Taulu 1

. Juho Aleksanterinpoika Iivonen. Torppari;talonpoika. Syntynyt 10.07.1888 Antrea, Kavantsaari. Juho syntyi Kavantsaarella Lintulaulu-nimisessä torpassa, jonne hänen vanhempansa olivat muuttaneet Ryönästä. He palasivat Ryönään ja Juho oli isänsä tavoin aluksi torpparina Ylä-Ryönässä, joka sijaitsi Nikolai Thessleffin omistaman Kavantsaaren kartanon mailla. Hän joutui kolmekymmenvuotiaana perheellisenä kokemaan kansalaissodan. Hänet määrättiin silloin osuuskauppaan huolehtimaan myynnistä ja kaupan hoidosta. Tyttären, Aili Latvuksen mukaan hänet pidätettiin ilmeisesti "Härkösen emännän" väärästä kertomuksesta, että hänellä olisi ollut ase ja passitettiin Tammisaaren vankileirille odottamaan kuolemantuomiota. Siitä hän kuitenkin pelastui täpärästi kun Mannerheimiltä tuli käsky, ettei ketään saa ampua ilman riittävää tutkimusta. Vankileiriltä hän pääsi pois ilmeisesti keväällä 1921.

Juho ja Aleksanteri-veli olivat ilmoittaneet jo v. 1919 haluavansa lunastaa itselleen Ryönän torpan ja siihen kuuluvat maa-alueet. Se onnistui kuitenkin vasta v. 1934 66.000 markan hintaan, mikä vastaa n. 22.000 € vuoden 2008 rahassa. Tästä määrästä maksettiin 25.000 mk (8.300 €) käteisellä ja loput 36 vuodessa valtiolle, joka oli suorittanut tämän määrän myyjälle välittömästi. Ryönän tilalla, joka luokiteltiin asutusviljelytilaksi oli lunastushetkellä 9 ha peltomaata, n. 6 ha niittyjä, 2,5 ha viljelyskelpoista maata ja metsää 16,7 ha. Näin Juhosta tuli tilallinen. Ryönä menetettiin kuitenkin sodassa ja siitä valtio maksoi v. 1946 "vahingonkorvauksena" 566.900 markkaa (n. 38.000 €) Juhon leskelle ja lapsille.[1] Kuollut 27.03.1945 Nokia. Isä Taulu 2. Äiti Taulu 3. –Puoliso 18.07.1909 Viipurin maalaiskunta Anna Maria Väisänen. Palvelija;emäntä. Syntynyt 16.07.1888 Lapinlahti, Karvasalmi[3]. Muutti Lapinlahdelta v. 1906 Viipuin maalaiskunnan Ihantalaan enonsa Aatu Lappalaisen luokse ja hankki työpaikan Ihantalan hovista (ilmeisesti Saarelan Kartanosta), jossa hänen tätinsä Agatha oli karjanhoitajana.[4] Valkoiset hakivat v. 1818 Annan ja kaksiviikkoisen Toivon Venäläisen kaupalle kuulusteltavaksi. Vanhempi sotilashenkilö kuitenkin määräsi heidät kotiin kahden miehen saattamina hankittuaan sitä ennen ruokaa ja maitoa.[3] Kuollut 31.08.1972 Tampere.[2]

Lapset
N.N. Juhonpoika Iivonen.
Aili Ester Iivonen. Syntynyt 30.03.1912. - 1927 Kaukaan tehtaan ruokalaan; 1939 asui Jääskessä Auli-tyttären kanssa; 1940 avasi kampaamon Kaukaalla ja myöhemmin 1940 Forssaan.[3]
Aino Iivonen. Syntynyt 18.11.1914. - Meni Valiolle maitojen vastaanottajaksi ja kokeiden ottajaksi.[3]
Toivo Iivonen. Syntynyt 26.01.1918 Antrea, Kavantsaari, Ryönä. Antrea sijaitsi Vuoksen yläjuoksun varrella, virran jakaessa pitäjän kahteen miltei yhtä suureen osaan. Uudenkaupungin rauhassa (1721) eteläinen osa Jääsken pitäjää jäi Venäjälle ja tästä osasta syntyi Antrea Venäjän puoleisena rajapitäjänä 1724. Tällöin saatiin oikeus kirkon rakentamiseen ja kirkkoherran saamiseen. Antrean pitäjän kirkko sai nimekseen Pyhän Andreaksen kirkko ja uutta pitäjää ja seurakuntaa alettiin kutsua Antreaksi. Toisen nimiselityksen mukaan nimi Antrea on peräisin Vuoksen Anterniemestä. Pitäjän viimeisin, kolmas kirkko rakennettiin puusta 1893-1894 arkkitehtinä F. Miertz. Tyypiltään se oli poikkilaivalla varustettu pitkäkirkko.

Yleisesti vaikeasta lahjoitusmaakaudesta 1700-luvulla Antrea selvisi suuremmitta vaurioitta. Kirkkoherran johtamasta pitäjänhallinnosta maalliseen kunnallishallintoon siirryttiin 1869, ja seitsemän vuotta myöhemmin aloitettiin kirkonkylässä kunnan ensimmäisen kansakoulun toiminta. Lisäksi alueella sijaitsivat Puutarha- ja talouskoulu (1909-1918) ja Ylä-Vuoksen maamieskoulu (1923-1940). Antrea oli ensisijassa kehittynyt maatalouspitäjä. Karjalan radan valmistuminen 1890-luvun alussa loi edellytykset maataloustuotannon voimakkaalle laajentumiselle ja monipuolistumiselle. Kolmas yleinen maatalouslaskenta (1929-30) osoitti, että Antreassa peltoala oli kymmenessä vuodessa kasvanut noin kolmanneksella ollen tuolloin 6 448 hehtaaria . Viljelyalan lisääntymisellä oli käänteentekevä merkitys. Vasta se teki mahdolliseksi Antrean maataloudellisesti poikkeuksel- sen hyvän aseman hyödyntämisen. Karjalan rataa pitkin päästiin nopeasti paitsi Viipuriin ja edelleen Pietariin myös vuosi vuodelta yhä merkittävämmät mittasuhteet saaneelle Vuoksenlaakson teollisuusalueelle. Viipurissa ja Vuoksenlaaksossa tarvittiin suuria kotieläintuotemääriä, joiden tuottamiseen juuri Antreassa keskityttiin.

Kavantsaaren kartano oli merkittävä paitsi omalla alueellaan, niin myös koko pitäjäkin huomioiden Se oli ainoa suurtila ennen sotia (2 532 ha , peltoa 250 ha ). Omistajat ja omistajasuvut olivat vuosisatojen aikana vaihdelleet aina 1500-luvun alkupuolen Maunu Niilonpojasta kreivi Carl Gustaf Mannerheimiin, marsalkan isoisään ja viimeisiin omistajiin, Thesleff-suvun edustajiin. Kartanon metsät olivat erikoinen nähtävyys. Kasvien lajirikkaus, ikivanhat puut ja metsän jylhyys saivat aikaan aarniometsämäisen tunnelman. Punakukkaiset lumpeet olivat myös yksi Kavantsaaren erikoisuuksista.

Teollisuuden osuus oli Antreassa maataloutta vähäisempi. Teollisuuslaitoksista vanhin ja huomattavin ennen 1920-lukua oli Kuparsaaren kalkkikivilouhos. Ainakin jo 1660-luvulla siellä oli ollut maauuneja, joissa poltettua kalkkia käytettiin laajemmankin alueen tarpeisiin. Suurimmillaan louhoksen toiminta oli 1900-luvun alussa, mutta se tyrehtyi parikymmentä vuotta myöhemmin. 1900-luvulla syntyneistä teollisuuslaitoksista tärkeimpiä maatalouden Antreassa olivat saha-mylly-yhdistelmät, kuten Karjalaisen saha ja mylly, Savilahden Mylly- ja Sahaosakeyhtiö ja Antrean Sähkö-, Mylly- ja Sahaosakeyhtiö. Toistakymmentä vuotta pitäjään haluttu Itä-Suomen Raakasokeritehdas aloitti vasta lokakuussa 1938, joten sen toiminta-aika jäi melko lyhyeksi.

Antrean yhteydessä voidaan mainita viipurilainen kirjailija Kersti Bergroth, joka vietti kesiään Kuukaupin kylässä. Hänen Anunsa ja Mikkonsa sekä Kuparsaare Anttinsa ilmaisevat aidosti ja unohtumattoman tuoreesti antrealaista ja kannakselaista elämäntuntoa ja murteen ilmeikkyyttä.[5] Kylän nimiä Kavantsaari ja Kavantjärvi käytettiin 1800-luvulla rinnakkain. Seurakuntajaon mukaan se oli aikaisemmin Viipurin maalaiskunnassa ainakin vuoteen 1850 asti ja sen jälkeen Antreassa. Esimerkiksi Ryönän torppa, joka esiintyy tässä tutkimuksessa usein sijaitsi kirkonkirjojen mukaan 1820-luvusta alkaen Viipurin maaseurakunnan Kavantjärvellä ja myöhemmin 1800- ja 1900-luvulla Antrean Kavantsaaressa (mutta myös Antrean Kavantjärvellä). Tässä sukututkimuksessa on yksinkertaisuuden vuoksi käytetty muotoa "Antrea, Kavantsaari".
Viljo Iivonen. Syntynyt 05.07.1922. Kuollut 1944.
Arvo Iivonen . Syntynyt 30.08.1923. Kuollut 1944.
Annikki Iivonen. Syntynyt 06.12.1924.
Eino Iivonen. Syntynyt 1926.
Raili Iivonen. Syntynyt 1930.
Ritva Iivonen. Syntynyt 1933.
Taulu 2

I. Aleksanteri Reetunpoika Iivonen. Työmies;Torppari;Yhdysmies. Syntynyt 23.07.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Isän kuoltua Aleksanterin olleessa 10-vuotias, äiti avioitui torppari Kustaa Häggin kanssa. He asuivat Ryönässä kunnes Aleksanteri muutti avioiduttuaan vävyksi Kavantsaaren Rahkolaan 1878. Seuraavana vuonna hän palasi vaimoineen Ryönään. Vuonna 1882 hänet mainitaan torpparina Kavantsaaren Häsässä ja seuraavana vuonna työmiehenä Kavantsaaren kartanossa. Vuonna 1885 perhe muutti Kavantsaaren Lintulaulun torppaan vaimon vanhempien Juho Ruoskasen ja Maria Kalan kera. Siellä Aleksanteri mainitaan torpparina ja yhdysmiehenä. Lintulaulussa syntyi Juho Aleksanterinpoika Iivonen, joka oli Ailin, Ainon, Toivon, Viljon, Arvon, Annikin, Einon, Railin ja Ritvan isä. Sekä Ryönä että Lintulaulu olivat Kavantsaaren kartanon mailla sijaitsevia torppia, joiden välinen etäisyys oli useita kilometrejä. Myöhemmin Iivoset palasivat Ryönään yhdessä Anna-Liisan äidin Maria Kalan kanssa.[7] Pojantytär Aili kertoi isoisästään, että hänen kerrotaan nähneen sellaista mitä toiset eivät nähneet ja että häntä ehkä pidettiin sen vuoksi hieman höpsönä vanhemmiten. Ailin mukaan isoisä hirtti itsensä Huhmoin-kallioilla männynoksaan riideltyään vaimonsa kanssa viljasäkkien paikkaamatta jättämisestä.[3] Kuollut 22.05.1914 Antrea, Kavantsaari[8]. Isä Taulu 4. Äiti Taulu 5. –Puoliso 03.11.1878 Antrea, Kavantsaari Anna Liisa Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 08.06.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 09.09.1920 Antrea, Kavantsaari[10]. Taulu 3.[9]

Lapset
Juho Aleksanterinpoika Iivonen. Torppari;talonpoika. Syntynyt 10.07.1888 Antrea, Kavantsaari. Kuollut 27.03.1945 Nokia. Taulu 1.
Aleksanteri Aleksanterinpoika Iivonen. Joutui lähtemään kansallissotaan punaisten puolella 26.1.1918 samana päivänä kun Toivo syntyi. Syntynyt 15.08.1890 Antrea, Kavantsaari[10]. Katso myös 3.
Taulu 3

I. Anna Liisa Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 08.06.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Aili Latvus kertoi mummostan, että hän oli kipakka ja määräilevä persoona, mutta iloluontoinen ja lauloi usein töitä tehdessään ja muulloinkin. Hän pukeutui vanhan karjalaisnaisen pukuun, johon kuului musta pitkä ja leveä hame, tiukka pusero pitkin hihoin. Päässä oli aina n. 6 cm:n reunainen päähine, joka oli päältäpäin umpinainen.[3] Kuollut 09.09.1920 Antrea, Kavantsaari[10]. Isä Taulu 6. Äiti Taulu 7. –Puoliso 03.11.1878 Antrea, Kavantsaari Aleksanteri Reetunpoika Iivonen. Työmies;Torppari;Yhdysmies. Syntynyt 23.07.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 22.05.1914 Antrea, Kavantsaari[8]. Taulu 2.[9]

Lapset
Juho Aleksanterinpoika Iivonen. Torppari;talonpoika. Syntynyt 10.07.1888 Antrea, Kavantsaari. Kuollut 27.03.1945 Nokia. Taulu 1.
Aleksanteri Aleksanterinpoika Iivonen. Syntynyt 15.08.1890 Antrea, Kavantsaari[10]. Katso myös 2.
Taulu 4

II. Reetu Joonaanpoika Iivonen. Torppari;muonamies;kylänvanhin. Syntynyt 13.02.1824 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kirkonkirjojen mukaan Reetu oli Fredrik. Ilmeisesti häntä sanottiin myös Frietrikiksi päätellen perukirjasta, josta voidaan lukea mm. senhetkinen perhe ja omaisuus. Tavanomaisten taloustavaroiden lisäksi mainitaan ajo- ja työkalut sekä eläimet: 2 hevosta, 5 lehmää, 4 lammasta ja 1 porsas. "Vainaan vaatteet" olivat arvoltaan 25 markkaa (n. 90 € v. 2008 rahassa), mikä oli enemmän kuin lampaiden ja porsaan arvo (16 mk) ! Kirjoitustaito ei ollut silloin vielä kovin yleistä. Perukirjan kaikki allekirjoittajat, eli vainajan veli Aleksanteri, leski Eeva, lasten huoltaja Mikko Antinpoika Markus sekä "vierasmiehet" (todistajat) Samuel Aataminpoika Kala ja Heikki Rantalainen käyttivät puumerkkiä. Antrean rippikirjasta 1861-70 käy ilmi, että Reetu toimi kylänvanhimpana, joka edusti kylää kunnan yhteisissä asioissa. Henkikirjasta 1860 voidaan myös lukea, että heillä oli piikana Helena Antintytär Kosonen, 18 v.[11] Kuollut kuumeeseen 28.04.1865 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Isä Taulu 8. Äiti Taulu 9. –Puoliso 15.12.1844 Antrea, Kavantsaari Eeva Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 28.01.1827 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut pistokseen 06.02.1891 Antrea, Kavantsaari[12]. Taulu 5.[13]

I Lapset
Maria Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 09.03.1846 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut hinkuyskään 12.03.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Katso myös 5.
Beata Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 05.12.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut 26.03.1868 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 5.
Helena Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 01.02.1850 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut punatautiin 11.09.1854 Antrea, Kavantsaari[15]. Katso myös 5.
Viljo Reetunpoika Iivonen. Syntynyt 03.09.1852 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut punatautiin 16.09.1854 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Katso myös 5.
Aleksanteri Reetunpoika Iivonen. Työmies;Torppari;Yhdysmies. Syntynyt 23.07.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 22.05.1914 Antrea, Kavantsaari[8]. Taulu 2.
Juho Reetunpoika Iivonen. Syntynyt 21.05.1858 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Torppari;työmies. Kuollut 19.06.1924 Viipurin mlk, Kaipola[3]. Katso myös 5.
Anna Sofia Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 02.09.1861 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut keuhkotautiin 20.04.1862 Antrea, Kavantsaari[16]. Katso myös 5.
Kaarina Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 14.08.1864 Antrea, Kavantsaari. Kuollut yskään 15.02.1865 Antrea, Kavantsaari 1[12]. Katso myös 5.
Taulu 5

II. Eeva Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 28.01.1827 Antrea, Kavantsaari[14]. Eeva joutui kahdeksanvuotiaana orvoksi v. 1835 kun molemmat vanhemmat kuolivat. Ensin isä sairastui korkeaan kuumeeseen maaliskussa ja kesäkuussa äiti hukkui. Perheenpääksi ja torppariksi ryhtyi 19-vuotias vanhin veli Elias. Taloudessa oli Eevan lisäksi veljet Juho 17, Aatami 5, Viljo 4 ja sisko Helena 10 sekä renki Simo Matinpoika Teräväinen, joka oli sisarusten isoisän veli. Vuonna 1837 Elias avioitui talollisen tyttären Eeva Klemetin kanssa ja sai Kaarina-tyttären v. 1838. Talouteen tuli niihin aikoihin myös palveluspiika Kaarina Seppänen. Kuollut pistokseen 06.02.1891 Antrea, Kavantsaari[12]. Isä Taulu 10. Äiti Taulu 11. –Puoliso 1:o 15.12.1844 Antrea, Kavantsaari Reetu Joonaanpoika Iivonen. Torppari;muonamies;kylänvanhin. Syntynyt 13.02.1824 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut kuumeeseen 28.04.1865 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 4.[13] –Puoliso 2:o 14.02.1869 Antrea, Kavantsaari Kustaa Juhonpoika Hägg. Syntynyt 1829.[13]

I Lapset
1: Maria Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 09.03.1846 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut hinkuyskään 12.03.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Katso myös 4.
1: Beata Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 05.12.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut 26.03.1868 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 4.
1: Helena Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 01.02.1850 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut punatautiin 11.09.1854 Antrea, Kavantsaari[15]. Katso myös 4.
1: Viljo Reetunpoika Iivonen. Syntynyt 03.09.1852 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut punatautiin 16.09.1854 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Katso myös 4.
1: Aleksanteri Reetunpoika Iivonen. Työmies;Torppari;Yhdysmies. Syntynyt 23.07.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 22.05.1914 Antrea, Kavantsaari[8]. Taulu 2.
1: Juho Reetunpoika Iivonen. Syntynyt 21.05.1858 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Torppari;työmies. Kuollut 19.06.1924 Viipurin mlk, Kaipola[3]. Katso myös 4.
1: Anna Sofia Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 02.09.1861 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut keuhkotautiin 20.04.1862 Antrea, Kavantsaari[16]. Katso myös 4.
1: Kaarina Reetuntytär Iivonen. Syntynyt 14.08.1864 Antrea, Kavantsaari. Kuollut yskään 15.02.1865 Antrea, Kavantsaari 1[12]. Katso myös 4.
Taulu 6

II. Juho Antinpoika Ruoskanen. Renki;torppari;itsellinen;lampuoti. Syntynyt 18.09.1828 Antrea, Kavantsaari[226]. Anna-Liisa- tyttären synnyttyä 1855 Juho mainitaan renkinä Kavantsaaressa ja neljä vuotta myöhemmin Helena-tyttären synnyttyä torpparina Viipurin mlk:n Lyykylänjärvellä laamannineuvos Pamelanderin rälssitilalla. Vuonna 1865 hänet mainitaan itsellisenä ja torpparina Antrean Kavantsaaren Kuoppa-ahon torpassa. Pari vuotta myöhemmin hän vuokrasi Antrean Kavantsaaren n:o 4 Rahkolasta osan, jolloin hänestä tuli vuokraviljelijä eli lampuoti. Vuonna 1885 kun ikä jo alkoi painaa Juho luopui vuokramaista ja muutti vaimonsa Maria Kalan Kavantsaarella sijaitsevaan Lintulaulu-nimiseen torppaan yhdessä vävyn Aleksanteri Iivosen ja tyttären Anna-Liisan kanssa. Juho kuoli ilmeisesti siellä. Myöhemmin Iivoset palasivat Ryönään lastensa ja Marja Kalan kanssa. Juho Ruoskanen oli kokenut kaikki yleisimmät maaseudun ammatit renkinä, itsellisenä, torppariin ja lampuotina. Itsellinen eli "loinen" tai karjalaisittain "läksiäin" oli käytännössä maataloustyöläinen, joka asui muiden "nurkissa" tai muun työn tekijä esimerkiksi seppä, joka ansaitsi elatuksensa asumansa talon isäntäväen työssä tai yleisemminkin. Lampuoti taas oli maanviljelijä eli "talollinen" ilman maan ja talon omistusta.

Rippikirjoissa kerrottiin joskus kirkollisten asioiden lisäksi mm. tuomioista. Juhosta kerrottiin, että hän sai ensikertalaisena 60 markan sakon vuoden 1873 käräjillä laittomasta viinan myynnistä. Sakko oli suuri, se vastaa v. 2008 rahassa 225 €.[227] Kuollut (hukkui) 05.09.1888 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[12]. Isä Taulu 12. Äiti Taulu 13. –Puoliso 26.03.1854 Antrea, Kavantsaari Maria Viljontytär Kala. Syntynyt 05.11.1835 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 25.11.1919 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 7.[228]

I Lapset
Anna Liisa Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 08.06.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 09.09.1920 Antrea, Kavantsaari[10]. Taulu 3.
Helena Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 16.01.1859 Viipurin mlk, Lyykylänjärvi[6]. Kuollut 26.11.1859 Viipurin mlk, Lyykylänjärvi[15]. Katso myös 7.
Taulu 7

II. Maria Viljontytär Kala. Syntynyt 05.11.1835 Antrea, Kavantsaari[14]. Aili Latvus kertoi, että "vanha mummo" oli aikoinaan ollut Kavantsaaren kartanon maitoja kuskaamassa hevoskyydillä Viipuriin päivittäin ja lähtenyt matkaan aina varhain aamuyöstä. Tässä työssä oli kaksi naista yhdessä kun tonkat olivat raskaita käsitellä.[3] Kuollut 25.11.1919 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Isä Taulu 14. Äiti Taulu 15. –Puoliso 26.03.1854 Antrea, Kavantsaari Juho Antinpoika Ruoskanen. Renki;torppari;itsellinen;lampuoti. Syntynyt 18.09.1828 Antrea, Kavantsaari[226]. Kuollut (hukkui) 05.09.1888 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[12]. Taulu 6.[228]

I Lapset
Anna Liisa Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 08.06.1855 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 09.09.1920 Antrea, Kavantsaari[10]. Taulu 3.
Helena Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 16.01.1859 Viipurin mlk, Lyykylänjärvi[6]. Kuollut 26.11.1859 Viipurin mlk, Lyykylänjärvi[15]. Katso myös 6.
Taulu 8

III. Joonas Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 10.03.1795 Antrea, Noskua[14]. Tuli Rahkosten vävyksi Ryönän torppaan v. 1817. Tuore aviopari päätti muuttaa seuraavana vuonna Heinjoen Lahdenperään "Sesemanin taloon", jonne Joonaan isä, Matti oli tullut lampuodiksi eli vuokraviljelijäksi. Joonas palasi kuitenkin vaimonsa ja Eeva-tyttären kanssa Ryönään v. 1820. Kaikki muut lapset syntyivät sitten siellä. Perheessä asui elämänsä loppuun saakka Joonaan ensimmäisen vaimon Maria Rahkosen isän kolmas vaimo Helena Häsä, joka kuoli 1836.[17] Kuollut lavantautiin 06.05.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Isä Taulu 16. Äiti Taulu 17. –Puoliso 1:o 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Ryönä Maria Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 21.06.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 06.12.1837 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 9.[18] –Puoliso 2:o 16.12.1838 Viipurin mlk, Ihantala Anna Aatamintytär Arponen. Syntynyt noin 1809[19]. Kuollut 24.04.1858 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15].[18]

II Lapset
1: Eeva Joonaantytär Iivonen. Syntynyt 24.06.1819 Heinijoki, Lahdenperä[20]. Katso myös 9.
1: Helena Joonaantytär Iivonen. Syntynyt 24.12.1820 Antrea, Kavansaari[6]. Katso myös 9.
1: Reetu Joonaanpoika Iivonen. Torppari;muonamies;kylänvanhin. Syntynyt 13.02.1824 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut kuumeeseen 28.04.1865 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 4.
1: Matti Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 18.03.1827 Antrea, Kavansaari. Katso myös 9.
1: Viljo Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 25.01.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä. Kuollut 21.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä. Katso myös 9.
1: Aleksanteri Joonaanpoika Iivonen. Työmies;yhdysmies;vuokraviljelijä[21]. Syntynyt 28.01.1830 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Vuokrasi Kavantsaaren kartanon Putkolan tilasta osan viljeljelykseen.[22] Kuollut rintavaivoihin 04.12.1889 Antrea, Kavantsaari[23]. Katso myös 9.
1: Taavi Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 21.11.1832 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Katso myös 9.
1: Johannes Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 26.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Katso myös 9.
2: Maria Joonaantytär Iivonen. Syntynyt 13.04.1842 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut hinkuyskään 13.02.1843 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15].
2: Aatami Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 06.12.1843 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6].
Taulu 9

III. Maria Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 21.06.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 06.12.1837 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Isä Taulu 18. Äiti Taulu 19. –Puoliso 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Ryönä Joonas Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 10.03.1795 Antrea, Noskua[14]. Kuollut lavantautiin 06.05.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 8.[18]

II Lapset
Eeva Joonaantytär Iivonen. Syntynyt 24.06.1819 Heinijoki, Lahdenperä[20]. Katso myös 8.
Helena Joonaantytär Iivonen. Syntynyt 24.12.1820 Antrea, Kavansaari[6]. Katso myös 8.
Reetu Joonaanpoika Iivonen. Torppari;muonamies;kylänvanhin. Syntynyt 13.02.1824 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut kuumeeseen 28.04.1865 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 4.
Matti Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 18.03.1827 Antrea, Kavansaari. Katso myös 8.
Viljo Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 25.01.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä. Kuollut 21.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä. Katso myös 8.
Aleksanteri Joonaanpoika Iivonen. Työmies;yhdysmies;vuokraviljelijä[21]. Syntynyt 28.01.1830 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Kuollut rintavaivoihin 04.12.1889 Antrea, Kavantsaari[23]. Katso myös 8.
Taavi Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 21.11.1832 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Katso myös 8.
Johannes Joonaanpoika Iivonen. Syntynyt 26.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[6]. Katso myös 8.
Taulu 10

III. Heikki Pekanpoika Teräväinen. Torppari;yhtiömies;itsellinen. Syntynyt 02.1789 Viipurin mlk, Ihantala, Tonteri[152]. Tuli Kavantsaaren Kurikkaan 1808 yhdessä vanhempiensa ja Juho-veljensä kanssa Viipurin maalaiskunnasta Ihantalan Tonterista, jonne vanhemmat olivat muuttaneet Antrean Meskalasta 1789, samana vuonna kun hän syntyi. Isä Pekka oli Kurikassa "yhtiömies" ja pojat torppareita. Vuoden 1825 henkikirjan mukaan Heikin talouteen kuului Anna-vaimon lisäksi pojat Elias 10, Juho 8 ja Aatami 6½, tytär Anna 1½ sekä leskiäiti Anna Ivaska. Torpan työt olivat sen verran suuret, että Heikillä oli myös palvelusväkeä. Niinpä talouteen kuuluivat rengit Simo Teräväinen 45, joka oli Heikin setä, Juho Rahkonen 20, (joka oli tullut talouteen jo viisitoistavuotiaana paimenpojaksi), Salomon Kurikka 36 ja Matti Puumalainen 34 sekä palveluspiiat Maria Riikonen ja Saara Utter.[153] Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.03.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[154]. Isä Taulu 20. Äiti Taulu 21. –Puoliso 17.10.1813 Viipurin mlk Beata Martintytär Halonen. Syntynyt 29.01.1797 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Kuollut (hukkui) 15.06.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[155]. Taulu 11.[18]

II Lapset
Elias Heikinpoika Teräväinen. Syntynyt 22.11.1814 Antrea, Kavantsaari, Kurikka. Katso myös 11.
Juho Heikinpoika Teräväinen. Itsellinen. Syntynyt 08.09.1816 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 08.09.1890 Antrea, Hannila[12]. Katso myös 11.
Aatami Heikinpoika Teräväinen. Torppari[12]. Syntynyt 17.03.1818 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 25.11.1894 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 11.
Heikki Heikinpoika Teräväinen. Kastettu tuhkarokkoon 05.07.1822 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[12]. Syntynyt 27.09.1820 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Katso myös 11.
Anna Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 25.07.1823 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut koliikkiin 23.06.1827 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[12]. Katso myös 11.
Helena Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 20.05.1825 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Katso myös 11.
Eeva Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 28.01.1827 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut pistokseen 06.02.1891 Antrea, Kavantsaari[12]. Taulu 5.
Saara Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 08.07.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 02.09.1829 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[12]. Katso myös 11.
Taulu 11

III. Beata Martintytär Halonen. Syntynyt 29.01.1797 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Kuollut (hukkui) 15.06.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[155]. Isä Taulu 22. Äiti Taulu 23. –Puoliso 17.10.1813 Viipurin mlk Heikki Pekanpoika Teräväinen. Torppari;yhtiömies;itsellinen. Syntynyt 02.1789 Viipurin mlk, Ihantala, Tonteri[152]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.03.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[154]. Taulu 10.[18]

II Lapset
Elias Heikinpoika Teräväinen. Syntynyt 22.11.1814 Antrea, Kavantsaari, Kurikka. Katso myös 10.
Juho Heikinpoika Teräväinen. Itsellinen. Syntynyt 08.09.1816 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 08.09.1890 Antrea, Hannila[12]. Katso myös 10.
Aatami Heikinpoika Teräväinen. Torppari[12]. Syntynyt 17.03.1818 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 25.11.1894 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 10.
Heikki Heikinpoika Teräväinen. Syntynyt 27.09.1820 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Katso myös 10.
Anna Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 25.07.1823 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut koliikkiin 23.06.1827 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[12]. Katso myös 10.
Helena Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 20.05.1825 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Katso myös 10.
Eeva Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 28.01.1827 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut pistokseen 06.02.1891 Antrea, Kavantsaari[12]. Taulu 5.
Saara Heikintytär Teräväinen. Syntynyt 08.07.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Kuollut 02.09.1829 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[12]. Katso myös 10.
Taulu 12

III. Antti Juhonpoika Ruoskanen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 23.11.1799 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Toimi torpparina Kavantsaaren Ruoskalassa ja viimeisinä vuosinaan itsellisenä samassa paikassa.[229] Kuollut 21.09.1861 Antrea, Kavantsaari[230]. Isä Taulu 24. Äiti Taulu 25. –Puoliso 16.12.1821 Antrea, Kavantsaari Anna Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 15.04.1796 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 01.10.1852 Antreaa, Kavantsaari[231]. Taulu 13.[18]

II Lapset
Kaarina Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 04.02.1823 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Haudattu 08.10.1827 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Katso myös 13.
Eenokki Antinpoika Ruoskanen. Itsellinen. Syntynyt 01.07.1825 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 18.06.1868 Viipurin mlk, Kärstilä[232]. Katso myös 13.
Juho Antinpoika Ruoskanen. Renki;torppari;itsellinen;lampuoti. Syntynyt 18.09.1828 Antrea, Kavantsaari[226]. Kuollut (hukkui) 05.09.1888 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[12]. Taulu 6.
Kaarina Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 28.10.1831 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Katso myös 13.
Maria Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 20.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kaksonen. Kuollut lavantautiin 20.05.1852 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[233]. Katso myös 13.
Fredrika Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 20.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kaksonen. Katso myös 13.
Taulu 13

III. Anna Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 15.04.1796 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 01.10.1852 Antreaa, Kavantsaari[231]. Isä Taulu 26. Äiti Taulu 27. –Puoliso 16.12.1821 Antrea, Kavantsaari Antti Juhonpoika Ruoskanen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 23.11.1799 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 21.09.1861 Antrea, Kavantsaari[230]. Taulu 12.[18]

II Lapset
Kaarina Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 04.02.1823 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Katso myös 12.
Eenokki Antinpoika Ruoskanen. Itsellinen. Syntynyt 01.07.1825 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 18.06.1868 Viipurin mlk, Kärstilä[232]. Katso myös 12.
Juho Antinpoika Ruoskanen. Renki;torppari;itsellinen;lampuoti. Syntynyt 18.09.1828 Antrea, Kavantsaari[226]. Kuollut (hukkui) 05.09.1888 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[12]. Taulu 6.
Kaarina Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 28.10.1831 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Katso myös 12.
Maria Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 20.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut lavantautiin 20.05.1852 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[233]. Katso myös 12.
Fredrika Antintytär Ruoskanen. Syntynyt 20.01.1836 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Katso myös 12.
Taulu 14

III. Viljo Aataminpoika Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Itsellinen;seppä;työmies. Viljon avioituessa hänestä on maininta "sne sm", mikä tarkoittanee pitäjäseppää (socknesmed). Mainitaan rippikirjassa muuttaneen Kalan torpasta 1840 Kavantsaarella toiseen paikkaan, jota ei eritelty. Vuonna 1850 perhe oli henkikirjan mukaan Antrean Syvälahdessa ja 1855 takaisin Kavantsaarella. Lapset ovat syntyneet Kavantsaarella lukuunottamatta Antrean Syvälahdessa 1848 syntynyttä Liisaa. Rippi- ja henkikirjoissa hänet mainitaan joko itsellisenä tai työmiehenä. Ehkä hän oli myös oli seppä, kuten vihkimisen yhteydessä mainittiin. Taloudellisesti hänellä ei mennyt hyvin ja kuollessaan 48 vuotiaana hän oli "fattighjon" eli köyhä. Vaimo Liisa oli pari vuotta ennen kuolemaansa verosta vapautettavien köyhien ja vaivaisten luettelossa. Hänet mainittiin silloin puolisokeaksi.[302] Kuollut kuumeeseen 18.04.1856 Antrea, Kavantsaari[303]. Isä Taulu 28. Äiti Taulu 29. –Puoliso 14.12.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen Liisa Juhontytär Lottanen. Syntynyt 07.02.1815 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 22.02.1877 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[22]. Taulu 15.[304]

II Lapset
Maria Viljontytär Kala. Syntynyt 05.11.1835 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 25.11.1919 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 7.
Liisa Viljontytär Kala. Kuollut vatsanväänteisiin 04.01.1841 Antrea, Kavantsaari[12]. Syntynyt 18.03.1838 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 15. [14]
Juho Viljonpoika Kala. Syntynyt 11.11.1839 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 15.
Anna Viljontytär Kala. Syntynyt 17.07.1842 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 15.
Kaarina Viljontytär Kala. Syntynyt 04.01.1845 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 15.
Liisa Viljontytär Kala. Syntynyt 25.11.1848 Antrea, Syvälahti[14]. Katso myös 15.
Taulu 15

III. Liisa Juhontytär Lottanen. Syntynyt 07.02.1815 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Muutti avioiduttuaan Antreaan ja eli siellä useassa paikassa miehensä ja lastensa kanssa. Miehen kuoltua v. 1856 hänestä on toistaiseksi ainoana havaintona se, että hän kuollessaan asui Maria-tyttärensä perheen luona Antrean Kavantsaaren Rahkolassa, joka oli vuokrattu viljeltäväksi. Kuollut 22.02.1877 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[22]. Isä Taulu 30. Äiti Taulu 31. –Puoliso 14.12.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen Viljo Aataminpoika Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Itsellinen;seppä;työmies. Kuollut kuumeeseen 18.04.1856 Antrea, Kavantsaari[303]. Taulu 14.[304]

II Lapset
Maria Viljontytär Kala. Syntynyt 05.11.1835 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 25.11.1919 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[12]. Taulu 7.
Liisa Viljontytär Kala. Kuollut vatsanväänteisiin 04.01.1841 Antrea, Kavantsaari[12]. Syntynyt 18.03.1838 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 14. [14]
Juho Viljonpoika Kala. Syntynyt 11.11.1839 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 14.
Anna Viljontytär Kala. Syntynyt 17.07.1842 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 14.
Kaarina Viljontytär Kala. Syntynyt 04.01.1845 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 14.
Liisa Viljontytär Kala. Syntynyt 25.11.1848 Antrea, Syvälahti[14]. Katso myös 14.
Taulu 16

IV. Matti Matinpoika Iivonen Jr. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1745 Antrea, Henttola[24]. Vihkimisen yhteydessä v. 1773 Matin kotipaikkana mainitaan Viipurin maalaiskunnan Näätälän kylä, josta hän avioiduttuaan muutti Näätälän sahalle. Siellä hän luultavasti oli torpparina, ehkä myös sahurina. Sahan perusti v. 1708 viipurilainen kauppias David Seseman, joka rakennutti v. 1724 toisenkin sahan edellisen viereen. Vuonna 1794 Matin perhe muutti Antrean Noskuan sahalle, jossa vaimon iäkkäät vanhemmat asuivat. Heidän kuoltuaan pari vuotta myöhemmin perhe muutti 1796 Noskuan Paajalaan, jossa Matti mainitaan torpparina. Siellä asui ennestään lampuoti Erkki Juhonpoika Iivonen perheineen, ehkä sukulaisia.

