 28.01.1790 i Karleby, Kirilax, Jubbila[110]. Tabell 23.[79]

III Barn
Brita Johansdotter Jubbila. Född 01.11.1721 i Karleby. Död 06.02.1773 i Karleby[5]. Se även 23.
Karin Johansdotter Jubbila. Född 1726 i Karleby[79]. Död 1726 i Karleby[79]. Se även 23.
Kristina Johansdotter Jubbila. Född ca 1731 i Karleby[79]. Död 1768 i Karleby[79]. Se även 23.
Johan Johansson Jubbila. Född (beräknad tid) 1733 i Karleby, Kirilax, Jubbila[111]. Bonde;lagman;nämndeman; sexman. På 1780-talet klagade systrarna Wunsch på sockenstämman över att en av dem träffades i nacken av en snöboll på påsksöndagen då hon efter gudstjänsten skulle gå in i Borgarbackas kyrkstuga. Hon tyckte sig ha sett trettonåriga Anders Jubbila kasta snöbollen, men pojken nekade. Det slutade med att kyrkorådet uppmanade fadern, nämndemannen och sexmannen Johan Jubbila att göra upp i godo med fröken Wunsch. I annat fall kunde han vänta sig åtal för bruten kyrkofrid, vilket skulle ha varit synnerligen opassande för sexmannen, vars uppgift var att värna kyrkofriden och gott uppförande av församlingsmedlemmarna [112]. Död i lungsot 09.12.1796 i Karleby, Kirilax, Jubbila[111]. Se även 23.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[5]. Se även 23.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 11.
Daniel Johansson Jubbila. Född 30.05.1739 i Karleby[4]. Se även 23.
Maria Johansdotter Jubbila. Född 13.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Död 27.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 23.
Tabell 23

IV. Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[79]. Död 28.01.1790 i Karleby, Kirilax, Jubbila[110]. Begravd 07.02.1790 i Nykarleby, Kyrkoby[120].[79] Far Tabell 46. –Gift ungefär 1720 med Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[9]. Död ca 1788 i Karleby, Kirilax, Jubbila [9]. Tabell 22.

III Barn
Brita Johansdotter Jubbila. Född 01.11.1721 i Karleby. Död 06.02.1773 i Karleby[5]. Se även 22.
Karin Johansdotter Jubbila. Född 1726 i Karleby[79]. Död 1726 i Karleby[79]. Se även 22.
Kristina Johansdotter Jubbila. Född ca 1731 i Karleby[79]. Död 1768 i Karleby[79]. Se även 22.
Johan Johansson Jubbila. Född (beräknad tid) 1733 i Karleby, Kirilax, Jubbila[111]. Bonde;lagman;nämndeman; sexman. Död i lungsot 09.12.1796 i Karleby, Kirilax, Jubbila[111]. Se även 22.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[5]. Se även 22.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 11.
Daniel Johansson Jubbila. Född 30.05.1739 i Karleby[4]. Se även 22.
Maria Johansdotter Jubbila. Född 13.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[4]. Död 27.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 22.
Tabell 26

IV. Anders Olofsson Storkåla. Född (beräknad tid) 1674 i Karleby, Kirilax, Kåla[111]. Bonde. Husbonde på Kåla 1692 till åtminstone 1713. Byggde omkring 1707 en ny såg i Vääräfors (Vääräkoski) tillsammans med Henrik Jakobsson Suomalax. En brand härjade där hösten 1710 och alla tillbehör jämte 200 tolfter bräder brann upp. Av senare handlingar framgår, att sågen uppbyggdes efter 1732 med en årsproduktion av ca. 40 tolfter.

År 1718 hade han under kriget, "den stora ofreden" begivit sig på flykt till Savolax och återvänt 1722. Därefter sysslade han med slöjd, tillfälligt arbete och skeppsbyggeri för förtjänstens skull och allt han förtjänade levererade han till boet, medan yngre brodern Matts Olofsson skötte värdskapet på hemmanet. Sålunda lyckades de få hemmanet på fötter igen, så att det 1732 fanns bl. a. fyra hästar och fjorton kor. Anders nämns 1728 då han på Kåla tillsammans med nämndeman Gabriel Danielsson Närvil besvärade sig på egna och sina medintressenters vägnar över att sockenskrivaren Gabriel Calamnius hade trasslat till strömmingsfisket vid Kalajoki Kallan. På Kallan finns Kåla hamn, Kåla sääri och en stor del av ön kallas Kåla eller Kålanpää. Utanför finns Kålakubben, ett grund där fem båtlag kunde sätta ut sina nät. Vidare finns på Kallan Friisklippan (Friisinkallio) och utanför grundet Friisudden (Friisinnokka). Det är troligt, att furiren Lars Friis och hans stridbara ättlingar gett namnet på bekostnad av ett äldre namn. När Kåla och Närvil nämner sina medintressenter gällande klagomålet om strömmingsfisket, verkar det tydligt, att Lars Friis var involverad representerande Visur hemman

[130]. Begravd 02.10.1737 i Karleby, Kirilax, Storkåla[111]. Far Tabell 52. Mor Tabell 53. –Gift 09.02.1718 i Vetil med Maalin Juhontytär Meriläinen. Född 22.02.1680 i Vetil (Halso) [131]. Tabell 27.[3]

III Barn
Matts Andersson Storkåla. Född 16.02.1724 i Karleby, Kirilax, Storkåla. Död i bröstsjuka 04.01.1780 i Karleby, Kirilax, Storkåla[132]. Se även 27. [4]
Elisabet Andersdotter Storkåla. Född 13.08.1725 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i bröstsjuka 25.02.1784 i Karleby, Vittsar[5]. Tabell 13.
Tabell 27

IV. Maalin Juhontytär Meriläinen. Född 22.02.1680 i Vetil (Halso) [131]. Begravd 11.02.1752 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Far Tabell 54. Mor Tabell 55. –Gift 09.02.1718 i Vetil med Anders Olofsson Storkåla. Född (beräknad tid) 1674 i Karleby, Kirilax, Kåla[111]. Bonde. Tabell 26.[3]

III Barn
Matts Andersson Storkåla. Född 16.02.1724 i Karleby, Kirilax, Storkåla. Död i bröstsjuka 04.01.1780 i Karleby, Kirilax, Storkåla[132]. Se även 26. [4]
Elisabet Andersdotter Storkåla. Född 13.08.1725 i Karleby, Kirilax, Storkåla[4]. Död i bröstsjuka 25.02.1784 i Karleby, Vittsar[5]. Tabell 13.
Tabell 28

IV. Matts Johansson Storhonga;Fordell. Född 17.09.1710 i Karleby, Vittsar, Storhonga[9]. Husbonde på Storhonga åtminstone 1737 efter fadern Johan Simonsson. Matts flyttade 1743 med familj och tillsammans med fadern och dennes andra hustru till Fordell, där han blev husbonde

[168]. Död i stenpassion 11.11.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Far Tabell 56. Mor Tabell 57. –Gift 18.10.1730 i Karleby, Vittsar, Fordell med Karin Andersdotter Vessi. Född 22.08.1710 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död i mjältsjuka 10.11.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 29.[3]

III Barn
Brita Mattsdotter Storhonga. Född 08.10.1731 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 16.10.1731 i Karleby, Vittsar, Storhonga[5]. Se även 29.
Karin Mattsdotter Storhonga. Född 31.08.1732 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Se även 29.
Johan Mattsson Storhonga;Lidsle. Född (beräknad tid) 1734 i Karleby, Vittsar, Storhonga[169]. Bonde. Död 29.03.1804 i Karleby, Rödsö, Lidsle[169]. Se även 29.
Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Född 24.10.1736 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Skeppsbyggmästare;bonde. Död i lungsot 19.02.1799 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 14.
Anna Mattsdotter Storhonga. Född 30.12.1738 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 1739 i Karleby, Vittsar, Storhonga[170]. Se även 29.
Maria Mattsdotter Storhonga. Född 13.03.1742 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 25.05.1743 i Karleby, Vittsar, Fordell[171]. Se även 29.
Elisabet Mattsdotter Fordell. Född 20.05.1744 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död [5] Se även 29.
Matts Mattsson Fordell. Husbonde;sexman. Född 28.04.1746 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 03.11.1794 i Karleby,Vittsar, Fordell[172]. Se även 29.
Karl Mattsson Fordell;Domars. Född 23.03.1748 i Karleby, Vittsar, Fordell[9]. Byggmästare;sexman. Död 24.02.1791 i Karleby,Kaustar, Domars[173]. Se även 29.
Erik Mattsson Fordell;Kankkonen. Född 02.04.1753 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Nämns på Kankkonen i Rödsö till 1806 [9]. Se även 29.
Maria Mattsdotter Fordell. Född 14.11.1755 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 09.11.1761 i Karleby, Vittsar, Fordell[174]. Se även 29.
Mikael Mattsson Fordell. Född 28.09.1757 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 29.08.1759 i Karleby, Vittsar, Fordell[175]. Se även 29.
Tabell 29

IV. Karin Andersdotter Vessi. Född 22.08.1710 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Beträffande föräldrarna har antagits: Karin gifte sig 1730. Den enda Karin Andersdotter som passar in i bilden är Karin Andersdotter Vessi i samma by Vittsar, som mannen kommer ifrån. Hon flyttade hemifrån 1730, samma år som giftermålet skedde

[9]. Död i mjältsjuka 10.11.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Far Tabell 58. Mor Tabell 59. –Gift 18.10.1730 i Karleby, Vittsar, Fordell med Matts Johansson Storhonga;Fordell. Född 17.09.1710 i Karleby, Vittsar, Storhonga[9]. Död i stenpassion 11.11.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 28.[3]

III Barn
Brita Mattsdotter Storhonga. Född 08.10.1731 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 16.10.1731 i Karleby, Vittsar, Storhonga[5]. Se även 28.
Karin Mattsdotter Storhonga. Född 31.08.1732 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Se även 28.
Johan Mattsson Storhonga;Lidsle. Född (beräknad tid) 1734 i Karleby, Vittsar, Storhonga[169]. Bonde. Död 29.03.1804 i Karleby, Rödsö, Lidsle[169]. Se även 28.
Anders Mattsson Storhonga;Fordell. Född 24.10.1736 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Skeppsbyggmästare;bonde. Död i lungsot 19.02.1799 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 14.
Anna Mattsdotter Storhonga. Född 30.12.1738 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 1739 i Karleby, Vittsar, Storhonga[170]. Se även 28.
Maria Mattsdotter Storhonga. Född 13.03.1742 i Karleby, Vittsar, Storhonga[4]. Död 25.05.1743 i Karleby, Vittsar, Fordell[171]. Se även 28.
Elisabet Mattsdotter Fordell. Född 20.05.1744 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död [5] Se även 28.
Matts Mattsson Fordell. Husbonde;sexman. Född 28.04.1746 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 03.11.1794 i Karleby,Vittsar, Fordell[172]. Se även 28.
Karl Mattsson Fordell;Domars. Född 23.03.1748 i Karleby, Vittsar, Fordell[9]. Byggmästare;sexman. Död 24.02.1791 i Karleby,Kaustar, Domars[173]. Se även 28.
Erik Mattsson Fordell;Kankkonen. Född 02.04.1753 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Se även 28.
Maria Mattsdotter Fordell. Född 14.11.1755 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 09.11.1761 i Karleby, Vittsar, Fordell[174]. Se även 28.
Mikael Mattsson Fordell. Född 28.09.1757 i Karleby, Vittsar, Fordell[4]. Död 29.08.1759 i Karleby, Vittsar, Fordell[175]. Se även 28.
Tabell 30

IV. Matts Mikaelsson Kallis. Född ca 1714[9]. Bonde;nämndeman;kyrkovärd. Husbonde och medlem av sockenfullmäktige. Valdes efter sin far till kyrkovärd 1748. Under hans tid hade kyrkan många utgifter. Han skötte om betalning för tjära, kalk, målningar samt som förut vin och oblater. Kyrkovärdens lön höjdes 1759 till 18 dr. Matts var sjuklig på 1770-talet och sonen Karl skötte då bokföringen. Sonen for till sjöss 1774 och därför föreslog Matts´ bror, riksdagsman Johan Mikaelsson Kallis, Per Sipola till ny kyrkovärd, som dock inte ansåg sig vara kunnig nog för uppdraget, varefter Simon Andersson Rasmus valdes [198]. Död 25.05.1775 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Far Tabell 60. Mor Tabell 61. –Gift 1:o 12.10.1738 i Karleby med Karin Andersdotter Bastubacka. Född 08.03.1718 i Nedervetil, Bastubacka[9]. Död 11.11.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[199]. Tabell 31.[3] –Gift 2:o 01.05.1747 i Karleby med Malin Henriksdotter Kaustar;Gästgivars. Född 17.06.1727 i Karleby, Kaustar, Gästgivars[4]. Död i modersjuka 12.06.1788 i Karleby, Linnusperä, Kallis[3].[3]

III Barn
1: Anna Mattsdotter Kallis. Född 15.12.1739 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Begravd 23.03.1740 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Se även 31.
1: Brita Mattsdotter Kallis. Född 28.11.1740 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död i feber 18.01.1808 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 15.
1: Elisabet Mattsdotter Kallis. Född 05.02.1742 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Begravd 03.02.1745 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Se även 31.
1: Anders Mattsson Kallis. Född 28.07.1743 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Se även 31.
1: Katarina Mattsdotter Kallis. Född 25.10.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Begravd 11.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[200]. Se även 31.
2: Anders Mattsson Kallis. Född 13.01.1752 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död i lungsot 18.06.1795 i Karleby, Kallis[201].
2: Matts Mattsson Kallis. Född 11.03.1753 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4].
2: Abraham Mattsson Kallis. Född 18.10.1755 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4].
2: Magdalena Mattsdotter Kallis. Född 28.05.1759 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4].
2: Anna Mattsdotter Kallis. Född 03.08.1760 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4].
Tabell 31

IV. Karin Andersdotter Bastubacka. Född 08.03.1718 i Nedervetil, Bastubacka[9]. Eftersom fadern Anders Henriksson måste ha varit gift minst två gånger utgående från barnens födelsår och sista hustrun Anna Larsdotters födelseår (1693), är det inte helt klart vem som är Karins mor, eftersom vigseluppgifter mm. saknas. Anna Larsdotter födde enligt kyrkoböckerna sitt första barn åt Anders 1723. Register över födda finns ändå fr. o m 1721, vilket kan tyda på, att 1718 födda Karins mor är förra hustrun. Död 11.11.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[199]. Far Tabell 62. Mor Tabell 63. –Gift 12.10.1738 i Karleby med Matts Mikaelsson Kallis. Född ca 1714[9]. Bonde;nämndeman;kyrkovärd. Död 25.05.1775 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Tabell 30.[3]

III Barn
Anna Mattsdotter Kallis. Född 15.12.1739 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Se även 30.
Brita Mattsdotter Kallis. Född 28.11.1740 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död i feber 18.01.1808 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 15.
Elisabet Mattsdotter Kallis. Född 05.02.1742 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Se även 30.
Anders Mattsson Kallis. Född 28.07.1743 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Se även 30.
Katarina Mattsdotter Kallis. Född 25.10.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Se även 30.
Tabell 32

V. Simo Antinpoika Pelttari. Född ungefär 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Begravd 19.01.1711 i Kelviå, Ruotsalo [5]. Far Tabell 64. Mor Tabell 65. –Gift 09.12.1706 i Kelviå med Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Född ca 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi . Tabell 33.[3]

IV Barn
Maria Simontytär Pelttari. Född 11.09.1707 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Begravd 19.01.1711 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Se även 33.
Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Född 13.10.1708 i Kelviå [5]. Tabell 16.
Tabell 33

V. Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Född ca 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi . Begravd 22.02.1711 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Far Tabell 66. Mor Tabell 67. –Gift 09.12.1706 i Kelviå med Simo Antinpoika Pelttari. Född ungefär 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Tabell 32.[3]

IV Barn
Maria Simontytär Pelttari. Född 11.09.1707 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Se även 32.
Antti Simonpoika Pelttari;Brandt. Född 13.10.1708 i Kelviå [5]. Tabell 16.
Tabell 34

V. Johan Olofsson Brandt. Född ca 1680 i Karleby, Linnusperä, Brandt[15]. Johan Olofsson var husbonde på Brandt efter sin far Olof åtminstone till 1704 enligt skattelängderna. I kommunionboken 1725-36 där Olof Olofsson Brandt är husbonde på Brandt nämns Johan indirekt genom att Brita Johansdotter nämns som brorsdotter. Han dog troligen senast 1712, då hans bror Olof nämns som husbonde.[26] Död före 1712 i Karleby, Linnusperä, Brandt.[15] Far Tabell 68. Mor Tabell 69.

IV Barn
Brita Johansdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1699[17]. Död i styng 03.01.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[17]. Tabell 17.
Tabell 35

V. NN.

IV Barn
Brita Johansdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1699[17]. Död i styng 03.01.1778 i Karleby, Linnusperä, Brandt[17]. Tabell 17.
Tabell 38

V. Kristoffer Gabrielsson Vevar. Född före 1682[11]. Begravd 17.06.1722 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5]. Far Tabell 76. Mor Tabell 77. –Gift med Maria Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1675[30]. Död 19.03.1767 i Karleby, Linnusperä[31]. Tabell 39.

