Tabell 1

. Brita Helena Andersdotter Borg. Född 11.06.1821 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död 05.05.1864 i Karleby[2]. Far Tabell 2. Mor Tabell 3. –Gift 20.12.1838 i Karleby med Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis. Född 02.03.1818 i Karleby, Linnusperä, Brandt[4]. Fabrikör;bonde;landbonde. Bröderna Brandt hade en tobaksfabrik, anlagd ca 1860. Den var liten jämfört med de två största, Räbb och Hakalax. Pulkkis kardfabrik grundades i början av 1850 och sköttes av bröderna Anders Pulkkis och Matts Brandt. I motsats till tobaken var Pulkkis kardfabrik den största på orten. Värdet av kardförsäljningen var dock betydligt lägre än för tobaken men var viktig ur sysselsättningssynpunkt. Råvarorna för kardorna var relativt billiga, medan tobaksbladen var dyra. En sak var gemensam för bägge industrierna, nämligen att ägarna måste hålla sig framme vid marknaderna. Bröderna Anders och Matts reste långa vägar för att sälja sina produkter, bl.a till Petersburg och Viborg. En förordning 1859 medgav tullfri export av handelsvaror till ryska riket. Kardfabrikanterna Anders Pulkkis, Matts Brandt, Jakob och Matts Vevar, vilka var osäkra på om tullfri export av deras produkter var tillåten, anhöll i april 1860 hos senaten om rätt att årligen exportera 5000 par skrubblor och kardor till Ryssland. Senaten meddelade att de enligt de gällande bestämmelserna kunde tullfritt exportera kardor till Ryssland. Hur försäljningen utvecklades har inte kunnat dokumenteras, men i början av 1880-talet har några tusental par kardor exporterats till Ryssland från hela Finland.

Yngve Heikel som upptecknat folkdanser i Svenskfinland menar, att många av danserna har främmande härstamning, som man lärt sig bl. a. på borta-arbete. Svensk kadrilj från Sverige, slätvals från Björneborg. Anders Pulkkis och Matts Vevar skall ha lärt sig purpurin från Viborgstrakten på en kardförsäljningsfärd. Också Björkö-polskan, som var den första folkdans som uppfördes på ett ungdomsföreningsmöte, härstammade från Viborg.

Under sitt första korta äktenskap gick Anders under släktnamnet Måttis. Ett antagande är att Anders då bodde på Måttis prästboställe, som låg vid Indola. I början av sitt andra äktenskap var hans familj antecknad på Brandt nr 3. Enligt kommunionboken 1843-49 antecknades familjen på Store nr 4, vilket antagligen berodde på att Anders hade hyrt Store hemman eftersom han titulerades landbonde (Lbd), vilket användes för den som hyrde ett självständigt hemman. Eventuellt anskaffades Store hemman senare. I kommunionboken för 1850-58 är familjen upptagen på både Store nr 4 och Pulkkis nr 6 och efternamnet Pulkkis dyker upp i samband med dottern Brita Sofias dop 13.11.1850.[5] Död 28.02.1876 i Karleby.[3]

Barn
Karl Johan Andersson Brandt;Store;Pulkkis. Född 14.07.1841 i Karleby, Linnusperä, Brandt[1]. Husbonde på Pulkkis. Fortsatte kardtillverkningen efter sin far 1863 till ca. 1890.[6] Död 27.03.1902 i Karleby[7].
Maja Lena Andersdotter Brandt;Store. Född 07.11.1843 i Karleby, Linnusperä, Brandt[1]. Död 17.01.1899 i Karleby[7].
Anders Andersson Store;Pulkkis. Född 25.02.1846 i Karleby. Död 17.07.1847 i Karleby.
Anders Andersson Store;Pulkkis. Född 27.04.1848 i Karleby[1]. Död 28.10.1866 i Karleby[2].
Brita Sofia Andersdotter Pulkkis. Född 13.11.1850 i Karleby[7]. Död 25.09.1908 i Karleby[7].
Lovisa Fredrika Andersdotter Pulkkis. Född 02.05.1853 i Karleby. Död 23.10.1854 i Karleby.
Alexander Andersson Pulkkis;Store. Född 28.10.1855 i Karleby, Linnusperä, Pulkkis[1]. Garvare; skinnhandlare; bonde. Alexander grundade 1886 ett garveri, som vid 1800-talets slut var ortens största med omkring 40 bark-kar med både våtverkstad och torrverkstad för hudtorkning och skärning av handskar. Gården höll gesäller med mat och logi, en vid namn Oiva Björk ännu några år efter första världskriget, då garverirörelsen småningom upphörde. Som jämförelse kan nämnas, att Hagströms garveri och läderfabrik, grundat 1896 nådde samma storlek 1910 men blev något senare betydligt större och en av de ledande i hela landet. Garverierna var närmast inriktade på att förse kardfabrikanterna och handsksömnaden med skinn. I slutet av 1800-talet köpte karlebygarvarna får- och kalvskinn mest i hemlandet medan hudar köptes från utlandet. Vid sekelskiftet började man importera billiga fårskinn, främst från Australien. Kalken som behövdes importerades också eller köptes osläckt från Vindala (Vimpeli). Vide- och granbark som behövdes vid garvningen samlades av kvinnor och barn som garvarna köpte. Alexander köpte t.ex. år 1918 7000 kg bark för 60 p per kg. Sältranet som behövdes för att fetta in lädret så att det inte släppte igenom vatten köpte man från orter där säljakt förekom. De stora kar som behövdes vid garvningen tillverkades bl. a i Terjärv av hemslöjdare. Kardproduktionen i Karleby ökade kraftigt på 1890-talet som följd av förbättrade kommunikationer med järnvägens och den nya hamnens tillkomst. Också de tekniska förbättringarna av maskinerna som vid denna tid gjordes på Indola och Pulkkis, ökade intresset för kardtillverkning. Kardpriset kunde sänkas men lönsamheten bevaras. Den kunskap som fanns och de tekniska fördelarna gjorde att kardtillverkarna i Karleby var vid sekelskiftet så gott som ensamma på sitt område i landet.

Alexander och hans kusin Alfred Brandt gjorde i likhet med sina fäder långa affärsresor bl.a till St Petersburg. Med kardkistan på kärran eller i släden färdades man från Karleby via Jyväskylä-S:t Michel-Viborg. I Karlebynejdens Sparbanks publikation "Ett sekel i utveckling" berättas att under deras första resa fick de av sina fäder en kartskiss med färdvägen och övernattningsställen. I närheten av Punkaharju gick deras kärra sönder och den ene sökte hjälp och kom till en smedja. Smeden frågade: "Oletko Matin vaiko Antin poika? - Är du Matts eller Anders son?" Han kände tydligen väl pojkarnas fäder. Som exempel på exportresorna kan nämnas, att enligt passtatistiken erhöll kardfabrikanterna Alexander Store och Matts Johansson Wefwar den 19 maj 1882 pass på sex månader för resa till Ryssland.

Alexander var också en av de stora handsktillverkarna vid sekelskiftet och gjorde t. ex. 1911 fabriksmässigt 10000 par. Större tillverkare var Johan Alskog 15000 par och A.L. Hagströn, 40000 par.

Alexander hade även en butik i staden, där han sålde sina produkter som stövelläder, handskar och kardor. Även andra varor förekom, vilket framkommer bl.a. av en annons i tidningen Kokkola: "Entuudesta hyvintunnettua Rullatupakkaa, Alex. Finnilän valmistamaa, on nykyisin myytävänä summissa ja vähittäin Kauppias Alex. Store´lla Kokkolassa. - Sedan tidigare välkänd rulltobak tillverkad av Alex. Finnilä, finns numera till salu både i parti och detalj hos köpman Alex. Store i Gamlakarleby". Samstämmiga uppgifter pekar på att butiken fanns någonstans i hörnet av Långbrogatan och Östra Kyrkogatan. Deltog i den första landsomfattande utställningen av fabriks- och hemslöjdsprodukter i Gamlakarleby 1913 med handskar.

Birger Store tycker bestämt att han hört berättas att Alexander och Alfred skulle ha gått i Svedbergs folkskola i Munsala, den första fasta folkskolan i svenska Österbotten. I varje fall inskrevs gossarna i första årskursen då Villa folkskola startade 1869. Enligt Karleby sockens historia har åtminstone brodern Anders gått i Svedbergs skola. Enligt skolbetyget hade han gjort framsteg i stil- och ämneskrivning, aritmetik samt början i enkel bokföring. Han hade anhållit om tillåtelse att bli lanthandlare i Kaustby, vilket dock inte förordades av häradsrätten.

Alexander råkade vid slutet av århundradet på obestånd. Garveriet gick i konkurs 1898 men fortsatte senare som H.J. Stores garveri. Initialerna kommer från hustrun Hilma Johanna. Det blev auktion och både Store och Pulkkis hemman inropades av Matts Indola, dock så att familjen skulle få bo kvar på det ena hemmanet. Man valde Pulkkis och enligt auktionsprotokollet av 4.4.1899 skulle hemmanet vara tillfullo betalt den 26.6.1911. Enligt lagfart 10.9.1913 är Pulkkis hemman igen i släktens ägo. År 1916 köpte sonen Evald hemmanet av brodern Arthur som flyttade till staden (Hakalax i Gamlakarleby) liksom också Einar.

Alfred Indola sålde Store hemman till Sanfrid Holm, vilken i sin tur sålde det åt Viljami Pesola 1904. Lennart Store köpte det av Pesola 1917.[8] Död 15.10.1927 i Karleby[7].
Matts Andersson Pulkkis;Store. Född 01.10.1858 i Karleby. I kommunionboken 1873-82 nämns att Matts skulle ha rest till Amerika 4.6.1879.[9] Död 16.01.1923[7].
Tabell 2

I. Anders Mattsson Borg. Född 07.10.1798 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde;sexman. Enligt traditionsuppgifter skulle den första storryssjan ha uppfunnits på 1830-talet av bröderna Anders, Karl och Matts Borg i Palo, Karleby. Deras storryssja var ca. 5 fot i diameter försedd med stängarm, gårdsnät och kilnät. Ryssjan gav bröderna stora fångster och snart skaffade sig andra fiskare liknande bragder.[10] Död (drunknade) 17.07.1862 i Karleby, Palo, Borg[11]. Far Tabell 4. Mor Tabell 5. –Gift 24.10.1818 i Karleby, Palo, Borg med Helena Johansdotter Sipola. Född 22.08.1799 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i hetsig feber 22.05.1852 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 3.[3]

Barn
Matts Andersson Borg. Född 18.01.1820 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 3.
Brita Helena Andersdotter Borg. Född 11.06.1821 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död 05.05.1864 i Karleby[2]. Tabell 1.
Johan Andersson Borg. Född 05.07.1823 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 3.
Maria Elisabeth Andersdotter Borg. Född 02.10.1824 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 3.
Lovisa Andersdotter Borg. Född 24.01.1827 i Karleby, Palo, Borf[1]. Se även 3.
Anders Andersson Borg. Född 17.08.1829 i Karleby[1]. Se även 3.
Sofia Andersdotter Borg. Född 09.10.1831 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 3.
Johan Jakob Andersson Borg. Född 25.07.1834 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 3.
Karolina Andersdotter Borg. Född 14.02.1839 i Karleby[1]. Se även 3.
Fredrika Andersdotter Borg. Född 27.08.1841 i Karleby[1]. Se även 3.
Tabell 3

I. Helena Johansdotter Sipola. Född 22.08.1799 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i hetsig feber 22.05.1852 i Karleby, Palo, Borg[2]. Far Tabell 6. Mor Tabell 7. –Gift 24.10.1818 i Karleby, Palo, Borg med Anders Mattsson Borg. Född 07.10.1798 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde;sexman. Död (drunknade) 17.07.1862 i Karleby, Palo, Borg[11]. Tabell 2.[3]

Barn
Matts Andersson Borg. Född 18.01.1820 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 2.
Brita Helena Andersdotter Borg. Född 11.06.1821 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död 05.05.1864 i Karleby[2]. Tabell 1.
Johan Andersson Borg. Född 05.07.1823 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 2.
Maria Elisabeth Andersdotter Borg. Född 02.10.1824 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 2.
Lovisa Andersdotter Borg. Född 24.01.1827 i Karleby, Palo, Borf[1]. Se även 2.
Anders Andersson Borg. Född 17.08.1829 i Karleby[1]. Se även 2.
Sofia Andersdotter Borg. Född 09.10.1831 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 2.
Johan Jakob Andersson Borg. Född 25.07.1834 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 2.
Karolina Andersdotter Borg. Född 14.02.1839 i Karleby[1]. Se även 2.
Fredrika Andersdotter Borg. Född 27.08.1841 i Karleby[1]. Se även 2.
Tabell 4

II. Matts Mattsson Borg. Född 13.12.1766 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde på Borg. Död i tvinsot 22.03.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Far Tabell 8. Mor Tabell 9. –Gift 17.10.1788 i Karleby, Närvilä, Hakalax med Brita Johansdotter Broända. Född 21.03.1765 i Karleby, Storby, Broända[1]. Värdinna. Död av ålderdom 06.08.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 5.[3]

I Barn
Magdalena Mattsdotter Borg. Född 30.03.1794 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 5.
Johan Mattsson Borg. Född 01.09.1795 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde. Bötfälld för första resans fylleri 1830.[9] Död (drunknade) 28.09.1854 i Karleby[2]. Se även 5.
Anders Mattsson Borg. Född 07.10.1798 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde;sexman. Död (drunknade) 17.07.1862 i Karleby, Palo, Borg[11]. Tabell 2.
Karl Mattsson Borg. Född 10.08.1804 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 5.
Tabell 5

II. Brita Johansdotter Broända. Född 21.03.1765 i Karleby, Storby, Broända[1]. Värdinna. Död av ålderdom 06.08.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Far Tabell 10. Mor Tabell 11. –Gift 17.10.1788 i Karleby, Närvilä, Hakalax med Matts Mattsson Borg. Född 13.12.1766 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde på Borg. Död i tvinsot 22.03.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 4.[3]

I Barn
Magdalena Mattsdotter Borg. Född 30.03.1794 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 4.
Johan Mattsson Borg. Född 01.09.1795 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död (drunknade) 28.09.1854 i Karleby[2]. Se även 4.
Anders Mattsson Borg. Född 07.10.1798 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde;sexman. Död (drunknade) 17.07.1862 i Karleby, Palo, Borg[11]. Tabell 2.
Karl Mattsson Borg. Född 10.08.1804 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 4.
Tabell 6

II. Johan Persson Sipola. Född 20.12.1742 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i vattenstämma 29.09.1828 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Bonde. Far Tabell 12. Mor Tabell 13. –Gift 1:o 10.06.1768 i Karleby med Margareta Mattsdotter Björkbacka. Född 25.01.1748 i Karleby, Såka, Björkbacka[1]. Död i feber 25.05.1775 i Karleby, Storby, Sipola[2].[3] –Gift 2:o 05.07.1776 i Karleby med Elisabeth Hansdotter Hannila. Född 21.02.1756 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Värdinna. Död i feber 10.01.1809 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 7.[3]

I Barn
1: Katarina Johansdotter Sipola. Född 30.12.1770 i Karleby, Storby, Sipola[1].
1: Brita Johansdotter Sipola. Född 19.07.1772 i Karleby, Storby, Sipola[1].
1: Maria Johansdotter Sipola. Född 05.01.1774 i Karleby, Storby, Sipola[1].
2: Anna Johansdotter Sipola. Född 04.09.1777 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Elisabet Johansdotter Sipola. Född 07.04.1779 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Margareta Johansdotter Sipola. Född 29.08.1780 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i barnsbörd 20.07.1807 i Karleby, Linnusperä, Saari. Se även 7.
2: Petter Johansson Sipola. Född 03.04.1783 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Johan Johansson Sipola. Född 08.06.1785 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Magdalena Johansdotter Sipola. Född 08.11.1786 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död 12.01.1871 i Karleby[90]. Se även 7.
2: Jakob Johansson Sipola. Född 19.05.1788 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Anders Johansson Sipola. Född 18.11.1789 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Klara Johansdotter Sipola. Född 08.01.1792 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död 07.04.1818 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Se även 7.
2: Sofia Johansdotter Sipola. Född 03.01.1794 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Kristina Johansdotter Sipola. Född 19.11.1796 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 7.
2: Helena Johansdotter Sipola. Född 22.08.1799 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i hetsig feber 22.05.1852 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 3.
Tabell 7

II. Elisabeth Hansdotter Hannila. Född 21.02.1756 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Värdinna. Enligt Caino-Torp projektet var Elisabet född 24.9.1750 i Karleby och fosterdotter på Hakalax, död 10.1.1809, bortflyttad 1770. Gift med Johan Persson Sipola.