Matille uusi vuosisata oli raskas, koska aikuispoika Tuomas kuoli 1806, vaimo 1808, aikuistyttäret Helena 1815 ja Vappu 1816. Paajalassa asuneet muut perheenjäsenet eli Matin lisäksi lapset Joonas vaimoineen, kaksoset Simo ja Pekka sekä kuopus Viljo päättivät muuttaa yhdessä Heinjoelle Lahdenperän kylään Sesemanin tilalle v. 1818. Tilan omisti varsinaisesti kauppias Henrik Seseman, mutta se oli joutunut kauppaneuvos Olchinin donaatioksi, eli lahjoitusmaaksi. Poika Joonas muutti perheineen takaisin Antreaan 1821 ja asettui Ryönän torppaan. Matti mainitaan rippikirjassa 1822-28 lampuotina ja kuoli Heinjoella 1828 siellä 80 vuoden iässä. Käytännössä pojat Simo, Pekka ja Viljo varmaankin hoitivat viljelystehtävät, koska Matti oli lampuodiksi tullessaan jo noin 70-vuotias. Lampuoti oli vuokraviljelijä, joka hoiti tilaa ja vastasi sen viljelyksistä ja veroista suorittaen sovitun vuokran isännälle luonnontuotteina ja päivätöinä. Hänen asemansa oli torpparia itsenäisempi ja siten paremmat mahdollisuudet ottaa tilasta irti enemmän.[25] Kuollut 02.04.1828 Heinjoki, Lahdenperä, Seseman[26]. Isä Taulu 32. Äiti Taulu 33. –Puoliso 1773 Antrea, Noskua Maria Juhontytär Ruoskanen. Kuollut 14.04.1808 Antrea, Noskua, Paajala[28]. Taulu 17.[27]

III Lapset
Tuomas Matinpoika Iivonen. Syntynyt noin 1774 Viipurin mlk, Näätälä[29]. Kuollut keuhkotautiin 21.05.1806 Antrea, Nuoskua, Paajala[30]. Katso myös 17.
Eeva Matintytär Iivonen. Syntynyt noin 1784[29]. Kuollut 26.12.1866 Viipurin mlk, Näätälä[31]. Katso myös 17.
Helena Matintytär Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1789 Viipurin mlk, Näätälä[32]. Kuollut keuhkotautiin 03.04.1807 Antrea, Noskua, Paajala[33]. Katso myös 17.
Aatami Matinpoika Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1790 Viipurin mlk, Näätälä[34]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 16.04.1815 Antrea, Nuoskuan yläsaha[35]. Katso myös 17.
Varpu Matintytär Iivonen. Syntynyt noin 1792 Viipurin mlk, Näätälä[36]. Kuollut keuhkotautiin 07.07.1816 Antrea, Noskuan yläsaha[37]. Katso myös 17.
Joonas Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 10.03.1795 Antrea, Noskua[14]. Kuollut lavantautiin 06.05.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 8.
Simo Matinpoika Iivonen. Itsellinen. Syntynyt kaksosena 14.11.1796 Antrea, Noskua[38]. Kuollut hengenahdistukseen 29.05.1858 Heinijoki, Lahdenperä[39]. Katso myös 17.
Pekka Matinpoika Iivonen. Syntynyt kaksonen 14.11.1796 Antrea, Noskua[38]. Kuollut kuumeeseen 15.04.1841 Heinjoki, Kämärä[40]. Katso myös 17.
Viljo Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 17.10.1798 Antrea, Noskua[14]. Kuollut 26.03.1858 Heinijoki, Vampala[41]. Katso myös 17.
Taulu 17

IV. Maria Juhontytär Ruoskanen. Kastettu 27.11.1754 Antrea, Noskua[94]. Kuollut 14.04.1808 Antrea, Noskua, Paajala[28]. Isä Taulu 34. Äiti Taulu 35. –Puoliso 1773 Antrea, Noskua Matti Matinpoika Iivonen Jr. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1745 Antrea, Henttola[24]. Kuollut 02.04.1828 Heinjoki, Lahdenperä, Seseman[26]. Taulu 16.[27]

III Lapset
Eeva Matintytär Iivonen. Syntynyt noin 1784[29]. Kuollut 26.12.1866 Viipurin mlk, Näätälä[31]. Katso myös 16.
Tuomas Matinpoika Iivonen. Syntynyt noin 1774 Viipurin mlk, Näätälä[29]. Kuollut keuhkotautiin 21.05.1806 Antrea, Nuoskua, Paajala[30]. Katso myös 16.
Helena Matintytär Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1789 Viipurin mlk, Näätälä[32]. Kuollut keuhkotautiin 03.04.1807 Antrea, Noskua, Paajala[33]. Katso myös 16.
Aatami Matinpoika Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1790 Viipurin mlk, Näätälä[34]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 16.04.1815 Antrea, Nuoskuan yläsaha[35]. Katso myös 16.
Varpu Matintytär Iivonen. Syntynyt noin 1792 Viipurin mlk, Näätälä[36]. Kuollut keuhkotautiin 07.07.1816 Antrea, Noskuan yläsaha[37]. Katso myös 16.
Joonas Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 10.03.1795 Antrea, Noskua[14]. Kuollut lavantautiin 06.05.1847 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 8.
Simo Matinpoika Iivonen. Itsellinen. Syntynyt kaksosena 14.11.1796 Antrea, Noskua[38]. Kuollut hengenahdistukseen 29.05.1858 Heinijoki, Lahdenperä[39]. Katso myös 16.
Pekka Matinpoika Iivonen. Syntynyt kaksonen 14.11.1796 Antrea, Noskua[38]. Kuollut kuumeeseen 15.04.1841 Heinjoki, Kämärä[40]. Katso myös 16.
Viljo Matinpoika Iivonen. Torppari. Syntynyt 17.10.1798 Antrea, Noskua[14]. Kuollut 26.03.1858 Heinijoki, Vampala[41]. Katso myös 16.
Taulu 18

IV. Juho Juhonpoika Rahkonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt noin 1763 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Juho oli itsellisenä syntymäpaikassaan Antrean Kavantsaaren Ukkolassa perheensä kanssa vuoteen 1817 saakka. Silloin Juhon ja hänen veljensä Simon perheet muuttivat Antrean Ryönään, mikä oli Kavantsaaren kartanon alueella sijaitseva torpparitila. Seuraavana vuonna Maria-tytär avioitui Joonas Iivosen kanssa. He asettuivat pariksi vuodeksi Heinjoen Lahdenperään, jossa Joonas Iivosen isä oli lampuotina. He palasivat kuitenkin jo 1821 Ryönään, jossa heidän jälkeläisiään asui 1940-luvulle asti. Silloin he joutuivat evakoiksi eri puolille Suomea Neuvostoliiton vallattua heidän asuinalueensa.[112] Kuollut 04.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[40]. Isä Taulu 36. Äiti Taulu 37. –Puoliso 1:o Anna Juhontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1761. Kuollut korkeaan kuumeeseen 12.08.1806 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[113]. Taulu 19. –Puoliso 2:o 26.12.1806 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala Vappu Matintytär Lankinen. Syntynyt (laskettu) 1776. Kuollut 31.01.1818 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[18]. –Puoliso 3:o 18.10.1818 Antrea, Kavantsaari, Terävälä Helena Yrjöntytär Häsä. Syntynyt noin 1784[114]. Kuollut 03.11.1836 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[115].[18]

III Lapset
1: Pekka Juhonpoika Rahkonen. Kuollut 05.07.1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[116]. Syntynyt 02.1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[116]. Katso myös 19.
1: Maria Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 21.06.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 06.12.1837 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 9.
1: NN. Syntynyt 10.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[15]. Kuollut 10.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[15]. Katso myös 19.
2: Helena Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 14.01.1809 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[117]. Kuollut 08.03.1809 Antrea, Kavantsaari[15].
2: Juho Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt 22.05.1810 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut (hukkui) 22.05.1820 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[118].
2: Anna Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 26.10.1814 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut kehkotautiin 18.02.1826 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[119].
3: Antti Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt 29.08.1819 Antrea, Kavantsaari[6]. Kuollut 29.01.1820 Antrea, Kavantsaari[120].
Taulu 19

IV. Anna Juhontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1761. Kuollut korkeaan kuumeeseen 12.08.1806 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[113]. –Puoliso Juho Juhonpoika Rahkonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt noin 1763 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 04.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[40]. Taulu 18.

III Lapset
Pekka Juhonpoika Rahkonen. Kuollut 05.07.1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[116]. Syntynyt 02.1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[116]. Katso myös 18.
Maria Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 21.06.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 06.12.1837 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[15]. Taulu 9.
NN. Syntynyt 10.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[15]. Kuollut 10.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[15]. Katso myös 18.
Taulu 20

IV. Pekka Matinpoika Teräväinen. Lampuoti;torppari;yhtiömies[156]. Kastettu 13.11.1748 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Pekan syntymäpaikka oli Rupolan kruununtilan Ratalahden torppa Antrean Meskalan kylässä. Siellä hän eli perheensä kanssa ainakin vuoteen 1781 saakka. Pekka (Pietari) syntyi kirkonkirjojen mukaan Korpilahden kylässä 1784, mutta rippikirjassa perhe mainitaan Meskalassa 1789 asti, jolloin Pekka ja hänen vanhempi veljensä Matti muuttivat perheineen Jääskiin Ihantalan Tonterin tilalle. Siellä he toimivat joko torppareina tai lampuoteina, mikä ei selkeästi käy ilmi asiakirjoista. Vuonna 1808 Pekka muutti Kavantsaaren Kurikkaan vaimonsa sekä poikiensa Juhon ja Heikin kanssa. Juho oli jo avioitunut. Heikki syntyi ilmeisesti Ihantalassa heti perheen muutettua sinne, koska Antrean kirjoissa siitä ei ole mainintaa ja Viipurin maaseurakunnan kirjat ovat siltä ajalta tuhoutuneet. Pekka mainitaan Kurikassa "yhtiömiehenä". Käytännössä yhtiökumppanuus syntyi siten, että vieras mies (useimmiten perheineen) tui taloon asumaan sopimuksella, että hän ja isäntä, toisinaan myös leskiemäntä, muodostavat työkumppanuuden. Yhtiösopimus oli eräs tapa ratkaista työvoimakysymys kun isäntä vanheni. Yhtiömies luovutti joskus taloon tullessaan myös omaisuuttaan esim. eläimiä ja yhtiön purkautuessa tämä ns. tuonti palautettiin ja yhtiömies sai sovitun määrän yhtiön muustakin irtaimesta omaisuudesta.[157] Kuollut influenssaan 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[158]. Isä Taulu 40. Äiti Taulu 41. –Puoliso 23.11.1774 Antrea, Ivaska Anna Paavontytär Ivaska. Kuollut turvotukseen 26.12.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[159]. Taulu 21.[13]

III Lapset
Heikki Pekanpoika Teräväinen. Torppari;yhtiömies;itsellinen. Syntynyt 02.1789 Viipurin mlk, Ihantala, Tonteri[152]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.03.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[154]. Taulu 10.
Taulu 21

IV. Anna Paavontytär Ivaska. Kastettu 04.04.1753 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[14]. Kuollut turvotukseen 26.12.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[159]. Isä Taulu 42. Äiti Taulu 43. –Puoliso 23.11.1774 Antrea, Ivaska Pekka Matinpoika Teräväinen. Lampuoti;torppari;yhtiömies[156]. Kuollut influenssaan 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[158]. Taulu 20.[13]

III Lapset
Heikki Pekanpoika Teräväinen. Torppari;yhtiömies;itsellinen. Syntynyt 02.1789 Viipurin mlk, Ihantala, Tonteri[152]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.03.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[154]. Taulu 10.
Taulu 22

IV. Martti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1768 Viipurin mlk, Juustila, Rämsä. Martin torpparinura jäi lyhyeksi, kun hän kuoli vuoden kuluttua isänsä kuolemasta. Luultavasti hän kuitenkin toimi torpparina jo aikaisemmin, koska isä oli kuitenkin lähes 60-vuotias kuollessaan. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.11.1803 Viipurin mlk, Liimatta[183]. Isä Taulu 44. Äiti Taulu 45. –Puoliso 1794 Viipurin mlk Eeva Juhontytär Dyster. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Kärstilä[184]. Kuollut 06.05.1813 Viipurin mlk, Liimatta[185]. Taulu 23.[18]

III Lapset
Beata Martintytär Halonen. Syntynyt 29.01.1797 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Kuollut (hukkui) 15.06.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[155]. Taulu 11.
Tuomas Martinpoika Halonen. Syntynyt 16.08.1799 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Katso myös 23.
Juho Martinpoika Halonen. Syntynyt 23.03.1802 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Katso myös 23.
Taulu 23

IV. Eeva Juhontytär Dyster. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Kärstilä[184]. Aviomiehen Martin kuoltua Eevan uudeksi puolisoksi tuli Martin nuorempi veli Elias, jonka kanssa hän sai kolme lasta. Kuollut 06.05.1813 Viipurin mlk, Liimatta[185]. Isä Taulu 46. Äiti Taulu 47. –Puoliso 1:o 1794 Viipurin mlk Martti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1768 Viipurin mlk, Juustila, Rämsä. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.11.1803 Viipurin mlk, Liimatta[183]. Taulu 22.[18] –Puoliso 2:o Elias Tuomaanpoika Halonen. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1780 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44 , 45.

III Lapset
1: Beata Martintytär Halonen. Syntynyt 29.01.1797 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Kuollut (hukkui) 15.06.1834 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[155]. Taulu 11.
1: Tuomas Martinpoika Halonen. Syntynyt 16.08.1799 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Katso myös 22.
1: Juho Martinpoika Halonen. Syntynyt 23.03.1802 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Katso myös 22.
2: Aatami Eliaanpoika Halonen. Syntynyt 24.12.1805 Viipurin mlk, Liimatta[6].
2: Saara Eliaantytär Halonen. Syntynyt 15.07.1809 Viipurin mlk, Liimatta[6]. Kuollut 16.10.1815 Viipurin mlk, Liimatta[15].
2: Elias Eliaanpoika Halonen. Kuollut 29.04.1813 Viipurin mlk, Liimatta[200]. Syntynyt 03.02.1812 Viipurin mlk, Liimatta.[6]
Taulu 24

IV. Juho Yrjönpoika Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1770 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Torppari;itsellinen. Juho eli koko elämänsä Kavantsaaren Ruoskalassa. 1800-luvun puolella alkaa Pyöräsaari, Ruoskala esiintyä asuinpaikkana, mikä lienee täsmennys eikä uusi paikka. Juho oli kolmesti aviossa, koska vaimot kuolivat nuorina. Hän oli torpparina Ruoskalassa kuten useimmat muut viljelijät, koska Kavantsaaren kartano omisti viljelysmaat ja torpparit joutuivat päivätöillä maksamaan torpan vuokran. Viimeisinä vuosinaan hänet mainitaan itsellisenä. Silloin hänen poikansa Antti oli torpparina.[229] Kuollut vanhuuteen 19.01.1849 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[234]. Isä Taulu 48. Äiti Taulu 49. –Puoliso 1:o 14.12.1798 Viipurin mlk Maria Martintytär Rantalainen. Syntynyt (laskettu) 1777 Viipurin mlk, Näätälän saha[15]. Kuollut 07.03.1808 Antrea, Kavantsaari[235]. Taulu 25.[18] –Puoliso 2:o 17.12.1811 Viipurin mlk, Nuijamaa, Pankka Helena Jaakontytär Pankka. Syntynyt (laskettu) 1786. Kuollut 20.05.1813 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[15].[18] –Puoliso 3:o 26.12.1814 Viipurin mlk, Tervajoki Kaarina Martintytär Kietäväinen. Syntynyt (laskettu) 1783. Kuollut punatautiin 12.09.1833 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[236].[18]

III Lapset
1: Antti Juhonpoika Ruoskanen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 23.11.1799 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 21.09.1861 Antrea, Kavantsaari[230]. Taulu 12.
1: Yrjö Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 21.02.1803 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 28.11.1805 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[224]. Katso myös 25.
2: Vilppu Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 17.12.1812 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Haudattu 10.03.1813 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[15].
3: Viljo Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 03.12.1815 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Haudattu 14.03.1816 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[15].
3: Aatami Juhonpoika Ruoskanen. Itsellinen. Syntynyt kaksonen 11.02.1817 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut keuhkotautiin 09.10.1880 Viipurin mlk, Kaipola[237].
3: Joonas Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt kaksonen 11.02.1817 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 13.03.1817 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[15].
3: Abraham Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 07.04.1819 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut punatautiin 10.09.1821 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[15].
3: Jaakkima Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 18.07.1821 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6].
Taulu 25

IV. Maria Martintytär Rantalainen. Syntynyt (laskettu) 1777 Viipurin mlk, Näätälän saha[15]. Kuollut 07.03.1808 Antrea, Kavantsaari[235]. Isä Taulu 50. Äiti Taulu 51. –Puoliso 14.12.1798 Viipurin mlk Juho Yrjönpoika Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1770 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Torppari;itsellinen. Kuollut vanhuuteen 19.01.1849 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[234]. Taulu 24.[18]

III Lapset
Antti Juhonpoika Ruoskanen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 23.11.1799 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 21.09.1861 Antrea, Kavantsaari[230]. Taulu 12.
Yrjö Juhonpoika Ruoskanen. Syntynyt 21.02.1803 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[6]. Kuollut 28.11.1805 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[224]. Katso myös 24.
Taulu 26

IV. Tuomas Antinpoika Henttonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 10.01.1771 Antrea, Henttola[14]. Vihittyjen luettelon mukaan Tuomas tuli Antrean Savilahden Henttolasta ja asettui vävyksi saman kunnan, mutta eri seurakunnan Kavantsaaren Ukkolaan v. 1794. Perhe muutti v. 1825 Kavantsaaren Markukseen torppareiksi. Vuoden 1826 joulu oli perheelle todella murheellinen: ensin kuoli tapaninpäivänä 20-vuotias Jaakko-poika ja parin päivän päästä perheen äiti kuumeeseen. Tuomas avioitui sen jälkeen v. 1827 Savilahdella asuneen torpparin lesken Helena Pietarintytär Pullisen kanssa. Henkikirjoissa Tuomas mainitaan vielä v. 1840 Markuksessa, mutta viimeistään v. 1845 hän oli muuttanut vaimonsa kera Kamajauholaan, joka myös sijaitsi Antreassa. Tuomas kuoli siellä samana vuonna ruotuvaivaisena, eli köyhänä, josta ns. ruotu pitää huolta. Pitäjät jaettiin ruotuihin eli osiin, jonka asukkaat velvoitettiin avustamaan ruodulle osoitettuja köyhiä. Avustus oli parhaimmillaan asunnon ja ruoan tarjoaminen. Ruotuvaivaisen taas tuli auttaa arjen askareissa kykynsä mukaan.[263] Kuollut halvaukseen 23.10.1845 Antrea, Kamajauhola[264]. Isä Taulu 52. Äiti Taulu 53. –Puoliso 1:o 1794 Antrea, Kavantsaari Kaarina Ristontytär Ukkonen. Syntynyt noin 1769 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 27.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Markus[266]. Taulu 27.[265] –Puoliso 2:o 30.12.1827 Kavantsaari, Savilahti Helena Pietarintytär Pullinen. Syntynyt (laskettu) 1787. Mainitaan kuoltuaan ruotuvaivaisena leskenä. Kuollut 23.02.1869 Antrea, Kavantsaari[267].[13]

III Lapset
1: Anna Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 15.04.1796 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 01.10.1852 Antreaa, Kavantsaari[231]. Taulu 13.
1: Liisa Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 06.11.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut yskään 19.11.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 27.
1: Antti Tuomaanpoika Henttonen. Muutti Viipurin mmaalaiskuntaan. Syntynyt 31.01.1799 Antreaa, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 27.
1: Joonas Tuomaanpoika Henttonen. Syntynyt 20.11.1801 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut yskään 20.12.1801 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 27.
1: Maria Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 29.03.1803 Antrea, Kavantsaaari, Ukkola[14]. Katso myös 27.
1: Jaakko Tuomaanpoika Henttonen. Syntynyt 17.07.1806 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[14]. Kuollut 25.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 27.
Taulu 27

IV. Kaarina Ristontytär Ukkonen. Syntynyt noin 1769 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Syntyi ja kasvoi Kavantsaaren Ukkolassa, jossa isä oli torpparina. Aviomies Tuomas Henttonen tuli Antrean Henttolasta ja asettui Ukkolaan vävyksi ja torppariksi. He olivat Ukkolassa 30 vuotta ja muuttivat sitten Antrean Markukseen, jossa Kaarina kuoli pian vuonna 1824. Kuollut 27.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Markus[266]. Isä Taulu 54. Äiti Taulu 55. –Puoliso 1794 Antrea, Kavantsaari Tuomas Antinpoika Henttonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 10.01.1771 Antrea, Henttola[14]. Kuollut halvaukseen 23.10.1845 Antrea, Kamajauhola[264]. Taulu 26.[265]

III Lapset
Anna Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 15.04.1796 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut 01.10.1852 Antreaa, Kavantsaari[231]. Taulu 13.
Liisa Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 06.11.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut yskään 19.11.1797 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 26.
Antti Tuomaanpoika Henttonen. Syntynyt 31.01.1799 Antreaa, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 26.
Joonas Tuomaanpoika Henttonen. Syntynyt 20.11.1801 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut yskään 20.12.1801 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 26.
Maria Tuomaantytär Henttonen. Syntynyt 29.03.1803 Antrea, Kavantsaaari, Ukkola[14]. Katso myös 26.
Jaakko Tuomaanpoika Henttonen. Syntynyt 17.07.1806 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[14]. Kuollut 25.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. Katso myös 26.
Taulu 28

IV. Aatami Samulinpoika Kala. Torppari. Syntynyt 25.12.1776 Antrea, Kavantsaari; Kala[14]. Toimi Kavantsaaren Kalan torpparina vanhemman veljensä Juhon tavoin.[305] Kuollut pistokseen 20.07.1834 Antrea, Kavantsaari, Kala[306]. Isä Taulu 56. Äiti Taulu 57. –Puoliso 17.12.1802 Antrea, Kavantsaari Liisa Antintytär Markus. Syntynyt 13.02.1780 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 23.01.1852 Antrea, Kavantsaari[307]. Taulu 29.[13]

III Lapset
Antti Aataminpoika Kala. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt 16.09.1803 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut hengenahdistukseen 14.03.1867 Antrea, Kavantsaari[308]. Katso myös 29.
Maria Aatamintytär Kala. Kuollut 13.03.1807 Antrea, Kavantsaari[12]. Syntynyt 22.02.1807 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 29.
Viljo Aataminpoika Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Itsellinen;seppä;työmies. Kuollut kuumeeseen 18.04.1856 Antrea, Kavantsaari[303]. Taulu 14.
Katariina Aatamintytär Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Oli kuollessaan ruotuköyhä.[12] Kuollut vesipöhöön 19.04.1883 Antrea, Sokkala[309]. Katso myös 29.
Samuli Aataminpoika Kala. Torppari. Syntynyt 08.02.1810 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut pistokseen 19.04.1883 Antrea, Kavantsaari[310]. Katso myös 29.
Helena Aatamintytär Kala. Syntynyt 01.02.1812 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut kehkotautiin 17.08.1836 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 29.
Maria Aatamintytär Kala. Syntynyt 06.11.1814 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 18.04.1816 Antrea, Kavantsaari[311]. Katso myös 29.
Anna Aatamintytär Kala. Syntynyt 21.05.1817 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 07.03.1822 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 29.
Aatami Aataminpoika Kala. Syntynyt 24.07.1819 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 31.08.1854 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 29.
Tuomas Aataminpoika Kala. Syntynyt 07.10.1822 Antrea, Kavantsaari[14]. Naimaton, asui Kalan torpassa koko elämänsä. Tuomas kuoli jo 29-vuotiaana. Kalan torpparina oli jo vuosia ollut vanhempi Samuli-veli. Kuollut yskään 07.06.1851 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 29.
Taulu 29

IV. Liisa Antintytär Markus. Syntynyt 13.02.1780 Antrea, Kavantsaari[14]. Asui viimeiset vuotensa poikansa Samulin taloudessa. Kuollut 23.01.1852 Antrea, Kavantsaari[307]. Isä Taulu 58. Äiti Taulu 59. –Puoliso 17.12.1802 Antrea, Kavantsaari Aatami Samulinpoika Kala. Torppari. Syntynyt 25.12.1776 Antrea, Kavantsaari; Kala[14]. Kuollut pistokseen 20.07.1834 Antrea, Kavantsaari, Kala[306]. Taulu 28.[13]

III Lapset
Antti Aataminpoika Kala. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt 16.09.1803 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut hengenahdistukseen 14.03.1867 Antrea, Kavantsaari[308]. Katso myös 28.
Maria Aatamintytär Kala. Kuollut 13.03.1807 Antrea, Kavantsaari[12]. Syntynyt 22.02.1807 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 28.
Viljo Aataminpoika Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Itsellinen;seppä;työmies. Kuollut kuumeeseen 18.04.1856 Antrea, Kavantsaari[303]. Taulu 14.
Katariina Aatamintytär Kala. Syntynyt 01.01.1808 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut vesipöhöön 19.04.1883 Antrea, Sokkala[309]. Katso myös 28.
Samuli Aataminpoika Kala. Torppari. Syntynyt 08.02.1810 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut pistokseen 19.04.1883 Antrea, Kavantsaari[310]. Katso myös 28.
Helena Aatamintytär Kala. Syntynyt 01.02.1812 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut kehkotautiin 17.08.1836 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 28.
Maria Aatamintytär Kala. Syntynyt 06.11.1814 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 18.04.1816 Antrea, Kavantsaari[311]. Katso myös 28.
Anna Aatamintytär Kala. Syntynyt 21.05.1817 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 07.03.1822 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 28.
Aatami Aataminpoika Kala. Syntynyt 24.07.1819 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 31.08.1854 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 28.
Tuomas Aataminpoika Kala. Syntynyt 07.10.1822 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut yskään 07.06.1851 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 28.
Taulu 30

IV. Juho Matinpoika Lottanen. Itsellinen . Syntynyt noin 1786[111]. Juho avioutui lampuoti Matti Kymäläisen Maria-tyttären kanssa ja he asuivat Lottasen tilalla, missä Juhon isä oli toiminut lampuotina (vuokraviljelijänä). Tila oli Juhon elinaikana ensin Viipurin kuvernöörin palkkatila (pöytätila) vuodesta 1794 hänelle lahjoitettuna ja vuodesta 1828 rälssitila, jonka omisti kuvernööri Fabian Steinheilin perilliset. Juho jäi nuorimpana poikana vanhempien veljien ja heidän poikiensa "jalkoihin" ja joutui elämään tilalla itsellisenä, eli sai elantonsa osallistumalla tilan töihin. Juhon vanhin veli, Yrjö jatkoi isänsä jälkeen viljelemään tilaa lampuotina. Yrjön kuoltua 1832 lampuodiksi tuli toiseksi vanhin veli Jaakkima, joka kuoli pian sen jälkeen. Mielenkiintoista on, että vuoden 1835 henkikirjassa tilan päähenkilönä mainitaan Yrjön miniä Anna, 30 v. Tämän mies Viljo Yrjönpoika olisi ilmeisesti "marssijärjestyksen" mukaan ollut seuraava lampuoti, mutta hän kuoli jo vuotta ennen isäänsä v. 1831. Anna joutui siirtymään tilan päähenkilön paikalta avioiduttuaan leskensä veljenpojan kanssa. Lampuotina toimi ilmeisesti Jaakkiman jälkeen hänen poikansa Taavi, mutta äiti Helena mainitaan 1840-1850 tilan päähenkilönä.[363] Kuollut 11.08.1844 Jääski, Ihantala, Lottanen[364]. Isä Taulu 60. Äiti Taulu 61. –Puoliso 16.12.1806 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs Maria Matintytär Kymäläinen. Syntynyt noin 1789[111]. Kuollut 16.02.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen[367]. Taulu 31.[366][365]

III Lapset
Matti Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 24.09.1809 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 31.
Abraham Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 29.09.1812 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 31.
Liisa Juhontytär Lottanen. Syntynyt 07.02.1815 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 22.02.1877 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[22]. Taulu 15.
Elias Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 26.03.1817 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 31.
Regina Juhontytär Lottanen. Syntynyt 30.11.1822 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 31.
Aatami Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 03.07.1825 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 31.
Taulu 31

IV. Maria Matintytär Kymäläinen. Syntynyt noin 1789[111]. Kuollut 16.02.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen[367].[366] Isä Taulu 62. Äiti Taulu 63. –Puoliso 16.12.1806 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs Juho Matinpoika Lottanen. Itsellinen . Syntynyt noin 1786[111]. Kuollut 11.08.1844 Jääski, Ihantala, Lottanen[364]. Taulu 30.[365]

III Lapset
Matti Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 24.09.1809 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 30.
Abraham Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 29.09.1812 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 30.
Liisa Juhontytär Lottanen. Syntynyt 07.02.1815 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 22.02.1877 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[22]. Taulu 15.
Elias Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 26.03.1817 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 30.
Regina Juhontytär Lottanen. Syntynyt 30.11.1822 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 30.
Aatami Juhonpoika Lottanen. Syntynyt 03.07.1825 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 30.
Taulu 32

V. Matti Matinpoika Iivonen Sr. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1720 Jääski, Henttola[13]. Suuri Pohjan sota (1706-21) oli Matin syntyessä päättymässä ja Uudenkaupungin rauhassa (1721) eteläinen osa Jääsken pitäjää ja suurin osa muutakin Viipurin lääniä jäi Venäjälle. Menetetystä Jääsken osasta tuli Venäjän puoleinen rajapitäjä 1724. Tällöin saatiin oikeus kirkon rakentamiseen ja kirkkoherran saamiseen. Kirkko sai nimekseen Pyhän Andreaksen kirkko ja uutta pitäjää ja seurakuntaa alettiin kutsua Antreaksi. Toisen nimiselityksen mukaan nimi Antrea on peräisin Vuoksen Anterniemestä. Muu Suomi jäi siis Ruotsin osaksi ja vasta 1809 se joutui hävityn sodan päätteeksi Venäjän haltuun autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi. Silloin Venäjän aikaisemmin vallatut alueet palautettiin muun Suomen osaksi.[5] Matti muutti vaimonsa ja lastensa sekä vanhempiensa kanssa Viipurin maalaiskunnan Näätälään Anna-tyttären syntymän jälkeen v. 1749. Tila oli kauppias Sesemanin suvun omistuksessa, mutta se oli joutunut Viipurin kuvernöörin ns. pöytätilukseksi, eli tämä sai tilan verot osana palkastaan. Matti toimi lampuotina eli viljeli tilaa ja maksoi vuokransa tuotteina, ehkä rahassakin ja todennäköisesti myös päivätöinä. Voidaan olettaa, että hän kuoli Näätälässä välillä 1777- 1792, jolta ajalta kirkon merkinnät puuttuvat, eikä myöhempiä merkintöjä hänestä löydy.[43] Kuollut välillä 1777 ja 1792 Viipurin mlk, Näätälä[44]. Isä Taulu 64. Äiti Taulu 65. –Puoliso 28.11.1742 Antrea, Kekinniemi, Niemelä Kaarina Tuomaantytär Kekki. Syntynyt ennen 1724 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[46]. Kuollut ennen 1772 Viipurin mlk, Näätälä. Taulu 33.[45]

IV Lapset
Matti Matinpoika Iivonen Jr. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1745 Antrea, Henttola[24]. Kuollut 02.04.1828 Heinjoki, Lahdenperä, Seseman[26]. Taulu 16.
Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt 24.03.1749 Antrea, Henttola[14]. Kuollut kihtiin 31.01.1809 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[47]. Taulu 55.
Helena Matintytär Iivonen. Katso myös 33.
Taulu 33

V. Kaarina Tuomaantytär Kekki. Syntynyt ennen 1724 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[46]. Kuollut ennen 1772 Viipurin mlk, Näätälä. Isä Taulu 66. Äiti Taulu 67. –Puoliso 28.11.1742 Antrea, Kekinniemi, Niemelä Matti Matinpoika Iivonen Sr. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1720 Jääski, Henttola[13]. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Viipurin mlk, Näätälä[44]. Taulu 32.[45]

IV Lapset
Matti Matinpoika Iivonen Jr. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1745 Antrea, Henttola[24]. Kuollut 02.04.1828 Heinjoki, Lahdenperä, Seseman[26]. Taulu 16.
Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt 24.03.1749 Antrea, Henttola[14]. Kuollut kihtiin 31.01.1809 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[47]. Taulu 55.
Helena Matintytär Iivonen. Katso myös 32.
Taulu 34

V. Juho Ristonpoika Ruoskanen. Sahuri;itsellinen;torppari. Syntynyt noin 1718[95]. Toimi sahurina Noskuan sahalla, mutta mainitaan myös torpparina ja itsellisenä. Kuollut (hukkui) 24.01.1796 Antrea, Noskuan yläsaha[96]. Isä Taulu 68. Äiti Taulu 69. –Puoliso 30.11.1748 Antrea, Saja Kaarina Tuomaantytär NN.. Syntynyt noin 1730[97]. Kuollut 21.01.1796 Antrea, Noskua[98]. Taulu 35.[13]

IV Lapset
Anna Juhontytär Ruoskanen. Kastettu 17.10.1749 Antrea, Noskua[99]. Kuollut turvotukseen 16.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[100]. Katso myös 35.
Kaarina Juhontytär Ruoskanen. Kastettu 31.05.1752 Antrea, Noskuna saha[14]. Haudattu 17.07.1754 Antrea, Noskua[101]. Katso myös 35.
Maria Juhontytär Ruoskanen. Kuollut 14.04.1808 Antrea, Noskua, Paajala[28]. Taulu 17.
Juho Juhonpoika Ruoskanen. Sahuri. Kastettu 20.06.1757 Antrea, Noskua[14]. Sahurina ensin Noskuassa sitten v. 1784 lähtien Hiitulan sahalla, jossa kuoli. Haudattu yskään 03.09.1794 Hiitola, saha[102]. Katso myös 35.
Saara Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 23.11.1759 Antrea, Noskoan saha[14]. Katso myös 35.
Eeva Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 09.03.1762 Antrea, Noskoan saha[14]. Kuollut keuhkotautiin 11.12.1787 Antrea, Noskua[103]. Katso myös 35.
Helena Juhontytär Ruoskanen. Hiitolaan 1787.[104] Syntynyt 28.09.1764 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 35.
Riitta Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 02.01.1767 Antrea, Noskoa[14]. Haudattu 20.06.1770 Antrea, Noskoa[105]. Katso myös 35.
Kaarina Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 11.03.1769 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 35.
Vappu Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 30.04.1771 Antrea, Noskua[14]. Haudattu 14.10.1772 Antrea, Noskua[106]. Katso myös 35.
Taulu 35

V. Kaarina Tuomaantytär NN.. Syntynyt noin 1730[97]. Kaarinan taustasta ei ole toistaiseksi tietoa. Vihittäessä häntä ei mainita sukunimellä, mutta kotipaikaksi mainitaan Antrean "Saja", mikä tarkoittanee Anterniemen Antrealaa eli Saitaa, jota myös kutsutiin Saijan kyläksi. Hänet mainitaan kuoltuaan Illi-sukunimellä, mutta siitä voidaan syyttää pappia, joka on sotkenut hänet Juho-pojan vaimoon (viilarintytär Kaarina Tuomantytär Illi). Hänen syntymäajastaankin on olemassa vaihtelevia tietoja: 1721-1730. Hänen viimeisin lapsensa Vappu syntyi 1771, jolloin hän näiden syntymäaikojen perusteella olisi ollut 41-50- vuotias. On siksi todennäköisempää, että hän olisi syntynyt noin 1730. Kuollut 21.01.1796 Antrea, Noskua[98]. –Puoliso 30.11.1748 Antrea, Saja Juho Ristonpoika Ruoskanen. Sahuri;itsellinen;torppari. Syntynyt noin 1718[95]. Kuollut (hukkui) 24.01.1796 Antrea, Noskuan yläsaha[96]. Taulu 34.[13]

IV Lapset
Anna Juhontytär Ruoskanen. Kuollut turvotukseen 16.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[100]. Katso myös 34.
Kaarina Juhontytär Ruoskanen. Katso myös 34.
Maria Juhontytär Ruoskanen. Kuollut 14.04.1808 Antrea, Noskua, Paajala[28]. Taulu 17.
Juho Juhonpoika Ruoskanen. Sahuri. Katso myös 34.
Saara Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 23.11.1759 Antrea, Noskoan saha[14]. Katso myös 34.
Eeva Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 09.03.1762 Antrea, Noskoan saha[14]. Kuollut keuhkotautiin 11.12.1787 Antrea, Noskua[103]. Katso myös 34.
Helena Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 28.09.1764 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 34.
Riitta Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 02.01.1767 Antrea, Noskoa[14]. Katso myös 34.
Kaarina Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 11.03.1769 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 34.
Vappu Juhontytär Ruoskanen. Syntynyt 30.04.1771 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 34.
Taulu 36

V. Juho Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari;yhtiömies[42]. Syntynyt 29.09.1728 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Puuttuvat kirkonkirjat haittaavat tutkimuksen todentamista asiakirjoista, mutta Juho mainitaan syntymäpaikassaan Antrean Kavantsaaren Vääräperässä 1755-1757, jolloin hänelle syntyi kaksi lasta, Simo ja Helena. Juho oli avioitunut n. 1754 Kaarina Ukkosen kanssa ja he olivat asettuneet ensin Juhon kotipaikkaan, Vääräperään. Vuonna 1759 he muuttivat "virkatodistuksella" Antrean Kavantsaaren Ukkolaan, joka oli Kaarina-vaimon kotipaikka. Todistus tarvittiin, koska Vääräperä kuului Antrean seurakuntaan ja Ukkola Viipurin maaseurakuntaan, vaikka molemmat sijaitsivat Kavantsaaressa Antrean kunnassa.[121] Kuollut 30.06.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Isä Taulu 72. Äiti Taulu 73. –Puoliso noin 1754 Antrea; Kavantsaari, Ukkola Kaarina Simontytär Ukkonen. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[122]. Taulu 37.[48]