IV Barn
Lisa Kristoffersdotter Vevar. Född (beräknad tid) 1703 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Död 10.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Tabell 19.
Maria Kristoffersdotter Vevar. Född ca 1713 i Karleby, Linnusperä, Vevars. Död 24.02.1773 i Karleby, Linnusperä,Vevars[41]. Se även 39.
Kristoffer Kristoffersson Vevar. Född 1722 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Död 1722 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Se även 39. [42]
Hans Kristoffersson Vevar. Född 09.1717 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Död 12.07.1741 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Se även 39.
Karin Kristoffersdotter Vevar. Född 13.10.1710 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Död 11.04.1789 i Nedervetil[5]. Se även 39.
Tabell 39

V. Maria Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1675[30]. Död 19.03.1767 i Karleby, Linnusperä[31]. Far Tabell 68. Mor Tabell 69. –Gift 1:o med Kristoffer Gabrielsson Vevar. Född före 1682[11]. Tabell 38. –Gift 2:o 06.05.1724 i Karleby, Linnusperä, Vevar med Ambrosius Kock. Född (beräknad tid) 1673[48]. Död 05.03.1769 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5].[3]

IV Barn
1: Lisa Kristoffersdotter Vevar. Född (beräknad tid) 1703 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Död 10.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Vevar[40]. Tabell 19.
1: Maria Kristoffersdotter Vevar. Född ca 1713 i Karleby, Linnusperä, Vevars. Död 24.02.1773 i Karleby, Linnusperä,Vevars[41]. Se även 38.
1: Kristoffer Kristoffersson Vevar. Född 1722 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Död 1722 i Karleby, Linnusperä,Vevars. Se även 38. [42]
1: Hans Kristoffersson Vevar. Född 09.1717 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Död 12.07.1741 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Se även 38.
1: Karin Kristoffersdotter Vevar. Född 13.10.1710 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Död 11.04.1789 i Nedervetil[5]. Se även 38.
Tabell 40

V. Karl Mattsson Indola. Född (beräknad tid) 1693 i Karleby, Linnusperä, Indola[53]. Bonde. Husbonde på Indola va. 1707-30. Johan Jönsson Borg hade 1711 gjort kontrakt med rådman Johan Westring angående ett skepp på 16 famnars köl som skulle uppbyggas i Kristinestad. Tillsammans med timmermännen Karl Mattsson Indola, Johan Andersson Store, Gösta Ahlskog och Erik Brandt reste han till Kristinestad, men det virke som rådman Westring hade lovat anskaffa var de tvungna att vänta på i tre veckor varefter endast en del anlände. På den grund bröt bönderna kontraktet och rätten fann att Westring inte hade fyllt sin andel av kontraktet [32]. Död (drunknade i Halso-ån) 28.05.1730 i Karleby Linnusperä, Indola[53]. Far Tabell 80. Mor Tabell 81. –Gift med Maria Kristoffersdotter Storhonga. Född 03.1681 i Karleby, Vitsar ,Storhonga[9]. Död ca 1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[9]. Tabell 41.[9]

IV Barn
Hans Karlsson Indola. Född (beräknad tid) 1717[50]. Bonde. Död i fläckfeber 27.01.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 20.
Erik Karlsson Indola. Född 11.03.1723 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde;sexman. Död 08.05.1808 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 41.
Brita Karlsdotter Indola. Född 28.09.1724 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 41.
Johan Karlsson Indola. Född 09.05.1728 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Nämns inte i döda, men nästa sonen har samma namn. Död ca 1728 i Karleby, Linnusperä, Indola. Se även 41.
Johan Karlsson Indola. Född 09.05.1729 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Begravd 21.10.1739 i Karleby, Linnusperä, Indola[54]. Se även 41.
Tabell 41

V. Maria Kristoffersdotter Storhonga. Född 03.1681 i Karleby, Vitsar ,Storhonga[9]. Död ca 1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[9]. Far Tabell 82. Mor Tabell 83. –Gift 1:o med Karl Mattsson Indola. Född (beräknad tid) 1693 i Karleby, Linnusperä, Indola[53]. Bonde. Död (drunknade i Halso-ån) 28.05.1730 i Karleby Linnusperä, Indola[53]. Tabell 40.[9] –Gift 2:o 21.04.1731 i Karleby med Matts Eriksson Skriko;Indola. Född (beräknad tid) 1681[16]. Bonde. Död 03.01.1751 i Karleby, Linnusperä, Indola[16].[3]

IV Barn
1: Hans Karlsson Indola. Född (beräknad tid) 1717[50]. Bonde. Död i fläckfeber 27.01.1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[50]. Tabell 20.
1: Erik Karlsson Indola. Född 11.03.1723 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Bonde;sexman. Död 08.05.1808 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Se även 40.
1: Brita Karlsdotter Indola. Född 28.09.1724 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 40.
1: Johan Karlsson Indola. Född 09.05.1728 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Död ca 1728 i Karleby, Linnusperä, Indola. Se även 40.
1: Johan Karlsson Indola. Född 09.05.1729 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Se även 40.
2: Karl Mattsson Indola. Född 10.11.1731 i Karleby, Linnusperä, Indola[4]. Begravd 14.05.1732 i Karleby, Linnusperä, Indola[5].
Tabell 42

V. Olof Johansson Store. Född ca 1682 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Husbonde på Store hemman ca 1712-30 . Död 04.10.1748 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Far Tabell 84. Mor Tabell 85. –Gift med Lisa Mikaelsdotter NN. Född ca 1679[94]. Död 14.11.1769 i Karleby, Linnusperä, Store [5]. Tabell 43.

IV Barn
Anna Olofsdotter Store. Född (beräknad tid) 1708 i Karleby, Linnusperä, Store . Ogift [5]. Död 09.09.1789 i Karleby, Linnusperä, Store [95]. Se även 43.
Anders Olofsson Store. Född ca 1710 i Karleby, Linnusperä, Store [96]. Död 14.04.1776 i Karleby, Linnusperä, Store [96]. Se även 43.
Magdalena Olofsdotter Store. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Store[9]. Värdinna. Död 25.01.1789 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 21.
Mikael Olofsson Store. Född ca 1714 i Karleby, Linnusperä, Store . Död i lungsot 08.1768 i Karleby, Linnusperä, Store [97]. Se även 43.
Brita Olofsdotter Store. Född ca 1722 i Karleby, Linnusperä, Store . Ogift [5]. Död 13.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Store [98]. Se även 43.
Olof Olofsson Store. Född 15.06.1723 i Karleby, Linnusperä, Store [4]. Begravd 20.10.1723 i Karleby, Linnusperä, Store [99]. Se även 43.
Tabell 43

V. Lisa Mikaelsdotter NN. Född ca 1679[94]. Död 14.11.1769 i Karleby, Linnusperä, Store [5]. –Gift med Olof Johansson Store. Född ca 1682 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Död 04.10.1748 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Tabell 42.

IV Barn
Anna Olofsdotter Store. Född (beräknad tid) 1708 i Karleby, Linnusperä, Store . Död 09.09.1789 i Karleby, Linnusperä, Store [95]. Se även 42.
Anders Olofsson Store. Född ca 1710 i Karleby, Linnusperä, Store [96]. Död 14.04.1776 i Karleby, Linnusperä, Store [96]. Se även 42.
Magdalena Olofsdotter Store. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Store[9]. Värdinna. Död 25.01.1789 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 21.
Mikael Olofsson Store. Född ca 1714 i Karleby, Linnusperä, Store . Död i lungsot 08.1768 i Karleby, Linnusperä, Store [97]. Se även 42.
Brita Olofsdotter Store. Född ca 1722 i Karleby, Linnusperä, Store . Död 13.02.1793 i Karleby, Linnusperä, Store [98]. Se även 42.
Olof Olofsson Store. Född 15.06.1723 i Karleby, Linnusperä, Store [4]. Se även 42.
Tabell 44

V. Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1697 i Karleby, Kaustar, Jubbila[113]. Far Tabell 88. –Gift med Brita Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1660[114]. Död 14.08.1748 i Karleby[115]. Tabell 45.[79]

IV Barn
Lisa Danielsdotter Jubbila. Född (beräknad tid) 1682[33]. Död 02.01.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[33]. Se även 45 , 56.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Född ca 1689 i Karleby[9]. Se även 45.
Anna Danielsdotter Jubbila. Född ca 1690 i Karleby[9]. Död 06.05.1767 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 45.
Daniel Danielsson Jubbila. Född (beräknad tid) 1692 i Karleby, Kirilax, Jubbila[116]. Bonde. Militiebonden Daniel Jubbila önskade 1726 förena Kykyr hemman, som legat öde i 100 år med Jubbila, vilket beviljades. Hemmanet klövs 1750 mellan bröderna Daniel och Johan Danielsson. Före 1776 blev Kykyr åter ett självständigt hemman.

Eftersom både boskapsskötsel och jordbruk var arbetskrävande användes barn som hjälredor. När bl. a. Daniel Jubbila 1731 hade nyttjat små pojkar på under 7 år som vallgossar, försvarade de sig med att de hade brist på arbetsfolk. Rätten frikände dem men gav varning. Redan 1686 hade utgetts en förordning om att kvinnfolk i mån av möjlighet skulle valla boskap i stället för små pojkar. Påbudet förnyades under 1700-talet

[117]. Död 18.08.1775 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 45.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[9]. Död ca 1788 i Karleby, Kirilax, Jubbila [9]. Tabell 22.
Tabell 45

V. Brita Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1660[114]. Död 14.08.1748 i Karleby[115]. –Gift 1:o med Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1697 i Karleby, Kaustar, Jubbila[113]. Tabell 44.[79] –Gift 2:o med Johan Knutsson NN;Jubbila. Född ca 1683[9]. Död 28.12.1757 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5].

IV Barn
1: Lisa Danielsdotter Jubbila. Född (beräknad tid) 1682[33]. Död 02.01.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[33]. Se även 44 , 56.
1: Kerstin Danielsdotter Jubbila. Född ca 1689 i Karleby[9]. Se även 44.
1: Anna Danielsdotter Jubbila. Född ca 1690 i Karleby[9]. Död 06.05.1767 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 44.
1: Daniel Danielsson Jubbila. Född (beräknad tid) 1692 i Karleby, Kirilax, Jubbila[116]. Bonde. Död 18.08.1775 i Karleby, Kirilax, Jubbila[5]. Se även 44.
1: Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[9]. Död ca 1788 i Karleby, Kirilax, Jubbila [9]. Tabell 22.
Tabell 46

V. Erik Holgersson Löf. Borgare i Nykarleby[11].[79] Far Tabell 92. –Gift med Lisa N.N. Död 29.11.1734[121].[79]

IV Barn
Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[79]. Död 28.01.1790 i Karleby, Kirilax, Jubbila[110]. Tabell 23.[79]
Tabell 52

V. Olof Mattsson Storkåla. Far Tabell 104. –Gift med Lisa Mikaelsdotter NN. Tabell 53.[133]

IV Barn
Anders Olofsson Storkåla. Född (beräknad tid) 1674 i Karleby, Kirilax, Kåla[111]. Bonde. Tabell 26.
Matts Olofsson Storkåla. Född ca 1679 i Karleby, Kirilax, Storkåla. Husbonde åtminstone 1725-32 [134]. Begravd 19.03.1732 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 53.
Johan Olofsson Storkåla. Se även 53. [104]
Kristina Olofsdotter Storkåla. Se även 53. [135]
Elsa Olofsdotter Storkåla. Se även 53. [104]
Tabell 53

V. Lisa Mikaelsdotter NN. –Gift med Olof Mattsson Storkåla. Tabell 52.[133]

IV Barn
Anders Olofsson Storkåla. Född (beräknad tid) 1674 i Karleby, Kirilax, Kåla[111]. Bonde. Tabell 26.
Matts Olofsson Storkåla. Född ca 1679 i Karleby, Kirilax, Storkåla. Se även 52.
Johan Olofsson Storkåla. Se även 52. [104]
Kristina Olofsdotter Storkåla. Se även 52. [135]
Elsa Olofsdotter Storkåla. Se även 52. [104]
Tabell 54

V. Juho Hannunpoika Meriläinen. Född ca 1655 i Halso[144]. Bonde[144]. Husbonde på Meriläinen 1678-98 . Begravd 01.05.1698 i Halso[5]. Far Tabell 108. Mor Tabell 109. –Gift 01.01.1677 i Vetil, Salo med Maalin Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1660 i Kaustby[146]. Tabell 55.[145]

IV Barn
Maalin Juhontytär Meriläinen. Född 22.02.1680 i Vetil (Halso) [131]. Tabell 27.
Tabell 55

V. Maalin Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1660 i Kaustby[146]. Begravd 31.03.1695 i Vetil[146]. Far Tabell 110. Mor Tabell 111. –Gift 01.01.1677 i Vetil, Salo med Juho Hannunpoika Meriläinen. Född ca 1655 i Halso[144]. Bonde[144]. Tabell 54.[145]

IV Barn
Maalin Juhontytär Meriläinen. Född 22.02.1680 i Vetil (Halso) [131]. Tabell 27.
Tabell 56

V. Johan Simonsson NN;Storhonga;Fordell. Född (beräknad tid) 1678[176]. Husbonde på Storhonga (1) åtminstone 1724-30, flyttade tillsammans med sonen Matts Johanssons familj till Fordell 1743.

Hemmansnamnet Fordell är intressant eftersom släkten Fordell i Pedersöre var så mäktig under 1500-talet. Något samband med hemmanet i Karleby har dock inte kunnat påvisas. År 1556-62 upptas i Karleby, Vittsar Jöns Wasteen (Wasten, Wastilsson) i olika sammanhang. Han kallas också Jöns Larsson och det är möjligt, att han på grund av namnet kommit från Vadstena i Sverige. Ättlingarna kallar hemmanet Fordell av någon anledning

[177]. Död 14.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[176]. –Gift 1:o med Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[162]. Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[162]. Tabell 57.[9] –Gift 2:o 30.11.1738 i Karleby med Lisa Danielsdotter Jubbila. Född (beräknad tid) 1682[33]. Död 02.01.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[33]. Se även 44 , 45. [3]

IV Barn
1: Matts Johansson Storhonga;Fordell. Född 17.09.1710 i Karleby, Vittsar, Storhonga[9]. Död i stenpassion 11.11.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 28.
Tabell 57

V. Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[162]. Ännu på 1700-talet förekom det trolldom och vidskepelse. Karin hade på grund av sjukdom vänt sig till Anna Kumpilainen 1702 med orden, att om sjukligheten var pålagd av gud ville hon bära den, men om den var pålagd av onda människor ville hon ha bot. Karin hade gett Anna en 12-öring, varpå Anna tagit ett törvedstycke och därefter kunnat fastslå, att det onda kom av elaka människor. Sedan blev Karin badad hemma hos Anna. Därpå återvände Karin hem, men hade inte känt sig bättre. Några dagar senare kom Anna till henne och gav brännvin med iblandade örter att dricka och strök henne med en isterklump över ryggen. Av denna behandling hade Karin blivit bättre. För detta tredje resans brott dömdes Anna till att böta 40 silverdaler, att utstå kyrkoplikt och avbön i församlingen. Karin dömdes till 6 silverdaler, kyrkoplikt och avbön [178]. Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[162]. Far Tabell 114. Mor Tabell 115. –Gift med Johan Simonsson NN;Storhonga;Fordell. Född (beräknad tid) 1678[176]. Död 14.01.1763 i Karleby, Vittsar, Fordell[176]. Tabell 56.[9]

IV Barn
Matts Johansson Storhonga;Fordell. Född 17.09.1710 i Karleby, Vittsar, Storhonga[9]. Död i stenpassion 11.11.1771 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 28.
Tabell 58

V. Anders Mattsson Vessi. Född (beräknad tid) 1682 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Nämns som husbonde på Vessi 1712-13, men torde ha varit det även under stora ofreden. Som följande husbonde nämns Matts Mattsson, troligen hans bror 1724-42. Under lilla ofreden tjänade Anders sockenborna i Gamlakarleby och Kelviå på ett ovanligt sätt: under den tid de ryska trupperna vistades i trakten måste han dag och natt tjänstgöra som tolk i staden. I vissa mål och ärenden stod han själv i fara, men det oaktat hade han på det högsta sökt befordra sockenbornas bästa. De tacksamma sockenmännen vilka liksom kronobetjänte hade erfarit hans besvär beviljade honom ett understöd av varje rök

[185]. Död i bröstsjuka 15.06.1761 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Far Tabell 116. Mor Tabell 117. –Gift med Brita Kristoffersdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1685[78]. Död i hetsig sjukdom 11.10.1759 i Karleby, Vittsar, Vessi[78]. Tabell 59.[9]

IV Barn
Karin Andersdotter Vessi. Född 22.08.1710 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död i mjältsjuka 10.11.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 29.
Maria Andersdotter Vessi. Se även 59.
Brita Andersdotter Vessi. Född ca 1719[186]. Se även 59.
Anna Andersdotter Vessi. Född 17.08.1722 i Karleby, Vittsar, Vessi[3]. Gift 28.10.1743 med Matts Storkåla

. Död 23.04.1797 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 59.
Johan Andersson Vessi. Född 09.03.1725 i Karleby, Vittsar, Vessi[4]. Husbonde på Vessi hemman [9]. Död 07.04.1797 i Karleby, Vittsar, Vessi[187]. Se även 59.
Elisabet Andersdotter Vessi. Född 28.04.1727 i Karleby, Vittsar, Vessi[4]. Död 26.11.1803 i Karleby, Korplax, Korpilainen[5]. Gift med byggmästare Mickel Korpilainen i oktober 1745

[3]. Se även 59.
Tabell 59

V. Brita Kristoffersdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1685[78]. Död i hetsig sjukdom 11.10.1759 i Karleby, Vittsar, Vessi[78]. Far Tabell 82. Mor Tabell 83. –Gift med Anders Mattsson Vessi. Född (beräknad tid) 1682 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Död i bröstsjuka 15.06.1761 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Tabell 58.[9]

IV Barn
Karin Andersdotter Vessi. Född 22.08.1710 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död i mjältsjuka 10.11.1778 i Karleby, Vittsar, Fordell[5]. Tabell 29.
Maria Andersdotter Vessi. Se även 58.
Brita Andersdotter Vessi. Född ca 1719[186]. Se även 58.
Anna Andersdotter Vessi. Född 17.08.1722 i Karleby, Vittsar, Vessi[3]. Död 23.04.1797 i Karleby, Kirilax, Storkåla[5]. Se även 58.
Johan Andersson Vessi. Född 09.03.1725 i Karleby, Vittsar, Vessi[4]. Död 07.04.1797 i Karleby, Vittsar, Vessi[187]. Se även 58.
Elisabet Andersdotter Vessi. Född 28.04.1727 i Karleby, Vittsar, Vessi[4]. Död 26.11.1803 i Karleby, Korplax, Korpilainen[5]. Se även 58.
Tabell 60

V. Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Född (beräknad tid) 1684[162]. Husbonde på Kallis 1724-30. Var enligt Karleby sockens historia II en högt aktad kyrkovärd. Han blev efterträdd som kyrkovärd av sonen Matts Mikaelsson [202]. Död 08.11.1748 i Karleby, Linnusperä, Kallis[162]. Far Tabell 120. Mor Tabell 121. –Gift med Anna Johansdotter Borg. Född (beräknad tid) 1691 i Karleby, Palo, Borg[204]. Död 26.10.1752 i Karleby, Kallis[5]. Tabell 61.[203]