Detta är dock inte riktigt. Födelsedagen stämmer in på Elisabet Hansdotter, vars fader var Hans Eriksson Hannila. Då Hans dog 1754 flyttade modern Anna Grelsdotter till Nedervetil men Elisabeth uppfostrades på Hannila. Den Elisabet Hansdotter som gifte sig med Johan Persson Sipola var född 1756 och död 1809 som 52-åring, matmor på Sipola. Hennes far var Hans Johansson Vester-Hannila, måg på Hannila och gift med Lisa Eriksdotter Hannila, vars far var Erik Hansson Hannila. Dessa släktförhållanden kan klart följas i kommunionboken. I de föddas förteckning förekommer felaktigheter angående Elisabet Hansdotters, f. 1756 föräldrars patronymer, men det kan klart påvisas att här relaterade släktförhållanden är korrekta.[9] Död i feber 10.01.1809 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Far Tabell 14. Mor Tabell 15. –Gift 05.07.1776 i Karleby med Johan Persson Sipola. Född 20.12.1742 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i vattenstämma 29.09.1828 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Bonde. Tabell 6.[3]

I Barn
Anna Johansdotter Sipola. Född 04.09.1777 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Elisabet Johansdotter Sipola. Född 07.04.1779 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Margareta Johansdotter Sipola. Född 29.08.1780 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i barnsbörd 20.07.1807 i Karleby, Linnusperä, Saari. Se även 6.
Petter Johansson Sipola. Född 03.04.1783 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Johan Johansson Sipola. Född 08.06.1785 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Magdalena Johansdotter Sipola. Född 08.11.1786 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död 12.01.1871 i Karleby[90]. Se även 6.
Jakob Johansson Sipola. Född 19.05.1788 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Anders Johansson Sipola. Född 18.11.1789 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Klara Johansdotter Sipola. Född 08.01.1792 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död 07.04.1818 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Se även 6.
Sofia Johansdotter Sipola. Född 03.01.1794 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Kristina Johansdotter Sipola. Född 19.11.1796 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 6.
Helena Johansdotter Sipola. Född 22.08.1799 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i hetsig feber 22.05.1852 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 3.
Tabell 8

III. Matts Andersson Borg. Född 18.06.1727 i Karleby, Palo, Borg[1]. Husbonde på Borg 1752-. Död av ålderdom 13.03.1798 i Karleby, Palo, Borg[2]. Far Tabell 16. Mor Tabell 17. –Gift 06.06.1751 i Karleby med Anna Erkintytär Nikula. Född 19.02.1727 i Kaustby, Nikula [1]. Matmor . Död av ålderdom 04.06.1808 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 9.[3]

II Barn
Erik Mattsson Borg. Född 01.07.1752 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Margareta Mattsdotter Borg. Född 12.10.1753 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Anders Mattsson Borg. Född 17.11.1754 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Maria Mattsdotter Borg. Född 01.02.1756 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Anna Mattsdotter Borg. Född 06.12.1757 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död i lungsot 20.12.1770 i Kaustby, Honka[2]. Se även 9.
Lisa Mattsdotter Borg. Född 09.02.1759 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Anders Mattsson Borg. Född 16.09.1761 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Brita Mattsdotter Borg. Född 12.01.1763 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Matts Mattsson Borg. Född 13.12.1766 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde på Borg. Död i tvinsot 22.03.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 4.
Johan Mattsson Borg. Född 17.04.1768 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Erik Mattsson Borg. Född 08.07.1770 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Erik Mattsson Borg. Född 21.12.1772 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 9.
Tabell 9

III. Anna Erkintytär Nikula. Född 19.02.1727 i Kaustby, Nikula [1]. Matmor . Död av ålderdom 04.06.1808 i Karleby, Palo, Borg[2]. Far Tabell 18. Mor Tabell 19. –Gift 06.06.1751 i Karleby med Matts Andersson Borg. Född 18.06.1727 i Karleby, Palo, Borg[1]. Husbonde på Borg 1752-. Död av ålderdom 13.03.1798 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 8.[3]

II Barn
Erik Mattsson Borg. Född 01.07.1752 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Margareta Mattsdotter Borg. Född 12.10.1753 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Anders Mattsson Borg. Född 17.11.1754 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Maria Mattsdotter Borg. Född 01.02.1756 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Anna Mattsdotter Borg. Född 06.12.1757 i Karleby, Palo, Borg[1]. Död i lungsot 20.12.1770 i Kaustby, Honka[2]. Se även 8.
Lisa Mattsdotter Borg. Född 09.02.1759 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Anders Mattsson Borg. Född 16.09.1761 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Brita Mattsdotter Borg. Född 12.01.1763 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Matts Mattsson Borg. Född 13.12.1766 i Karleby, Palo, Borg[1]. Bonde på Borg. Död i tvinsot 22.03.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 4.
Johan Mattsson Borg. Född 17.04.1768 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Erik Mattsson Borg. Född 08.07.1770 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Erik Mattsson Borg. Född 21.12.1772 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 8.
Tabell 10

III. Johan Mattsson Broända;Hakalax. Född 30.07.1738 i Karleby, Storby, Broända[1]. Bonde;lagman;nämndeman;sexman. Husbonde på Broända efter sin äldre brors död 1772. I kommunionboken för 1782-88 var familjen registrerad i Kaustar, Hakalax.

Vid skeppsbyggeri behövdes s.k. storverksträd. Efter stora ofreden kom skogshanteringen under strängare kontroll och det krävdes tillstånd att fälla storverksträd. Johan Mattsson stämdes 1783 för att ha avverkat två storverksträd utan tillstånd och blev pliktad och ålagd att ersätta deras värde.

År 1789 pålades extra skatter. För varje fönster i sina bostadshus skulle man betala en viss mängd skatt. På Hakalax hade man mest fönster, 26 stycken. Johan Mattsson var den största jordägaren 1805 i Karleby: Hakalax 1/3 mantal, Grosse 1/3 mantal, Viken (Wiko) 7/24 mantal, totalt 15/24 mantal.

På ödehemmanet Viken, som hörde till Johan Hakalax skulle 1783 ha uppgräftats 5 kappland åker för soldatbruk. Då detta inte hade gjorts stämdes han av soldat Johan Kindman 1791. Förlikningen skedde så, att Hakalax skulle gräfta upp den till torpet revade åkern och göda den samt ersätta 1 1/2 tunna spannmål.

År 1792 utsågs Johan Mattsson på allmän sockenstämma till socknens äldste tillsammans med sju övriga. Deras uppgift var att representera socknen vid speciella tillfällen.[68] Död 21.07.1805 i Karleby, Närvilä, Hakalax. Far Tabell 20. Mor Tabell 21. –Gift 12.08.1759 i Karleby, Kirilax, Jubbila med Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[2]. Tabell 11.[3]

II Barn
Matts Johansson Jubbila. Född 29.07.1760 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 27.08.1760 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 11.
Margareta Johansdotter Jubbila. Född 19.07.1761 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död i koppor 10.02.1761 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 11.
Johan Johansson Broända. Född 18.11.1762 i Karleby,Storby, Broända[1]. Se även 11.
Katarina Johansdotter Broända. Född 16.11.1763 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 11.
Brita Johansdotter Broända. Född 21.03.1765 i Karleby, Storby, Broända[1]. Värdinna. Död av ålderdom 06.08.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 5.
Anders Johansson Broända. Född 04.10.1766 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 11.
Matts Johansson Broända. Född 05.06.1769 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 04.01.1770 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 11.
Elisabet Johansdotter Broända. Född 09.10.1770 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 11.
Maria Johansdotter Broända. Född 06.08.1772 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 11.
Anna Johansdotter Broända. Född 24.05.1775 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 18.05.1775 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 11.
Matts Johansson Broända;Hakalax. Född 26.04.1776 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 18.12.1778 i Karleby, Närvilä, Hakalax[2]. Se även 11.
Tabell 11

III. Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[2]. Far Tabell 22. Mor Tabell 23. –Gift 12.08.1759 i Karleby, Kirilax, Jubbila med Johan Mattsson Broända;Hakalax. Född 30.07.1738 i Karleby, Storby, Broända[1]. Bonde;lagman;nämndeman;sexman. Död 21.07.1805 i Karleby, Närvilä, Hakalax. Tabell 10.[3]

II Barn
Matts Johansson Jubbila. Född 29.07.1760 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 27.08.1760 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 10.
Margareta Johansdotter Jubbila. Född 19.07.1761 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död i koppor 10.02.1761 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 10.
Johan Johansson Broända. Född 18.11.1762 i Karleby,Storby, Broända[1]. Se även 10.
Katarina Johansdotter Broända. Född 16.11.1763 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 10.
Brita Johansdotter Broända. Född 21.03.1765 i Karleby, Storby, Broända[1]. Värdinna. Död av ålderdom 06.08.1839 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 5.
Anders Johansson Broända. Född 04.10.1766 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 10.
Matts Johansson Broända. Född 05.06.1769 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 04.01.1770 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 10.
Elisabet Johansdotter Broända. Född 09.10.1770 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 10.
Maria Johansdotter Broända. Född 06.08.1772 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 10.
Anna Johansdotter Broända. Född 24.05.1775 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 18.05.1775 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 10.
Matts Johansson Broända;Hakalax. Född 26.04.1776 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 18.12.1778 i Karleby, Närvilä, Hakalax[2]. Se även 10.
Tabell 12

III. Per Mattsson Gunnars;Sipola. Född ca 1711 i Karleby, Kirilax, Gunnars. Per Mattsson var troligen den bolagsman till Jakob Mattsson Jylhä från Kaustby som omnämns i husbondeförteckningen 1742. Föreslogs till kyrkovärd 1774, men ansåg sig inte ha den kunnighet som uppdraget krävde. Per Sipola nämns 1747 då han reparerade kyrkomurar.[91] Död 29.12.1802 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Far Tabell 24. Mor Tabell 25. –Gift 30.04.1732 i Karleby med Karin Mattsdotter. Född ca 1709. Död 15.02.1775 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 13.[3]

II Barn
Maria Persdotter Gunnars. Född 27.01.1733 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 13.
Matts Persson Gunnars. Född 26.12.1733 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 13.
Elisabet Persdotter Gunnars. Född 24.03.1735 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 13.
Elsa Persdotter Gunnars. Född 13.05.1736 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 13.
Klara Persdotter Gunnars. Född 30.07.1739 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 13.
Johan Persson Sipola. Född 20.12.1742 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i vattenstämma 29.09.1828 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Bonde. Tabell 6.
Petter Persson Sipola. Född (tvilling) 07.03.1750 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 13.
Erik Persson Sipola. Född (tvilling) 07.03.1750 i Karleby, Storby, Sipola. Se även 13.
Tabell 13

III. Karin Mattsdotter. Född ca 1709. Död 15.02.1775 i Karleby, Storby, Sipola[2]. –Gift 30.04.1732 i Karleby med Per Mattsson Gunnars;Sipola. Född ca 1711 i Karleby, Kirilax, Gunnars. Död 29.12.1802 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 12.[3]

II Barn
Maria Persdotter Gunnars. Född 27.01.1733 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 12.
Matts Persson Gunnars. Född 26.12.1733 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 12.
Elisabet Persdotter Gunnars. Född 24.03.1735 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 12.
Elsa Persdotter Gunnars. Född 13.05.1736 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 12.
Klara Persdotter Gunnars. Född 30.07.1739 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 12.
Johan Persson Sipola. Född 20.12.1742 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Död i vattenstämma 29.09.1828 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Bonde. Tabell 6.
Petter Persson Sipola. Född (tvilling) 07.03.1750 i Karleby, Storby, Sipola[1]. Se även 12.
Erik Persson Sipola. Född (tvilling) 07.03.1750 i Karleby, Storby, Sipola. Se även 12.
Tabell 14

III. Hans Johansson Vester;Hannila. Född 07.10.1727 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Bonde. Död i feber 21.04.1788 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Far Tabell 28. Mor Tabell 29. –Gift 02.02.1750 i Karleby, Storby, Hannila med Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Född 27.12.1725 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Tabell 15.[3]

II Barn
Johan Hansson Hannila. Född 27.11.1750 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död i förstoppning 21.02.1774 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 15.
Anna Hansdotter Hannila. Född 30.10.1751 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 1751 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 15.
Matts Hansson Hannila. Född 12.04.1753 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 1753 i Karleby, Storby, Hannila[9]. Se även 15.
Karin Hansdotter Hannila. Född 23.02.1754 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död i koppor 05.07.1756 i Karleby, Storby, Hannila[9]. Se även 15.
Elisabeth Hansdotter Hannila. Född 21.02.1756 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Värdinna. Död i feber 10.01.1809 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 7.
Jakob Hansson Hannila. Född 24.03.1757 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 15.
Maria Hansdotter Hannila. Född 05.02.1758 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 15.
Karin Hansdotter Hannila. Född 04.03.1760 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 15.
Anna Hansdotter Hannila. Född 21.02.1761 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 15.
Brita Hansdotter Hannila. Född 05.07.1763 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 15.
Anders Hansson Hannila. Född 27.11.1769 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 31.11.1808 i Lochteå[2]. Se även 15.
Tabell 15

III. Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Född 27.12.1725 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Far Tabell 30. Mor Tabell 31. –Gift 02.02.1750 i Karleby, Storby, Hannila med Hans Johansson Vester;Hannila. Född 07.10.1727 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Bonde. Död i feber 21.04.1788 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 14.[3]

II Barn
Johan Hansson Hannila. Född 27.11.1750 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död i förstoppning 21.02.1774 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 14.
Anna Hansdotter Hannila. Född 30.10.1751 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 1751 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 14.
Matts Hansson Hannila. Född 12.04.1753 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 1753 i Karleby, Storby, Hannila[9]. Se även 14.
Karin Hansdotter Hannila. Född 23.02.1754 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död i koppor 05.07.1756 i Karleby, Storby, Hannila[9]. Se även 14.
Elisabeth Hansdotter Hannila. Född 21.02.1756 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Värdinna. Död i feber 10.01.1809 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 7.
Jakob Hansson Hannila. Född 24.03.1757 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 14.
Maria Hansdotter Hannila. Född 05.02.1758 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 14.
Karin Hansdotter Hannila. Född 04.03.1760 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 14.
Anna Hansdotter Hannila. Född 21.02.1761 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 14.
Brita Hansdotter Hannila. Född 05.07.1763 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 14.
Anders Hansson Hannila. Född 27.11.1769 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död 31.11.1808 i Lochteå[2]. Se även 14.
Tabell 16