IV Lapset
Simo Juhonpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt 15.10.1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Kuollut 03.04.1808 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[123]. Katso myös 37.
Helena Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 23.11.1757 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Katso myös 37.
Juho Juhonpoika Rahkonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt noin 1763 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 04.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[40]. Taulu 18.
Taulu 37

V. Kaarina Simontytär Ukkonen. Kastettu 18.03.1733 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[14]. Mainitaan Viipurin maaseurakunnan rippikirjassa Juho Rahkosen vaimona muuttotodistuksella, jonka antoi v. 1759 Antrean pappi P. Lindström. Juho Rahkosen kuoltua ilmestyy rippikirjaan seuraavana vuonna Pekka Sinkkonen, jonka kanssa Kaarina oletettavasti avioitui v. 1767. Kaarina kuoli ilmeisesti ennen 1793, josta lähtien kuolleiden luettelo on jälleen olemassa. Pekka Sinkkonen kuoli Ukkolassa v. 1804.[48] Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[122]. Isä Taulu 74. Äiti Taulu 75. –Puoliso noin 1754 Antrea; Kavantsaari, Ukkola Juho Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari;yhtiömies[42]. Syntynyt 29.09.1728 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Kuollut 30.06.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 36.[48]

IV Lapset
Simo Juhonpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt 15.10.1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Kuollut 03.04.1808 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[123]. Katso myös 36.
Helena Juhontytär Rahkonen. Syntynyt 23.11.1757 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Katso myös 36.
Juho Juhonpoika Rahkonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt noin 1763 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 04.02.1829 Antrea, Kavantsaari, Ryönä[40]. Taulu 18.
Taulu 40

V. Matti Matinpoika Teräväinen. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt (laskettu) 1718. Matti mainitaan ensimmäisen kerran Antrean "pastoraatin" torpassa vanhempiensa kanssa 1736, jolloin hän oli noin 18 vuotias nuorukainen. Tämä torppa sijaitsi ilmeisesti Kuukaupissa, koska se oli hänen kotipaikkansa kun hän avioitui vuonna 1742, samana vuonna kuin hänen isänsä kuoli. Hän sai varmaankin lapsia avioitumisen jälkeisinä vuosina mutta Antrean syntyneiden luettelo on tuhoutunut vuosilta 1744-47. Vasta vuonna 1748 voidaan kirkonkirjoista todeta hänen saaneen Pekka-nimisen pojan. Perhe oli samana vuonna muuttanut Meskalaan Rupolan kruununtilan Ratalahden torppaan itselliseksi. Matti kuoli siellä v. 1775.[21] Haudattu keuhkotautiin 25.01.1775 Antrea, Meskala, Rupola[160]. Isä Taulu 80. Äiti Taulu 81. –Puoliso 26.12.1742 Antrea, Kuukauppi Kristiina Pekantytär Kaipainen. Syntynyt (laskettu) 1722. Kuollut 25.06.1796 Antrea, Meskala, Ratalahti[161]. Taulu 41.[13]

IV Lapset
Matti Matinpoika Teräväinen. Syntynyt noin 1747[162]. Katso myös 41.
Pekka Matinpoika Teräväinen. Lampuoti;torppari;yhtiömies[156]. Kuollut influenssaan 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[158]. Taulu 20.
Kaarina Matintytär Teräväinen. Syntynyt 24.03.1751 Antrea, Meskala, Ratalahti. Katso myös 41.
Juho Matinpoika Teräväinen. Kastettu 20.06.1753 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Anna Matintytär Teräväinen. Kastettu 18.03.1755 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Elias Matinpoika Teräväinen. Kastettu 24.06.1757 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Kuollut 09.11.1768 Antrea, Meskala, Ratalahti[12]. Katso myös 41.
Liisa Matintytär Teräväinen. Kastettu 03.06.1759 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Antti Matinpoika Teräväinen. Syntynyt 03.03.1762 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Kuollut 14.11.1767 Antrea, Meskala, Ratalahti[12]. Katso myös 41.
Elina Matintytär Teräväinen. Syntynyt 29.05.1764 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Heikki Matinpoika Teräväinen. Syntynyt 27.01.1766 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Helka Matintytär Teräväinen. Syntynyt 14.03.1767 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 41.
Taulu 41

V. Kristiina Pekantytär Kaipainen. Syntynyt (laskettu) 1722. Kuollut 25.06.1796 Antrea, Meskala, Ratalahti[161]. Isä Taulu 82. Äiti Taulu 83. –Puoliso 26.12.1742 Antrea, Kuukauppi Matti Matinpoika Teräväinen. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt (laskettu) 1718. Taulu 40.[13]

IV Lapset
Matti Matinpoika Teräväinen. Syntynyt noin 1747[162]. Katso myös 40.
Pekka Matinpoika Teräväinen. Lampuoti;torppari;yhtiömies[156]. Kuollut influenssaan 14.12.1817 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[158]. Taulu 20.
Kaarina Matintytär Teräväinen. Syntynyt 24.03.1751 Antrea, Meskala, Ratalahti. Katso myös 40.
Juho Matinpoika Teräväinen. Katso myös 40.
Anna Matintytär Teräväinen. Katso myös 40.
Elias Matinpoika Teräväinen. Kuollut 09.11.1768 Antrea, Meskala, Ratalahti[12]. Katso myös 40.
Liisa Matintytär Teräväinen. Katso myös 40.
Antti Matinpoika Teräväinen. Syntynyt 03.03.1762 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Kuollut 14.11.1767 Antrea, Meskala, Ratalahti[12]. Katso myös 40.
Heikki Matinpoika Teräväinen. Syntynyt 27.01.1766 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 40.
Helka Matintytär Teräväinen. Syntynyt 14.03.1767 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 40.
Elina Matintytär Teräväinen. Syntynyt 29.05.1764 Antrea, Meskala, Ratalahti[14]. Katso myös 40.
Taulu 42

V. Paavo Laurinpoika Ivaska. Torppari[172]. Kastettu 09.10.1725 Antrea, Kuparsaari[14]. Paavon vanhempi Antti-veli mainitaan Mälkiälän Ivaskan isäntänä n. vuodesta 1744 alkaen. Mälkiälän kylän tilat oli uusien venäläisten vallanpitäjien aikana luovutettu Viipurin kuvernöörille palkkatiloiksi eli ns. pöytätiloiksi. Tämä ei ehkä suuremmin vaikuttanut tilallisen elämään. Entiseen kruununtilalliseen verrattuna ero oli lähinnä se, että valtion sijasta veron kantoi kuvernööri. Paavo, nuorempana veljenä oli aluksi "talonpojan veli" ja myöhemmin torppari, joksi hänet mainitaan Anna-tyttären kuoleman yhteydessä. Haudattu polttotautiin 22.02.1769 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[12]. Isä Taulu 84. Äiti Taulu 85. –Puoliso 30.11.1746 Antrea Kaarina Simontytär Riikonen. Taulu 43.[173]

IV Lapset
Riitta Paavontytär Ivaska. Kastettu 30.05.1748 Antrea, Ollikkala[14]. Katso myös 43.
Kaarina Paavontytär Ivaska. Kastettu 20.01.1751 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[14]. Katso myös 43.
Anna Paavontytär Ivaska. Kuollut turvotukseen 26.12.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[159]. Taulu 21.
Vappu Paavontytär Ivaska. Kastettu 16.07.1755 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[14]. Katso myös 43.
Maria Paavontytär Ivaska. Kastettu 10.05.1758 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[14]. Katso myös 43.
Elina Paavontytär Ivaska. Kastettu 24.04.1765 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[14]. Katso myös 43.
Taulu 43

V. Kaarina Simontytär Riikonen. Kastettu 16.07.1727 Antrea, Sintola[14]. Haudattu 30.04.1766 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[179]. Isä Taulu 86. Äiti Taulu 87. –Puoliso 30.11.1746 Antrea Paavo Laurinpoika Ivaska. Torppari[172]. Taulu 42.[173]

IV Lapset
Riitta Paavontytär Ivaska. Katso myös 42.
Kaarina Paavontytär Ivaska. Katso myös 42.
Anna Paavontytär Ivaska. Kuollut turvotukseen 26.12.1828 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[159]. Taulu 21.
Vappu Paavontytär Ivaska. Katso myös 42.
Maria Paavontytär Ivaska. Katso myös 42.
Elina Paavontytär Ivaska. Katso myös 42.
Taulu 44

V. Tuomas Martinpoika Halonen. Itsellinen;torppari[114]. Syntynyt 06.12.1745 Viipurin mlk, Juustila[6]. Rippikirjasta 1765-76 käy ilmi, että Haloset asuivat Juustilan Rämsässä, jonne Tuomaan vaimo Maria tuli läheisestä Rääsiälän kylästä Tiukkasten perheestä. 1770-luvun alkupuolella he siirtyivät Juustilan torppaan ja myöhemmin Liimattaan, jossa Tuomas toimi torpparina. Kuollut sydänhalvaukseen 20.10.1802 Viipurin mlk, Liimatta[186]. Isä Taulu 88. Äiti Taulu 89. –Puoliso Maria Matintytär Tiukkanen. Kuollut 06.05.1808 Viipurin mlk, Liimatta[187]. Taulu 45.

IV Lapset
Martti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1768 Viipurin mlk, Juustila, Rämsä. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.11.1803 Viipurin mlk, Liimatta[183]. Taulu 22.
Matti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Kuollut 08.01.1804 Viipurin mlk, Liimatta. Katso myös 45.
Juho Tuomaanpoika Halonen. Syntynyt noin 1778 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 45.
Elias Tuomaanpoika Halonen. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1780 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 45 , 23.
Kristiina Tuomaantytär Halonen. Syntynyt arviolta 1784 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 45.
Maria Tuomaantytär Halonen. Syntynyt 1782 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 45.
Saara Tuomaantytär Halonen. Syntynyt 1786 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 45.
Taulu 45

V. Maria Matintytär Tiukkanen. Kastettu 20.11.1748 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 06.05.1808 Viipurin mlk, Liimatta[187]. Isä Taulu 90. Äiti Taulu 91. –Puoliso Tuomas Martinpoika Halonen. Itsellinen;torppari[114]. Syntynyt 06.12.1745 Viipurin mlk, Juustila[6]. Kuollut sydänhalvaukseen 20.10.1802 Viipurin mlk, Liimatta[186]. Taulu 44.

IV Lapset
Martti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1768 Viipurin mlk, Juustila, Rämsä. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.11.1803 Viipurin mlk, Liimatta[183]. Taulu 22.
Matti Tuomaanpoika Halonen. Torppari. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Kuollut 08.01.1804 Viipurin mlk, Liimatta. Katso myös 44.
Juho Tuomaanpoika Halonen. Syntynyt noin 1778 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44.
Elias Tuomaanpoika Halonen. Torppari;lampuoti. Syntynyt noin 1780 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44 , 23.
Maria Tuomaantytär Halonen. Syntynyt 1782 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44.
Kristiina Tuomaantytär Halonen. Syntynyt arviolta 1784 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44.
Saara Tuomaantytär Halonen. Syntynyt 1786 Viipurin mlk, Liimatta[111]. Katso myös 44.
Taulu 46

V. Juho Yrjönpoika Dyster. Torppari[201]. Syntynyt arviolta 1752 Viipurin mlk, Kähäri[202]. Kuollut 20.04.1810 Viipurin mlk, Kärstilä[203]. Isä Taulu 92. Äiti Taulu 93. –Puoliso noin 1776 Viipurin mlk Beata Matintytär Hynninen. Syntynyt noin 1757 Viipurin mlk.[204] Kuollut ennen 1840 Viipurin mlk, Kärstilä[205]. Taulu 47.[42]

IV Lapset
Eeva Juhontytär Dyster. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Kärstilä[184]. Kuollut 06.05.1813 Viipurin mlk, Liimatta[185]. Taulu 23.
Juho Juhonpoika Dyster. Lampuoti[206]. Syntynyt noin 1777[207]. Katso myös 47.
Yrjö Juhonpoika Dyster. Syntynyt (laskettu) 1781 Viipurin mlk, Kärstilä. Kuollut 02.11.1842 Viipurin mlk, Kärstilä[15]. Katso myös 47.
Ulla Juhontytär Dyster. Syntynyt 07.08.1795 Viipurin mlk, Kärstilä[6]. Katso myös 47.
Taulu 47

V. Beata Matintytär Hynninen. Syntynyt noin 1757 Viipurin mlk.[204] Kuollut ennen 1840 Viipurin mlk, Kärstilä[205]. Isä Taulu 94. Äiti Taulu 95. –Puoliso noin 1776 Viipurin mlk Juho Yrjönpoika Dyster. Torppari[201]. Syntynyt arviolta 1752 Viipurin mlk, Kähäri[202]. Kuollut 20.04.1810 Viipurin mlk, Kärstilä[203]. Taulu 46.[42]

IV Lapset
Eeva Juhontytär Dyster. Syntynyt noin 1776 Viipurin mlk, Kärstilä[184]. Kuollut 06.05.1813 Viipurin mlk, Liimatta[185]. Taulu 23.
Juho Juhonpoika Dyster. Lampuoti[206]. Syntynyt noin 1777[207]. Katso myös 46.
Yrjö Juhonpoika Dyster. Syntynyt (laskettu) 1781 Viipurin mlk, Kärstilä. Kuollut 02.11.1842 Viipurin mlk, Kärstilä[15]. Katso myös 46.
Ulla Juhontytär Dyster. Syntynyt 07.08.1795 Viipurin mlk, Kärstilä[6]. Katso myös 46.
Taulu 48

V. Yrjö Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari[238]. Syntynyt 29.05.1743 Antrea, Kavantsaari. Vietti lapsuutensa Kavantsaaren kartanon mailla paikassa, jota asiakirjoissa ei ole tarkemmin eritelty ja muutti v. 1759 vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Ruoskalaan, joka myös sijaitsi Kavantsaarella. Yrjö toimi siellä torpparina ja kuoli 1777 ja 1792 välillä.Tarkempaa tietoa ei ole, koska silloin kuolleiden luettelo ja suurin osa muistakin asiakirjoista ovat tuhoutuneet, eikä hän enää esiinny 1793 jälkeen tallella olevissa kuolleiden luetteloissa. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[239]. Isä Taulu 96. Äiti Taulu 97. –Puoliso noin 1768 Sofia Esaiaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1741. Kuollut halvaukseen 29.03.1821 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[240]. Taulu 49.[42]

IV Lapset
Juho Yrjönpoika Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1770 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Torppari;itsellinen. Kuollut vanhuuteen 19.01.1849 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[234]. Taulu 24.
Matti Yrjönpoika Ruoskanen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1779 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Kuollut 24.01.1826 Antrea, Kavantsaari[241]. Katso myös 49.
Salomon Yrjönpoika Ruoskanen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1785 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Kuollut 28.05.1846 Antrea, Kavantsaari[15]. Katso myös 49.
Taulu 49

V. Sofia Esaiaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1741. Kuollut halvaukseen 29.03.1821 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[240]. –Puoliso noin 1768 Yrjö Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari[238]. Syntynyt 29.05.1743 Antrea, Kavantsaari. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[239]. Taulu 48.[42]

IV Lapset
Juho Yrjönpoika Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1770 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Torppari;itsellinen. Kuollut vanhuuteen 19.01.1849 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[234]. Taulu 24.
Matti Yrjönpoika Ruoskanen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1779 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Kuollut 24.01.1826 Antrea, Kavantsaari[241]. Katso myös 48.
Salomon Yrjönpoika Ruoskanen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1785 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala. Kuollut 28.05.1846 Antrea, Kavantsaari[15]. Katso myös 48.
Taulu 50

V. Martti Erkinpoika Rantalainen. Sahuri;itsellinen[248]. Kastettu 05.04.1741 Antrea, Oran saha[249]. Martin syntymän aikaan perhe asui Antreassa Noskuan Oran sahalla, missä isä Erkki oli sahurina. Vuoden 1754 henkilöluettelossa, jossa luetellaan kaikki perheiden elossa olevat henkilöt mainitaan Noskuassa vain isä Erkki, äiti Kaarina ja Martti. Martti avioutui v. 1763 Viipurin mlk:n Näätälästä kotoisin olevan Marketta Antintytär Hottisen kanssa. Noskuassa syntyivät heidän lapsistaan ainakin Kaarina ja Antti. Maaliskuussa 1772 Martin perhe muutti Viipurin mlk:n Näätälän sahalle. Siellä syntyi varmaankin useampi lapsi, mutta puutteellisista kirkonlähteistä johtuen niiden nimet eivät ole selvillä lukuunottamatta Mariaa, joka syntyi noin 1777. Tämä ilmenee kuolleiden luettelosta, kun hän kuoli 31- vuotiaana 1808. Martti toimi Näätälässä ilmeisesti sahurina, koska perhe oli rippikirjassa kirjattu sahalle. Siellä asuivat myös ennestään Marketta-vaimon leskiäiti lapsineen.[250] Kuollut välillä 1778 ja 1793 Viipurin mlk, Näätälä[251]. Isä Taulu 100. Äiti Taulu 101. –Puoliso noin 1763 Viipurin mlk, Näätälä Marketta Antintytär Hottinen. Syntynyt noin 1739 Viipurin mlk, Näätälä. Kuollut ruusuun 17.10.1801 Viipurin mlk, Näätälä[253]. Taulu 51.[252]

IV Lapset
Kaarina Martintytär Rantalainen. Syntynyt 28.05.1765 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 51.
Antti Martinpoika Rantalainen. Syntynyt 27.09.1768 Antrea, Noskuan saha[14]. Katso myös 51.
Maria Martintytär Rantalainen. Syntynyt (laskettu) 1777 Viipurin mlk, Näätälän saha[15]. Kuollut 07.03.1808 Antrea, Kavantsaari[235]. Taulu 25.
Taulu 51

V. Marketta Antintytär Hottinen. Syntynyt noin 1739 Viipurin mlk, Näätälä. Kuollut ruusuun 17.10.1801 Viipurin mlk, Näätälä[253]. Isä Taulu 102. Äiti Taulu 103. –Puoliso noin 1763 Viipurin mlk, Näätälä Martti Erkinpoika Rantalainen. Sahuri;itsellinen[248]. Kuollut välillä 1778 ja 1793 Viipurin mlk, Näätälä[251]. Taulu 50.[252]

IV Lapset
Kaarina Martintytär Rantalainen. Syntynyt 28.05.1765 Antrea, Noskua[14]. Katso myös 50.
Antti Martinpoika Rantalainen. Syntynyt 27.09.1768 Antrea, Noskuan saha[14]. Katso myös 50.
Maria Martintytär Rantalainen. Syntynyt (laskettu) 1777 Viipurin mlk, Näätälän saha[15]. Kuollut 07.03.1808 Antrea, Kavantsaari[235]. Taulu 25.
Taulu 52

V. Antti Tuomaanpoika Henttonen. Torppari[268]. Syntynyt 22.12.1728 Antrea, Henttola[14]. Antti päätyi talonpojan veljenpoikana torppariksi syntymätilallaan, kuten niin usein kävi. Haudattu 13.06.1764 Antrea, Henttola[269]. Isä Taulu 104. Äiti Taulu 105. –Puoliso 1:o 02.12.1744 Antrea, Hyväkkä Maria Juhontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1722. Kuollut 03.12.1760 Antrea, Henttola[270].[13] –Puoliso 2:o 20.05.1761 Antrea, Korpilahti Katariina Antintytär Virolainen. Syntynyt (laskettu) 1737. Kuollut 19.05.1762 Antrea, Henttola.[13] –Puoliso 3:o 30.11.1763 Antrea, Räikkölä Anna Antintytär Räikkönen. Syntynyt 24.06.1737 Antrea, Räikkölä[14]. Kuollut 10.05.1790 Antrea, Henttola[271]. Taulu 53.[13]

IV Lapset
1: Kaarina Antintytär Henttonen. Kastettu 23.07.1748 Antrea, Henttola[14].
1: Maria Antintytär Henttonen. Kastettu 23.12.1750 Antrea, Henttola[14].
1: Liisa Antintytär Henttonen. Syntynyt 07.03.1753 Antrea, Henttola[14].
1: Anna Antintytär Henttonen. Syntynyt 10.09.1755 Antrea, Henttola[14].
1: Eeva Antintytär Henttonen. Syntynyt 03.03.1760 Antrea, Henttola[14]. Haudattu 11.02.1761 Antrea, Henttola[272].
3: Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 05.12.1764 Antrea, Henttonen[14]. Katso myös 53.
3: Riitta Antintytär Henttonen. Syntynyt 10.02.1767 Antrea, Henttonen[14]. Kuollut pistokseen 21.10.1777 Antrea, Henttola[273]. Katso myös 53.
3: Tuomas Antinpoika Henttonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 10.01.1771 Antrea, Henttola[14]. Kuollut halvaukseen 23.10.1845 Antrea, Kamajauhola[264]. Taulu 26.
3: Juho Antinpoika Henttonen. Syntynyt 13.03.1774 Antrea, Henttonen[14]. Katso myös 53.
3: Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 26.02.1777 Antrea, Henttonen. Katso myös 53.
Taulu 53

V. Anna Antintytär Räikkönen. Syntynyt 24.06.1737 Antrea, Räikkölä[14]. Kuollut 10.05.1790 Antrea, Henttola[271]. Isä Taulu 106. Äiti Taulu 107. –Puoliso 30.11.1763 Antrea, Räikkölä Antti Tuomaanpoika Henttonen. Torppari[268]. Syntynyt 22.12.1728 Antrea, Henttola[14]. Taulu 52.[13]

IV Lapset
Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 05.12.1764 Antrea, Henttonen[14]. Katso myös 52.
Riitta Antintytär Henttonen. Syntynyt 10.02.1767 Antrea, Henttonen[14]. Kuollut pistokseen 21.10.1777 Antrea, Henttola[273]. Katso myös 52.
Tuomas Antinpoika Henttonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 10.01.1771 Antrea, Henttola[14]. Kuollut halvaukseen 23.10.1845 Antrea, Kamajauhola[264]. Taulu 26.
Juho Antinpoika Henttonen. Syntynyt 13.03.1774 Antrea, Henttonen[14]. Katso myös 52.
Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 26.02.1777 Antrea, Henttonen. Katso myös 52.
Taulu 54

V. Risto Eliaanpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt 04.05.1745 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Isä Taulu 108. Äiti Taulu 109. –Puoliso noin 1767 Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt 24.03.1749 Antrea, Henttola[14]. Kuollut kihtiin 31.01.1809 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[47]. Taulu 55.[42]

IV Lapset
Kaarina Ristontytär Ukkonen. Syntynyt noin 1769 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 27.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Markus[266]. Taulu 27.
Taulu 55

V. Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt 24.03.1749 Antrea, Henttola[14]. Kuollut kihtiin 31.01.1809 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[47]. Isä Taulu 32. Äiti Taulu 33. –Puoliso noin 1767 Risto Eliaanpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt 04.05.1745 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Taulu 54.[42]

IV Lapset
Kaarina Ristontytär Ukkonen. Syntynyt noin 1769 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[111]. Kuollut 27.12.1826 Antrea, Kavantsaari, Markus[266]. Taulu 27.
Taulu 56

V. Samuli Juhonpoika Kala. Torppari. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari[312]. Toimi Kavantsaaren Kalan torpparina. Kuollut keuhkotautiin 31.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Kala[313]. Isä Taulu 112. Äiti Taulu 113. –Puoliso 15.10.1766 Antrea, Kavantsaari, Turkkila Helena Antintytär Rahkonen. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[314]. Kuollut 28.11.1813 Antrea, Kavantsaari[315]. Taulu 57.[42]

IV Lapset
Kristiina Samulintytär Kala. Syntynyt 1767 Antrea, Kavantsaari[14]. Muuttaneet Noskuan sahalta Viipurin mlk:n Yläsäiniöön v.1792. Kuollut keuhkotautiin 05.06.1813 Viipurin mlk, Yläsäiniä[15]. Katso myös 57.
Anna Samulintytär Kala. Kuollut 01.01.1832 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[316]. Syntynyt 04.03.1769 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 57.
Juho Samulinpoika Kala. Torppari[317]. Syntynyt 28.09.1770 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut vesipöhöön 14.01.1838 Antrea, Kavantsaari, Kala[318]. Katso myös 57.
Liisa Samulintytär Kala. Syntynyt 18.11.1772 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.08.1782 Antrea, Kavantsaari[319]. Katso myös 57.
Antti Samulinpoika Kala. Syntynyt 10.11.1774 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 04.09.1776 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 57.
Aatami Samulinpoika Kala. Torppari. Syntynyt 25.12.1776 Antrea, Kavantsaari; Kala[14]. Kuollut pistokseen 20.07.1834 Antrea, Kavantsaari, Kala[306]. Taulu 28.
Helena Samulintytär Kala. Syntynyt 25.04.1779 Antrea, Kavantsaari. Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.12.1828[320]. Katso myös 57.
Maria Samulintytär Kala. Syntynyt 25.07.1781 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut rokkoon 02.01.1783 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 57.
Eeva Samulintytär Kala. Syntynyt 05.04.1784 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 13.04.1851 Viipurin mlk, Näätälä[321]. Katso myös 57.
Marketta Samulintytär Kala. Syntynyt 05.03.1787 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 57.
Kaarina Samulintytär Kala. Syntynyt 07.10.1790 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 57.
Taulu 57

V. Helena Antintytär Rahkonen. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[314]. Kuollut 28.11.1813 Antrea, Kavantsaari[315]. Isä Taulu 114. Äiti Taulu 115. –Puoliso 15.10.1766 Antrea, Kavantsaari, Turkkila Samuli Juhonpoika Kala. Torppari. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari[312]. Kuollut keuhkotautiin 31.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Kala[313]. Taulu 56.[42]

IV Lapset
Kristiina Samulintytär Kala. Syntynyt 1767 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut keuhkotautiin 05.06.1813 Viipurin mlk, Yläsäiniä[15]. Katso myös 56.
Anna Samulintytär Kala. Kuollut 01.01.1832 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[316]. Syntynyt 04.03.1769 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 56.
Juho Samulinpoika Kala. Torppari[317]. Syntynyt 28.09.1770 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut vesipöhöön 14.01.1838 Antrea, Kavantsaari, Kala[318]. Katso myös 56.
Liisa Samulintytär Kala. Syntynyt 18.11.1772 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 22.08.1782 Antrea, Kavantsaari[319]. Katso myös 56.
Antti Samulinpoika Kala. Syntynyt 10.11.1774 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 04.09.1776 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 56.
Aatami Samulinpoika Kala. Torppari. Syntynyt 25.12.1776 Antrea, Kavantsaari; Kala[14]. Kuollut pistokseen 20.07.1834 Antrea, Kavantsaari, Kala[306]. Taulu 28.
Helena Samulintytär Kala. Syntynyt 25.04.1779 Antrea, Kavantsaari. Kuollut korkeaan kuumeeseen 24.12.1828[320]. Katso myös 56.
Maria Samulintytär Kala. Syntynyt 25.07.1781 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut rokkoon 02.01.1783 Antrea, Kavantsaari[12]. Katso myös 56.
Eeva Samulintytär Kala. Syntynyt 05.04.1784 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 13.04.1851 Viipurin mlk, Näätälä[321]. Katso myös 56.
Marketta Samulintytär Kala. Syntynyt 05.03.1787 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 56.
Kaarina Samulintytär Kala. Syntynyt 07.10.1790 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 56.
Taulu 58

V. Antti Sipinpoika Markus. Syntynyt 15.07.1750 Antrea, Kavantsaari[14]. Torppari;itsellinen. Antti vietti lapsuutensa todennäköisesti kokonaan Kavantsaaren Markuksessa, mutta vuosien 1776-82 rippikirjassa hän oli Kavantjärven Seppälässä perheineen. Sen jälkeen heidät oli jälleen merkitty Markukseen ja Antti mainitaan silloin itsellisenä. Kuollut 22.03.1805 Antrea, Kavantsaari, Markus[335]. Isä Taulu 116. Äiti Taulu 117. –Puoliso 29.09.1769 Antrea, Kavantsaari Maria Tuomaantytär Putkonen. Syntynyt 30.12.1750 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Kuollut 22.11.1843 Antrea, Kavantsaari[336]. Taulu 59.[13]

IV Lapset
Sipi Antinpoika Markus. Kastettu 05.01.1771 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Katso myös 59.
Tuomas Antinpoika Markus. Kastettu 03.04.1774 Antrea, kavantsaari, Markus[14]. Katso myös 59.
Liisa Antintytär Markus. Syntynyt 13.02.1780 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 23.01.1852 Antrea, Kavantsaari[307]. Taulu 29.
Taulu 59

V. Maria Tuomaantytär Putkonen. Syntynyt 30.12.1750 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Kuollut 22.11.1843 Antrea, Kavantsaari[336]. Isä Taulu 118. Äiti Taulu 119. –Puoliso 29.09.1769 Antrea, Kavantsaari Antti Sipinpoika Markus. Syntynyt 15.07.1750 Antrea, Kavantsaari[14]. Torppari;itsellinen. Kuollut 22.03.1805 Antrea, Kavantsaari, Markus[335]. Taulu 58.[13]

IV Lapset
Sipi Antinpoika Markus. Katso myös 58.
Tuomas Antinpoika Markus. Katso myös 58.
Liisa Antintytär Markus. Syntynyt 13.02.1780 Antrea, Kavantsaari[14]. Kuollut 23.01.1852 Antrea, Kavantsaari[307]. Taulu 29.
Taulu 60

V. Matti Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 20.09.1747 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Lottasen tilan koko oli 1/6 manttaalia v. 1772 ja se oli Matin elinaikana ollut ensin Viipurin kuvernöörin ns. pöytätilana, jonka verot sai kuvernööri ja sen jälkeen ainakin vuodesta 1794 lahjoitettuna Viipurin kuvernööri Fabian Steinheilille. V. 1828 säädettiin ukaasi, jonka mukaan lahjoitusmaista tuli rälssitiloja. Lottasesta tuli näin rälssitila, jonka omisti kreivi Fabian Steinheilin suku. Tila oli jaettu kahteen osaan. Kummankin manttaaliluku oli v. 1818 1/12. Toista viljeli Matti Yrjönpoika ja toista hänen nuorempi veljensä Mooses. Matin "perheen" koko oli mittava. Heitä oli 20 henkilöä, koska siihen sisältyi poikien Yrjön, Jaakkiman ja Juhon perheet. Matin näkö oli ainakin hänen viimeisinä vuosinaan niin heikko, että hänestä oli maininta "sokea".[368] Kuollut 12.09.1821 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Isä Taulu 120. Äiti Taulu 121. –Puoliso noin 1765 Muolaa, saha Kristiina Aatamintytär Peukkuri. Syntynyt noin 1747 Muolaa[369]. Kuollut 19.12.1823 Viipurin mlk, Ihantala, Lottanen[370]. Taulu 61.[369]

IV Lapset
Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 1774 Jääski, Ihantala, Lottanen. Kuollut vesipöhöön 20.01.1832 Jääski, Ihantala, Lottanen[371]. Katso myös 61.
Jaakkima Matinpoika Lottanen. Syntynyt noin 1777 Jääski, Ihantala, Lottanen[368]. Kuollut ennen 1835 Jääski, Ihantala, Lottanen[372]. Katso myös 61.
Juho Matinpoika Lottanen. Itsellinen . Syntynyt noin 1786[111]. Kuollut 11.08.1844 Jääski, Ihantala, Lottanen[364]. Taulu 30.
Taulu 61

V. Kristiina Aatamintytär Peukkuri. Syntynyt noin 1747 Muolaa[369]. Kuollut 19.12.1823 Viipurin mlk, Ihantala, Lottanen[370]. Isä Taulu 122. Äiti Taulu 123. –Puoliso noin 1765 Muolaa, saha Matti Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 20.09.1747 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 12.09.1821 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Taulu 60.[369]

IV Lapset
Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 1774 Jääski, Ihantala, Lottanen. Kuollut vesipöhöön 20.01.1832 Jääski, Ihantala, Lottanen[371]. Katso myös 60.
Juho Matinpoika Lottanen. Itsellinen . Syntynyt noin 1786[111]. Kuollut 11.08.1844 Jääski, Ihantala, Lottanen[364]. Taulu 30.
Jaakkima Matinpoika Lottanen. Syntynyt noin 1777 Jääski, Ihantala, Lottanen[368]. Kuollut ennen 1835 Jääski, Ihantala, Lottanen[372]. Katso myös 60.
Taulu 62

V. Matti Juhonpoika Kymäläinen. Lampuoti;itsellinen. Syntynyt noin 1760[111]. Matti oli Äikkään kartanon lampuotina vielä v. 1800-16 rippikirjan mukaan. Myöhemmin hänet maintaan tilalla itsellisenä, eli hän oli ilmeisesti ikänsä vuoksi luopunut lampuotiudesta. Äikkään omistajana oli v. 1820 tuomiorovastinna Stråhlman.[394] Kuollut lavantautiin 03.02.1834 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[395]. Isä Taulu 124. Äiti Taulu 125. –Puoliso 1:o Anna Yrjöntytär Solja. Syntynyt noin 1765[111]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 29.10.1814 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[396]. Taulu 63. –Puoliso 2:o 26.12.1809 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs Helena Matintytär Tiittanen. Syntynyt (laskettu) 1770. Kuollut 29.06.1829 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[397]. Helena oli aviottoman lapsen synnyttänyt ja kulki siksi kirkonkirjoissa "leimattuna".

IV Lapset
1: Maria Matintytär Kymäläinen. Syntynyt noin 1789[111]. Kuollut 16.02.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen[367]. Taulu 31.[366]
Taulu 63

V. Anna Yrjöntytär Solja. Syntynyt noin 1765[111]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 29.10.1814 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[396]. Isä Taulu 126. Äiti Taulu 127. –Puoliso Matti Juhonpoika Kymäläinen. Lampuoti;itsellinen. Syntynyt noin 1760[111]. Kuollut lavantautiin 03.02.1834 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[395]. Taulu 62.