IV Barn
Johan Mikaelsson Kallis. Född ca 1710. Husbonde, riksdagsman 1765-66 och 1769-70 och anhängare av mössorna. Nämndeman och medlem av sockenfullmäktige [205]. Död 18.03.1783 i Karleby[79]. Se även 61.
Matts Mikaelsson Kallis. Född ca 1714[9]. Bonde;nämndeman;kyrkovärd. Död 25.05.1775 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Tabell 30.
Anna Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1711 i Karleby, Linnusperä, Kallis[9]. Efter makens död 1786 vistas hon i Nedervetil enligt kommunionboken . Se även 61.
Brita Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Kallis[9]. Död 25.04.1801 i Nedervetil, Slotte[5]. Se även 61.
Margareta Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1716 i Karleby, Kallis[206]. Död 09.01.1790 i Karleby, Kaustar[207]. Se även 61.
Karin Mikaelsdotter Kallis. Född 08.01.1724 i Karleby, Linnusperä, Kallis[208]. Se även 61.
Maria Mikaelsdotter Kallis. Född 08.01.1724 i Karleby, Linnusperä, Kallis[208]. Familjen till Ingalsuo i Kelviå 1786[9]. Död 06.09.1792 i Kelviå, Ingalsuo[209]. Se även 61.
Malin Mikaelsdotter Kallis. Född 01.01.1731 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död 23.05.1790 i Karleby, Närvilä[210]. Se även 61.
Mikael Mikaelsson Kallis;Björndal. Husbonde. Född 23.04.1733 i Karleby, Kallis[4]. Död 14.08.1801 i Karleby, Såka, Björndal. Se även 61.
Tabell 61

V. Anna Johansdotter Borg. Född (beräknad tid) 1691 i Karleby, Palo, Borg[204]. Död 26.10.1752 i Karleby, Kallis[5]. Far Tabell 122. Mor Tabell 123. –Gift med Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Född (beräknad tid) 1684[162]. Död 08.11.1748 i Karleby, Linnusperä, Kallis[162]. Tabell 60.[203]

IV Barn
Johan Mikaelsson Kallis. Född ca 1710. Död 18.03.1783 i Karleby[79]. Se även 60.
Matts Mikaelsson Kallis. Född ca 1714[9]. Bonde;nämndeman;kyrkovärd. Död 25.05.1775 i Karleby, Linnusperä, Kallis[5]. Tabell 30.
Anna Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1711 i Karleby, Linnusperä, Kallis[9]. Se även 60.
Brita Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1712 i Karleby, Linnusperä, Kallis[9]. Död 25.04.1801 i Nedervetil, Slotte[5]. Se även 60.
Margareta Mikaelsdotter Kallis. Född ca 1716 i Karleby, Kallis[206]. Död 09.01.1790 i Karleby, Kaustar[207]. Se även 60.
Maria Mikaelsdotter Kallis. Född 08.01.1724 i Karleby, Linnusperä, Kallis[208]. Död 06.09.1792 i Kelviå, Ingalsuo[209]. Se även 60.
Karin Mikaelsdotter Kallis. Född 08.01.1724 i Karleby, Linnusperä, Kallis[208]. Se även 60.
Malin Mikaelsdotter Kallis. Född 01.01.1731 i Karleby, Linnusperä, Kallis[4]. Död 23.05.1790 i Karleby, Närvilä[210]. Se även 60.
Mikael Mikaelsson Kallis;Björndal. Husbonde. Född 23.04.1733 i Karleby, Kallis[4]. Död 14.08.1801 i Karleby, Såka, Björndal. Se även 60.
Tabell 62

V. Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[223]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[223]. Far Tabell 124. Mor Tabell 125. –Gift 1:o med N.N. Tabell 63.[9] –Gift 2:o med Anna Larsdotter NN. Född 23.01.1693[9]. Efter borgare Karl Mörskogs, hennes andra makes död 1756 flyttade hon antagligen bort från Gamlakarleby stad ca 1758, men det är oklart vart[9].[9]

IV Barn
1: Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[5]. Se även 63.
1: Maria Andersdotter Bastubacka. Född 21.04.1706[9]. [224] Se även 63.
1: Malin Andersdotter Bastubacka. Född ungefär 1707 i Nedervetil, Bastubacka. Se även 63.
1: Brita Andersdotter Bastubacka. Född ca 1711[9]. Begravd 30.08.1746 i Nedervetil, Bastubacka[5]. Se även 63.
1: Margareta Andersdotter Bastubacka. Gift i Pedersöre[224]. Se även 63.
1: Lisa Andersdotter Bastubacka. Se även 63.
1: Karin Andersdotter Bastubacka. Född 08.03.1718 i Nedervetil, Bastubacka[9]. Död 11.11.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[199]. Tabell 31.
2: Lars Andersson Bastubacka. Född 24.03.1723 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 13.10.1723 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Anders Andersson Bastubacka. Född 30.03.1724 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 29.06.1724 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Född 05.05.1725 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 25.03.1727 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Född 18.08.1726 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 04.12.1726 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Matts Andersson Bastubacka. Född 07.09.1727 i Nedervetil, Bastubacka[4].
2: Maria Andersdotter Bastubacka. Född 01.01.1729 i Nedervetil, Bastubacka[4].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Född 01.05.1730 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 20.06.1731 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Erik Andersson Bastubacka. Född 18.04.1731 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 00.07.1731 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Hans Andersson Bastubacka. Född 06.04.1732 i Nedervetil, Bastubacka[4].
2: Kristina Andersdotter Bastubacka. Född 12.05.1733 i Nedervetil, Bastubacka[4].
2: Lars Andersson Bastubacka. Född 23.05.1735 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 09.11.1735 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Henrik Andersson Bastubacka. Född (tvilling) 19.03.1736 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 10.04.1736 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Brita Andersdotter Bastubacka. Född (tvilling) 19.03.1736 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 02.05.1736 i Nedervetil, Bastubacka[5].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Född 10.10.1739 i Nedervetil, Bastubacka[4]. Död 00.11.1739 i Nedervetil, Bastubacka[5].
Tabell 63

V. N.N. Nämns i mantalslängderna 1700-12 som "hustru" utan namn . –Gift med Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[223]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[223]. Tabell 62.[9]

IV Barn
Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[5]. Se även 62.
Maria Andersdotter Bastubacka. Född 21.04.1706[9]. Se även 62.
Malin Andersdotter Bastubacka. Född ungefär 1707 i Nedervetil, Bastubacka. Se även 62.
Brita Andersdotter Bastubacka. Född ca 1711[9]. Se även 62.
Margareta Andersdotter Bastubacka. Se även 62.
Lisa Andersdotter Bastubacka. Se även 62.
Karin Andersdotter Bastubacka. Född 08.03.1718 i Nedervetil, Bastubacka[9]. Död 11.11.1744 i Karleby, Linnusperä, Kallis[199]. Tabell 31.
Tabell 64

VI. Antti Mikonpoika NN;Pelttari. Född (beräknad tid) 1658. Död 04.12.1743 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. –Gift 1:o ca 1683 med Liisa Simontytär Pelttari. Född 1659 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död i barnbörd 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Tabell 65.[19] –Gift 2:o 22.02.1691 i Kelviå med Liisa Hakunintytär Vähä-Hakunti. Född ca 1664 i Kelviå, Ruotsalo, Vähä-Hakunti. Begravd 22.02.1711 i Kelviå[5].[3]

V Barn
1: Niilo Antinpoika Pelttari;Brandt. Bonde. Född ca 1683 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari[20]. Måg på Brandt, husbonde ca. 1732-43. Gifte sig i Kelviå, men hustrun avled snart. Därefter nämns Nils inte i Kelviå men gifte om sig med Brita Brandt i Linnusperä. [9]. Död 11.11.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[21]. Se även 65.
1: Simo Antinpoika Pelttari. Född ungefär 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Tabell 32.
1: Riitta Antintytär Pelttari. Född 27.09.1688 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [22]. Död 01.09.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [23]. Se även 65.
1: NN Pelttari. Född 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Både mor och barn dog vid födseln . Död 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [25]. Se även 65. [24]
2: Katariina Antintytär Pelttari. Född 28.11.1691 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Begravd 19.01.1711 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari .
2: Riitta Antintytär Pelttari. Född 1693 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död 06.1697 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari .
2: Marketta Antintytär Pelttari. Född 15.05.1695 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död 25.03.1707 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari .
2: Riitta Antintytär Pelttari. Född 13.07.1699 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död 19.01.1711 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari .
2: Mikko Antinpoika Pelttari. Född 23.09.1702 i Kelviå, Pelttari[19]. Fördes till Ryssland under stora ofreden [19].
2: Liisa Antintytär Pelttari. Född 10.04.1706 i Kelviå, Pelttari[19].
Tabell 65

VI. Liisa Simontytär Pelttari. Född 1659 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död i barnbörd 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Far Tabell 130. –Gift ca 1683 med Antti Mikonpoika NN;Pelttari. Född (beräknad tid) 1658. Död 04.12.1743 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Tabell 64.[19]

V Barn
Niilo Antinpoika Pelttari;Brandt. Bonde. Född ca 1683 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari[20]. Död 11.11.1759 i Karleby, Linnusperä, Brandt[21]. Se även 64.
Simo Antinpoika Pelttari. Född ungefär 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Tabell 32.
Riitta Antintytär Pelttari. Född 27.09.1688 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [22]. Död 01.09.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [23]. Se även 64.
NN Pelttari. Född 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [25]. Se även 64. [24]
Tabell 66

VI. Iisakki NN;Heikkiniemi. Antagligen dräng i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi [19]. –Gift 1675 med Liisa Matintytär NN. Död 13.05.1697[19]. Tabell 67.[19]

V Barn
Matti Iisakinpoika Heikkiniemi. Död 03.01.1711 i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi [19].
Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Född ca 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi . Tabell 33.
Jaakko Iisakinpoika Heikkiniemi.
Tabell 67

VI. Liisa Matintytär NN. Död 13.05.1697[19]. –Gift 1675 med Iisakki NN;Heikkiniemi. Antagligen dräng i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi [19]. Tabell 66.[19]

V Barn
Riitta Iisakintytär Heikkiniemi. Född ca 1685 i Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi . Tabell 33.
Tabell 68

VI. Olof Nilsson Brandt. Husbonde på Brandt till 1700, då hans hustru nämns som änka i mantalslängden. Som husbönder därefter nämns sönerna Johan, Erik och Olof i skatteböckerna i varsin följd. [27]. Död ca 1700 i Karleby, Linnusperä, Brandt[28]. Far Tabell 136. –Gift med Brita Persdotter NN. Född (beräknad tid) 1657[17]. Tabell 69.[29]

V Barn
Maria Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1675[30]. Död 19.03.1767 i Karleby, Linnusperä[31]. Tabell 39.
Brita Olofsdotter Brandt. Född i Karleby, Linnusperä, Brandt. Nämns i mantalslängden 1699 . Se även 69.
Johan Olofsson Brandt. Född ca 1680 i Karleby, Linnusperä, Brandt[15]. Död före 1712 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Tabell 34.[15]
Erik Olofsson Brandt. Husbonde på Brandt före 1712 [27]. Se även 69.
Olof Olofsson Brandt. Husbonde på Brandt åtminstone 1724-30 [32]. Död ca 1730 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Se även 69.
Elsa Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1685 i Karleby, Linnusperä, Brandt[33]. Död 14.09.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt[33]. Se även 69.
Tabell 69

VI. Brita Persdotter NN. Född (beräknad tid) 1657[17]. Begravd 25.01.1736 i Karleby, Linnusperä, Brandt[37]. –Gift med Olof Nilsson Brandt. Död ca 1700 i Karleby, Linnusperä, Brandt[28]. Tabell 68.[29]

V Barn
Maria Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1675[30]. Död 19.03.1767 i Karleby, Linnusperä[31]. Tabell 39.
Brita Olofsdotter Brandt. Född i Karleby, Linnusperä, Brandt. Se även 68.
Johan Olofsson Brandt. Född ca 1680 i Karleby, Linnusperä, Brandt[15]. Död före 1712 i Karleby, Linnusperä, Brandt. Tabell 34.[15]
Erik Olofsson Brandt. Se även 68.
Olof Olofsson Brandt. Död ca 1730 i Karleby, Linnusperä, Brandt[9]. Se även 68.
Elsa Olofsdotter Brandt. Född (beräknad tid) 1685 i Karleby, Linnusperä, Brandt[33]. Död 14.09.1767 i Karleby, Linnusperä, Brandt[33]. Se även 68.
Tabell 76

VI. Gabriel Hansson Vevar. Född ca 1650 i Karleby, Linnusperä [43]. Bonde, kyrkovärd[44]. Död före 1724 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Far Tabell 152. Mor Tabell 153. –Gift med Anna Mattsdotter NN. Född ca 1641 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5]. Tabell 77.[45]

V Barn
Kristoffer Gabrielsson Vevar. Född före 1682[11]. Tabell 38.
Tabell 77

VI. Anna Mattsdotter NN. Född ca 1641 i Karleby, Linnusperä, Vevar[5]. Begravd 27.12.1726 i Karleby, Linnusperä,Vevars[44]. –Gift med Gabriel Hansson Vevar. Född ca 1650 i Karleby, Linnusperä [43]. Död före 1724 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Tabell 76.[45]

V Barn
Kristoffer Gabrielsson Vevar. Född före 1682[11]. Tabell 38.
Tabell 80

VI. Matts Larsson Indola. Bonde. Nämns 1690-1704 i kvarntullsskattelängden med hustrun Karin. Husbonde på Indola 1695-1706. Hade tillsammans med tre andra bönder ingått ett kontrakt med handelsman Henrik Hoffren angående en klink-byggd farkost med 7 1/2 famnars köl till Erikmässotid 1697. Bygget försenades och bönderna måste pantsätta sin egendom och lova att bygget skulle var klart den 24.8.1698 [55]. Död före 1721 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Far Tabell 160. –Gift med Karin Karlsdotter (Eriksdr?) NN. Född (beräknad tid) 1649[58]. Tabell 81.[57][56]

V Barn
Brita Mattsdotter Indola. Se även 81. [59]
Karl Mattsson Indola. Född (beräknad tid) 1693 i Karleby, Linnusperä, Indola[53]. Bonde. Död (drunknade i Halso-ån) 28.05.1730 i Karleby Linnusperä, Indola[53]. Tabell 40.
Lisa Mattsdotter Indola. Se även 81. [59]
Maria Mattsdotter Indola. Se även 81. [59]
Tabell 81

VI. Karin Karlsdotter (Eriksdr?) NN. Född (beräknad tid) 1649[58]. Begravd 31.08.1729 i Karleby, Linnusperä, Indola[58].[57] –Gift med Matts Larsson Indola. Bonde. Död före 1721 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 80.[56]

V Barn
Brita Mattsdotter Indola. Se även 80. [59]
Karl Mattsson Indola. Född (beräknad tid) 1693 i Karleby, Linnusperä, Indola[53]. Bonde. Död (drunknade i Halso-ån) 28.05.1730 i Karleby Linnusperä, Indola[53]. Tabell 40.
Lisa Mattsdotter Indola. Se även 80. [59]
Maria Mattsdotter Indola. Se även 80. [59]
Tabell 82

VI. Kristoffer Mattsson Storhonga. Född ca 1645[66]. Bonde, skeppsbyggare [67]. Kristoffer Mattsson nämns 1682 då Tomas Persson Emet klagade över, att han hade huggit sågstockar nära hans hemvist och åker och dömdes att ge drygt hälften av det fällda åt Emet. Domslutet är märkligt eftersom skogen var gemensam för hela socknen. Han nämns också 1696 då han som "dagakarl" till bonden Johan Andersson Stor i Linnusperä hade köpt två mastträd för Stors farkost, som var under uppbyggnad. Försäljaren, Matts Eriksson Löija i Röringe märkte att köparen hade tagit ett av hans egna mastträd och Stor dömdes att ersätta med 16 dr smt. Samma år nämns att handelsman Henrik Hoffren hade ingått kontrakt med Johan Jakobsson Lidsle om en 8 1/2 famnar lång farkost men beställaren var inte nöjd och anlitade Kristoffer Mattsson Honga att fullfölja jobbet. År 1697 efter missväxten 1695 var bönderna tvungna att köpa säd. Borgarna i Gamlakarleby lastade fyra fartyg med trävirke och bräder för att segla till Livland efter säd och sälja virket, men var tveksamma. Därför upplånade bl. a, bönderna Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga och Johan Danielsson Jubbila av rådman Anders Kalm 200 dr kmt för att uppköpa spannmål. [68]. Död före 1720 i Karleby, Vittsar, Honga[69]. Far Tabell 164. Mor Tabell 165. –Gift 1:o med Anna Kristoffersdotter NN. Född ca 1645. Nämns som Kristoffers hustru i mantalslängderna åtminstone 1674-77 och Kristoffer har 1680 hustrun Clara. Anna har tydligen dött 1678 eller 1679 [70]. Död ca 1679 i Karleby, Vittsar, Honga[71]. –Gift 2:o ca 1680 med Klara Mattsdotter NN. Född (beräknad tid) 1646[72]. Död 16.02.1735 i Karleby, Vittsar, Honga[73]. Tabell 83.[70]

V Barn
1: Matts Kristoffersson Storhonga.
1: Sven Kristoffersson Storhonga;Spex. Född ca 1673 i Karleby, Vitsar, Storhonga[67]. Husbonde på Spexnäs 1723-29. Därförinnan var hemmanet öde 1712 och var 1713 i rådmannen i Gamlakarleby stad, Kristoffer Vikares ägo. Sven Kristoffersson kan vara hans son, men många släktforskare anser, att hans far är Kristoffer Mattsson Storhonga [74]. Död 14.08.1746 i Karleby, Linnusperä, Spex[75].
1: Elsa Kristoffersdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1673[17]. Död 26.07.1752 i Karleby, Storby, Sipola[17].
1: Johan Kristoffersson Storhonga;Lillhonga. Född ca 1678 i Karleby, Vittsar, Storhonga[76]. Död 11.12.1743 i Karleby, Vittsar, Lillhonga[77].
2: Maria Kristoffersdotter Storhonga. Född 03.1681 i Karleby, Vitsar ,Storhonga[9]. Död ca 1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[9]. Tabell 41.
2: Brita Kristoffersdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1685[78]. Död i hetsig sjukdom 11.10.1759 i Karleby, Vittsar, Vessi[78]. Tabell 59.
2: Kristoffer Kristoffersson Storhonga. Se även 83.
2: Hans Kristoffersson Storhonga. Se även 83.
2: Erik Kristoffersson Storonga. Född ca 1690 i Karleby,Vittsar, Storhonga [9]. Död före 1736 i Karleby,Vittsar, Storhonga [9]. Se även 83.
Tabell 83

VI. Klara Mattsdotter NN. Född (beräknad tid) 1646[72]. Nämns i mantalslängderna 1691-1712 som "Christoffer Hångas hustru" och även vid sin död som hans änka. Enligt vissa källor var Christoffer Honga tidigare gift med Anna Christofferdotter, som då har avlidit före 1690, eftersom den då födde sonen Erik nämns som son till änkan Clara Mattsdotter på Storhonga i kommunionböckerna 1724-36 . Död 16.02.1735 i Karleby, Vittsar, Honga[73]. –Gift ca 1680 med Kristoffer Mattsson Storhonga. Född ca 1645[66]. Bonde, skeppsbyggare [67]. Död före 1720 i Karleby, Vittsar, Honga[69]. Tabell 82.[70]

V Barn
Maria Kristoffersdotter Storhonga. Född 03.1681 i Karleby, Vitsar ,Storhonga[9]. Död ca 1767 i Karleby, Linnusperä, Indola[9]. Tabell 41.
Brita Kristoffersdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1685[78]. Död i hetsig sjukdom 11.10.1759 i Karleby, Vittsar, Vessi[78]. Tabell 59.
Kristoffer Kristoffersson Storhonga. Se även 82.
Hans Kristoffersson Storhonga. Se även 82.
Erik Kristoffersson Storonga. Född ca 1690 i Karleby,Vittsar, Storhonga [9]. Död före 1736 i Karleby,Vittsar, Storhonga [9]. Se även 82.
Tabell 84

VI. Johan Andersson Store. Husbonde åtminstone 1691-1704[87]. Far Tabell 168. –Gift med Karin Olofsdotter NN. Tabell 85.

V Barn
Olof Johansson Store. Född ca 1682 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Död 04.10.1748 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Tabell 42.
Tabell 85

VI. Karin Olofsdotter NN. Nämns som Johan Stores hustru 1681 kallad Karin Olofsdotter, därefter som Karin och 1700-12 endast som hustru[87]. –Gift med Johan Andersson Store. Tabell 84.

