Taulu 1

. Brita Helena Andersdotter Borg. Syntynyt 11.06.1821 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut 05.05.1864 Kaarlela[2]. Isä Taulu 2. Äiti Taulu 3. –Puoliso 20.12.1838 Kaarlela Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Syntynyt 02.03.1818 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[4]. Tehtailija;talollinen;lampuoti. Veljeksillä Brandtilla oli n. vuonna 1860 perustettu tupakkatehdas. Se oli pieni verrattuna suurimpiin, eli Räbbin ja Hakalaxin tehtaisiin. Pulkkiksen karstatehdas oli perustettu jo 1850 ja oli myös veljesten Anders Pulkkisen ja Matts Brandtin omistuksessa ja hoidossa. Se oli toisin kuin tupakkatehdas, pitäjän suurin. Karstanmyynnin arvo oli pienempi kuin tupakan mutta se oli tärkeä työllistäjä. Karstaraaka-aineet olivat melko halpoja mutta tupakanlehdet kalliita. Yhteisenä tekijänä molemmissa liiketoiminnoissa oli markkinointi. Veljekset matkustivat pitkiä matkoja myydäkseen tuotteitaan, mm. Pietariin ja Viipuriin. Vuonna 1859 säädettiin asetus, jonka mukaan kauppatavaroiden vienti Venäjälle oli tullivapaata. Veljekset anoivat yhdessä Jakob ja Matts Vevarin kanssa huhtikuussa 1860 senaatilta luvan viedä 5000 paria karstoja vuosittain Venäjälle. Senaatista tuli vahvistus, että uusien säännösten mukaan he saivat viedä tullivapaasti tuotteitaan. Myynnin tulosta ei ole kyetty selvittämään, mutta 1880-luvun alkupuolella vietiin Suomesta Venäjälle muutamia tuhansia pareja karstoja.

Yngve Heikel, joka on merkinnyt muistiin suomenruotsalaisia kansantansseja katsoo, että moni tanssi viittaa muualle ja ne on opittu matkoilla. Kerrotaan, että Anders Pulkkis ja Matts Vevar olivat oppineet purpurin eräällä karstanmyyntimatkalla Viipuriin. Myös Björkö-polska, joka oli ensimmäinen kansantanssi, joka esitettiin nuorisoseurakokouksessa ruotsinkielisellä seudulla oli lähtöisin Viipurista.

Ensimmäisen lyhyen avioliittonsa aikana Anders kulki sukunimellä Måttis. Oletuksena on, että hän silloin asui Måttiksen papinpuustellissa, joka oli Indolan naapurina. Toisen avioliittonsa alussa hänen perheensä oli merkitty Brandt no. 3:een ja rippikirjassa 1843-49 Store no. 4:ään, mikä johtui siitä, että Anders oli vuokrannut tilan ja kutsuttiin lampuotiksi. Saattoi olla, että tila lunastettiin myöhemmin. Seuraavan rippikirjan mukaan perhe mainitaan sekä Storessa että Pulkkis no. 4:ssä ja nimi Pulkkis esiintyy tyttären Brita Sofian kasteen yhteydessä 13.11.1850.[5] Kuollut 28.02.1876 Kaarlela.[3]

Lapset
Karl Johan Andersson Brandt;Store;Pulkkis. Syntynyt 14.07.1841 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[1]. Pulkkisen isäntä. Jatkoi isänsä jälkeen karstanvalmistusta 1863 noin vuoteen 1890 saakka.[6] Kuollut 27.03.1902 Kaarlela[7].
Maja Lena Andersdotter Brandt;Store. Syntynyt 07.11.1843 Kaarlela, Linnusperä, Brandt[1]. Kuollut 17.01.1899 Kaarlela[7].
Anders Andersson Store;Pulkkis. Syntynyt 25.02.1846 Kaarlela. Kuollut 17.07.1847 Kaarlela.
Anders Andersson Store;Pulkkis. Syntynyt 27.04.1848 Kaarlela[1]. Kuollut 28.10.1866 Kaarlela[2].
Brita Sofia Andersdotter Pulkkis. Syntynyt 13.11.1850 Kaarlela[7]. Kuollut 25.09.1908 Kaarlela[7].
Lovisa Fredrika Andersdotter Pulkkis. Syntynyt 02.05.1853 Kaarlela. Kuollut 23.10.1854 Kaarlela.
Alexander Andersson Pulkkis;Store. Syntynyt 28.10.1855 Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis[1]. Nahkuri; nahkakauppias; talollinen. Alexander perusti 1886 nahkurintehtaan, joka 1800-luvun lopulla oli kunnan suurin noin neljälläkymmenellä kaarna-altaalla ja sekä märkä- että kuivaverstaineen. Lisäksi oli käsineiden leikkuutila. Tilalla oli vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina kisällejä, joille oli tarjolla ruoka ja maijoitus. Kiselleinä mainitaan mm. Oiva Björk. Siihen aikaan nahkurintoiminta kuitenkin hiljalleen tyrehtyi. Vertailuna mainittakoon, että myöhemmin kuuluisa Hagströmin nahkuri- ja nahkatehdas, perustettu 1896 saavutti saman koon 1910 ja kasvoi sitten maan suurimpien joukkoon. Nahkurintehtaat olivat karsta- ja nahkakäsinevalmistajien raaka-aine- eli nahkantoimittajia. 1800-luvun lopulla Kaarlelan nahkurit ostivat lampaan- ja vasikannahkaa lähinnä kotimaasta, mutta lehmännahkaa tuotiin myös ulkomailta. Vuosisadan vaihteessa tuotiin halpoja lampaannahkoja, lähinnä Austraaliasta. Tuotantoon tarvittava kalkki tuotiin myös mutta Vimpelistäkin oli saatavilla sammuttamatonta kalkkia. Toiminnassa tarvittiin myös lähinnä naisten ja lasten keräämää pajun- ja kuusen kaarnaa. Alexander osti esim. vuonna 1918 7000 kg kaarnaa hintaan 60 p kilolta. Nahan rasvaamiseen tarvittavaa hylkeenrasvaa hankittiin hylkeenpyyntiin harjoittavilta paikkakunnilta. Nahkuritoimintaan tarvittavat suuret puualtaat hankittiin lähiseudun kotinikkareilta mm. Teerijärveltä. Kaarlelan karstantuotanto lisääntyi voimakkaasti 1890-luvulla parantuneiden liikenneyhteyksien, mm. parantuneen rautatien ja uuden sataman ansiosta. Sen lisäksi tekniset parannukset Indolan ja Pulkkisen tehtailla lisäsivät kiinnostusta karstanvalmistukseen. Hintaa voitiin alentaa kannattavuutta vaarantamatta. Tietämyksen ja teknisen etumatkan vuoksi Kaarlelan karstatehtailijat olivat lähes ainoat maassa.

Alexander oli 1900-luvun alussa paikkakunnan suurimpia nahkakäsineiden valmistajia ja tuotanto oli noin 10 000 paria vuonna 1911. Suurempia olivat Johan Alskog, 15 000 paria ja A.L Hagström 40 000 paria.

Alexanderilla oli myös kauppaliike Kokkolassa, jossa hän myi tuotteitaan saapasnahkoina, nahkakäsineinä ja karstatuotteina. Muitakin tuotteita oli, kuten ilmoitus Kokkola-lehden mukaan: "Entuudesta hyvintunnettua Rullatupakkaa, Alex. Finnilän valmistamaa, on nykyisin myytävänä summissa ja vähittäin Kauppias Alex. Store´lla Kokkolassa. Yhteneväiset aikailaisten tietojen mukaan kauppa olisi ollut Kokkolan Pitkänsillankadun ja Itäisen Kirkkokadun kulmassa. Alexander osallistui ensimmäiseen maankattavaan tehdas- ja kotivalmistustuotteiden näyttelyyn 1913 Kokkolassa, esittelemällä nahkakäsineitä.

Alexander ja hänen serkkunsa Alfred Brandt tekivät isiensä tavoin pitkiä liikematkoja mm. Pietariin. Karstakirstu hevosrattailla tai -reellä matkattiin Jyväskylän ja Mikkelin kautta Viipuriin. Karlebynejdens Sparbankin julkaisun "Ett sekel i utveckling" (Kehittyvä vuosisata) kerrotaan, että heidän ensimmäisellä matkallaan he saivat isiltään karttaluonnoksen, josta selvisi reitti ja yöpymispaikat. Punkaharjun lähellä heidän kärrynsä hajosi ja toinen lähti hakemaan apua paikalliselta sepältä, joka uteli: "oletko Matin vaiko Antin poika? Seppä tunsi ilmeisesti poikien isät. Esimerkkinä vientimatkoista mainittakoon, että karstatehtailijat Alexander Store och Matts Johansson Wefwar 19.5.1882 saivat kuuden kuukauden passin Venäjälle.

Birger Store uskoo kuulleensa varmuudella, että Alexander ja hänen serkkunsa Alfred olisivat käyneet Svedbergin kansakoulun Munsalassa, joka oli ensimmäinen kiinteä kansakoulu ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Joka tapauksessa pojat olivat ensimmäisellä vuosikurssilla Villan kansankoulu aloittaessa 1869. Kaarlelan kunnan historian mukaan on ainakin Anders-veli käynyt Svedbergin koulun. Koulutodistuksen mukaan hän oli edistynyt kauno- ja ainekirjoituksessa, aritmetiikassa sekä kirjanpidon alkeissa. Anders anoi lupaa päästäkseen Kaustiielle kauppiaaksi, mutta kihlakunnan tuomioistuin ei sitä myöntänyt.

Alexander joutui vuosisadan lopulla vararikkoon. Nahkurintehdas meni konkurssiin 1898, mutta jatkoi toimintansa nimellä H.J. Store, eli vaimon Hilma Johannan nimellä. Omaisuus joutui huutokauppaan ja sekä Storen että Pulkkisen tilat päätyivät Matts Indolalle. Perhe sai ehtojen mukaan kuitenkin asua toisella tilalla, joksi valittiin Pulkkinen. Huutokauppapöytäkirjan mukaan 4.4.1899 tila tulisi olla täysin takaisinmaksettu 26.6.1911. Pulkkisen tila oli lainhuudossa 10.9.1913 maksettu ja taas suvun hallussa.

Poika Evald osti tilan 1916 veljeltään Arthur, joka samoin kuin veljensä Einar muutti Kokkolaan.[8] Kuollut 15.10.1927 Kaarlela[7].
Matts Andersson Pulkkis;Store. Syntynyt 01.10.1858 Kaarlela. Rippikirjassa 1873-82 mainitaan, että Matts olisi matkustanut Amerikkaaan.[9] Kuollut 16.01.1923[7].
Taulu 2

I. Anders Mattsson Borg. Syntynyt 07.10.1798 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen;kuudennesmies. Perinnetietojen mukaan ensimmäisen kalastuksessa käytettävän isorysän olisivat kehittäneet veljekset Anders, Karl ja Matts Borg Kaarlelassa. Heidän rysänsä halkaisija oli n. 5 jalkaa ja varustettu uudenlaisilla verkoilla ja sulkuvarrella. Uusi kalastusväline tuotti veljeksille hyvät saaliit ja pian muutkin kalastajat hankkivat samantapaiset välineet.[10] Kuollut (hukkui) 17.07.1862 Kaarlela, Palo, Borg[11]. Isä Taulu 4. Äiti Taulu 5. –Puoliso 24.10.1818 Kaarlela, Palo, Borg Helena Johansdotter Sipola. Syntynyt 22.08.1799 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.05.1852 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 3.[3]

Lapset
Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.01.1820 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Brita Helena Andersdotter Borg. Syntynyt 11.06.1821 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut 05.05.1864 Kaarlela[2]. Taulu 1.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 05.07.1823 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Maria Elisabeth Andersdotter Borg. Syntynyt 02.10.1824 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Lovisa Andersdotter Borg. Syntynyt 24.01.1827 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Anders Andersson Borg. Syntynyt 17.08.1829 Kaarlela[1]. Katso myös 3.
Sofia Andersdotter Borg. Syntynyt 09.10.1831 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Johan Jakob Andersson Borg. Syntynyt 25.07.1834 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 3.
Karolina Andersdotter Borg. Syntynyt 14.02.1839 Kaarlela[1]. Katso myös 3.
Fredrika Andersdotter Borg. Syntynyt 27.08.1841 Kaarlela[1]. Katso myös 3.
Taulu 3

I. Helena Johansdotter Sipola. Syntynyt 22.08.1799 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.05.1852 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Isä Taulu 6. Äiti Taulu 7. –Puoliso 24.10.1818 Kaarlela, Palo, Borg Anders Mattsson Borg. Syntynyt 07.10.1798 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen;kuudennesmies. Kuollut (hukkui) 17.07.1862 Kaarlela, Palo, Borg[11]. Taulu 2.[3]

Lapset
Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.01.1820 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Brita Helena Andersdotter Borg. Syntynyt 11.06.1821 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut 05.05.1864 Kaarlela[2]. Taulu 1.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 05.07.1823 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Maria Elisabeth Andersdotter Borg. Syntynyt 02.10.1824 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Lovisa Andersdotter Borg. Syntynyt 24.01.1827 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Anders Andersson Borg. Syntynyt 17.08.1829 Kaarlela[1]. Katso myös 2.
Sofia Andersdotter Borg. Syntynyt 09.10.1831 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Johan Jakob Andersson Borg. Syntynyt 25.07.1834 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 2.
Karolina Andersdotter Borg. Syntynyt 14.02.1839 Kaarlela[1]. Katso myös 2.
Fredrika Andersdotter Borg. Syntynyt 27.08.1841 Kaarlela[1]. Katso myös 2.
Taulu 4

II. Matts Mattsson Borg. Syntynyt 13.12.1766 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen Borgin tilalla. Kuollut näivetystautiin 22.03.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Isä Taulu 8. Äiti Taulu 9. –Puoliso 17.10.1788 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti Brita Johansdotter Broända. Syntynyt 21.03.1765 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 06.08.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 5.[3]

I Lapset
Magdalena Mattsdotter Borg. Syntynyt 30.03.1794 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 5.
Johan Mattsson Borg. Syntynyt 01.09.1795 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen. Sakotettu ensikertalaisena juopumuksesta 1830.[9] Kuollut (hukkui) 28.09.1854 Kaarlela[2]. Katso myös 5.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 07.10.1798 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen;kuudennesmies. Kuollut (hukkui) 17.07.1862 Kaarlela, Palo, Borg[11]. Taulu 2.
Karl Mattsson Borg. Syntynyt 10.08.1804 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 5.
Taulu 5

II. Brita Johansdotter Broända. Syntynyt 21.03.1765 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 06.08.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Isä Taulu 10. Äiti Taulu 11. –Puoliso 17.10.1788 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti Matts Mattsson Borg. Syntynyt 13.12.1766 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen Borgin tilalla. Kuollut näivetystautiin 22.03.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 4.[3]

I Lapset
Magdalena Mattsdotter Borg. Syntynyt 30.03.1794 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 4.
Johan Mattsson Borg. Syntynyt 01.09.1795 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut (hukkui) 28.09.1854 Kaarlela[2]. Katso myös 4.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 07.10.1798 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen;kuudennesmies. Kuollut (hukkui) 17.07.1862 Kaarlela, Palo, Borg[11]. Taulu 2.
Karl Mattsson Borg. Syntynyt 10.08.1804 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 4.
Taulu 6

II. Johan Persson Sipola. Syntynyt 20.12.1742 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut virtsaumpiin 29.09.1828 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Talollinen. Isä Taulu 12. Äiti Taulu 13. –Puoliso 1:o 10.06.1768 Kaarlela Margareta Mattsdotter Björkbacka. Syntynyt 25.01.1748 Kaarlela, Sokoja, Björkbacka[1]. Kuollut kuumeseen 25.05.1775 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2].[3] –Puoliso 2:o 05.07.1776 Kaarlela Elisabeth Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 10.01.1809 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 7.[3]

I Lapset
1: Katarina Johansdotter Sipola. Syntynyt 30.12.1770 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1].
1: Brita Johansdotter Sipola. Syntynyt 19.07.1772 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1].
1: Maria Johansdotter Sipola. Syntynyt 05.01.1774 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1].
2: Anna Johansdotter Sipola. Syntynyt 04.09.1777 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Elisabet Johansdotter Sipola. Syntynyt 07.04.1779 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Margareta Johansdotter Sipola. Syntynyt 29.08.1780 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut lapsivuoteeseen 20.07.1807 Kaarlela, Linnusperä, Saari. Katso myös 7.
2: Petter Johansson Sipola. Syntynyt 03.04.1783 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Johan Johansson Sipola. Syntynyt 08.06.1785 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Magdalena Johansdotter Sipola. Syntynyt 08.11.1786 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut 12.01.1871 Kaarlela[90]. Katso myös 7.
2: Jakob Johansson Sipola. Syntynyt 19.05.1788 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Anders Johansson Sipola. Syntynyt 18.11.1789 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Klara Johansdotter Sipola. Syntynyt 08.01.1792 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut 07.04.1818 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Katso myös 7.
2: Sofia Johansdotter Sipola. Syntynyt 03.01.1794 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Kristina Johansdotter Sipola. Syntynyt 19.11.1796 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 7.
2: Helena Johansdotter Sipola. Syntynyt 22.08.1799 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.05.1852 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 3.
Taulu 7

II. Elisabeth Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Emäntä. Kainu-Torppa-projektin mukaan Elisabet oli syntynyt 24.9.1750 Kaarlelassa ja kasvattityttärenä Hakalahden tilalla, muuttanut 1770 ja avioitununut Johan Persson Siplolan kanssa ja kuoli 10.1.1809.