IV Lapset
Maria Matintytär Kymäläinen. Syntynyt noin 1789[111]. Kuollut 16.02.1834 Jääski, Ihantala, Lottanen[367]. Taulu 31.[366]
Taulu 64

VI. Matti Laurinpoika Iivonen. Lampuoti[48]. Syntynyt noin 24.02.1688 Jääski, Henttola[49]. Matin isän kuoltua tämän Matti-veljesta tuli Antrean Henttolan Iivosen tilan isäntä ja tämän kuoleman jälkeen 1745 hänen poikansa Tuomas seurasi häntä isäntänä. Näin ollen Matti poikineen olivat joutununeet "sivuraiteille" tilalla ja päättivät ehkä siksi etsiä uusia mahdollisuuksia muuttamalla 1749 Viipurin maalaiskunnan Näätälään kauppias David Sesemanin omistamalle tilalle. Matin kanssa pojat Tuomas, Matti, Pietari, Simo ja Abraham muuttivat sinne perheineen. Siellä Matti Laurinpoika mainitaan mm. vuoden 1756 rippikirjassa lampuotina eli talonpoikana toisen omistamalla tilalla. Todellisuudessa lampuotina toimi vanhin poika Matti ja veljet mainittiin lampuodin veljinä v. 1754 henkikirjassa. Heidät luetellaan myöhemmin Näätälän lampuotien luettelossa vielä ainakin rippikirjoissa vuosilta 1764-76. Sen jälkeen puuttuu rippikirjoja vuosisadan lopulta.[42] Kuollut 07.04.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. Isä Taulu 128. Äiti Taulu 129. –Puoliso Maria Tuomaantytär NN. Kuollut noin 1755 Viipurin mlk. Näätälä[48]. Taulu 65.[48]

V Lapset
Kaarina Matintytär Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1715. Haudattu 09.01.1737 Antrea, Henttola[50]. Katso myös 65.
Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt arviolta 1716 Jääski, Henttola. Katso myös 65.
Tuomas Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1717 Jääski, Henttola[42]. Kuollut 07.08.1766 Viipurin mlk. Näätälä[42]. Katso myös 65.
Matti Matinpoika Iivonen Sr. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1720 Jääski, Henttola[13]. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Viipurin mlk, Näätälä[44]. Taulu 32.
Juho Matinpoika Iivonen. Katso myös 65.
Pietari Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kastettu 12.02.1727 Antrea, Henttola[14]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 65.
Simo Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kastettu 11.06.1732 Antrea, Henttola[14]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 65.
Abraham Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kastettu 22.06.1735 Antrea, Henttola[14]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 65.
Taulu 65

VI. Maria Tuomaantytär NN. Kuollut noin 1755 Viipurin mlk. Näätälä[48]. –Puoliso Matti Laurinpoika Iivonen. Lampuoti[48]. Syntynyt noin 24.02.1688 Jääski, Henttola[49]. Kuollut 07.04.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. Taulu 64.[48]

V Lapset
Kaarina Matintytär Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1715. Katso myös 64.
Tuomas Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1717 Jääski, Henttola[42]. Kuollut 07.08.1766 Viipurin mlk. Näätälä[42]. Katso myös 64.
Anna Matintytär Iivonen. Syntynyt arviolta 1716 Jääski, Henttola. Katso myös 64.
Matti Matinpoika Iivonen Sr. Lampuoti[42]. Syntynyt noin 1720 Jääski, Henttola[13]. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Viipurin mlk, Näätälä[44]. Taulu 32.
Juho Matinpoika Iivonen. Katso myös 64.
Pietari Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 64.
Simo Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 64.
Abraham Matinpoika Iivonen. Lampuoti[42]. Kuollut ennen 1793[44]. Katso myös 64.
Taulu 66

VI. Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Talollinen[70]. Syntynyt 16.01.1687 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[71]. Kekinniemen Niemelän tilan isäntä 1723-1736. Antrea kuului Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen Venäjälle. Isäntä-käsitteeseen tuli vuonna 1732 uusi vivahde, koska Kekinniemi kuului niihin antrealaisiin kyliin, jotka annettiin ns. pöytätiloiksi Viipurin ylikomendantille, kenraaliluutnantti Adalbert Verchery de Coulonille osana hänen palkkaansa. Hallitsijoille tai merkittäville paikallishallintoon kuuluville henkilöille lahjoitetuista tiloista käytettiin nimitystä pöytätilus (taffelgods tai apanage). Muille saajille annetut lahjoitusmaat olivat "donaatioita". Kekinniemi oli 1732-1820 pöytätilus, jonka verot menivät ensin de Coulonille ja tämän kuoltua hänen leskelleen. Myöhemmin pöytätilat sai silloinen ylikomendantti v. 1758. Käsitykset tilojen omistus- ja hallintasuhteista olivat varsin erilaiset. Talonpojat katsoivat, että he olivat edelleen perintö- tai kruununtalonpoikia ja toimivat kuten aikaisemminkin, mutta maksoivat veronsa kruunun sijasta donataatille (lahjoituksensaajalle) tai hallitsijoille. Donataatit puolestaan pitivät omistusoikeuttaan täydellisenä, mikä sisälsi jopa oikeuden ihmisiin Venäjän tavan mukaan. Näin syntyi paljon riitoja, joita oikeus kuitenkin useimmiten ratkaisi talonpoikien hyväksi, perusteluna entinen ruotsinvallan aikainen käytäntö. Vasta v. 1826, yli sata vuotta lahjoitusten alettua tuli ukaasi, jonka mukaan lahjoituksista tuli rälssejä eli verovapaita omistajilleen ja donataatit omistivat yksiselitteisesti maat. Talonpojista tuli lampuoteja eli rälssien vuokraviljeliöitä. Siten yhtenäistettiin Vanhan Suomen ja muun Suomen käytäntö. Lahjoitusmaatalonpojat olivat mielestään hävinneet kamppailun asemastaan itsenäisinä talonpoikina, mutta heistä ei kuitenkaan tullut "maaorjia". Antrean pöytätilukset olivat kuitenkin eri asemassa kuin ns. donaatiot eli lahjoitusmaat. Pöytätilat peruutettiin jo v. 1820. Syynä oli, että v. 1721 Venäjälle luovutetut alueet yhdistettiin 1812 muuhun Suomeen, joka oli 1809 myös joutunut Venäjän alaisuuteen. Silloin hallitsijan ja korkean paikallishallon ns. pöytätilukset palautettiin kruununmaiksi, koska alue oli muuttunut autonomiseksi. Sen myötä ns. vanha Suomi ei enää kuulunut Viipurin kuvernöörin eikä ylikomendantin tehtäviin ja heidän "palkkansa" loppui tältä osin.[72] Haudattu 17.10.1764 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[73]. Isä Taulu 132. Äiti Taulu 133. –Puoliso 1:o Elina NN. Syntynyt (laskettu) 1690. Kuollut 14.08.1743 Antrea, Kekkilä[74]. Taulu 67.[74] –Puoliso 2:o 05.02.1744 Antrea sotilas Pietari Jukan leski Eeva Pietarintytär NN.[13]

V Lapset
1: Kaarina Tuomaantytär Kekki. Syntynyt ennen 1724 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[46]. Kuollut ennen 1772 Viipurin mlk, Näätälä. Taulu 33.
1: Helena Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 1726 Antrea, Kekinniemi, Niemelä. Katso myös 67. [14]
1: Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 1728 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Kuollut 1732 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[12]. Katso myös 67.
1: Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 1735 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Katso myös 67.
1: Vappu Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 1736 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Katso myös 67.
2: Anna Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 1752 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Kuollut 1754 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[12].
2: Martti Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 1754 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14].
Taulu 67

VI. Elina NN. Syntynyt (laskettu) 1690. Kuollut 14.08.1743 Antrea, Kekkilä[74]. –Puoliso Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Talollinen[70]. Syntynyt 16.01.1687 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[71]. Taulu 66.[74]

V Lapset
Kaarina Tuomaantytär Kekki. Syntynyt ennen 1724 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[46]. Kuollut ennen 1772 Viipurin mlk, Näätälä. Taulu 33.
Helena Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 1726 Antrea, Kekinniemi, Niemelä. Katso myös 66. [14]
Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 1728 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Kuollut 1732 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[12]. Katso myös 66.
Vappu Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 1736 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Katso myös 66.
Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 1735 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[14]. Katso myös 66.
Taulu 68

VI. Risto Nuutinpoika Ruoskanen. Itsellinen. Syntynyt (laskettu) 1676. Riston tausta ei ole tiedossa. Kuoltuaan hänen sukunimenä on "Kelkka", mutta mm. Saara-tyttären kuoltua, tämän omaisekseen mainitaan "Inh. Christer Ruoskain." Kelkka viittaa Kelkkalaan, jonka nimisiä paikkoja on olemassa useita, mm. Viipurin mlk:ssa. Toistaiseksi ei ole löytynyt sopivia esivanhempia. Haudattu 12.10.1746 Antrea, Noskua[107]. –Puoliso Saara Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1681. Taulu 69.

V Lapset
Juho Ristonpoika Ruoskanen. Sahuri;itsellinen;torppari. Syntynyt noin 1718[95]. Kuollut (hukkui) 24.01.1796 Antrea, Noskuan yläsaha[96]. Taulu 34.
Kaarina Ristontytär Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1719. Haudattu 12.04.1786 Antrea, Noskua[108]. Katso myös 69.
Saara Ristontytär Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1726. Kuollut 29.01.1786 Antrea, Noskua[109]. Katso myös 69.
Taulu 69

VI. Saara Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1681. Haudattu 17.04.1754 Antrea, Noskua[110]. –Puoliso Risto Nuutinpoika Ruoskanen. Itsellinen. Syntynyt (laskettu) 1676. Taulu 68.

V Lapset
Juho Ristonpoika Ruoskanen. Sahuri;itsellinen;torppari. Syntynyt noin 1718[95]. Kuollut (hukkui) 24.01.1796 Antrea, Noskuan yläsaha[96]. Taulu 34.
Kaarina Ristontytär Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1719. Katso myös 68.
Saara Ristontytär Ruoskanen. Syntynyt (laskettu) 1726. Kuollut 29.01.1786 Antrea, Noskua[109]. Katso myös 68.
Taulu 72

VI. Juho Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1671[124]. Juho muutti Rahkolasta perheineen Vääräperään torppariksi noin v. 1730. Torppari-isäntänä oli tuolloin Juhon veljenpoika Heikki. Rippikirjan mukaan Juho kuoli parikymmentä vuotta myöhemmin v. 1755 Vääräperässä. Tätä tietoa ei kuitenkaan löydy kuolleiden luettelosta.[125] Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[126]. Isä Taulu 144. Äiti Taulu 145. –Puoliso Elina Tuomaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1688. Taulu 73.[127]

V Lapset
Antti Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen. Syntynyt noin 1714 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 73.
Tuomas Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1720 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 73.
Reijo Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1723 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 73.
Anna Juhontytär Rahkonen. Syntynyt arviolta 1724 Antrea, Kavantsaari, Rahkola. Katso myös 73.
Juho Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari;yhtiömies[42]. Syntynyt 29.09.1728 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Kuollut 30.06.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 36.
Kaarina Juhontytär Rahkonen. Kastettu 30.04.1732 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Katso myös 73.
Heikki Juhonpoika Rahkonen. Kastettu 21.12.1736 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[14]. Katso myös 73.
Taulu 73

VI. Elina Tuomaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1688. Haudattu 18.10.1758 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[137]. –Puoliso Juho Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1671[124]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[126]. Taulu 72.[127]

V Lapset
Antti Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen. Syntynyt noin 1714 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 72.
Tuomas Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1720 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 72.
Reijo Juhonpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1723 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[128]. Katso myös 72.
Anna Juhontytär Rahkonen. Syntynyt arviolta 1724 Antrea, Kavantsaari, Rahkola. Katso myös 72.
Juho Juhonpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari;yhtiömies[42]. Syntynyt 29.09.1728 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Kuollut 30.06.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 36.
Kaarina Juhontytär Rahkonen. Katso myös 72.
Heikki Juhonpoika Rahkonen. Katso myös 72.
Taulu 74

VI. Simo Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt ennen 1702 Jääski, Kavantsaari[138]. Mainitaan Kavantsaaren kartanon Ukkolan torppari-isäntänä henkikirjoissa ainakin 1731-44. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Isä Taulu 148. Äiti Taulu 149. –Puoliso 07.12.1724 Antrea, Pullila Eeva Juhontytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1706[139]. Kuollut 20.12.1757 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 75.[13]

V Lapset
Anna Simontytär Ukkonen. Kastettu 18.11.1727 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[14]. Katso myös 75.
Matti Simonpoika Ukkonen. Kastettu 25.03.1729 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 75.
Vappu Simontytär Ukkonen. Kastettu 14.01.1731 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 75.
Kaarina Simontytär Ukkonen. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[122]. Taulu 37.
Juho Simonpoika Ukkonen. Kastettu 22.06.1735 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 75.
Antti Simonpoika Ukkonen. Kastettu 18.05.1740 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[14]. Katso myös 75.
Taulu 75

VI. Eeva Juhontytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1706[139]. Eevan vanhemmat ovat todennäköisesti Juho Laurinpoika Pullinen ja Liisa Mikontytär. He avioituivat 1698 ja asettuivat Juhon kotitilalle Pullilaan. Uuden vuosisadan alussa puhjenneen Suuren Pohjan sodan vuoksi asiakirjat tuhoutuivat tai jäivät yksinkertaisesti tekemättä. Sen vuoksi sekä Eevan syntymä on jäänyt kirjaamatta ja myös isän kohtalo on epäselvä. Äiti Liisa kuoli rippikirjamerkinnän mukaan ennen 1708. Eeva avioitui 1724 Simo Ukkosen kanssa ja asui Pullilassa, jonka isäntänä oli silloin Antti Laurinpoika Pullinen. Antti oli hänen isänsä vanhemman veljen Laurin poika ja siten Eevan serkku. Kuollut 20.12.1757 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Isä Taulu 150. Äiti Taulu 151. –Puoliso 07.12.1724 Antrea, Pullila Simo Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt ennen 1702 Jääski, Kavantsaari[138]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 74.[13]

V Lapset
Anna Simontytär Ukkonen. Katso myös 74.
Matti Simonpoika Ukkonen. Katso myös 74.
Vappu Simontytär Ukkonen. Katso myös 74.
Kaarina Simontytär Ukkonen. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[122]. Taulu 37.
Juho Simonpoika Ukkonen. Katso myös 74.
Antti Simonpoika Ukkonen. Katso myös 74.
Taulu 80

VI. Matti Teräväinen. Itsellinen;torppari. Syntynyt (laskettu) 1684. Mainitaan vaimonsa Marian kanssa Antrean Hatulan Koljolassa itsellisinä vuoteen 1733 saakka ja sen jälkeen Antrean "pastoraatin" torpparina vuosien rippikirjassa. Ilmeisesti Kuukauppi on pastoraattitorpan sijainti, koska se oli hänen kuolinpaikkansa 1742, samoin kuin Matti-pojan kotipaikka hänen avioituessaan samana vuonna.[163] Teräväisten aikaisemmista vaiheista ei ole toistaiseksi löytynyt dokumentoitua tietoa. On mahdollista, että Matti on Viipurin maalaiskunnan Terävälän kylän Teräväisten jälkeläisiä. Siellä tavataan Teräväinen-nimisiä talollisia jo ensimmäisessä maakirjassa v. 1543. Taloja oli silloin kaksi. Terävälä mainitaan v. 1728 maakirjassa perintötilana, jonka isäntänä oli silloin Matti Matinpoika Teräväinen.[164] Haudattu 03.06.1742 Antrea, Kuukauppi[165]. –Puoliso Maria Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1682. Taulu 81.

V Lapset
Matti Matinpoika Teräväinen. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt (laskettu) 1718. Taulu 40.
Taulu 81

VI. Maria Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1682. Haudattu 23.04.1760 Antrea, Meskala[12]. –Puoliso Matti Teräväinen. Itsellinen;torppari. Syntynyt (laskettu) 1684. Taulu 80.

V Lapset
Matti Matinpoika Teräväinen. Torppari;itsellinen[12]. Syntynyt (laskettu) 1718. Taulu 40.
Taulu 82

VI. Pekka Antinpoika Kaipainen. Torppari;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1696. Rippikirjan 1727-36 mukaan Pekka asui perheineen Kuukaupissa yhdessä vanhempiensa ja veljensä perheen kanssa. Henkikirjoissa samalta ajalta Pekka mainitaan vuosina 1731-33 pastoraatin torpparina ja vuonna 1734 lampuotina Antrean kirkonkylässä, Hatulassa. Pekan kuoleman jälkeen 1734 veli Antti mainitaan pastoraatin lampuotina. Kuukauppi lienee pastoraattitilan tarkempi osoite. Kuollut 21.12.1734 Antrea, Kuukauppi[166]. Isä Taulu 164. Äiti Taulu 165. –Puoliso Kaarina Pertintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1702. Taulu 83.

V Lapset
Kristiina Pekantytär Kaipainen. Syntynyt (laskettu) 1722. Kuollut 25.06.1796 Antrea, Meskala, Ratalahti[161]. Taulu 41.
Kaarina Pekantytär Kaipainen. Haudattu 03.03.1734 Antrea, Kuukauppi[167]. Kastettu 31.07.1731 Antrea, Kuukauppi[14]. Katso myös 83.
Liisa Pekantytär Kaipainen. Kastettu 22.11.1733 Antrea, Kuukauppi[14]. Katso myös 83.
Taulu 83

VI. Kaarina Pertintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1702. Jäi 32-vuotiaana leskeksi ja avioitui uudestaan vasta 16 vuotta myöhemmin 72-vuotiaan Juho Mykkäsen kanssa. Kaarina muutti silloin Kuukaupista Kavantsaareen, missä Juho asui. Mies kuoli kuitenkin jo seuraavana vuonna, jonka jälkeen Kaarina palasi Kuukauppiin ja kuoli siellä 6 vuotta myöhemmin. Kaarinan vanhempia ei kyetä jäljittämään varmuudella kirkonkirjojen perusteella, koska ne puuttuvat suurelta osin tarvittavalta ajalta. Vaikuttaa kuitenkin varsin todennäköiselta, että vanhemmat löytyvät Kuukaupista, jossa Kaarina esiintyi jo avioituneena samalla rippikirjan aukeamalla lauttamies Pertti Antinpoika Hatakan ja tämän vaimon Riitta Paavontyttären kanssa. Myös Kaarinan sisaruksia oli samassa rippikirjassa. Näiden vihjeiden perusteella voidaan pitää melko varmana, että Kaarinan vanhemmat on löydetty.[163] Haudattu 26.01.1757 Antrea, Kavantsaari[169]. Isä Taulu 166. Äiti Taulu 167. –Puoliso 1:o Pekka Antinpoika Kaipainen. Torppari;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1696. Kuollut 21.12.1734 Antrea, Kuukauppi[166]. Taulu 82. –Puoliso 2:o 11.11.1750 Antrea, Kuukauppi Juho Maunonpoika Mykkänen. Itsellinen. Syntynyt (laskettu) 1678. Haudattu 23.06.1751 Antrea, Kavantsaari[170].[13]

V Lapset
1: Kristiina Pekantytär Kaipainen. Syntynyt (laskettu) 1722. Kuollut 25.06.1796 Antrea, Meskala, Ratalahti[161]. Taulu 41.
1: Kaarina Pekantytär Kaipainen. Katso myös 82.
1: Liisa Pekantytär Kaipainen. Katso myös 82.
Taulu 84

VI. Lauri Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1677. Mainitaan Jääsken rippikirjoissa Mälkiälässä 1698-1708 vaimonsa Riitta Heikintyttären ja muiden sukulaistensa kera. Tämän jälkeen rippikirjoja eikä juuri muitakaan dokumentteja ole ennen 1721, johtuen suuresta Pohjan sodasta. Riitta kuoli 1729 ja Lauri avioutui sen jälkeen Maria Matintyttären kanssa, joka kuoli pian, ennen 1736.

Alueen jouduttua Venäjän haltuun jo suuren pohjan sodan aikana ja viimeistään Uudenkaupungin rauhan jälkeen 1721 suuri osa kruununtiloista joutuivat hallitsijoiden perheiden tai ylimmän paikallishallinnon pöytätiloiksi (taffelgods) eli verolähteiksi "omaan taskuun" tai sitten lahjoitustiloiksi muille tahoille, yleensä palkkioksi korkeille virkamiehille ja sotilaille, jolloin niitä kutsuttiin donaatioiksi. Mälkiälän Ivaska kuului ns. pöytätiloihin ja oli monen muun Antrean kylän tavoin Viipurin ylikomendantin pöytätila. Ne peruutettiin saajien tai heidän leskien kuoltua ellei niitä lahjoitettu eteenpäin uudella päätöksellä. Vuoden 1820 henkikirjan mukaan Mälkiälä oli jälleen kruununtila ja manttaaliluku oli 1/8. Viisi vuotta myöhemmin se oli 1/4. Haudattu 30.11.1740 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[174]. Isä Taulu 168. Äiti Taulu 169. –Puoliso 1:o Riitta Heikintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1683. Taulu 85. –Puoliso 2:o Maria Matintytär NN.. Kuollut ennen 1736 Antrea, Mälkiälä, Ivaska.

V Lapset
1: Tuomas Laurinpoika Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1712 Jääski, Mälkiälä, Ivaska. Mälkiälän isäntä n. 1730-1737. Haudattu 13.03.1737 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[35]. Katso myös 85.
1: Juho Laurinpoika Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1715 Jääski, Mälkiälä, Ivaska. Kuollut 1743 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[175]. Katso myös 85.
1: Antti Laurinpoika Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1720. Mälkiälän isäntä n. vuodesta 1744 alkaen. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.12.1779 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[176]. Katso myös 85.
1: Paavo Laurinpoika Ivaska. Torppari[172]. Taulu 42.
Taulu 85

VI. Riitta Heikintytär NN. Lauri Ivaskan vaimona mainitaan Riitta Ollintytär tämän kuoltua 1729. Muita "sopivia" Lauri Ivaskoja ei ole. Rippikirjassa 1698-1708 on Laurin vaimona kuitenkin "Brita Hendrichsdotter". Syntynyt (laskettu) 1683. Haudattu 09.02.1729 Antrea, Ivaska[178]. –Puoliso Lauri Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1677. Taulu 84.

V Lapset
Tuomas Laurinpoika Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1712 Jääski, Mälkiälä, Ivaska. Katso myös 84.
Juho Laurinpoika Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1715 Jääski, Mälkiälä, Ivaska. Kuollut 1743 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[175]. Katso myös 84.
Antti Laurinpoika Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1720. Kuollut korkeaan kuumeeseen 23.12.1779 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[176]. Katso myös 84.
Paavo Laurinpoika Ivaska. Torppari[172]. Taulu 42.
Taulu 86

VI. Simo Pietarinpoika Riikonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 11.10.1699 Antrea, Sintola[180]. Simosta tiedetään toistaiseksi vain vähän. 1727-36 rippikirjassa hänet mainitaan vaimonsa Kaarinan kera Antrean Sintolassa itsellisenä. Seuraavassa rippikirjassa 1737-49 hän on Sintolan torppareiden luettelossa. Kaarina-tyttäresta on maininta, että hän on avioitunut Ivaskaan. Vuonna 1767 jäljellä oleva perhe muutti, mutta huonosti näkyvästä rippikirjan tekstistä ei käy selville minne he muuttivat. Oletuksena on, että he muuttivat Viipurin maaseurakunnan aleelle, josta kirkonkirjat puuttuvat n. 1754-92. Se selittäisi sen, ettei heitä löydy tämän ajan kirkonkirjoista, koska naapuripitäjien asiakirjat ovat siltä ajalta olemassa.. Isä Taulu 172. Äiti Taulu 173. –Puoliso Kaarina Heikintytär NN. Syntynyt noin 1700[181]. Taulu 87.

V Lapset
Kaarina Simontytär Riikonen. Taulu 43.
Maria Simontytär Riikonen. Katso myös 87.
Anna Simontytär Riikonen. Katso myös 87.
Pekka Simonpoika Riikonen. Katso myös 87.
Matti Simonpoika Riikonen. Katso myös 87.
Heikki Simonpoika Riikonen. Katso myös 87.
Taulu 87

VI. Kaarina Heikintytär NN. Syntynyt noin 1700[181]. –Puoliso Simo Pietarinpoika Riikonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 11.10.1699 Antrea, Sintola[180]. Taulu 86.

V Lapset
Kaarina Simontytär Riikonen. Taulu 43.
Maria Simontytär Riikonen. Katso myös 86.
Anna Simontytär Riikonen. Katso myös 86.
Pekka Simonpoika Riikonen. Katso myös 86.
Matti Simonpoika Riikonen. Katso myös 86.
Heikki Simonpoika Riikonen. Katso myös 86.
Taulu 88

VI. Martti Tapaninpoika Halonen. Torppari. Syntynyt noin 1692[42]. Martin vanhempia (isän etunimeä lukuunottamatta) eikä syntymäpaikkaa tiedetä. Hän tuli ilmeisesti Viipurin pitäjän ulkopuolelta, koska Viipurin kirkonkirjoissa eikä henkikirjoissa löydy merkintöjä hänestä. Muualtakaan ei toistaiseksi ole löytynyt tietoja hänestä. Hänet mainitaan vaimoineen Viipurin mlk:n Lavolassa henkikirjassa 1733, jolloin hän oli jo n. 40-vuotias ja 1733 kuolleiden kirjassa kun hänen lapsensa, 3-vuotias Juho ja 1-vuotias Martti haudataan samana päivänä. Silloinen vaimo, jonka nimi on tuntematon kuoli viimeistään 1738, jolloin Martti Halonen avioutui Kristiina Heikintyttären kanssa. Hänelle syntyi siellä sen jälkeen ainakin kaksi lasta, Heikki ja Kaarina. Perhe muutti sitten Juustilan Rämsään ja Juho-poika syntyi siellä 1743. Vaimo Kristiina kuoli 1747 ja Martin uudeksi vaimoksi tuli vuonna 1748 Riitta Juhontytär. Juustilan tila, jossa Martti toimi torpparina oli raatimies Thesleffin omistuksessa. Tila oli joutunut Viipurin kuvernöörin ns. pöytätilaksi, eli verot menivät valtion sijasta kuvernöörin osapalkaksi. Kuollut 20.07.1773 Viipurin mlk, Juustila[42]. Isä Taulu 176. –Puoliso 1:o NN. Kuollut ennen 1738 Viipurin mlk, Lavola. –Puoliso 2:o 26.12.1738 Viipurin mlk, Hanhijoki Kristiina Heikintytär Karasti. Syntynyt 13.10.1717 Viipurin mlk, Hanhijoki[6]. Taulu 89.[18] –Puoliso 3:o 21.02.1748 Viipurin mlk, Juustila Riitta Juhontytär NN.. Syntynyt noin 1712[42]. Kuollut 04.01.1774 Viipurin mlk, Juustila[42].[188]

V Lapset
1: Juho Martinpoika Halonen. Syntynyt (laskettu) 1731. Haudattu 28.02.1734 Vipurin mlk, Lavola[189].
1: Martti Martinpoika Halonen. Syntynyt (laskettu) 1733. Haudattu 28.02.1734 Viipurin mlk, Lavola.
2: Heikki Martinpoika Halonen. Syntynyt 06.01.1740 Viipurin mlk, Lavola[6]. Katso myös 89.
2: Kaarina Martintytär Halonen. Syntynyt 10.05.1741 Viipurin mlk, Lavola[6]. Katso myös 89.
2: Juho Martinpoika Halonen. Syntynyt 01.04.1743 Viipurin mlk, Juustila[6]. Katso myös 89.
2: Tuomas Martinpoika Halonen. Itsellinen;torppari[114]. Syntynyt 06.12.1745 Viipurin mlk, Juustila[6]. Kuollut sydänhalvaukseen 20.10.1802 Viipurin mlk, Liimatta[186]. Taulu 44.
3: Erkki Martinpoika Halonen. Syntynyt 16.12.1750 Viipurin mlk, Juustila[6].
3: Martti Martinpoika Halonen. Syntynyt 22.08.1753 Viipurin mlk, Juustila[6].
Taulu 89

VI. Kristiina Heikintytär Karasti. Syntynyt 13.10.1717 Viipurin mlk, Hanhijoki[6]. Kristiinan isä oli varmuudella Heikki Jaakonpoika. Sukunimi Karasti mainitaan erään Heikki Jaakonpoika Karastin kuollessa 1740 Hanhijoella. Puutteellisista kirkonkirjoista ei voi varmuudella tietää onko sama Heikki kyseessä. On kuitenkin todennäköistä, että hän on Kristiinan isä. Neljä vuotta myöhemmin kuoli leski Kristiina Karasti Juustilassa. Hän on todennäköisesti Kristiina Heikintyttären äiti, koska tämän perhe asui Juustilassa silloin. Rippikirja varmistaisi asian, mutta sellainen puuttuu tältä ajalta.[190] Haudattu 05.09.1747 Viipurin mlk, Juustila[191]. Isä Taulu 178. Äiti Taulu 179. –Puoliso 26.12.1738 Viipurin mlk, Hanhijoki Martti Tapaninpoika Halonen. Torppari. Syntynyt noin 1692[42]. Kuollut 20.07.1773 Viipurin mlk, Juustila[42]. Taulu 88.[18]

V Lapset
Heikki Martinpoika Halonen. Syntynyt 06.01.1740 Viipurin mlk, Lavola[6]. Katso myös 88.
Kaarina Martintytär Halonen. Syntynyt 10.05.1741 Viipurin mlk, Lavola[6]. Katso myös 88.
Juho Martinpoika Halonen. Syntynyt 01.04.1743 Viipurin mlk, Juustila[6]. Katso myös 88.
Tuomas Martinpoika Halonen. Itsellinen;torppari[114]. Syntynyt 06.12.1745 Viipurin mlk, Juustila[6]. Kuollut sydänhalvaukseen 20.10.1802 Viipurin mlk, Liimatta[186]. Taulu 44.
Taulu 90

VI. Matti Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[15]. Syntynyt 01.03.1724 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Matti oli isänsä tavoin lampuotina Rääsiälässä samalla tilalla, jonka omistajaksi oli tullut kauppias Petter Haveman v. 1754 henkikirjan mukaan. Mattia ja hänen isäänsäkin kutsutaan asiakirjoissa sekä torppariksi että lampuodiksi. Tämä johtunee siitä, että torpparin ja lampuodin ero ei ollut siihen aikaan jären suuri. Lampuoti oli todellisuudessa kuitenkin torpparia vapaampi tilan hoidossa ja vuokranmaksun osalta.[194] Kuollut halvaukseen 23.12.1803 Viipurin mlk, Rääsiälä[195]. Isä Taulu 180. Äiti Taulu 181. –Puoliso 1:o 13.12.1747 Viipurin mlk, Leppälä Kaarina Tuomaantytär NN.. Syntynyt noin 1726[196]. Kuollut jälkeen 1776 Viipurin mlk, Rääsiälä[197]. Taulu 91. –Puoliso 2:o Maria Kaapontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1755. Kuollut 06.08.1833 Viipurin mlk, Rääsiälä[15].[111]

V Lapset
1: Maria Matintytär Tiukkanen. Kuollut 06.05.1808 Viipurin mlk, Liimatta[187]. Taulu 45.
1: Anna Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 13.01.1751 Viipurin mlk, Rääsiälä. Katso myös 91.
1: Salomon Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti. Syntynyt 12.02.1753 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 14.03.1826 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 91.
1: Kaarina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1755 Viipurin mlk, Rääsiälä. Avioutui Juho Erkinpoika Valkoisen kanssa noin 1775.[42] Katso myös 91.
1: Kristiina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1756 Viipurin mlk, Rääsiälä. Avioutui n. 1776 torpparinpoika Pekka Tuomaanpoika Koppisen kanssa Pihkalanjärven Niemestä.[42] Katso myös 91.
Taulu 91

VI. Kaarina Tuomaantytär NN.. Vihittyjen luettelon mukaan Kaarina tuli Viipurin mlk:n Leppälän kylästä. Isäksi sopivia Tuomas-nimisiä henkilöitä kyllä löytyy Leppälästä, mutta. sukulaisuussuhdetta ei voida varmuudella todeta, koska syntyneiden luettelossa ei ole mainintaa minkään Tuomaan Kaarina-tyttärestä. Rippikirjojakaan ei ole tältä ajalta tallella. Syntynyt noin 1726[196]. Kuollut jälkeen 1776 Viipurin mlk, Rääsiälä[197]. –Puoliso 13.12.1747 Viipurin mlk, Leppälä Matti Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[15]. Syntynyt 01.03.1724 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut halvaukseen 23.12.1803 Viipurin mlk, Rääsiälä[195]. Taulu 90.

V Lapset
Maria Matintytär Tiukkanen. Kuollut 06.05.1808 Viipurin mlk, Liimatta[187]. Taulu 45.
Anna Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 13.01.1751 Viipurin mlk, Rääsiälä. Katso myös 90.
Salomon Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti. Syntynyt 12.02.1753 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 14.03.1826 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 90.
Kaarina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1755 Viipurin mlk, Rääsiälä. Katso myös 90.
Kristiina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1756 Viipurin mlk, Rääsiälä. Katso myös 90.
Taulu 92

VI. Yrjö Juhonpoika Dyster. Torppari[48]. Syntynyt noin 1720[208]. Sekä Yrjön että hänen vaimonsa Eevan kotipaikka oli Kähärin kylä heidän avioutuessaan v. 1747. Eeva oli talollisen tytär ja Yrjö entisen rengin ja sittemmin itsellisen poika. Heidät mainitaan ensimmäisessä siltä ajalta säilyneessä rippikirjassa v. 1755-64 Eevan kotipaikassa, Kähärin Pystysen talossa. Siellä oli myös Yrjön setä perheineen, joten on todennäköistä, että Yrjökin oli ollut samassa talossa ennen avioitumista. Vuonna 1771 Yrjö muutti perheineen Kärstilään torppareiksi. Yrjön isä, joka todennäköisesti oli nimeltään Juho oli renkinä Kärstilässä v. 1702 henkikirjan mukaan ja Kärstilä oli ehkä Yrjön syntymäpaikka. Tältä ajalta asiakirjatiedot ovat niukkoja, siksi olettamuksia on paljon.[209] Isä Taulu 184. –Puoliso 27.12.1747 Viipurin mlk Eeva Jaakontytär Pystynen. Kuollut ennen 1792[210]. Taulu 93.[18]

V Lapset
Maria Yrjöntytär Dyster. Kastettu 19.11.1749 Viipurin mlk, Kähäri[6]. Haudattu 18.12.1749 Viipurin mlk, Kähäri[211]. Katso myös 93.
Juho Yrjönpoika Dyster. Torppari[201]. Syntynyt arviolta 1752 Viipurin mlk, Kähäri[202]. Kuollut 20.04.1810 Viipurin mlk, Kärstilä[203]. Taulu 46.
Jaakko Yrjönpoika Dyster. Torppari. Syntynyt noin 1754 Viipurin mlk, Kähäri[212]. Kuollut 25.07.1823 Viipurin mlk, Kärstilä[213]. Katso myös 93.
Pekka Yrjönpoika Dyster. Syntynyt noin 1759 Viipurin mlk, Kähäri[194]. Katso myös 93.
Jaakko Yrjönpoika Dyster. Syntynyt noin 1754 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[214]. Kuollut välillä 1756 ja 1764 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48]. Katso myös 93.
Taulu 93

VI. Eeva Jaakontytär Pystynen. Kastettu 09.08.1730 Viipurin mlk, Kähäri[6]. Kuollut ennen 1792[210]. Isä Taulu 186. Äiti Taulu 187. –Puoliso 27.12.1747 Viipurin mlk Yrjö Juhonpoika Dyster. Torppari[48]. Syntynyt noin 1720[208]. Taulu 92.[18]

V Lapset
Maria Yrjöntytär Dyster. Katso myös 92.
Juho Yrjönpoika Dyster. Torppari[201]. Syntynyt arviolta 1752 Viipurin mlk, Kähäri[202]. Kuollut 20.04.1810 Viipurin mlk, Kärstilä[203]. Taulu 46.
Jaakko Yrjönpoika Dyster. Syntynyt noin 1754 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[214]. Kuollut välillä 1756 ja 1764 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48]. Katso myös 92.
Jaakko Yrjönpoika Dyster. Torppari. Syntynyt noin 1754 Viipurin mlk, Kähäri[212]. Kuollut 25.07.1823 Viipurin mlk, Kärstilä[213]. Katso myös 92.
Pekka Yrjönpoika Dyster. Syntynyt noin 1759 Viipurin mlk, Kähäri[194]. Katso myös 92.
Taulu 94

VI. Matti Matinpoika Hynninen. Itsellinen. Syntynyt 12.08.1725 Viipurin mlk, Nikoskela[221]. Matin kotipaikka oli avioliiton solmimishetkellä v. 1748 Viipurin mlk:n Repola, jossa hänelle syntyi ainakin kolme lasta. Vuoden 1754 henkilöluettelon mukaan perhe oli Ukonaution torpassa ja sen jälkeen Lyykylän kartanossa, jossa he olivat rippikirjan mukaan ainakin vuonna 1765. Seuraavana vuonna he olivat taas Repolassa. Kaikissa paikoissa he ovat itsellisinä. Näistä eri paikoista huolimatta on todennäköistä, että he olivat samassa paikassa Lyykylän kartanon alueella. Isä Taulu 188. –Puoliso 25.09.1748 Viipurin mlk, Tali Helena Jaakontytär NN.. Syntynyt noin 1725[223]. Taulu 95.[222]

V Lapset
Maria Matintytär Hynninen. Kastettu 26.06.1749 Viipurin mlk, Repola[6]. Haudattu 04.05.1751 Viipurin mlk, Repola[224]. Katso myös 95.
Yrjö Matinpoika Hynninen. Kastettu 14.04.1751 Viipurin mlk, Repola[6]. Siirtyi rippikirjan 1766-75 mukaan Nikoskelaan, jossa hänet mainitaan tuoreen Helena-vaimonsa kanssa. Helena oli ilmeisesti Tapani Jaakonpojan tytär. He muuttivat ilmeisesti pian sieltä. Katso myös 95.
Anna Matintytär Hynninen. Kastettu 31.03.1753 Viipurin mlk, Repola[6]. Katso myös 95.
Beata Matintytär Hynninen. Syntynyt noin 1757 Viipurin mlk.[204] Kuollut ennen 1840 Viipurin mlk, Kärstilä[205]. Taulu 47.
Helena Matintytär Hynninen. Syntynyt arviolta 1759 Vipurin mlk, Repola, Kotoinen. Katso myös 95.
Taulu 95

VI. Helena Jaakontytär NN.. Syntynyt noin 1725[223]. Helenan vanhempia ei ole voitu toistaiseksi selvittää. Hänestä tiedetään vain, että hän tuli Viipurin maalaiskunnan Riihisaaresta ensiavioliitossaan Juho Ellosen kanssa ja asettui Talin myllylle, missä heille syntyi Juho-poika 1747. Seuraavana vuonna aviomies jäi puulastin alle ja kuoli. Helena avioitui sitten Matti Hynnisen kanssa samana vuonna. –Puoliso 1:o 27.12.1746 Viipurin mlk, Riihisaari Juho Tuomaanpoika Ellonen. Syntynyt (laskettu) 1721. Haudattu (kuollut tapaturmaisesti) 27.02.1748 Viipurin mlk, Talin mylly[225].[18] –Puoliso 2:o 25.09.1748 Viipurin mlk, Tali Matti Matinpoika Hynninen. Itsellinen. Syntynyt 12.08.1725 Viipurin mlk, Nikoskela[221]. Taulu 94.[222]

V Lapset
1: Juho Juhonpoika Ellonen. Kastettu 08.11.1747 Viipurin mlk, Tali[6].
2: Maria Matintytär Hynninen. Katso myös 94.
2: Yrjö Matinpoika Hynninen. Katso myös 94.
2: Anna Matintytär Hynninen. Katso myös 94.
2: Beata Matintytär Hynninen. Syntynyt noin 1757 Viipurin mlk.[204] Kuollut ennen 1840 Viipurin mlk, Kärstilä[205]. Taulu 47.
2: Helena Matintytär Hynninen. Syntynyt arviolta 1759 Vipurin mlk, Repola, Kotoinen. Katso myös 94.
Taulu 96

VI. Yrjö Antinpoika Slopotti;Ruoskanen. Itsellinen;torppari[42]. Syntynyt noin 1695[42]. Yrjön taustaa ei tiedetä. Vaikuttaa siltä, että perhe on tullut muualta koska Jääskestä, johon Antrean kylät aikaisemmin kuuli heistä ei ole löytynyt mainintaa asiakirjoissa. Avioiduttuaan Maria Ristontytär Kurikan kanssa nuoripari asettui aluksi Kavantsaaren Kurikkaan. Myöhemmin he olivat Kavantsaarella itsellisinä muussa paikassa, jota ei eritellä asiakirjoissa. Tällöin Yrjön sukunimenä esiintyy Slopotti (Slobotti, Lobotti), minkä alkuperä on tuntematon. Vuonna 1759 perhe muutti Ruoskalaan, joka myös sijaitsi Kavantsaarella, mutta kuului Viipurin maaseurakuntaan eikä Antrean seurakuntaan kuten Kurikka. Ruoskalassa Yrjö mainitaan rippikirjassa talonpoikana, mutta hän oli kuitenkin siellä torpparia. Kuollut jälkeen 1776 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[242]. Isä Taulu 192. –Puoliso 30.11.1725 Antrea, Kavantsaari Maria Ristontytär Kurikka. Syntynyt noin 1700[42]. Kuollut 27.02.1772 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[42]. Taulu 97.[13]

V Lapset
Antti Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 13.11.1726 Antrea, Kavantsaari[14]. Haudattu 10.04.1770 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[42]. Katso myös 97.
Eeva Yrjöntytär Slopotti. Kastettu 26.01.1729 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[14]. Katso myös 97.
Maria Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 18.04.1731 Antrea, Kavantsaari. Muutti Viipurin maalaiskuntaan avioiduttuaan.[243] Katso myös 97.
Juho Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari. Kastettu 29.03.1734 Antrea, Kavantsaari[14]. Mainitaan Kavantsaarella torpparina jo v.1754. Hän muutti kuitenkin perheensä mukana Ruoskalaan v. 1759. Katso myös 97.
Erkki Yrjönpoika Slopotti. Syntynyt 19.05.1737 Antrea, Kavantsaari. Haudattu 23.09.1739 Antrea, Kavantjärvi[244]. Katso myös 97.
Anna Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 21.09.1740 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 97.
Yrjö Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari[238]. Syntynyt 29.05.1743 Antrea, Kavantsaari. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[239]. Taulu 48.
Riitta Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt noin 1750 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 97.
Risto Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Kastettu 17.05.1752 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 97.
Taulu 97

VI. Maria Ristontytär Kurikka. Syntynyt noin 1700[42]. Kuollut 27.02.1772 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[42]. Isä Taulu 194. Äiti Taulu 195. –Puoliso 30.11.1725 Antrea, Kavantsaari Yrjö Antinpoika Slopotti;Ruoskanen. Itsellinen;torppari[42]. Syntynyt noin 1695[42]. Kuollut jälkeen 1776 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[242]. Taulu 96.[13]

V Lapset
Antti Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 13.11.1726 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 96.
Eeva Yrjöntytär Slopotti. Katso myös 96.
Maria Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 18.04.1731 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 96.
Juho Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari. Katso myös 96.
Erkki Yrjönpoika Slopotti. Syntynyt 19.05.1737 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 96.
Anna Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt 21.09.1740 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 96.
Yrjö Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Torppari[238]. Syntynyt 29.05.1743 Antrea, Kavantsaari. Kuollut välillä 1777 ja 1792 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[239]. Taulu 48.
Riitta Yrjöntytär Slopotti;Ruoskanen. Syntynyt noin 1750 Antrea, Kavantsaari. Katso myös 96.
Risto Yrjönpoika Slopotti;Ruoskanen. Katso myös 96.
Taulu 100

VI. Erkki Martinpoika Rantalainen. Sahuri[254]. Syntynyt (laskettu) 1694[255]. Mainitaan Antrean rippikirjassa v. 1733 Noskuan Suikkarissa. Hänen aikaisemmista vaiheistaan ei ole tietoa. Vaimona mainitaan Kaarina Reijontytär, mutta vihittyjen luetteloista heitä ei löydy, mikä viittaa siihen, että heidät on vihitty jo varhain 1720-luvulla, jolta ajalta kirkonkirjoja ei ole tallella. He muuttivat myöhemmin 1730-luvulla Noskuan Oran sahalle, missä Erkki työskenteli sahurina.[256] Haudattu 10.03.1756 Antrea, Noskua[255].[127] Isä Taulu 200. –Puoliso Kaarina Reijontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1701. Taulu 101.