IV. Anders Johansson Borg. Född (beräknad tid) 1697 i Karleby, Palo, Borg. Bonde;nämndeman;uppsyningsman. Husbonde på Borg 1726-52. Efterträdde sin far som nämndeman 1728-52. Fungerade också från år 1741 som uppsyningsman i Palo gällande tjärbränning för att undvika att skogarna blev förstörda.[12] Död i bröstsjuka 16.04.1752 i Karleby, Palo, Borg[13]. Far Tabell 32. Mor Tabell 33. –Gift med Karin Hansdotter. Född (beräknad tid) 1693[14]. Död av ålderdom 28.05.1768 i Karleby, Palo, Borg[14]. Tabell 17.[9]

III Barn
Anna Andersdotter Borg. Född (beräknad tid) 1714 i Karleby, Palo, Borg[15]. Död 06.03.1803 i Karleby, Palo, Karre[15]. Se även 17.
Johan Andersson Borg. Född 14.12.1721 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 17.
Lisa Andersdotter Borg. Född 04.03.1726 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 17.
Matts Andersson Borg. Född 18.06.1727 i Karleby, Palo, Borg[1]. Husbonde på Borg 1752-. Död av ålderdom 13.03.1798 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 8.
Karin Andersdotter Borg. Född 20.11.1730 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 17.
Maria Andersdotter Borg. Född 01.08.1734 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 17.
Johan Andersson Borg. Född 09.06.1736 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 17.
Tabell 17

IV. Karin Hansdotter. Född (beräknad tid) 1693[14]. Död av ålderdom 28.05.1768 i Karleby, Palo, Borg[14]. –Gift med Anders Johansson Borg. Född (beräknad tid) 1697 i Karleby, Palo, Borg. Bonde;nämndeman;uppsyningsman. Död i bröstsjuka 16.04.1752 i Karleby, Palo, Borg[13]. Tabell 16.[9]

III Barn
Anna Andersdotter Borg. Född (beräknad tid) 1714 i Karleby, Palo, Borg[15]. Död 06.03.1803 i Karleby, Palo, Karre[15]. Se även 16.
Johan Andersson Borg. Född 14.12.1721 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 16.
Lisa Andersdotter Borg. Född 04.03.1726 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 16.
Matts Andersson Borg. Född 18.06.1727 i Karleby, Palo, Borg[1]. Husbonde på Borg 1752-. Död av ålderdom 13.03.1798 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 8.
Karin Andersdotter Borg. Född 20.11.1730 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 16.
Maria Andersdotter Borg. Född 01.08.1734 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 16.
Johan Andersson Borg. Född 09.06.1736 i Karleby, Palo, Borg[1]. Se även 16.
Tabell 18

IV. Erkki Juhonpoika Nikula. Född 11.04.1684 i Kaustby, Nikula [1]. Husbonde på Nikula 1706-30 [39]. Död 24.03.1767 i Kaustby, Nikula [40]. Far Tabell 36. Mor Tabell 37. –Gift 1:o 17.11.1705 i Terjärv med Margareta Johansdotter Hästbacka. Född 07.08.1685 i Terjärv[9]. Död 07.02.1720 i Kaustby, Nikula [2].[41] –Gift 2:o ca 1720 med Marketta Jaakontyär. Född ca 1699[42]. Död 05.06.1764 i Kaustby, Nikula [2]. Tabell 19.[41]

III Barn
2: Anna Erkintytär Nikula. Född 19.02.1727 i Kaustby, Nikula [1]. Matmor . Död av ålderdom 04.06.1808 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 9.
2: Petteri Erkinpoika Nikula. Född (tvilling) 05.07.1729 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1729 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 19.
2: Antti Erkinpoika Nikula. Född som tvilling 05.07.1729 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1729 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 19.
2: Jaakko Erkinpoika Nikula . Född 25.05.1732 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1732 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 19.
2: Niilo Erkinpoika Nikula. Född 05.11.1733 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 19.
2: Heikki Erkinpoika Nikula . Född 23.05.1735 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 19.
2: Marketta Erkintytär Nikula . Född 26.11.1736 i Kaustby, Nikula[1]. Se även 19.
2: Riitta Erkintytär Nikula. Född 03.01.1739 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 19.
Tabell 19

IV. Marketta Jaakontyär. Född ca 1699[42]. Värdinna på Nikula hemman i Kaustby.[2] Död 05.06.1764 i Kaustby, Nikula [2]. –Gift ca 1720 med Erkki Juhonpoika Nikula. Född 11.04.1684 i Kaustby, Nikula [1]. Död 24.03.1767 i Kaustby, Nikula [40]. Tabell 18.[41]

III Barn
Anna Erkintytär Nikula. Född 19.02.1727 i Kaustby, Nikula [1]. Matmor . Död av ålderdom 04.06.1808 i Karleby, Palo, Borg[2]. Tabell 9.
Petteri Erkinpoika Nikula. Född (tvilling) 05.07.1729 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1729 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 18.
Antti Erkinpoika Nikula. Född som tvilling 05.07.1729 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1729 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 18.
Jaakko Erkinpoika Nikula . Född 25.05.1732 i Kaustby, Nikula [1]. Död 1732 i Kaustby, Nikula [2]. Se även 18.
Niilo Erkinpoika Nikula. Född 05.11.1733 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 18.
Heikki Erkinpoika Nikula . Född 23.05.1735 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 18.
Marketta Erkintytär Nikula . Född 26.11.1736 i Kaustby, Nikula[1]. Se även 18.
Riitta Erkintytär Nikula. Född 03.01.1739 i Kaustby, Nikula [1]. Se även 18.
Tabell 20

IV. Matts Mattsson Honga;Broända. Född (beräknad tid) 1711[69]. Bonde. Först måg på Broända senare husbonde enligt husbondeförteckningen från 1737 tillsammans med svågern Johan Johansson och enligt kommunionboken 1756-62 åtminstone från 1756 till sin död 1759. Matts nämns som en av de många bondebyggmästarna som bl. a. deltog i skeppsbyggen. Matts härstamning är tillsvidare okänd. Han kommer troligen från antingen Karleby, Vitsar eller från Kaustby där Honga finns på bägge ställen. Det är också möjligt, att han var exempelvis dräng på Honga och därför kallades Honga.[70] Död i bröstsjuka 05.08.1759 i Karleby, Storby, Broända[2]. –Gift 1:o 21.12.1729 i Karleby med Margareta Johansdotter Broända. Född (beräknad tid) 1710[71]. Död i barnsäng 29.04.1752 i Karleby, Storby, Broända[71]. Tabell 21.[3] –Gift 2:o 11.02.1753 i Karleby med Lisa Mattsdotter Kvikant. Född ca 1734 i Karleby[72]. Död 28.01.1786 i Ullava[73].[3]

III Barn
1: Matts Mattsson Broända. Född 04.10.1735 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 27.12.1736 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 21.
1: Anders Mattsson Broända. Född 30.11.1735 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
1: Margareta Mattsdotter Broända. Född 02.02.1737 i Karleby, Storby, Broända[1]. Begravd 14.08.1737 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 21.
1: Johan Mattsson Broända;Hakalax. Född 30.07.1738 i Karleby, Storby, Broända[1]. Bonde;lagman;nämndeman;sexman. Död 21.07.1805 i Karleby, Närvilä, Hakalax. Tabell 10.
1: Anna Mattsdotter Broända. Född 24.09.1739 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 03.02.1815[74]. Se även 21.
1: Elisabet Mattsdotter Broända. Född 14.05.1741 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
1: Katarina Mattsdotter Broända. Född 01.11.1744 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
1: Birgitta Mattsdotter Broända. Född 18.11.1745 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
1: Matts Mattsson Broända. Född 07.05.1747 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
1: Mikael Mattsson Broända. Född 22.01.1749 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död i feber 03.03.1808 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 21.
1: Margareta Mattsdotter Broända. Född 06.03.1752 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 21.
Tabell 21

IV. Margareta Johansdotter Broända. Född (beräknad tid) 1710[71]. Död i barnsäng 29.04.1752 i Karleby, Storby, Broända[71]. Far Tabell 42. Mor Tabell 43. –Gift 21.12.1729 i Karleby med Matts Mattsson Honga;Broända. Född (beräknad tid) 1711[69]. Bonde. Död i bröstsjuka 05.08.1759 i Karleby, Storby, Broända[2]. Tabell 20.[3]

III Barn
Matts Mattsson Broända. Född 04.10.1735 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 27.12.1736 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 20.
Anders Mattsson Broända. Född 30.11.1735 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Margareta Mattsdotter Broända. Född 02.02.1737 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Johan Mattsson Broända;Hakalax. Född 30.07.1738 i Karleby, Storby, Broända[1]. Bonde;lagman;nämndeman;sexman. Död 21.07.1805 i Karleby, Närvilä, Hakalax. Tabell 10.
Anna Mattsdotter Broända. Född 24.09.1739 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död 03.02.1815[74]. Se även 20.
Elisabet Mattsdotter Broända. Född 14.05.1741 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Katarina Mattsdotter Broända. Född 01.11.1744 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Birgitta Mattsdotter Broända. Född 18.11.1745 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Matts Mattsson Broända. Född 07.05.1747 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Mikael Mattsson Broända. Född 22.01.1749 i Karleby, Storby, Broända[1]. Död i feber 03.03.1808 i Karleby, Storby, Broända[2]. Se även 20.
Margareta Mattsdotter Broända. Född 06.03.1752 i Karleby, Storby, Broända[1]. Se även 20.
Tabell 22

IV. Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[20]. Korpral i Österbottens regemente.[82] Död 01.11.1767[20]. Far Tabell 44. Mor Tabell 45. –Gift ungefär 1720 med Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[20]. Död ca 1790[20]. Tabell 23.[20]

III Barn
Brita Johansdotter Jubbila. Född 01.11.1721 i Karleby. Död 06.02.1773 i Karleby[2]. Se även 23.
Karin Johansdotter Jubbila. Född 1726 i Karleby[20]. Död 1726 i Karleby[20]. Se även 23.
Kristina Johansdotter Jubbila. Född ca 1731 i Karleby[20]. Död 1768 i Karleby[20]. Se även 23.
Johan Johansson Jubbila. Född (beräknad tid) 1733 i Karleby, Kirilax, Jubbila[83]. Bonde;lagman;nämndeman; sexman. På 1780-talet klagade systrarna Wunsch på sockenstämman över att en av dem träffades i nacken av en snöboll på påsksöndagen då hon efter gudstjänsten skulle gå in i Borgarbackas kyrkstuga. Hon tyckte sig ha sett trettonåriga Anders Jubbila kasta snöbollen, men pojken nekade. Det slutade med att kyrkorådet uppmanade fadern, nämndemannen och sexmannen Johan Jubbila att göra upp i godo med fröken Wunsch. I annat fall kunde han vänta sig åtal för bruten kyrkofrid, vilket skulle ha varit synnerligen opassande för sexmannen, vars uppgift var att värna kyrkofriden och gott uppförande av församlingsmedlemmarna.[84] Död i lungsot 09.12.1796 i Karleby, Kirilax, Jubbila[83]. Se även 23.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[2]. Tabell 11.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[85]. Se även 23.
Daniel Johansson Jubbila. Född 30.05.1739 i Karleby[1]. Se även 23.
Maria Johansdotter Jubbila. Född 13.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 23.
Tabell 23

IV. Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[20]. Död ca 1790[20].[20] Far Tabell 46. –Gift ungefär 1720 med Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[20]. Död 01.11.1767[20]. Tabell 22.

III Barn
Brita Johansdotter Jubbila. Född 01.11.1721 i Karleby. Död 06.02.1773 i Karleby[2]. Se även 22.
Karin Johansdotter Jubbila. Född 1726 i Karleby[20]. Död 1726 i Karleby[20]. Se även 22.
Kristina Johansdotter Jubbila. Född ca 1731 i Karleby[20]. Död 1768 i Karleby[20]. Se även 22.
Johan Johansson Jubbila. Född (beräknad tid) 1733 i Karleby, Kirilax, Jubbila[83]. Bonde;lagman;nämndeman; sexman. Död i lungsot 09.12.1796 i Karleby, Kirilax, Jubbila[83]. Se även 22.
Magdalena Johansdotter Jubbila. Född 24.05.1735 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död 26.06.1805 i Karleby,Närvilä;Hakalax[2]. Tabell 11.
Elisabet Johansdotter Jubbila. Född 28.10.1737 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Värdinna. Död 19.12.1787 i Karleby, Linnusperä, Indola[85]. Se även 22.
Daniel Johansson Jubbila. Född 30.05.1739 i Karleby[1]. Se även 22.
Maria Johansdotter Jubbila. Född 13.02.1741 i Karleby, Kirilax, Jubbila[1]. Död i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 22.
Tabell 24

IV. Matts Larsson Gunnars. Född (beräknad tid) 1672[2]. Bonde. Död under ett hölass 20.03.1726 i Karleby, Kirilax, Gunnars[92]. –Gift med Elsa Kristoffersdotter. Född (beräknad tid) 1673[93]. Död 26.07.1752 i Karleby, Storby, Sipola[93]. Tabell 25.[9]

III Barn
Jakob Mattsson Gunnars. Född ca 1694 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 25.
Anna Mattsdotter Gunnars. Född ca 1705 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. [9] Se även 25.
Per Mattsson Gunnars;Sipola. Född ca 1711 i Karleby, Kirilax, Gunnars. Död 29.12.1802 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 12.
Tabell 25

IV. Elsa Kristoffersdotter. Född (beräknad tid) 1673[93]. Död 26.07.1752 i Karleby, Storby, Sipola[93]. –Gift med Matts Larsson Gunnars. Född (beräknad tid) 1672[2]. Bonde. Död under ett hölass 20.03.1726 i Karleby, Kirilax, Gunnars[92]. Tabell 24.[9]

III Barn
Jakob Mattsson Gunnars. Född ca 1694 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 24.
Anna Mattsdotter Gunnars. Född ca 1705 i Karleby, Kirilax, Gunnars[9]. Se även 24.
Per Mattsson Gunnars;Sipola. Född ca 1711 i Karleby, Kirilax, Gunnars. Död 29.12.1802 i Karleby, Storby, Sipola[2]. Tabell 12.
Tabell 28

IV. Johan Andersson Vester. Född (beräknad tid) 1692[94]. Husbonde på Vester hemman troligen från 1697 efter sin far, men på grund av bristfälligheterna i dokumenteringen under den stora ofreden nämns han endast 1712-13 och efter det hans hustru Lisa 1725 och 1729.[95] Död 12.11.1759 i Karleby, Rödsö, Vester[96]. Far Tabell 56. Mor Tabell 57. –Gift ca 1710 med Lisa Hansdotter. Född ca 1687[97]. Död 30.03.1757 i Karleby, Rödsö, Vester[97]. Tabell 29.[9]

III Barn
Matts Johansson Vester. Född ca 1711[9]. Husbonde på Vester hemman åtminstone 1737-42.[95] Se även 29.
Anders Johansson Vester. Född ca 1712 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 29.
Johan Johansson Vester. Se även 29.
Lisa Johansdotter Vester. Född ca 1719 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 29.
Maria Johansdotter Vester. Född 27.08.1722 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 29.
Anna Johansdotter Vester. Född 19.09.1724 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Se även 29.
Jakob Johansson Vester;Härmälä. Född 13.12.1725 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Se även 29.
Hans Johansson Vester;Hannila. Född 07.10.1727 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Bonde. Död i feber 21.04.1788 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 14.
Mikael Johansson Vester. Född 12.06.1729 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 29.
Karin Johansdotter Vester. Född ca 1731 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Död ca 1739 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 29.
Tabell 29