Tämä ei kuitenkaan ole oikein rippikirjojen perusteella. Mainittu syntymäpäivä sopii siihen Elisabetiin, jonka isä oli Hans Eriksson Hannila ja tämän kuoltua äiti Anna Grelsdotter muutti Alaveteliin ja Elisabet kasvatettiin Hannilassa. Se Elisabet Hansdotter, joka avioitui Johan Persson Sipolan kanssa oli syntynyt 1756 ja kuoli 52-vuotiaana Sipolan emäntänä. Hänen isänsä oli Hans Johansson Vester-Hannila, vävynä Hannilassa ja naimisissa Lisa Eriksson Hannilan kanssa. Lisan isä oli Erik Hansson Hannila. Nämä sukulaissuhteet on selkesästi seurattavissa rippikirjoissa. Syntyneiden luettelossa esiintyy lisäksi virheellisyyksiä 1756 syntyneen Elisabetin vanhempien patronyymeissä, mutta rippikirjojen perusteella tässä esitetyt sukulaisuussuhteet ovat oikeat.[9] Kuollut kuumeeseen 10.01.1809 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Isä Taulu 14. Äiti Taulu 15. –Puoliso 05.07.1776 Kaarlela Johan Persson Sipola. Syntynyt 20.12.1742 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut virtsaumpiin 29.09.1828 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Talollinen. Taulu 6.[3]

I Lapset
Anna Johansdotter Sipola. Syntynyt 04.09.1777 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Elisabet Johansdotter Sipola. Syntynyt 07.04.1779 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Margareta Johansdotter Sipola. Syntynyt 29.08.1780 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut lapsivuoteeseen 20.07.1807 Kaarlela, Linnusperä, Saari. Katso myös 6.
Petter Johansson Sipola. Syntynyt 03.04.1783 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Johan Johansson Sipola. Syntynyt 08.06.1785 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Magdalena Johansdotter Sipola. Syntynyt 08.11.1786 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut 12.01.1871 Kaarlela[90]. Katso myös 6.
Jakob Johansson Sipola. Syntynyt 19.05.1788 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Anders Johansson Sipola. Syntynyt 18.11.1789 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Klara Johansdotter Sipola. Syntynyt 08.01.1792 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut 07.04.1818 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Katso myös 6.
Sofia Johansdotter Sipola. Syntynyt 03.01.1794 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Kristina Johansdotter Sipola. Syntynyt 19.11.1796 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 6.
Helena Johansdotter Sipola. Syntynyt 22.08.1799 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.05.1852 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 3.
Taulu 8

III. Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.06.1727 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Borgin isäntä 1752-. Kuollut vanhuuteen 13.03.1798 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Isä Taulu 16. Äiti Taulu 17. –Puoliso 06.06.1751 Kaarlela Anna Erkintytär Nikula. Syntynyt 19.02.1727 Kaustinen, Nikula[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 04.06.1808 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 9.[3]

II Lapset
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 01.07.1752 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Margareta Mattsdotter Borg. Syntynyt 12.10.1753 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 17.11.1754 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Maria Mattsdotter Borg. Syntynyt 01.02.1756 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Anna Mattsdotter Borg. Syntynyt 06.12.1757 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut keuhkotautiin 20.12.1770 Kaustinen, Honka[2]. Katso myös 9.
Lisa Mattsdotter Borg. Syntynyt 09.02.1759 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 16.09.1761 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Brita Mattsdotter Borg. Syntynyt 12.01.1763 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Matts Mattsson Borg. Syntynyt 13.12.1766 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen Borgin tilalla. Kuollut näivetystautiin 22.03.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 4.
Johan Mattsson Borg. Syntynyt 17.04.1768 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 08.07.1770 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 21.12.1772 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 9.
Taulu 9

III. Anna Erkintytär Nikula. Syntynyt 19.02.1727 Kaustinen, Nikula[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 04.06.1808 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Isä Taulu 18. Äiti Taulu 19. –Puoliso 06.06.1751 Kaarlela Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.06.1727 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Borgin isäntä 1752-. Kuollut vanhuuteen 13.03.1798 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 8.[3]

II Lapset
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 01.07.1752 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Margareta Mattsdotter Borg. Syntynyt 12.10.1753 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 17.11.1754 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Maria Mattsdotter Borg. Syntynyt 01.02.1756 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Anna Mattsdotter Borg. Syntynyt 06.12.1757 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Kuollut keuhkotautiin 20.12.1770 Kaustinen, Honka[2]. Katso myös 8.
Lisa Mattsdotter Borg. Syntynyt 09.02.1759 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Anders Mattsson Borg. Syntynyt 16.09.1761 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Brita Mattsdotter Borg. Syntynyt 12.01.1763 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Matts Mattsson Borg. Syntynyt 13.12.1766 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Talollinen Borgin tilalla. Kuollut näivetystautiin 22.03.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 4.
Johan Mattsson Borg. Syntynyt 17.04.1768 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 08.07.1770 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Erik Mattsson Borg. Syntynyt 21.12.1772 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 8.
Taulu 10

III. Johan Mattsson Broända;Hakalax. Syntynyt 30.07.1738 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Tuli Broändan isännäksi 1772 hänen vanhemman veljensä kuoltua. Rippikirjojen mukaan perhe oli 1780-luvulla muuttanut Hakalahden tilalle.

Laivanrakennuksessa tarvittiin isoja puita. Isovihan jälkeen metsän käsittelyä säädeltiin tarkemmin ja isojen puiden kaataminen edellytti lupaa. Johan Mattsson haastettiin oikeuteen 1783 kahden suuren puun luvattomasta kaatamisesta ja joutui sakkojen lisäksi korvaamaan puun arvon.

Vuonna 1789 säädettiin uusia veroja. Jokaisesta asuintalon ikkunasta oli maksettava tietty määrä veroa. Hakalahden talossa oli eniten ikkunoita, 26 kappaletta. Vuonna 1805 kun hän kuoli hän oli Kaarlelan suurin maanomistaja: Hakalahti 1/3 manttaalia, Grosse 1/3 ja Viken 7/24 yhteensä 15/24 manttaalia.

Johan Mattsson mainitaan 1791 kun hänen omistuksessaan olevalla autiotilalla Viken olisi 1783 pitää kuokkia 5 kapanalaa peltoa sotilaskäyttöön. Kun sitä ei ollut tehty sotilas Johan Kindman haastoi hänet oikeuteen. Asia sovittiin niin, että Johan Mattsson hoitaisi pellon kuokkimisen ja lannoituksen sekä maksaa korvauksena 1 ½ tynnyriä viljaa. Seuraavana vuonna 1792 Johan valittiin yleisessä pitäjäkokouksessa pitäjänvanhimmaksi yhdessä seitsemän muun kanssa. Heidän tehtäväkseen määrättiin pitäjän edustaminen erikoistilaisuuksissa.[68] Kuollut 21.07.1805 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti. Isä Taulu 20. Äiti Taulu 21. –Puoliso 12.08.1759 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[2]. Taulu 11.[3]

II Lapset
Matts Johansson Jubbila. Syntynyt 29.07.1760 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 27.08.1760 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 11.
Margareta Johansdotter Jubbila. Syntynyt 19.07.1761 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut rokkoon 10.02.1761 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 11.
Johan Johansson Broända. Syntynyt 18.11.1762 Kaarlela, isokylä, Broända[1]. Katso myös 11.
Katarina Johansdotter Broända. Syntynyt 16.11.1763 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 11.
Brita Johansdotter Broända. Syntynyt 21.03.1765 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 06.08.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 5.
Anders Johansson Broända. Syntynyt 04.10.1766 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 11.
Matts Johansson Broända. Syntynyt 05.06.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 04.01.1770 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 11.
Elisabet Johansdotter Broända. Syntynyt 09.10.1770 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 11.
Maria Johansdotter Broända. Syntynyt 06.08.1772 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 11.
Anna Johansdotter Broända. Syntynyt 24.05.1775 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 18.05.1775 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 11.
Matts Johansson Broända;Hakalax. Syntynyt 26.04.1776 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 18.12.1778 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti[2]. Katso myös 11.
Taulu 11

III. Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[2]. Isä Taulu 22. Äiti Taulu 23. –Puoliso 12.08.1759 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila Johan Mattsson Broända;Hakalax. Syntynyt 30.07.1738 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Kuollut 21.07.1805 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti. Taulu 10.[3]

II Lapset
Matts Johansson Jubbila. Syntynyt 29.07.1760 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 27.08.1760 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 10.
Margareta Johansdotter Jubbila. Syntynyt 19.07.1761 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut rokkoon 10.02.1761 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 10.
Johan Johansson Broända. Syntynyt 18.11.1762 Kaarlela, isokylä, Broända[1]. Katso myös 10.
Katarina Johansdotter Broända. Syntynyt 16.11.1763 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 10.
Brita Johansdotter Broända. Syntynyt 21.03.1765 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 06.08.1839 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 5.
Anders Johansson Broända. Syntynyt 04.10.1766 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 10.
Matts Johansson Broända. Syntynyt 05.06.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 04.01.1770 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 10.
Elisabet Johansdotter Broända. Syntynyt 09.10.1770 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 10.
Maria Johansdotter Broända. Syntynyt 06.08.1772 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 10.
Anna Johansdotter Broända. Syntynyt 24.05.1775 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 18.05.1775 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 10.
Matts Johansson Broända;Hakalax. Syntynyt 26.04.1776 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 18.12.1778 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti[2]. Katso myös 10.
Taulu 12

III. Per Mattsson Gunnars;Sipola. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars. Per Mattsson oli todennäköisesti se Kaustisten Jylhän Jakob Mattsonin yhtiömies, joka mainitaan vuoden 1742 isäntäluettelossa. Ehdotettiin kirkkoväärtiksi 1774, mutta kieltäytyi vetoen, siihen, ettei hänellä ollut sellaista osaamista mitä tehtävä edellytti.[91] Kuollut 29.12.1802 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Isä Taulu 24. Äiti Taulu 25. –Puoliso 30.04.1732 Kaarlela Karin Mattsdotter. Syntynyt noin 1709. Kuollut 15.02.1775 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 13.[3]

II Lapset
Maria Persdotter Gunnars. Syntynyt 27.01.1733 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 13.
Matts Persson Gunnars. Syntynyt 26.12.1733 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 13.
Elisabet Persdotter Gunnars. Syntynyt 24.03.1735 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 13.
Elsa Persdotter Gunnars. Syntynyt 13.05.1736 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 13.
Klara Persdotter Gunnars. Syntynyt 30.07.1739 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 13.
Johan Persson Sipola. Syntynyt 20.12.1742 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut virtsaumpiin 29.09.1828 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Talollinen. Taulu 6.
Petter Persson Sipola. Syntynyt (kaksonen) 07.03.1750 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 13.
Erik Persson Sipola. Syntynyt (kaksonen) 07.03.1750 Kaarlela, Isokylä, Sipola. Katso myös 13.
Taulu 13

III. Karin Mattsdotter. Syntynyt noin 1709. Kuollut 15.02.1775 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. –Puoliso 30.04.1732 Kaarlela Per Mattsson Gunnars;Sipola. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars. Kuollut 29.12.1802 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 12.[3]

II Lapset
Maria Persdotter Gunnars. Syntynyt 27.01.1733 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 12.
Matts Persson Gunnars. Syntynyt 26.12.1733 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 12.
Elisabet Persdotter Gunnars. Syntynyt 24.03.1735 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 12.
Elsa Persdotter Gunnars. Syntynyt 13.05.1736 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 12.
Klara Persdotter Gunnars. Syntynyt 30.07.1739 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 12.
Johan Persson Sipola. Syntynyt 20.12.1742 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Kuollut virtsaumpiin 29.09.1828 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Talollinen. Taulu 6.
Petter Persson Sipola. Syntynyt (kaksonen) 07.03.1750 Kaarlela, Isokylä, Sipola[1]. Katso myös 12.
Erik Persson Sipola. Syntynyt (kaksonen) 07.03.1750 Kaarlela, Isokylä, Sipola. Katso myös 12.
Taulu 14

III. Hans Johansson Vester;Hannila. Syntynyt 07.10.1727 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Talollinen. Kuollut kuumeeseen 21.04.1788 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Isä Taulu 28. Äiti Taulu 29. –Puoliso 02.02.1750 Kaarlela, Isokylä,Hannila Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.12.1725 Alaveteli, Bastubacka[1]. Taulu 15.[3]

II Lapset
Johan Hansson Hannila. Syntynyt 27.11.1750 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut ummetukseen 21.02.1774 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 15.
Anna Hansdotter Hannila. Syntynyt 30.10.1751 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 1751 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 15.
Matts Hansson Hannila. Syntynyt 12.04.1753 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 1753 Kaarlela, Isokylä,Hannila[9]. Katso myös 15.
Karin Hansdotter Hannila. Syntynyt 23.02.1754 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut rokkoon 05.07.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[9]. Katso myös 15.
Elisabeth Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 10.01.1809 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 7.
Jakob Hansson Hannila. Syntynyt 24.03.1757 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 15.
Maria Hansdotter Hannila. Syntynyt 05.02.1758 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 15.
Karin Hansdotter Hannila. Syntynyt 04.03.1760 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 15.
Anna Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 15.
Brita Hansdotter Hannila. Syntynyt 05.07.1763 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 15.
Anders Hansson Hannila. Syntynyt 27.11.1769 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 31.11.1808 Lohtaja[2]. Katso myös 15.
Taulu 15

III. Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.12.1725 Alaveteli, Bastubacka[1]. Isä Taulu 30. Äiti Taulu 31. –Puoliso 02.02.1750 Kaarlela, Isokylä,Hannila Hans Johansson Vester;Hannila. Syntynyt 07.10.1727 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Talollinen. Kuollut kuumeeseen 21.04.1788 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 14.[3]

II Lapset
Johan Hansson Hannila. Syntynyt 27.11.1750 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut ummetukseen 21.02.1774 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 14.
Anna Hansdotter Hannila. Syntynyt 30.10.1751 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 1751 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 14.
Matts Hansson Hannila. Syntynyt 12.04.1753 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 1753 Kaarlela, Isokylä,Hannila[9]. Katso myös 14.
Karin Hansdotter Hannila. Syntynyt 23.02.1754 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut rokkoon 05.07.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[9]. Katso myös 14.
Elisabeth Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1756 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Emäntä. Kuollut kuumeeseen 10.01.1809 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 7.
Jakob Hansson Hannila. Syntynyt 24.03.1757 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 14.
Maria Hansdotter Hannila. Syntynyt 05.02.1758 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 14.
Karin Hansdotter Hannila. Syntynyt 04.03.1760 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 14.
Anna Hansdotter Hannila. Syntynyt 21.02.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 14.
Brita Hansdotter Hannila. Syntynyt 05.07.1763 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 14.
Anders Hansson Hannila. Syntynyt 27.11.1769 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut 31.11.1808 Lohtaja[2]. Katso myös 14.
Taulu 16