V Lapset
Maria Erkintytär Rantalainen. Syntynyt arviolta 1733. Katso myös 101.
Anna Erkintytär Rantalainen. Kastettu 16.11.1735 Antrea, Noskua[257]. Haudattu pistokseen 04.03.1772 Antrea, Noskua, Ora[258]. Katso myös 101.
Kaarina Erkintytär Rantalainen. Kastettu 14.05.1738 Antrea, Noskua[259]. Haudattu 22.07.1747 Antrea, Noskuan saha[260]. Katso myös 101.
Martti Erkinpoika Rantalainen. Sahuri;itsellinen[248]. Kuollut välillä 1778 ja 1793 Viipurin mlk, Näätälä[251]. Taulu 50.
Taulu 101

VI. Kaarina Reijontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1701. Kaarinan tausta on selvittämättä. Haudattu 28.09.1763 Antrea, Noskua[261]. –Puoliso Erkki Martinpoika Rantalainen. Sahuri[254]. Syntynyt (laskettu) 1694[255]. Taulu 100.[127]

V Lapset
Maria Erkintytär Rantalainen. Syntynyt arviolta 1733. Katso myös 100.
Anna Erkintytär Rantalainen. Katso myös 100.
Kaarina Erkintytär Rantalainen. Katso myös 100.
Martti Erkinpoika Rantalainen. Sahuri;itsellinen[248]. Kuollut välillä 1778 ja 1793 Viipurin mlk, Näätälä[251]. Taulu 50.
Taulu 102

VI. Antti Juhonpoika Hottinen. Sahuri. Syntynyt noin 1701[42]. Kuollut 05.05.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. –Puoliso 27.03.1733 Viipurin mlk, Näätälä Marketta Tapanintytär NN. Syntynyt noin 1702. Kuollut 17.04.1775 Viipurin mlk, Näätälä[42]. Taulu 103.[262]

V Lapset
Marketta Antintytär Hottinen. Syntynyt noin 1739 Viipurin mlk, Näätälä. Kuollut ruusuun 17.10.1801 Viipurin mlk, Näätälä[253]. Taulu 51.
Taulu 103

VI. Marketta Tapanintytär NN. Syntynyt noin 1702. Kuollut 17.04.1775 Viipurin mlk, Näätälä[42]. –Puoliso 27.03.1733 Viipurin mlk, Näätälä Antti Juhonpoika Hottinen. Sahuri. Syntynyt noin 1701[42]. Kuollut 05.05.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. Taulu 102.[262]

V Lapset
Marketta Antintytär Hottinen. Syntynyt noin 1739 Viipurin mlk, Näätälä. Kuollut ruusuun 17.10.1801 Viipurin mlk, Näätälä[253]. Taulu 51.
Taulu 104

VI. Tuomas Antinpoika Henttonen. Talonpojan veli. Syntynyt 22.04.1702 Jääski, Henttola[49]. Tuomas oli asiakirjoissa "talonpojan veli", koska hänen vanhempi veljensä Juho oli Henttolan isäntänä. Tuomas eli elämänsä Henttolassa veljensä apurina ilmeisesti samassa taloudessa, joten hänestä ei käytetty torppari-nimikettä. Haudattu 10.03.1756 Antrea, Henttola[274]. Isä Taulu 208. Äiti Taulu 209. –Puoliso 30.11.1726 Antrea, Noskua Anna Yrjöntytär NN. Syntynyt (laskettu) 1709. Kuollut 1763 Antrea, Henttola[275]. Taulu 105.[13]

V Lapset
Elina Tuomaantytär Henttonen. Katso myös 105.
Antti Tuomaanpoika Henttonen. Torppari[268]. Syntynyt 22.12.1728 Antrea, Henttola[14]. Taulu 52.
Taulu 105

VI. Anna Yrjöntytär NN. Syntynyt (laskettu) 1709. Kuollut 1763 Antrea, Henttola[275]. –Puoliso 30.11.1726 Antrea, Noskua Tuomas Antinpoika Henttonen. Talonpojan veli. Syntynyt 22.04.1702 Jääski, Henttola[49]. Taulu 104.[13]

V Lapset
Elina Tuomaantytär Henttonen. Katso myös 104.
Antti Tuomaanpoika Henttonen. Torppari[268]. Syntynyt 22.12.1728 Antrea, Henttola[14]. Taulu 52.
Taulu 106

VI. Antti Juhonpoika Räikkönen. Talonisäntä[286]. Syntynyt 17.03.1707 Jääski, Räikkölä[49]. Antti nousi Räikkölän isännäksi viimeistään v. 1739 kun hänen setänsä Antti Antinpoika kuoli. Räikkölä kuului niihin Antrean kyliin, joiden maatilat joutuivat Viipurin ylikomendantin pöytätiluksiksi ja niiden verot päättyivät ylikomendantin palkan osaksi. Haudattu 14.05.1763 Antrea, Räikkölä[287]. Isä Taulu 212. Äiti Taulu 213. –Puoliso arviolta 1725 Antrea, Räikkölä Maria Juhontytär NN. Syntynyt noin 1705[128]. Taulu 107.[127]

V Lapset
Juho Antinpoika Räikkönen. Talonisäntä. Syntynyt 31.01.1726[14]. Antin kuoltua v. 1763 poika Juho nousi Räikkölän isännäksi.[128] Kuollut 28.08.1801 Antrea, Savilahti, Räikkölä[288]. Katso myös 107.
Antti Antinpoika Räikkönen. Kastettu 16.02.1729 Antrea, Räikkölä[14]. Haudattu 11.04.1737 Antrea, Savilahti, Räikkölä[260]. Katso myös 107.
Kaarina Antintytär Räikkönen. Kastettu 04.04.1731 Antrea, Räikkölä[14]. Haudattu 16.10.1801 Jääski, Kurmanpohja, Lemmitty[289]. Katso myös 107.
Martti Antinpoika Räikkönen. Kastettu 17.11.1734 Antrea, Räikkölä[14]. Haudattu 22.08.1770 Antrea, Savilahti, Räikkölä[290]. Katso myös 107.
Anna Antintytär Räikkönen. Syntynyt 24.06.1737 Antrea, Räikkölä[14]. Kuollut 10.05.1790 Antrea, Henttola[271]. Taulu 53.
Elina Antintytär Räikkönen. Kastettu 23.03.1740 Antrea, Räikkölä[14]. Katso myös 107.
Maria Antintytär Räikkönen. Syntynyt noin 1744 Antrea, Savilahti, Räikkölä[291]. Katso myös 107.
Riitta Antintytär Räikkönen. Syntynyt noin 1746 Antrea, Savilahti, Räikkölä[291]. Kuollut 13.02.1788 Antrea, Korpilahti[12]. Katso myös 107.
Taulu 107

VI. Maria Juhontytär NN. Syntynyt noin 1705[128]. Haudattu pistokseen 11.05.1774 Antrea, Savilahti, Räikkölä[300]. –Puoliso arviolta 1725 Antrea, Räikkölä Antti Juhonpoika Räikkönen. Talonisäntä[286]. Syntynyt 17.03.1707 Jääski, Räikkölä[49]. Taulu 106.[127]

V Lapset
Juho Antinpoika Räikkönen. Talonisäntä. Syntynyt 31.01.1726[14]. Kuollut 28.08.1801 Antrea, Savilahti, Räikkölä[288]. Katso myös 106.
Antti Antinpoika Räikkönen. Katso myös 106.
Kaarina Antintytär Räikkönen. Katso myös 106.
Martti Antinpoika Räikkönen. Katso myös 106.
Anna Antintytär Räikkönen. Syntynyt 24.06.1737 Antrea, Räikkölä[14]. Kuollut 10.05.1790 Antrea, Henttola[271]. Taulu 53.
Elina Antintytär Räikkönen. Katso myös 106.
Maria Antintytär Räikkönen. Syntynyt noin 1744 Antrea, Savilahti, Räikkölä[291]. Katso myös 106.
Riitta Antintytär Räikkönen. Syntynyt noin 1746 Antrea, Savilahti, Räikkölä[291]. Kuollut 13.02.1788 Antrea, Korpilahti[12]. Katso myös 106.
Taulu 108

VI. Elias Matinpoika Ukkonen. Torppari[42]. Syntynyt noin 1714[42]. Ukkola kuului Kavantsaaren kartanon tiluksiin ja Elias oli isänsä tavoin veljensä Simon jälkeen siellä torpparina. Tosin hänestä käytetään myös "bonde"-nimitystä (talonpoika) mm. rippikirjassa 1765-75. Ukkolan isäntiä on kuitenkin pitkälle 1800-luvulle saakka kutsuttu torppareiksi, joten eiköhän Eliaskin ollut torppari. Kuollut 02.05.1767 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Isä Taulu 148. Äiti Taulu 217. –Puoliso Maria Abrahamintytär NN.. Syntynyt 1716[42]. Kuollut 16.12.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 109.

V Lapset
Riitta Eliaantytär Ukkonen. Kastettu 15.12.1738 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 109.
Liisa Eliaantytär Ukkonen. Kastettu 01.11.1741 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 109.
Risto Eliaanpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt 04.05.1745 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Taulu 54.
Juho Eliaanpoika Ukkonen. Kastettu 20.10.1751 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Katso myös 109.
Taulu 109

VI. Maria Abrahamintytär NN.. Syntynyt 1716[42]. Kuollut 16.12.1766 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. –Puoliso Elias Matinpoika Ukkonen. Torppari[42]. Syntynyt noin 1714[42]. Kuollut 02.05.1767 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 108.

V Lapset
Riitta Eliaantytär Ukkonen. Katso myös 108.
Liisa Eliaantytär Ukkonen. Katso myös 108.
Risto Eliaanpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt 04.05.1745 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[6]. Kuollut ennen 1793 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Taulu 54.
Juho Eliaanpoika Ukkonen. Katso myös 108.
Taulu 112

VI. Juho Simonpoika Kala. Renki;torppari;itsellinen. Syntynyt 1711[322]. Ensimmäinen havainto Juhosta on rippikirjassa 1727-36, jossa hän oli renkinä Kavantsaaressa. Vaimo oli Kristiina Heikintytär. He muuttivat pian Kavantsaaren Ukkolaan, jossa samassa taloudessa asuivat hänen leskiäitinsä Barbara ja sisar Kristiina, avioitui 1735 Antrean suntion, Yrjö Ristonpojan kanssa ja muutti kirkonkylään. Vuosien 1737-46 rippikirjojen mukaan perhe asui Kavantsaaren Pytärässä, jossa Barbara-äiti kuoli v. 1739. Vuonna 1748 Juho mainitaan asiakirjoissa itsellisenä, myöhemmin hänet mainitaan torpparina mm. Samuli-pojan kuoltua. "Kala"-nimeä heidän asuinpaikastaan alettiin käyttää rippikirjoissa vasta Juhon kuolinvuotena 1759.[323] Haudattu 06.06.1759 Antrea, Kavantsaari[12]. Isä Taulu 224. Äiti Taulu 225. –Puoliso 01.12.1734 Antrea, Kavantsaari Kristiina Heikintytär Orava (?). Syntynyt 1714[181]. Kuollut 1774 Antrea, Kavantsaari, Kala[181]. Taulu 113.

V Lapset
Simo Juhonpoika Kala. Kastettu 24.09.1735 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Anna Juhontytär Kala. Kastettu 17.08.1737 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Vappu Juhontytär Kala. Kastettu 04.04.1740 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Liisa Juhontytär Kala. Kastettu 12.02.1743 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Samuli Juhonpoika Kala. Torppari. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari[312]. Kuollut keuhkotautiin 31.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Kala[313]. Taulu 56.
Juho Juhonpoika Kala. Kastettu 19.09.1748 Antrea, kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Beatta Juhontytär Kala. Kastettu 17.02.1751 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Maria Juhontytär Kala. Kastettu 15.09.1755 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 113.
Taulu 113

VI. Kristiina Heikintytär Orava (?). Kristiina tuli Kavantsaarelta avioituessaan Juho Simonpoika Kalan kanssa. Rippikirjoista ei käy yksiselitteisesti selväksi hänen taustansa. Toistaiseksi oletetaan, että vanhemmat ovat ainoat ajankohtaan sopivat, eli torppari Heikki Tuomaanpoika Orava ja Anna Erkintytär. Tästä ei ole mitään varmoja todisteita, eikä näitä sukulaisuussuhteita ole merkitty.. Syntynyt 1714[181]. Kuollut 1774 Antrea, Kavantsaari, Kala[181]. Isä Taulu 226. Äiti Taulu 227. –Puoliso 01.12.1734 Antrea, Kavantsaari Juho Simonpoika Kala. Renki;torppari;itsellinen. Syntynyt 1711[322]. Taulu 112.

V Lapset
Simo Juhonpoika Kala. Katso myös 112.
Anna Juhontytär Kala. Katso myös 112.
Vappu Juhontytär Kala. Katso myös 112.
Liisa Juhontytär Kala. Katso myös 112.
Samuli Juhonpoika Kala. Torppari. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari[312]. Kuollut keuhkotautiin 31.12.1799 Antrea, Kavantsaari, Kala[313]. Taulu 56.
Juho Juhonpoika Kala. Katso myös 112.
Beatta Juhontytär Kala. Katso myös 112.
Maria Juhontytär Kala. Katso myös 112.
Taulu 114

VI. Antti Heikinpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari. Kastettu 02.07.1701 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[49]. Mainitaan synnyinpaikassaan Kavantsaaren Rahkolassa torpparin poikana ja torpparin veljenä. Hän oli näin ollen siellä lähinnä itsellisenä, mutta muutti viimeistään 1749 torppariksi saman kylän Turkkilaan, jossa hän kuoli noin 1754. Turkkilan viljelijäksi, torppariksi ryhtyi sitten Antin poika Heikki.[327] Kuollut noin 1754 Antrea, Kavantsaari, Turkkila. Isä Taulu 228. Äiti Taulu 229. –Puoliso ennen 1724 Elsa Antintytär NN. Syntynyt noin 1701[194]. Kuollut 24.04.1764 Antrea, Kavantsaari, Turkkila[194]. Taulu 115.[328]

V Lapset
Heikki Antinpoika Rahkonen. Kastettu 05.09.1724 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Katso myös 115.
Maria Antintytär Rahkonen. Kastettu 06.03.1726 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Katso myös 115.
Anna Antintytär Rahkonen. Kastettu 17.12.1727 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Haudattu 08.09.1734 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[329]. Katso myös 115.
Elina Antintytär Rahkonen. Kastettu 05.10.1729 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Haudattu 13.09.1730 Antrea, Kavantjärvi, Rahkola[272]. Katso myös 115.
Antti Antinpoika Rahkonen. Kastettu 11.07.1731 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Haudattu 25.01.1733 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[167]. Katso myös 115.
Tuomas Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1733 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[42]. Kuollut 01.03.1803 Antrea, Kavantsaari, Turkkila[330]. Katso myös 115.
Aune Antintytär Rahkonen. Kastettu 02.05.1736 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Katso myös 115.
Antti Antinpoika Rahkonen. Kastettu 07.05.1738 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Haudattu 29.07.1739 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[272]. Katso myös 115.
Kaarina Antintytär Rahkonen. Kastettu 29.05.1740 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[14]. Katso myös 115.
Helena Antintytär Rahkonen. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[314]. Kuollut 28.11.1813 Antrea, Kavantsaari[315]. Taulu 57.
Matti Antinpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1746 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[331]. Katso myös 115.
Taulu 115

VI. Elsa Antintytär NN. Syntynyt noin 1701[194]. Esiintyy myös Elin- ja Helena-nimillä. On mahdollista, mutta epätodennäköistä, että kyseessä oli eri henkilöt, koska Elsan lapset mainitaan rippikirjoissa Helenan lapsina.[327] Kuollut 24.04.1764 Antrea, Kavantsaari, Turkkila[194]. –Puoliso ennen 1724 Antti Heikinpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari. Kuollut noin 1754 Antrea, Kavantsaari, Turkkila. Taulu 114.[328]

V Lapset
Heikki Antinpoika Rahkonen. Katso myös 114.
Maria Antintytär Rahkonen. Katso myös 114.
Anna Antintytär Rahkonen. Katso myös 114.
Antti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 114.
Elina Antintytär Rahkonen. Katso myös 114.
Tuomas Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1733 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[42]. Kuollut 01.03.1803 Antrea, Kavantsaari, Turkkila[330]. Katso myös 114.
Aune Antintytär Rahkonen. Katso myös 114.
Antti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 114.
Kaarina Antintytär Rahkonen. Katso myös 114.
Helena Antintytär Rahkonen. Syntynyt noin 1745 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[314]. Kuollut 28.11.1813 Antrea, Kavantsaari[315]. Taulu 57.
Matti Antinpoika Rahkonen. Syntynyt noin 1746 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[331]. Katso myös 114.
Taulu 116

VI. Sipi Tuomaanpoika Markus. Syntynyt noin 1711[322]. Renki;torppari;yhtiömies[12]. Monet sukunimet johtuvat siitä, että Sipin isää kutsuttiin Markuksen ohella Lattuseksi. Tämä lienee varsinainen esi-isien sukunimi. 1690-luvun lopulla heistä käytettiin myös Nylander-sukunimeä, mikä viittaa uudisraivaukseen. Ensimmäinen havainto Sipistä (Sigfrid Thomasson) on n. 1729, jolloin hänet mainitaan Kavantsaaren rippikirjassa ja vuonna 1734 yhdessä tuoreen vaimonsa Liisan kanssa. Liisa tuli Viipurin maalaiskunnasta ja oli Risto Koulun tytär Yliveden Koulun torpasta. Pariskunta aloitti yhteiselon Kavantsaarella, missä Sipi oli silloin renkinä ilmeisesti kartanossa. He asuivat Markus-nimisellä torppatilalla, jossa esi-isiä mainitaan ainakin 1680-luvulta saakka. Vanhin asiakirjoista tunnettu esi-isä on Antti Markunpoika, jonka isän nimestä paikan nimi lienee peräisin. Vuodesta 1747 alkaen Sipin ammatti on yhtiömies ("intressent"). Tämä tarkoitti siihen aikaan useimmiten osakkuutta torppareiden yhteisestä "yhtiöstä", jossa vallitsi sovittu työnjako yhteiseksi hyväksi. Syntyneiden luettelossa Markus esiintyy kotipaikkana ensimmäisen kerran.[337] Kuollut 02.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Markus[338]. Isä Taulu 232. Äiti Taulu 233. –Puoliso 01.12.1734 Viipurin mlk, Koulu Liisa Ristontytär Koulu. Syntynyt 1713 Viipurin mlk, Koulu[322]. Kuollut noin 1772 Antrea, Kavantsaari, Markus[339]. Taulu 117.[18]

V Lapset
Varpu Sipintytär Markus. Kuollut 12.04.1807 Antrea, Kavantsaari[98]. Kastettu 08.08.1736 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Katso myös 117.
Liisa Sipintytär Markus. Kastettu 28.11.1738 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Haudattu 23.09.1739 Antrea, Kavantsaari, Markus[340]. Katso myös 117.
Katariina Sipintytär Markus. Kastettu 23.11.1740 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Katso myös 117.
Maria Sipintytär Markus. Kastettu 10.01.1743 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Kuollut 17.08.1818 Antrea, Kavantsaari, Riikola[170]. Katso myös 117.
Tuomas Sipinpoika Markus. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1745 Antrea, Kavantsaari, Markus[12]. Kuollut 09.01.1811 Antrea, Kavantsaari, Markus[281]. Katso myös 117.
Antti Sipinpoika Markus. Syntynyt 15.07.1750 Antrea, Kavantsaari[14]. Torppari;itsellinen. Kuollut 22.03.1805 Antrea, Kavantsaari, Markus[335]. Taulu 58.
Juho Sipinpoika Markus. Kastettu 08.06.1753 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Haudattu 19.02.1755 Antrea, Kavantsaari, Markus[341]. Katso myös 117.
Elias Sipinpoika Markus. Kastettu 25.02.1756 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Haudattu 14.04.1756 Antrea, Kavantsaari, Markus[342]. Katso myös 117.
Sipi Sipinpoika Markus. Kastettu 22.11.1758 Antrea, Kavantsaari, Markus[14]. Haudattu 28.09.1763 Antrea, Kavantsaari, Markus[343]. Katso myös 117.
Taulu 117

VI. Liisa Ristontytär Koulu. Syntynyt 1713 Viipurin mlk, Koulu[322]. Liisan vanhempien selvittäminen on puuttuvien rippikirjojen vuoksi palapelin tulos ja sen vuoksi hieman epävarma, mutta todennäköinen. Avioituessaan hän tuli Viipurin maalaiskunnan Yliveden Koulun torpasta. Arvioidun syntymäajan perusteella, säilyneiden rippikirjojen, syntyneiden, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden sekä henkikirjojen pohjalta isäksi voidaan päätellä Risto Ristonpoika Koulu, joka oli torppari. Tämän vaimo oli Liisa. Kuollut noin 1772 Antrea, Kavantsaari, Markus[339]. Isä Taulu 234. Äiti Taulu 235. –Puoliso 01.12.1734 Viipurin mlk, Koulu Sipi Tuomaanpoika Markus. Syntynyt noin 1711[322]. Renki;torppari;yhtiömies[12]. Kuollut 02.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Markus[338]. Taulu 116.[18]

V Lapset
Varpu Sipintytär Markus. Kuollut 12.04.1807 Antrea, Kavantsaari[98]. Katso myös 116.
Liisa Sipintytär Markus. Katso myös 116.
Katariina Sipintytär Markus. Katso myös 116.
Maria Sipintytär Markus. Kuollut 17.08.1818 Antrea, Kavantsaari, Riikola[170]. Katso myös 116.
Tuomas Sipinpoika Markus. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1745 Antrea, Kavantsaari, Markus[12]. Kuollut 09.01.1811 Antrea, Kavantsaari, Markus[281]. Katso myös 116.
Antti Sipinpoika Markus. Syntynyt 15.07.1750 Antrea, Kavantsaari[14]. Torppari;itsellinen. Kuollut 22.03.1805 Antrea, Kavantsaari, Markus[335]. Taulu 58.
Juho Sipinpoika Markus. Katso myös 116.
Elias Sipinpoika Markus. Katso myös 116.
Sipi Sipinpoika Markus. Katso myös 116.
Taulu 118

VI. Tuomas Heikinpoika Putkonen. Itsellinen;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1721. Rippikirjojen mukaan Tuomas oli ensin vanhempiensa kotipaikassa Kavantsaaren Pytärässä poikamiehenä 1736-43. Hän avioitui Maria Leppäsen kanssa 1743 ja vaimo muutti Pytärään, josta tuli heidän pysyvä kotipaikkansa. Kuollessaan Tuomas mainitaan "isäntänä" ja hänen omaisena mainitaan isä, "talonpoika" Henrik. Elias-pojan avioituessa tämä on talonpojan poika. Tuomas oli näin ollen isänsä tapaan ilmeisesti lampuoti. Kuollut 17.06.1804 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[353]. Isä Taulu 236. Äiti Taulu 237. –Puoliso 30.11.1743 Heinjoki, Kääntymä Maria Tapanintytär Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 21.09.1790 Antrea, Kavantsaari[355]. Taulu 119.[354]

V Lapset
Tapani Tuomaanpoika Putkonen. Syntynyt (laskettu) 1746 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[356]. Kuollut 05.11.1828 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[357]. Katso myös 119.
Maria Tuomaantytär Putkonen. Syntynyt 30.12.1750 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Kuollut 22.11.1843 Antrea, Kavantsaari[336]. Taulu 59.
Vappu Tuomaantytär Putkonen. Katso myös 119.
Helena Tuomaantytär Putkonen. Kastettu 18.06.1755 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Katso myös 119.
Tuomas Tuomaanpoika Putkonen. Kastettu 03.04.1758 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Katso myös 119.
Elias Tuomaanpoika Putkonen. Syntynyt 21.04.1760 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[14]. Katso myös 119.
Taulu 119

VI. Maria Tapanintytär Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 21.09.1790 Antrea, Kavantsaari[355]. Isä Taulu 238. Äiti Taulu 239. –Puoliso 30.11.1743 Heinjoki, Kääntymä Tuomas Heikinpoika Putkonen. Itsellinen;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 17.06.1804 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[353]. Taulu 118.[354]

V Lapset
Tapani Tuomaanpoika Putkonen. Syntynyt (laskettu) 1746 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[356]. Kuollut 05.11.1828 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[357]. Katso myös 118.
Maria Tuomaantytär Putkonen. Syntynyt 30.12.1750 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[14]. Kuollut 22.11.1843 Antrea, Kavantsaari[336]. Taulu 59.
Vappu Tuomaantytär Putkonen. Katso myös 118.
Helena Tuomaantytär Putkonen. Katso myös 118.
Tuomas Tuomaanpoika Putkonen. Katso myös 118.
Elias Tuomaanpoika Putkonen. Syntynyt 21.04.1760 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[14]. Katso myös 118.
Taulu 120

VI. Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt noin 1712 Jääski, Ihantala, Lottanen[373]. Toimi Lottasen tilan lampuotina isänsä ja isoisänsä tavoin. Tuhoutuneiden dokumenttien vuoksi hänestä tiedetään varsin vähän. Hän eli vielä 1776 rippikirjan mukaan, mutta ei enää 1793, josta lähtien kuolleiden luettelot ovat tallessa. Yrjön toimiessa lampuotina tila oli Viipurin kuvernöörin "palkkatilana" eli n.s. pöytätilana.[374] Kuollut välillä 1777 ja 1793 Jääski, Ihantala, Lottanen[375]. Isä Taulu 240. Äiti Taulu 241. –Puoliso 28.11.1736 Viipurin mlk Morsian Kaukolempilästä, Kivennavalta? Maria Abrahamintytär NN.. Syntynyt noin 1714[376]. Taulu 121.[18]

V Lapset
Anna Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 04.12.1737 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 121.
Yrjö Yrjönpoika Lottanen. Syntynyt 21.04.1740 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 10.11.1766 Jääski, Ihantala, Lottanen[42]. Katso myös 121.
Sofia Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 28.11.1742 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 121.
Maria Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 02.02.1745 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 121.
Matti Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 20.09.1747 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 12.09.1821 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Taulu 60.
Katariina Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 29.09.1750 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 121.
Hannu Yrjönpoika Lottanen. Syntynyt 02.08.1752 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut vesipöhöön 29.08.1797 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Katso myös 121.
Joonas Yrjönpoika Lottanen. Katso myös 121. [377]
Mooses Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1759 Jääski, Ihantala, Lottanen. Kuollut 07.11.1845 Jääski, Ihantala, Lottanen[378]. Katso myös 121.
Taulu 121

VI. Maria Abrahamintytär NN.. Syntynyt noin 1714[376]. Marian kotipaikka oli Kivennavan Kaukolempiälän kylä vihittäessä. Toistaiseksi ei ole löydetty vanhempien tietoja eikä myöskään ole varmaa, että hän on puolison kaikkien lasten äiti puutteellisten kirkonkirjojen johdosta.[18] –Puoliso 28.11.1736 Viipurin mlk Morsian Kaukolempilästä, Kivennavalta? Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt noin 1712 Jääski, Ihantala, Lottanen[373]. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Jääski, Ihantala, Lottanen[375]. Taulu 120.[18]

V Lapset
Anna Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 04.12.1737 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 120.
Yrjö Yrjönpoika Lottanen. Syntynyt 21.04.1740 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 10.11.1766 Jääski, Ihantala, Lottanen[42]. Katso myös 120.
Sofia Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 28.11.1742 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 120.
Maria Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 02.02.1745 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 120.
Matti Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt 20.09.1747 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut 12.09.1821 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Taulu 60.
Katariina Yrjöntytär Lottanen. Syntynyt 29.09.1750 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 120.
Hannu Yrjönpoika Lottanen. Syntynyt 02.08.1752 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Kuollut vesipöhöön 29.08.1797 Jääski, Ihantala, Lottanen[15]. Katso myös 120.
Joonas Yrjönpoika Lottanen. Katso myös 120. [377]
Mooses Yrjönpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1759 Jääski, Ihantala, Lottanen. Kuollut 07.11.1845 Jääski, Ihantala, Lottanen[378]. Katso myös 120.
Taulu 122

VI. Aatami Heikinpoika Peukkuri. Sahuri[384]. Syntynyt noin 1705[385]. Asui naimattomana vuosien 1736-40 rippikirjan mukaan Muolaan kirkonkylässä äitinsä kanssa. Äiti oli silloin leski. Isä oli ilmeisesti kuollut ennen vuotta 1724, josta alkaen Muolaan kuolleiden kirjat ovat tallella. Vaihtoehtoisesti he ovat asuneet jossakin muussa pitäjässä ja isä kuoli siellä. Aatamin pojan Salomonin syntyessä v. 1742 perhe oli Muolaan Ojalassa ja muutaman vuoden päästä Muolaan sahalla, jossa Aatami toimi sahurina. Siellä syntyivät ainakin lapset Kristiina ja Juho, joka kuoli 2.v ikäisenä. Vaimo Anna kuoli jo 30-vuotiaana v. 1753 ja Aatami avioitui seuraavana vuonna Yrjö Paajasen lesken Maria Leppäsen kanssa. Marian mukana tuli myös poika Juho.[386] Kuollut 20.01.1782 Muolaa, saha[387]. Isä Taulu 244. Äiti Taulu 245. –Puoliso 1:o Anna Reponen. Syntynyt (laskettu) 1723. Kuollut 10.01.1753 Muolaa, saha[389]. Taulu 123.[388] –Puoliso 2:o 05.08.1754 Muolaa, kartano Maria Laurintytär Leppänen. Syntynyt noin 1710. Kuollut noin 1785 Muolaan saha[390].[354]

V Lapset
1: Salomon Aataminpoika Peukkuri. Talonisäntä[391]. Syntynyt 31.10.1742 Muolaa, Ojala[20]. Kuollut 13.05.1801 Muolaa[391]. Katso myös 123.
1: Kristiina Aatamintytär Peukkuri. Syntynyt noin 1747 Muolaa[369]. Kuollut 19.12.1823 Viipurin mlk, Ihantala, Lottanen[370]. Taulu 61.
1: Juho Aataminpoika Peukkuri. Syntynyt noin 1748 Muolaa, saha[391]. Kuollut 02.02.1751 Muolaa, saha[391]. Katso myös 123.
Taulu 123

VI. Anna Reponen. Syntynyt (laskettu) 1723. Kuollut 10.01.1753 Muolaa, saha[389]. –Puoliso Aatami Heikinpoika Peukkuri. Sahuri[384]. Syntynyt noin 1705[385]. Kuollut 20.01.1782 Muolaa, saha[387]. Taulu 122.[388]

V Lapset
Salomon Aataminpoika Peukkuri. Talonisäntä[391]. Syntynyt 31.10.1742 Muolaa, Ojala[20]. Kuollut 13.05.1801 Muolaa[391]. Katso myös 122.
Kristiina Aatamintytär Peukkuri. Syntynyt noin 1747 Muolaa[369]. Kuollut 19.12.1823 Viipurin mlk, Ihantala, Lottanen[370]. Taulu 61.
Juho Aataminpoika Peukkuri. Syntynyt noin 1748 Muolaa, saha[391]. Kuollut 02.02.1751 Muolaa, saha[391]. Katso myös 122.
Taulu 124

VI. Juho Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Syntynyt 29.06.1735 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Toimi lampuotina Antti-veljensä jälkeen Kilpeenjoella Äikkään kartanossa, joka silloin oli annettu Viipurin kuvernöörin palkkatilaksi eli pöytätilaksi, josta kuvernööri sai tilan verot osana palkastaan. Tila oli suuri, yhden manttaalin kokoinen ja sen omisti vuoden 1774 henkikirjan mukaan kirkkoherra, myöhemmin tuomiorovasti Stråhlman. Lampuoteja oli tilalla muitakin ja myös torppareita.[398] Kuollut pistokseen 02.02.1794 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[399]. Isä Taulu 248. Äiti Taulu 249. –Puoliso 1:o Inkeri Ristontytär NN.. Syntynyt 07.12.1738 Viipurin mlk, Hiiri[6]. Kuollut 19.06.1764 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[42]. Taulu 125. –Puoliso 2:o Liisa Juhontytär NN.. Syntynyt noin 1740[111]. Kuollut 23.02.1823 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[400].

V Lapset
1: Matti Juhonpoika Kymäläinen. Lampuoti;itsellinen. Syntynyt noin 1760[111]. Kuollut lavantautiin 03.02.1834 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[395]. Taulu 62.
1: Yrjö Juhonpoika Kymäläinen. Katso myös 125.
Taulu 125

VI. Inkeri Ristontytär NN.. Syntynyt 07.12.1738 Viipurin mlk, Hiiri[6]. Kuollut 19.06.1764 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[42]. Isä Taulu 250. –Puoliso Juho Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Syntynyt 29.06.1735 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Kuollut pistokseen 02.02.1794 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[399]. Taulu 124.