IV. Lisa Hansdotter. Född ca 1687[97]. Död 30.03.1757 i Karleby, Rödsö, Vester[97]. –Gift ca 1710 med Johan Andersson Vester. Född (beräknad tid) 1692[94]. Död 12.11.1759 i Karleby, Rödsö, Vester[96]. Tabell 28.[9]

III Barn
Matts Johansson Vester. Född ca 1711[9]. Se även 28.
Anders Johansson Vester. Född ca 1712 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 28.
Johan Johansson Vester. Se även 28.
Lisa Johansdotter Vester. Född ca 1719 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 28.
Maria Johansdotter Vester. Född 27.08.1722 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 28.
Anna Johansdotter Vester. Född 19.09.1724 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Se även 28.
Jakob Johansson Vester;Härmälä. Född 13.12.1725 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Se även 28.
Hans Johansson Vester;Hannila. Född 07.10.1727 i Karleby, Rödsö, Vester[1]. Bonde. Död i feber 21.04.1788 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 14.
Mikael Johansson Vester. Född 12.06.1729 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 28.
Karin Johansdotter Vester. Född ca 1731 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Död ca 1739 i Karleby, Rödsö, Vester[9]. Se även 28.
Tabell 30

IV. Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Född 10.03.1695 i Vetil, Puusaari[1]. Hemmansnamnet Hannila kommer med all sannolikhet från förnamnet Hannu. Hemmanet har utan tvekan varit ett av de viktigaste i Storby eftersom det 1647-54 helt enkelt kallades Storby. Erik Hansson tillträdde det fortfarande stora hemmanet Hannila 1730. Han kom från Bastubacka i Nedervetil men var född i Vetil. Hemmanet hade då varit öde 1715-29 under Stora ofreden, vilket i praktiken betydde, att hemmanet var nog bebott, men kunde inte betala skatt. Som husbonde på Hannila nämns han åtminstone till 1742.[103] Död i bröstsjuka 31.10.1761 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Far Tabell 60. Mor Tabell 61. –Gift 15.06.1721 i Nedervetil, Bastubacka med Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 31.[3]

III Barn
Matts Eriksson Bastubacka. Född 22.02.1722 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 07.07.1723 i Nedervetil, Bastubacka[2]. Se även 31.
Anders Eriksson Bastubacka. Född 07.04.1723 i Nedervetil, Bastubacka[104]. Död 08.09.1723 i Nedervetil, Bastubacka[104]. Se även 31.
Hans Eriksson Bastubacka;Hannila. Född 05.07.1724 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död i arbetsolycka på ett fartyg då märsstången föll honom i huvudet 05.07.1754 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 31.
Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Född 27.12.1725 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Tabell 15.
Margareta Eriksdotter Bastubacka. Född 27.02.1727 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Se även 31.
Maria Eriksdotter Bastubacka. Född 05.03.1730 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Se även 31.
Karin Eriksdotter Hannila. Född 14.05.1731 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 31.
Anders Eriksson Hannila. Född 22.03.1735 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död ca 1758[9]. Se även 31.
Henrik Eriksson Hannila. Född 08.01.1737 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 31.
Tabell 31

IV. Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Far Tabell 62. Mor Tabell 63. –Gift 15.06.1721 i Nedervetil, Bastubacka med Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Född 10.03.1695 i Vetil, Puusaari[1]. Död i bröstsjuka 31.10.1761 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 30.[3]

III Barn
Matts Eriksson Bastubacka. Född 22.02.1722 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 07.07.1723 i Nedervetil, Bastubacka[2]. Se även 30.
Anders Eriksson Bastubacka. Född 07.04.1723 i Nedervetil, Bastubacka[104]. Död 08.09.1723 i Nedervetil, Bastubacka[104]. Se även 30.
Hans Eriksson Bastubacka;Hannila. Född 05.07.1724 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död i arbetsolycka på ett fartyg då märsstången föll honom i huvudet 05.07.1754 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Se även 30.
Elisabet Eriksdotter Bastubacka. Född 27.12.1725 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Tabell 15.
Margareta Eriksdotter Bastubacka. Född 27.02.1727 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Se även 30.
Maria Eriksdotter Bastubacka. Född 05.03.1730 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Se även 30.
Karin Eriksdotter Hannila. Född 14.05.1731 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 30.
Anders Eriksson Hannila. Född 22.03.1735 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Död ca 1758[9]. Se även 30.
Henrik Eriksson Hannila. Född 08.01.1737 i Karleby, Storby, Hannila[1]. Se även 30.
Tabell 32

V. Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[16]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Husbonde på Borg 1695-1713. Nämndeman åtminstone 1704-23. Johan Jönsson nämns 1704, då han utnämndes tillsammans med några andra nämndemän till att övervaka att kungsådrorna i socknens älvar hölls öppna. Det hade nämligen varit vanligt att man anlade fiskefördämningar, vilka täppte till älvarna.

Johan Jönsson var som många andra bönder också skeppsbyggare. Åren 1687-1709 rådde en livlig verksamhet på skeppsbyggnadsplatserna i Karleby. Bönderna var vanligen 4-8 per skeppsbygge. Deras insats var att skaffa virket och utföra timmermansarbetet. Järn, tackel och tåg stod redaren för. Ofta tog ett skutbygge omkring ett år att utföra och bönderna fick en del av betalningen vid kontraktets undertecknande och resten i rater under byggnadstiden. Palo sund var en flitigt anlitad skeppsbyggnadsplats. Skickliga båtbyggare kunde göra långa timmermansresor. Johan Jönsson hade 1711 gjort kontrakt med rådman Johan Westring angående ett skepp på 16 famnars köl som skulle uppbyggas i Kristinestad. Tillsammans med timmermännen Karl Mattsson Indola, Johan Andersson Store, Gösta Ahlskog och Erik Brandt reste han till Kristinestad, men det virke som rådman Westring hade lovat anskaffa var de tvungna att vänta på i tre veckor varefter endast en del anlände. På den grund bröt bönderna kontraktet och rätten fann att Westring inte hade fyllt sin andel av kontraktet.

Förutom skepp byggde bönderna också mindre ting. 1699 byggdes socknens kronobod under ledning av Johan Borg. Befallningsman Nils Hellberg klagade 1710 över att en ansenlig mängd kronospannmål hade stulits och att boden var dåligt byggd, varför han ställde Johan Borg och hans intressenter, som hade byggt boden, till svars. Borg och hans medhjälpare lovade att reparera boden och förse lårarna med dubbla bottnar, så att inga tjuvar kunde nå spannmålen.[17] Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[16]. Far Tabell 64. Mor Tabell 65. –Gift 1:o med Brita N.N. Död före 1697. –Gift 2:o före 1697 med Karin Mattsdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1675[18]. Död 17.01.1748 i Karleby, Palo, Borg[18]. Tabell 33.[9]

IV Barn
1: Anna Johansdotter Borg. Född (beräknad tid) 1691 i Karleby, Palo, Borg[19]. Död 26.10.1752 i Karleby, Kallis[2].
2: Anders Johansson Borg. Född (beräknad tid) 1697 i Karleby, Palo, Borg. Bonde;nämndeman;uppsyningsman. Död i bröstsjuka 16.04.1752 i Karleby, Palo, Borg[13]. Tabell 16.
2: Erik Johansson Borg;Storhonga. Född 31.12.1712[20]. Riksdagsman, husbonde på Storhonga 1742-56. Skeppsbyggmästare. Han var aktiv ännu 1773 då sockenstämman skulle besluta on prästgårdens ytterväggar skulle förses med hyvlade bräder. Enligt sockenstämmoprotokollet från 1773 hade ingen att anmärka förutom Erik Storhonga, som dock efter något eftersinnande lät sin talan falla, varefter beslöts, att väggarna förnyas.

På 1750-talet hade Erik Johansson och bönderna i trakten börjat åtaga sig storbyggen. Storhonga jämte 24 bönder hade åtagit sig att åt Kristian Backman bygga en kravell med 18 1/2 famnars köl och 32 fots bredd. Kölen blev dock förlängd och även bredden för vilket bönderna krävde ersättning i rätten 1760. Behandlingen uppskjöts eftersom byggmästaren Storhonga var i Vasa för att bygga ett fartyg åt handelsman Mikael Bladh.

Storhonga nämns ha varit det 11. största hemmanet i Karleby vid storskiftet 1752-57, 12,1 tunnland.[21] Död 14.03.1789 i Karleby, Vittsar, Storhonga[2]. Se även 33.
Tabell 33

V. Karin Mattsdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1675[18]. Död 17.01.1748 i Karleby, Palo, Borg[18]. Far Tabell 66. Mor Tabell 67. –Gift före 1697 med Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[16]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[16]. Tabell 32.[9]

IV Barn
Anders Johansson Borg. Född (beräknad tid) 1697 i Karleby, Palo, Borg. Bonde;nämndeman;uppsyningsman. Död i bröstsjuka 16.04.1752 i Karleby, Palo, Borg[13]. Tabell 16.
Erik Johansson Borg;Storhonga. Född 31.12.1712[20]. Död 14.03.1789 i Karleby, Vittsar, Storhonga[2]. Se även 32.
Tabell 36

V. Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [43]. Kom som måg till Nikula i Kaustby. [44]. Begravd 28.01.1706 i Kaustby, Nikula [2]. Far Tabell 72. Mor Tabell 73. –Gift 05.06.1681 i Kaustby, Nikula med Riitta Juhontytär Nikula. Född 20.03.1658 i Kaustby [46]. Död 20.12.1724 i Kaustby, Nikula [2]. Tabell 37.[45]

IV Barn
Erkki Juhonpoika Nikula. Född 11.04.1684 i Kaustby, Nikula [1]. Död 24.03.1767 i Kaustby, Nikula [40]. Tabell 18.
Tabell 37

V. Riitta Juhontytär Nikula. Född 20.03.1658 i Kaustby [46]. Död 20.12.1724 i Kaustby, Nikula [2]. Far Tabell 74. Mor Tabell 75. –Gift 05.06.1681 i Kaustby, Nikula med Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [43]. Tabell 36.[45]

IV Barn
Erkki Juhonpoika Nikula. Född 11.04.1684 i Kaustby, Nikula [1]. Död 24.03.1767 i Kaustby, Nikula [40]. Tabell 18.
Tabell 42

V. Johan Eriksson Kvikant;Broända. Född (beräknad tid) 1681[51]. Bonde. Husbonde på Kvikant hemman i Bodö åtminstone 1723-29 och 1731-36 på Broända, som hade varit öde under stora ofreden. Nämns 1741, då man i byarna utsåg övervakare, som skulle se till att ingen bröt mot skogsordningen ocu utödde skogen genom tjärbränning utöver bestämmelserna. Johan Broända var övervakare i Storby.

Johan Eriksson var tydligen husbonde i Kvikant tidagare än 1723 eftersom han nämns 1719 i mantalslängden. Han odlade då både råg och korn. Av boskap fanns bara en oxe och en ko. Landet var då ockuperat av ryssarna och fienden använde honom som fiskare.[75] Död av ålderdom 26.12.1769 i Karleby, Storby, Broända[51]. Far Tabell 84. Mor Tabell 85. –Gift 1:o med Maria Hansdotter. Född (beräknad tid) 1683[76]. Död 02.11.1735 i Karleby, Storby, Broända[76]. Tabell 43.[9] –Gift 2:o 04.05.1736 i Karleby med Beata Mickelsdotter. Född (beräknad tid) 1699[77]. Död 22.01.1738 i Karleby, Storby, Broända[77].[3] –Gift 3:o 17.02.1740 i Karleby med Margareta Josefsdotter. Född (beräknad tid) 1697[78]. Död i bröstvärk 02.08.1769 i Karleby, Storby, Broända[78].[3]

IV Barn
1: Johan Johansson Broända. Bonde. Husbonde åtminstone 1737-1742 tillsammans med svågern Matts Mattsson.[79] Se även 43.
1: Margareta Johansdotter Broända. Född (beräknad tid) 1710[71]. Död i barnsäng 29.04.1752 i Karleby, Storby, Broända[71]. Tabell 21.
Tabell 43

V. Maria Hansdotter. Född (beräknad tid) 1683[76]. Död 02.11.1735 i Karleby, Storby, Broända[76]. –Gift med Johan Eriksson Kvikant;Broända. Född (beräknad tid) 1681[51]. Bonde. Död av ålderdom 26.12.1769 i Karleby, Storby, Broända[51]. Tabell 42.[9]

IV Barn
Johan Johansson Broända. Bonde. Se även 42.
Margareta Johansdotter Broända. Född (beräknad tid) 1710[71]. Död i barnsäng 29.04.1752 i Karleby, Storby, Broända[71]. Tabell 21.
Tabell 44

V. Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1702 i Karleby[20]. Far Tabell 88. –Gift med Brita Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1660[51]. Död 14.08.1748 i Karleby[2]. Tabell 45.[20]

IV Barn
Lisa Danielsdotter Jubbila. Född (beräknad tid) 1682[25]. Död 02.01.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[25]. Se även 45.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Född ca 1689 i Karleby[9]. Se även 45.
Anna Danielsdotter Jubbila. Född ca 1690 i Karleby[9]. Död 06.05.1767 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 45.
Daniel Danielsson Jubbila. Född (beräknad tid) 1692 i Karleby, Kirilax, Jubbila[40]. Bonde. Militiebonden Daniel Jubbila önskade 1726 förena Kykyr hemman, som legat öde i 100 år med Jubbila, vilket beviljades. Hemmanet klövs 1750 mellan bröderna Daniel och Johan Danielsson. Före 1776 blev Kykyr åter ett självständigt hemman.