IV. Anders Johansson Borg. Syntynyt (laskettu) 1697 Kaarlela, Palo, Borg. Talollinen;lautamies;katselmusmies. Borgin isäntä 1726-52. Seurasi isäänsä lautamiehenä 1728-52. Toimi myös vuodesta 1741 katselmusmiehenä Palon kylässä, tehtävänään valvoa tervanpolttoa niin, että se ei aiheuttaisi metsien tuhoutumista.[12] Kuollut rintatautiin 16.04.1752 Kaarlela, Palo, Borg[13]. Isä Taulu 32. Äiti Taulu 33. –Puoliso Karin Hansdotter. Syntynyt (laskettu) 1693[14]. Kuollut vanhuuteen 28.05.1768 Kaarlela, Palo, Borg[14]. Taulu 17.[9]

III Lapset
Anna Andersdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1714 Kaarlela, Palo, Borg[15]. Kuollut 06.03.1803 Kaarlela, Palo, Karre[15]. Katso myös 17.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 14.12.1721 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 17.
Lisa Andersdotter Borg. Syntynyt 04.03.1726 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 17.
Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.06.1727 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Borgin isäntä 1752-. Kuollut vanhuuteen 13.03.1798 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 8.
Karin Andersdotter Borg. Syntynyt 20.11.1730 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 17.
Maria Andersdotter Borg. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 17.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 09.06.1736 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 17.
Taulu 17

IV. Karin Hansdotter. Syntynyt (laskettu) 1693[14]. Kuollut vanhuuteen 28.05.1768 Kaarlela, Palo, Borg[14]. –Puoliso Anders Johansson Borg. Syntynyt (laskettu) 1697 Kaarlela, Palo, Borg. Talollinen;lautamies;katselmusmies. Kuollut rintatautiin 16.04.1752 Kaarlela, Palo, Borg[13]. Taulu 16.[9]

III Lapset
Anna Andersdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1714 Kaarlela, Palo, Borg[15]. Kuollut 06.03.1803 Kaarlela, Palo, Karre[15]. Katso myös 16.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 14.12.1721 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 16.
Lisa Andersdotter Borg. Syntynyt 04.03.1726 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 16.
Matts Andersson Borg. Syntynyt 18.06.1727 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Borgin isäntä 1752-. Kuollut vanhuuteen 13.03.1798 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 8.
Karin Andersdotter Borg. Syntynyt 20.11.1730 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 16.
Maria Andersdotter Borg. Syntynyt 01.08.1734 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 16.
Johan Andersson Borg. Syntynyt 09.06.1736 Kaarlela, Palo, Borg[1]. Katso myös 16.
Taulu 18

IV. Erkki Juhonpoika Nikula. Syntynyt 11.04.1684 Kaustinen, Nikula[1]. Nikulan isäntä 1706-30[39]. Kuollut 24.03.1767 Kaustinen, Nikula[40]. Isä Taulu 36. Äiti Taulu 37. –Puoliso 1:o 17.11.1705 Teerijärvi Margareta Johansdotter Hästbacka. Syntynyt 07.08.1685 Teerijärvi[9]. Kuollut 07.02.1720 Kaustinen, Nikula[2].[41] –Puoliso 2:o noin 1720 Marketta Jaakontyär. Syntynyt noin 1699[42]. Kuollut 05.06.1764 Kaustinen, Nikula[2]. Taulu 19.[41]

III Lapset
2: Anna Erkintytär Nikula. Syntynyt 19.02.1727 Kaustinen, Nikula[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 04.06.1808 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 9.
2: Petteri Erkinpoika Nikula. Syntynyt (kaksonen) 05.07.1729 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1729 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 19.
2: Antti Erkinpoika Nikula. Syntynyt kaksosena 05.07.1729 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1729 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 19.
2: Jaakko Erkinpoika Nikula . Syntynyt 25.05.1732 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1732 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 19.
2: Niilo Erkinpoika Nikula. Syntynyt 05.11.1733 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 19.
2: Heikki Erkinpoika Nikula . Syntynyt 23.05.1735 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 19.
2: Marketta Erkintytär Nikula . Syntynyt 26.11.1736 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 19.
2: Riitta Erkintytär Nikula. Syntynyt 03.01.1739 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 19.
Taulu 19

IV. Marketta Jaakontyär. Syntynyt noin 1699[42]. Nikulan emäntä Kaustisilla.[2] Kuollut 05.06.1764 Kaustinen, Nikula[2]. –Puoliso noin 1720 Erkki Juhonpoika Nikula. Syntynyt 11.04.1684 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 24.03.1767 Kaustinen, Nikula[40]. Taulu 18.[41]

III Lapset
Anna Erkintytär Nikula. Syntynyt 19.02.1727 Kaustinen, Nikula[1]. Emäntä. Kuollut vanhuuteen 04.06.1808 Kaarlela, Palo, Borg[2]. Taulu 9.
Petteri Erkinpoika Nikula. Syntynyt (kaksonen) 05.07.1729 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1729 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 18.
Antti Erkinpoika Nikula. Syntynyt kaksosena 05.07.1729 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1729 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 18.
Jaakko Erkinpoika Nikula . Syntynyt 25.05.1732 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 1732 Kaustinen, Nikula[2]. Katso myös 18.
Niilo Erkinpoika Nikula. Syntynyt 05.11.1733 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 18.
Heikki Erkinpoika Nikula . Syntynyt 23.05.1735 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 18.
Marketta Erkintytär Nikula . Syntynyt 26.11.1736 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 18.
Riitta Erkintytär Nikula. Syntynyt 03.01.1739 Kaustinen, Nikula[1]. Katso myös 18.
Taulu 20

IV. Matts Mattsson Honga;Broända. Syntynyt (laskettu) 1711[69]. Talollinen. Tuli ensin vävyksi Broändaan sitten mainitaan vuoden 1737 isäntäluettelossa isäntänä yhdessä lankonsa Johan Johansson Broändan kanssa. Rippikirjojen mukaan hän oli isäntänä vielä ainakin 1756-1759. Hänet mainitaan yhtenä monista talonpoikarakennusmestareista, jotka mm. osallistuivat laivarakennuksiin. Mattsin syntyperä ei ole tiedossa mutta on luultavasti lähtöisin Kaarlelan Vitsarin Hongasta tai Kaustisten Hongasta. On tietysti mahdollista sekin, että hän oli esimerkiksi Hongan renkinä ja siksi kutsuttiin Matts Hongaksi.[70] Kuollut rintatautiin 05.08.1759 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. –Puoliso 1:o 21.12.1729 Kaarlela Margareta Johansdotter Broända. Syntynyt (laskettu) 1710[71]. Kuollut lapsivuoteeseen 29.04.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[71]. Taulu 21.[3] –Puoliso 2:o 11.02.1753 Kaarlela Lisa Mattsdotter Kvikant. Syntynyt noin 1734 Kaarlela[72]. Kuollut 28.01.1786 Ullava[73].[3]

III Lapset
1: Matts Mattsson Broända. Syntynyt 04.10.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 27.12.1736 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 21.
1: Anders Mattsson Broända. Syntynyt 30.11.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
1: Margareta Mattsdotter Broända. Syntynyt 02.02.1737 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Haudattu 14.08.1737 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 21.
1: Johan Mattsson Broända;Hakalax. Syntynyt 30.07.1738 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Kuollut 21.07.1805 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti. Taulu 10.
1: Anna Mattsdotter Broända. Syntynyt 24.09.1739 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 03.02.1815[74]. Katso myös 21.
1: Elisabet Mattsdotter Broända. Syntynyt 14.05.1741 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
1: Katarina Mattsdotter Broända. Syntynyt 01.11.1744 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
1: Birgitta Mattsdotter Broända. Syntynyt 18.11.1745 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
1: Matts Mattsson Broända. Syntynyt 07.05.1747 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
1: Mikael Mattsson Broända. Syntynyt 22.01.1749 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut kuumeeseen 03.03.1808 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 21.
1: Margareta Mattsdotter Broända. Syntynyt 06.03.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 21.
Taulu 21

IV. Margareta Johansdotter Broända. Syntynyt (laskettu) 1710[71]. Kuollut lapsivuoteeseen 29.04.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[71]. Isä Taulu 42. Äiti Taulu 43. –Puoliso 21.12.1729 Kaarlela Matts Mattsson Honga;Broända. Syntynyt (laskettu) 1711[69]. Talollinen. Kuollut rintatautiin 05.08.1759 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Taulu 20.[3]

III Lapset
Matts Mattsson Broända. Syntynyt 04.10.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 27.12.1736 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 20.
Anders Mattsson Broända. Syntynyt 30.11.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Margareta Mattsdotter Broända. Syntynyt 02.02.1737 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Johan Mattsson Broända;Hakalax. Syntynyt 30.07.1738 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Kuollut 21.07.1805 Kaarlela, Närvilä, Hakalahti. Taulu 10.
Anna Mattsdotter Broända. Syntynyt 24.09.1739 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut 03.02.1815[74]. Katso myös 20.
Elisabet Mattsdotter Broända. Syntynyt 14.05.1741 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Katarina Mattsdotter Broända. Syntynyt 01.11.1744 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Birgitta Mattsdotter Broända. Syntynyt 18.11.1745 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Matts Mattsson Broända. Syntynyt 07.05.1747 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Mikael Mattsson Broända. Syntynyt 22.01.1749 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Kuollut kuumeeseen 03.03.1808 Kaarlela, Isokylä, Broända[2]. Katso myös 20.
Margareta Mattsdotter Broända. Syntynyt 06.03.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[1]. Katso myös 20.
Taulu 22

IV. Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[20]. Korpraali Pohjanmaan rykmentissä.[82] Kuollut 01.11.1767[20]. Isä Taulu 44. Äiti Taulu 45. –Puoliso arviolta 1720 Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[20]. Kuollut noin 1790[20]. Taulu 23.[20]

III Lapset
Brita Johansdotter Jubbila. Syntynyt 01.11.1721 Kaarlela. Kuollut 06.02.1773 Kaarlela[2]. Katso myös 23.
Karin Johansdotter Jubbila. Syntynyt 1726 Kaarlela[20]. Kuollut 1726 Kaarlela[20]. Katso myös 23.
Kristina Johansdotter Jubbila. Syntynyt noin 1731 Kaarlela[20]. Kuollut 1768 Kaarlela[20]. Katso myös 23.
Johan Johansson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1733 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[83]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. 1780-luvulla sisarukset Wunsch valittivat pitäjäkokouksessa, että toinen heistä oli saanut lumipallon niskaansa pääsiäissunnuntaina kun hän oli astumassa sisään Borgarbackan kirkkotupaan. Hän luuli nähneensä 13-vuotiaan Anders Jubbilan heittäneen lumipallon, mutta poika kielsi. Kirkkoneuvosto kehoitti isää, lautamies ja kuudennusmies Johan Jubbilaa sopimaan asia neiti Wunschin kanssa, muutoin häntä vastaan voitaisiin nostaa syyte kirkkorauhan rikkomisesta. Sehän olisi ollut varsin sopimatonta kuudennusmiehelle, jonka tehtävänä oli juuri kirkkorauhan ja hyvien käytöstapojen vaaliminen.[84] Kuollut keuhkotautiin 09.12.1796 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[83]. Katso myös 23.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[2]. Taulu 11.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[85]. Katso myös 23.
Daniel Johansson Jubbila. Syntynyt 30.05.1739 Kaarlela[1]. Katso myös 23.
Maria Johansdotter Jubbila. Syntynyt 13.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut Kaarlela, Kirilahti, Jubbila [2]. Katso myös 23.
Taulu 23

IV. Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[20]. Kuollut noin 1790[20].[20] Isä Taulu 46. –Puoliso arviolta 1720 Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[20]. Kuollut 01.11.1767[20]. Taulu 22.

III Lapset
Brita Johansdotter Jubbila. Syntynyt 01.11.1721 Kaarlela. Kuollut 06.02.1773 Kaarlela[2]. Katso myös 22.
Karin Johansdotter Jubbila. Syntynyt 1726 Kaarlela[20]. Kuollut 1726 Kaarlela[20]. Katso myös 22.
Kristina Johansdotter Jubbila. Syntynyt noin 1731 Kaarlela[20]. Kuollut 1768 Kaarlela[20]. Katso myös 22.
Johan Johansson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1733 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[83]. Talollinen;laamanni;lautamies;kuudennusmies. Kuollut keuhkotautiin 09.12.1796 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[83]. Katso myös 22.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Syntynyt 24.05.1735 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut 26.06.1805 Kaarlela;Närvilä;Hakalahti[2]. Taulu 11.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Syntynyt 28.10.1737 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Emäntä. Kuollut 19.12.1787 Kaarlela, Linnusperä, Indola[85]. Katso myös 22.
Daniel Johansson Jubbila. Syntynyt 30.05.1739 Kaarlela[1]. Katso myös 22.
Maria Johansdotter Jubbila. Syntynyt 13.02.1741 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[1]. Kuollut Kaarlela, Kirilahti, Jubbila [2]. Katso myös 22.
Taulu 24

IV. Matts Larsson Gunnars. Syntynyt (laskettu) 1672[2]. Talollinen. Kuollut jäätyään heinäkuorman alle 20.03.1726 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[92]. –Puoliso Elsa Kristoffersdotter. Syntynyt (laskettu) 1673[93]. Kuollut 26.07.1752 Kaarlela, Isokylä, Sipola[93]. Taulu 25.[9]

III Lapset
Jakob Mattsson Gunnars. Syntynyt noin 1694 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 25.
Anna Mattsdotter Gunnars. Syntynyt noin 1705 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. [9] Katso myös 25.
Per Mattsson Gunnars;Sipola. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars. Kuollut 29.12.1802 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 12.
Taulu 25

IV. Elsa Kristoffersdotter. Syntynyt (laskettu) 1673[93]. Kuollut 26.07.1752 Kaarlela, Isokylä, Sipola[93]. –Puoliso Matts Larsson Gunnars. Syntynyt (laskettu) 1672[2]. Talollinen. Kuollut jäätyään heinäkuorman alle 20.03.1726 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[92]. Taulu 24.[9]

III Lapset
Jakob Mattsson Gunnars. Syntynyt noin 1694 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 24.
Anna Mattsdotter Gunnars. Syntynyt noin 1705 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars[9]. Katso myös 24.
Per Mattsson Gunnars;Sipola. Syntynyt noin 1711 Kaarlela, Kirilahti, Gunnars. Kuollut 29.12.1802 Kaarlela, Isokylä, Sipola[2]. Taulu 12.
Taulu 28

IV. Johan Andersson Vester. Syntynyt (laskettu) 1692[94]. Vesterin tilan isäntä todennäköisesti vuodesta 1697 isänsä jälkeen, mutta Isovihan aikana syntyneiden puutteiden johdosta hän esiintyy asiakirjoissa vain 1712-13 ja myöhemmin hänen vaimosa Lisa 1725 ja 1729.[95] Kuollut 12.11.1759 Kaarlela, Rödsö, Vester[96]. Isä Taulu 56. Äiti Taulu 57. –Puoliso noin 1710 Lisa Hansdotter. Syntynyt noin 1687[97]. Kuollut 30.03.1757 Kaarlela, Rödsö, Vester[97]. Taulu 29.[9]

III Lapset
Matts Johansson Vester. Syntynyt noin 1711[9]. Vesterin tilan isäntänä ainakin 1737-42.[95] Katso myös 29.
Anders Johansson Vester. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 29.
Johan Johansson Vester. Katso myös 29.
Lisa Johansdotter Vester. Syntynyt noin 1719 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 29.
Maria Johansdotter Vester. Syntynyt 27.08.1722 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 29.
Anna Johansdotter Vester. Syntynyt 19.09.1724 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Katso myös 29.
Jakob Johansson Vester;Härmälä. Syntynyt 13.12.1725 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Katso myös 29.
Hans Johansson Vester;Hannila. Syntynyt 07.10.1727 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Talollinen. Kuollut kuumeeseen 21.04.1788 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 14.
Mikael Johansson Vester. Syntynyt 12.06.1729 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 29.
Karin Johansdotter Vester. Syntynyt noin 1731 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Kuollut noin 1739 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 29.
Taulu 29

IV. Lisa Hansdotter. Syntynyt noin 1687[97]. Kuollut 30.03.1757 Kaarlela, Rödsö, Vester[97]. –Puoliso noin 1710 Johan Andersson Vester. Syntynyt (laskettu) 1692[94]. Kuollut 12.11.1759 Kaarlela, Rödsö, Vester[96]. Taulu 28.[9]