V Lapset
Matti Juhonpoika Kymäläinen. Lampuoti;itsellinen. Syntynyt noin 1760[111]. Kuollut lavantautiin 03.02.1834 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[395]. Taulu 62.
Yrjö Juhonpoika Kymäläinen. Katso myös 124.
Taulu 126

VI. Yrjö Yrjönpoika Solja. Torppari;lampuoti;itsellinen[42]. Syntynyt noin 1714[409]. Yrjö mainitaan torpparina useissa henkikirjoissa, mutta v. 1754 henkikirjassa hänet mainitaan lampuotina eli vuokraviljelijänä. Viimeisessä rippikirjassaan 1766-75 hän on itsellisenä, mikä oli tavallista koska hän oli luopunut viljelijän tehtävästä ikänsä vuoksi.[410] Kuollut 08.12.1773 Jääski, Kilpeenjoki, Tiittanen[42]. –Puoliso 25.09.1748 Jääski, Ihantala Maria Tuomaantytär NN. Syntynyt noin 1724[411]. Taulu 127.[18]

V Lapset
Kaarina Yrjöntytär Solja. Kastettu 25.01.1751 Jääski, Kilpeenjoki[6]. Katso myös 127.
Anna Yrjöntytär Solja. Syntynyt noin 1765[111]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 29.10.1814 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[396]. Taulu 63.
Taulu 127

VI. Maria Tuomaantytär NN. Syntynyt noin 1724[411]. –Puoliso 25.09.1748 Jääski, Ihantala Yrjö Yrjönpoika Solja. Torppari;lampuoti;itsellinen[42]. Syntynyt noin 1714[409]. Kuollut 08.12.1773 Jääski, Kilpeenjoki, Tiittanen[42]. Taulu 126.[18]

V Lapset
Kaarina Yrjöntytär Solja. Katso myös 126.
Anna Yrjöntytär Solja. Syntynyt noin 1765[111]. Kuollut korkeaan kuumeeseen 29.10.1814 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[396]. Taulu 63.
Taulu 128

VII. Lauri Antinpoika Iivonen. Talollinen. Lauri oli v. 1677 henkikirjan mukaan joko poikamies tai leski, mutta avioitui viimeistään 1683 koska tytär Anna syntyi 1684. Vanhemman veljen Simon kuoleman jälkeen 1697 Laurista tuli tilan isäntä kuolemaansa asti, jolloin oli jo käynnissa Suuri Pohjan sota. Lauri ehti kokea sitä ennen ankarat nälkävuodet 1697-98. Silloin kuolinluvut olivat suuret ja hänenkin perheestään kuoli ainakin vaimo Kaarina. Tilan koko oli silloin 3/8 manttaalia. Ruotujakolaitoksen mukaisesti neljä tilaa joutuivat ylläpitämään joko sotamiehen tai ratsumiehen, jolle osoitettiin torppa ja teki töitä ruodun taloille rauhanaikana. Varakkaimmille tiloille osoitettiin ratsumies, jollainen oli Iivosen tilalla 1690-luvulla. Aikaisemmin 1680-luvulla tilalla oli rakuuna eli ratsulla toimiva sotilas. Vuoden 1711 sotilasmaakirjan mukaan Henttolan Iivosen tilan velvollisuuksiin kuului muiden tilojen tukemana ylläpitää ratsueversti Herman Johan von Burghausenin rykmentin henkikomppanian ratsastajaa. Alueen jouduttua Venäjän alaisuuteen 1721 ruotujakolaitos joutui unohduksiin, mutta vanhojen ratsutilojen haltijat muistivat polvesta toiseen, että he oikeastaan olivat "parempia" kuin muut tilalliset.[51] Laurin viimeisinä vuosina käytiin Suurta Pohjan sotaa, joka jatkui aina 1721 Uudenkaupungin rauhaan saakka. Henttola joutui Venäjän alaisuuteen kuten muukin Jääsken eteläinen osa ja monet muut naapuripitäjät. Aluksi ehkä ei tapahtunut suurempia muutoksia Iivosten elämässä tämän vuoksi, mutta myöhemmin vuonna 1732 koko Henttola yhdessä monen muun kylän ja muidenkin alueiden ohella joutui lahjoitusmaaksi. Tässä tapauksessa oli kyse Viipurin ylikomendantti, kenraaliluutnantti Adalbert Verchery de Coulonin osapalkasta, koska silloin palkasta osa maksettiin rahassa ja osa lahjoitusmaiden talonpoikien veroina. Hallitsijoiden ja korkean paikallishallinnon lahjoitustiluksista käytettiin Vanhassa Suomessa (1700-luvulla Venäjälle menetetyillä Suomen alueilla) nimityksiä "taffelgods" (pöytätilus) tai "apanage". Vuoden 1820 Antrean henkikirjassa mainitaan, että pöytätilukset oli peruutettu ja tilat olivat jälleen kruununtiloja. Peruutuksen syynä oli se, että v. 1721 Venäjälle luovutetut alueet yhdistettiin 1812 muuhun Suomeen (joka oli 1809 myös joutunut Venäjän alaisuuteen), jolloin hallitsijan ja korkean paikallishallon ns. pöytätilukset palautettiin kruununmaiksi. Ennen palautusta kyseiset Antrean pöytätilukset olivat de Coulonin lesken kuoltua siirtyneet silloiselle Viipurin ylikomendantille v. 1758.[52] Kuollut jälkeen 1711 Jääski, Henttola[53]. Isä Taulu 256. Äiti Taulu 257. –Puoliso 1:o ennen 1684 Kaarina Pekantytär. Syntynyt (laskettu) 1659. Kuollut 23.10.1697 Jääski, Henttola. Taulu 129.[54] Eronnut 23.10.1697. –Puoliso 2:o jälkeen 1697 Anna Pentintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1674. Haudattu 20.03.1754 Antrea, Seitsola.[55]

VI Lapset
1: Anna Laurintytär Iivonen. Kastettu 16.01.1684 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 129.
1: Antti Laurinpoika Iivonen. Talonisäntä. Syntynyt 1686 Jääski, Hentola[49]. Siirtyi rippikirjan 1737-46 mukaan Koljolaan. Haudattu 02.02.1747 Antrea, Henttola[56]. Katso myös 129.
1: Matti Laurinpoika Iivonen. Lampuoti[48]. Syntynyt noin 24.02.1688 Jääski, Henttola[49]. Kuollut 07.04.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. Taulu 64.
1: Lauri Laurinpoika Iivonen. Syntynyt 11.07.1690 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Haudattu 19.05.1753 Viipurin mlk, Juustilan hovi[57]. Katso myös 129.
1: Riitta Laurintytär Iivonen. Katso myös 129.
1: Kaarina Laurintytär Iivonen. Syntynyt 28.07.1692 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 129.
1: Pekka Laurinpoika Iivonen. Syntynyt 02.06.1695 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 129.
2: Simo Laurinpoika Iivonen. Itsellinen. Syntynyt 23.08.1707 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Haudattu 15.06.1768 Antrea, Seitsola[58].
Taulu 129

VII. Kaarina Pekantytär. Syntynyt (laskettu) 1659. Kuollut 23.10.1697 Jääski, Henttola. –Puoliso ennen 1684 Lauri Antinpoika Iivonen. Talollinen. Kuollut jälkeen 1711 Jääski, Henttola[53]. Taulu 128.[54] Eronnut 23.10.1697.

VI Lapset
Anna Laurintytär Iivonen. Katso myös 128.
Antti Laurinpoika Iivonen. Talonisäntä. Syntynyt 1686 Jääski, Hentola[49]. Katso myös 128.
Matti Laurinpoika Iivonen. Lampuoti[48]. Syntynyt noin 24.02.1688 Jääski, Henttola[49]. Kuollut 07.04.1761 Viipurin mlk, Näätälä[48]. Taulu 64.
Lauri Laurinpoika Iivonen. Syntynyt 11.07.1690 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 128.
Riitta Laurintytär Iivonen. Katso myös 128.
Kaarina Laurintytär Iivonen. Syntynyt 28.07.1692 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 128.
Pekka Laurinpoika Iivonen. Syntynyt 02.06.1695 Jääski, Henttola, Iivonen[49]. Katso myös 128.
Taulu 132

VII. Tuomas Martinpoika Kekki. Talollinen. Syntynyt arviolta 1660 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[75]. Kekinniemen ensimmäisen rekisteröidyn tilan Niemelän ("Litjan") isäntä 1690-1723. Kantatilan historiamerkinnät alkavat v. 1543. Hänen esi-isistään ei ole varmaa dokumentoitua tietoa, mutta kirkon historiakirjojen ja verokirjojen perusteella voidaan päätellä, että hänen isänsä oli Martti Eskonpoika Kekki, edellisenä isäntänä 1669-1690 toimineen Esko Eskonpojan veli. Heidän isänsä Esko Martinpoika oli ilmeisesti isäntänä ennen veljeään Lauri Martinpoikaa, joka toimi isäntänä vuoteen 1669 saakka. Eskon ja Laurin isä oli mahdollisesti edellinen isäntä Martti Heikinpoika, jota myös kutsuttiin Räikköseksi (1610-1651). Räikkösen nimi saattoi muuttua Kekiksi asuinpaikan mukaan, Kekinniemi. On tietysti mahdollista, että suku olisi yksinkertaisesti vaihtunut tilalla. Toisaalta isäntien etunimet ja patronyymit eli isännimet jatkuvat johdonmukaisesti taaksepäin aina vuoteen 1543 saakka: Martti Heikinpojan edeltäjä isäntänä oli Heikki Pietarinpoika (1576-1610) ja edellinen oli Pietari Hannunpoika (1550-1576) ja vanhin tiedossa oleva isäntä oli Hannu Räikkönen 1543-1550. Tässä sukututkimuksessa oletetaan, että isäntäluettelo kertoo myös sukulaisuussuhteista, mutta täyttä varmuutta siitä ei ole.[76] Haudattu 30.07.1732 Antrea, Kekinniemi, Niemelä[77]. Isä Taulu 264. –Puoliso 1:o 1682 Jääski Anna Antintytär Henttonen. Syntynyt arviolta 1645. Kuollut 24.03.1688 Jääski, Kekinniemi[78]. Taulu 133. –Puoliso 2:o 30.11.1688 Jääski, Kekinniemi, Niemelä Elina Yrjöntytär Lintunen. Kuollut ennen 1727 Antrea, Kekinniemi[80].[79]

VI Lapset
1: Helena Tuomaantytär Kekki. Kastettu 30.06.1684 Jääski, Kekinniemi[81]. Katso myös 133.
1: Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Talollinen[70]. Syntynyt 16.01.1687 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[71]. Taulu 66.
2: Martti Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt 29.09.1693 Jääski, Kekkilä[82].
2: Maria Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 21.05.1704 Jääski, Kekinniemi[83].
2: Riitta Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 20.09.1700 Jääski, Kekinniemi[49].
2: Anna Tuomaantytär Kekki. Syntynyt 09.06.1706 Jääski, Kekinniemi[49].
2: Pekka Tuomaanpoika Kekki. Syntynyt (laskettu) 1718 Jääski, Kekinniemi. Kuollut 20.05.1779 Jääski, Kekinniemi[84].
Taulu 133

VII. Anna Antintytär Henttonen. Syntynyt arviolta 1645. Kuollut 24.03.1688 Jääski, Kekinniemi[78]. Isä Taulu 266. Äiti Taulu 267. –Puoliso 1682 Jääski Tuomas Martinpoika Kekki. Talollinen. Syntynyt arviolta 1660 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[75]. Taulu 132.

VI Lapset
Helena Tuomaantytär Kekki. Katso myös 132.
Tuomas Tuomaanpoika Kekki. Talollinen[70]. Syntynyt 16.01.1687 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[71]. Taulu 66.
Taulu 144

VII. Antti Reijonpoika Rahkonen. Torppari. Antti on vuosien 1698-1707 rippikirjassa torppari-isännän paikalla Kavantsaaren Rahkolassa. Anttia ei enää näy seuraavassa rippikirjassa, joka on vuosilta 1727-36. joten hän kuoli nähtävästi 1708 ja 1727 välisenä aikana. Kuollut välillä 1708 ja 1727 Jääski, Kavantsaari, Rahkola. Isä Taulu 288. Äiti Taulu 289. –Puoliso 1:o Anna Antintytär NN.. Taulu 145.[65] –Puoliso 2:o 02.09.1700 Jääski Vihitty todistuksella, eli vaimo tuli eri seurakunnasta. Riitta Matintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1644. Haudattu kirkkoon 14.03.1736 Antrea, Pullila[129].[79]

VI Lapset
1: Heikki Antinpoika Rahkonen. Torppari[130]. Syntynyt (laskettu) 1659. Taulu 228.
1: Antti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 145.
1: Juho Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1671[124]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[126]. Taulu 72.
1: Matti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 145.
Taulu 145

VII. Anna Antintytär NN.. –Puoliso Antti Reijonpoika Rahkonen. Torppari. Kuollut välillä 1708 ja 1727 Jääski, Kavantsaari, Rahkola. Taulu 144.[65]

VI Lapset
Heikki Antinpoika Rahkonen. Torppari[130]. Syntynyt (laskettu) 1659. Taulu 228.
Antti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 144.
Juho Antinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt noin 1671[124]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Vääräperä[126]. Taulu 72.
Matti Antinpoika Rahkonen. Katso myös 144.
Taulu 148

VII. Matti Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt arviolta 1680[48]. Ukkonen-nimisiä henkilöitä tai Ukkola-nimistä paikkaa ei ole löytynyt Jääskistä tai Viipurin maalaiskunnasta 1600-luvulla. Matista tiedetään toistaiseksi vain, että hän avioutui ilmeisesti toistamiseen ollessaan Kavantsarella v. 1702 ja että hän oli Ukkolan torpan vanha-isäntä rippikirjan 1756-65 mukaan. Varsinaisena torpparina oli n. vuodesta 1730 hänen poikansa Simo. Kavantsaaren kartano, jonka mailla Ukkola sijaitsi oli siihen aikaan lahjoitusmaata, jota viljelivät torpparit. Ukkoset mainittiin selkeästi torppareina henkikirjoissa, mutta rippikirjoissa heistä käytettiin joskus "bonde"-nimitystä (talonpoika tai lampuoti). Siihen aikaan torpparin ja lampuodin erot olivat pienet. Yhteistä verrattuna varsinaiseen talonpoikaan oli se, että tila oli jonkun muun kuin kruunun omistuksessa, Kavantsaaren tapauksessa kenraalimajuri Schuvalovin.[140] Kuollut 19.12.1761 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Isä Taulu 296. Äiti Taulu 297. –Puoliso 1:o NN. Taulu 149. –Puoliso 2:o 1702 Jääski, Pullila Regina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1685. Taulu 217.[79]

VI Lapset
1: Simo Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt ennen 1702 Jääski, Kavantsaari[138]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 74.
2: Elias Matinpoika Ukkonen. Torppari[42]. Syntynyt noin 1714[42]. Kuollut 02.05.1767 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 108.
2: Matti Matinpoika Ukkonen. Katso myös 217.
2: Erkki Matinpoika Ukkonen. Syntynyt (laskettu) 1721 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Kuollut 28.08.1731 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[141]. Katso myös 217.
2: Anna Matintytär Ukkonen. Katso myös 217.
2: Eeva Matintytär Ukkonen. Katso myös 217.
2: Kaarina Matintytär Ukkonen. Katso myös 217.
2: Vappu Matintytär Ukkonen. Katso myös 217.
2: Maria Matintytär Ukkonen. Katso myös 217.
Taulu 149

VII. NN. Tuntematon henkilö. Vihkimerkintää ei ole löytynyt. Kuollut ilmeisesti ennen 1702. Kuolleiden kirjat puuttuvat 1698-1717. Vuonna 1702 Matti Ukkonen avioitui Reginan kanssa. –Puoliso Matti Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt arviolta 1680[48]. Kuollut 19.12.1761 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 148.

VI Lapset
Simo Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt ennen 1702 Jääski, Kavantsaari[138]. Kuollut noin 1755 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 74.
Taulu 150

VII. Juho Laurinpoika Pullinen. Talonpojan veli. Syntynyt arviolta 1675 Jääski, Pullila[142]. Juho mainitaan Jääsken rippikirjoissa 1692-1708 ensin poikamiehenä ja aviomiehenä 1702. Vaimo Liisa Mikontytär kuoli kuitenkin ennen 1708, mikä mainitaan rippikirjassa, mutta kuolleiden luettelosta tietoa ei löydy. Lapsistakaan ei ole mainintaa kirkonkirjoissa, mutta tytär Eeva on muiden lähteiden mukaan syntynyt n. 1706. Juhosta ei ole mainitaa enää kirkonkirjoissa 1724 jälkeen, josta lähtien ne ovat tallessa Jääsken ja Antrean osalta. Juho kuoli todennäköisesti 1709 ja 1723 välillä, miltä ajalta lähes kaikki asiakirjatieto puuttuu eikä hänestä löydy tietoja myöhemmin naapuriseurakunnistakaan. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[143]. Isä Taulu 300. Äiti Taulu 301. –Puoliso 27.11.1698 Jääski Liisa Mikontytär NN. Syntynyt arviolta 1678[144]. Kuollut ennen 1708 Jääski, Pullila[55]. Taulu 151.[79]

VI Lapset
Eeva Juhontytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1706[139]. Kuollut 20.12.1757 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 75.
Taulu 151

VII. Liisa Mikontytär NN. Syntynyt arviolta 1678[144]. Kuollut ennen 1708 Jääski, Pullila[55]. –Puoliso 27.11.1698 Jääski Juho Laurinpoika Pullinen. Talonpojan veli. Syntynyt arviolta 1675 Jääski, Pullila[142]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[143]. Taulu 150.[79]

VI Lapset
Eeva Juhontytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1706[139]. Kuollut 20.12.1757 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 75.
Taulu 164

VII. Antti Kaipainen. Torppari. Antista ei ole toistaiseksi muuta tietoa, kuin että hänet mainitaan Antrean rippikirjassa vuosilta 1727-49 yhdessä vaimonsa ja poikiensa perheiden kanssa. Hän kuoli rippikirjan mukaan n. 1745, mutta siitä ei ole merkintää kuolleiden luettelossa. –Puoliso Kirsti NN.. Syntynyt (laskettu) 1670. Taulu 165.

VI Lapset
Pekka Antinpoika Kaipainen. Torppari;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1696. Kuollut 21.12.1734 Antrea, Kuukauppi[166]. Taulu 82.
Antti Antinpoika Kaipainen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1706. Haudattu 20.03.1743 Antrea, Kuukauppi[168]. Katso myös 165.
Taulu 165

VII. Kirsti NN.. Syntynyt (laskettu) 1670. Haudattu 21.11.1731 Antrea, Kuukauppi[56]. –Puoliso Antti Kaipainen. Torppari. Taulu 164.

VI Lapset
Pekka Antinpoika Kaipainen. Torppari;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1696. Kuollut 21.12.1734 Antrea, Kuukauppi[166]. Taulu 82.
Antti Antinpoika Kaipainen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1706. Katso myös 164.
Taulu 166

VII. Pertti Antinpoika Hatakka. Lauttamies. Syntynyt (laskettu) 1685. Pertti oli lauttamies Kuukaupissa, joka sijaitsi Vuoksenjoen länsipuolella. Kirkko sijaitsi joen itäpuolella, joten hänen tehtäviin kuului kuljettaa halukkaita lautalla veden yli ja takaisin. Pertillä olisi riittänyt töitä pitkään, koska vasta v. 1739 rakennettiin ensimmäinen silta, joka jo parin vuoden päästä tuhoutui sodassa. Se uusittiin sotaoloista johtuen tilapäisesti ja vasta v. 2001 tehtiin asiallinen silta. Pertin sukunimi Hatakka viittaa Antrean ja aikaisemmin Jääskin Liikolaan, missä oli Hatakan tila. Siellä oli 1690-luvulla isäntänä Pentti Martinpoika Hatakka ja hänellä Antti-niminen veli ja samannimisiä veljenpoikia, joista joku voisi olla Pertin isä. Jääsken rippikirjoissa vuosilta 1692-1708 mainitaan Hatakassa Pertti Antinpoika-niminen henkilö ilman selvää sukuviittausta ja myöhemmin ratsastajana vaimoineen. Näistä ei voi yksiselitteisesti päätellä, onko kyseessä sama Pertti Antinpoika. Lisäksi on v. 1703 vihittyjen luettelossa Jääsken Kärkkäälässä "Bertil Andersson Hatacka", joka avioitui leski "Lisa Clasdotterin" kanssa. Muita sopivia Hatakka-nimisiä ei löydy, joten nämä tiedot ovat Pertin suvun etsimisen lähtökohta. Voidaan siis ajatella, että Pertti oli jonkun mainitun Antti Hatakan poika ja ryhtyi, kuten usein tapana oli, ratsastajaksi omalla tilallaan. Hänellä oli silloin jo vaimo. Hatakka oli ns. ratsutila eli rustholli, jolle sijoitettiin ratsastaja hevosineen sotatoimien varalta. Ratsutila joutui maksamaan tästä aiheutuvat kulut, mutta usein siihen osallistui pari muutakin tilaa. Hatakka oli paroni ja eversti Hans Henrik Rehbinderin rykmentin palveluksessa. Sitten Pertti jostakin syystä muutti Kärkkäälään ja avioitui mainitun Liisan kanssa. Sitten hän muutti Kuukauppiin ja ryhtyi lauttamieheksi ja avioitui jossakin vaiheessa Riitta Paavontyttären kanssa Liisan kuoltua. Edellä mainittu on siis arvelua, koska toistaiseksi ei ole löytynyt asiakirjoja kertomuksen vahvistamiseksi. Haudattu kirkkoon 29.02.1736 Antrea, Kuukauppi[171]. Isä Taulu 332. –Puoliso Riitta Paavontytär NN. Syntynyt (laskettu) 1687. Taulu 167.

VI Lapset
Kaarina Pertintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1702. Taulu 83.
Taulu 167

VII. Riitta Paavontytär NN. Syntynyt (laskettu) 1687. Haudattu 27.09.1742 Antrea, Hatula[169]. –Puoliso Pertti Antinpoika Hatakka. Lauttamies. Syntynyt (laskettu) 1685. Taulu 166.

VI Lapset
Kaarina Pertintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1702. Taulu 83.
Taulu 168

VII. Tuomas Laurinpoika Kopra;Ivaska. Kruununtilallinen. Mainitaan Jääsken rippikirjassa 1698-1708 Mälkiälän Ivaskan isäntänä. Edellisessä Jääsken rippikirjassa häntä ei löydy lainkaan, mikä viittaa siihen, että hän tuli perheineen Jääsken ulkopuolelta. Edellisessä rippikirjassa olleista asukkaista suurin osa kuoli niinä vuosina vaivanneiden nälkävuosien vuoksi, jolloin ihmisiä kuoli joukoittain nälkään ja sairauksiin. Silloin tilojen asukkaat vaihtuivat yleisesti. Näyttää todennäköiseltä, että Mälkiälän Ivaskan taloon tuli aivan uusi perhe. Ainoa, joka edellisistä asukkaista jäi taloon oli Maria Nuutintytär, joka oli edesmenneen Matti Juhonpoika Ivaskan leski.Tuomaan pojasta Laurista käytetään myös Kopra-sukunimeä, joten voidaan olettaa, että Tuomaskin oli Kopra. Kopra-nimi tulee oletettavasti Heinjoen Kopralasta, missä tavataan Kopra-nimisiä jo 1500-luvulla. Kopra on kouran karjalainen asu ja viitannee seppään. Suvun "nimipesä" Koprala tyhjeni Koprista jo 1500-luvulla ja Kopria alkoi esiintyä erityisesti Jääsken, myöhemmin Kirvun Sairalassa. Varhaisista Koprista löytyy knaapeja eli vapaatalonpoikia ja veronkantajia. Ratsutilallisia eli rusthollareita Koprista löytyy sitten Ruotsin vallan loppuun saakka (1721).[177] Kuollut ennen 1708 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[55]. –Puoliso Valpuri Nuutintytär NN.. Taulu 169.[55]

VI Lapset
Lauri Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1677. Taulu 84.
Paavo Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1687. Haudattu 11.03.1739 Antrea, Mälkiälä, Ivaska. Katso myös 169.
Taulu 169

VII. Valpuri Nuutintytär NN..[55] –Puoliso Tuomas Laurinpoika Kopra;Ivaska. Kruununtilallinen. Kuollut ennen 1708 Antrea, Mälkiälä, Ivaska[55]. Taulu 168.

VI Lapset
Lauri Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Kruununtalonpoika. Syntynyt (laskettu) 1677. Taulu 84.
Paavo Tuomaanpoika Kopra;Ivaska. Syntynyt (laskettu) 1687. Katso myös 168.
Taulu 172

VII. Pietari Matinpoika Riikonen. Sotilas. –Puoliso 22.11.1696 Antrea, Sintola Maria Laurintytär NN.. Taulu 173.[182]

VI Lapset
Simo Pietarinpoika Riikonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 11.10.1699 Antrea, Sintola[180]. Taulu 86.
Taulu 173

VII. Maria Laurintytär NN.. Maria oli leski avioituessaan Pietari Matinpoika Riikosen kanssa. Hän tuli muualta kuin Antreasta koska hän tuli muuttotodistuksen kera tuntemattomalta paikalta.[79] –Puoliso 22.11.1696 Antrea, Sintola Pietari Matinpoika Riikonen. Sotilas. Taulu 172.[182]

VI Lapset
Simo Pietarinpoika Riikonen. Torppari;itsellinen. Syntynyt 11.10.1699 Antrea, Sintola[180]. Taulu 86.
Taulu 176

VII. Tapani Halonen.

VI Lapset
Martti Tapaninpoika Halonen. Torppari. Syntynyt noin 1692[42]. Kuollut 20.07.1773 Viipurin mlk, Juustila[42]. Taulu 88.
Taulu 178

VII. Heikki Jaakonpoika Karasti. Syntynyt (laskettu) 1664[192]. Mahdollisesti Säkkijärveltä. Haudattu 19.04.1740 Viipurin mlk, Hanhijoki[192]. –Puoliso Kristiina NN.. Syntynyt (laskettu) 1679[15]. Kuollut 07.01.1744 Viipurin mlk, Juustila[193]. Taulu 179.

VI Lapset
Kristiina Heikintytär Karasti. Syntynyt 13.10.1717 Viipurin mlk, Hanhijoki[6]. Taulu 89.
Taulu 179

VII. Kristiina NN.. Syntynyt (laskettu) 1679[15]. Kuollut 07.01.1744 Viipurin mlk, Juustila[193]. –Puoliso Heikki Jaakonpoika Karasti. Syntynyt (laskettu) 1664[192]. Taulu 178.

VI Lapset
Kristiina Heikintytär Karasti. Syntynyt 13.10.1717 Viipurin mlk, Hanhijoki[6]. Taulu 89.
Taulu 180

VII. Matti Salomoninpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[42]. Syntynyt noin 1699[48]. Matti Salomoninpoika avioituessa Kaarinan kanssa mainitaan molempien olleen Viipurin mlk:n Rääsiälästä. Kaikki heidän lapsensa syntyivät myös siellä. Matin sukunimeä ei mainita, mutta lapsia kutsutaan myöhemmin Tiukkasiksi. Todennäköisesti Matti Salomoninpoikakin oli Tiukkanen. Sukunimeä ei useinkaan käytetty syntyneiden vanhemmille 1700-luvun alkupuolella. Rääsiälän kylä kuului niihin, jotka oli annettu Viipurin kuvernöörille pöytätiluksiksi 1730-luvulla ja josta osa tämän palkasta maksettiin verotulojen muodossa. Tilan varsinainen omistaja oli silloin veromestari Hoffman. Ennen lahjoituksia Rääsiälän varsin suuren 2 manttaalin perintötilan omistaja oli kontraluutnantti Johan von Borgen jr. Matti mainitaan Rääsiälän torpparina vielä henkiluettelossa 1754, mutta lampuotina v. 1765-1776 rippikirjassa. Hän kuoli ilmeisesti pian sen jälkeen, mutta kuolinvuotta ei tiedetä puuttuvien asiakirjojen takia. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Viipurin mlk, Rääsiälä. Isä Taulu 360. –Puoliso 02.12.1722 Viipurin mlk, Rääsiälä Molemmat Rääsiälästä. Kaarina Juhontytär NN.. Syntynyt 1700[48]. Kuollut 16.09.1755 Viipurin mlk, Rääsiälä[48]. Taulu 181.[198]

VI Lapset
Matti Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[15]. Syntynyt 01.03.1724 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut halvaukseen 23.12.1803 Viipurin mlk, Rääsiälä[195]. Taulu 90.
Maria Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1728 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1738 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 181.
Juho Matinpoika Tiukkanen. Syntynyt 1731 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1732 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 181.
Kirsti Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1733 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Katso myös 181.
Kaarina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1736 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1737 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 181.
Kaarina Matintytär Tiukkanen. Kastettu 25.02.1739 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Katso myös 181.
Eeva Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 21.04.1742 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Katso myös 181.
Taulu 181

VII. Kaarina Juhontytär NN.. Syntynyt 1700[48]. Kaarina asui Rääsiälässä avioituessaan. Sopivaa isää ei ole löytynyt sieltä. Kuollut 16.09.1755 Viipurin mlk, Rääsiälä[48]. –Puoliso 02.12.1722 Viipurin mlk, Rääsiälä Molemmat Rääsiälästä. Matti Salomoninpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[42]. Syntynyt noin 1699[48]. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Viipurin mlk, Rääsiälä. Taulu 180.[198]

VI Lapset
Matti Matinpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[15]. Syntynyt 01.03.1724 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut halvaukseen 23.12.1803 Viipurin mlk, Rääsiälä[195]. Taulu 90.
Maria Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1728 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1738 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 180.
Juho Matinpoika Tiukkanen. Syntynyt 1731 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1732 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 180.
Kirsti Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1733 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Katso myös 180.
Kaarina Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 1736 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Kuollut 1737 Viipurin mlk, Rääsiälä[15]. Katso myös 180.
Kaarina Matintytär Tiukkanen. Katso myös 180.
Eeva Matintytär Tiukkanen. Syntynyt 21.04.1742 Viipurin mlk, Rääsiälä[6]. Katso myös 180.
Taulu 184

VII. Juho Dyster. Juho Dyster mainitaan Viipurin mlk:n henkikirjassa vuodelta 1702 Kärstilässä "oikeuspormestari" (justitie borgmästare) Fremlingin tilalla renkinä ja itsellisenä. Samaan talouteen hänen kanssaan oli merkitty nimellä mainitsematon karjapiika, joka ilmeisesti oli hänen sisarensa. Juhon poikia ovat todennäköisesti Yrjö ja Juho Dyster, jotka mainitaan Viipurin maalaiskunnassa myöhemmin 1700-luvulla Juhonpoikina.[215]

VI Lapset
Yrjö Juhonpoika Dyster. Torppari[48]. Syntynyt noin 1720[208]. Taulu 92.
Juho Juhonpoika Dyster. Syntynyt noin 1722[48]. Haudattu 22.05.1756 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48].
Taulu 186

VII. Jaakko Tapaninpoika Pystynen. Kruununtilallinen[216]. Syntynyt noin 1698[217]. Jaakko tappoi v. 1735 Matti Jaakonpoika Parikan, joka oli kylvämässä kaskimaata, josta he olivat pitkään riidelleet. Matti ei kuollut heti vaan kävi Viipurissa kirurgin luona, mutta kuoli saamiinsa vammoihin ja haudattiin luostarikirkkoon. Jaakon saamasta rangaistuksesta ei ole toistaiseksi tietoa.[15] Kuollut 15.01.1760 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48]. Isä Taulu 372. –Puoliso 1:o 27.12.1724 Viipurin mlk, Pero Riitta Simontytär NN.. Taulu 187. –Puoliso 2:o 06.04.1743 Viipurin mlk, Näätälä Maria Simontytär NN.. Syntynyt noin 1718. Kuollut noin 1768[42].[18]

VI Lapset
1: Tapani Jaakonpoika Pystynen. Kastettu 25.12.1728 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Haudattu 19.10.1729 Viipurin mlk, Kähäri[218]. Katso myös 187.
1: Eeva Jaakontytär Pystynen. Kuollut ennen 1792[210]. Taulu 93.
1: Maria Jaakontytär Pystynen. Kastettu 28.05.1732 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Katso myös 187.
1: Matti Jaakonpoika Pystynen. Kastettu 17.03.1734 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Katso myös 187.
1: Antti Jaakonpoika Pystynen. Kastettu 29.11.1736 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Katso myös 187.
1: Beatta Jaakontytär Pystynen. Kastettu 18.02.1739 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Haudattu 24.02.1739 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[15]. Katso myös 187.
1: Riitta Jaakontytär Pystynen. Kastettu 02.07.1740 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6]. Katso myös 187.
2: Anna Jaakontytär Pystynen. Haudattu 14.09.1745 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[15]. Kastettu 12.08.1744 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6].
2: Beatta Jaakontytär Pystynen. Kastettu 20.07.1746 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6].
2: Vappu Jaakontytär Pystynen. Kastettu 21.04.1751 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6].
2: Aatami Jaakonpoika Pystynen. Kastettu 07.03.1753 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[6].
2: Antti Jaakonpoika Pystynen. Syntynyt noin 1755 Viipurin mlk, Kähäri[42].
2: Simo Jaakonpoika Pystynen. Kastettu noin 1757 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[42].
Taulu 187

VII. Riitta Simontytär NN.. Riitta tuli avioituessaan Viipurin maalaiskunnan Perosta, jossa asui silloin torppari Simo Ristonpoika Björn. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että hän on Riitan isä, mutta varsinaisia asiakirjoihin perustuvaa todistetta sille ei ole. Toistaiseksi on kuitenkin syytä pitää häntä Riitan isänä. Haudattu 05.12.1741 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[219]. Isä Taulu 374. Äiti Taulu 375. –Puoliso 27.12.1724 Viipurin mlk, Pero Jaakko Tapaninpoika Pystynen. Kruununtilallinen[216]. Syntynyt noin 1698[217]. Kuollut 15.01.1760 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48]. Taulu 186.

VI Lapset
Eeva Jaakontytär Pystynen. Kuollut ennen 1792[210]. Taulu 93.
Matti Jaakonpoika Pystynen. Katso myös 186.
Antti Jaakonpoika Pystynen. Katso myös 186.
Riitta Jaakontytär Pystynen. Katso myös 186.
Tapani Jaakonpoika Pystynen. Katso myös 186.
Maria Jaakontytär Pystynen. Katso myös 186.
Beatta Jaakontytär Pystynen. Katso myös 186.
Taulu 188

VII. Matti Hynninen. Syntynyt

VI Lapset
Matti Matinpoika Hynninen. Itsellinen. Syntynyt 12.08.1725 Viipurin mlk, Nikoskela[221]. Taulu 94.
Taulu 192

VII. Antti Slopotti. Antista ei ole löytynyt mainintaa asiakirjoissa. Yrjö Antinpoika Slopotti;Ruoskanen on kuitenkin hänen poikansa, mutta ei ole varmaa tietoa mistä Slopotti-nimi tulee. Oliko se jo Antilla, vai vasta Yrjöllä? Sukunimikäytäntö ei ollut tuohon aikaan kovin järjestelmällistä.

VI Lapset
Yrjö Antinpoika Slopotti;Ruoskanen. Itsellinen;torppari[42]. Syntynyt noin 1695[42]. Kuollut jälkeen 1776 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[242]. Taulu 96.
Taulu 194

VII. Risto Matinpoika Kurikka. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1669. Yksi Kavantsaaren kartanon monista torppareista 1700-luvun alkupuolella. Hänen jälkeensä torppareina olivat 1720-luvun lopulta alkaen vuonna 1739 kuollut poika Antti ja sitten tämän poika Matti. Jääskin rippikirjassa 1698-1707 Risto ja vaimo Aune mainitaan Kurikassa, mutta silloin torpparina oli Heikki Pertinpoika Kurikka, eikä häneen eikä muihin mainittuihin henkilöihin ole toistaiseksi löytynyt sukulaisidettä.[245] Haudattu 05.05.1756 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[246]. Isä Taulu 388. –Puoliso 1:o Aune Pietarintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1670. Taulu 195. –Puoliso 2:o Anna Paavontytär NN. Syntynyt (laskettu) 1681. Leski viipurin mlk:n Terävälästä.[18] Haudattu 18.12.1767 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[247].

VI Lapset
1: Maria Ristontytär Kurikka. Syntynyt noin 1700[42]. Kuollut 27.02.1772 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[42]. Taulu 97.
1: Antti Ristonpoika Kurikka. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1701. Haudattu 19.08.1739 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[166]. Katso myös 195.
Taulu 195

VII. Aune Pietarintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1670. Haudattu 17.08.1729 Antrea, Kavantsaari, Kurikka[58]. –Puoliso Risto Matinpoika Kurikka. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1669. Taulu 194.

VI Lapset
Maria Ristontytär Kurikka. Syntynyt noin 1700[42]. Kuollut 27.02.1772 Antrea, Kavantsaari, Ruoskala[42]. Taulu 97.
Antti Ristonpoika Kurikka. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1701. Katso myös 194.
Taulu 200

VII. Martti Rantalainen. Martista ei ole toistaiseksi asiakirjatietoja.

VI Lapset
Erkki Martinpoika Rantalainen. Sahuri[254]. Syntynyt (laskettu) 1694[255]. Taulu 100.[127]
Taulu 208

VII. Antti Juhonpoika Henttonen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1671. Isänsä jälkeen Henttolan isäntä. Hänen isännyyteensä vaikutti varmaankin jollakin tavalla viimeistään 1730-luvulla se, että alueen jouduttua Venäjän alle 1721 Henttola joutui muiden Antrean tilojen tavoin uusien vallanpitäjien edustajien, tässä tapauksessa kuvernööri de Coulonille palkkatilaksi, jonka veroista tämä sai osan palkastaan. Haudattu 02.05.1753 Antrea, Henttola[12]. Isä Taulu 416. Äiti Taulu 417. –Puoliso Elina Tuomaantytär Tonteri. Syntynyt (laskettu) 1677. Taulu 209.

VI Lapset
Juho Antinpoika Henttonen. Talonisäntä[276]. Syntynyt 06.07.1699 Jääski, Henttola[49]. Haudattu 22.02.1759 Antrea, Henttola[276]. Katso myös 209.
Tuomas Antinpoika Henttonen. Talonpojan veli. Syntynyt 22.04.1702 Jääski, Henttola[49]. Taulu 104.
Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 09.11.1705 Jääski, Henttola[49]. Haudattu 26.04.1741 Antrea, Henttola[12]. Katso myös 209.
Matti Antinpoika Henttonen. Talonpoika. Syntynyt (laskettu) 1720 Jääski, Henttola. Haudattu 10.05.1758 Antrea, Henttola[277]. Katso myös 209.
Taulu 209

VII. Elina Tuomaantytär Tonteri. Syntynyt (laskettu) 1677. Haudattu 22.01.1755 Antrea, Henttola[285]. –Puoliso Antti Juhonpoika Henttonen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1671. Taulu 208.