Eftersom både boskapsskötsel och jordbruk var arbetskrävande användes barn som hjälredor. När bl. a. Daniel Jubbila 1731 hade nyttjat små pojkar på under 7 år som vallgossar, försvarade de sig med att de hade brist på arbetsfolk. Rätten frikände dem men gav varning. Redan 1686 hade utgetts en förordning om att kvinnfolk i mån av möjlighet skulle valla boskap i stället för små pojkar. Påbudet förnyades under 1700-talet.[86] Död 18.08.1775 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 45.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[20]. Död 01.11.1767[20]. Tabell 22.
Tabell 45

V. Brita Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1660[51]. Död 14.08.1748 i Karleby[2]. –Gift med Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1702 i Karleby[20]. Tabell 44.[20]

IV Barn
Lisa Danielsdotter Jubbila. Född (beräknad tid) 1682[25]. Död 02.01.1766 i Karleby, Vittsar, Fordell[25]. Se även 44.
Kerstin Danielsdotter Jubbila. Född ca 1689 i Karleby[9]. Se även 44.
Anna Danielsdotter Jubbila. Född ca 1690 i Karleby[9]. Död 06.05.1767 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 44.
Daniel Danielsson Jubbila. Född (beräknad tid) 1692 i Karleby, Kirilax, Jubbila[40]. Bonde. Död 18.08.1775 i Karleby, Kirilax, Jubbila[2]. Se även 44.
Johan Danielsson Jubbila;Frisk. Född ca 1694 i Karleby[20]. Död 01.11.1767[20]. Tabell 22.
Tabell 46

V. Erik Holgersson Löf.[20] –Gift med Lisa N.N. Död 29.11.1734[89].[20]

IV Barn
Karin Eriksdotter Löf. Född 05.12.1700 i Nykarleby[20]. Död ca 1790[20]. Tabell 23.[20]
Tabell 56

V. Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Född (beräknad tid) 1656 i Himango[98]. Kom från Beltare (Silakka) och flyttade till Vester ca. 1681 då han övertog ett ödehemman. Enligt husbondeförteckningen var hemmanets mantal 1/4 år 1693 och Antti husbonde till 1693.[99] Död 29.12.1745 i Karleby, Rödsö, Vester[100]. Far Tabell 112. Mor Tabell 113. –Gift med Lisa Eriksdotter. Född ca 00.08.1657[101]. Död 28.01.1733 i Karleby, Rdsö, Vester[101]. Tabell 57.[9]

IV Barn
Johan Andersson Vester. Född (beräknad tid) 1692[94]. Död 12.11.1759 i Karleby, Rödsö, Vester[96]. Tabell 28.
Tabell 57

V. Lisa Eriksdotter. Född ca 00.08.1657[101]. Död 28.01.1733 i Karleby, Rdsö, Vester[101]. –Gift med Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Född (beräknad tid) 1656 i Himango[98]. Död 29.12.1745 i Karleby, Rödsö, Vester[100]. Tabell 56.[9]

IV Barn
Johan Andersson Vester. Född (beräknad tid) 1692[94]. Död 12.11.1759 i Karleby, Rödsö, Vester[96]. Tabell 28.
Tabell 60

V. Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Född (beräknad tid) 1668 i Vetil[105]. Övertog Puusaari som blivit öde och var husbonde där 1690-1713. Flyttade ca. 1716 till Karleby, Vevar.[106] Död 23.02.1729 i Karleby, Linnusperä, Vevar[105]. Far Tabell 120. Mor Tabell 121. –Gift 1:o 05.12.1687 i Vetil med Maria Antintytär Salo. Född ca 1668 i Kaustby. Död 26.05.1697 i Vetil. Tabell 61.[106] –Gift 2:o 30.11.1697 i Vetil med Maria Antintytär Store. Född ca 1662 i Vetil. Död 19.01.1729 i Karleby, Linnusperä, Vevar[2].[106]

IV Barn
1: Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Född 10.03.1695 i Vetil, Puusaari[1]. Död i bröstsjuka 31.10.1761 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 30.
Tabell 61

V. Maria Antintytär Salo. Född ca 1668 i Kaustby. Lovades till morgongåva 10 riksdaler och en häst.[106] Död 26.05.1697 i Vetil. Far Tabell 122. Mor Tabell 123. –Gift 05.12.1687 i Vetil med Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Född (beräknad tid) 1668 i Vetil[105]. Död 23.02.1729 i Karleby, Linnusperä, Vevar[105]. Tabell 60.[106]

IV Barn
Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila. Född 10.03.1695 i Vetil, Puusaari[1]. Död i bröstsjuka 31.10.1761 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 30.
Tabell 62

V. Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[78]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[78]. –Gift 1:o med N.N. Tabell 63.[9] –Gift 2:o med Anna Larsdotter Bastubacka. Född ca 1693[9].[9]

IV Barn
1: Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 31.
1: Maria Andersdotter. Född 21.04.1706[9]. Se även 63.
1: Brita Andersdotter. Född ca 1711[9]. Begravd 30.08.1746 i Nedervetil, Bastubacka[2]. Se även 63.
1: Margareta Andersdotter. Se även 63.
1: Lisa Andersdotter. Se även 63.
1: Karin Andersdotter. Född 08.03.1718[9].
1: Malin Andersdotter.
2: Lars Andersson Bastubacka. Född 24.03.1723 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 13.10.1723 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Anders Andersson Bastubacka. Född 30.03.1724 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 29.06.1724 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Född 05.05.1725 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 25.03.1727 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Född 18.08.1726 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 04.12.1726 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Matts Andersson Bastubacka. Född 07.09.1727 i Nedervetil, Bastubacka[1].
2: Maria Andersdotter Bastubacka. Född 01.01.1729 i Nedervetil, Bastubacka[1].
2: Elsa Andersdotter Bastubacka. Född 01.05.1730 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 20.06.1731 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Erik Andersson Bastubacka. Född 18.04.1731 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 00.07.1731 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Hans Andersson Bastubacka. Född 06.04.1732 i Nedervetil, Bastubacka[1].
2: Kristina Andersdotter Bastubacka. Född 12.05.1733 i Nedervetil, Bastubacka[1].
2: Lars Andersson Bastubacka. Född 23.05.1735 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 09.11.1735 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Henrik Andersson Bastubacka. Född (tvilling) 19.03.1736 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 10.04.1736 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Brita Andersdotter Bastubacka. Född (tvilling) 19.03.1736 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 02.05.1736 i Nedervetil, Bastubacka[2].
2: Anna Andersdotter Bastubacka. Född 10.10.1739 i Nedervetil, Bastubacka[1]. Död 00.11.1739 i Nedervetil, Bastubacka[2].
Tabell 63

V. N.N. –Gift med Anders Henriksson Bastubacka. Född (beräknad tid) 04.11.1672[78]. Död (beräknad tid) 1741 i Nedervetil, Bastubacka[78]. Tabell 62.[9]

IV Barn
Anna Andersdotter Bastubacka . Född 11.1698[9]. Död 27.01.1776 i Karleby, Storby, Hannila[2]. Tabell 31.
Maria Andersdotter. Född 21.04.1706[9]. Se även 62.
Brita Andersdotter. Född ca 1711[9]. Se även 62.
Margareta Andersdotter. Se även 62.
Lisa Andersdotter. Se även 62.
Tabell 64

VI. Jöns Andersson Kåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Husbonde på Borg 1674-79. Nämns i ett mål 1673 då han anklagade sitt fiskelag för att ha undandolt en strömmingstunna för honom. Det var vanligt att flera bönder slog sig samman och utrustade en båt och delade fångsten. Under en fiskeresa stannade Jöns Borg hemma och påstod då att nämnda brott hade skett. Fiskarna befriades dock från all misstanke efter vittnesmål av Borgs piga Annika.

Jöns Andersson Borg nämns också 1679 då Kristoffer Mattsson i Vittsar klagade över att ett dammbygge ovanför skadade hans ängar. Det framkom, att Jöns Andersson tillsammans med Matts Bertilsson Puntus hade sökt efter kvarnplatser och funnit 1671 ett ställe i Gäddforsen, som var allmän fors. De hade röjt forsen och byggt en kvarn som kom igång 1677. Den enda vägen till kvarnen var dock över Kristoffer Mattssons äng. Efter omröstning bestämde nämnden, att den nya kvarnen skulle bestå, men två nämndemän skulle undersöka hur vägen bäst skulle dras.[22][20] Far Tabell 128. –Gift 1:o med Margareta Larsdotter.[23] –Gift 2:o med Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[24]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[24]. Tabell 65.[3]

V Barn
1: Anna Jönsdotter Borg. Född ca 1662[23].
1: Maria Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1663[25]. Död 02.02.1747[25].
2: Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[16]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[16]. Tabell 32.
2: Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[26]. Ännu på 1700-talet förekom det trolldom och vidskepelse. Karin hade på grund av sjukdom vänt sig till Anna Kumpilainen 1702 med orden, att om sjukligheten var pålagd av gud ville hon bära den, men om den var pålagd av onda människor ville hon ha bot. Karin hade gett Anna en 12-öring, varpå Anna tagit ett törvedstycke och därefter kunnat fastslå, att det onda kom av elaka människor. Sedan blev Karin badad hemma hos Anna. Därpå återvände Karin hem, men hade inte känt sig bättre. Några dagar senare kom Anna till henne och gav brännvin med iblandade örter att dricka och strök henne med en isterklump över ryggen. Av denna behandling hade Karin blivit bättre. För detta tredje resans brott dömdes Anna till att böta 40 silverdaler, att utstå kyrkoplikt och avbön i församlingen. Karin dömdes till 6 silverdaler, kyrkoplikt och avbön.[27] Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[26]. Se även 65.
Tabell 65

VI. Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[24]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[24]. Far Tabell 130. Mor Tabell 131. –Gift med Jöns Andersson Kåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Tabell 64.[20][3]

V Barn
Johan Jönsson Borg. Född (beräknad tid) 1667[16]. Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman. Död 29.03.1724 i Karleby, Palo, Borg[16]. Tabell 32.
Karin Jönsdotter Borg. Född (beräknad tid) 1673[26]. Död 04.12.1737 i Karleby, Vitsar, Storhonga[26]. Se även 64.
Tabell 66

VI. Matts Mattsson Honga. Född ca 1640. Bonde. Husbonde på Honga åtminstone 1674-99. Hans son (?) Hans Mattsson nämns som husbonde 1705-13. Nämns 1673 då han tillsammans med andra bönder hade anlagt fiskefördämningar mellan Palo och Vetil bro och bötfälldes samt ålades att uppriva det som skadade båtleden. Hans son Hans Mattson blev mycket senare, 1704 utnämnd att övervaka ådrorna och att låta bestraffa de försumliga![33]. Far Tabell 132. Mor Tabell 133. –Gift med Klara Mattsdotter. Tabell 67.[20]

V Barn
Karin Mattsdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1675[18]. Död 17.01.1748 i Karleby, Palo, Borg[18]. Tabell 33.
Hans Mattsson Storhonga. Se även 67.
Tabell 67

VI. Klara Mattsdotter. –Gift med Matts Mattsson Honga. Född ca 1640. Bonde. Tabell 66.[20]

V Barn
Karin Mattsdotter Storhonga. Född (beräknad tid) 1675[18]. Död 17.01.1748 i Karleby, Palo, Borg[18]. Tabell 33.
Hans Mattsson Storhonga. Se även 66.
Tabell 72

VI. Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[47]. Husbonde på Isokainu 1636-76. Nämndeman 1668-86. Försökte med andra nämndemän bringa ordning i beskattningen av ödehemmanen, men blev tvungen att med de andra nämndemännen på knä av fogden Willinghausen be om förlåtelse för sina förhastade anklagelser.

Juho var en företagsam man. Han sågade vid Karjalankoskiforsen mera bräder än någon annan i socknens övre del, mycket över den tillåtna mängden. Flera bönder hotades med stränga böter, men den här gången lät friherren Banér nöja sig med att en del av det olovliga virket överlämnades till honom, som han sedan använde till sin gård på Hakalax.[48] Begravd 05.04.1703 i Vetil, Isokainu[49]. Far Tabell 144. –Gift med Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[20]. Tabell 73.[43]

V Barn
Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[50]. Omnämns på Meriläinen 1675-77.[50] Se även 73.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Född (beräknad tid) 1638 i Vetil, Isokainu[51]. Bonde;soldat;kyrkovärd. Hans öde såg till en början inte ljust ut, eftersom han uttogs till soldat. Han kom dock lyckligt hem i mitten på 1670-talet och tog hand om husbondeskapet på Kainu 1677-1691. Han nämns 1693 i ett rättsprotokoll, att han 8 år tidigare hade haft 500 daler i skulder, men att allt hade återbetalts med Guds hjälp och hårt arbete. År 1697 när man funnit svältdöda i kapellgränderna, förtäljer de dödas bok att 11 juli begravdes ett tiggarbarn, för vilket Kaapriel Kainu tillverkade kistan. Säkert gjorde han det även för sin hustru Riitta som avled 1697.

Kaapriel valdes till kyrkovärd 1712-14. Under stora ofreden gömde han å församlingens vägnar pengar i en grav på kyrkogården när kosackerna var på kommande. Kyrkklockorna gömdes på älvbranten och kyrkklädnaden i kyrkans stödpelare. När fientligheterna var över tog Kaapriel Kainu fram pengarna och lånade ut dem till de bönder som fienden bestulit. På detta sätt kunde man köpa utsäde och börja livet på nytt. Kriget fanns dock alltid i bakgrunden, Kaapriels sonson Kaapriel dog på de norska fjällen 1718-19. Kaapriel flyttade på äldre dagar till sin son Gustav som bodde på Kristola i Pedersöre, där han dog .[52] Död 26.05.1726 i Pedersöre, Bennäs[51]. Se även 73.
Anna Juhontytär Isokainu. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu[50]. Död 01.05.1701[50]. Se även 73.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu. Bonde. Husbonde på Kauko i Karleby 1690-1700 efter att ha köpt den 13.3.1686 2/4 mantal av hemmanet i Korplax, Karleby av prosten Falander. År 1700 köpte han Strang hemman i Palo by i Karleby och sonen Lauri övertog husbondeskapet på Kauko.

Namnet Kauko, vilket syftar på något avlägset, har antagligen givits av de nybyggare, som kom från Tavastland eller Satakunda på 1500-talet. Den förste kände husbonden på Kauko var Lars Kauko, vilken alltså inte var släkt med Antti kallas 1547 Lasse Kaucko, 1549 Kaukell, 1550 Kankin, 1551-53 Lasse Kauko och 1556 Kauko. Lars Henriksson Kauko nämns 1553, 1554 och 1556 som sälbåtsledare. 1554 fick båtlaget 20 sälar. En båt hade normalt 4-9 man och bytet delades.[53] Död under stora ofreden i Karleby, Palo, Strang[50]. Se även 73.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [43]. Tabell 36.
N.N. Juhontytär Isokainu. Tabell 123.
Tabell 73

VI. Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[20]. Begravd 14.04.1678 i Vetil, Isokainu[2]. Far Tabell 146. Mor Tabell 147. –Gift med Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[47]. Tabell 72.[43]

V Barn
Liisa Juhontytär Isokainu. Född ca 1629 i Vetil, Isokainu[50]. Se även 72.
Kaapriel Juhonpoika Isokainu. Född (beräknad tid) 1638 i Vetil, Isokainu[51]. Bonde;soldat;kyrkovärd. Död 26.05.1726 i Pedersöre, Bennäs[51]. Se även 72.
Anna Juhontytär Isokainu. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu[50]. Död 01.05.1701[50]. Se även 72.
Antti Juhonpoika Isokainu;Kauko;Strang. Född ca 1640 i Vetil, Isokainu. Bonde. Död under stora ofreden i Karleby, Palo, Strang[50]. Se även 72.
Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula. Född ca 1650 i Vetil, Isokainu [43]. Tabell 36.
Tabell 74

VI. Juho Hannunpoika Nikula. Född (beräknad tid) 1631 i Kaustby [59]. Död 03.04.1687 i Kaustby, Nikula [59]. Far Tabell 148. Mor Tabell 149. –Gift med Riitta Martintytär. Död ca 1693 i Kaustby, Nikula[37]. Tabell 75.[60]

V Barn
Riitta Juhontytär Nikula. Född 20.03.1658 i Kaustby [46]. Död 20.12.1724 i Kaustby, Nikula [2]. Tabell 37.
Maalin Juhontytär Nikula. Född ca 1666 i Kaustby [61]. Död 10.12.1727[61]. Se även 75.
Tabell 75

VI. Riitta Martintytär. Död ca 1693 i Kaustby, Nikula[37]. –Gift med Juho Hannunpoika Nikula. Född (beräknad tid) 1631 i Kaustby [59]. Död 03.04.1687 i Kaustby, Nikula [59]. Tabell 74.[60]

V Barn
Riitta Juhontytär Nikula. Född 20.03.1658 i Kaustby [46]. Död 20.12.1724 i Kaustby, Nikula [2]. Tabell 37.
Maalin Juhontytär Nikula. Född ca 1666 i Kaustby [61]. Död 10.12.1727[61]. Se även 74.
Tabell 84