III Lapset
Matts Johansson Vester. Syntynyt noin 1711[9]. Katso myös 28.
Anders Johansson Vester. Syntynyt noin 1712 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 28.
Johan Johansson Vester. Katso myös 28.
Lisa Johansdotter Vester. Syntynyt noin 1719 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 28.
Maria Johansdotter Vester. Syntynyt 27.08.1722 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 28.
Anna Johansdotter Vester. Syntynyt 19.09.1724 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Katso myös 28.
Jakob Johansson Vester;Härmälä. Syntynyt 13.12.1725 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Katso myös 28.
Hans Johansson Vester;Hannila. Syntynyt 07.10.1727 Kaarlela, Rödsö, Vester[1]. Talollinen. Kuollut kuumeeseen 21.04.1788 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 14.
Mikael Johansson Vester. Syntynyt 12.06.1729 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 28.
Karin Johansdotter Vester. Syntynyt noin 1731 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Kuollut noin 1739 Kaarlela, Rödsö, Vester[9]. Katso myös 28.
Taulu 30

IV. Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Syntynyt 10.03.1695 Veteli, Puusaari[1]. Tilannimi Hannila pohjautuu varmaankin Hannu-nimeen. Tila oli ollut Isokylän tärkeimpiä, koska siitä käytettiin 1647-54 Isokylän nimeä. Erkki Hannunpoika tuli 1730 isännäksi Hannilan tilalle, joka vielä silloin oli suuri. Erkki tuli Alavetelin Bastubackasta, mutta oli syntynyt Vetelin Puusaaressa. Tila oli ollut autiona 1715-29 Isovihan aikana, mutta oli kuitenkin todennäköisesti ollut asuttu, mutta ei kyenneyt veronmaksuun. Isäntänä hän esiintyy asiakirjoissa vielä 1742.[103] Kuollut rintakipuun 31.10.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Isä Taulu 60. Äiti Taulu 61. –Puoliso 15.06.1721 Alaveteli, Bastubacka Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 31.[3]

III Lapset
Matts Eriksson Bastubacka. Syntynyt 22.02.1722 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 07.07.1723 Alaveteli, Bastubacka[2]. Katso myös 31.
Anders Eriksson Bastubacka. Syntynyt 07.04.1723 Alaveteli, Bastubacka[104]. Kuollut 08.09.1723 Alaveteli, Bastubacka[104]. Katso myös 31.
Hans Eriksson Bastubacka;Hannila. Syntynyt 05.07.1724 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut työtapaturmassa laivalla, kun purjetanko putosi häneen päähänsä 05.07.1754 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 31.
Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.12.1725 Alaveteli, Bastubacka[1]. Taulu 15.
Margareta Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.02.1727 Alaveteli, Bastubacka[1]. Katso myös 31.
Maria Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 05.03.1730 Alaveteli, Bastubacka[1]. Katso myös 31.
Karin Eriksdotter Hannila. Syntynyt 14.05.1731 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 31.
Anders Eriksson Hannila. Syntynyt 22.03.1735 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut noin 1758[9]. Katso myös 31.
Henrik Eriksson Hannila. Syntynyt 08.01.1737 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 31.
Taulu 31

IV. Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Isä Taulu 62. Äiti Taulu 63. –Puoliso 15.06.1721 Alaveteli, Bastubacka Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Syntynyt 10.03.1695 Veteli, Puusaari[1]. Kuollut rintakipuun 31.10.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 30.[3]

III Lapset
Matts Eriksson Bastubacka. Syntynyt 22.02.1722 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 07.07.1723 Alaveteli, Bastubacka[2]. Katso myös 30.
Anders Eriksson Bastubacka. Syntynyt 07.04.1723 Alaveteli, Bastubacka[104]. Kuollut 08.09.1723 Alaveteli, Bastubacka[104]. Katso myös 30.
Hans Eriksson Bastubacka;Hannila. Syntynyt 05.07.1724 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut työtapaturmassa laivalla, kun purjetanko putosi häneen päähänsä 05.07.1754 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Katso myös 30.
Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.12.1725 Alaveteli, Bastubacka[1]. Taulu 15.
Margareta Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 27.02.1727 Alaveteli, Bastubacka[1]. Katso myös 30.
Maria Eriksdotter Bastubacka. Syntynyt 05.03.1730 Alaveteli, Bastubacka[1]. Katso myös 30.
Karin Eriksdotter Hannila. Syntynyt 14.05.1731 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 30.
Anders Eriksson Hannila. Syntynyt 22.03.1735 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Kuollut noin 1758[9]. Katso myös 30.
Henrik Eriksson Hannila. Syntynyt 08.01.1737 Kaarlela, Isokylä,Hannila[1]. Katso myös 30.
Taulu 32

V. Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[16]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Borgin tilan isäntä ainakin 1695-1713. Lautamiehenä hän oli ainakin 1704-23. Hänet mainitaan 1704 kun hänet nimitettiin eräiden muiden lautamiesten kanssa tarkastamaan, että pitäjän jokien pääväylät pidettäisiin auki. Oli nimittäin tavallista, että kalapatoja oli rakennettu siinä määrin, että joet uhkasivat tukkeutua.

Johan Jönsson oli monen muun talonpojan tavoin myös laivanrakentaja. Vuosina 1687-1709 oli vilkasta aikaa Kaarlelan laivanrakennuspaikoilla. Laivaa kohti oli tavallisesti 4-8 talonpoikaa, joiden tehtäviin kuului puutavaran hankinta ja timpurintyöt. Varustaja vastasi raudan, rikin ja köyden hankinnasta. Rakennus kesti usein vuoden verran ja rakentajat saivat siksi osan maksusta sopimuksen teon yhteydessä ja loput erissä rakennustyön aikana. Palon salmi oli ahkerassa käytössä rakennuspaikkana. Taitavat laivanrakentajat saattoivat tehdä pitkiäkin timpurimatkoja. Johan Jönssonkin oli tehnyt raatimies Johan Westringin kanssa sopimuksen vuonna 1711 laivasta, jonka kölin koko oli 15 syliä rakennettavaksi Kristiinankaupungissa. Hän lähti yhdessä timpurien Karl Mattsson Indolan, Johan Andersson Storen, Gösta Ahlskogin ja Erik Brandtin kanssa Kristiinankaupunkiin. Raatimies Westringin lupaama puutavara saapui kuitenkin kolme viikkoa myöhässä ja siitä puuttui vielä osa. He päättivät irroittautua sopimuksesta ja oikeus katsoi, että Westring ei ollut täyttänyt omia velvoitteitaan sopimuksesta.

Laivojen lisäksi talonpojat rakensivat pienempiä rakenteita. Vuonna 1699 rakennettiin pitäjän kruunuvilja-aitta Johan Borgin johdolla. Nimismies Nils Hellman valitti 1710, että huomattava määrä kruunun viljasta oli varastettu ja että aitta oli huonosti rakennettu. Hän asetti Johan Borgin ja hänen rakennuskumppaninsa vastuuseen siitä. Rakentajat lupasivat korjata aitan ja varustaa laarit kaksinkertaisilla pohjilla niin, etteivät varkaat pääsisivät viljaan käsiksi.[17] Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[16]. Isä Taulu 64. Äiti Taulu 65. –Puoliso 1:o Brita N.N. Kuollut ennen 1697. –Puoliso 2:o ennen 1697 Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1675[18]. Kuollut 17.01.1748 Kaarlela, Palo, Borg[18]. Taulu 33.[9]

IV Lapset
1: Anna Johansdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1691 Kaarlela, Palo, Borg[19]. Kuollut 26.10.1752 Kaarlela, Kallinen[2].
2: Anders Johansson Borg. Syntynyt (laskettu) 1697 Kaarlela, Palo, Borg. Talollinen;lautamies;katselmusmies. Kuollut rintatautiin 16.04.1752 Kaarlela, Palo, Borg[13]. Taulu 16.
2: Erik Johansson Borg;Storhonga. Syntynyt 31.12.1712[20]. Valtiopäivämies, Storhongan isäntä 1742-56. Laivanrakennusmestari. Erik oli aktiivinen vielä 1773 kun pitäjäneuvoston piti päättää siitä, pitikö papintalon seinät vuorata höylätyillä laudoila. Pitäjäneuvoston pöytäkirjan mukaan vuodelta 1773 kaikki puolsivat, paitsi Erik Storhonga, joka kuitenkin harkittuaan asiaa myöntyi, jonka jälken päätettiin, että seinät uusittaisiin.

1750-luvulla Erik Johansson ja muut seudun talonpojat olivat ottaneet tehtäväkseen suururakoita. Storhonga oli yhdessä muiden 24 talonpoikien kanssa sitoutunut rakentamaan Kristian Backmanille rakentamaan kravellin, jolla oli 18½ sylin köli ja 32 sylin leveys. Sekä köliä että leveyttä jouduttiin laajentammaan, mistä talonpojat vaativat korvausta vuoden 1760.Asian käsittely viivästyi, koska rakennusestari Storhonga oli Vaasassa rakentamassa laivaa kauppias Mikael Bladhille.

Storhonga mainitan olleen 11. suurin tila Kaarlelassa suurjaossa 1752-57, 12,1 tynnyrinalaa.[21] Kuollut 14.03.1789 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[2]. Katso myös 33.
Taulu 33

V. Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1675[18]. Kuollut 17.01.1748 Kaarlela, Palo, Borg[18]. Isä Taulu 66. Äiti Taulu 67. –Puoliso ennen 1697 Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[16]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[16]. Taulu 32.[9]

IV Lapset
Anders Johansson Borg. Syntynyt (laskettu) 1697 Kaarlela, Palo, Borg. Talollinen;lautamies;katselmusmies. Kuollut rintatautiin 16.04.1752 Kaarlela, Palo, Borg[13]. Taulu 16.
Erik Johansson Borg;Storhonga. Syntynyt 31.12.1712[20]. Kuollut 14.03.1789 Kaarlela, Vitsari, Storhonga[2]. Katso myös 32.
Taulu 36

V. Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[43]. Vävynä Kaustisten Nikulaan.[44] Haudattu 28.01.1706 Kaustinen, Nikula[2]. Isä Taulu 72. Äiti Taulu 73. –Puoliso 05.06.1681 Kaustinen, Nikula Riitta Juhontytär Nikula. Syntynyt 20.03.1658 Kaustinen[46]. Kuollut 20.12.1724 Kaustinen, Nikula[2]. Taulu 37.[45]

IV Lapset
Erkki Juhonpoika Nikula. Syntynyt 11.04.1684 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 24.03.1767 Kaustinen, Nikula[40]. Taulu 18.
Taulu 37

V. Riitta Juhontytär Nikula. Syntynyt 20.03.1658 Kaustinen[46]. Kuollut 20.12.1724 Kaustinen, Nikula[2]. Isä Taulu 74. Äiti Taulu 75. –Puoliso 05.06.1681 Kaustinen, Nikula Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[43]. Taulu 36.[45]

IV Lapset
Erkki Juhonpoika Nikula. Syntynyt 11.04.1684 Kaustinen, Nikula[1]. Kuollut 24.03.1767 Kaustinen, Nikula[40]. Taulu 18.
Taulu 42

V. Johan Eriksson Kvikant;Broända. Syntynyt (laskettu) 1681[51]. Talollinen. Isäntänä Bodön Kvikantin tilalla ainakin 1723-29 ja 1731-36 Broändassa, joka oli Isovihan aikana ollut autiona. Johan mainitaan 1741, kun kyliin nimitettiin valvojia, joiden tehtävänä oli seurata ettei metsälakia rikottu esimerkiksi tervaa polttamalla lainvastaisella tavalla. Johan Broända nimitettiin Isokylän valvojaksi.

Johan Eriksson oli nähtävästi Kvikantin isäntänä aikaisemminkin kuin 1723, koska hän esiintyy 1719 manttaaliluettelossa. Hän viljeli silloin sekä ruista että ohraa. Karjaa oli vain yksi härkä ja yksi lehmä. Maa oli silloin venäläisten miehittämä ja vihollinen käytti häntä kalastajana.[75] Kuollut vanhuuteen 26.12.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[51]. Isä Taulu 84. Äiti Taulu 85. –Puoliso 1:o Maria Hansdotter. Syntynyt (laskettu) 1683[76]. Kuollut 02.11.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[76]. Taulu 43.[9] –Puoliso 2:o 04.05.1736 Kaarlela Beata Mickelsdotter. Syntynyt (laskettu) 1699[77]. Kuollut 22.01.1738 Kaarlela, Isokylä, Broända[77].[3] –Puoliso 3:o 17.02.1740 Kaarlela Margareta Josefsdotter. Syntynyt (laskettu) 1697[78]. Kuollut rintakipuun 02.08.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[78].[3]

IV Lapset
1: Johan Johansson Broända. Talollinen. Mainitaan isäntänä Broändassa ainakin 1737-42 yhdessä langon Matts Mattssonin kanssa.[79] Katso myös 43.
1: Margareta Johansdotter Broända. Syntynyt (laskettu) 1710[71]. Kuollut lapsivuoteeseen 29.04.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[71]. Taulu 21.
Taulu 43

V. Maria Hansdotter. Syntynyt (laskettu) 1683[76]. Kuollut 02.11.1735 Kaarlela, Isokylä, Broända[76]. –Puoliso Johan Eriksson Kvikant;Broända. Syntynyt (laskettu) 1681[51]. Talollinen. Kuollut vanhuuteen 26.12.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[51]. Taulu 42.[9]

IV Lapset
Johan Johansson Broända. Talollinen. Katso myös 42.
Margareta Johansdotter Broända. Syntynyt (laskettu) 1710[71]. Kuollut lapsivuoteeseen 29.04.1752 Kaarlela, Isokylä, Broända[71]. Taulu 21.
Taulu 44

V. Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1702 Kaarlela[20]. Isä Taulu 88. –Puoliso Brita Mattsdotter. Syntynyt (laskettu) 1660[51]. Kuollut 14.08.1748 Kaarlela[2]. Taulu 45.[20]

IV Lapset
Lisa Danielsdotter Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1682[25]. Kuollut 02.01.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[25]. Katso myös 45.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1689 Kaarlela[9]. Katso myös 45.
Anna Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1690 Kaarlela[9]. Kuollut 06.05.1767 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 45.
Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1692 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[40]. Talollinen. Sotilastalonpoika Daniel Jubbila toivoi 1726 Kykyrin tilan yhdistämistä Jubbilaan, koska Kykyr oli ollut autiona 100 vuotta ja lupa myönnettiin. Tilajaettiin veljesten Danielin ja Johanin kesken. Ennen 1776 Kykyristä tuli jälleen itsenäinen tila.