VI Lapset
Juho Antinpoika Henttonen. Talonisäntä[276]. Syntynyt 06.07.1699 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 208.
Tuomas Antinpoika Henttonen. Talonpojan veli. Syntynyt 22.04.1702 Jääski, Henttola[49]. Taulu 104.
Matti Antinpoika Henttonen. Talonpoika. Syntynyt (laskettu) 1720 Jääski, Henttola. Katso myös 208.
Antti Antinpoika Henttonen. Syntynyt 09.11.1705 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 208.
Taulu 212

VII. Juho Antinpoika Räikkönen. Talollisen poika. Kastettu 29.01.1683 Jääski[49]. Juhosta olisi ilmeisesti vanhimpana poikana tullut Räikkölän isäntä, mutta hän kuoli jo alle 30-vuotiaana. Isä Antti kuoli samoihin aikoihin, joten jää epäselväksi kuka oli isäntänä isovihan eli Suuren pohjan sodan aikana, jolloin sotatilan vuoksi asiakirjat puuttuvat lähes täysin. Ensimmäisessä säilyneessä rippikirjassa vuosilta 1727-36 isäntänä on Antti Antinpoika eli Juhon nuoremman veljen poika. Hän oli syntynyt 1694, joten hän oli edellä mainittujen kuoltua vasta poikanen, mutta oli 1727 jo 36-vuotias, joten hän varmaankin otti isännyyden paljon aikaisemmin. Antin kuoltua 1739 isännäksi tuli Juhon poika Antti. Kuollut ennen 1711 Jääski, Räikkölä[68]. Isä Taulu 424. Äiti Taulu 425. –Puoliso 30.11.1705 Jääski Kaarina Martintytär NN. Syntynyt arviolta 1681. Taulu 213.[79]

VI Lapset
Antti Juhonpoika Räikkönen. Talonisäntä[286]. Syntynyt 17.03.1707 Jääski, Räikkölä[49]. Taulu 106.
Taulu 213

VII. Kaarina Martintytär NN. Syntynyt arviolta 1681. Haudattu 29.05.1743 Antrea, Räikkölä[299]. –Puoliso 30.11.1705 Jääski Juho Antinpoika Räikkönen. Talollisen poika. Kuollut ennen 1711 Jääski, Räikkölä[68]. Taulu 212.[79]

VI Lapset
Antti Juhonpoika Räikkönen. Talonisäntä[286]. Syntynyt 17.03.1707 Jääski, Räikkölä[49]. Taulu 106.
Taulu 217

VII. Regina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1685. On todennäköistä mutta ei täysin varmaa, että Reginan vanhemmat ovat Yrjö Laurinpoika Pullinen ja hänen vaimonsa Maria Heikintytär Jääskin Pullilasta. Tämän todentamista vaikeuttavat ajan puutteelliset kirkonkirjat ja henkikirjat. Regina mainitaan Jääskin rippikirjassa 1698-1707 piikana, mutta on silti täysin mahdollista, että hän on samalla rippikirjan aukeamalla esiintyvien edellä mainittujen Yrjön ja Marian tytär. Tähän viittaa sekin, että vihittäessä hän on "Regina Yrjöntytär Pullinen", eikä "Regina Yrjöntytär Pullilasta". Haudattu 27.05.1729 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[301]. Isä Taulu 434. Äiti Taulu 435. –Puoliso 1702 Jääski, Pullila Matti Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt arviolta 1680[48]. Kuollut 19.12.1761 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 148.[79]

VI Lapset
Matti Matinpoika Ukkonen. Katso myös 148.
Erkki Matinpoika Ukkonen. Syntynyt (laskettu) 1721 Antrea, Kavantsaari, Ukkola. Kuollut 28.08.1731 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[141]. Katso myös 148.
Anna Matintytär Ukkonen. Katso myös 148.
Eeva Matintytär Ukkonen. Katso myös 148.
Kaarina Matintytär Ukkonen. Katso myös 148.
Elias Matinpoika Ukkonen. Torppari[42]. Syntynyt noin 1714[42]. Kuollut 02.05.1767 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[42]. Taulu 108.
Vappu Matintytär Ukkonen. Katso myös 148.
Maria Matintytär Ukkonen. Katso myös 148.
Taulu 224

VII. Simo Kala. Torppari. Simosta ei ole muuta tietoa kuin, että hänen vaimostaan on kirkonkirjoissa maininta "Simo Kalan leski" Toistaiseksi on myös selvittämättä, mistä Kala-nimi tulee. Syntynyt arviolta 1670. Kuollut ennen 1727 Antrea, Kavantsaari[324]. –Puoliso Barbara Antintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1673. Taulu 225.[127][325]

VI Lapset
Juho Simonpoika Kala. Renki;torppari;itsellinen. Syntynyt 1711[322]. Taulu 112.
Taulu 225

VII. Barbara Antintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1673. Haudattu 11.11.1739 Antrea, Kavantsaari[326].[127] –Puoliso Simo Kala. Torppari. Syntynyt arviolta 1670. Kuollut ennen 1727 Antrea, Kavantsaari[324]. Taulu 224.[325]

VI Lapset
Juho Simonpoika Kala. Renki;torppari;itsellinen. Syntynyt 1711[322]. Taulu 112.
Taulu 226

VII. Heikki Tuomaanpoika Orava. Torppari[127]. –Puoliso Anna Erkintytär NN. Taulu 227.

VI Lapset
Kristiina Heikintytär Orava (?). Syntynyt 1714[181]. Kuollut 1774 Antrea, Kavantsaari, Kala[181]. Taulu 113.
Taulu 227

VII. Anna Erkintytär NN. Haudattu –Puoliso Heikki Tuomaanpoika Orava. Torppari[127]. Taulu 226.

VI Lapset
Kristiina Heikintytär Orava (?). Syntynyt 1714[181]. Kuollut 1774 Antrea, Kavantsaari, Kala[181]. Taulu 113.
Taulu 228

VII. Heikki Antinpoika Rahkonen. Torppari[130]. Syntynyt (laskettu) 1659. Heikistä tuli ilmeisesti Rahkolan torppari-isäntä isänsä jälkeen, josta ei ole tietoa 1707 jälkeen. Viimeistään 1728, mutta todennäköisesti jo aikaisemmin hänen Heikki-poikansa jatkoi torpparina.[245] Haudattu 17.08.1746 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[246]. Isä Taulu 144. Äiti Taulu 145. –Puoliso Maria Matintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1679. Taulu 229.[55]

VI Lapset
Heikki Heikinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1700. Oli henkikirjojen mukaan Rahkosen torppari-isäntänä ainakin 1728-44, jolloin hänen lisäkseen mainitaan veli Sakari. Tästä tuli ilmeisesti isäntä Heikin jälkeen ja v. 1754 isäntänä mainitaan Heikki Sakarinpoika. Haudattu 10.07.1754 Antrea, Kavantsaari, Rahkonen[332]. Katso myös 229.
Antti Heikinpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari. Kuollut noin 1754 Antrea, Kavantsaari, Turkkila. Taulu 114.
Sakari Heikinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt 15.05.1703 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[49]. Haudattu 02.06.1756 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[333]. Katso myös 229.
Anna Heikintytär Rahkonen. Anttolassa.[127] Katso myös 229.
Matti Heikinpoika Rahkonen. Katso myös 229.
Kaarina Heikintytär Rahkonen. Katso myös 229.
Taulu 229

VII. Maria Matintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1679. Haudattu kirkkoon 25.03.1761 Antrea, Kavantsaari, Rahkola[334]. –Puoliso Heikki Antinpoika Rahkonen. Torppari[130]. Syntynyt (laskettu) 1659. Taulu 228.[55]

VI Lapset
Heikki Heikinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1700. Katso myös 228.
Antti Heikinpoika Rahkonen. Itsellinen;torppari. Kuollut noin 1754 Antrea, Kavantsaari, Turkkila. Taulu 114.
Sakari Heikinpoika Rahkonen. Torppari. Syntynyt 15.05.1703 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[49]. Katso myös 228.
Anna Heikintytär Rahkonen. Katso myös 228.
Matti Heikinpoika Rahkonen. Katso myös 228.
Kaarina Heikintytär Rahkonen. Katso myös 228.
Taulu 232

VII. Tuomas Antinpoika Markus. Torppari;kylänvanhin. Syntynyt 30.09.1690 Jääski, Kavantsaari[49]. Rippikirjojen ja henkikirjojen avulla Tuomas perheineen löytyy 1728 Antrean Kavantsaarelta, jossa he varmaankin olivat jo aikaisemmin, koska Tuomaan syntymäpaikaksi on merkitty Kavantsaari. He muuttivat muutamia vuosia ennen kuolemaansa Sipi-poikansa talouteen ilmeisesti terveydentilan heikettyä. Kuolleiden luettelossa Tuomaasta on maininta "starost" eli kylänvanhin, joka keräsi verot ja luovutti saamansa verorahat voudille. Sipi-pojan kuollessa omaiseksi mainitaan torppari Tuomas "Latuin", eli Lattunen. On mahdollista, että Tuomaan juuret ovat Muolaan Lattulassa, jossa oli Lattusten asuttamia rälssitiloja. Toistaiseksi tätä johtolankaa ei ole kyetty jäljittelemään taaksepäin. Antrean vuosien 1727-36 rippikirjojen mukaan Tuomaan vanhempina mainitaan yksiselitteisesti Antti Markunpoika ja Anna Eliaantytär. Heistä käytettiin 1690-luvun rippikirjoissa Nylander-nimeä, mikä viittaa uudisraivaukseen. Nylander-nimi esiintyy jo 1655 henkikirjassa, jossa mainitaan Markus Nylander Kavantsaarella. Haudattu 04.03.1739 Antrea, Kavantsaari[344]. Isä Taulu 464. Äiti Taulu 465. –Puoliso Maria Jaakontytär NN.. Taulu 233.

VI Lapset
Sipi Tuomaanpoika Markus. Syntynyt noin 1711[322]. Renki;torppari;yhtiömies[12]. Kuollut 02.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Markus[338]. Taulu 116.
Taulu 233

VII. Maria Jaakontytär NN.. –Puoliso Tuomas Antinpoika Markus. Torppari;kylänvanhin. Syntynyt 30.09.1690 Jääski, Kavantsaari[49]. Taulu 232.

VI Lapset
Sipi Tuomaanpoika Markus. Syntynyt noin 1711[322]. Renki;torppari;yhtiömies[12]. Kuollut 02.11.1786 Antrea, Kavantsaari, Markus[338]. Taulu 116.
Taulu 234

VII. Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1675 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu. Mainitaan henkikirjassa v. 1702, mutta sen jälkeen ovat asiakirjat puutteelliset, eikä häntä tavata enää suuren Pohjan sodan jälkeisistä asiakirjoista. On siten mahdollista, että hän kuoli sodan aikana. Vuoden 1728 henkikirjassa mainitaan kyllä Risto Koulu torpparina, joka on ilmeisesti hänen poikansa, joka syntyi v. 1700. Kuollut ennen 1717 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[346]. Isä Taulu 468. –Puoliso Liisa NN. Syntynyt noin 1678[48]. Kuollut 23.01.1762 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[48]. Taulu 235.

VI Lapset
Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Kastettu 24.01.1700 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[48]. Mainitaan torpparina Yliveden koulun torpassa ainakin v.1728 ja vuoteen 1744 asti. Sen jälkeen hänen samanniminen poikansa on henkikirjojen mukaan torpparina.[347] Haudattu 11.04.1759 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[48]. Katso myös 235.
Liisa Ristontytär Koulu. Syntynyt 1713 Viipurin mlk, Koulu[322]. Kuollut noin 1772 Antrea, Kavantsaari, Markus[339]. Taulu 117.
Taulu 235

VII. Liisa NN. Syntynyt noin 1678[48]. Kuollut 23.01.1762 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[48]. –Puoliso Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1675 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu. Kuollut ennen 1717 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[346]. Taulu 234.

VI Lapset
Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Katso myös 234.
Liisa Ristontytär Koulu. Syntynyt 1713 Viipurin mlk, Koulu[322]. Kuollut noin 1772 Antrea, Kavantsaari, Markus[339]. Taulu 117.
Taulu 236

VII. Heikki Tuomaanpoika Putkonen. Itsellinen;torppari;lampuoti?. Syntynyt (laskettu) 1680. Heikki mainitaan Antrean ensimmäisissä säilyneissä rippikirjoissa 1727-35 Kavantsaaressa itsellisenä ilman Putkonen-sukunimeä. Seuraavassa rippikirjassa 1736-49 hän on torppari Heikki Tuomaanpoika Putkonen. Paikka missä Heikki asui oli Kavantsaaren Pytärä, Putkonen.Tämä paikka alkoi esiintyä rippikirjoisssa vasta 1754 jälkeen ensin Pytäränä ja sitten 1776 muodossa Pytärä, Putkonen. Heikin Tuomas-pojan kuoltua hänen omaisekseen mainitaan "talonpoika Henrik" ja Tuomas oli "isäntä". Siitä huolimatta he taisivat olla torppareita. Kavantsaari oli silloin kreivi Schuvalovin donaatio eli lahjoitusmaa, joten Putkoset olisivat kyllä voineet olla ns. lampuoteja eli vuokraviljelijöitä, jotka maksoivat vuokransa tuotteina ja päivätöinä kreiville. Lahjoitusmailla oli lampuodin ja torpparin välinen ero pieni, siksi näitä käsitteitä saatettiin käytettää vuoronperään dokumenteissa. Lampuodilla oli yleensä enemmän vapautta tilan viljelyssä ja pienempi päivätyövelvoite kuin torpparilla. Haudattu 25.03.1742 Antrea, Kavantsaari[358]. –Puoliso Kaarina Maunontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1690. Kuollut 02.02.1782 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[359]. Taulu 237.

VI Lapset
Kaarina Heikintytär Putkonen. Syntynyt (laskettu) 1714. Kuollut 26.11.1793 Antrea, Kavantsaari, Pytärä, Putkonen. Katso myös 237.
Tuomas Heikinpoika Putkonen. Itsellinen;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 17.06.1804 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[353]. Taulu 118.
Simo Heikinpoika Putkonen. Lampuoti. Kastettu 21.10.1728 Antrea, Kavantsaari. Kuollut 04.10.1808 Antrea, Kavantsaari, Pytärä. Katso myös 237.
Kristiina Heikintytär Putkonen. Kastettu 23.10.1731 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 237.
Juho Heikinpoika Putkonen. Kastettu 15.06.1735 Antrea, Kavantsaari[14]. Katso myös 237.
Taulu 237

VII. Kaarina Maunontytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1690. Kuollut 02.02.1782 Antrea, Kavantsaari, Pytärä[359]. –Puoliso Heikki Tuomaanpoika Putkonen. Itsellinen;torppari;lampuoti?. Syntynyt (laskettu) 1680. Taulu 236.

VI Lapset
Kaarina Heikintytär Putkonen. Syntynyt (laskettu) 1714. Kuollut 26.11.1793 Antrea, Kavantsaari, Pytärä, Putkonen. Katso myös 236.
Tuomas Heikinpoika Putkonen. Itsellinen;lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 17.06.1804 Antrea, Kavantsaari, Putkonen[353]. Taulu 118.
Simo Heikinpoika Putkonen. Lampuoti. Kuollut 04.10.1808 Antrea, Kavantsaari, Pytärä. Katso myös 236.
Kristiina Heikintytär Putkonen. Katso myös 236.
Juho Heikinpoika Putkonen. Katso myös 236.
Taulu 238

VII. Tapani Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1686. Itsellinen. Mainitan itsellisenä Yrjö Kaukisen tilalla "(hos Göran Caukin") Heinjoella Juho-pojan syntyessä 1731. Perheen vaiheista sitä ennen ei ole löytynyt tietoja, koska Muolaan vanhemmat kirkkoasiakirjat ovat pääosin tuhoutuneet. Vv. 1736-40 rippikirjojen mukaan he olivat sen jälkeen Heinjoen kylässä eri pikassa . Vaimo Helena kuoli 1742 ja tytär Maria avioitui Antti Markuksen kanssa seuraavana vuonna. Tapani asui noin 25 vuotta nuoremman uuden vaimonsa Liisan kanssa sitten Vampolan kylässä, jossa Tapani kuoli 1756.[360] Kuollut 02.07.1756 Heinjoki[361]. –Puoliso 1:o arviolta 1718 Helena Paljakka. Syntynyt (laskettu) 1696. Kuollut 07.06.1742 Heinjoki[362]. Taulu 239. –Puoliso 2:o 12.12.1742 Heinjoki, Kääntymä Liisa Mikontytär Kauranen.

VI Lapset
1: Maria Tapanintytär Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 21.09.1790 Antrea, Kavantsaari[355]. Taulu 119.
1: Juho Tapaninipoika Leppänen. Kastettu 09.06.1731 Heinjoki. Haudattu 09.01.1732 Heinjoki. Katso myös 239.
Taulu 239

VII. Helena Paljakka. Syntynyt (laskettu) 1696. Helenan suku tulee melko varmasti Muolaasta, missä esiintyy seudun vanhimmat Paljakat Alakuusaan (Kuusaan) kylässä. Helenan isän nimeä ei mainita kirkonkirjoissa, mikä yhdessä puuttuvien asiakirjojen kanssa tekee vanhempien selvittämisen lähes mahdottomaksi. Kuollut 07.06.1742 Heinjoki[362]. –Puoliso arviolta 1718 Tapani Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1686. Itsellinen. Kuollut 02.07.1756 Heinjoki[361]. Taulu 238.

VI Lapset
Maria Tapanintytär Leppänen. Syntynyt (laskettu) 1721. Kuollut 21.09.1790 Antrea, Kavantsaari[355]. Taulu 119.
Juho Tapaninipoika Leppänen. Katso myös 238.
Taulu 240

VII. Matti Paavonpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1672 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Matti toimi isänsä tavoin, mutta setänsä Pekan jälkeen Ihantalan Lottasen tilan lampuotina. Tila oli hänen aikanaan aluksi Ihantalan säterin rälssitila, sitten kapteenin puustellin tila. Viipurin alueen jouduttua Venäjän alaisuuteen 1721, Lottanen joutui Viipurin kuvernöörin de Coulonin pöytätilaksi (palkkatilaksi) v. 1732. Myöhemmin Matin jo kuoltua Lottanen lahjoitettiin Viipurin kuvernööri Fabian Steinheilille viimeistään v. 1794.[377] Kuollut 23.05.1752 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Isä Taulu 480. –Puoliso Maria NN.. Kuollut arviolta 1756 Jääski, Ihantala, Lottanen[380]. Taulu 241.

VI Lapset
Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt noin 1712 Jääski, Ihantala, Lottanen[373]. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Jääski, Ihantala, Lottanen[375]. Taulu 120.
Matti Matinpoika Lottanen. Syntynyt noin 1713[48]. Kuollut 23.09.1760 Jääski, Ihantala, Lottanen[48]. Katso myös 241.
Vappu Matintytär Lottanen. Syntynyt 31.03.1719 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 241.
Kaarina Matintytär Lottanen. Syntynyt 16.07.1721 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 241.
Kaarina Matintytär Lottanen. Syntynyt 01.05.1723 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 241.
Anna Matintytär Lottanen. Syntynyt 06.03.1726 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 241.
Taulu 241

VII. Maria NN.. Mainitaan vielä rippikirjassa 1756-64 elossa olevana leskenä, mutta ilman merkintöjä. Sen perusteella voitaneen olettaa, että hän kuoli n. 1756. Kuollut arviolta 1756 Jääski, Ihantala, Lottanen[380]. –Puoliso Matti Paavonpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1672 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Kuollut 23.05.1752 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Taulu 240.

VI Lapset
Yrjö Matinpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt noin 1712 Jääski, Ihantala, Lottanen[373]. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Jääski, Ihantala, Lottanen[375]. Taulu 120.
Matti Matinpoika Lottanen. Syntynyt noin 1713[48]. Kuollut 23.09.1760 Jääski, Ihantala, Lottanen[48]. Katso myös 240.
Vappu Matintytär Lottanen. Syntynyt 31.03.1719 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 240.
Kaarina Matintytär Lottanen. Syntynyt 16.07.1721 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 240.
Kaarina Matintytär Lottanen. Syntynyt 01.05.1723 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 240.
Anna Matintytär Lottanen. Syntynyt 06.03.1726 Jääski, Ihantala, Lottanen[6]. Katso myös 240.
Taulu 244

VII. Heikki Peukkuri. Tiedetään vain, että hän oli aviossa Marketta Löytösen kanssa ja hänellä oli poika Aatami, joka oli sahurina Muolaan sahalla. On mahdollista, että Heikki on vaikuttanut eri paikkakunnalla, koska häntä ei ole löydetty Muolaan asiakirjoista. Syntynyt arviolta 1675. –Puoliso Marketta Löytönen. Syntynyt (laskettu) 1679. Kuollut 13.06.1759 Muolaa, saha[393]. Taulu 245.[392]

VI Lapset
Aatami Heikinpoika Peukkuri. Sahuri[384]. Syntynyt noin 1705[385]. Kuollut 20.01.1782 Muolaa, saha[387]. Taulu 122.
Taulu 245

VII. Marketta Löytönen. Syntynyt (laskettu) 1679. Kuollut 13.06.1759 Muolaa, saha[393].[392] –Puoliso Heikki Peukkuri. Syntynyt arviolta 1675. Taulu 244.

VI Lapset
Aatami Heikinpoika Peukkuri. Sahuri[384]. Syntynyt noin 1705[385]. Kuollut 20.01.1782 Muolaa, saha[387]. Taulu 122.
Taulu 248

VII. Yrjö Olavinpoika Kymäläinen. Syntynyt (laskettu) 1682[15]. Mainitaan henkikirjoissa mm. vuosina 1728-1741 lampuodin veljenä. Lampuotina oli tuolloin veli Matti. Tosin 1731 mainitaan Mikko, mikä taitaa olla kirjoitusvirhe. Yrjö ei ilmeisesti itse päässyt lampuodiksi, mutta hänen poikansa Antti kyllä.

(1728 Äikäs oli kruununtila hk:n mukaan. Muualla Kilpeenjoella (Jääski/V-borgs kyrkogäld): oli seuraavat: Anders Mattss. Wackilainen, bolgsm: Christer Grelss.(?), bolgsm Petter Tyrisson, bolgsm Michel Hansson, Bolgsm? Matts Mattss. svåger Matts Jöransson, inhys. Lars Jacobss. ??

Äikäs: Hans Pettersson ?poin sitten Bengt Pulsen tila: piga Anna Bertilsdr, LB Matts Olofsson mh, bror Jöran mh. svåg. Anders Tiittanen mh Viipurin puolen Kilpijoella oli 1731 hk:ssa Christer Pukero mh, Thom Huppoin?, bolagsm Anders Bengtsson , Cnut Walkoin, ym. Pulsen tilalla Jääskessä: mm. lb Michel? (Mats?) Ohlsson, bror Jöran, lb Anders Tiitanen. Kruununtila.

Korjaa tätä! Henkikirjassa 1736 Kilpeenjoki, Äikäs on otsikon Kruununtilat alla!? Kauppias Bengt Pulsen tila. Viljelijät ovat lampuoteja. Ei puhuta rälsisstä mitään. HK:ssa 1732, 1733, 1734, 1735 se on kenr. ltn. de Coulonin rälssitila!? ja talonpojat ovat lampuoteja. Äikkään " omistaja" on kauppias Bengt Pulse. Huom! tilaluettelossa 1754 sanotaan omistajaksi tilalle 3 häradshövd. Forsman. Mikä tilanumero Äikäs oli? HK:ssa 1754 tila oli "justitie commissarien" Henrik Forsmans hemman.Lampuotina oli Antti Yrjönpoika ja veli Johan mainitaan[401]. Kuollut 29.04.1752 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[402]. Isä Taulu 496. –Puoliso 1:o 26.12.1722 Jääski, Kilpeenjoki, Valkonen Agneta Ristontytär Valkonen(?). Syntynyt (laskettu) 1702. Taulu 249.[18] –Puoliso 2:o Anna NN. Syntynyt noin 1724[403].[48]

VI Lapset
1: Antti Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Kastettu 30.11.1723 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Kuoli 1774 jälkeen, koska hänet mainitaan lampuotina vielä v. 1774 henkikirjassa. Katso myös 249.
1: Simo Yrjönpoika Kymäläinen. Kastettu 01.11.1727 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Haudattu 27.04.1751 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[404]. Katso myös 249.
1: Yrjö Yrjönpoika Kymäläinen. Haudattu 22.04.1732 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[405]. Kastettu 07.06.1730 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Katso myös 249.
1: Aatami Yrjönpoika Kymäläinen. Syntynyt (laskettu) 1731 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs. Haudattu 12.09.1738 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[406]. Katso myös 249.
1: Kristiina Yrjöntytär Kymäläinen. Kastettu 02.04.1732 Jääski, Kilpeenjoki, Äikää[6]. Katso myös 249.
1: Juho Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Syntynyt 29.06.1735 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Kuollut pistokseen 02.02.1794 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[399]. Taulu 124.
1: Pentti Yrjönpoika Kymäläinen. Kastettu 24.02.1740 Antrea, Kilpenjoki, Äikäs[6]. Katso myös 249.
1: Olavi Yrjönpoika Kymäläinen. Kastettu 01.03.1742 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Kuollut 24.04.1742 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[15]. Katso myös 249.
2: Kaarina Yrjöntytär Kymäläinen. Kastettu 16.09.1744 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[14]. Haudattu 07.11.1747 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[407].
2: Antti Yrjönpoika Kymäläinen. Kastettu 04.12.1745 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[14].
2: Riitta Yrjöntytär Kymäläinen. Kastettu 05.03.1749 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs[14].
Taulu 249

VII. Agneta Ristontytär Valkonen(?). Syntynyt (laskettu) 1702. Haudattu 14.04.1742 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[408]. –Puoliso 26.12.1722 Jääski, Kilpeenjoki, Valkonen Yrjö Olavinpoika Kymäläinen. Syntynyt (laskettu) 1682[15]. Kuollut 29.04.1752 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[402]. Taulu 248.[18]

VI Lapset
Antti Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Katso myös 248.
Simo Yrjönpoika Kymäläinen. Katso myös 248.
Yrjö Yrjönpoika Kymäläinen. Katso myös 248.
Aatami Yrjönpoika Kymäläinen. Syntynyt (laskettu) 1731 Antrea, Kilpeenjoki, Äikäs. Katso myös 248.
Kristiina Yrjöntytär Kymäläinen. Katso myös 248.
Juho Yrjönpoika Kymäläinen. Lampuoti. Syntynyt 29.06.1735 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[6]. Kuollut pistokseen 02.02.1794 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[399]. Taulu 124.
Pentti Yrjönpoika Kymäläinen. Katso myös 248.
Olavi Yrjönpoika Kymäläinen. Kuollut 24.04.1742 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[15]. Katso myös 248.
Taulu 250

VII. Risto Juhonpoika NN..

VI Lapset
Inkeri Ristontytär NN.. Syntynyt 07.12.1738 Viipurin mlk, Hiiri[6]. Kuollut 19.06.1764 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[42]. Taulu 125.
Taulu 256

VIII. Antti Iivonen. Syntynyt arviolta 1610[59]. Antista ei ole toistaiseksi löydetty asiakirjatietoja. Hänen viimeinen vaimonsa kuoli Henttolassa ja haudattiin kirkon alle, mikä kertonee vähintäänkin kohtuullisesta asemasta ja varallisuudesta.Todennäköisesti myös Antti haudattiin kirkon alle, mutta se tapahtui ennen kuolleiden kirjojen aloittamista 1680. Antin poika Simo Iivonen mainitaan ensimmäisen kerran Henttolassa vuoden 1670 henkikirjassa yhdessä veljensä Heikin kanssa. Edellisenä vuonna esiintyivät eräs Simo Antinpoika ja hänen veljensä ratsastaja Heikki Antinpoika Iivolassa, mutta ei enää vuonna 1670. Tästä voitaneen päätellä, että he muuttivat Iivolasta Henttolaan. Todennäköisyyttä sille, että kyseessä olisivat samat henkilöt lisää sukunimi Iivonen, joka liittyy Iivolan kylään. Syy miksi Simo veljineen olisi muuttanut Henttolaan voisi olla, että isännyys oli toisen sukuhaaran hallussa ja Henttolassa olivat kaksi tilaa isännättä. Iivolan kylässä oli ensimmäisten maakirjojen mukaan v. 1543 6 taloa. Iivonen-nimisiä oli varhaisina aikoina myös ainakin Jääsken Liikolassa.[60] Sukunimi Iivonen katsotaan olevan kreikkalaisvenäläistä alkuperää (Iivo, Iivana, Ivan, hepr. Johannes). Kreikkalaiskatolinen paikannimistö on kulkenut aivan samaa latua kuin pakanuudenaikainenkin. Ensiksi on mies, jonka henkilönimestä kehittyy sukunimi ja vähitellen kylännimi eli Iivosen ja Iivolan tapauksessa Iivana tai Iivo on asunut talossa, jota on ruvettu kutsumaan Iivolaksi ja sen jälkeen kylästäkin on tullut Iivola.[61] Kuollut ennen 1680[62]. –Puoliso 1:o NN. Taulu 257. –Puoliso 2:o Marketta Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1614[63]. Haudattu kirkon alle 31.12.1696 Jääski, Henttola[64].

VII Lapset
1: Simo Antinpoika Iivonen. Talollinen. Henttolan Iivosen isäntä vuoteen 1697.[65] Kuollut 20.01.1697 Jääski, Hentola[66]. Haudattu kirkon alle[67]. Katso myös 257.
1: Heikki Antinpoika Iivonen. Katso myös 257.
1: Lauri Antinpoika Iivonen. Talollinen. Kuollut jälkeen 1711 Jääski, Henttola[53]. Taulu 128.
2: Pietari Antinpoika Iivonen. Kuollut noin 1710 Jääski, Henttola[68].
2: Matti Antinpoika Iivonen. Syntynyt (laskettu) 1664[12]. Kuollut 17.03.1745 Antrea, Henttola[69].
Taulu 257

VIII. NN. –Puoliso Antti Iivonen. Syntynyt arviolta 1610[59]. Kuollut ennen 1680[62]. Taulu 256.

VII Lapset
Simo Antinpoika Iivonen. Talollinen. Kuollut 20.01.1697 Jääski, Hentola[66]. Katso myös 256.
Heikki Antinpoika Iivonen. Katso myös 256.
Lauri Antinpoika Iivonen. Talollinen. Kuollut jälkeen 1711 Jääski, Henttola[53]. Taulu 128.
Taulu 264

VIII. Martti Eskonpoika Kekki. Martti Eskonpojasta ei ole löytynyt suoraa mainintaa henkikirjoissa. Hänet mainitaan välillisesti kun hänen oletettu poikansa Tuomas Martinpoika esitetään Esko Eskonpojan veljenpoikana mm. Jääsken henkikirjoissa 1688 ja 1697. Isä Taulu 528.

VII Lapset
Tuomas Martinpoika Kekki. Talollinen. Syntynyt arviolta 1660 Jääski, Kekinniemi, Niemelä[75]. Taulu 132.
Taulu 266

VIII. Antti Olavinpoika Henttonen. Talollinen;lautamies. Syntynyt arviolta 1620. Henttola n:o 1:n Henttosen isäntä ja lautamiehenä käräjillä 18 vuotta (1667-1684). Tila oli silloin rakuunatila, jonka tuli pitää sotavalmiudessa vähintään yhtä ratsua ja ratsulla liikkuvaa jalkaväen sotilasta eli rakuunaa. Rakuunan ylläpitovero oli vain puolet ratsastajan verosta. Tilalla oli ainakin vuodesta 1665 alkaen rakuunana Heikki Antinpoika vaimoineen. Vuoden 1680 henkikirjassa Antti mainitaan vaimonsa ja poikansa Juho Antinpojan sekä tämän vaimon kanssa. Tilalla oli sillon edelleen rakuuna Heikki Antinpoika vaimoineen. On mahdollista ja todennäköistäkin, että rakuuna oli hänen oma poikansa.[89] Kuollut ennen 1688[90]. Isä Taulu 532. –Puoliso Marketta Pertintytär NN. Talonemäntä. Syntynyt (laskettu) 1623. Taulu 267.

VII Lapset
Anna Antintytär Henttonen. Syntynyt arviolta 1645. Kuollut 24.03.1688 Jääski, Kekinniemi[78]. Taulu 133.
Juho Antinpoika Henttonen. Talollinen. Syntynyt arviolta 1650. Kuollut noin 1710 Jääski, Henttola[91]. Taulu 416.
Taulu 267

VIII. Marketta Pertintytär NN. Talonemäntä. Syntynyt (laskettu) 1623. Haudattu kirkon alle 25.09.1697 Jääski, Henttola[93]. –Puoliso Antti Olavinpoika Henttonen. Talollinen;lautamies. Syntynyt arviolta 1620. Kuollut ennen 1688[90]. Taulu 266.

VII Lapset
Anna Antintytär Henttonen. Syntynyt arviolta 1645. Kuollut 24.03.1688 Jääski, Kekinniemi[78]. Taulu 133.
Juho Antinpoika Henttonen. Talollinen. Syntynyt arviolta 1650. Kuollut noin 1710 Jääski, Henttola[91]. Taulu 416.
Taulu 288

VIII. Reijo Tuomaanpoika Rahkonen. Torppari. Rahkolan torppari-isäntä ennen poikaansa Reijoa. Häntä ei mainita vanhimmassa säilyneessä rippikirjassa vuosilta 1692-97 eikä kuolleiden luettelossa, jotka alkoivat Jääskessä v. 1688. Samana vuonna haudattiin hänen leskensä Anna Olavintytär. Vuoden 1655 henkikirjassa mainitaan Kavantsaaressa Reijo Tuomaanpoika ja 1665 Reijo Rahkonen samassa kohtaa Kavantsaaren luetteloa, joten kyse lienee samasta henkilöstä. Rahkola oli Kavantsaaren kartanoon kuuluva tila, jota viljeli torppari. Hänen jälkeläistensä kohdalla käytettiin joskus talonpoika-nimitystä, mutta useimmiten heidät mainittiin Rahkolan torppareina.[131] Kuollut ennen 1688 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[132]. –Puoliso Anna Olavintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1614. Taulu 289.

VII Lapset
Sipi Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 289. [133]
Reijo Reijonpoika Rahkonen. Seppä;torppari[134]. Syntynyt (laskettu) 1657. Reijo mainitaan seppänä, mutta myös Rahkolan isäntänä rippikirjassa vuosilta 1692-97. Hän oli nähtävästi sepäntaidot omaava torppari. Hänen kuoltuaan v. 1697 torpan isännäksi nousi veli Antti. Haudattu kirkon alle 09.01.1697 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[135]. Katso myös 289.
Antti Reijonpoika Rahkonen. Torppari. Kuollut välillä 1708 ja 1727 Jääski, Kavantsaari, Rahkola. Taulu 144.
Markus Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 289.
Pekka Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 289.
Taulu 289

VIII. Anna Olavintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1614. Haudattu 03.10.1688 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[136]. –Puoliso Reijo Tuomaanpoika Rahkonen. Torppari. Kuollut ennen 1688 Jääski, Kavantsaari, Rahkola[132]. Taulu 288.

VII Lapset
Sipi Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 288. [133]
Reijo Reijonpoika Rahkonen. Seppä;torppari[134]. Syntynyt (laskettu) 1657. Katso myös 288.
Antti Reijonpoika Rahkonen. Torppari. Kuollut välillä 1708 ja 1727 Jääski, Kavantsaari, Rahkola. Taulu 144.
Markus Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 288.
Pekka Reijonpoika Rahkonen. Katso myös 288.
Taulu 296

VIII. Matti Ukkonen. Torppari. Matista ei ole löytynyt asiakirjatietoja. Hän oli kuitenkin Matti Matinpoika Ukkosen isä ja todennäköisesti torppari kuten hänen poikansakin. –Puoliso Riitta Matintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1648. Taulu 297.

VII Lapset
Matti Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt arviolta 1680[48]. Kuollut 19.12.1761 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 148.
Taulu 297

VIII. Riitta Matintytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1648. Kuolleiden luettelosta voidaan todeta, että Riitta Matintytär kuoli Ukkolassa 1738 90-vuotiaana. Omaisia ei mainita. On kuitenkin varsin todennäköistä, että hän on Matti Matinpoika Ukkosen äiti ja Matti Ukkosen aviopuoliso.[12] Haudattu 18.11.1738 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[12]. –Puoliso Matti Ukkonen. Torppari. Taulu 296.