VI. Erik Mikaelsson(?). Far Tabell 168. Mor Tabell 169. –Gift med Elisabet N.N. Tabell 85.[80]

V Barn
Johan Eriksson Kvikant;Broända. Född (beräknad tid) 1681[51]. Bonde. Död av ålderdom 26.12.1769 i Karleby, Storby, Broända[51]. Tabell 42.
Tabell 85

VI. Elisabet N.N. –Gift med Erik Mikaelsson(?). Tabell 84.[80]

V Barn
Johan Eriksson Kvikant;Broända. Född (beräknad tid) 1681[51]. Bonde. Död av ålderdom 26.12.1769 i Karleby, Storby, Broända[51]. Tabell 42.
Tabell 88

VI. Daniel Hansson Jubbila. Bonde. Det antas, att hemmansnamnet Jubbila hör ihop med förnamnet Jobbe. Den förste kände husbonden var Per Olofsson Jobbe 1547-76. Daniel Hansson var husbonde på Jubbila 1635-74 och efterträdde Henrik Olofsson (1626-34). Det är inte känt huruvida Daniel var släkt med de tidigare husbönderna.[87]

V Barn
Daniel Danielsson Jubbila. Född ca 1660 i Karleby. Död ca 1702 i Karleby[20]. Tabell 44.
Johan Danielsson Jubbila. Bonde. Husbonde på Jubbila 1674-95. År 1697 var bönderna efter missväxten 1695 tvungna att köpa säd. Borgarna i Gamlakarleby lastade fyra fartyg med trävirke och bräder för att segla till Livland efter säd och sälja virket, men var tveksamma. Därför upplånade bl. a, bönderna Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga och Johan Danielsson Jubbila av rådman Anders Kalm 200 dr kmt för att uppköpa spannmål.[88]
Tabell 112

VI. Niilo Simonpoika Beltare. Bonde;nämndeman. Husbonde 1670-75 på Beltar, som senare kallades Silacka.[95] Far Tabell 224. –Gift med Maria Pentintytär. Tabell 113.[20]

V Barn
Jaakko Niilonpoika Silakka. Bonde. Husbonde på Silakka, tidigare Beltar 1674-95. Upptog Tidemans hemman 1695 (1/4 mantal), vilket var under Silakka åtminstone till 1737.[95] Se även 113.
Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Född (beräknad tid) 1656 i Himango[98]. Död 29.12.1745 i Karleby, Rödsö, Vester[100]. Tabell 56.
Tabell 113

VI. Maria Pentintytär. –Gift med Niilo Simonpoika Beltare. Bonde;nämndeman. Tabell 112.[20]

V Barn
Jaakko Niilonpoika Silakka. Bonde. Se även 112.
Antti Niilonpoika Silakka;Vester. Född (beräknad tid) 1656 i Himango[98]. Död 29.12.1745 i Karleby, Rödsö, Vester[100]. Tabell 56.
Tabell 120

VI. Kaapo Ollinpoika Torppa. Född ca 1609[107]. Husbonde på Torppa 1636-48. Deltog i kyrkobygget i Vetil. Då man fick tillstånd att bygga en kyrka i Karleby sockens övre del, blev det gräl mellan Kaustby och Vetil var kyrkan skulle byggas. Folktraditionen berättar att den av de två byarna skulle få kyrkan i vilken det första dödsfallet inträffar. Enligt legenden dog ett zigenarbarn i Kaustby först, men Vetilborna stal liket om natten, grävde en grav innanför det egna kapellets stenfot och hämtade snabbt någon från Karleby som kunde jordfästa liket. Ilmari Wirkkala påstår att Kaapo Torppa var en av "liktjuvarna" och fick som belöning sin avbild på predikstolens fot (den Helige Kristoforos). Kapellet restes 1639.

Kaapo nämns 1642 då han stämde 1642 Klemetti Yrjönpoika Pulkkinen för att denne hade fällt och hållit i sin ägo en björn som de gemensamt drivit ur idet. Åtalet förkastades.[107] Död 25.03.1697 i Vetil, Torp[108]. Far Tabell 240. –Gift 1:o med N.N. Larsdotter. Död ca 1668 i Vetil[110]. Tabell 121.[109] –Gift 2:o med Kaarina Matintytär Virkkala. Född ca 1622 i Kaustby[109]. Död 13.06.1697 i Vetil [111].[109]

V Barn
1: Juha Kaaponpoika Torppa. Död 24.10.1736 i Vetil, Torp[112]. Se även 121.
1: Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Född (beräknad tid) 1668 i Vetil[105]. Död 23.02.1729 i Karleby, Linnusperä, Vevar[105]. Tabell 60.
Tabell 121

VI. N.N. Larsdotter. Död ca 1668 i Vetil[110]. Far Tabell 242. –Gift med Kaapo Ollinpoika Torppa. Född ca 1609[107]. Död 25.03.1697 i Vetil, Torp[108]. Tabell 120.[109]

V Barn
Juha Kaaponpoika Torppa. Död 24.10.1736 i Vetil, Torp[112]. Se även 120.
Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar. Född (beräknad tid) 1668 i Vetil[105]. Död 23.02.1729 i Karleby, Linnusperä, Vevar[105]. Tabell 60.
Tabell 122

VI. Antti Laurinpoika Salo . –Gift med N.N. Juhontytär Isokainu. Tabell 123.[106]

V Barn
Maria Antintytär Salo. Född ca 1668 i Kaustby. Död 26.05.1697 i Vetil. Tabell 61.
Juho Antinpoika Salo. Född ca 1660 i Kaustby. Bonde. Husbonde 1702-26. Död 16.04.1726 i Vetil, Huhtakoski. Se även 123.
Tabell 123

VI. N.N. Juhontytär Isokainu. Far Tabell 72. –Gift med Antti Laurinpoika Salo . Tabell 122.[106]

V Barn
Maria Antintytär Salo. Född ca 1668 i Kaustby. Död 26.05.1697 i Vetil. Tabell 61.
Juho Antinpoika Salo. Född ca 1660 i Kaustby. Bonde. Död 16.04.1726 i Vetil, Huhtakoski. Se även 122.
Tabell 128

VII. Anders Jönsson Kåla. Född ca 1597[20]. Bonde. Husbonde på Kåla 1653-74. Fastän fadern Jöns Jönsson uppges ha varit husbonde till 1650 nämns Anders redan 1616-18. Då var flera stora hemman i Karleby anslagna för krigsbefälet så att bonden skötte hemmanet och soldaten erhöll skatteavkastningen i stället för kronan. Kåla (1 mantal) brukades av Anders Jönsson och skatten gick till profossen eller gemene väbeln Anders Olofsson.[28] Far Tabell 256.

VI Barn
Matts Andersson Kåla. Född ca 1630. Bonde;nämndeman. Husbonde på Kåla 1679-91. Nämndeman 1674-95.[29]
Jöns Andersson Kåla;Borg. Född ca 1640 i Karleby, Kirilax, Kåla. Bonde. Tabell 64.[20]
Tabell 130

VII. Per Jönsson.[20] –Gift med Anna Hansdotter Borg. Tabell 131.[20][20]

VI Barn
Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[24]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[24]. Tabell 65.
Tabell 131

VII. Anna Hansdotter Borg.[20] Far Tabell 262. –Gift med Per Jönsson. Tabell 130.[20][20]

VI Barn
Barbro Persdotter. Född (beräknad tid) 1640[24]. Död 04.05.1729 i Karleby, Palo, Borg[24]. Tabell 65.
Tabell 132

VII. Matts Mattsson Vikar;Honga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[20]. Död före 1697 i Karleby, Vittsar, Honga[20]. Far Tabell 264. –Gift med Lisa Jönsdotter. Död före 1697 i Karleby,Vittsar, Honga[20]. Tabell 133.[20]

VI Barn
Matts Mattsson Honga. Född ca 1640. Bonde. Tabell 66.
Kristoffer Mattsson Honga. Född ca 1645[34]. Bonde. Enligt vissa källor var Kristoffer gift med Anna Kristoffersdotter ca. 1672 och enligt andra med Karin (Klara) Larsdotter. Tillsvidare är således både hustrur och barn med säkerhet outredda. Enligt dödas bok avled "Clara 16.2.1735, Christoffer Hångas enkia"! Det är möjligt, att han först var gift med Anna och sedan med Klara.[35] Kristoffer Mattsson nämns 1682 då Tomas Persson Emet klagade över, att han hade huggit sågstockar nära hans hemvist och åker och dömdes att ge drygt hälften av det fällda åt Emet. Domslutet är märkligt eftersom skogen var gemensam för hela socknen. Han nämns också 1696 då han som "dagakarl" till bonden Johan Andersson Stor i Linnusperä hade köpt två mastträd för Stors farkost, som var under uppbyggnad. Försäljaren, Matts Eriksson Löija i Röringe märkte att köparen hade tagit ett av hans egna mastträd och Stor dömdes att ersätta med 16 dr smt. Samma år nämns att handelsman Henrik Hoffren hade ingått kontrakt med Johan Jakobsson Lidsle om en 8 1/2 famnar lång farkost men beställaren var inte nöjd och anlitade Kristoffer Mattsson Honga att fullfölja jobbet. År 1697 efter missväxten 1695 var bönderna tvungna att köpa säd. Borgarna i Gamlakarleby lastade fyra fartyg med trävirke och bräder för att segla till Livland efter säd och sälja virket, men var tveksamma. Därför upplånade bl. a, bönderna Suomalax, Kristoffer Mattsson Honga och Johan Danielsson Jubbila av rådman Anders Kalm 200 dr kmt för att uppköpa spannmål.[36] Se även 133.
Tabell 133

VII. Lisa Jönsdotter. Död före 1697 i Karleby,Vittsar, Honga[20]. –Gift med Matts Mattsson Vikar;Honga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[20]. Död före 1697 i Karleby, Vittsar, Honga[20]. Tabell 132.[20]

VI Barn
Matts Mattsson Honga. Född ca 1640. Bonde. Tabell 66.
Kristoffer Mattsson Honga. Född ca 1645[34]. Bonde. Se även 132.
Tabell 144

VII. Heikki Mikonpoika Isokainu. Född ca 1570 i Vetil[43]. Husbonde på Isokainu 1616-1633. Hemmanet hade delats 1616 mellan bröderna Heikki och Ollli, som var husbonde på Kainu 1607-1615 och sedan efter delningen på Vähäkainu 1616-1626. Ollli sålde 1636 sin del till Erkki Olavinpoika Torp och flyttade till sin son Mikko till Hopsala (Bjong) i Kronoby. Heikki nämns i ett rättsdokument då han tvistar om en äng med Hannu Antinpoika Lång 1630.[47] Far Tabell 288.

VI Barn
Juho Heikinpoika Isokainu. Född ca 1612 i Vetil, Kainu[47]. Tabell 72.
Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo. Född (beräknad tid) 1622 i Vetil, Isokainu [18]. Husbonde på Isosalo 1652-75. En Heikki Erkinpoika (Salo nr.3?) i Kaustby bötade 1673 för att ha avlat ett barn med löskonan Sara Klemetsdotter Pulkkinen från Röring. Fadern Erkki Heikinpoika (?) dömdes vid samma ting att betala halva årslönen, vilket tyder på att pigan skulle ha uppsagts olagligt [54]. Död 31.03.1695 i Kaustby, Isosalo[2].
Tabell 146

VII. Erkki Bastubacka. Född ca 1583[20]. –Gift med Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[20]. Död 15.02.1684 i Vetil[20]. Tabell 147.

VI Barn
Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[20]. Tabell 73.
Tabell 147

VII. Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[20]. Död 15.02.1684 i Vetil[20]. Far Tabell 294. –Gift med Erkki Bastubacka. Född ca 1583[20]. Tabell 146.

VI Barn
Riitta Erkintytär Bastubacka. Född ca 1612 i Halso[20]. Tabell 73.
Tabell 148

VII. Hannu Martinpoika Nikula. Bonde;tolvman;fjärdingsman. Tolvman (nämndeman) i Kaustby, troligen också fjärdingsman eftersom han kallades 1644 "mätisman" då han hade försummat att inbetala uppburna restanter till förläningsfogden Antti Maunonpoika. Fjärdingsmannen var medhjälpare till länsmannen beträffande skatteindrivning. Dessa män var i likhet med länsmannen förmögna och inflytelserika personer.

År 1638 underskrev han Karleby sockens kyrkoräkenskaper som en av två från "Marken", dvs, utanför staden och den närliggande bygden. Från och med 1640 utgjorde Kelviå och Marken ett eget kyrkligt självstyrelseområde. [62]. Död 15.06.1679 i Kaustby, Nikula [2]. –Gift med Reetta Matintytär Nikula. Död 22.02.1674 i Kaustby [63]. Tabell 149.[2]

VI Barn
Juho Hannunpoika Nikula. Född (beräknad tid) 1631 i Kaustby [59]. Död 03.04.1687 i Kaustby, Nikula [59]. Tabell 74.
Tabell 149

VII. Reetta Matintytär Nikula. Död 22.02.1674 i Kaustby [63]. Far Tabell 298. –Gift med Hannu Martinpoika Nikula. Bonde;tolvman;fjärdingsman. Död 15.06.1679 i Kaustby, Nikula [2]. Tabell 148.[2]

VI Barn
Juho Hannunpoika Nikula. Född (beräknad tid) 1631 i Kaustby [59]. Död 03.04.1687 i Kaustby, Nikula [59]. Tabell 74.
Tabell 168

VII. Mikael N.N?. –Gift med Margareta N.N?. Tabell 169.[81]

VI Barn
Erik Mikaelsson(?). Tabell 84.
Tabell 169

VII. Margareta N.N?. –Gift med Mikael N.N?. Tabell 168.[81]

VI Barn
Erik Mikaelsson(?). Tabell 84.
Tabell 224

VII. Simo Antinpoika Beltare. Född ca 1589[20]. Husbonde på Beltar, som senare kallades Silakka. Hemmanet hade då 3/8 mantal.[95] Far Tabell 448.

VI Barn
Niilo Simonpoika Beltare. Bonde;nämndeman. Tabell 112.
Tabell 240

VII. Olli Ollinpoika Torppa. Född ca 1570[113]. Husbonde på Torppa 1603-35. Bötade 4.8.1628 6 daler för den orättvisa som han hade begått mot Hannu Nuutinpoika Räf (Kettu).

Enligt Sigurd Nylund är det möjligt att han har kommit från Evijärvi där det enligt skatteböckerna har förekommit en Olof Olofsson och hans far Olof Larsson, som troligen kommit ursprungligen från Katternö i Pedersöre.[113]

VI Barn
Kaapo Ollinpoika Torppa. Född ca 1609[107]. Död 25.03.1697 i Vetil, Torp[108]. Tabell 120.
Tabell 242

VII. Lars Olofsson. Bodde i Terjärv.[109]

VI Barn
N.N. Larsdotter. Död ca 1668 i Vetil[110]. Tabell 121.
Tabell 256

VIII. Jöns Jönsson Kåla. Född ca 1575[20]. Bonde;nämndeman. Husbonde på Kåla 1605-50. Nämndeman 1629-50. Nämns som nämndeman 1643 då han tillsammans med andra nämndemän utsågs att syna gärdsgårdarna, som ofta var ogilla.[30] Far Tabell 512.