Karjanhoidon ja maanviljelyn ollessa työvoimaa vaativaa, käytettiin usein myös lapsia apuna. Daniel Jubbilan käytettyä alle 7 vuotiaita pikkupoikia paimenpoikina, hän puolusteli sitä työvoiman puutteella. Oikeus vapautti hänet syytteestä mutta antoi hänelle varoituksen. Jo 1686 oli annettu määräys, että karjan paimentamiseen tuli käyttää mahdollisuuksien mukaan naisväkeä pikkulasten sijaan. Määräys uusittiin 1700-luvulla.[86] Kuollut 18.08.1775 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 45.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[20]. Kuollut 01.11.1767[20]. Taulu 22.
Taulu 45

V. Brita Mattsdotter. Syntynyt (laskettu) 1660[51]. Kuollut 14.08.1748 Kaarlela[2]. –Puoliso Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1702 Kaarlela[20]. Taulu 44.[20]

IV Lapset
Lisa Danielsdotter Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1682[25]. Kuollut 02.01.1766 Kaarlela, Vitsari, Fordell[25]. Katso myös 44.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1689 Kaarlela[9]. Katso myös 44.
Anna Danielsdotter Jubbila. Syntynyt noin 1690 Kaarlela[9]. Kuollut 06.05.1767 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 44.
Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt (laskettu) 1692 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[40]. Talollinen. Kuollut 18.08.1775 Kaarlela, Kirilahti, Jubbila[2]. Katso myös 44.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Syntynyt noin 1694 Kaarlela[20]. Kuollut 01.11.1767[20]. Taulu 22.
Taulu 46

V. Erik Holgersson Löf.[20] –Puoliso Lisa N.N. Kuollut 29.11.1734[89].[20]

IV Lapset
Karin Eriksdotter Löf. Syntynyt 05.12.1700 Uusikaarlepyy[20]. Kuollut noin 1790[20]. Taulu 23.[20]
Taulu 56

V. Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Syntynyt (laskettu) 1656 Himango[98]. Tuli Beltaren/Pelttarin (Silakan) tilalta ja muutti Vesteriin noin 1681 ja otti autiotilan haltuunsa. Isäntäluettelon mukaan tilan manttaali oli 1693 1/4 ja Antti oli isäntänä 1693 saakka.[99] Kuollut 29.12.1745 Kaarlela, Rödsö, Vester[100]. Isä Taulu 112. Äiti Taulu 113. –Puoliso Lisa Eriksdotter. Syntynyt noin 00.08.1657[101]. Kuollut 28.01.1733 Kaarlela, Rödsö, Vester[101]. Taulu 57.[9]

IV Lapset
Johan Andersson Vester. Syntynyt (laskettu) 1692[94]. Kuollut 12.11.1759 Kaarlela, Rödsö, Vester[96]. Taulu 28.
Taulu 57

V. Lisa Eriksdotter. Syntynyt noin 00.08.1657[101]. Kuollut 28.01.1733 Kaarlela, Rödsö, Vester[101]. –Puoliso Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Syntynyt (laskettu) 1656 Himango[98]. Kuollut 29.12.1745 Kaarlela, Rödsö, Vester[100]. Taulu 56.[9]

IV Lapset
Johan Andersson Vester. Syntynyt (laskettu) 1692[94]. Kuollut 12.11.1759 Kaarlela, Rödsö, Vester[96]. Taulu 28.
Taulu 60

V. Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1668 Veteli[105]. Otti haltuunsa autiona olleen Puusaaren tilan, jonka isäntänä hän oli 1690-1713. Muutti noin 1716 Kaarlelaan Vevarin tilalle.[106] Kuollut 23.02.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[105]. Isä Taulu 120. Äiti Taulu 121. –Puoliso 1:o 05.12.1687 Veteli Maria Antintytär Salo. Syntynyt noin 1668 Kaustinen. Kuollut 26.05.1697 Veteli. Taulu 61.[106] –Puoliso 2:o 30.11.1697 Veteli Maria Antintytär Store. Syntynyt noin 1662 Veteli. Kuollut 19.01.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[2].[106]

IV Lapset
1: Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Syntynyt 10.03.1695 Veteli, Puusaari[1]. Kuollut rintakipuun 31.10.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 30.
Taulu 61

V. Maria Antintytär Salo. Syntynyt noin 1668 Kaustinen. Hänelle luvattiin huomenlahjaksi 10 talaria ja hevonen.[106] Kuollut 26.05.1697 Veteli. Isä Taulu 122. Äiti Taulu 123. –Puoliso 05.12.1687 Veteli Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1668 Veteli[105]. Kuollut 23.02.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[105]. Taulu 60.[106]

IV Lapset
Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Syntynyt 10.03.1695 Veteli, Puusaari[1]. Kuollut rintakipuun 31.10.1761 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 30.
Taulu 62

V. Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[78]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[78]. –Puoliso 1:o N.N. Taulu 63.[9] –Puoliso 2:o Anna Larsdotter Bastubacka. Syntynyt noin 1693[9].[9]

IV Lapset
1: Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 31.
1: Maria Andersdotter. Syntynyt 21.04.1706[9]. Katso myös 63.
1: Brita Andersdotter. Syntynyt noin 1711[9]. Haudattu 30.08.1746 Alaveteli, Bastubacka[2]. Katso myös 63.
1: Margareta Andersdotter. Katso myös 63.
1: Lisa Andersdotter. Katso myös 63.
1: Karin Andersdotter. Syntynyt 08.03.1718[9].
1: Malin Andersdotter.
2: Lars Andersson Bastubacka. Syntynyt 24.03.1723 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 13.10.1723 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Anders Andersson Bastubacka. Syntynyt 30.03.1724 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 29.06.1724 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 05.05.1725 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 25.03.1727 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 18.08.1726 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 04.12.1726 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Matts Andersson Bastubacka. Syntynyt 07.09.1727 Alaveteli, Bastubacka[1].
2: Maria Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 01.01.1729 Alaveteli, Bastubacka[1].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 01.05.1730 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 20.06.1731 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Erik Andersson Bastubacka. Syntynyt 18.04.1731 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 00.07.1731 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Hans Andersson Bastubacka. Syntynyt 06.04.1732 Alaveteli, Bastubacka[1].
2: Kristina Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 12.05.1733 Alaveteli, Bastubacka[1].
2: Lars Andersson Bastubacka. Syntynyt 23.05.1735 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 09.11.1735 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Henrik Andersson Bastubacka. Syntynyt (kaksonen) 19.03.1736 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 10.04.1736 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Brita Andersdotter Bastubacka. Syntynyt (kaksonen) 19.03.1736 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 02.05.1736 Alaveteli, Bastubacka[2].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Syntynyt 10.10.1739 Alaveteli, Bastubacka[1]. Kuollut 00.11.1739 Alaveteli, Bastubacka[2].
Taulu 63

V. N.N. –Puoliso Anders Henriksson Bastubacka. Syntynyt (laskettu) 04.11.1672[78]. Kuollut (laskettu) 1741 Alaveteli, Bastubacka[78]. Taulu 62.[9]

IV Lapset
Anna Andersdotter Bastubacka . Syntynyt 11.1698[9]. Kuollut 27.01.1776 Kaarlela, Isokylä,Hannila[2]. Taulu 31.
Maria Andersdotter. Syntynyt 21.04.1706[9]. Katso myös 62.
Brita Andersdotter. Syntynyt noin 1711[9]. Katso myös 62.
Margareta Andersdotter. Katso myös 62.
Lisa Andersdotter. Katso myös 62.
Taulu 64

VI. Jöns Andersson Kåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Borgin isäntänä 1674-79. Mainitaan oikeustapauksessa kun hän syytti kalastuskuntaansa siitä, että se oli piilottanut yhden hänen silakkatynnyreistään. Oli tavallista, että useat talonpojat varustivat yhdessä veneen ja jakoivat saaliin. Erään kalastusmatkan aikana Jöns Borg oli joutunut jäämään pois ja väitti, että silloin mainittu rikos oli tapahtunut. Muut kalastajat vapautettiin kuitenkin kaikista epäilyistä Borgin piikan Annikan todistuksen perusteella.

Jöns mainitaan myös 1679 kun Kristoffer Mattsson Vittsarista teki valituksen padosta, joka vahingoitti hänen niittyjään. Kävi ilmi, että Jöns oli yhdessä Matts Bertilsson Puntuksen kanssa etsinyt myllynpaikkoja ja 1671 löytänyt paikan Haukikoskessa, joka oli yleinen koski. He olivat raivanneet koskea ja rakentaneet myllyn, joka käynnistyi 1677. Ainoa kulkutie myllylle oli Kristoffer Mattssonin niityn kautta. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti, että uusi mylly sai jäädä paikalleen ja kaksi lautamiestä tutkisi miten tie parhaiten vedettäisiin.[22][20] Isä Taulu 128. –Puoliso 1:o Margareta Larsdotter.[23] –Puoliso 2:o Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[24]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[24]. Taulu 65.[3]

V Lapset
1: Anna Jönsdotter Borg. Syntynyt noin 1662[23].
1: Maria Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1663[25]. Kuollut 02.02.1747[25].
2: Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[16]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[16]. Taulu 32.
2: Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[26]. Vielä 1700-luvulla esiintyi noituutta ja taikauskoa. Karin oli sairauden vuoksi kääntynyt Anna Kumpilaisen puoleen vuonna 1702 sanoen, että mikäli sairaus oli Jumalan langettama, hän kantaisi sen, mutta mikäli se oli ilkeiden ihmisten aiheuttama, hän haluaisi parannuksen. Karin oli antanut Annalle 12-äyrisen rahan, jonka jälkeen Anna oli kuivan puukappaleen avulla kyennyt vahvistamaan, että vaivat johtuivat ilkeistä ihmisistä. Sitten Anna kylvetti Karinin, joka sen jälkeen palasi kotiinsa, muttei tuntenut olonsa parantuneen. Joitakin päiviä myöhemmin Anna tuli hänen kotiinsa ja käski hänen juoda paloviinaa, johon oli sekoitettu yrttejä ja hieroi hänen selkäänsää rasvamöhkäleellä. Tämän käsittelyn jälkeen Karin oli tuntenut voivansa paremmin, mutta Anna tuomittiin tämän hänen kolmannen kerran rikoksesta 40 hopeatalariin sekä julkiseen rippiin ja anteeksipyyntöön. Karin puolestaan tuomittiin kuuteen hopeatalariin sekä julkiseen rippiin ja anteeksipyyntöön.[27] Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[26]. Katso myös 65.
Taulu 65

VI. Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[24]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[24]. Isä Taulu 130. Äiti Taulu 131. –Puoliso Jöns Andersson Kåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Taulu 64.[20][3]

V Lapset
Johan Jönsson Borg. Syntynyt (laskettu) 1667[16]. Talollinen;laivanrakennusmestari;lautamies. Kuollut 29.03.1724 Kaarlela, Palo, Borg[16]. Taulu 32.
Karin Jönsdotter Borg. Syntynyt (laskettu) 1673[26]. Kuollut 04.12.1737 Kaarlela, Vittsari, Stormhonga[26]. Katso myös 64.
Taulu 66

VI. Matts Mattsson Honga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Hongan tilan isäntänä ainakin 1674-99. Hänen poikansa (?) Hans Mattsson mainitaan isäntänä 1705-13. Matts sakotettiin yhdessä muiden talonpoikien kanssa 1673 kun he olivat rakentaneet kalapatoja Palon ja Vetelin sillan välille ja joutuivat perkamaan laivaväylää. Poika Hans nimitettiin paljon myöhemmin vuonna 1704 tarkastamaan väyliä ja rankaisemaan rikkeiden tekijöitä.[33] Isä Taulu 132. Äiti Taulu 133. –Puoliso Klara Mattsdotter. Taulu 67.[20]

V Lapset
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1675[18]. Kuollut 17.01.1748 Kaarlela, Palo, Borg[18]. Taulu 33.
Hans Mattsson Storhonga. Katso myös 67.
Taulu 67

VI. Klara Mattsdotter. –Puoliso Matts Mattsson Honga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Taulu 66.[20]

V Lapset
Karin Mattsdotter Storhonga. Syntynyt (laskettu) 1675[18]. Kuollut 17.01.1748 Kaarlela, Palo, Borg[18]. Taulu 33.
Hans Mattsson Storhonga. Katso myös 66.
Taulu 72

VI. Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[47]. Isokainun isäntä 1636-76. Lautamies 1668-86. Yritti yhdessä muiden lautamiesten kanssa saada parannusta autiotilojen verotuskäytäntöön, jota he moittivat huonoksi. He joutuivat kuitenkin polvillaan pyytämään vouti Willinghausenilta anteeksi hätiköityja syytöksiään.

Juho oli yritteliäs mies. Hän sahasi Karjalankoskella enemmän lautoja kuin kukaan muu pitäjän yläosassa, paljon yli sallitun määrän. Useita talollisia uhattiin ankarilla sakoilla, mutta tällä kerralla vapaaherra Banér tyytyi siihen, että osa ylimääräisestä laudasta luovutettiin käytettäväksi hänen Hakalahden tilallaan.[48] Haudattu 05.04.1703 Veteli, Isokainu[49]. Isä Taulu 144. –Puoliso Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[20]. Taulu 73.[43]

V Lapset
Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[50]. Mainitaan Meriläisen tilalla 1675-77.[50] Katso myös 73.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Syntynyt (laskettu) 1638 Veteli, Isokainu[51]. Talollinen;sotilas;kirkkoisäntä. Hänen kohtalonsa ei näyttänyt hyvältä kun hänet määrättiin sotilaaksi. Hän palasi kuitenkin onnellisesti kotiin 1670-luvun puolivälissä ja otti vastaan Kainu-tilan isännyyden 1677 ja jatkoi 1691 saakka. Hänet mainitaan 1693 oikeuden pöytäkirjassa, että hänellä oli 8 vuotta aikaisemmin ollut 500 taalaria velkaa, mutta maksanut kaiken takaisin Jumalan avulla ja kovalla työllä. Vuonna 1697 kun oli pula-aika löydettiin nälkään kuolleita kappelinkujilla. Kuolleiden kirjoissa mainitaan silloin, että Kaapriel Kainu oli valmistanut kirstun heinäkuun 11. päivänä haudatulle kerjääjälapselle. Todennäköisesti hän teki myös vaimolleen Riitalle kirstun,tämän kuolltua samana vuonna.

Kaapriel valittiin kirkkoisännäksi 1712-14. Isovihan aikana hän piilotti seurakunnan puolesta rahaa erääseen hautaan kun kosakit olivat tulossa. Kirkonkellot kätkettiin joentörmään ja kirkkovaatteet kirkon tukipilareihin. Vihollisten lähdettyä Kaapriel nouti rahat ja lainasi ne vihollisen ryöstämille talonpojille, jotka siten pystyivät ostamaan siemenviljaa ja aloittaa alusta. Sota oli kuitenkin pitkään läsnä ja hänen kaimansa, pojanpoika menehtyivät Norjan tuntureilla 1718-19. Kaapriel muuttti vanhoilla päivillään poikansa Kustaan luokse Pedersören Kristolaan,missä hän kuoli.[52] Kuollut 26.05.1726 Pedersöre, Pännäinen[51]. Katso myös 73.
Anna Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu[50]. Kuollut 01.05.1701[50]. Katso myös 73.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu. Talollinen. Kaukon tilan isäntä 1690-1700 ostettuaan 13.3.1686 rovasti Falanderilta 2/4 manttaalia tilasta, joka sijaitsi Korpilahdessa Kaarlelan pitäjässä. Vuonna 1700 hän osti Strangin tilan Palon kylässä samassa pitäjässä ja poika Lauri otti vastaan Kaukon isännyyden.

Kauko-nimi, mikä viittaa johonkin kaukaiseen tulee oletettavasti niiltä uudisasukkailta, jotka tulivat seudulle Hämeestä tai Satakunnasta 1500-luvulla. Ensimmäinen tunnettu isäntä oli Lars Kauko, joka siis ei ollut sukua Antille, esiintyi 1547 nimellä Lars Kaucko, 1549 Kaukell, 1550 Kankin, 1551-53 Lasse Kauko ja 1556 Kauko. Lars Henriksson Kauko mainitaan 1553, 1554 ja 1556 hyljeveneen päällikkönä. Vuonna 1554 venekunta sai 20 hyljettä. Yhdessä veneessä oli normaalisti 4-9 miestä ja saalis jaettiin.[53] Kuollut Isovihan aikana Kaarlela, Palo, Strang[50]. Katso myös 73.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[43]. Taulu 36.
N.N. Juhontytär Isokainu. Taulu 123.
Taulu 73

VI. Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[20]. Haudattu 14.04.1678 Veteli, Isokainu[2]. Isä Taulu 146. Äiti Taulu 147. –Puoliso Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[47]. Taulu 72.[43]

V Lapset
Liisa Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1629 Veteli, Isokainu[50]. Katso myös 72.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Syntynyt (laskettu) 1638 Veteli, Isokainu[51]. Talollinen;sotilas;kirkkoisäntä. Kuollut 26.05.1726 Pedersöre, Pännäinen[51]. Katso myös 72.
Anna Juhontytär Isokainu. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu[50]. Kuollut 01.05.1701[50]. Katso myös 72.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Syntynyt noin 1640 Veteli, Isokainu. Talollinen. Kuollut Isovihan aikana Kaarlela, Palo, Strang[50]. Katso myös 72.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Syntynyt noin 1650 Veteli, Isokainu[43]. Taulu 36.
Taulu 74

VI. Juho Hannunpoika Nikula. Syntynyt (laskettu) 1631 Kaustinen[59]. Kuollut 03.04.1687 Kaustinen, Nikula[59]. Isä Taulu 148. Äiti Taulu 149. –Puoliso Riitta Martintytär. Kuollut noin 1693 Kaustinen, Nikula[37]. Taulu 75.[60]

V Lapset
Riitta Juhontytär Nikula. Syntynyt 20.03.1658 Kaustinen[46]. Kuollut 20.12.1724 Kaustinen, Nikula[2]. Taulu 37.
Maalin Juhontytär Nikula. Syntynyt noin 1666 Kaustinen[61]. Kuollut 10.12.1727[61]. Katso myös 75.
Taulu 75

VI. Riitta Martintytär. Kuollut noin 1693 Kaustinen, Nikula[37]. –Puoliso Juho Hannunpoika Nikula. Syntynyt (laskettu) 1631 Kaustinen[59]. Kuollut 03.04.1687 Kaustinen, Nikula[59]. Taulu 74.[60]