V Barn
Olof Johansson Store. Född ca 1682 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Död 04.10.1748 i Karleby, Linnusperä, Store [93]. Tabell 42.
Tabell 88

VI. Daniel Hansson Jubbila. Bonde. Det antas, att hemmansnamnet Jubbila hör ihop med förnamnet Jobbe. Den förste kände husbonden var Per Olofsson Jobbe 1547-76. Daniel Hansson var husbonde på Jubbila 1635-74 och efterträdde Henrik Olofsson (1626-34). Det är inte känt huruvida Daniel var släkt med de tidigare husbönderna [118].

V Barn
Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1697 i Karleby, Kaustar, Jubbila[113]. Tabell 44.
Erik Danielsson Jubbila.
Johan Danielsson Jubbila. Bonde. År 1697 var bönderna efter missväxten 1695 tvungna att köpa säd. Borgarna i Gamlakarleby lastade fyra fartyg med trävirke och bräder för att segla till Livland efter säd och sälja virket, men var tveksamma. Därför upplånade bl. a, bönderna Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga och Johan Danielsson Jubbila av rådman Anders Kalm 200 dr kmt för att uppköpa spannmål [119].
Tabell 92

VI. Holger NN.

V Barn
Erik Holgersson Löf. Tabell 46.[79]
Tabell 104

VI. Matts Andersson Storkåla. Född ca 1630. Bonde;nämndeman. Husbonde på Kåla åtminstone 1657-91 [$FI}Kålan isäntä ainakin 1657-91[136]. Död före 1721 i Karleby, Kirilax, Kåla[137]. Far Tabell 208. –Gift med Sara? Eriksdotter NN. Död 1679 i Karleby, Kirilax, Kåla[139].[83][138]

V Barn
Olof Mattsson Storkåla. Tabell 52.
Erik Mattsson Storkåla.[83]
Tabell 108

VI. Hannu Antinpoika Meriläinen. Född (beräknad tid) 1621 i Halso[114]. Bonde[147]. Husbonde på Meriläinen 1663-67 . Begravd 25.01.1709 i Vetil[114]. Far Tabell 216. Mor Tabell 217. –Gift med Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[148]. Tabell 109.[144]

V Barn
Juho Hannunpoika Meriläinen. Född ca 1655 i Halso[144]. Bonde[144]. Tabell 54.
Tabell 109

VI. Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[148]. Omnämns på Meriläinen 1675-77 [148]. Far Tabell 218. Mor Tabell 219. –Gift med Hannu Antinpoika Meriläinen. Född (beräknad tid) 1621 i Halso[114]. Bonde[147]. Tabell 108.[144]

V Barn
Juho Hannunpoika Meriläinen. Född ca 1655 i Halso[144]. Bonde[144]. Tabell 54.
Tabell 110

VI. Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Född (beräknad tid) 1622 i Vetil, Isokainu [21]. Husbonde på Isosalo 1652-75. Sonen Heikki bötade 1673 för att ha avlat ett barn med löskonan Sara Klemetsdotter Pulkkinen från Röring. Fadern Erkki dömdes vid samma ting att betala halva årslönen, vilket tyder på att pigan skulle ha uppsagts olagligt [159]. Begravd 31.03.1695 i Kaustby, Isosalo[5]. Far Tabell 436. –Gift före 1645 i Kaustby med Liisa Niilontytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1616 i Kaustby[48]. Död 27.07.1712 i Kaustby, Isosalo[48]. Tabell 111.[147]

V Barn
Matti Erkinpoika Isosalo. Bonde;nämndeman. Född (beräknad tid) 1645 i Kaustby[160]. Husbonde på Isosalo 1676-1702, nämndeman 1680-1702 [147]. Död 18.10.1724 i Kaustby[17]. Se även 111.
Niilo Erkinpoika Isosalo. Född ca 1653 i Kaustby. Husbonde på Isosalo 1703-06. Se även 111.
Heikki Erkinpoika Isosalo. Född ca 1653 i Kaustby [144]. Soldat. En Henrik Eriksson (Salo nr.3?) i Kaustby bötade 1673 för att ha avlat ett barn med löskonan Sara Klemetsdotter Pulkkinen från Röring. Fadern Erik Henriksson (?) dömdes vid samma ting att betala halva årslönen åt Sara, vilket tyder på att pigan skulle ha uppsagts olagligt [161]. Död ca 1680[144]. Se även 111.
Erkki Erkinpoika Isosalo;Nikula;Laasanen. Född (beräknad tid) 1658 i Kaustby, Isosalo[162]. På Nikula åtminstone 1683-1708. Nämns på Laasanen hemman 1709-13 [144]. Död 09.12.1722 i Kaustby,Llaasanen[5]. Se även 111.
Maalin Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1660 i Kaustby[146]. Tabell 55.
Anna Erkintytär Isosalo. Född ca 1661 i Kaustby. Död 16.12.1733 i Vetil [5]. Se även 111.
Kirsti Erkintytär Isosalo. Född ca 1665 i Kaustby[163]. Död 27.05.1717[163]. Se även 111.
Marketta Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1669 i Kaustby[16]. Begravd 10.02.1740 i Kaustby, Virkkala[16]. Se även 111.
Tabell 111

VI. Liisa Niilontytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1616 i Kaustby[48]. Död 27.07.1712 i Kaustby, Isosalo[48]. Far Tabell 222. Mor Tabell 223. –Gift före 1645 i Kaustby med Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Född (beräknad tid) 1622 i Vetil, Isokainu [21]. Tabell 110.[147]

V Barn
Matti Erkinpoika Isosalo. Bonde;nämndeman. Född (beräknad tid) 1645 i Kaustby[160]. Död 18.10.1724 i Kaustby[17]. Se även 110.
Niilo Erkinpoika Isosalo. Född ca 1653 i Kaustby. Husbonde på Isosalo 1703-06. Se även 110.
Heikki Erkinpoika Isosalo. Född ca 1653 i Kaustby [144]. Soldat. Död ca 1680[144]. Se även 110.
Erkki Erkinpoika Isosalo;Nikula;Laasanen. Född (beräknad tid) 1658 i Kaustby, Isosalo[162]. Död 09.12.1722 i Kaustby,Llaasanen[5]. Se även 110.
Maalin Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1660 i Kaustby[146]. Tabell 55.
Anna Erkintytär Isosalo. Född ca 1661 i Kaustby. Död 16.12.1733 i Vetil [5]. Se även 110.
Kirsti Erkintytär Isosalo. Född ca 1665 i Kaustby[163]. Död 27.05.1717[163]. Se även 110.
Marketta Erkintytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1669 i Kaustby[16]. Se även 110.
Tabell 114

VI. Jöns Andersson Storkåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Husbonde på Borg 1674 - minst 1680. Nämns i ett mål 1673 då han anklagade sitt fiskelag för att ha undandolt en strömmingstunna för honom. Det var vanligt att flera bönder slog sig samman och utrustade en båt och delade fångsten. Under en fiskeresa stannade Jöns Borg hemma och påstod då att nämnda brott hade skett. Fiskarna befriades dock från all misstanke efter vittnesmål av Borgs piga Annika.

Jöns Andersson Borg nämns också 1679 då Kristoffer Mattsson i Vittsar klagade över att ett dammbygge ovanför skadade hans ängar. Det framkom, att Jöns Andersson tillsammans med Matts Bertilsson Puntus hade sökt efter kvarnplatser och funnit 1671 ett ställe i Gäddforsen, som var allmän fors. De hade röjt forsen och byggt en kvarn som kom igång 1677. Den enda vägen till kvarnen var dock över Kristoffer Mattssons äng. Efter omröstning bestämde nämnden, att den nya kvarnen skulle bestå, men två nämndemän skulle undersöka hur vägen bäst skulle dras

[179]. Död före 1721 i Karleby, Palo, Borg[141].[79] Far Tabell 208. –Gift 1:o med Margareta Larsdotter.[180] –Gift 2:o med Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[181]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[181]. Tabell 115.

V Barn
1: Anna Jönsdotter Borg. Född ca 1662[180].
1: Maria Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1663[33]. Död 02.02.1747[33].
2: Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[182]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[182]. Tabell 122.
2: Anders Jönsson Borg. Född ca 1670 i Karleby, Palo, Borg[87]. Död före 1721. Se även 115. [183]
2: Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[162]. Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[162]. Tabell 57.
Tabell 115

VI. Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[181]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[181]. Far Tabell 230. Mor Tabell 231. –Gift med Jöns Andersson Storkåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Död före 1721 i Karleby, Palo, Borg[141]. Tabell 114.[79]

V Barn
Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[182]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[182]. Tabell 122.
Anders Jönsson Borg. Född ca 1670 i Karleby, Palo, Borg[87]. Död före 1721. Se även 114. [183]
Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[162]. Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[162]. Tabell 57.
Tabell 116

VI. Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född (beräknad tid) 1660[188]. Nämns som husbonde på Vessi 1680-1704 [189]. Död 14.02.1742 i Karleby, Vittsar, Vessi[190]. Far Tabell 232. –Gift 03.04.1678 i Vetil med Liisa Mikontytär Jänkä. Född (beräknad tid) 1662 i Perho[191]. Tabell 117.[9]

V Barn
Anders Mattsson Vessi. Född (beräknad tid) 1682 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Död i bröstsjuka 15.06.1761 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Tabell 58.
Erik Mattsson Vessi. Född ca 1694 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död 12.08.1760 i Karleby, Vittsar, Vessi[192]. Se även 117.
Matts Mattsson Vessi. Född ca 1696 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död 30.01.1776 i Karleby, Vittsar, Vessi[193]. Se även 117.
Tabell 117

VI. Liisa Mikontytär Jänkä. Född (beräknad tid) 1662 i Perho[191]. Begravd 05.05.1728 i Karleby, Vittsar, Vessi[93]. Far Tabell 234. –Gift 03.04.1678 i Vetil med Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född (beräknad tid) 1660[188]. Död 14.02.1742 i Karleby, Vittsar, Vessi[190]. Tabell 116.[9]

V Barn
Anders Mattsson Vessi. Född (beräknad tid) 1682 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Död i bröstsjuka 15.06.1761 i Karleby, Vittsar, Vessi[17]. Tabell 58.
Erik Mattsson Vessi. Född ca 1694 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död 12.08.1760 i Karleby, Vittsar, Vessi[192]. Se även 116.
Matts Mattsson Vessi. Född ca 1696 i Karleby, Vittsar, Vessi[9]. Död 30.01.1776 i Karleby, Vittsar, Vessi[193]. Se även 116.
Tabell 120

VI. Niilo Olavinpoika Kankkonen. Född (beräknad tid) 1638[211]. Bonde på Kankkonen. Nämns i mantalslängderna 1677, 1681 och 1690 [180]. Död 25.07.1725 i Karleby, Rödsö, Kankkonen[211]. Far Tabell 240. –Gift med Helga Mattsdotter. Född ca 1639[180]. Tabell 121.[212]

V Barn
Jakob Nilsson Kankkonen. Född 1671. Död 1752. Se även 121.
Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Född (beräknad tid) 1684[162]. Död 08.11.1748 i Karleby, Linnusperä, Kallis[162]. Tabell 60.
Tabell 121

VI. Helga Mattsdotter. Född ca 1639[180]. –Gift med Niilo Olavinpoika Kankkonen. Född (beräknad tid) 1638[211]. Död 25.07.1725 i Karleby, Rödsö, Kankkonen[211]. Tabell 120.[212]

V Barn
Jakob Nilsson Kankkonen. Född 1671. Död 1752. Se även 120.
Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis. Född (beräknad tid) 1684[162]. Död 08.11.1748 i Karleby, Linnusperä, Kallis[162]. Tabell 60.
Tabell 122

VI. Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[182]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Husbonde på Borg 1695-1713. Nämndeman åtminstone 1704-23. Johan Jönsson nämns 1704, då han utnämndes tillsammans med några andra nämndemän till att övervaka att kungsådrorna i socknens älvar hölls öppna. Det hade nämligen varit vanligt att man anlade fiskefördämningar, vilka täppte till älvarna.

Johan Jönsson var som många andra bönder också skeppsbyggare. Åren 1687-1709 rådde en livlig verksamhet på skeppsbyggnadsplatserna i Karleby. Bönderna var vanligen 4-8 per skeppsbygge. Deras insats var att skaffa virket och utföra timmermansarbetet. Järn, tackel och tåg stod redaren för. Ofta tog ett skutbygge omkring ett år att utföra och bönderna fick en del av betalningen vid kontraktets undertecknande och resten i rater under byggnadstiden. Palo sund var en flitigt anlitad skeppsbyggnadsplats. Skickliga båtbyggare kunde göra långa timmermansresor. Johan Jönsson hade 1711 gjort kontrakt med rådman Johan Westring angående ett skepp på 16 famnars köl som skulle uppbyggas i Kristinestad. Tillsammans med timmermännen Karl Mattsson Indola, Johan Andersson Store, Gösta Ahlskog och Erik Brandt reste han till Kristinestad, men det virke som rådman Westring hade lovat anskaffa var de tvungna att vänta på i tre veckor varefter endast en del anlände. På den grund bröt bönderna kontraktet och rätten fann att Westring inte hade fyllt sin andel av kontraktet.

Förutom skepp byggde bönderna också mindre ting. 1699 byggdes socknens kronobod under ledning av Johan Borg. Befallningsman Nils Hellberg klagade 1710 över att en ansenlig mängd kronospannmål hade stulits och att boden var dåligt byggd, varför han ställde Johan Borg och hans medbolagsmän, som hade byggt boden, till svars. Borg och hans medhjälpare lovade att reparera boden och förse lårarna med dubbla bottnar, så att inga tjuvar kunde nå spannmålen

[214]. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[182]. Far Tabell 114. Mor Tabell 115. –Gift 1:o Nämns 1691 med Brita N.N. Död före 1696 i Karleby, Palo, Borg[216]. Tabell 123.[215] –Gift 2:o ca 1696 med Karin Mattsdotter NN. Född (beräknad tid) 1675[21]. Sägs i många släkttabeller vara dotter till Matts Mattsson Storhonga, vilket är möjligt. Någon dotter Karin eller Klara nämns dock inte på Honga i mantalslängderna 1690-1712 , däremot 1674-75 Matts syster Karin Mattsdotter. Johan Jönsson Borgs hustru Karin föddes ca 1675 och skulle inte ha nämnts i mantalslängden som under 15-åring [218]. Död 17.01.1748 i Karleby, Palo, Borg[219].[217]

V Barn
1: Anna Johansdotter Borg. Född (beräknad tid) 1691 i Karleby, Palo, Borg[204]. Död 26.10.1752 i Karleby, Kallis[5]. Tabell 61.
2: Anders Johansson Borg. Född (beräknad tid) 1697 i Karleby, Palo, Borg. Bonde;nämndeman;uppsyningsman. Husbonde på Borg 1726-52. Efterträdde sin far som nämndeman 1728-52. Fungerade också från år 1741 som uppsyningsman i Palo gällande tjärbränning för att undvika att skogarna blev förstörda [220]. Död i bröstsjuka 16.04.1752 i Karleby, Palo, Borg[221].
2: Erik Johansson Borg;Storhonga. Född 31.12.1712[79]. Riksdagsman, husbonde på Storhonga 1742-56. Skeppsbyggmästare. Han var aktiv ännu 1773 då sockenstämman skulle besluta on prästgårdens ytterväggar skulle förses med hyvlade bräder. Enligt sockenstämmoprotokollet från 1773 hade ingen att anmärka förutom Erik Storhonga, som dock efter något eftersinnande lät sin talan falla, varefter beslöts, att väggarna förnyas.

På 1750-talet hade Erik Johansson och bönderna i trakten börjat åtaga sig storbyggen. Storhonga jämte 24 bönder hade åtagit sig att åt Kristian Backman bygga en kravell med 18 1/2 famnars köl och 32 fots bredd. Kölen blev dock förlängd och även bredden för vilket bönderna krävde ersättning i rätten 1760. Behandlingen uppskjöts eftersom byggmästaren Storhonga var i Vasa för att bygga ett fartyg åt handelsman Mikael Bladh.