VII Barn
Anders Jönsson Kåla. Född ca 1597[20]. Bonde. Tabell 128.
Tabell 262

VIII. Hans Jönsson Borg. Bonde. Borg hemman torde sedan gammalt ha hört till Haukilax by och senare till Palo by. Hans Jönsson var husbonde 1602-50.[32]

VII Barn
Anna Hansdotter Borg. Tabell 131.[20]
Tabell 264

VIII. Matts Andersson Vikar. Född ca 1569 i Kronoby, Vikars[37]. Bonde. Husbonde på Vikars 1624-41.[20] Död ca 1629[37]. Far Tabell 528.

VII Barn
Matts Mattsson Vikar;Honga. Född ca 1620 i Kronoby, Vikars[20]. Död före 1697 i Karleby, Vittsar, Honga[20]. Tabell 132.
Tabell 288

VIII. Mikko Ollinpoika Kainu. Född ca 1530 i Vetil [20]. Husbonde på Kainu i Vetil 1578-1606. Det är enligt Birger Lindqvists utredning möjligt, att fadern Olli var husbonde ända till 1598. Mikko var den sista husbonden på det odelade Kainu, som 1616 delades mellan sönerna Olli och Heikki [55]. Far Tabell 576.

VII Barn
Heikki Mikonpoika Isokainu. Född ca 1570 i Vetil[43]. Tabell 144.
Tabell 294

VIII. Heikki Erkinpoika Bastubacka. Född ca 1560[20]. Far Tabell 588.

VII Barn
Kaarina Heikintytär Bastubacka. Född ca 1594[20]. Död 15.02.1684 i Vetil[20]. Tabell 147.
Tabell 298

VIII. Matti Laurinpoika Nikula. Far Tabell 596.

VII Barn
Reetta Matintytär Nikula. Död 22.02.1674 i Kaustby [63]. Tabell 149.
Tabell 448

VIII. Antti Maunonpoika Beltare. Husbonde på Beltar åtminstone 1629 -1634. Hemmanet var då beskattat för 1/2 mantal.[95] Far Tabell 896.

VII Barn
Simo Antinpoika Beltare. Född ca 1589[20]. Tabell 224.
Tabell 512

IX. Jöns Nilsson Kåla. Bonde. Husbonde på Kåla 1602-03. Hemmansnamnet Kåla hör troligen ihop med kol - kolare. Troligen har någon förfader bränt kol och fått binamnet kolare och vilket sedan har blivit Kola - Kåla.[31]

VIII Barn
Jöns Jönsson Kåla. Född ca 1575[20]. Bonde;nämndeman. Tabell 256.
Tabell 528

IX. Anders Andersson Vikar . Född ca 1540 i Kronoby, Vikars[37]. Far Tabell 1056.

VIII Barn
Matts Andersson Vikar. Född ca 1569 i Kronoby, Vikars[37]. Bonde. Död ca 1629[37]. Tabell 264.
Tabell 576

IX. Olli Kreunpoika Kainu. Född ca 1510 i Vetil [20]. Husbonde på Kainu 1556-1598. Han var den näst förmögnaste bonden i Övervetil efter Luomala i Kaustby. När han först nämns hade han två hästar, fem kor, en kalv, tio får och ett svin. 1598 hade kornas antal ökats till 20 och vid skattläggningen 1608 hade Kainu det högsta skattetalet i Karleby sockens övre del [56]. Far Tabell 1152.

VIII Barn
Mikko Ollinpoika Kainu. Född ca 1530 i Vetil [20]. Tabell 288.
Tabell 588

IX. Erkki Bastubacka. Född ca 1530[20].

VIII Barn
Heikki Erkinpoika Bastubacka. Född ca 1560[20]. Tabell 294.
Tabell 596

IX. Lars Nilsson Backala. Far Tabell 1192.

VIII Barn
Matti Laurinpoika Nikula. Tabell 298.
Tabell 896

IX. Martti Laurinpoika Beltare. Beltare i Rödsö, Karleby nämns som hemman 1549-51 med Olof Beltare som husbonde.[102] Martti är husbonde på Beltar 1607-27. Nämns som änkling 1611, oförmögen 1618 och hemmanet som öde 1620, eftersom han inte troligen har kunnat betala sin skatt. Släktskap men de tidigare husbönderna har inte kunnat klarläggas.[95]

VIII Barn
Antti Maunonpoika Beltare. Tabell 448.
Tabell 1056

X. Anders Olofsson Vikar. Född ca 1510 i Kronoby, Vikars[37]. Bonde. Anders bodde norr om Kronoby älv i Påras och nämns 1544, då han dömdes till böter för att ha tillvällt sig en äng av Olof Elofsson i Lepplax.[38] Far Tabell 2112.

IX Barn
Anders Andersson Vikar . Född ca 1540 i Kronoby, Vikars[37]. Tabell 528.
Tabell 1152

X. Kreus (Grels) (Mikonpoika?). Född ca 1490[57]. Möjligen husbonde 1553-1555 på det hemman som senare kallades Kainu. Han kan ha varit son till Mikko Ollinpoika Koira men det har tillsvidare inte kunnat bevisas med säkerhet. Ett indicium är att hans son heter Mikko, såsom den föregående husbonden. Hans söner har bevisligen bott på hemmanet, Olli Kreunpoika Kainu var husbonde från 1556. Varifrån släkten Kainu kommer är inte känt, men enligt professor Pentti Virrankoski kan den ha kommit från Nedervetil, där det finns ett hemman med namnet Kaino.[57] Far Tabell 2304.

IX Barn
Olli Kreunpoika Kainu. Född ca 1510 i Vetil [20]. Tabell 576.
Tabell 1192

X. Nils Olofsson Backala. Nils bror Gabriel blev husbonde på Backala 1645-1674 och Nils sökte sig tydligen därför till Kaustby. Det är dock möjligt att han inte själv flyttade, utan att det var hans son Lars som flyttade till hemmanet, som sedan kallades Nikula.[64] Far Tabell 2384.

IX Barn
Lars Nilsson Backala. Tabell 596.
Tabell 2112

XI. Olof Vikar . Född ca 1470[37].

X Barn
Anders Olofsson Vikar. Född ca 1510 i Kronoby, Vikars[37]. Bonde. Tabell 1056.
Tabell 2304

XI. Mikko Ollinpoika Koira. Född ca 1474 i Vetil[20]. Den första kände husbonden på hemmanet som senare kallades Kainu.[58] Far Tabell 4608.

X Barn
Kreus (Grels) (Mikonpoika?). Född ca 1490[57]. Tabell 1152.
Tabell 2384

XI. Olof Sigfridsson Backala. Husbonde 1622-42 på Backala, senare kallat Sipola.[65] Far Tabell 4768.

X Barn
Nils Olofsson Backala. Tabell 1192.
Tabell 4608

XII. Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Född ca 1454 i Vetil[20].[56] Far Tabell 9216.

XI Barn
Mikko Ollinpoika Koira. Född ca 1474 i Vetil[20]. Tabell 2304.
Tabell 4768

XII. Sigfrid Olofsson Backala. Husbonde på Backala 1583-1620. Ävenom hemmanet kallades Backala eller Backe till slutet av 1600-talet är det möjligt, att Sigfrid, på finska Sipi har gett upphov till namnet Sipola, som i handlingarna förekommer tidigast 1695 i kvarntulls- och mantalslängden.[65] Far Tabell 9536.

XI Barn
Olof Sigfridsson Backala. Tabell 2384.
Tabell 9216

XIII. Ragvald Koiraniemi.[56]

XII Barn
Olli Ragvaldinpoika Koiraniemi;Koira. Född ca 1454 i Vetil[20]. Tabell 4608.[56]
Tabell 9536

XIII. Olof Nilsson Backala. Husbonde 1557-82 på Backala, senare kallat Sipola av allt att döma efter sin son Sigfrid (på finska Sipi). Olof kallas 1566 Myllar, vilket tyder på att han även var mjölnare och ägde en kvarn, vilket bekräftas av att han var upptagen bland kvarnägarna 1568-71.[65] Far Tabell 19072.

XII Barn
Sigfrid Olofsson Backala. Tabell 4768.
Tabell 19072

XIV. Nils Olofsson Backala. Nils Olofsson var den första kände husbonden på Backala hemman 1547-52. Han hade tydligen åtminstone sönerna Lars och Olof. Hemmansnamnet Backala i Karleby, Storby torde grunda sig på backe. Det var allmänt att man tillade det finska "-la" till rent svenska namn. Senare i slutet av 1600-talet kallades hemmanet Sipola, vilket torde hänga ihop med husbonden Sigfrid (= Sipi på finska) Olsson 1586-1620. [66].

XIII Barn
Lars Nilsson Backala. Husbonde 1553-56 på Backala, som senare kallades Sipola [67].
Olof Nilsson Backala. Tabell 9536.

Namnindex
Namn Tabell
Barbro Persdotter 64, 65, 130, 131
Beata Mickelsdotter 42
Brita Andersdotter 62, 63
Brita Mattsdotter 44, 45
Brita N.N 32
Elisabet N.N 84, 85
Elsa Kristoffersdotter 24, 25
Erik Mikaelsson(?) 84, 168, 169, 85
Karin Andersdotter 62
Karin Hansdotter 16, 17
Karin Mattsdotter 12, 13
Klara Mattsdotter 66, 67
Kreus (Grels) (Mikonpoika?) 1152, 2304
Lars Olofsson 242
Lisa Andersdotter 62, 63
Lisa Eriksdotter 56, 57
Lisa Hansdotter 28, 29
Lisa Jönsdotter 132, 133
Lisa N.N 46
Malin Andersdotter 62
Margareta Andersdotter 62, 63
Margareta Josefsdotter 42
Margareta Larsdotter 64
Margareta N.N? 168, 169
Maria Andersdotter 62, 63
Maria Hansdotter 42, 43
Maria Pentintytär 112, 113
Marketta Jaakontyär 18, 19
Mikael N.N? 168, 169
N.N 62, 63
N.N. Larsdotter 120, 121, 242
Per Jönsson 130, 131
Riitta Martintytär 74, 75
Backala, Lars Nilsson 596, 1192, 19072
Backala, Nils Olofsson 1192, 2384, 19072
Backala, Olof Nilsson 9536, 19072
Backala, Olof Sigfridsson 2384, 4768
Backala, Sigfrid Olofsson 4768, 9536
Bastubacka, Anders Andersson 62
Bastubacka, Anders Eriksson 30, 31
Bastubacka, Anders Henriksson 62, 63
Bastubacka, Anna Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Anna Larsdotter 62
Bastubacka, Brita Andersdotter 62
Bastubacka, Elisabet Eriksdotter 14, 15, 30, 31
Bastubacka, Elsa Andersdotter 62, 62
Bastubacka, Erik Andersson 62
Bastubacka, Erkki 146, 147, 588
Bastubacka, Hans Andersson 62
Bastubacka, Heikki Erkinpoika 294, 588
Bastubacka, Henrik Andersson 62
Bastubacka, Kaarina Heikintytär 146, 147, 294
Bastubacka, Kristina Andersdotter 62
Bastubacka, Lars Andersson 62, 62
Bastubacka, Margareta Eriksdotter 30, 31
Bastubacka, Maria Andersdotter 62
Bastubacka, Maria Eriksdotter 30, 31
Bastubacka, Matts Andersson 62
Bastubacka, Matts Eriksson 30, 31
Bastubacka, Riitta Erkintytär 72, 73, 146, 147
Bastubacka , Anna Andersdotter 30, 31, 62, 63
Bastubacka;Hannila, Hans Eriksson 30, 31
Beltare, Antti Maunonpoika 448, 896
Beltare, Martti Laurinpoika 896
Beltare, Niilo Simonpoika 112, 224, 113
Beltare, Simo Antinpoika 224, 448
Björkbacka, Margareta Mattsdotter 6
Borg, Anders Andersson 2, 3
Borg, Anders Johansson 16, 32, 33, 17
Borg, Anders Mattsson 2, 4, 8, 8, 9, 9, 5, 3
Borg, Anna Andersdotter 16, 17
Borg, Anna Hansdotter 130, 131, 262
Borg, Anna Johansdotter 32
Borg, Anna Jönsdotter 64
Borg, Anna Mattsdotter 8, 9
Borg, Brita Helena Andersdotter 1, 2, 3
Borg, Brita Mattsdotter 8, 9
Borg, Erik Mattsson 8, 8, 8, 9, 9, 9
Borg, Fredrika Andersdotter 2, 3
Borg, Hans Jönsson 262
Borg, Johan Andersson 2, 16, 16, 17, 17, 3
Borg, Johan Jakob Andersson 2, 3
Borg, Johan Jönsson 32, 64, 65, 33
Borg, Johan Mattsson 4, 8, 9, 5
Borg, Karin Andersdotter 16, 17
Borg, Karin Jönsdotter 64, 65
Borg, Karl Mattsson 4, 5
Borg, Karolina Andersdotter 2, 3
Borg, Lisa Andersdotter 16, 17
Borg, Lisa Mattsdotter 8, 9
Borg, Lovisa Andersdotter 2, 3
Borg, Magdalena Mattsdotter 4, 5
Borg, Margareta Mattsdotter 8, 9
Borg, Maria Andersdotter 16, 17
Borg, Maria Elisabeth Andersdotter 2, 3
Borg, Maria Jönsdotter 64
Borg, Maria Mattsdotter 8, 9
Borg, Matts Andersson 2, 8, 16, 17, 9, 3
Borg, Matts Mattsson 4, 8, 9, 5
Borg, Sofia Andersdotter 2, 3
Borg;Storhonga, Erik Johansson 32, 33
Brandt;Måttis;Store;Pulkkis, Anders Johansson 1
Brandt;Store, Maja Lena Andersdotter 1
Brandt;Store;Pulkkis, Karl Johan Andersson 1
Broända, Anders Johansson 10, 11
Broända, Anders Mattsson 20, 21
Broända, Anna Johansdotter 10, 11
Broända, Anna Mattsdotter 20, 21
Broända, Birgitta Mattsdotter 20, 21
Broända, Brita Johansdotter 4, 5, 10, 11
Broända, Elisabet Johansdotter 10, 11
Broända, Elisabet Mattsdotter 20, 21
Broända, Johan Johansson 10, 42, 43, 11
Broända, Katarina Johansdotter 10, 11
Broända, Katarina Mattsdotter 20, 21
Broända, Margareta Johansdotter 20, 21, 42, 43
Broända, Margareta Mattsdotter 20, 20, 21, 21
Broända, Maria Johansdotter 10, 11
Broända, Matts Johansson 10, 11
Broända, Matts Mattsson 20, 20, 21, 21
Broända, Mikael Mattsson 20, 21
Broända;Hakalax, Johan Mattsson 10, 20, 21, 11
Broända;Hakalax, Matts Johansson 10, 11
Gunnars, Anna Mattsdotter 24, 25
Gunnars, Elisabet Persdotter 12, 13
Gunnars, Elsa Persdotter 12, 13
Gunnars, Jakob Mattsson 24, 25
Gunnars, Klara Persdotter 12, 13
Gunnars, Maria Persdotter 12, 13
Gunnars, Matts Larsson 24, 25
Gunnars, Matts Persson 12, 13
Gunnars;Sipola, Per Mattsson 12, 24, 25, 13
Hannila, Anders Eriksson 30, 31
Hannila, Anders Hansson 14, 15
Hannila, Anna Hansdotter 14, 14, 15, 15
Hannila, Brita Hansdotter 14, 15
Hannila, Elisabeth Hansdotter 6, 7, 14, 15
Hannila, Henrik Eriksson 30, 31
Hannila, Jakob Hansson 14, 15
Hannila, Johan Hansson 14, 15
Hannila, Karin Eriksdotter 30, 31
Hannila, Karin Hansdotter 14, 14, 15, 15
Hannila, Maria Hansdotter 14, 15
Hannila, Matts Hansson 14, 15
Honga, Kristoffer Mattsson 132, 133
Honga, Matts Mattsson 66, 132, 133, 67
Honga;Broända, Matts Mattsson 20, 21
Hästbacka, Margareta Johansdotter 18
Isokainu, Anna Juhontytär 72, 73
Isokainu, Heikki Mikonpoika 144, 288
Isokainu, Juho Heikinpoika 72, 144, 73
Isokainu, Kaapriel Juhonpoika 72, 73
Isokainu, Liisa Juhontytär 72, 73
Isokainu, N.N. Juhontytär 72, 122, 123
Isokainu;Kauko;Strang, Antti Juhonpoika 72, 73
Isokainu;Nikula, Juho Juhonpoika 36, 72, 73, 37
Jubbila, Anna Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Brita Johansdotter 22, 23
Jubbila, Daniel Danielsson 44, 44, 88, 45, 45
Jubbila, Daniel Hansson 88
Jubbila, Daniel Johansson 22, 23
Jubbila, Elisabet Johansdotter 22, 23
Jubbila, Johan Danielsson 88
Jubbila, Johan Johansson 22, 23
Jubbila, Karin Johansdotter 22, 23
Jubbila, Kerstin Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Kristina Johansdotter 22, 23
Jubbila, Lisa Danielsdotter 44, 45
Jubbila, Magdalena Johansdotter 10, 11, 22, 23
Jubbila, Margareta Johansdotter 10, 11
Jubbila, Maria Johansdotter 22, 23
Jubbila, Matts Johansson 10, 11
Jubbila;Frisk, Johan Danielsson 22, 44, 45, 23
Kainu, Mikko Ollinpoika 288, 576
Kainu, Olli Kreunpoika 576, 1152
Kainu;Isosalo, Erkki Heikinpoika 144
Koira, Mikko Ollinpoika 2304, 4608
Koiraniemi, Ragvald 9216
Koiraniemi;Koira, Olli Ragvaldinpoika 4608, 9216
Kvikant, Lisa Mattsdotter 20
Kvikant;Broända, Johan Eriksson 42, 84, 85, 43
Kåla, Anders Jönsson 128, 256
Kåla, Jöns Jönsson 256, 512
Kåla, Jöns Nilsson 512
Kåla, Matts Andersson 128
Kåla;Borg, Jöns Andersson 64, 128, 65
Löf, Erik Holgersson 46
Löf, Karin Eriksdotter 22, 23, 46
Nikula, Anna Erkintytär 8, 9, 18, 19
Nikula, Antti Erkinpoika 18, 19
Nikula, Erkki Juhonpoika 18, 36, 37, 19
Nikula, Hannu Martinpoika 148, 149
Nikula, Juho Hannunpoika 74, 148, 149, 75
Nikula, Maalin Juhontytär 74, 75
Nikula, Matti Laurinpoika 298, 596
Nikula, Niilo Erkinpoika 18, 19
Nikula, Petteri Erkinpoika 18, 19
Nikula, Reetta Matintytär 148, 149, 298
Nikula, Riitta Erkintytär 18, 19
Nikula, Riitta Juhontytär 36, 37, 74, 75
Nikula , Heikki Erkinpoika 18, 19
Nikula , Jaakko Erkinpoika 18, 19
Nikula , Marketta Erkintytär 18, 19
Pulkkis, Brita Sofia Andersdotter 1
Pulkkis, Lovisa Fredrika Andersdotter 1
Pulkkis;Store, Alexander Andersson 1
Pulkkis;Store, Matts Andersson 1
Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila, Erkki Hannunpoika 30, 60, 61, 31
Salo, Juho Antinpoika 122, 123
Salo, Maria Antintytär 60, 61, 122, 123
Salo , Antti Laurinpoika 122, 123
Silakka, Jaakko Niilonpoika 112, 113
Silakka;Vester, Antti Niilonpoika 56, 112, 113, 57
Sipola, Anders Johansson 6, 7
Sipola, Anna Johansdotter 6, 7
Sipola, Brita Johansdotter 6
Sipola, Elisabet Johansdotter 6, 7
Sipola, Erik Persson 12, 13
Sipola, Helena Johansdotter 2, 3, 6, 7
Sipola, Jakob Johansson 6, 7
Sipola, Johan Johansson 6, 7
Sipola, Johan Persson 6, 12, 13, 7
Sipola, Katarina Johansdotter 6
Sipola, Klara Johansdotter 6, 7
Sipola, Kristina Johansdotter 6, 7
Sipola, Magdalena Johansdotter 6, 7
Sipola, Margareta Johansdotter 6, 7
Sipola, Maria Johansdotter 6
Sipola, Petter Johansson 6, 7
Sipola, Petter Persson 12, 13
Sipola, Sofia Johansdotter 6, 7
Store, Maria Antintytär 60
Store;Pulkkis, Anders Andersson 1, 1
Storhonga, Hans Mattsson 66, 67
Storhonga, Karin Mattsdotter 32, 33, 66, 67
Torppa, Juha Kaaponpoika 120, 121
Torppa, Kaapo Ollinpoika 120, 240, 121
Torppa, Olli Ollinpoika 240
Torppa;Puusaari;Vevar, Hannu Kaaponpoika 60, 120, 121, 61
Vester, Anders Johansson 28, 29
Vester, Anna Johansdotter 28, 29
Vester, Johan Andersson 28, 56, 57, 29
Vester, Johan Johansson 28, 29
Vester, Karin Johansdotter 28, 29
Vester, Lisa Johansdotter 28, 29
Vester, Maria Johansdotter 28, 29
Vester, Matts Johansson 28, 29
Vester, Mikael Johansson 28, 29
Vester;Hannila, Hans Johansson 14, 28, 29, 15
Vester;Härmälä, Jakob Johansson 28, 29
Vikar, Anders Olofsson 1056, 2112
Vikar, Matts Andersson 264, 528
Vikar , Anders Andersson 528, 1056
Vikar , Olof 2112
Vikar;Honga, Matts Mattsson 132, 264, 133
Virkkala, Kaarina Matintytär 120