V Lapset
Riitta Juhontytär Nikula. Syntynyt 20.03.1658 Kaustinen[46]. Kuollut 20.12.1724 Kaustinen, Nikula[2]. Taulu 37.
Maalin Juhontytär Nikula. Syntynyt noin 1666 Kaustinen[61]. Kuollut 10.12.1727[61]. Katso myös 74.
Taulu 84

VI. Erik Mikaelsson(?). Isä Taulu 168. Äiti Taulu 169. –Puoliso Elisabet N.N. Taulu 85.[80]

V Lapset
Johan Eriksson Kvikant;Broända. Syntynyt (laskettu) 1681[51]. Talollinen. Kuollut vanhuuteen 26.12.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[51]. Taulu 42.
Taulu 85

VI. Elisabet N.N. –Puoliso Erik Mikaelsson(?). Taulu 84.[80]

V Lapset
Johan Eriksson Kvikant;Broända. Syntynyt (laskettu) 1681[51]. Talollinen. Kuollut vanhuuteen 26.12.1769 Kaarlela, Isokylä, Broända[51]. Taulu 42.
Taulu 88

VI. Daniel Hansson Jubbila. Talollinen. Tilannimi Jubbila on oletettavasti syntynyt etunimestä Jobbe. Ensimmäinen tunnettu isäntä oli Per Olofsson Jobbe 1547-76. Daniel Hansson oli isäntänä 1635-74 ja seurasi Henrik Olofssonia (1626-34. Ei ole tiedossa oliko Daniel sukua edellisille isännille.[87]

V Lapset
Daniel Danielsson Jubbila. Syntynyt noin 1660 Kaarlela. Kuollut noin 1702 Kaarlela[20]. Taulu 44.
Johan Danielsson Jubbila. Talollinen. Jubbilan isäntänä 1674-95. Vuonna 1697 talonpoikien oli katovuoden 1695 jälkeen ostettava viljaa. Kokkolan porvarit lastasivat neljä laivaa puutavaralla ja laudoilla purjehtiakseen Liivinmaalle myymään lastin ja ostamaan viljaa, mutta olivat epäröiviä. Siksi lainasivat mm. talonpojat Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga ja Johan Danielsson Jubbila raatimies Anders Kalmilta 200 dr kmt viljan hankkimiseen.[88]
Taulu 112

VI. Niilo Simonpoika Beltare. talollinen;lautamies. Isäntänä 1670-75 Pelttarin/Beltarin tilalla, jota myöhemmin kutsuttiin Silakaksi.[95] Isä Taulu 224. –Puoliso Maria Pentintytär. Taulu 113.[20]

V Lapset
Jaakko Niilonpoika Silakka. Talollinen. Silakan, entisen Beltarin tilan isäntä 1674-95. Hankki 1695 Tidemanin tilan (!/4 manttaalia), joka kuului Silakkaan ainakin vuoteen 1734 saakka.[95] Katso myös 113.
Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Syntynyt (laskettu) 1656 Himango[98]. Kuollut 29.12.1745 Kaarlela, Rödsö, Vester[100]. Taulu 56.
Taulu 113

VI. Maria Pentintytär. –Puoliso Niilo Simonpoika Beltare. talollinen;lautamies. Taulu 112.[20]

V Lapset
Jaakko Niilonpoika Silakka. Talollinen. Katso myös 112.
Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Syntynyt (laskettu) 1656 Himango[98]. Kuollut 29.12.1745 Kaarlela, Rödsö, Vester[100]. Taulu 56.
Taulu 120

VI. Kaapo Ollinpoika Torppa. Syntynyt noin 1609[107]. Torpan isäntänä 1636-48. Osallistui Vetelin kirkon rakentamiseen. Kun lupa saatiin kirkon rakentamiseen Kaarlelan pitäjän pohjoiseen osaan, syntyi heti riita Kaustisen ja Vetelin välille siitä, mihin kirkko rakennettaisiin. Perinnetietojen mukaan kirkon saisi se kylä, jossa ensimmäinen kuolintapaus sattuisi. Legendan mukaan kuoli Kaustisilla ensimmäisenä mustalaislapsi, mutta veteliläiset varastivat ruumiin yöllä, kaivoivat haudan oman kappelin kivijalan sisäpuolelle ja hakivat Kaarelasta papin siunaamaan ruumiin. Ilmari Wirkkala väittää, että Kaapo Torppa oli yksi "ruumiinanastajista" ja sai palkkioksi kuvansa saarnatuolin jalustaan. Kappeli rakennettiin 1639.

Kaapo mainitaan 1642 kun hän haastoi Klemetti Yrjönpoika Pulkkisen siitä, että hän oli kaatanut ja pitänyt itsellään karhun, jonka he olivat yhdessä ajanut pesästä. Haaste hylättiin oikeudessa.[107] Kuollut 25.03.1697 Veteli,Torppa[108]. Isä Taulu 240. –Puoliso 1:o N.N. Larsdotter. Kuollut noin 1668 Vetil[110]. Taulu 121.[109] –Puoliso 2:o Kaarina Matintytär Virkkala. Syntynyt noin 1622 Kaustinen [109]. Kuollut 13.06.1697 Veteli[111].[109]

V Lapset
1: Juha Kaaponpoika Torppa. Kuollut 24.10.1736 Veteli, Torppa[112]. Katso myös 121.
1: Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1668 Veteli[105]. Kuollut 23.02.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[105]. Taulu 60.
Taulu 121

VI. N.N. Larsdotter. Kuollut noin 1668 Vetil[110]. Isä Taulu 242. –Puoliso Kaapo Ollinpoika Torppa. Syntynyt noin 1609[107]. Kuollut 25.03.1697 Veteli,Torppa[108]. Taulu 120.[109]

V Lapset
Juha Kaaponpoika Torppa. Kuollut 24.10.1736 Veteli, Torppa[112]. Katso myös 120.
Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Syntynyt (laskettu) 1668 Veteli[105]. Kuollut 23.02.1729 Kaarlela, Linnusperä, Vevar[105]. Taulu 60.
Taulu 122

VI. Antti Laurinpoika Salo . –Puoliso N.N. Juhontytär Isokainu. Taulu 123.[106]

V Lapset
Maria Antintytär Salo. Syntynyt noin 1668 Kaustinen. Kuollut 26.05.1697 Veteli. Taulu 61.
Juho Antinpoika Salo. Syntynyt noin 1660 Kaustinen. Talollinen. Isäntä 1702-26. Kuollut 16.04.1726 Veteli,Huhtakoski. Katso myös 123.
Taulu 123

VI. N.N. Juhontytär Isokainu. Isä Taulu 72. –Puoliso Antti Laurinpoika Salo . Taulu 122.[106]

V Lapset
Maria Antintytär Salo. Syntynyt noin 1668 Kaustinen. Kuollut 26.05.1697 Veteli. Taulu 61.
Juho Antinpoika Salo. Syntynyt noin 1660 Kaustinen. Talollinen. Kuollut 16.04.1726 Veteli,Huhtakoski. Katso myös 122.
Taulu 128

VII. Anders Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1597[20]. Talollinen. Kålan isäntänä 1653-74. Vaikka isä Jöns Jönsson mainitaan isäntänä 1650 saakka Anders esiintyy jo 1616-18. Silloin olivat monet suuret tilat Kaarlelassa osoitettu sotajohdolle siten, että talonpoika huolehti tilasta ja sotilas sai verotuoton kruunun sijasta. Yhden manttaalin suuruista Kålan tilaa viljeli Anders Jönsson ja vero meni pyövelille, vääpeli Anders Olofssonille.[28] Isä Taulu 256.

VI Lapset
Matts Andersson Kåla. Syntynyt noin 1630. Talollinen;lautamies. Kålan isäntänä 1671-91. Lautamiehenä 1674-95.[29]
Jöns Andersson Kåla;Borg. Syntynyt noin 1640 Kaarlela, Kirilahti, Kåla. Talollinen. Taulu 64.[20]
Taulu 130

VII. Per Jönsson.[20] –Puoliso Anna Hansdotter Borg. Taulu 131.[20][20]

VI Lapset
Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[24]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[24]. Taulu 65.
Taulu 131

VII. Anna Hansdotter Borg.[20] Isä Taulu 262. –Puoliso Per Jönsson. Taulu 130.[20][20]

VI Lapset
Barbro Persdotter. Syntynyt (laskettu) 1640[24]. Kuollut 04.05.1729 Kaarlela, Palo, Borg[24]. Taulu 65.
Taulu 132

VII. Matts Mattsson Vikar;Honga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[20]. Kuollut ennen 1697 Kaarlela, Vitsari, Honga[20]. Isä Taulu 264. –Puoliso Lisa Jönsdotter. Kuollut ennen 1697 Kaarlela, Vitsari, Honga[20]. Taulu 133.[20]

VI Lapset
Matts Mattsson Honga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Taulu 66.
Kristoffer Mattsson Honga. Syntynyt noin 1645[34]. Talollinen. Kristoffer oli joidenkin lähteiden mukaan aviossa Anna Kristoffersdotterin kanssa n. 1672 ja toisten mukaan Karin (Klara) Larsdotterin kanssa. Toistaiseksi ovat siis sekä vaimot että lapset varmuudella selvittämättä. Kuolleiden luettelon mukaan kuoli 16.2.1735 "Clara, Christoffer Hångas enkia". On mahdollista, että Kristoffer oli ensin aviossa Annan ja myöhemmin Klaran kanssa.[35] Kristoffer Mattsson Honga mainitaan 1682, kun Tomas Persson Emet valitti, että Kristoffer oli kaatanut sahatukkeja Tomasin talon läheltä ja tuomittiin luovuttamaan yli puolet siitä Emetille. Tuomio oli merkillinen, koska metsä oli pitäjän yhteinen. Kristoffer mainitaan myös 1696 kun hän Linnusperän talollisen Johan Andersson Storin "päivämiehenä" oli ostanut kaksi mastopuuta Storin rakenteilla olevaan laivaan. Myyjä, Matti Erkinpoika Löija Räyringistä huomasi, että ostaja oli ottanut yhden hänen omista mastopuista ja Stor tuomittiin korvaamaan 16 hopeatalaria. Samana vuonna kauppias Henrik Hoffren oli tehnyt Johan Jakobsson Lidslen kanssa sopimuksen 8 ½ syliä pitkästä laivasta, mutta ei ollut tyytyväinen toimittajaan ja sopi sen vuoksi Kristoffer Mattsson Hongan kanssa työn loppuun saattamiseksi. Vuonna 1697 talonpoikien oli vielä vuoden 1695 katovuoden jälkeen hankittava viljaa ulkomailta. Kokkolan porvarit lastasivat neljä laivaa puutavaralla ja laudoilla purjehtiakseen Liivinmaalle myymään puutavaran ja ostamaan viljaa, mutta empivät. Sitten mm. talonpojat Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga ja Johan Danielsson Jubbila lainasivat raatimies Anders Kalmilta 200 kuparitaalaa viljan ostamista varten.[36] Katso myös 133.
Taulu 133

VII. Lisa Jönsdotter. Kuollut ennen 1697 Kaarlela, Vitsari, Honga[20]. –Puoliso Matts Mattsson Vikar;Honga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[20]. Kuollut ennen 1697 Kaarlela, Vitsari, Honga[20]. Taulu 132.[20]

VI Lapset
Matts Mattsson Honga. Syntynyt noin 1640. Talollinen. Taulu 66.
Kristoffer Mattsson Honga. Syntynyt noin 1645[34]. Talollinen. Katso myös 132.
Taulu 144

VII. Heikki Mikonpoika Isokainu. Syntynyt noin 1570 Veteli[43]. Isokainun tilan isäntänä 161-1633. Tila oli jaettu 1616 veljeksille Heikille ja Ollille, joka oli ensin Kainun isäntänä ennen jakoa 1607-1615 ja sen jälkeen Vähäkainun isäntänä 1616-1626. Olli myi 1636 osuutensa Erkki Olavinpoika Torpalle ja muutti poikansa Mikon luokse Hopsalan Bjongiin Kruunupyyssä. Heikki mainitaan eräässä oikeuden pöytäkirjassa kun hän oli riidellyt 1630 Hannu Antinpoika Långin kanssa eräästä niitystä.[47] Isä Taulu 288.

VI Lapset
Juho Heikinpoika Isokainu. Syntynyt noin 1612 Veteli, Kainu[47]. Taulu 72.
Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Syntynyt (laskettu) 1622 Veteli, Isokainu[18]. Eräs Heikki Erkinpoika (Salo no.3?) Kaustisilla sai sakot 1673 koska hän oli saanut lapsen Saara Klemetintytär Pulkkisen kanssa Räyringistä. Isä Erkki Heikinpoika (?) tuomittiin samoilla käräjillä maksamaan Saaralle puolen vuoden palkan, mikä viittaa siihen, että piika olisi irtisanottu laittomasti.[54] Kuollut 31.03.1695 Kaustinen, Isosalo[2].
Taulu 146

VII. Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1583[20]. –Puoliso Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[20]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[20]. Taulu 147.

VI Lapset
Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[20]. Taulu 73.
Taulu 147

VII. Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[20]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[20]. Isä Taulu 294. –Puoliso Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1583[20]. Taulu 146.

VI Lapset
Riitta Erkintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1612 Halsua[20]. Taulu 73.
Taulu 148

VII. Hannu Martinpoika Nikula. Talollinen;lautamies;neljänneskuntamies. Lautamies Kaustisilla, todennäköisesti myös neljänneskuntamies, koska häntä kutsutaan "mätismaniksi" (mittamies) kun hän oli unohtanut suorittaa keräämiään saamisia vouti Antti Maunonpojalle. Neljänneskuntamies oli nimismiehen apulainen verojen perinnässä. Nämä miehet olivat nimismiehen tavoin varakkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Vuonna 1638 hän on allekirjoittanut Kaarlelan kunnan kirkkotilit toisena niistä edustajista, jotka eivät olleet Kokkolan kaupungista vaan sen lähiympäristöstä eli "Markenista". Vuodesta 1640 Kälviä ja "Marken" muodostivat oman kirkollisen itsehallintoalueen.[62] Kuollut 15.06.1679 Kaustinen, Nikula[2]. –Puoliso Reetta Matintytär Nikula. Kuollut 22.02.1674 Kaustinen[63]. Taulu 149.[2]

VI Lapset
Juho Hannunpoika Nikula. Syntynyt (laskettu) 1631 Kaustinen[59]. Kuollut 03.04.1687 Kaustinen, Nikula[59]. Taulu 74.
Taulu 149

VII. Reetta Matintytär Nikula. Kuollut 22.02.1674 Kaustinen[63]. Isä Taulu 298. –Puoliso Hannu Martinpoika Nikula. Talollinen;lautamies;neljänneskuntamies. Kuollut 15.06.1679 Kaustinen, Nikula[2]. Taulu 148.[2]

VI Lapset
Juho Hannunpoika Nikula. Syntynyt (laskettu) 1631 Kaustinen[59]. Kuollut 03.04.1687 Kaustinen, Nikula[59]. Taulu 74.
Taulu 168

VII. Mikael N.N?. –Puoliso Margareta N.N?. Taulu 169.[81]

VI Lapset
Erik Mikaelsson(?). Taulu 84.
Taulu 169

VII. Margareta N.N?. –Puoliso Mikael N.N?. Taulu 168.[81]

VI Lapset
Erik Mikaelsson(?). Taulu 84.
Taulu 224

VII. Simo Antinpoika Beltare. Syntynyt noin 1589[20]. Isäntänä Pelttarissa/Beltarissa, joka myöhemmin kutsuttiin Silakaksi. Tilalla oli silloin 3/8 manttaalia.[95] Isä Taulu 448.

VI Lapset
Niilo Simonpoika Beltare. talollinen;lautamies. Taulu 112.
Taulu 240

VII. Olli Ollinpoika Torppa. Syntynyt noin 1570[113]. Torpan isäntä 1603-35. Mainitaan kun hän joutui maksamaan sakkoja 6 talaria 4.8.1628 siitä, että hän oli käyttäytynyt epäoikeudenmukaisesti Hannu Nuutinpoika Räfiä (Kettu) kohtaan.