Storhonga nämns ha varit det 11. största hemmanet i Karleby vid storskiftet 1752-57, 12,1 tunnland

[222]. Död 14.03.1789 i Karleby, Vittsar, Storhonga[5].
Tabell 123

VI. Brita N.N. Död före 1696 i Karleby, Palo, Borg[216]. –Gift Nämns 1691 med Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[182]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[182]. Tabell 122.[215]

V Barn
Anna Johansdotter Borg. Född (beräknad tid) 1691 i Karleby, Palo, Borg[204]. Död 26.10.1752 i Karleby, Kallis[5]. Tabell 61.
Tabell 124

VI. Henrik Henriksson Bastubacka. Far Tabell 248. –Gift med Lisa Hansdotter NN. Tabell 125.

V Barn
Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[223]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[223]. Tabell 62.
Margareta Henriksdotter Bastubacka. Se även 125.
Hans Henriksson Bastubacka. Se även 125.
Matts Henriksson Bastubacka. Se även 125.
Tabell 125

VI. Lisa Hansdotter NN. Nämns i mantalslängderna 1674-1704. –Gift med Henrik Henriksson Bastubacka. Tabell 124.

V Barn
Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[223]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[223]. Tabell 62.
Margareta Henriksdotter Bastubacka. Se även 124.
Hans Henriksson Bastubacka. Se även 124.
Matts Henriksson Bastubacka. Se även 124.
Tabell 130

VII. Simo Hannunpoika Pelttari. Bonde .[19] Far Tabell 260.

VI Barn
Riitta Simontytär Pelttari.
Liisa Simontytär Pelttari. Född 1659 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari . Död i barnbörd 25.08.1689 i Kelviå, Ruotsalo, Pelttari [5]. Tabell 65.
Hannu Simonpoika Pelttari. Född 1660 i Kelviå [19].
Kirsti Simontytär Pelttari. Född 1662 i Kelviå [19].
Tabell 136

VII. Nils Jönsson Brandt. Nämns som husbonde på Liukku;Brandt hemman 1634-74.Hemmanet har först kallats Liukku och sedan 1573 Liukku;Brandt och efter 1647 endast Brandt [34]. Far Tabell 272.

VI Barn
Bertil Nilsson Brandt. Nämns som husbonde på Brandt hemman senast 1690. Som hustru nämns först Lisa år 1691 och som änka Karin 1696 [35]. Död före 1696 i Karleby, Linnusperä, Brandt[36].
Olof Nilsson Brandt. Död ca 1700 i Karleby, Linnusperä, Brandt[28]. Tabell 68.
Tabell 152

VII. Hans Knutsson Saari;Vevar. Född ca 1605 i Karleby? [11]. Husbonde på Ventus 1634-46. Hemmanets skattetal var 2/3 mantal. Han sålde hemmanet och köpte Vevars nr.2, som bl. a 1650 också nämns som ett 2/3 mantals-hemman[11]. Död ungefär 1702 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Far Tabell 304. –Gift med Cecilia Heikintytär Peitso. Född ca 1625 i Kelviå, Ruotsalo, Stor-Peitso. Tabell 153.[45]

VI Barn
Karin Hansdotter Vevar. Född 1645 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Se även 153. [43]
Daniel Hansson Vevar;Närvilä. Född ca 1654[46]. Begravd 24.06.1744 i Karleby,Kaustar, Närvilä[47]. Se även 153.
Gabriel Hansson Vevar. Född ca 1650 i Karleby, Linnusperä [43]. Död före 1724 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Tabell 76.
Tabell 153

VII. Cecilia Heikintytär Peitso. Född ca 1625 i Kelviå, Ruotsalo, Stor-Peitso. Far Tabell 306. –Gift med Hans Knutsson Saari;Vevar. Född ca 1605 i Karleby? [11]. Död ungefär 1702 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Tabell 152.[45]

VI Barn
Karin Hansdotter Vevar. Född 1645 i Karleby, Linnusperä, Vevar. Se även 152. [43]
Daniel Hansson Vevar;Närvilä. Född ca 1654[46]. Se även 152.
Gabriel Hansson Vevar. Född ca 1650 i Karleby, Linnusperä [43]. Död före 1724 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Tabell 76.
Tabell 160

VII. Lars Mattsson Indola. Bonde. Husbonde på Indola 1653-80 [32]. Död ca 1680[11]. Far Tabell 320. Mor Tabell 321.

VI Barn
Jakob Larsson Indola.[60]
Karin Larsdotter Indola.[61]
Maria Larsdotter Indola.[62]
Matts Larsson Indola. Bonde. Död före 1721 i Karleby, Linnusperä, Indola[5]. Tabell 80.
Tabell 164

VII. Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[79]. Bonde. Måg på Storhonga i Karleby[67]. Död 1679 i Karleby, Vittsar, Honga[80]. Far Tabell 328. –Gift med Lisa Jönsdotter (Honga?). Född ca 1621. Död ca 1674 i Karleby,Vittsar, Honga[81]. Tabell 165.[79]

VI Barn
Matts Mattsson Storhonga. Född ca 1640. Bonde. Husbonde på Honga ca 1667-99. Hans bror Hans Mattsson nämns som husbonde åtminstone 1700-13. Nämns 1673 då han tillsammans med andra bönder hade anlagt fiskefördämningar mellan Palo och Vetil bro och bötfälldes samt ålades att uppriva det som skadade båtleden. Hans bror Hans Mattson blev mycket senare, 1704 utnämnd att övervaka ådrorna och att låta bestraffa de försumliga! [82]. Se även 165.
Kristoffer Mattsson Storhonga. Född ca 1645[66]. Bonde, skeppsbyggare [67]. Död före 1720 i Karleby, Vittsar, Honga[69]. Tabell 82.
Karin Mattsdotter Storhonga. Född ca 1648[67]. Död före 1720[67]. Se även 165. [83]
Anna Mattsdotter Storhonga. Se även 165. [84]
Jöns Mattsson Storhonga. Se även 165. [85]
Maria Mattsdotter Storhonga. Se även 165. [86]
Hans Mattsson Storhonga. Född [67] Se även 165. [87]
Lisa Mattsdotter Storhonga. Se även 165. [88]
Erik Mattson Storhonga. Se även 165. [89]
Tabell 165

VII. Lisa Jönsdotter (Honga?). Född ca 1621. Nämns av många släktforskare som hustru till Matts Vikars från Kronoby och som dotter till Jöns Persson Honga, som borde vara född ca 1600. Varken Jöns eller Lisa nämns i mantalslängderna 1647-74 [92]. Död ca 1674 i Karleby,Vittsar, Honga[81]. –Gift med Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[79]. Bonde. Död 1679 i Karleby, Vittsar, Honga[80]. Tabell 164.[79]

VI Barn
Matts Mattsson Storhonga. Född ca 1640. Bonde. Se även 164.
Kristoffer Mattsson Storhonga. Född ca 1645[66]. Bonde, skeppsbyggare [67]. Död före 1720 i Karleby, Vittsar, Honga[69]. Tabell 82.
Karin Mattsdotter Storhonga. Född ca 1648[67]. Död före 1720[67]. Se även 164. [83]
Anna Mattsdotter Storhonga. Se även 164. [84]
Jöns Mattsson Storhonga. Se även 164. [85]
Maria Mattsdotter Storhonga. Se även 164. [86]
Hans Mattsson Storhonga. Född [67] Se även 164. [87]
Lisa Mattsdotter Storhonga. Se även 164. [88]
Erik Mattson Storhonga. Se även 164. [89]
Tabell 168

VII. Anders Olofsson Raxå?;Store. Husbonde ca. 1676 till åtminstone 1681[100].[100] Far Tabell 336. –Gift med Margareta Larsdotter NN.[83]

VI Barn
Johan Andersson Store. Tabell 84.
Simon Andersson Store.[45]
Karin Andersdotter Store.[45]
Isak Andersson Store. Nämns i mantalslängderna 1696-97 som bror till Johan Andersson och att ha avgått till Viborg 1696[101].[101]
Margareta Andersdotter Store.[102]
Daniel Andersson Store.[103]
Anders Andersson Store.[104]
Malin Andersdotter Store. Nämns som syster till Johan Andersson 1704 och som soldatänka 1712[106].[105]
Tabell 208

VII. Anders Jönsson Storkåla. Bonde. Husbonde på Storkåla ca. 1653-56. Då var flera stora hemman i Karleby anslagna för krigsbefälet så att bonden skötte hemmanet och soldaten erhöll skatteavkastningen i stället för kronan. Storkåla (3/4 mantal) brukades av Anders Jönsson och skatten gick till profossen eller gemene väbeln Anders Olofsson [140]. Far Tabell 416.

VI Barn
Matts Andersson Storkåla. Född ca 1630. Bonde;nämndeman. Död före 1721 i Karleby, Kirilax, Kåla[137]. Tabell 104.
Jöns Andersson Storkåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Död före 1721 i Karleby, Palo, Borg[141]. Tabell 114.[79]
Tabell 216

VII. Antti Pekanpoika Meriläinen. Husbonde 1627-1653-1662(?);kronoskytte[11]. Far Tabell 432. –Gift med Liisa N.N. Född ca 1594[149]. Tabell 217.[147]

VI Barn
Hannu Antinpoika Meriläinen. Född (beräknad tid) 1621 i Halso[114]. Bonde[147]. Tabell 108.
Tabell 217

VII. Liisa N.N. Född ca 1594[149]. –Gift med Antti Pekanpoika Meriläinen. Tabell 216.[147]

VI Barn
Hannu Antinpoika Meriläinen. Född (beräknad tid) 1621 i Halso[114]. Bonde[147]. Tabell 108.
Tabell 218

VII. Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[150]. Husbonde på Isokainu 1636-76. Nämndeman 1668-86. Försökte med andra nämndemän bringa ordning i beskattningen av ödehemmanen, men blev tvungen att med de andra nämndemännen på knä av fogden Willinghausen be om förlåtelse för sina förhastade anklagelser.

Juho var en företagsam man. Han sågade vid Karjalankoskiforsen mera bräder än någon annan i socknens övre del, mycket över den tillåtna mängden. Flera bönder hotades med stränga böter, men den här gången lät friherren Banér nöja sig med att en del av det olovliga virket överlämnades till honom, som han sedan använde till sin gård på Hakalax

[151]. Begravd 05.04.1703 i Vetil, Isokainu[94]. Far Tabell 436. –Gift med Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[79]. Tabell 219.[152]

VI Barn
Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[148]. Tabell 109.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Född (beräknad tid) 1638 i Vetil, Isokainu[114]. Bonde;soldat;kyrkovärd. Hans öde såg till en början inte ljust ut, eftersom han uttogs till soldat. Han kom dock lyckligt hem i mitten på 1670-talet och tog hand om husbondeskapet på Kainu 1677-1691. Han nämns 1693 i ett rättsprotokoll, att han 8 år tidigare hade haft 500 daler i skulder, men att allt hade återbetalts med Guds hjälp och hårt arbete. År 1697 när man funnit svältdöda i kapellgränderna, förtäljer de dödas bok att 11 juli begravdes ett tiggarbarn, för vilket Kaapriel Kainu tillverkade kistan. Säkert gjorde han det även för sin hustru Riitta som avled 1697.

Kaapriel valdes till kyrkovärd 1712-14. Under stora ofreden gömde han å församlingens vägnar pengar i en grav på kyrkogården när kosackerna var på kommande. Kyrkklockorna gömdes på älvbranten och kyrkklädnaden i kyrkans stödpelare. När fientligheterna var över tog Kaapriel Kainu fram pengarna och lånade ut dem till de bönder som fienden bestulit. På detta sätt kunde man köpa utsäde och börja livet på nytt. Kriget fanns dock alltid i bakgrunden, Kaapriels sonson Kaapriel dog på de norska fjällen 1718-19. Kaapriel flyttade på äldre dagar till sin son Gustav som bodde på Kristola i Pedersöre, där han dog

[153]. Död 26.05.1726 i Pedersöre, Bennäs[114]. Se även 219.
Anna Juhontytär Isokainu. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu[148]. Död 01.05.1701[148]. Se även 219.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu. Bonde. Husbonde på Kauko i Karleby 1690-1700 efter att ha köpt den 13.3.1686 2/4 mantal av hemmanet i Korplax, Karleby av prosten Falander. År 1700 köpte han Strang hemman i Palo by i Karleby och sonen Lauri övertog husbondeskapet på Kauko.

Namnet Kauko, vilket syftar på något avlägset, har antagligen givits av de nybyggare, som kom från Tavastland eller Satakunda på 1500-talet. Den förste kände husbonden på Kauko var Lars Kauko, vilken alltså inte var släkt med Antti kallas 1547 Lasse Kaucko, 1549 Kaukell, 1550 Kankin, 1551-53 Lasse Kauko och 1556 Kauko. Lars Henriksson Kauko nämns 1553, 1554 och 1556 som sälbåtsledare. 1554 fick båtlaget 20 sälar. En båt hade normalt 4-9 man och bytet delades

[154]. Död under stora ofreden i Karleby, Palo, Strang[148]. Se även 219.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [152]. Kom som måg till Nikula i Kaustby [147]. Begravd 28.01.1706 i Kaustby, Nikula [5]. Se även 219.
N.N. Juhontytär Isokainu. Se även 219.
Tabell 219

VII. Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[79]. Begravd 14.04.1678 i Vetil, Isokainu[5]. Far Tabell 438. Mor Tabell 439. –Gift med Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[150]. Tabell 218.[152]

VI Barn
Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[148]. Tabell 109.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Född (beräknad tid) 1638 i Vetil, Isokainu[114]. Bonde;soldat;kyrkovärd. Död 26.05.1726 i Pedersöre, Bennäs[114]. Se även 218.
Anna Juhontytär Isokainu. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu[148]. Död 01.05.1701[148]. Se även 218.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu. Bonde. Död under stora ofreden i Karleby, Palo, Strang[148]. Se även 218.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [152]. Se även 218.
N.N. Juhontytär Isokainu. Se även 218.
Tabell 222

VII. Niilo Erkinpoika Isosalo. –Gift med Kaarina N.N.. Tabell 223.[152]

VI Barn
Liisa Niilontytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1616 i Kaustby[48]. Död 27.07.1712 i Kaustby, Isosalo[48]. Tabell 111.
Tabell 223

VII. Kaarina N.N.. –Gift med Niilo Erkinpoika Isosalo. Tabell 222.[152]

VI Barn
Liisa Niilontytär Isosalo. Född (beräknad tid) 1616 i Kaustby[48]. Död 27.07.1712 i Kaustby, Isosalo[48]. Tabell 111.
Tabell 230

VII. Per Jönsson.[79] –Gift med Anna Hansdotter Borg. Tabell 231.[79][79]

VI Barn
Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[181]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[181]. Tabell 115.
Tabell 231

VII. Anna Hansdotter Borg.[79] Far Tabell 462. –Gift med Per Jönsson. Tabell 230.[79][79]

VI Barn
Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[181]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[181]. Tabell 115.
Tabell 232

VII. Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född ungefär 1624. Husbonde på Vessi åtminstone 1677. År 1680 nämns sonen Matti som husbonde. Heikki kom från Lång (Hannila) hemman i Vetil tillsammans med sin familj, där han och hustrun nämns i mantalslängden 1674-75 vid namn

[194]. Far Tabell 464. Mor Tabell 465. –Gift med Marketta Olavintytär NN.[84]

VI Barn
Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född (beräknad tid) 1660[188]. Död 14.02.1742 i Karleby, Vittsar, Vessi[190]. Tabell 116.
Tabell 234

VII. Mikko Sipinpoika Jänkä. Nämns som fader till Lisa Mikontytär Jängä i några släktforskningar. Enligt mantalslängderna hade Sipi (Sigfrid Mikaelsson Jängä eller sonen Sigfrid Sigfridsson) ingen son kallad Mikael, men det är fullt ändå möjligt[197].

VI Barn
Liisa Mikontytär Jänkä. Född (beräknad tid) 1662 i Perho[191]. Tabell 117.
Tabell 240

VII. Olavi Kreunpoika Kankkonen. Född ca 1610[212]. Bonde på Kankkonen, 5/8 mantal 1654-73 [180]. Far Tabell 480.

VI Barn
Kreus Olavinpoika Kankkonen. Född ca 1635 i Karleby, Rödsö, Kankkonen. Död ca 1685[213].
Niilo Olavinpoika Kankkonen. Född (beräknad tid) 1638[211]. Död 25.07.1725 i Karleby, Rödsö, Kankkonen[211]. Tabell 120.
Tabell 248

VII. Henrik Mattsson Backe;Bastubacka. Nämns i mantalslängderna 1671-1676 vid namn utan hustru . Far Tabell 496.

VI Barn
Henrik Henriksson Bastubacka. Tabell 124.
Lars Henriksson Bastubacka.
Olof Henriksson Bastubacka.
Maria Henriksdotter Bastubacka.
Tabell 260

VIII. Hannu NN.

VII Barn
Simo Hannunpoika Pelttari. Bonde . Tabell 130.[19]
Tabell 272

VIII. Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Husbonde på Liukku;Brandts hemman 1602-1633 [34]. Far Tabell 544.

VII Barn
Nils Jönsson Brandt. Tabell 136.
Tabell 304

VIII. Knut Saari?.

VII Barn
Hans Knutsson Saari;Vevar. Född ca 1605 i Karleby? [11]. Död ungefär 1702 i Karleby, Linnusperä, Vevar[11]. Tabell 152.
Tabell 306

VIII. Heikki Mikonpoika Peitso. Född ca 1600 i Kelviå, Ruotsalo, Peitso?[46]. Bonde[46]. Far Tabell 612.

VII Barn
Cecilia Heikintytär Peitso. Född ca 1625 i Kelviå, Ruotsalo, Stor-Peitso. Tabell 153.
Tabell 320

VIII. Matts Persson Indola. Bonde. Husbonde på Indola 1620-ca.1639 [32]. Död före 1639 i Karleby, Linnusperä, Indola[32]. Far Tabell 640. –Gift med Karin N.N. Tabell 321.[63][34]

VII Barn
Lars Mattsson Indola. Bonde. Död ca 1680[11]. Tabell 160.
Tabell 321

VIII. Karin N.N.[63] –Gift med Matts Persson Indola. Bonde. Död före 1639 i Karleby, Linnusperä, Indola[32]. Tabell 320.[34]

VII Barn
Lars Mattsson Indola. Bonde. Död ca 1680[11]. Tabell 160.
Tabell 328

VIII. Matts Andersson Vikar. Född ca 1569 i Kronoby, Vikar[90]. Bonde. Husbonde på s 1624-41[11]. Död ca 1629[90]. Far Tabell 656.