Ortindex
Ort Tabell
Halso 72, 73, 146, 147
Himango 56, 112, 113, 57
Karleby 1, 2, 4, 8, 9, 5, 20, 21, 42, 22, 44, 88, 45, 23, 3, 6, 12, 13, 7
Karleby, Kallis 32
Karleby, Kirilax, Gunnars 12, 24, 25, 13
Karleby, Kirilax, Jubbila 10, 11, 22, 44, 45, 23
Karleby, Kirilax, Kåla 64, 128, 65
Karleby, Linnusperä, Brandt 1
Karleby, Linnusperä, Indola 22, 23
Karleby, Linnusperä, Pulkkis 1
Karleby, Linnusperä, Saari 6, 7
Karleby, Linnusperä, Vevar 60, 120, 121, 61
Karleby, Närvilä, Hakalax 4, 5, 10, 20, 21, 11
Karleby, Palo, Borf 2, 3
Karleby, Palo, Borg 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 65, 130, 131, 33, 66, 67, 17, 9, 18, 19, 5, 10, 11, 3, 6, 7
Karleby, Palo, Karre 16, 17
Karleby, Palo, Strang 72, 73
Karleby, Rdsö, Vester 56, 57
Karleby, Rödsö, Vester 14, 28, 56, 112, 113, 57, 29, 15
Karleby, Storby, Broända 4, 5, 10, 20, 21, 42, 84, 85, 43, 11
Karleby, Storby, Hannila 6, 7, 14, 28, 29, 15, 30, 60, 61, 31, 62, 63
Karleby, Storby, Sipola 2, 3, 6, 12, 24, 25, 13, 7, 14, 15
Karleby, Såka, Björkbacka 6
Karleby, Vitsar, Storhonga 64, 65
Karleby, Vittsar, Fordell 44, 45
Karleby, Vittsar, Honga 132, 264, 133
Karleby, Vittsar, Storhonga 32, 33
Karleby,Närvilä;Hakalax 10, 11, 22, 23
Karleby,Storby, Broända 10, 11
Karleby,Vittsar, Honga 132, 133
Kaustby 60, 120, 61, 122, 123
Kaustby 36, 37, 74, 148, 149, 298, 75
Kaustby, Honka 8, 9
Kaustby, Isosalo 144
Kaustby, Nikula 18, 74, 75, 19
Kaustby, Nikula 8, 9, 18, 36, 37, 74, 148, 149, 75, 19
Kronoby, Vikars 132, 264, 528, 1056, 2112, 133
Lochteå 14, 15
Nedervetil, Bastubacka 14, 15, 30, 31, 62, 63
Nykarleby 22, 23, 46
Pedersöre, Bennäs 72, 73
Terjärv 18
Ullava 20
Vetil 144, 288, 2304, 4608, 9216, 146, 147, 294, 60, 120, 121, 242, 61, 122, 123
Vetil 288, 576, 1152, 120
Vetil, Huhtakoski 122, 123
Vetil, Isokainu 72, 73
Vetil, Isokainu 36, 72, 144, 73, 37
Vetil, Kainu 72, 144, 73
Vetil, Puusaari 30, 60, 61, 31
Vetil, Torp 120, 240, 121

Referenser
1: syntyneet/födda
2: kuolleet/döda
3: vihityt/vigda
4: hautakivi/gravstenen; Linnea Salin;ei syntyneissä/inte i föddas bok!
5: Karleby sockens historia II, s. 325, 327;Karleby sockens historia III ss.174-175
6: Karleby sockens historia III s. 169;rippikirja/kommunionbok
7: Salin, Linnéa
8: Salin, Linnea: Släktkrönika;Karleby sockens historia III ss. 144, 158, 160-161, 175-176, 178, 197, 208, 659
9: rippikirja/kommunionbok
10: Karleby sockens historia III, s. 128
11: Caino-Torp, s.231;rippikirja/kommunionbok
12: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 497;rippikirja/kommunionbok
13: kuolleet/döda. 55 år
14: kuolleet/döda. 75 år
15: kuolleet/döda. 89 år
16: kuolleet/döda. 57 år
17: Karleby sockens historia I, s. 465 Karleby sockens historia II, s. 42, 249-251, 474, 497
18: kuolleet/döda. 73 år
19: kuolleet/döda. 61 år 40 veckor
20: Robertson, Jana (Rootsweb)
21: Karleby sockens historia I, s.234 Karleby sockens historia II, s.82, 250-52
22: Karleby sockens historia I, s. 465;Karleby sockens historia II, s. 35, 127
23: Nygård, Hasse (http://masterpage.midata.fi/GENE/Proband/index.htm)
24: kuolleet/döda. Jöns Anderssons änka 89
25: kuolleet/döda. 84 år
26: kuolleet/döda. 64 år
27: Karleby sockens historia II, s. 505
28: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 512
29: Karleby sockens historia I, s. 464;Karleby sockens historia II, s. 495
30: Karleby sockens historia I s. 464;Karleby sockens historia II s. 192, 495
31: Karleby sockens historia I , s. 414, 464
32: Karleby sockens historia I, s. 417, 465
33: Karleby sockens historia I, s. 465 ;Karleby sockens historia II, s. 42
34: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www)
35: Lindvall, Bert (Rootsweb);Krokfors, Hans-Erik (www);Robertson, Jana (Rootsweb)
36: Karleby sockens historia II, s. 56-57, 238, 249, 295-296
37: Lindvall, Bert (Rootsweb)
38: Karleby sockens historia I, s.334
39: Caino-Torp, s. 89
40: kuolleet/döda. 83 år
41: Caino-Torp, s. 89
42: Caino-Torp, s.89
43: Caino-Torp s.83
44: Caino-Torp s. 84
45: Caino-Torp, s.84
46: Robertson, Jana (Rootsweb);kuolleet/döda. 67 år
47: Caino-Torp, s. 83
48: Caino-Torp, s.70, 83
49: kuolleet/döda. 91 år
50: Caino-Torp s.84
51: kuolleet/döda. 88 år
52: Caino-Torp, s.71, 84
53: Caino-Torp s.84;Karleby sockens historia I s. 347, 431;Karleby sockens historia II s . 20, 22
54: Caino-Torp s.83;Karleby sockens historia II, s. 164
55: Caino-Torppa 1490-1799, s.69, 83
56: Caino-Torp 1490-1799, Jyväskylä 2002
57: Caino-Torp, s. 7
58: Caino-Torppa 1490-1799
59: kuolleet/döda. 56 år
60: Caino-Torp s. 84-85
61: Caino-Torp s.85
62: Karleby sockens historia II, s. 369, 555
63: kuolleet/döda. Hans Mårtenssons hustru
64: Karleby sockens historia I, s. 457;Lindvall, Bert (Rootsweb)
65: Karleby sockens historia I, s. 376, 457
66: Karleby sockens historia I s.365, 376
67: Karleby sockens historia I, s. 457 husbondeförteckning 1547-1742
68: Karleby sockens historia I, s. 134;Karleby sockens historia II, s. 150, 239, 400, 531
69: kuolleet/döda. 48 år
70: Caino-Torp, s.174;Karleby sockens historia I s.458;Karleby sockens historia II s. 254
71: kuolleet/döda. 42 år
72: Caino-Torppa, s. 174
73: Caino-Torp s. 174
74: Caino-Torp, s. 157
75: Karleby sockens historia I. s. 457, 458;Karleby sockens historia II. s. 70, 225
76: kuolleet/döda. 52 år
77: kuolleet/döda. 39 år
78: kuolleet/döda. 72 år
79: Karleby sockens historia I s. 458
80: Karleby sockens historia I, s. 452
81: Karleby sockens historia I s. 452
82: Karleby sockens historia I, s.464
83: kuolleet/döda. 63 år
84: Karleby sockens historia II, s. 150
85: kuolleet/döda. 50 år
86: Karleby sockens historia II s. 70-71, 182
87: Karleby sockens historia I, s. 362, 464
88: Karleby sockens historia I, s.464;Karleby sockens historia II, s.293-294
89: Bergelin, FrW P-14
90: Caino-Torp s.268
91: Karleby sockens historia I, s.457;Karleby sockens historia II, s.314, 332, 556
92: kuolleet/döda. 54 år
93: kuolleet/döda. 79 år
94: rippikirja/kommunionbok. enkl. Johan Anders. Wester 67 år
95: Karleby sockens historia I, s. 466
96: kuolleet/döda. enkl. Johan Anders. Wester 67 år
97: kuolleet/döda. 70 år
98: kuolleet/döda. 88 år 46 veckor
99: Robertson, Jana (Rootsweb);Karleby sockens historia I, s. 466
100: begravda, 88 år 46 veckor. 88 år 46 veckor
101: kuolleet/döda. 76 år
102: Lagström, Hugo: Släktnamn i Karleby på 1500-talet. Genos 4, 1933
103: Karleby sockens historia I, s. 377, 457;Caino-Torp s.321
104: Caino-Torp s.321
105: kuolleet/döda. 61 år
106: Caino-Torp s.316
107: Caino-Torp s. 67, 314
108: 89 år
109: Caino-Torp s.314
110: Caino-Torp s.314: 1665; yngste sonen Hans född 1668, som moder nämns N.N. Larsdotter
111: farssyster till Johan Kauppinen
112: Kiviniemi, Lauri
113: Caino-Torp s.314, 619-622