Sigurd Nylundin mukaan on mahdollista, että hän oli tullut Evijärveltä, jossa veroluetteloiden mukaan oli esiintynyt Olof Olofsson ja tämän isä Olof Larsson, joka todennäköisesti alunperin oli tullut Pedersören Katternöstä.[113]

VI Lapset
Kaapo Ollinpoika Torppa. Syntynyt noin 1609[107]. Kuollut 25.03.1697 Veteli,Torppa[108]. Taulu 120.
Taulu 242

VII. Lars Olofsson. Asui Teerijärvellä.[109]

VI Lapset
N.N. Larsdotter. Kuollut noin 1668 Vetil[110]. Taulu 121.
Taulu 256

VIII. Jöns Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1575[20]. Talollinen;lautamies. Kålan isäntä 1605-50. Lautamiehenä 1629-50. Mainitaan lautamiehenä mm. 1643 kun hän yhdessä muiden lautamiesten kanssa valittiin aitausten tarkastamiseen, koska ne olivat usein määräysten vastaisia.[30] Isä Taulu 512.

VII Lapset
Anders Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1597[20]. Talollinen. Taulu 128.
Taulu 262

VIII. Hans Jönsson Borg. Talollinen. Borg on ilmeisesti kuulunut vanhastaan Kaarlelan Haukilahden kylään ja myöhemmin Palon kylään. Hans Jönsson oli isäntänä 1602-1650.[32]

VII Lapset
Anna Hansdotter Borg. Taulu 131.[20]
Taulu 264

VIII. Matts Andersson Vikar. Syntynyt noin 1569 Kruunupyy, Vikars[37]. Talollinen. Isäntänä Vikarsin tilalla 1624-41.[20] Kuollut noin 1629[37]. Isä Taulu 528.

VII Lapset
Matts Mattsson Vikar;Honga. Syntynyt noin 1620 Kruunupyy, Vikars[20]. Kuollut ennen 1697 Kaarlela, Vitsari, Honga[20]. Taulu 132.
Taulu 288

VIII. Mikko Ollinpoika Kainu. Syntynyt noin 1530 Veteli[20]. Kainun tilan isäntä Vetelissä 1578-1606. Birger Lindqvistin selvityksen mukaan on mahdollista, että isä Olli oli isäntänä 1598 saakka. Mikko oli jakamattoman tilan viimeinen isäntä. 1616 se jaettiin Mikon poikien Ollin ja Heikin välillä.[55] Isä Taulu 576.

VII Lapset
Heikki Mikonpoika Isokainu. Syntynyt noin 1570 Veteli[43]. Taulu 144.
Taulu 294

VIII. Heikki Erkinpoika Bastubacka. Syntynyt noin 1560[20]. Isä Taulu 588.

VII Lapset
Kaarina Heikintytär Bastubacka. Syntynyt noin 1594[20]. Kuollut 15.02.1684 Veteli[20]. Taulu 147.
Taulu 298

VIII. Matti Laurinpoika Nikula. Isä Taulu 596.

VII Lapset
Reetta Matintytär Nikula. Kuollut 22.02.1674 Kaustinen[63]. Taulu 149.
Taulu 448

VIII. Antti Maunonpoika Beltare. Isäntänä Pelttarissa/Beltarissa ainakin 1629-34. Tila verotettiin silloin ½ manttaalin edestä.[95] Isä Taulu 896.

VII Lapset
Simo Antinpoika Beltare. Syntynyt noin 1589[20]. Taulu 224.
Taulu 512

IX. Jöns Nilsson Kåla. Talollinen. Kålan isäntänä 1602-03. Tilan nimi tulee oletettavasti hiili-sanasta (ruotsiksi kol). Todennäköisesti tilalla on aiemmin poltettu hiiltä ja tila tai sen isäntä on saanut lisänimen Kolare, josta sitten on muodostunut Kåla.[31]

VIII Lapset
Jöns Jönsson Kåla. Syntynyt noin 1575[20]. Talollinen;lautamies. Taulu 256.
Taulu 528

IX. Anders Andersson Vikar . Syntynyt noin 1540 Kruunupyy, Vikars[37]. Isä Taulu 1056.

VIII Lapset
Matts Andersson Vikar. Syntynyt noin 1569 Kruunupyy, Vikars[37]. Talollinen. Kuollut noin 1629[37]. Taulu 264.
Taulu 576

IX. Olli Kreunpoika Kainu. Syntynyt noin 1510 Veteli[20]. Kainun tilan isäntä 1556-1598. Hän oli toiseksi varakkain tilallinen Ylivetelissä. Varakkain oli Luomalan isäntä Kaustisilla. Kun hänet ensin mainitaan asiakirjoissa hänellä oli kaksi hevosta, viisi lehmää, yksi vasikka, kymmenen lammasta ja yksi sika. 1598 lehmien määrä oli noussut kahteenkymmeneen ja verotuksessa 1608 oli Kainulla Kaarlelan kunnan yläosan korkein verotusluku[56]. Isä Taulu 1152.

VIII Lapset
Mikko Ollinpoika Kainu. Syntynyt noin 1530 Veteli[20]. Taulu 288.
Taulu 588

IX. Erkki Bastubacka. Syntynyt noin 1530[20].

VIII Lapset
Heikki Erkinpoika Bastubacka. Syntynyt noin 1560[20]. Taulu 294.
Taulu 596

IX. Lars Nilsson Backala. Isä Taulu 1192.

VIII Lapset
Matti Laurinpoika Nikula. Taulu 298.
Taulu 896

IX. Martti Laurinpoika Beltare. Beltare eli Pelttari Kaarlelan Rödsössä mainitaan tilana 1549-51 Olof Beltaren ollessa isäntänä.[102] Isäntänä Pelttarin/Beltarin tilalla 1607-27. Mainitaan leskenä 1611, kyvyttömänä 1618 ja tila autiona 1620 ilmeisesti syystä, että ei kyetty maksamaan verojaan. Sukulaisuus aikaisempien isäntien kanssa ei ole selvillä.[95]

VIII Lapset
Antti Maunonpoika Beltare. Taulu 448.
Taulu 1056

X. Anders Olofsson Vikar. Syntynyt noin 1510 Kruunupyy, Vikars[37]. Talollinen. Asui Kruunupyyjoen pohjoispuolella Pårasissa ja mainitaan 1544, kun hän tuomittiin sakkoihin otettuaan käyttöönsä Olof Elofssonille kuuluvan niityn.[38] Isä Taulu 2112.

IX Lapset
Anders Andersson Vikar . Syntynyt noin 1540 Kruunupyy, Vikars[37]. Taulu 528.
Taulu 1152

X. Kreus (Grels) (Mikonpoika?). Syntynyt noin 1490[57]. Mahdollisesti isäntänä tilalla, joka myöhemmin kutsuttiin Kainuksi ajalla 1553-1555. Hän on voinut olla Mikko Ollinpoika Koiran poika mutta se on toistaiseksi todistamatta varmuudella. Viitteenä on se, että hänenellä on Mikko-niminen poika. Hänen poikansa ovat todistetusti asuneet tilalla. Olli Kreunpoika oli isäntänä 1556 alkaen.[57] Isä Taulu 2304.

IX Lapset
Olli Kreunpoika Kainu. Syntynyt noin 1510 Veteli[20]. Taulu 576.
Taulu 1192

X. Nils Olofsson Backala. NIlsin veli Gabriel vastaanotti Backalan isännyyden 1645-74 ja Nils hakeutui ilmeisesti Kaustisille. On kuitenkin mahdollista, ettei hän itse muuttanut, vaan hänen poikansa Lars, joka muutti tilalle, jota sitten kutsuttiin Nikulaksi.[64] Isä Taulu 2384.

IX Lapset
Lars Nilsson Backala. Taulu 596.
Taulu 2112

XI. Olof Vikar . Syntynyt noin 1470[37].

X Lapset
Anders Olofsson Vikar. Syntynyt noin 1510 Kruunupyy, Vikars[37]. Talollinen. Taulu 1056.
Taulu 2304

XI. Mikko Ollinpoika Koira. Syntynyt noin 1474 Veteli[20]. Ensimmäinen tunnettu isäntä tilalla, joka myöhemmin kutsuttiin Kainuksi.[58] Isä Taulu 4608.

X Lapset
Kreus (Grels) (Mikonpoika?). Syntynyt noin 1490[57]. Taulu 1152.
Taulu 2384

XI. Olof Sigfridsson Backala. Isäntänä 1622-42 Backalan tilalla, joka myöhemmin kulki Sipola-nimellä.[65] Isä Taulu 4768.

X Lapset
Nils Olofsson Backala. Taulu 1192.
Taulu 4608

XII. Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Syntynyt noin 1454 Veteli[20].[56] Isä Taulu 9216.

XI Lapset
Mikko Ollinpoika Koira. Syntynyt noin 1474 Veteli[20]. Taulu 2304.
Taulu 4768

XII. Sigfrid Olofsson Backala. Backalan isäntä 1583-1620. Tila tunnettiin Backala-nimellä aina 1600-luvun lopulle, mutta myöhemmin Sipolana. On todennäköistä, että Sipola on saanut nimensä Sigfridistä, eli Sipistä. Sipola tilannimenä esiintyy ensimmäisen kerran 1695 myllytulli- ja henkiluetteloissa.[65] Isä Taulu 9536.

XI Lapset
Olof Sigfridsson Backala. Taulu 2384.
Taulu 9216

XIII. Ragvald Koiraniemi.[56]

XII Lapset
Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Syntynyt noin 1454 Veteli[20]. Taulu 4608.[56]
Taulu 9536

XIII. Olof Nilsson Backala. Backalan isäntä 1557-82. Tila tunnettiin myöhemmin Sipolana, todennäköisesti hänen poikansa Sigfridin (Sipin) mukaan. Olof kutsutaan 1566 nimellä Myllar, mikä viittaa siihen, etä hän oli myös mylläri ja omisti myllyn. Tämä vahvistetaankin asiakirjoissa, joissa hän on myllynomistajien joukossa 1568-71.[65] Isä Taulu 19072.

XII Lapset
Sigfrid Olofsson Backala. Taulu 4768.
Taulu 19072

XIV. Nils Olofsson Backala. Nils Olofsson oli ensimmäinen tunnettu isäntä Kaarlelan Backalan tilalla 1547-52. Hänellä oli ilmeisesti ainakin Lars- ja Olof-nimiset pojat. Tilannimi Backala Kaarlelan Isokylässä lienee saanut nimensä ruotsinkielen backesta (mäki). Oli tavallista, että silloin ruotsinkielisiin nimiin lisättiin suomenkielen "-la" -pääte. Myöhemmin 1600-luvun lopulla tila mainittiin Sipolana, todennäköisesti Sigfrid Olofssonin eli Sipi-nimisen isännän mukaan (1586-1620).[66]

XIII Lapset
Lars Nilsson Backala. Isäntä 1553-56 Backalan tilalla, joka myöhemmin kutsuttiin Sipolaksi.[67]
Olof Nilsson Backala. Taulu 9536.