VII Barn
Hans Mattsson Vikar. Född 1612 i Kronoby, Vikar[67]. Död före 1662 i Kronoby, Vikar[67].
Kristoffer Mattsson Vikar. Född ca 1617 i Kronoby, Vikar[67]. Husbonde på Vikar i Kronoby 1645-61, 1 1/8 mantal [67]. Död ca 1683 i Kronoby, Vikar[67].
Matts Mattsson Vikar;Storhonga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[79]. Bonde. Död 1679 i Karleby, Vittsar, Honga[80]. Tabell 164.
Tabell 336

VIII. Olof Andersson Raxå;Store. Husbonde ca. 1643-75 [108].[107] Far Tabell 672.

VII Barn
Anders Olofsson Raxå?;Store. Tabell 168.[100]
Tabell 416

VIII. Jöns Jönsson Kåla. Född ca 1575[79]. Bonde;nämndeman. Husbonde på Kåla 1605-50. Nämndeman 1629-50. Nämns som nämndeman 1643 då han tillsammans med andra nämndemän utsågs att syna gärdsgårdarna, som ofta var ogilla [142]. Far Tabell 832.

VII Barn
Anders Jönsson Storkåla. Bonde. Tabell 208.
Tabell 432

VIII. Pekka Pekanpoika Meriläinen;Liedes?. Född ca 1563[11]. Husbonde 1605-27[11]. Död ca 1633 i Halso. Far Tabell 864.

VII Barn
Antti Pekanpoika Meriläinen. Tabell 216.
Tabell 436

VIII. Heikki Mikonpoika Isokainu. Född ca 1570 i Vetil[152]. Husbonde på Isokainu 1616-1633. Hemmanet hade delats 1616 mellan bröderna Heikki och Ollli, som var husbonde på Kainu 1607-1615 och sedan efter delningen på Vähäkainu 1616-1626. Ollli sålde 1636 sin del till Erkki Olavinpoika Torp och flyttade till sin son Mikko till Hopsala (Bjong) i Kronoby. Heikki nämns i ett rättsdokument då han tvistar om en äng med Hannu Antinpoika Lång 1630 [150]. Far Tabell 872.

VII Barn
Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[150]. Tabell 218.
Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Född (beräknad tid) 1622 i Vetil, Isokainu [21]. Tabell 110.
Tabell 438

VIII. Erkki Bastubacka. Född ca 1583[79]. –Gift med Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[79]. Död 15.02.1684 i Vetil[79]. Tabell 439.

VII Barn
Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[79]. Tabell 219.
Tabell 439

VIII. Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[79]. Död 15.02.1684 i Vetil[79]. Far Tabell 878. –Gift med Erkki Bastubacka. Född ca 1583[79]. Tabell 438.

VII Barn
Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[79]. Tabell 219.
Tabell 462

VIII. Hans Jönsson Borg. Bonde. Borg hemman torde sedan gammalt ha hört till Haukilax by och senare till Palo by. Hans Jönsson var husbonde 1602-50 [184]. Far Tabell 924.

VII Barn
Anna Hansdotter Borg. Tabell 231.[79]
Tabell 464

VIII. Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1600[46]. Husbonde 1647-1663. En av Finlands verkliga märkespersoner var hans son Juhos sonsonsondotterson Johan Vilhelm Snellman, senator, fil.dr, professor[46]. Far Tabell 928. –Gift med Kaarina Markuntytär NN. Född ca 1597. Död 07.09.1679 i Vetil, Röringe, Lång [195]. Tabell 465.

VII Barn
Erkki Matinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1621[46]. Husbonde på Lång (Hannila) i Röringe 1663-83 [46]. Se även 465.
Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född ungefär 1624. Tabell 232.
Juho Matinpoika Lång. Född ungefär 1624[46]. Se även 465.
Matti Matinpoika Lång;Hannila. Se även 465.
Jaakko Matinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1630[46]. Se även 465.
Tabell 465

VIII. Kaarina Markuntytär NN. Född ca 1597. Död 07.09.1679 i Vetil, Röringe, Lång [195]. –Gift med Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1600[46]. Tabell 464.

VII Barn
Erkki Matinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1621[46]. Se även 464.
Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi. Född ungefär 1624. Tabell 232.
Juho Matinpoika Lång. Född ungefär 1624[46]. Se även 464.
Matti Matinpoika Lång;Hannila. Se även 464.
Jaakko Matinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1630[46]. Se även 464.
Tabell 480

VIII. Kreus Kreunpoika Kankkonen. Född ca 1570[180]. Flyttade till Rödsö i Karleby från Evijärvi i början på 1600-talet [180]. Far Tabell 960. –Gift med Saara Matintytär NN.[212]

VII Barn
Olavi Kreunpoika Kankkonen. Född ca 1610[212]. Tabell 240.
Tabell 496

VIII. Matts Henriksson Backe;Bastubacka. Nämns 1630-69 i mantals- och jordböckerna i Nedervetil, som Backe och Bastubacka. Enligt June Pelo hade han åtminstone två söner, Hans som dog i det 30-åriga kriget och Henrik .

VII Barn
Hans Mattsson Backe;Bastubacka. Dog i det 30-åriga kriget[225].
Henrik Mattsson Backe;Bastubacka. Tabell 248.
Tabell 544

IX. Olof Knutsson Liukku;Brandt. Husbonde på Liukku;Brandt hemman 1566-1601, nämnd bl.a i silverskattelängden 1571. Troligen far till senare husbonden Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Olofs far, Knut nämns inte i skattelängderna. Han kan ha varit son till förre husbonden Thomas Nilsson, som kallades bl.a. Liukku och Sokoij, vilket skulle antyda, att han kom från Såka by. Dessa antaganden kan inte bekräftas med tillgängliga dokument [34].

VIII Barn
Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Tabell 272.
Tabell 612

IX. Mikko Heikinpoika Peitso. Född ca 1570[46]. i Bonde[46]. Död efter 1633 i Kelviå, Ruotsalo, Peitso[46].

VIII Barn
Heikki Mikonpoika Peitso. Född ca 1600 i Kelviå, Ruotsalo, Peitso?[46]. Bonde[46]. Tabell 306.
Pietari Mikonpoika Peitso. Född ca 1610 i Kelviå, Ruotsalo, Peitso?[46].
Tabell 640

IX. Per Jönsson Indola. Bonde. Nämns som husbonde på Indola 1619 [32]. Far Tabell 1280.

VIII Barn
Matts Persson Indola. Bonde. Död före 1639 i Karleby, Linnusperä, Indola[32]. Tabell 320.
Tabell 656

IX. Anders Andersson Vikar . Född ca 1540 i Kronoby, Vikar[90]. Husbonde på Storvikar 1580-1620, 5/8 mantal[67]. Död ca 1625 i Kronoby, Vikar[67]. Far Tabell 1312.

VIII Barn
Matts Andersson Vikar. Född ca 1569 i Kronoby, Vikar[90]. Bonde. Död ca 1629[90]. Tabell 328.
Mikael Andersson Vikar. Född 1573 i Kronoby, Vikar[67].
Hans Andersson Vikar. Född ca 1578 i Kronoby, Vikar[67]. Klockare, husbonde 1624-50 i Kronoby, Vikar[67]. Död ca 1650 i Kronoby, Vikar[67].
Tabell 672

IX. Anders Eriksson?. Husbonde 1607-42 [11]. Far Tabell 1344.

VIII Barn
Olof Andersson Raxå;Store. Tabell 336.[107]
Tabell 832

IX. Jöns Nilsson Kåla. Bonde. Husbonde på Kåla 1602-03. Hemmansnamnet Kåla hör troligen ihop med kol - kolare. Troligen har någon förfader bränt kol och fått binamnet kolare och vilket sedan har blivit Kola - Kåla [143]. Far Tabell 1664.

VIII Barn
Jöns Jönsson Kåla. Född ca 1575[79]. Bonde;nämndeman. Tabell 416.
Tabell 864

IX. Pekka NN. Husbonde 1558-1633?[11].

VIII Barn
Pekka Pekanpoika Meriläinen;Liedes?. Född ca 1563[11]. Död ca 1633 i Halso. Tabell 432.
Tabell 872

IX. Mikko Ollinpoika Kainu. Född ca 1530 i Vetil [79]. Husbonde på Kainu i Vetil 1578-1606. Det är enligt Birger Lindqvists utredning möjligt, att fadern Olli var husbonde ända till 1598. Mikko var den sista husbonden på det odelade Kainu, som 1616 delades mellan sönerna Olli och Heikki [155]. Far Tabell 1744.

VIII Barn
Olli Mikonpoika Kainu. Född ca 1550[11]. Husbonde 1607-26(?)[11].
Heikki Mikonpoika Isokainu. Född ca 1570 i Vetil[152]. Tabell 436.
Tabell 878

IX. Heikki Erkinpoika Bastubacka. Född ca 1560[79]. Far Tabell 1756.

VIII Barn
Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[79]. Död 15.02.1684 i Vetil[79]. Tabell 439.
Tabell 924

IX. Jöns NN.

VIII Barn
Hans Jönsson Borg. Bonde. Tabell 462.
Tabell 928

IX. Hanni Antinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1570[46]. Husbonde ca. 1605-47 [46]. Far Tabell 1856.

VIII Barn
Matti Hanninpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1600[46]. Tabell 464.
Tabell 960

IX. Kreus Paavonpoika Kankkonen. Född ca 1550. Far Tabell 1920. Mor Tabell 1921.

VIII Barn
Kreus Kreunpoika Kankkonen. Född ca 1570[180]. Tabell 480.
Tabell 1280

X. Jöns Andersson Indola. Bonde. Husbonde på Indola 1583-1611. År 1608 lades Erik Hansson Karhus jord under Indola. Tiden var krigisk. Under slutet av Jöns Anderssons husbondetid blev det stadgat att husbonden skötte hemmanet och den till hemmanet eller hemmanen förordnade soldaten erhöll skatteavkastningen. Jöns Anderssons soldat var förridaren Mårten Jönsson [64]. Far Tabell 2560.

IX Barn
Per Jönsson Indola. Bonde. Tabell 640.
Tabell 1312

X. Anders Olofsson Vikar. Född ca 1510 i Kronoby, Vikar[90]. Bonde. Anders bodde norr om Kronoby älv i Påras och nämns 1544, då han dömdes till böter för att ha tillvällt sig en äng av Olof Elofsson i Lepplax.

[91]. Bonde på Vikar åtminstone 1549-60 [11]. Far Tabell 2624.

IX Barn
Anders Andersson Vikar . Född ca 1540 i Kronoby, Vikar[90]. Död ca 1625 i Kronoby, Vikar[67]. Tabell 656.
Tabell 1344

X. Erik Svensson?. Husbonde 1580-1606[11].

IX Barn
Anders Eriksson?. Tabell 672.
Tabell 1664

X. Nils NN.

IX Barn
Jöns Nilsson Kåla. Bonde. Tabell 832.
Tabell 1744

X. Olli Kreunpoika Kainu. Född ca 1510 i Vetil [79]. Husbonde på Kainu 1556-1557. Han var den näst förmögnaste bonden i Övervetil efter Luomala i Kaustby. När han först nämns hade han två hästar, fem kor, en kalv, tio får och ett svin. 1598 hade kornas antal ökats till 20 och vid skattläggningen 1608 hade Kainu det högsta skattetalet i Karleby sockens övre del [156]. Far Tabell 3488.

IX Barn
Mikko Ollinpoika Kainu. Född ca 1530 i Vetil [79]. Tabell 872.
Tabell 1756

X. Erkki Bastubacka. Född ca 1530[79].

IX Barn
Heikki Erkinpoika Bastubacka. Född ca 1560[79]. Tabell 878.
Tabell 1856

X. Antti Hanninpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1540[46]. Husbonde ca. 1565-1601 [46]. Far Tabell 3712.

IX Barn
Hanni Antinpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1570[46]. Tabell 928.
Tabell 1920

X. Paavo Paavonpoika Kankkonen. Kommit troligen från Rantasalmi ca. 1564, husbonde i Evijärvi 1591-95. Hans far sägs ha kommit från Juva och farfadern skulle vara antagligen Antti eller Martti [11]. –Gift med Kerttu N.N. Tabell 1921.[180]

IX Barn
Kreus Paavonpoika Kankkonen. Född ca 1550. Tabell 960.
Tabell 1921

X. Kerttu N.N. –Gift med Paavo Paavonpoika Kankkonen. Tabell 1920.[180]

IX Barn
Kreus Paavonpoika Kankkonen. Född ca 1550. Tabell 960.
Tabell 2560

XI. Anders Larsson Indola. Bonde. Den förste kända husbonden på Indola 1546-82. Vid tinget 1546 nämns, att han hade slagit Nils Olsson från Karhu hemman, vilket tyder på att grannsämjan inte var den bästa. Karhu förenades senare 1608 med Indola. Hemmansnamnet Indola torde höra ihop med finska ordet into = iver. Hemmanet var stort, 1 mantal [65].

X Barn
Jöns Andersson Indola. Bonde. Tabell 1280.
Tabell 2624

XI. Olof Vikar . Född ca 1470[90]. Död ca 1513 i Kronoby, Övre Bråtö, Vikar[67].

X Barn
Olof Olofsson Vikar. Född ca 1500[67]. Bonde 1544-59 i Kronoby, Vikars[67].
Anders Olofsson Vikar. Född ca 1510 i Kronoby, Vikar[90]. Bonde. Tabell 1312.
Lars Olofsson Vikar. Född 1513 i Kronoby, Vikars[67]. Nämnd 1549 Kronoby, Vikars[67].
Tabell 3488

XI. Kreus Mikonpoika? Kainu. Född ca 1490[157]. Möjligen husbonde 1553-1555 på det hemman som senare kallades Kainu. Han kan ha varit son till Mikko Ollinpoika Koira men det har tillsvidare inte kunnat bevisas med säkerhet. Ett indicium är att hans son heter Mikko, såsom den föregående husbonden. Hans söner har bevisligen bott på hemmanet, Olli Kreunpoika Kainu var husbonde från 1556. Varifrån släkten Kainu kommer är inte känt, men enligt professor Pentti Virrankoski kan den ha kommit från Nedervetil, där det finns ett hemman med namnet Kaino [157]. Far Tabell 6976.

X Barn
Olli Kreunpoika Kainu. Född ca 1510 i Vetil [79]. Tabell 1744.
Tabell 3712

XI. Hanni Klaunpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1520[46]. Husbonde på Lång ca. 1546-64. Namnet tyder på, att han eller kanske hans far var lång. Kanske han var svenskspråkig men han kan ha kallats lång av svenska tjänstemän och hemmanet fick namnet Lång. I folkmun kallades hemmanet senare Hannila antingen efter Hans /Hanni eller senast efter hans sonson Hans/Hanni Andersson [196].

X Barn
Antti Hanninpoika Lång;Hannila. Född ungefär 1540[46]. Tabell 1856.
Tabell 6976

XII. Mikko Ollinpoika Koira. Född ca 1474 i Vetil[79]. Den första kände husbonden på hemmanet som senare kallades Kainu [158]. Far Tabell 13952.

XI Barn
Kreus Mikonpoika? Kainu. Född ca 1490[157]. Tabell 3488.
Tabell 13952

XIII. Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Född ca 1454 i Vetil[79].[156] Far Tabell 27904.

XII Barn
Mikko Ollinpoika Koira. Född ca 1474 i Vetil[79]. Tabell 6976.
Tabell 27904

XIV. Ragvald Koiraniemi.[156]

XIII Barn
Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Född ca 1454 i Vetil[79]. Tabell 13952.[156]

Namnindex
Namn Tabell
Anders Eriksson? 672, 1344
Barbro Persdotter 114, 115, 230, 231
Brita Mattsdotter 44, 45
Brita N.N 122, 123
Store Daniel Andersson 168
Erik Svensson? 1344
Helga Mattsdotter 120, 121
Holger NN 92
Kaarina N.N. 222, 223
Karin N.N 320, 321
Kerttu N.N 1920, 1921
Liisa N.N 216, 217
Lisa N.N 46
Margareta Larsdotter 114
N.N 62, 63
Per Jönsson 230, 231
(Honga?), Lisa Jönsdotter 164, 165
Backe;Bastubacka, Hans Mattsson 496
Backe;Bastubacka, Henrik Mattsson 248, 496
Backe;Bastubacka, Matts Henriksson 496
Bastubacka, Anders Andersson 62
Bastubacka, Anders Henriksson 62, 124, 125, 63
Bastubacka, Anna Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Brita Andersdotter 62, 62, 63
Bastubacka, Elsa Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Erik Andersson 62
Bastubacka, Erkki 438, 439, 1756
Bastubacka, Hans Andersson 62
Bastubacka, Hans Henriksson 124, 125
Bastubacka, Heikki Erkinpoika 878, 1756
Bastubacka, Henrik Andersson 62
Bastubacka, Henrik Henriksson 124, 248, 125
Bastubacka, Kaarina Heikintytär 438, 439, 878
Bastubacka, Karin Andersdotter 30, 31, 62, 63
Bastubacka, Kristina Andersdotter 62
Bastubacka, Lars Andersson 62, 62
Bastubacka, Lars Henriksson 248
Bastubacka, Lisa Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Malin Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Margareta Andersdotter 62, 63
Bastubacka, Margareta Henriksdotter 124, 125
Bastubacka, Maria Andersdotter 62, 62, 63
Bastubacka, Maria Henriksdotter 248
Bastubacka, Matts Andersson 62
Bastubacka, Matts Henriksson 124, 125
Bastubacka, Olof Henriksson 248
Bastubacka, Riitta Erkintytär 218, 219, 438, 439
Bastubacka , Anna Andersdotter 62, 63
Borg, Anders Johansson 122
Borg, Anders Jönsson 114, 115
Borg, Anna Hansdotter 230, 231, 462
Borg, Anna Johansdotter 60, 61, 122, 123
Borg, Anna Jönsdotter 114
Borg, Brita Helena Andersdotter 1
Borg, Hans Jönsson 462, 924
Borg, Johan Jönsson 114, 115, 122, 123
Borg, Karin Jönsdotter 56, 57, 114, 115
Borg, Maria Jönsdotter 114
Borg;Storhonga, Erik Johansson 122
Brandt, Anders Johansson 2, 8, 8, 8, 9, 9, 3
Brandt, Anna Brita Johansdotter 2, 3
Brandt, Anna Johansdotter 8
Brandt, Bertil Nilsson 136
Brandt, Brita Andersdotter 16, 17
Brandt, Brita Johansdotter 8, 16, 17, 34, 35, 9
Brandt, Brita Olofsdotter 68, 69
Brandt, Elisabet Johansdotter 8, 9
Brandt, Elisabet Mattsdotter 4, 5
Brandt, Elsa Olofsdotter 68, 69
Brandt, Erik /Carin?) Andersdotter 16, 17
Brandt, Erik Andersson 16, 17, 5, 5
Brandt, Erik Johansson 8, 9
Brandt, Erik Olofsson 68, 69
Brandt, Jakob Andersson 5
Brandt, Jakob Johansson 8, 9
Brandt, Johan Andersson 8, 16, 17, 9
Brandt, Johan Johansson 2, 2, 2, 8, 9, 3, 3, 3
Brandt, Johan Mattsson 2, 4, 5, 3
Brandt, Johan Olofsson 34, 68, 69
Brandt, Karin Johansdotter 8, 9
Brandt, Karl Andersson 5
Brandt, Maria Johansdotter 2, 8, 3
Brandt, Maria Mattsdotter 4, 5
Brandt, Maria Olofsdotter 68, 69, 38, 39
Brandt, Matts Johansson 2, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 3
Brandt, Matts Mattsson 4, 5
Brandt, Nils Jönsson 136, 272
Brandt, Olof Nilsson 68, 136, 69
Brandt, Olof Olofsson 68, 69
Brandt, Sofia Johansdotter 2, 3
Brandt;Måttis;Store;Pulkkis, Anders Johansson 1, 2, 3
Brandt;Store, Maja Lena Andersdotter 1
Brandt;Store;Pulkkis, Karl Johan Andersson 1
Brandt;Vevar, Simon Johansson 8
Bärlund, Juho Simonpoika 13
Fordell, Anna Andersdotter 14, 14, 15, 15
Fordell, Brita Andersdotter 14, 15
Fordell, Brita Helena Johansdotter 2, 3, 6, 7
Fordell, Elisabet Andersdotter 14, 15
Fordell, Elisabet Mattsdotter 28, 29
Fordell, Johan Andersson 14, 15
Fordell, Johan Johansson 6, 7
Fordell, Karin Andersdotter 6, 7, 14, 15
Fordell, Magdalena Andersdotter 14, 15
Fordell, Margareta Andersdotter 14, 15
Fordell, Maria Andersdotter 14, 15
Fordell, Maria Elisabet Johansdotter 6, 7
Fordell, Maria Mattsdotter 28, 29
Fordell, Matts Andersson 14, 15
Fordell, Matts Johansson 6, 7
Fordell, Matts Mattsson 28, 29
Fordell, Mikael Mattsson 28, 29
Fordell;Domars, Karl Mattsson 28, 29
Fordell;Jubbila, Anders Johansson 6, 7
Fordell;Jubbila, Katarina Johansdotter 6, 7
Fordell;Kankkonen, Erik Mattsson 28, 29
Heikkiniemi, Jaakko Iisakinpoika 66
Heikkiniemi, Matti Iisakinpoika 66
Heikkiniemi, Riitta Iisakintytär 32, 33, 66, 67
Indola, Anders Larsson 2560
Indola, Anna Hansdotter 20, 21
Indola, Anna Mattsdotter 10, 11
Indola, Brita Hansdotter 20, 21
Indola, Brita Karlsdotter 40, 41
Indola, Brita Mattsdotter 10, 80, 81, 11
Indola, Elisabet Hansson 20, 21
Indola, Elisabet Mattsdotter 10, 11
Indola, Erik Hansson 20, 20, 21, 21
Indola, Erik Karlsson 40, 41
Indola, Hans Hansson 20, 21
Indola, Hans Johan Mattsson 10, 11
Indola, Hans Karlsson 20, 40, 41, 21
Indola, Jakob Larsson 160
Indola, Johan Karlsson 40, 40, 41, 41
Indola, Johannes Mattsson 10, 10, 11, 11
Indola, Jöns Andersson 1280, 2560
Indola, Karin Larsdotter 160
Indola, Karl Hansson 20, 21
Indola, Karl Mattsson 10, 40, 80, 81, 41, 41, 11
Indola, Katarina Hansdotter 20, 21
Indola, Katarina Mattsdotter 10, 11
Indola, Lars Mattsson 160, 320, 321
Indola, Lisa Mattsdotter 10, 80, 81, 11
Indola, Magdalena Hansdotter 20, 21
Indola, Malin Mattsdotter 10, 11
Indola, Maria Hansdotter 20, 21
Indola, Maria Larsdotter 160
Indola, Maria Mattsdotter 4, 5, 10, 80, 81, 11
Indola, Matts Hansson 10, 20, 21, 11
Indola, Matts Larsson 80, 160, 81
Indola, Matts Persson 320, 640, 321
Indola, Per Jönsson 640, 1280
Indola-Pulkkis, Matts Mattsson 10, 11
Indola;Saari, Karl Hansson 20, 21
Indola;Saari, Olof Hansson 20, 21
Isokainu, Anna Juhontytär 218, 219
Isokainu, Heikki Mikonpoika 436, 872
Isokainu, Juho Heikinpoika 218, 436, 219
Isokainu, Kaapriel Juhonpoika 218, 219
Isokainu, Liisa Juhontytär 108, 109, 218, 219
Isokainu, N.N. Juhontytär 218, 219
Isokainu;Kauko;Strang, Antti Juhonpoika 218, 219
Isokainu;Nikula, Juho Juhonpoika 218, 219
Isosalo, Anna Erkintytär 110, 111
Isosalo, Heikki Erkinpoika 110, 111
Isosalo, Kirsti Erkintytär 110, 111
Isosalo, Liisa Niilontytär 110, 111, 222, 223
Isosalo, Maalin Erkintytär 54, 55, 110, 111
Isosalo, Marketta Erkintytär 110, 111
Isosalo, Matti Erkinpoika 110, 111
Isosalo, Niilo Erkinpoika 110, 111, 222, 223
Isosalo;Nikula;Laasanen, Erkki Erkinpoika 110, 111
Jubbila, Anna Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Brita Johansdotter 22, 23
Jubbila, Daniel Danielsson 44, 44, 88, 45, 45
Jubbila, Daniel Hansson 88
Jubbila, Daniel Johansson 22, 23
Jubbila, Elisabet Johansdotter 10, 11, 22, 23
Jubbila, Erik Danielsson 88
Jubbila, Johan Danielsson 88
Jubbila, Johan Johansson 22, 23
Jubbila, Karin Johansdotter 22, 23
Jubbila, Kerstin Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Kristina Johansdotter 22, 23
Jubbila, Lisa Danielsdotter 44, 45, 56
Jubbila, Magdalena Johansdotter 22, 23
Jubbila, Maria Johansdotter 22, 23
Jubbila;Frisk, Johan Danielsson 22, 44, 45, 23
Juvala;Grossi;Bärlund, Anders Johansson 12, 13
Jänkä, Liisa Mikontytär 116, 117, 234
Jänkä, Mikko Sipinpoika 234
Kainu, Kreus Mikonpoika? 3488, 6976
Kainu, Mikko Ollinpoika 872, 1744
Kainu, Olli Kreunpoika 1744, 3488
Kainu, Olli Mikonpoika 872
Kainu;Isosalo, Erkki Heikinpoika 436, 110, 111
Kallis, Abraham Mattsson 30
Kallis, Anders Mattsson 30, 30, 31
Kallis, Anna Mattsdotter 30, 30, 31
Kallis, Anna Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Brita Mattsdotter 14, 15, 30, 31
Kallis, Brita Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Elisabet Mattsdotter 30, 31
Kallis, Johan Mikaelsson 60, 61
Kallis, Karin Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Katarina Mattsdotter 30, 31
Kallis, Magdalena Mattsdotter 30
Kallis, Malin Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Margareta Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Maria Mikaelsdotter 60, 61
Kallis, Matts Mattsson 30
Kallis, Matts Mikaelsson 30, 60, 61, 31
Kallis;Björndal, Mikael Mikaelsson 60, 61
Kangas;Vevar, Jaakko Olavinpoika 18, 19
Kankkonen, Jakob Nilsson 120, 121
Kankkonen, Kreus Kreunpoika 480, 960
Kankkonen, Kreus Olavinpoika 240
Kankkonen, Kreus Paavonpoika 960, 1920, 1921
Kankkonen, Lena Katarina 1
Kankkonen, Niilo Olavinpoika 120, 240, 121
Kankkonen, Olavi Kreunpoika 240, 480
Kankkonen, Paavo Paavonpoika 1920, 1921
Kankkonen;Kallis, Mikael Nilsson 60, 120, 121, 61
Karlberg;Brandt, Anders Eriksson 5
Kaustar;Gästgivars, Malin Henriksdotter 30
Kock, Ambrosius 39
Koira, Mikko Ollinpoika 6976, 13952
Koiraniemi, Ragvald 27904
Koiraniemi;Koira, Olli Ragvaldinpoika 13952, 27904
Kåla, Jöns Jönsson 416, 832
Kåla, Jöns Nilsson 832, 1664
Liukku;Brandt, Jöns Olofsson 272, 544
Liukku;Brandt, Olof Knutsson 544
Lång, Juho Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Antti Hanninpoika 1856, 3712
Lång;Hannila, Erkki Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Hanni Antinpoika 928, 1856
Lång;Hannila, Hanni Klaunpoika 3712
Lång;Hannila, Jaakko Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila, Matti Hanninpoika 464, 928, 465
Lång;Hannila, Matti Matinpoika 464, 465
Lång;Hannila;Vessi, Heikki Matinpoika 232, 464, 465
Lång;Hannila;Vessi, Matti Heikinpoika 116, 232, 117
Löf, Erik Holgersson 46, 92
Löf, Karin Eriksdotter 22, 23, 46
Meriläinen, Antti Pekanpoika 216, 432, 217
Meriläinen, Hannu Antinpoika 108, 216, 217, 109
Meriläinen, Juho Hannunpoika 54, 108, 109, 55
Meriläinen, Maalin Juhontytär 26, 27, 54, 55
Meriläinen;Liedes?, Pekka Pekanpoika 432, 864
NN, 35
NN, Anna Kristoffersdotter 82
NN, Anna Larsdotter 62
NN, Anna Mattsdotter 76, 77
NN, Brita Persdotter 68, 69
NN, Hannu 260
NN, Jöns 924
NN, Kaarina Markuntytär 464, 465
NN, Karin Karlsdotter (Eriksdr?) 80, 81
NN, Karin Mattsdotter 122
NN, Karin Olofsdotter 84, 85
NN, Klara Mattsdotter 82, 83
NN, Liisa Matintytär 66, 67
NN, Lisa Hansdotter 124, 125
NN, Lisa Mikaelsdotter 42, 43, 52, 53
NN, Margareta Larsdotter 168
NN, Marketta Olavintytär 232
NN, Nils 1664
NN, Pekka 864
NN, Saara Matintytär 480
NN, Sara? Eriksdotter 104
NN;Heikkiniemi, Iisakki 66, 67
NN;Jubbila, Johan Knutsson 45
NN;Pelttari, Antti Mikonpoika 64, 65
NN;Storhonga;Fordell, Johan Simonsson 56, 57
Ollisbacka;Slotte;Jubbila, Henrik Eriksson 7
Peitso, Cecilia Heikintytär 152, 153, 306
Peitso, Heikki Mikonpoika 306, 612
Peitso, Mikko Heikinpoika 612
Peitso, Pietari Mikonpoika 612
Pelttari, Hannu Simonpoika 130
Pelttari, Katariina Antintytär 64
Pelttari, Kirsti Simontytär 130
Pelttari, Liisa Antintytär 64
Pelttari, Liisa Simontytär 64, 65, 130
Pelttari, Maria Simontytär 32, 33
Pelttari, Marketta Antintytär 64
Pelttari, Mikko Antinpoika 64
Pelttari, NN 64, 65
Pelttari, Riitta Antintytär 64, 64, 64, 65
Pelttari, Riitta Simontytär 130
Pelttari, Simo Antinpoika 32, 64, 65, 33
Pelttari, Simo Hannunpoika 130, 260
Pelttari;Brandt, Antti Simonpoika 16, 32, 33, 17
Pelttari;Brandt, Niilo Antinpoika 64, 65
Pulkkis, Brita Sofia Andersdotter 1
Pulkkis, Lovisa Fredrika Andersdotter 1
Pulkkis;Store, Alexander Andersson 1
Pulkkis;Store, Matts Andersson 1
Raxå;Store, Olof Andersson 336, 672
Raxå?;Store, Anders Olofsson 168, 336
Saari, Sofia Mattsdotter 1
Saari;Vevar, Hans Knutsson 152, 304, 153
Saari?, Knut 304
Skriko;Indola, Matts Eriksson 41
Slotte, Henrik Henriksson 7
Slotte, Maria Elisabet 7
Slotte, Mikael Henriksson 7
Slotte;Jubbila, Erik Henriksson 7
Storbjörk, Brita Olofsdotter 8
Store, Anders Andersson 168
Store, Anders Olofsson 42, 43
Store, Anna Olofsdotter 42, 43
Store, Brita Olofsdotter 42, 43
Store, Isak Andersson 168
Store, Johan Andersson 84, 168, 85
Store, Karin Andersdotter 168
Store, Magdalena Olofsdotter 20, 21, 42, 43
Store, Malin Andersdotter 168
Store, Margareta Andersdotter 168
Store, Mikael Olofsson 42, 43
Store, Olof Johansson 42, 84, 85, 43
Store, Olof Olofsson 42, 43
Store, Simon Andersson 168
Store;Pulkkis, Anders Andersson 1, 1
Storhonga, Anna Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Brita Kristoffersdotter 82, 83, 58, 59
Storhonga, Brita Mattsdotter 28, 29
Storhonga, Elsa Kristoffersdotter 82
Storhonga, Erik Mattson 164, 165
Storhonga, Hans Kristoffersson 82, 83
Storhonga, Hans Mattsson 164, 165
Storhonga, Jöns Mattsson 164, 165
Storhonga, Karin Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Kristoffer Kristoffersson 82, 83
Storhonga, Kristoffer Mattsson 82, 164, 165, 83
Storhonga, Lisa Mattsdotter 164, 165
Storhonga, Maria Kristoffersdotter 40, 41, 82, 83
Storhonga, Maria Mattsdotter 164, 165, 28, 29
Storhonga, Matts Kristoffersson 82
Storhonga, Matts Mattsson 164, 165
Storhonga;Fordell, Anders Mattsson 14, 28, 29, 15
Storhonga;Fordell, Matts Johansson 28, 56, 57, 29
Storhonga;Lidsle, Johan Mattsson 28, 29
Storhonga;Lillhonga, Johan Kristoffersson 82
Storhonga;Spex, Sven Kristoffersson 82
Storkåla, Anders Johansson 12, 13
Storkåla, Anders Jönsson 208, 416
Storkåla, Anders Olofsson 26, 52, 53, 27
Storkåla, Anna Johansdotter 12, 13
Storkåla, Elisabet Andersdotter 12, 13, 26, 27
Storkåla, Elsa Olofsdotter 52, 53
Storkåla, Erik Mattsson 104
Storkåla, Johan Olofsson 52, 53
Storkåla, Kristina Olofsdotter 52, 53
Storkåla, Matts Andersson 26, 104, 208, 27
Storkåla, Matts Olofsson 52, 53
Storkåla, Olof Mattsson 52, 104, 53
Storkåla;Borg, Jöns Andersson 208, 114, 115
Storkåla;Juvala;Grossi, Matts Johansson 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund, Anna Johansdotter 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund, Brita Johansdotter 12, 13
Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell, Johan Johansson 6, 12, 13, 7
Storonga, Erik Kristoffersson 82, 83
Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi, Juho Antinpoika 12, 13
Vessi, Anders Mattsson 58, 116, 117, 59
Vessi, Anna Andersdotter 58, 59
Vessi, Brita Andersdotter 58, 59
Vessi, Elisabet Andersdotter 58, 59
Vessi, Erik Mattsson 116, 117
Vessi, Johan Andersson 58, 59
Vessi, Karin Andersdotter 28, 29, 58, 59
Vessi, Maria Andersdotter 58, 59
Vessi, Matts Mattsson 116, 117
Vevar, Anna Jakobsdotter 18, 19
Vevar, Erik Jakobsson 18, 19
Vevar, Gabriel Hansson 76, 152, 153, 77
Vevar, Hans Kristoffersson 38, 39
Vevar, Johan Jakobsson 18, 19
Vevar, Karin Hansdotter 152, 153
Vevar, Karin Jakobsdotter 18, 19
Vevar, Karin Kristoffersdotter 38, 39
Vevar, Kristoffer Gabrielsson 38, 76, 77, 39
Vevar, Kristoffer Jakobsson 18, 19
Vevar, Kristoffer Kristoffersson 38, 39
Vevar, Lisa Kristoffersdotter 18, 19, 38, 39
Vevar, Maria Jakobsdotter 8, 9, 18, 19
Vevar, Maria Kristoffersdotter 38, 39
Vevar, Matts Jakobsson 18, 19
Vevar, Mikael Jakobsson 18, 19
Vevar;Närvilä, Daniel Hansson 152, 153
Vikar, Anders Olofsson 1312, 2624
Vikar, Hans Andersson 656
Vikar, Hans Mattsson 328
Vikar, Kristoffer Mattsson 328
Vikar, Lars Olofsson 2624
Vikar, Matts Andersson 328, 656
Vikar, Mikael Andersson 656
Vikar, Olof Olofsson 2624
Vikar , Anders Andersson 656, 1312
Vikar , Olof 2624
Vikar;Storhonga, Matts Mattsson 164, 328, 165
Vähä-Hakunti, Liisa Hakunintytär 64