Nimihakemisto
Nimi Taulu
Barbro Persdotter 64, 65, 130, 131
Beata Mickelsdotter 42
Brita Andersdotter 62, 63
Brita Mattsdotter 44, 45
Brita N.N 32
Elisabet N.N 84, 85
Elsa Kristoffersdotter 24, 25
Erik Mikaelsson(?) 84, 168, 169, 85
Karin Andersdotter 62
Karin Hansdotter 16, 17
Karin Mattsdotter 12, 13
Klara Mattsdotter 66, 67
Kreus (Grels) (Mikonpoika?) 1152, 2304
Lars Olofsson 242
Lisa Andersdotter 62, 63
Lisa Eriksdotter 56, 57
Lisa Hansdotter 28, 29
Lisa Jönsdotter 132, 133
Lisa N.N 46
Malin Andersdotter 62
Margareta Andersdotter 62, 63
Margareta Josefsdotter 42
Margareta Larsdotter 64
Margareta N.N? 168, 169
Maria Andersdotter 62, 63
Maria Hansdotter 42, 43
Maria Pentintytär 112, 113
Marketta Jaakontyär 18, 19
Mikael N.N? 168, 169
N.N 62, 63
N.N. Larsdotter 120, 121, 242
Per Jönsson 130, 131
Riitta Martintytär 74, 75
Backala, Lars Nilsson 596, 1192, 19072
Backala, Nils Olofsson 1192, 2384, 19072
Backala, Olof Nilsson 9536, 19072
Backala, Olof Sigfridsson 2384, 4768
Backala, Sigfrid Olofsson 4768, 9536
Bastubacka, Anders Andersson 62
Bastubacka, Anders Eriksson 30, 31
Bastubacka, Anders Henriksson 62, 63
Bastubacka, Anna Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Anna Larsdotter 62
Bastubacka, Brita Andersdotter 62
Bastubacka, Elisabet Eriksdotter 14, 15, 30, 31
Bastubacka, Elsa Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Erik Andersson 62
Bastubacka, Erkki 146, 147, 588
Bastubacka, Hans Andersson 62
Bastubacka, Heikki Erkinpoika 294, 588
Bastubacka, Henrik Andersson 62
Bastubacka, Kaarina Heikintytär 146, 147, 294
Bastubacka, Kristina Andersdotter 62
Bastubacka, Lars Andersson 62, 62
Bastubacka, Margareta Eriksdotter 30, 31
Bastubacka, Maria Andersdotter 62
Bastubacka, Maria Eriksdotter 30, 31
Bastubacka, Matts Andersson 62
Bastubacka, Matts Eriksson 30, 31
Bastubacka, Riitta Erkintytär 72, 73, 146, 147
Bastubacka , Anna Andersdotter 30, 31, 62, 63
Bastubacka;Hannila, Hans Eriksson 30, 31
Beltare, Antti Maunonpoika 448, 896
Beltare, Martti Laurinpoika 896
Beltare, Niilo Simonpoika 112, 224, 113
Beltare, Simo Antinpoika 224, 448
Björkbacka, Margareta Mattsdotter 6
Borg, Anders Andersson 2, 3
Borg, Anders Johansson 16, 32, 33, 17
Borg, Anders Mattsson 2, 4, 8, 8, 9, 9, 5, 3
Borg, Anna Andersdotter 16, 17
Borg, Anna Hansdotter 130, 131, 262
Borg, Anna Johansdotter 32
Borg, Anna Jönsdotter 64
Borg, Anna Mattsdotter 8, 9
Borg, Brita Helena Andersdotter 1, 2, 3
Borg, Brita Mattsdotter 8, 9
Borg, Erik Mattsson 8, 8, 8, 9, 9, 9
Borg, Fredrika Andersdotter 2, 3
Borg, Hans Jönsson 262
Borg, Johan Andersson 2, 16, 16, 17, 17, 3
Borg, Johan Jakob Andersson 2, 3
Borg, Johan Jönsson 32, 64, 65, 33
Borg, Johan Mattsson 4, 8, 9, 5
Borg, Karin Andersdotter 16, 17
Borg, Karin Jönsdotter 64, 65
Borg, Karl Mattsson 4, 5
Borg, Karolina Andersdotter 2, 3
Borg, Lisa Andersdotter 16, 17
Borg, Lisa Mattsdotter 8, 9
Borg, Lovisa Andersdotter 2, 3
Borg, Magdalena Mattsdotter 4, 5
Borg, Margareta Mattsdotter 8, 9
Borg, Maria Andersdotter 16, 17
Borg, Maria Elisabeth Andersdotter 2, 3
Borg, Maria Jönsdotter 64
Borg, Maria Mattsdotter 8, 9
Borg, Matts Andersson 2, 8, 16, 17, 9, 3
Borg, Matts Mattsson 4, 8, 9, 5
Borg, Sofia Andersdotter 2, 3
Borg;Storhonga, Erik Johansson 32, 33
Brandt;Måttis;Store;Pulkkis, Anders Johansson 1
Brandt;Store, Maja Lena Andersdotter 1
Brandt;Store;Pulkkis, Karl Johan Andersson 1
Broända, Anders Johansson 10, 11
Broända, Anders Mattsson 20, 21
Broända, Anna Johansdotter 10, 11
Broända, Anna Mattsdotter 20, 21
Broända, Birgitta Mattsdotter 20, 21
Broända, Brita Johansdotter 4, 5, 10, 11
Broända, Elisabet Johansdotter 10, 11
Broända, Elisabet Mattsdotter 20, 21
Broända, Johan Johansson 10, 42, 43, 11
Broända, Katarina Johansdotter 10, 11
Broända, Katarina Mattsdotter 20, 21
Broända, Margareta Johansdotter 20, 21, 42, 43
Broända, Margareta Mattsdotter 20, 20, 21, 21
Broända, Maria Johansdotter 10, 11
Broända, Matts Johansson 10, 11
Broända, Matts Mattsson 20, 20, 21, 21
Broända, Mikael Mattsson 20, 21
Broända;Hakalax, Johan Mattsson 10, 20, 21, 11
Broända;Hakalax, Matts Johansson 10, 11
Gunnars, Anna Mattsdotter 24, 25
Gunnars, Elisabet Persdotter 12, 13
Gunnars, Elsa Persdotter 12, 13
Gunnars, Jakob Mattsson 24, 25
Gunnars, Klara Persdotter 12, 13
Gunnars, Maria Persdotter 12, 13
Gunnars, Matts Larsson 24, 25
Gunnars, Matts Persson 12, 13
Gunnars;Sipola, Per Mattsson 12, 24, 25, 13
Hannila, Anders Eriksson 30, 31
Hannila, Anders Hansson 14, 15
Hannila, Anna Hansdotter 14, 14, 15, 15
Hannila, Brita Hansdotter 14, 15
Hannila, Elisabeth Hansdotter 6, 7, 14, 15
Hannila, Henrik Eriksson 30, 31
Hannila, Jakob Hansson 14, 15
Hannila, Johan Hansson 14, 15
Hannila, Karin Eriksdotter 30, 31
Hannila, Karin Hansdotter 14, 14, 15, 15
Hannila, Maria Hansdotter 14, 15
Hannila, Matts Hansson 14, 15
Honga, Kristoffer Mattsson 132, 133
Honga, Matts Mattsson 66, 132, 133, 67
Honga;Broända, Matts Mattsson 20, 21
Hästbacka, Margareta Johansdotter 18
Isokainu, Anna Juhontytär 72, 73
Isokainu, Heikki Mikonpoika 144, 288
Isokainu, Juho Heikinpoika 72, 144, 73
Isokainu, Kaapriel Juhonpoika 72, 73
Isokainu, Liisa Juhontytär 72, 73
Isokainu, N.N. Juhontytär 72, 122, 123
Isokainu;Kauko;Strang, Antti Juhonpoika 72, 73
Isokainu;Nikula, Juho Juhonpoika 36, 72, 73, 37
Jubbila, Anna Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Brita Johansdotter 22, 23
Jubbila, Daniel Danielsson 44, 44, 88, 45, 45
Jubbila, Daniel Hansson 88
Jubbila, Daniel Johansson 22, 23
Jubbila, Elisabet Johansdotter 22, 23
Jubbila, Johan Danielsson 88
Jubbila, Johan Johansson 22, 23
Jubbila, Karin Johansdotter 22, 23
Jubbila, Kerstin Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Kristina Johansdotter 22, 23
Jubbila, Lisa Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Magdalena Johansdotter 10, 11, 22, 23
Jubbila, Margareta Johansdotter 10, 11
Jubbila, Maria Johansdotter 22, 23
Jubbila, Matts Johansson 10, 11
Jubbila;Frisk, Johan Danielsson 22, 44, 45, 23
Kainu, Mikko Ollinpoika 288, 576
Kainu, Olli Kreunpoika 576, 1152
Kainu;Isosalo, Erkki Heikinpoika 144
Koira, Mikko Ollinpoika 2304, 4608
Koiraniemi, Ragvald 9216
Koiraniemi;Koira, Olli Ragvaldinpoika 4608, 9216
Kvikant, Lisa Mattsdotter 20
Kvikant;Broända, Johan Eriksson 42, 84, 85, 43
Kåla, Anders Jönsson 128, 256
Kåla, Jöns Jönsson 256, 512
Kåla, Jöns Nilsson 512
Kåla, Matts Andersson 128
Kåla;Borg, Jöns Andersson 64, 128, 65
Löf, Erik Holgersson 46
Löf, Karin Eriksdotter 22, 23, 46
Nikula, Anna Erkintytär 8, 9, 18, 19
Nikula, Antti Erkinpoika 18, 19
Nikula, Erkki Juhonpoika 18, 36, 37, 19
Nikula, Hannu Martinpoika 148, 149
Nikula, Juho Hannunpoika 74, 148, 149, 75
Nikula, Maalin Juhontytär 74, 75
Nikula, Matti Laurinpoika 298, 596
Nikula, Niilo Erkinpoika 18, 19
Nikula, Petteri Erkinpoika 18, 19
Nikula, Reetta Matintytär 148, 149, 298
Nikula, Riitta Erkintytär 18, 19
Nikula, Riitta Juhontytär 36, 37, 74, 75
Nikula , Heikki Erkinpoika 18, 19
Nikula , Jaakko Erkinpoika 18, 19
Nikula , Marketta Erkintytär 18, 19
Pulkkis, Brita Sofia Andersdotter 1
Pulkkis, Lovisa Fredrika Andersdotter 1
Pulkkis;Store, Alexander Andersson 1
Pulkkis;Store, Matts Andersson 1
Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila, Erkki Hannunpoika 30, 60, 61, 31
Salo, Juho Antinpoika 122, 123
Salo, Maria Antintytär 60, 61, 122, 123
Salo , Antti Laurinpoika 122, 123
Silakka, Jaakko Niilonpoika 112, 113
Silakka;Vester, Antti Niilonpoika 56, 112, 113, 57
Sipola, Anders Johansson 6, 7
Sipola, Anna Johansdotter 6, 7
Sipola, Brita Johansdotter 6
Sipola, Elisabet Johansdotter 6, 7
Sipola, Erik Persson 12, 13
Sipola, Helena Johansdotter 2, 3, 6, 7
Sipola, Jakob Johansson 6, 7
Sipola, Johan Johansson 6, 7
Sipola, Johan Persson 6, 12, 13, 7
Sipola, Katarina Johansdotter 6
Sipola, Klara Johansdotter 6, 7
Sipola, Kristina Johansdotter 6, 7
Sipola, Magdalena Johansdotter 6, 7
Sipola, Margareta Johansdotter 6, 7
Sipola, Maria Johansdotter 6
Sipola, Petter Johansson 6, 7
Sipola, Petter Persson 12, 13
Sipola, Sofia Johansdotter 6, 7
Store, Maria Antintytär 60
Store;Pulkkis, Anders Andersson 1, 1
Storhonga, Hans Mattsson 66, 67
Storhonga, Karin Mattsdotter 32, 33, 66, 67
Torppa, Juha Kaaponpoika 120, 121
Torppa, Kaapo Ollinpoika 120, 240, 121
Torppa, Olli Ollinpoika 240
Torppa;Puusaari;Vevar, Hannu Kaaponpoika 60, 120, 121, 61
Vester, Anders Johansson 28, 29
Vester, Anna Johansdotter 28, 29
Vester, Johan Andersson 28, 56, 57, 29
Vester, Johan Johansson 28, 29
Vester, Karin Johansdotter 28, 29
Vester, Lisa Johansdotter 28, 29
Vester, Maria Johansdotter 28, 29
Vester, Matts Johansson 28, 29
Vester, Mikael Johansson 28, 29
Vester;Hannila, Hans Johansson 14, 28, 29, 15
Vester;Härmälä, Jakob Johansson 28, 29
Vikar, Anders Olofsson 1056, 2112
Vikar, Matts Andersson 264, 528
Vikar , Anders Andersson 528, 1056
Vikar , Olof 2112
Vikar;Honga, Matts Mattsson 132, 264, 133
Virkkala, Kaarina Matintytär 120

Paikkahakemisto
Paikka Taulu
Alaveteli, Bastubacka 14, 15, 30, 31, 62, 63
Halsua 72, 73, 146, 147
Himango 56, 112, 113, 57
Kaarlela 1, 2, 4, 8, 9, 5, 20, 21, 42, 22, 44, 88, 45, 23, 3, 6, 12, 13, 7
Kaarlela, Isokylä, Broända 4, 5, 10, 20, 21, 42, 84, 85, 43, 11
Kaarlela, Isokylä, Sipola 2, 3, 6, 12, 24, 25, 13, 7, 14, 15
Kaarlela, Isokylä,Hannila 6, 7, 14, 28, 29, 15, 30, 60, 61, 31, 62, 63
Kaarlela, Kallinen 32
Kaarlela, Kirilahti, Gunnars 12, 24, 25, 13
Kaarlela, Kirilahti, Jubbila 10, 11, 22, 44, 45, 23
Kaarlela, Kirilahti, Jubbila 22, 23
Kaarlela, Kirilahti, Kåla 64, 128, 65
Kaarlela, Linnusperä, Brandt 1
Kaarlela, Linnusperä, Indola 22, 23
Kaarlela, Linnusperä, Pulkkis 1
Kaarlela, Linnusperä, Saari 6, 7
Kaarlela, Linnusperä, Vevar 60, 120, 121, 61
Kaarlela, Närvilä, Hakalahti 4, 5, 10, 20, 21, 11
Kaarlela, Palo, Borg 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 65, 130, 131, 33, 66, 67, 17, 9, 18, 19, 5, 10, 11, 3, 6, 7
Kaarlela, Palo, Karre 16, 17
Kaarlela, Palo, Strang 72, 73
Kaarlela, Rödsö, Vester 14, 28, 56, 112, 113, 57, 29, 15
Kaarlela, Sokoja, Björkbacka 6
Kaarlela, Vitsari, Fordell 44, 45
Kaarlela, Vitsari, Honga 132, 264, 133
Kaarlela, Vitsari, Storhonga 32, 33
Kaarlela, Vittsari, Stormhonga 64, 65
Kaarlela, isokylä, Broända 10, 11
Kaarlela;Närvilä;Hakalahti 10, 11, 22, 23
Kaustinen 36, 37, 74, 148, 149, 298, 75, 60, 61, 122, 123
Kaustinen 120
Kaustinen, Honka 8, 9
Kaustinen, Isosalo 144
Kaustinen, Nikula 8, 9, 18, 36, 37, 74, 148, 149, 75, 19
Kruunupyy, Vikars 132, 264, 528, 1056, 2112, 133
Lohtaja 14, 15
Pedersöre, Pännäinen 72, 73
Teerijärvi 18
Ullava 20
Uusikaarlepyy 22, 23, 46
Veteli 144, 288, 576, 1152, 2304, 4608, 9216, 146, 147, 294, 60, 120, 121, 61, 122, 123
Veteli, Isokainu 36, 72, 144, 73, 37
Veteli, Kainu 72, 144, 73
Veteli, Puusaari 30, 60, 61, 31
Veteli, Torppa 120, 121
Veteli,Huhtakoski 122, 123
Veteli,Torppa 120, 240, 121
Vetil 120, 121, 242

Lähteet
1: syntyneet/födda
2: kuolleet/döda
3: vihityt/vigda
4: hautakivi/gravstenen; Linnea Salin;ei syntyneissä/inte i föddas bok!
5: Karleby sockens historia II, s. 325, 327;Karleby sockens historia III ss.174-175
6: Karleby sockens historia III s. 169;rippikirja/kommunionbok
7: Salin, Linnéa
8: Salin, Linnea: Släktkrönika;Karleby sockens historia III ss. 144, 158, 160-161, 175-176, 178, 197, 208, 659
9: rippikirja/kommunionbok
10: Karleby sockens historia III, s. 128
11: Caino-Torp, s.231;rippikirja/kommunionbok
12: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 497;rippikirja/kommunionbok
13: kuolleet/döda. 55 år
14: kuolleet/döda. 75 år
15: kuolleet/döda. 89 år
16: kuolleet/döda. 57 år
17: Karleby sockens historia I, s. 465 Karleby sockens historia II, s. 42, 249-251, 474, 497
18: kuolleet/döda. 73 år
19: kuolleet/döda. 61 år 40 veckor
20: Robertson, Jana (Rootsweb)
21: Karleby sockens historia I, s.234 Karleby sockens historia II, s.82, 250-52
22: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 35, 127
23: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm)
24: kuolleet/döda. Jöns Anderssons änka 89
25: kuolleet/döda. 84 år
26: kuolleet/döda. 64 år
27: Karleby sockens historia II, s. 505
28: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 512
29: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 495
30: Karleby sockens historia I s. 464;Karleby sockens historia II s. 192, 495
31: Karleby sockens historia I , s. 414, 464
32: Karleby sockens historia I, s. 417, 465
33: Karleby sockens historia I, s. 465 ;Karleby sockens historia II, s. 42
34: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www)
35: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www);Robertson, Jana (Rootsweb)
36: Karleby sockens historia II, s. 56-57, 238, 249, 295-296
37: Lindvall, Bert (Rootsweb)
38: Karleby sockens historia I, s.334
39: Caino-Torp, s. 89
40: kuolleet/döda. 83 år
41: Caino-Torp, s. 89
42: Caino-Torp, s.89
43: Caino-Torp s.83
44: Caino-Torp s. 84
45: Caino-Torp, s.84
46: Robertson, Jana (Rootsweb);kuolleet/döda. 67 år
47: Caino-Torp, s. 83
48: Caino-Torp, s.70, 83
49: kuolleet/döda. 91 år
50: Caino-Torp s.84
51: kuolleet/döda. 88 år
52: Caino-Torp, s.71, 84
53: Caino-Torp s.84;Karleby sockens historia I s. 347, 431;Karleby sockens historia II s . 20, 22
54: Caino-Torp s.83;Karleby sockens historia II, s. 164
55: Caino-Torppa 1490-1799, s.69, 83
56: Caino-Torp 1490-1799, Jyväskylä 2002
57: Caino-Torp, s. 7
58: Caino-Torppa 1490-1799
59: kuolleet/döda. 56 år
60: Caino-Torp s. 84-85
61: Caino-Torp s.85
62: Karleby sockens historia II, s. 369, 555
63: kuolleet/döda. Hans Mårtenssons hustru
64: Karleby sockens historia I, s. 457;Lindvall, Bert (Rootsweb)
65: Karleby sockens historia I, s. 376, 457
66: Karleby sockens historia I s.365, 376
67: Karleby sockens historia I, s. 457 husbondeförteckning 1547-1742
68: Karleby sockens historia I, s. 134;Karleby sockens historia II, s. 150, 239, 400, 531
69: kuolleet/döda. 48 år
70: Caino-Torp, s.174;Karleby sockens historia I s.458;Karleby sockens historia II s. 254
71: kuolleet/döda. 42 år
72: Caino-Torppa, s. 174
73: Caino-Torp s. 174
74: Caino-Torp, s. 157
75: Karleby sockens historia I. s. 457, 458;Karleby sockens historia II. s. 70, 225
76: kuolleet/döda. 52 år
77: kuolleet/döda. 39 år
78: kuolleet/döda. 72 år
79: Karleby sockens historia I s. 458
80: Karleby sockens historia I, s. 452
81: Karleby sockens historia I s. 452
82: Karleby sockens historia I, s.464
83: kuolleet/döda. 63 år
84: Karleby sockens historia II, s. 150
85: kuolleet/döda. 50 år
86: Karleby sockens historia II s. 70-71, 182
87: Karleby sockens historia I, s. 362, 464
88: Karleby sockens historia I, s.464;Karleby sockens historia II, s.293-294
89: Bergelin, FrW P-14
90: Caino-Torp s.268
91: Karleby sockens historia I, s.457;Karleby sockens historia II, s.314, 332, 556
92: kuolleet/döda. 54 år
93: kuolleet/döda. 79 år
94: rippikirja/kommunionbok. enkl. Johan Anders. Wester 67 år
95: Karleby sockens historia I, s. 466
96: kuolleet/döda. enkl. Johan Anders. Wester 67 år
97: kuolleet/döda. 70 år
98: kuolleet/döda. 88 år 46 veckor
99: Robertson, Jana (Rootsweb);Karleby sockens historia I, s. 466
100: begravda, 88 år 46 veckor. 88 år 46 veckor
101: kuolleet/döda. 76 år
102: Lagström, Hugo: Släktnamn i Karleby på 1500-talet. Genos 4, 1933
103: Karleby sockens historia I, s. 377, 457;Caino-Torp s.321
104: Caino-Torp s.321
105: kuolleet/döda. 61 år
106: Caino-Torp s.316
107: Caino-Torp s. 67, 314
108: 89 år
109: Caino-Torp s.314
110: Caino-Torp s.314: 1665; yngste sonen Hans född 1668, som moder nämns N.N. Larsdotter
111: farssyster till Johan Kauppinen
112: Kiviniemi, Lauri
113: Caino-Torp s.314, 619-622