Ortindex
Ort Tabell
2, 3
Nedervetil, Slotte 7
Bonde 612
Evijärvi, Särkijärvi (?) 12, 13
Halso 54, 108, 216, 432, 864, 217, 109, 218, 219, 438, 439, 55
Kangasala (?) 13
Karleby 1, 2, 5, 41, 22, 44, 88, 45, 23, 3, 12, 13, 14, 56, 15, 30, 60, 61, 31
Karleby 8
Karleby Linnusperä, Indola 40, 80, 81, 41
Karleby, Kallis 30, 60, 61, 122, 123
Karleby, Kaustar 60, 61
Karleby, Kaustar (Björneborg) 6, 7
Karleby, Kaustar, Gästgivars 30
Karleby, Kaustar, Jubbila 44, 88, 45, 6, 7, 14, 15
Karleby, Kirilax, Jubbila 10, 11, 22, 44, 45, 23, 46, 7
Karleby, Kirilax, Jubbila 22, 44, 45, 23
Karleby, Kirilax, Kåla 26, 52, 104, 208, 53, 27, 114, 115
Karleby, Kirilax, Storkåla 6, 12, 13, 26, 52, 53, 27, 7, 58, 59
Karleby, Korplax 5
Karleby, Korplax, Korpilainen 58, 59
Karleby, Linnusperä 8, 68, 69, 9, 38, 39, 10, 11
Karleby, Linnusperä 1, 2, 76, 152, 153, 77, 3
Karleby, Linnusperä, Ahlskog 4, 5
Karleby, Linnusperä, Brandt 1, 2, 4, 8, 16, 64, 65, 17, 34, 68, 136, 69, 35, 9, 18, 19, 5, 3, 6, 7
Karleby, Linnusperä, Brandt 2, 4, 8, 5, 3
Karleby, Linnusperä, Indola 4, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 321, 81, 41, 82, 83, 21, 42, 43, 11, 22, 23
Karleby, Linnusperä, Kallis 14, 15, 30, 60, 120, 121, 61, 31, 62, 63
Karleby, Linnusperä, Pulkkis 1
Karleby, Linnusperä, Saari 1
Karleby, Linnusperä, Spex 82
Karleby, Linnusperä, Store 20, 21, 42, 43
Karleby, Linnusperä, Store 42, 84, 85, 43
Karleby, Linnusperä, Vevar 8, 9, 18, 19, 38, 76, 152, 304, 153, 77, 39, 10, 11
Karleby, Linnusperä, Vevars 2, 38, 39, 3
Karleby, Linnusperä, Vevars 8
Karleby, Linnusperä,Pulkkis 10, 11
Karleby, Linnusperä,Saari 20, 21
Karleby, Linnusperä,Vevars 18, 19, 38, 77, 39
Karleby, Närvilä 60, 61
Karleby, Närvilä, Hakalax 14, 15
Karleby, Palo, Borg 1, 208, 114, 115, 230, 231, 60, 61, 122, 123
Karleby, Palo, Strang 218, 219
Karleby, Rödsö, Kankkonen 1, 120, 240, 121
Karleby, Rödsö, Lidsle 28, 29
Karleby, Storby, Hannila 62, 63
Karleby, Storby, Juvala 12, 13
Karleby, Storby, Sipola 82
Karleby, Såka, Björndal 60, 61
Karleby, Vitsar 7
Karleby, Vitsar ,Storhonga 40, 41, 82, 83
Karleby, Vitsar, Storhonga 82, 56, 57, 114, 115
Karleby, Vittsar 12, 13, 26, 27
Karleby, Vittsar, Fordell 2, 44, 45, 3, 6, 12, 13, 7, 14, 28, 56, 57, 29, 58, 59, 15, 30, 31
Karleby, Vittsar, Honga 82, 164, 328, 165, 83
Karleby, Vittsar, Lillhonga 10, 82, 11, 14, 15
Karleby, Vittsar, Storhonga 82, 14, 28, 56, 57, 29, 15, 122
Karleby, Vittsar, Vessi 82, 83, 28, 29, 58, 116, 232, 117, 59
Karleby,Kaustar, Domars 28, 29
Karleby,Kaustar, Närvilä 152
Karleby,Närvilä;Hakalax 22, 23
Karleby,Vittsar, Fordell 28, 29
Karleby,Vittsar, Honga 164, 165
Karleby,Vittsar, Storhonga 82, 83
Karleby? 152, 304, 153
Kaustar, Grossi 12, 13
Kaustby 54, 55, 110, 111, 222, 223
Kaustby 110, 111
Kaustby, Isosalo 110, 111, 222, 223
Kaustby, Nikula 218
Kaustby, Virkkala 110
Kaustby,Llaasanen 110, 111
Kelviå 32, 64, 33
Kelviå 16, 32, 130, 33, 17
Kelviå, Ingalsuo 60, 61
Kelviå, Pelttari 64
Kelviå, Ruotsalo 32
Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi 32, 33, 66, 67
Kelviå, Ruotsalo, Peitso 612
Kelviå, Ruotsalo, Peitso? 306, 612
Kelviå, Ruotsalo, Pelttari 64, 65
Kelviå, Ruotsalo, Pelttari 32, 64, 65, 130, 33
Kelviå, Ruotsalo, Stor-Peitso 152, 153, 306
Kelviå, Ruotsalo, Vähä-Hakunti 64
Kronoby, Holgers 12, 13
Kronoby, Vikar 328, 656, 1312, 2624
Kronoby, Vikars 164, 328, 2624, 165
Kronoby, Övre Bråtö, Vikar 2624
Lochteå, Alaviirre, Kauppila 14, 15
Nedervetil 38, 39
Nedervetil, Bastubacka 30, 31, 62, 124, 125, 63
Nedervetil, Högnäs 8, 9
Nedervetil, Simonsbacka 20, 21
Nedervetil, Slotte 60, 61
Nykarleby 22, 23, 46
Nykarleby, Kyrkoby 23
Pedersöre, Bennäs 218, 219
Perho 116, 117, 234
Vetil 26, 27, 108, 436, 872, 6976, 13952, 27904, 438, 439, 878, 55, 116, 117
Vetil 18, 19, 872, 1744, 3488, 110, 111
Vetil (Halso) 26, 27, 54, 55
Vetil, Isokainu 108, 109, 218, 219
Vetil, Isokainu 218, 436, 219, 110, 111
Vetil, Kainu 218, 436, 219
Vetil, Röringe, Lång 464, 465
Vetil, Salo 54, 55

Referenser
1: hautakivi/gravstenen; Linnea Salin;ei syntyneissä/inte i föddas bok!
2: Karleby sockens historia II, s. 325, 327;Karleby sockens historia III ss.174-175
3: vihityt/vigda
4: syntyneet/födda
5: kuolleet/döda
6: Karleby sockens historia III s. 169;rippikirja/kommunionbok
7: Salin, Linnéa
8: Salin, Linnea: Släktkrönika;Karleby sockens historia III ss. 144, 158, 160-161, 175-176, 178, 197, 208, 659
9: rippikirja/kommunionbok
10: Karleby sockens historia III, s. 655
11: Jorma Rantiala
12: kuolleet/döda. Enk. Brita Olofsdr. Brandt, svulln. 59
13: kuolleet/döda. sytn.qv. Carin Johansdr Högnäs 52vv 9 vko
14: kuolleet/döda. Torp. Simon Vefvar, 49vv3kk, enkl.
15: Karleby sockens historia I s.347, 459;Karleby sockens historia II s. 82; Jorma Rantiala
16: kuolleet/döda. 71 år
17: kuolleet/döda. 79 år
18: kuolleet/döda. Anders Brandts barn Carin 3 d.
19: Huhtala, Uuno: Juuret Kälviällä
20: kuolleet/döda. kommunionbok
21: kuolleet/döda. 73 år
22: syntyneet/födda. Jatkojoki
23: kuolleet/döda. pijgebarn (tyttölapsi)
24: kuolleet/döda. barn i samma graf vad modern
25: kuolleet/döda. Anders Beltares barn i samma graf wad modr.
26: Mantalslängd och röktalslängd 1704. Johan Ohlsson Brandt; Johan Brandt, bror Erich
27: Mantalslängd och röktalslängder 1704-12;kommunionbok 1725-37/Henkikirjat ja savuluettelot 1704-12;rippikirja 1724-37
28: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 11700 (LT971). Olof Brandts enckia
29: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. Brita Persdotter, Olof Henrikssons änka
30: kuolleet/döda. 92 år
31: kuolleet/döda. 92 år, Ambrosius Kåks h.
32: Karleby sockens historia I, s. 459
33: kuolleet/döda. 84 år
34: Karleby sockens historia I, s. 459, isäntäluettelo/husbondeförteckning
35: Mantalslängd och röktalslängd 1704
36: Mantalslängd och röktalslängd 1704. Bertil Brandts änka Carin
37: kuolleet/döda. Olof Henrikssons änka 79 år (Borde vara/pitäisi olla "Olof Nilssons änka"?
38: kuolleet/döda. 47 år
39: Karleby sockens historia I, s. 459;rippikirja/kommunionbok;syntyneet/födda
40: kuolleet/döda. 90 år
41: kuolleet/döda. hetts. siukd. 59vv 8vko Eriks h., g.
42: kuolleet/döda. Sahl. Christopher Gabrielss. s.
43: Kenneth Sundbom (Familytreeguide.com)
44: kuolleet/döda. 85vv. Sahl. kyrkovärd Gabriel Hanss. enckia
45: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691 (LT1531)
46: www.vilppula.com (Vilppulan sukuyhdistys)
47: kuolleet/döda. 90 år 6 vkor
48: kuolleet/döda. 96 år
49: kuolleet/döda. 11 år
50: kuolleet/döda. 50 år
51: kuolleet/döda. Koppor 1vv 32 vko
52: Karleby sockens historia I, s.301, 459;Karleby sockens historia II, s. 253
53: kuolleet/döda. 37 år
54: kuolleet/döda. 11v 6 kk
55: Karleby sockens historia I, s. 362, 459;Karleby sockens historia II, s. 248-249
56: kuolleet/döda. "Matts Indolas änka"
57: rippikirja/kommunionbok 1725-31; henkikirja/mantalslängd 1680-81. rk/kb: Modr. Carin Carlsdr. hk/ml: h: Carin Erichsdotter
58: kuolleet/döda. 80 år
59: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 11700 (LT971)
60: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1675-76
61: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1680-81
62: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1675-77
63: kymmenysveroluettelo/tiondelängd Kaarlela/Karleby 1649
64: Karleby sockens historia I, s. 459;Karleby sockens historia II, s. 512
65: Karleby sockens historia I, s.380, 459
66: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www)
67: Tommy Pohjanen
68: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www);Robertson, Jana (Rootsweb);Karleby sockens historia II, s. 56-57, 238, 249, 295-296
69: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. nämns inte i dokument efter 1720
70: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-80
71: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1677-1680
72: kuolleet/döda. 89 år
73: kuolleet/döda. Clara, 89 år, Christopher Hångas änkia
74: Tommy Pohjanen; Ralf Store
75: kuolleet/döda. Sven Spex 73 år
76: kuolleet/döda. 65 år 11 m
77: kuolleet/döda. Johannes Lillhånga 65 år 11 m
78: kuolleet/döda. 74 år
79: Robertson, Jana (Rootsweb)
80: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1673-79;kuolleet/döda. 1679 sahl. Matts Mattsson Honga
81: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1673-79;kuolleet/döda. ei mainita 1674 jälkeen/nämns inte efter 1674
82: Karleby sockens historia I, s. 465 ;Karleby sockens historia II, s. 42;henkikirjat/mantalsböckerna 1667-1713
83: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674
84: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1677
85: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1680
86: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1681
87: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691-1712
88: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1697-1704
89: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1712
90: Lindvall, Bert (Rootsweb)
91: Karleby sockens historia I, s.334
92: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647-74
93: kuolleet/döda. 66 år
94: kuolleet/döda. 91 år
95: kuolleet/döda. 81 år ogift
96: kuolleet/döda. 65 år 24 vko
97: kuolleet/döda. lungsot, 54 år gift
98: kuolleet/döda. Brita Olofsdotter Storbond 61 år ogift
99: kuolleet/döda. 17 veckor
100: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-91
101: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696-97
102: Contributionslängd 1700
103: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696
104: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1704
105: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1712. syster Malin
106: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1704, 1712
107: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647; "Raxå", Ruth Maria Jericho, www.geni.com
108: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1647-80
109: Karleby sockens historia I, s.464
110: rippikirja/kommunionbok;kuolleet/döda Uuskaarlepyy/Nykarleby
111: kuolleet/döda. 63 år
112: Karleby sockens historia II, s. 150
113: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1697
114: kuolleet/döda. 88 år
115: kuolleet/döda. Johan Jubbilas h. 88
116: kuolleet/döda. 83 år
117: Karleby sockens historia II s. 70-71, 182
118: Karleby sockens historia I, s. 362, 464
119: Karleby sockens historia I, s.464;Karleby sockens historia II, s.293-294
120: rippikirja/kommunionbok;kuolleet/döda Uuskaarlepyy/Nykarleby. ea: Carin Erdr: (i K:gd) 89 år 9 m
121: Bergelin, FrW P-14;kuolleet/döda. i staden enkia om: Erich Hongellson
122: Caino-Torppa s. 165;rippikirjat/kommunionböcker
123: rippikirja/kommunionbok:kuolleet/döda. F.d. matm. Caisa And.dr. 68 år 7 m. 2 d.
124: kuolleet/döda. Björneborg/Pori "Anders Joh:ss Bärlund ell. Jubbila" lungsot 44 år 1 mån.
125: Caino-Torppa s.110; rippikirja/kommunionbok
126: Caino-Torp, s.110;vihityt/vigda;Karleby sockens historia I, s. 360
127: kuolleet/döda; rippikirja/kommunionbok Kaarlela/Karleby 1763-69 s. 125
128: Caino-Torp s.110
129: sotilaskatselmus/soldatsyning 5.1.1750
130: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s.33-34, 230
131: Caino-Torp s.91
132: kuolleet/döda. 55 år 36 vkor
133: Caino-Torp s.91; henkikirjat/mantalslängder 1674-97
134: rippikirjat/kommunionbok 1725-36
135: kontributionslängd Kaarlela/Karleby 1704
136: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1650-1697
137: kuolleet/döda. ei kuolleissa 1721 jälkeen/inte i döda efter 1721
138: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674
139: kuolleet/döda. sal. h:ru grafstelle, omainen: Matts Anderss. Stoor Kåhla
140: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 512
141: kuolleet/döda. nämns inte i döda efter 1721/ei mainita kuolleissa 1721 jälkeen
142: Karleby sockens historia I s. 464;Karleby sockens historia II s. 192, 495
143: Karleby sockens historia I , s. 414, 464
144: Caino-Torp s.85
145: Caino-Torp s.85;vihityt/vigda
146: kuolleet/döda. 35 år
147: Caino-Torp s. 84
148: Caino-Torp s.84
149: kuolleet/döda. Enckia 85 år Anders Peersons Meriläjnens
150: Caino-Torp, s. 83
151: Caino-Torp, s.70, 83
152: Caino-Torp s.83
153: Caino-Torp, s.71, 84
154: Caino-Torp s.84;Karleby sockens historia I s. 347, 431;Karleby sockens historia II s . 20, 22
155: Caino-Torppa 1490-1799, s.69, 83
156: Caino-Torp 1490-1799, Jyväskylä 2002
157: Caino-Torp, s. 7
158: Caino-Torppa 1490-1799
159: Caino-Torp s.83;Karleby sockens historia II, s. 164
160: 79 år
161: Caino-Torp s.85;Karleby sockens historia II, s. 164
162: kuolleet/döda. 64 år
163: Caino-Torp s.86
164: rippikirjat/kommunionbok Karleby socken/Jubbila 1817-23
165: kuolleet/döda. F. nämndeman Henrik Ersson (Jubbila), i Lochteå, änkl. 81
166: rippikirja/kommunionbok;vihityt/vigda
167: kuolleet/döda. Bd. enk. Magdalena And.dr. Lillhånka 80 år 9 m 22 d
168: Karleby sockens historia I, s.465;rippikirja/kommunionbok
169: kuolleet/döda. 70 år
170: kb
171: kuolleet/döda. Mats Fordels b. 1 år 10 vkr
172: kuolleet/döda. Husb. o. Sexman Matts Fordell förstoppn. 48 g.
173: kuolleet/döda. Koustar byggmäst. Carl Domars rötfeber 43
174: kuolleet/döda. Wissar Fordels Maria koppor 6 år Matts Mattssons dr. (=Matts Johansson)
175: kuolleet/döda. Matz Fordells b. 1 år 11 vkr
176: kuolleet/döda. 85 år
177: Karleby sockens historia I, s.361, 465;rippikirja/kommunionbok
178: Karleby sockens historia II, s. 505
179: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 35, 127;henkikirjat/mantalslängder 1674-80
180: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm)
181: kuolleet/döda. Jöns Anderssons änka 89
182: kuolleet/döda. 57 år
183: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1696-1712. Johan Jönsson Borg, bror Anders, (1700 och hustr.)
184: Karleby sockens historia I, s. 417, 465
185: Karleby sockens historia I, s.466;Karleby sockens historia II, s.539
186: Caino-Torp s.105
187: kuolleet/döda. 72v.
188: kuolleet/döda. 82 år
189: Karleby sockens historia I, s.466;henkikirjat/mantalslängder 1675-1712
190: kb, döda. 82 år
191: Robertson, Jana (Rootsweb);kuolleet/döda. 66 år
192: kuolleet/döda. enkl. Erick Matss. Wessi bröstsj. 60v 26 vkoa
193: kuolleet/döda. slag 80 g.
194: Karleby sockens historia I, s. 466;henkirjat/mantalslängder 1675-80
195: kuolleet/döda. Långila, moor h. Karin Markusdr. 82 år 6 mån. "var det andra liket som begrovs i den nya kyrkan" Om: Erik Mattson
196: Kokkolan pitäjän yläosan historia s.713
197: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1669-1697
198: Karleby sockens historia II, s. 393, 399, 556
199: kuolleet/döda. 26 år 6 m. Matts Callis h.
200: kuolleet/döda. 4 vko
201: kuolleet/döda. 43 år lungsot
202: Karleby sockens historia I, s. 458;Karleby sockens historia II, s. 393, 556;kuolleet/döda
203: Bert Lindvall, Geneanet
204: kuolleet/döda. 61 år 40 veckor
205: Karleby sockens historia II, s.392-393, 399
206: kuolleet/döda. 74 är; rippikirjassa/i kommunionboken 1719
207: kuolleet/döda. rötfeber, 74 år, änka
208: syntyneet/födda. gem. Maria, Carin (kaksoset/tvillingar)
209: kuolleet/döda. rödsot 67 år
210: kuolleet/döda. 59 år slag g.
211: kuolleet/döda. 87 år
212: www.portfors.com/genealogy
213: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm). 50 år
214: Karleby sockens historia I, s. 465 Karleby sockens historia II, s. 42, 249-251, 474, 497
215: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691
216: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1691-1699. mainitaan 1691, 1696 puoliso on Carin/nämns 1691, 1697 är hustrun Carin
217: rippikirja/kommunionbok;henkikirja/mantalslängd 1691,1696
218: henkikirja/mantalslängd Kaarlela/Karleby 1674-1712
219: kuolleet/döda. 73 år, Johan Jönssons enkia
220: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 497;rippikirja/kommunionbok
221: kuolleet/döda. 55 år
222: Karleby sockens historia I, s.234 Karleby sockens historia II, s.82, 250-52
223: kuolleet/döda. 72 år
224: Rippikirjat/kommunionböcker 1725-36
225: June Pelo