VII Lapset
Matti Matinpoika Ukkonen. Torppari. Syntynyt arviolta 1680[48]. Kuollut 19.12.1761 Antrea, Kavantsaari, Ukkola[48]. Taulu 148.
Taulu 300

VIII. Lauri Matinpoika Pullinen. Syntynyt (laskettu) 1617. Kruununtalonpoika. Pullilassa oli 1600--luvun lopulla kaksi kruununtilaa, joiden vanha-isäntinä olivat talonpojat Lauri Matinpoika Pullinen ja Simo Ristonpoika Pullinen. He saattoivat olla sukulaisia, mutta sitä ei varmuudella ole selvitetty. Tilojen tuli ylläpitää ratsastajaa, joten niitä voidaan sanoa ratsutiloiksi eli rustholleiksi. Myöhemmin 1700-luvulla alueen jouduttua Venäjän alaisuuteen tilat joutuivat useiden muiden Jääskin, sittemmin Antrean tilojen tavoin kuvernöörin pöytä- eli palkkatiloiksi. Tilat palautettiin kruununtiloiksi 1820-luvulla kun muukin Suomi oli joutunut Venäjän alaisuuteen ja Karjalan alueet liitettiin muuhun Suomeen. Lauri Matinpojan tilalla oli Laurin iästä johtuen todellisena isäntä ainakin vuodesta 1688 Laurin poika Yrjö. Haudattu 24.04.1697 Jääski, Pullila[145]. –Puoliso 1:o NN. Taulu 301. –Puoliso 2:o 1683 Jääski, Syvälahti Riitta Matintytär NN. Syntynyt (laskettu) 1644. Haudattu 17.03.1736 Antrea, Pullila[146].[13]

VII Lapset
1: Matti Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1655. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Katso myös 301.
1: Yrjö Laurinpoika Pullinen. Kruununtalonpoika. Syntynyt arviolta 1662[148]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Taulu 434.
1: Lauri Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1667 Jääski, Pullila[149]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[150]. Katso myös 301.
1: Heikki Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1673 Jääski, Pullila[151]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Katso myös 301.
1: Juho Laurinpoika Pullinen. Talonpojan veli. Syntynyt arviolta 1675 Jääski, Pullila[142]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[143]. Taulu 150.
2: Ritta Laurintytär Pullinen. Kastettu 16.10.1687 Jääski, Pullila[49].
2: Anna Laurintytär Pullinen. Kastettu 19.05.1689 Jääski, Pullila[49].
2: Pekka Laurinpoika Pullinen. Syntynyt 06.05.1693 Jääski, Pullila[49].
Taulu 301

VIII. NN. –Puoliso Lauri Matinpoika Pullinen. Syntynyt (laskettu) 1617. Kruununtalonpoika. Taulu 300.

VII Lapset
Matti Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1655. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Katso myös 300.
Yrjö Laurinpoika Pullinen. Kruununtalonpoika. Syntynyt arviolta 1662[148]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Taulu 434.
Lauri Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1667 Jääski, Pullila[149]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[150]. Katso myös 300.
Heikki Laurinpoika Pullinen. Syntynyt arviolta 1673 Jääski, Pullila[151]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Katso myös 300.
Juho Laurinpoika Pullinen. Talonpojan veli. Syntynyt arviolta 1675 Jääski, Pullila[142]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[143]. Taulu 150.
Taulu 332

VIII. Antti Hatakka. Antti oli Pertti Antinpoika Hatakan isänä, mutta varmuudella ei tiedetä kuka hän todella oli. Jääsken Liikolan Hatakan tilalla oli Pertin mahdollisia isiä lähinnä 1680-90-lukujen isännän Pentti Martinpoika Hatakan veli Antti Martinpoika ja Antti Matinpoika, joka ilmeisesti oli Pentin serkunpoika. Eräänä mahdollisuutena on sekin, ettei isä oli Hatakka lainkaan, vaan Pertti on ollut Hatakassa vaikkapa renkinä ja sen jälkeen kutsuttu Hatakaksi.

VII Lapset
Pertti Antinpoika Hatakka. Lauttamies. Syntynyt (laskettu) 1685. Taulu 166.
Taulu 360

VIII. Salomon Matinpoika Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1670. Toistaiseksi ei ole löytynyt dokumentoitua tietoa siitä miten, milloin ja mistä Tiukkaset tulivat Viipurin maalaiskuntaan Rääsiälään. Salomonin poika Matti on rippikirjojen mukaan syntynyt n. 1700 ja mainitaan ainakin v. 1728 henkikirjoista alkaen Rääsiälässä. Salomonia ei ole löytynyt Viipurin mlk:n asiakirjoissa, joten on todennäköistä, että hänen kotipaikkansa oli muualla.[199] Isä Taulu 720.

VII Lapset
Matti Salomoninpoika Tiukkanen. Torppari;lampuoti[42]. Syntynyt noin 1699[48]. Kuollut välillä 1777 ja 1793 Viipurin mlk, Rääsiälä. Taulu 180.
Taulu 372

VIII. Tapani (Antinpoika?) Pystynen. Lyykylänjärvellä, jossa Pystysen tila sijaitsi mainitaan henkikirjassa v. 1702 Tapani, joka oli Antti Juhonpojan poika, koska Antin veli Matti Juhonpoika mainitaan setänä. On mahdollista ja todennäköistäkin, että Tapani on tämän Antin jälkeläinen, vaikkei sitä voi asiakirjojen pohjalta varmuudella vahvistaa.

VII Lapset
Jaakko Tapaninpoika Pystynen. Kruununtilallinen[216]. Syntynyt noin 1698[217]. Kuollut 15.01.1760 Viipurin mlk, Kähäri, Pystynen[48]. Taulu 186.
Taulu 374

VIII. Simo Ristonpoika Björn. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1667. Simo mainitaan Viipurin maalaiskunnan henkikirjoissa 1728-1736 Suurperossa. Todennäköisesti hän oli torppari, vaikkei sitä mainita. Kirkonkirjoissa, jotka ovat tällä aikakaudella varsin puutteelliset, hänet mainitaan 1721, kun tytär Maria syntyy ja v. 1741 kun Simo kuolee. Sukunimi Björn (Karhu) herättää kysymyksiä. Vastauksia on vaikeaa antaa, koska sukunimiä käytettiin vaihtelevasti. Karjalassa käytettiin usein eläin- ja työkalunimiä. Ruotsinkielinen nimi voi tässä tapauksessa olla papin "käännös", mutta se voi olla myös peräisin sotilasurasta. Sotilaille annettiin yleisesti lisänimiä, jotka viittasivat urheuteen. Tässä tapauksessa ei ole toistaiseksi asiakirjatietoa sukunimen synnystä. Haudattu 21.03.1741 Viipurin mlk, Suurpero[220]. –Puoliso 1:o NN. Taulu 375. –Puoliso 2:o 06.07.1729 Viipurin mlk, Kähäri Venla Ristontytär NN.[18]

VII Lapset
1: Riitta Simontytär NN.. Taulu 187.
Taulu 375

VIII. NN. –Puoliso Simo Ristonpoika Björn. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1667. Taulu 374.

VII Lapset
Riitta Simontytär NN.. Taulu 187.
Taulu 388

VIII. Matti Ristonpoika Kurikka. Matista ei ole löytynyt asiakirjatietoja, mutta Risto Matinpoika Kurikan setänä mainitaan Antrean rippikirjassa (1737-49) Yrjö Ristonpoika Kurikka, josta voidaan päätellä, että Riston isä oli Matti Ristonpoika. Isä Taulu 776.

VII Lapset
Risto Matinpoika Kurikka. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1669. Taulu 194.
Taulu 416

VIII. Juho Antinpoika Henttonen. Talollinen. Syntynyt arviolta 1650. Henttosen tila oli vuoden 1711 sotilasmaakirjan mukaan ratsueversti Herman Johan von Burghausenin rykmentin henkikomppaniaa palveleva ratsutila eli rustholli. Tilalla oli ratsastaja, jonka kustannuksiin osallistuivat muitakin tiloja.[278] Rustholli eli ratsutila (ruots. rusthåll) oli maatila, joka lähes koko ruotujakolaitoksen olemassaolon aikana, 1600-luvun lopulta aina vuoteen 1808 saakka, oli eräs peruste asekuntoisten miesten saamiseksi kuninkaan palvelukseen. Rusthollin isäntää kutsuttiin rusthollariksi.

Ratsutilat muodostettiin läänien ja pitäjien suurimmista maatiloista ja niiden tehtävänä oli varustaa asekuntoinen mies ja hevonen sotaa varten. Tavallisesti ratsupalvelusta suorittamaan palkattiin ulkopuolinen, jolle järjestettiin rahapalkan lisäksi torppa elantoa varten. Mutta usein myös talon nuorempi poika ja tai jopa itse isäntä, lähtivät suorittamaan ratsupalvelua. Vastapalvelukseksi miehen ja hevosen palveluksesta rustholli sai verohelpotuksia: ratsumiehen ja hevosen kustannuksiksi arvioitiin noin 50-80 taaleria. Mikäli talon omien verojen määrä ei riittänyt kuluihin, niin tällöin ratsutilalle voitiin määrätä aputila eli augmentti, joka maksoi veronsa päätilalle. Varsinaisella ratsutilalla saattoi olla useampikin aputila. Ratsupalvelusta suorittavan mahdollinen kuolema tai haavoittuminen aiheutti lisäkuluja tilalle, sillä sen oli hankittava uusi mies edesmenneen tai haavoittuneen tilalle.

Ruotuväkiarmeija lakkautettiin Suomen siirtyessä osaksi Venäjän valtakuntaa. Tällöin rustholleille määrättiin vakanssi- ja passevolanssimaksu, ja näiden lakkauttamisen aika tuli vasta vuonna 1886, kun koko ruotujakolaitos lakkautettiin. Maksuksi vuonna 1809 määrättiin 10 tynnyriä viljaa ratsutilaa kohden.

Ratsutilat nousivat usein tavallisten maatilojen ja ruotujakolaitokseen osallistuneiden tilojen yläpuolelle ja ne muodostivat eräänlaisen talonpoikaisen eliitin. Usein nämä talonpojat olivat maatalouden uudistusten edelläkävijöitä ja vaikuttivat ratkaisevasti erilaisiin maaseudullekin levinneisiin ilmiöihin ja aatteisiin. Kuollut noin 1710 Jääski, Henttola[91]. Isä Taulu 266. Äiti Taulu 267. –Puoliso Inkeri Jaakontytär NN. Talonemäntä. Syntynyt (laskettu) 1650. Taulu 417.

VII Lapset
Antti Juhonpoika Henttonen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1671. Taulu 208.
Tuomas Juhonpoika Henttonen. Talonpoika[12]. Kastettu 15.01.1684 Jääski, Henttola[49]. Henttosen perintötilan koko oli 3/4 manttaalia verorevisiossa 1728. Vuonna 1732 tila joutui Viipurin ylikomendantin ns. pöytätilukseksi. Antreasta parikymmentä kokonaista kylää ja niiden tilukset joutuivat pöytätiloiksi. Pöytätilusten talonpojat olivat todennäköisesti paremmassa asemassa kuin muiden lahjoitustilusten talonpojat. Pöytätilojen talonpoikien osalta ei tapahtunut ratkaisevia muutoksia. He toimivat kuten aikaisemmin, mutta verot menivät Viipurin kuvernöörille tai ylikomendantille palkan osana. Pöytätilusten peruutus tapahtui lopullisesti v. 1828. Varsinaisten lahjoitusmaiden osalta tilanne oli erilainen: verot menivät lahjansaajalle ja sen lisäksi talonpojat joutuivat sopimuksesta riippuen tekemään päivätöitä lahjansaajalle.[279] Tuomaan vanhempi Antti-veli oli Henttolan isäntänä kuolemaansa saakka v. 1753. Veljet Tuomas ja Matti mainitaan isännän veljinä. Vuosien 1748-56 rippikirjassa veljeksiä kutsutaan Sokka-nimellä, mikä viittaa talon nimeen. Henttolassa oli ilmeisesti Sokka, jonne veljekset muuttivat perheineen. Tuomas oli silloin talon isäntä ja kuolleessan hänet mainitaan talonpoikana. Haudattu kirkossa 15.08.1759 Antrea, Henttola[280]. Katso myös 417.
Pietari Juhonpoika Henttonen. Kastettu 01.05.1686 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 417.
Matti Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 10.05.1688 Jääski, Henttola[49]. Haudattu 17.03.1751 Antrea, Henttola[281]. Katso myös 417.
Pietari Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 06.04.1692 Jääski, Henttola[49]. Haudattu 10.04.1697 Jääski, Henttola[282]. Katso myös 417.
Maria Juhontytär Henttonen. Syntynyt (laskettu) 1693 Jääski, Henttola. Haudattu 02.02.1753 Antrea, Henttola[283]. Katso myös 417.
Jaakko Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 28.06.1694 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 417.
Kaarina Juhontytär Henttonen. Syntynyt 16.05.1697 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 417.
Taulu 417

VIII. Inkeri Jaakontytär NN. Talonemäntä. Syntynyt (laskettu) 1650. Haudattu 03.06.1733 Antrea, Henttola[284]. –Puoliso Juho Antinpoika Henttonen. Talollinen. Syntynyt arviolta 1650. Kuollut noin 1710 Jääski, Henttola[91]. Taulu 416.

VII Lapset
Antti Juhonpoika Henttonen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1671. Taulu 208.
Tuomas Juhonpoika Henttonen. Talonpoika[12]. Katso myös 416.
Pietari Juhonpoika Henttonen. Katso myös 416.
Matti Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 10.05.1688 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 416.
Pietari Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 06.04.1692 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 416.
Maria Juhontytär Henttonen. Syntynyt (laskettu) 1693 Jääski, Henttola. Katso myös 416.
Jaakko Juhonpoika Henttonen. Syntynyt 28.06.1694 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 416.
Kaarina Juhontytär Henttonen. Syntynyt 16.05.1697 Jääski, Henttola[49]. Katso myös 416.
Taulu 424

VIII. Antti Olavinpoika Räikkönen. Talollinen. Räikkösen tila oli Antin isännyyden aikana ratsutila, jonka tuli ylläpitää ratsastajaa sotavoimien käyttöön. Antin isä Olavi Antinpoika oli vielä v. 1673 henkikirjan mukaan rälssitilan lampuoti. 1675 jälkeen tilan luonne muuttui vähitellen rakuunatilaksi ja 1680-luvulla ratsutilaksi. Toistaiseksi ei ole löytynyt tarkempia tietoja tapahtumien taustoista.[293] Kuollut ennen 1711[68].[292] Isä Taulu 848. –Puoliso 1681 Jääski Klaara Olavintytär NN. Taulu 425.[79]

VII Lapset
Juho Antinpoika Räikkönen. Talollisen poika. Kuollut ennen 1711 Jääski, Räikkölä[68]. Taulu 212.
Antti Antinpoika Räikkönen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1694 Jääski, Savilahti, Räikkölä. Haudattu 06.01.1739 Antrea, Savilahti, Räikkölä[294]. Katso myös 425.
Taulu 425

VIII. Klaara Olavintytär NN. –Puoliso 1681 Jääski Antti Olavinpoika Räikkönen. Talollinen. Kuollut ennen 1711[68]. Taulu 424.[292][79]

VII Lapset
Juho Antinpoika Räikkönen. Talollisen poika. Kuollut ennen 1711 Jääski, Räikkölä[68]. Taulu 212.
Antti Antinpoika Räikkönen. Talonisäntä. Syntynyt (laskettu) 1694 Jääski, Savilahti, Räikkölä. Katso myös 424.
Taulu 434

VIII. Yrjö Laurinpoika Pullinen. Kruununtalonpoika. Syntynyt arviolta 1662[148]. Yrjö oli ainakin vuodesta 1688 Pullilan toisen kruununtilan isäntänä isänsä luovuttua isännyydestä iän vuoksi. Toisen Pullilan tilan isäntänä oli ensin pitkään Tuomas Simonpoika ja sitten hänen veljensä Heikki. Isäntien sukulaisuutta ei ole tarkemmin tutkittu. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Isä Taulu 300. Äiti Taulu 301. –Puoliso 1682 Jääski, Variksela Maria Heikintytär Hutri?. Syntynyt arviolta 1662. Taulu 435.[79]

VII Lapset
Regina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1685. Taulu 217.
Anna Yrjöntytär Pullinen. Kastettu 15.05.1687 Jääski, Pullila[49]. Katso myös 435.
Lauri Yrjönpoika Pullinen. Syntynyt 07.03.1690 Jääski, Pullinen[49]. Katso myös 435.
Antti Yrjönpoika Pullinen. Syntynyt 14.11.1692 Jääski, Pullila[49]. Katso myös 435.
Kaarina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt 16.10.1695 Jääski, Pullila[49]. Katso myös 435.
Taulu 435

VIII. Maria Heikintytär Hutri?. Syntynyt arviolta 1662. Varikselasta. –Puoliso 1682 Jääski, Variksela Yrjö Laurinpoika Pullinen. Kruununtalonpoika. Syntynyt arviolta 1662[148]. Kuollut välillä 1709 ja 1723 Jääski, Pullila[147]. Taulu 434.[79]

VII Lapset
Regina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt arviolta 1685. Taulu 217.
Anna Yrjöntytär Pullinen. Katso myös 434.
Lauri Yrjönpoika Pullinen. Syntynyt 07.03.1690 Jääski, Pullinen[49]. Katso myös 434.
Antti Yrjönpoika Pullinen. Syntynyt 14.11.1692 Jääski, Pullila[49]. Katso myös 434.
Kaarina Yrjöntytär Pullinen. Syntynyt 16.10.1695 Jääski, Pullila[49]. Katso myös 434.
Taulu 464

VIII. Antti Markunpoika Nylander. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1652. Mainitaan Kavantsaarella ainakin vuodesta 1680 henkikirjoissa ja vanhimmassa säilyneessä rippikirjassa 1692-97 "Nylanderina" (uusi maalainen") eli ilmeisesti uudisraivauksen isäntänä. Ottaen huomioon, että uudisraivaus sijaitsi Kavantsaarella, jossa kaikki maa kuului kartanolle, kyseessä oli ilmeisesti torppa ja sen yhteyteen raivattu viljelysmaa. Paikka oli kuitenkin ilmeisesti vanhempaa perua, koska v. 1655 henkikirjassa mainitaan Kavantsaarella Markus Nylander, joka todennäköisesti oli Antin isä. Lattunen-nimeä ei Antin eikä Markuksen kohdalla ole kohdattu sen sijaan Antin pojan, Tuomaan kohdalla kyllä. Haudattu 08.07.1739 Antrea, Kavantsaari[345]. Isä Taulu 928. –Puoliso Anna Eliaantytär NN.. Taulu 465.

VII Lapset
Erkki Antinpoika Markus. Katso myös 465.
Markus Antinpoika Markus. Katso myös 465.
Elias Antinpoika Markus. Syntynyt (laskettu) 1684. Haudattu 08.12.1751 Antrea, Kavantsaari, Markus[108]. Katso myös 465.
Tuomas Antinpoika Markus. Torppari;kylänvanhin. Syntynyt 30.09.1690 Jääski, Kavantsaari[49]. Taulu 232.
Taulu 465

VIII. Anna Eliaantytär NN.. –Puoliso Antti Markunpoika Nylander. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1652. Taulu 464.

VII Lapset
Erkki Antinpoika Markus. Katso myös 464.
Markus Antinpoika Markus. Katso myös 464.
Elias Antinpoika Markus. Syntynyt (laskettu) 1684. Katso myös 464.
Tuomas Antinpoika Markus. Torppari;kylänvanhin. Syntynyt 30.09.1690 Jääski, Kavantsaari[49]. Taulu 232.
Taulu 468

VIII. Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1650[348]. Haudattu 25.08.1734 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[349]. Isä Taulu 936. Äiti Taulu 937.

VII Lapset
Olavi Ristonpoika Koulu. Syntynyt arviolta 1670.
Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1675 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu. Kuollut ennen 1717 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[346]. Taulu 234.
Antti Ristonpoika Koulu.
Taulu 480

VIII. Paavo Matinpoika Lottanen. Rälssilampuoti. Paavo oli rälssitilan talonpoika eli lampuoti Ihantalan tilalla n:o 3, Lottanen, joka kuului Ihantalan säteriin. Säterin omistajana oli 1600-luvun alkupuolelta Hästesko-suku, jonka jälkeen se joutui 1670-luvulla luutnantti (myöhemmin kapteeni) Esbjörn Hwässingille. Tämä teki v. 1678 Paavo Lottasen ja kahden muun lampuodin kanssa uuden verosopimuksen. Heillä oli aikaisemmin ns. sopimusvero, mutta he olivat huonojen aikojen vuoksi joutuneet varattomiksi. Uuden sopimuksen mukaan he eivät maksaisi veroja lainkaan, vaan tekisivät päivittäin työtä kartanoon. Hwässing, joka sittemmin oli aateloitu Rutenstiernaksi, joutui luopumaan kartanosta maksuvaikeuksien vuoksi ja kartano päätyi kruunulle kapteenin puustelliksi. Lampuotien verosopimus raukesi ja he siirtyivät jälleen sopimusveron maksamiseen, mihin sisältyi mm. kaksi päivätyötä viikossa. Ruotsinvallan viimeisessä maakirjassa v. 1711 Ihantalan säteri on jalkaväeneversti Gustaf Adolf Mellinin puustellina ja talonpoikina mainitaan Antti Pekuri, Pekka Tonteri ja Paavo Lottanen, (joka oli jo silloin kuollut, mutta maakirjojen henkilötietoja ylläpidettiin harvoin).[381] Kuollut 11.11.1688 Jääski, Ihantala, Lottanen[382]. Isä Taulu 960.

VII Lapset
Matti Paavonpoika Lottanen. Lampuoti. Syntynyt (laskettu) 1672 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Kuollut 23.05.1752 Jääski, Ihantala, Lottanen[379]. Taulu 240.
Taulu 496

VIII. Olavi Kymäläinen (Äikäs?). Vuoden 1711 sotilasmaakirjasta käy ilmi, että Esko Olavinpoika Äikkään tilalle oli sijoitettu ratsastaja, jonka kustannuksiin osallistuivat muutkin talonpojat. Kyseessä oli ratsueversti Herman Johan von Burghausenin ratsurykmentin henkikomppanian ratsastaja. Esko oli jäänyt maakirjaan isäntänä, vaikka hän kuolleiden luettelon mukaan kuoli jo ennen 1693, jolloin hänen leskivaimonsa kuoli. Puutteellisista dokumenteista tältä ajalta ei voida varmuudella päätellä, että Kymäläisten esi-isät olisivat olleet Äikkäitä.

VII Lapset
Matti Olavinpoika Kymäläinen. Lampuoti. Mainitaan henkikirjoissa v. 1734-1744 lampuotina Kilpeenjoen Äikkään tilalla, jonka omisti silloin kauppias Bengt Pulse. Rippikirjassa 1756-65 vaimona esiintyy Riitta. He muuttivat n. 1756 Kilpeenjoen Hiireen, Roseniuksen tilalle, jossa Riitta kuoli 30.11.1756. Matti kuoli aikaisemmin, koska Riitta oli silloin leski.
Yrjö Olavinpoika Kymäläinen. Syntynyt (laskettu) 1682[15]. Kuollut 29.04.1752 Jääski, Kilpeenjoki, Äikäs[402]. Taulu 248.
Olavi Olavinpoika Kymäläinen. Syntynyt noin 1691[42]. Kuollut 05.06.1766 Viipurin mlk, Kilpeenjoki, Äikäs[42].
Taulu 528

IX. Esko Martinpoika Kekki. Ratsutilallinen. Mainitaan mm. vuoden 1639 Jääsken henkikirjassa Kekinniemessä ratsutilallisena (ryttarebonde) yhdessä Martti Heikinpoika Räikkösen kanssa. Jää epäselväksi mikä heidän sukulaisuussuhteensa on. Esko Martinpoika mainitaan vuoteen 1665 saakka henkikirjoissa ensimmäisenä eli Kekinniemen isäntänä, jonka jälkeen hänen veljensä (?) Lauri Martinpoika mainitaan. Kirjauksissa oli usein pitkiäkin viiveitä, joten on mahdollista, että Eskon isännyys oli lyhyempi. Isä Taulu 1056.

VIII Lapset
Esko Eskonpoika Kekki. Talollinen. Kekinniemen isäntä setänsä Laurin jälkeen 1669-1690.[85]
Lauri Eskonpoika Kekki. Esiintyy henkikirjassa 1680 ratsutilallisena. Ratsumies on Pekka Yrjönpoika.
Martti Eskonpoika Kekki. Taulu 264.
Taulu 532

IX. Olavi Pekanpoika Henttonen. Talollinen. Mainitaan mm. 1639 mylly- ja karjaveroluetteloissa verotalonpoikana. Samoissa luetteloissa mainitaan myös ilman nimiä hänen vaimonsa sekä veljensä ja poikansa vaimoineen. Olavin vaimo esiintyi sinä vuonna myös "vaivaisten" luettelossa sairaalloisena. Isännimi selviää vuoden 1645 maakirjassa, jossa mainitaan Olof Persson Henttonen rakuunatilallisena.[92] Isä Taulu 1064.

VIII Lapset
Antti Olavinpoika Henttonen. Talollinen;lautamies. Syntynyt arviolta 1620. Kuollut ennen 1688[90]. Taulu 266.
Taulu 720

IX. Matti Tiukkanen. Tiukkasen suvun vanhin tiedossa oleva kantaisä.

VIII Lapset
Salomon Matinpoika Tiukkanen. Syntynyt arviolta 1670. Taulu 360.
Taulu 776

IX. Risto Kurikka.

VIII Lapset
Matti Ristonpoika Kurikka. Taulu 388.
Yrjö Ristonpoika Kurikka.
Taulu 848

IX. Olavi Antinpoika Räikkönen. Lampuoti. Mainitaan yhdessä veljensä Tapanin kanssa henkikirjassa 1670 ja aikaisemmin vuonna 1655 yhdessä Olavi Jaakonpoika Räikkösen kanssa. Olavi Antinpoika oli rälssitilan lampuoti.Tilan omisti ainakin v. 1655 Bertil Daume. Olavi Jaakonpoika oli ehkä serkku. Vuoden 1645 henkikirjassa mainitaan Saviniemen kartanon myllyvero- ja kantoveroluetteloissa Jaakko Olavinpoika Räikkönen ja Antti Räikkönen. Jaakko Olavinpoika Räikkönen mainitaan 1639-1645 Saviniemen lampuotien joukossa, josta voitaneen päätellä, että hänen isänsä oli Olavi Räikkönen. Antista ei ole mainintaa isännimestä. Hän saattoi olla Jaakon veli, mihin viittaisi pojan nimi Olavi. Kuollut noin 1673 Jääski, Saviniemi, Räikkölä[295].[292] Isä Taulu 1696.

VIII Lapset
Antti Olavinpoika Räikkönen. Talollinen. Kuollut ennen 1711[68]. Taulu 424.[292]
Tuomas Olavinpoika Räikkönen.
Erkki Olavinpoika Räikkönen.
Nuutti Olavinpoika Räikkönen.
Taulu 928

IX. Markus Nylander.

VIII Lapset
Antti Markunpoika Nylander. Torppari. Syntynyt (laskettu) 1652. Taulu 464.
Erkki Markunpoika Lattunen(?).
Markus Markunpoika Lattunen(?).
Taulu 936

IX. Risto Koulu. Syntynyt arviolta 1615. Oletettavasti torppari, koska nimi viittaa Yliveden Koulun torppaan, jossa myös jälkeläiset esiintyvät torppareina. Kuollut ennen 1686 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[350]. –Puoliso Marketta Tuomaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1619. Taulu 937.[351]

VIII Lapset
Olavi Ristonpoika Koulu. Kuollut ennen 1686 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[352]. Katso myös 937.
Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1650[348]. Taulu 468.
Taulu 937

IX. Marketta Tuomaantytär NN.. Syntynyt (laskettu) 1619. Haudattu 03.01.1689 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[15]. –Puoliso Risto Koulu. Syntynyt arviolta 1615. Kuollut ennen 1686 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[350]. Taulu 936.[351]

VIII Lapset
Olavi Ristonpoika Koulu. Kuollut ennen 1686 Viipurin mlk, Ylivesi, Koulu[352]. Katso myös 936.
Risto Ristonpoika Koulu. Torppari. Syntynyt arviolta 1650[348]. Taulu 468.
Taulu 960

IX. Matti Lottanen. Matista ei ole toistaiseksi löytynyt tietoja. On mahdollista, että hän oli poikiensa tavoin Ihantalan Lottasen lampuoti.

VIII Lapset
Paavo Matinpoika Lottanen. Rälssilampuoti. Kuollut 11.11.1688 Jääski, Ihantala, Lottanen[382]. Taulu 480.
Pekka Matinpoika Lottanen. Siirtyi lampuodiksi veljensä Paavon kuoleman jälkeen 1688. Taloudessa oli v. 1693 henkikirjan mukaan Pekan ja hänen vaimonsa lisäksi tilan sotilaan vaimo sekä lanko Simo Heikinpoika vaimoineen. On mahdollista, että ainakin Paavon poika Matti oli sielä myös, mutta hän oli ilmeisesti alaikäinen, josta syystä häntä ei mainita.[383] Lampuoti.
Taulu 1056

X. Martti Heikinpoika Räikkönen;Kekki. Talollinen. Kekinniemen Niemelän tilan isäntä 1610-1651. Tunnettiin sekä Räikkösenä että Kekkinä. Räikköset, jotka aikanaan ehkä olivat tulleet lähistöllä olevasta Räikkölän kylästä kutsuttiin seudun tavan mukaisesti edelleen Räikkösiksi, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä heitä ruvettiin kutsumaan Kekeiksi ennen 1600-luvun puoliväliä. Luonnollisin selitys olisi, että paikka, johon he aikanaan muuttivat oli Kekinniemi ja sukunimi muuttui vähitellen sen mukaiseksi. Miksi paikka kutsuttiin Kekinniemeksi on epäselvää. Yksinkertainen vastaus voisi olla käki, koska 1600-luvulla paikan nimeksi merkittiin henki- ja kirkonkirjoissa monesti Käkiniemi. Se saattoi kuitenkin olla viranomaisten ja pappien puutteellisen (?) suomenkielen syytä. Kekki-nimestä on olemassa erilaisia teorioita. Niissä kaikissa etsitään vastausta ruotsin- ja saksankielistä, jotka ovat olleet vaikuttamassa alueella jo ainakin 1200-1300-luvuilla. Ruotsinkielellä "käck" on reipas, rohkea ja saksankielellä "keck" tarkoittaa iloista, vapautunutta, pirteää. Tämä viittaa myös sotilasnimiin, mutta Martti Räikkösen-Kekin elinaikana ei ole ainakaan vielä kohdattu tapahtumaa, jossa Niemelän isäntä olisi joutunut sotilaaksi ja nimeksi olisi tullut Kekki. Tila oli kylläkin ns. ratsutila, jonka velvollisuutena oli ylläpitää ratsastajaa hevosineen sodan varalta. Ratsastajana oli v. 1645 Martin poika Mikko.[86] Isä Taulu 2112.

IX Lapset
Esko Martinpoika Kekki. Ratsutilallinen. Taulu 528.
Lauri Martinpoika Kekki. Talollinen. Syntynyt (laskettu) 1613. Kekinniemen Niemelän tilan isäntä 1651-1669. Tila oli rustholli eli ratsutila.[87] Haudattu 01.05.1697 Jääski, Kekkiniemi[88].
Martti Martinpoika Kekki.
Heikki Martinpoika Kekki.
Taulu 1064

X. Pekka Henttonen.

IX Lapset
Olavi Pekanpoika Henttonen. Talollinen. Taulu 532.
Taulu 1696

X. Antti Olavinpoika Räikkönen. Mainitaan Saviniemen Räikkölän/Räikkösen henkikirjassa vuonna 1645.[296][133] Isä Taulu 3392.

IX Lapset
Olavi Antinpoika Räikkönen. Lampuoti. Kuollut noin 1673 Jääski, Saviniemi, Räikkölä[295]. Taulu 848.[292]
Tapani Antinpoika Räikkönen. Syntynyt (laskettu) 1629[297]. Mainitaan Räikkölän Räikkösen isäntänä henkikirjassa 1670-89. Räikkölä oli ratsutila 1697 ja ennen sitä rakuunatila, mutta vielä 1673 rälssi, jossa Tapani oli lampuotina. Omistajana oli v. 1655 henkikirjan mukaan Bertil Daume. Ennen sitä Räikköset mainitaan Saviniemen lampuotien joukossa.[296] Kuollut 01.06.1689 Jääski, Räikkölä[298].[292]
Antti Antinpoika Räikkönen.
Taulu 2112

XI. Heikki Pietarinpoika Räikkönen. Talollinen. Kekinniemen Niemelän tilan isäntä 1576-1610.[87] Isä Taulu 4224.

X Lapset
Martti Heikinpoika Räikkönen;Kekki. Talollinen. Taulu 1056.
Taulu 3392

XI. Olavi Räikkönen.

X Lapset
Jaakko Olavinpoika Räikkönen. Lampuoti. Mainitaan Saviniemen Räikkölän lampuotina mm. 1645 henkikirjassa.
Antti Olavinpoika Räikkönen. Taulu 1696.[133]
Taulu 4224

XII. Pietari Hannunpoika Räikkönen. Talollinen. Kekinniemen Niemelän tilan isäntä 1550-1576.[87] Isä Taulu 8448.

XI Lapset
Heikki Pietarinpoika Räikkönen. Talollinen. Taulu 2112.
Taulu 8448

XIII. Hannu Räikkönen. Talollinen. Vanhin tunnettu Kekinniemen Niemelän tilan isäntä (1543-1550). Historiallisena taustana todettakoon, että Pähkinäsaaren rauha v. 1323 ratkaisi vuosisadoiksi Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan väestöjen kohtalon monin tavoin: uskonnollisesti, taloudellisesti eikä vähiten suurvaltapoliittisesti. Yhden ja saman heimon, karjalaisten välille syntyi kuilu, mikä jäi pysyväksi. Kuten historia on toistuvasti osoittanut, sellainen tilanne on syvästi traaginen. Elämä oli tuolloin raakaa. Lähdettiin ryöstämään ja hävittämään kyliä puolin ja toisin, niin idästä länteen kuin päinvastoin. Keskisen Vuoksen talonpoikaisen kulttuurialueen synnylle silloisella rauhansopimusasiakirjalla oli hyvinkin ratkaiseva merkitys, kun Jääski juhlallisesti suotiin Ruotsin valtakunnalle. Rajaviiva kulki 20 km Kekinniemestä pohjoiseen, asteittain Vuoksen rantamille syntyvä pysyvä pienasutus liittyi läntisen Euroopan kulttuuripiiriin, katolisuuteen ja sitten luterilaisuuteen. Pohja tulevien itsenäisten talonpoikien kulttuurialueen syntymiseen Keskisen Vuoksen alueelle oli luotu.[87]

XII Lapset
Pietari Hannunpoika Räikkönen. Talollinen. Taulu 4224.

Nimihakemisto
Nimi Taulu
Anna NN 248
Kaarina Pekantytär 128, 129
NN 256, 257, 18, 148, 149, 300, 301, 19, 88, 374, 375
Arponen, Anna Aatamintytär 8
Björn, Simo Ristonpoika 374, 375
Dyster, Eeva Juhontytär 22, 23, 46, 47
Dyster, Jaakko Yrjönpoika 92, 92, 93, 93
Dyster, Juho 184
Dyster, Juho Juhonpoika 46, 184, 47
Dyster, Juho Yrjönpoika 46, 92, 93, 47
Dyster, Maria Yrjöntytär 92, 93
Dyster, Pekka Yrjönpoika 92, 93
Dyster, Ulla Juhontytär 46, 47
Dyster, Yrjö Juhonpoika 46, 92, 184, 93, 47
Ellonen, Juho Juhonpoika 95
Ellonen, Juho Tuomaanpoika 95
Halonen, Aatami Eliaanpoika 23
Halonen, Beata Martintytär 10, 11, 22, 23
Halonen, Elias Eliaanpoika 23
Halonen, Elias Tuomaanpoika 44, 45, 23
Halonen, Erkki Martinpoika 88
Halonen, Heikki Martinpoika 88, 89
Halonen, Juho Martinpoika 22, 88, 88, 89, 23
Halonen, Juho Tuomaanpoika 44, 45
Halonen, Kaarina Martintytär 88, 89
Halonen, Kristiina Tuomaantytär 44, 45
Halonen, Maria Tuomaantytär 44, 45
Halonen, Martti Martinpoika 88, 88
Halonen, Martti Tapaninpoika 88, 176, 89
Halonen, Martti Tuomaanpoika 22, 44, 45, 23
Halonen, Matti Tuomaanpoika 44, 45
Halonen, Saara Eliaantytär 23
Halonen, Saara Tuomaantytär 44, 45
Halonen, Tapani 176
Halonen, Tuomas Martinpoika 22, 44, 88, 89, 45, 23
Hatakka, Antti 332
Hatakka, Pertti Antinpoika 166, 332, 167
Henttonen, Anna Antintytär 132, 133, 266, 267, 52
Henttonen, Anna Tuomaantytär 12, 13, 26, 27
Henttonen, Antti Antinpoika 52, 52, 208, 209, 53, 53
Henttonen, Antti Juhonpoika 208, 416, 417, 209
Henttonen, Antti Olavinpoika 266, 532, 267
Henttonen, Antti Tuomaanpoika 26, 52, 104, 105, 53, 27
Henttonen, Eeva Antintytär 52
Henttonen, Elina Tuomaantytär 104, 105
Henttonen, Jaakko Juhonpoika 416, 417
Henttonen, Jaakko Tuomaanpoika 26, 27
Henttonen, Joonas Tuomaanpoika 26, 27
Henttonen, Juho Antinpoika 266, 267, 52, 208, 416, 417, 209, 53
Henttonen, Kaarina Antintytär 52
Henttonen, Kaarina Juhontytär 416, 417
Henttonen, Liisa Antintytär 52
Henttonen, Liisa Tuomaantytär 26, 27
Henttonen, Maria Antintytär 52
Henttonen, Maria Juhontytär 416, 417
Henttonen, Maria Tuomaantytär 26, 27
Henttonen, Matti Antinpoika 208, 209
Henttonen, Matti Juhonpoika 416, 417
Henttonen, Olavi Pekanpoika 532, 1064
Henttonen, Pekka 1064
Henttonen, Pietari Juhonpoika 416, 416, 417, 417
Henttonen, Riitta Antintytär 52, 53
Henttonen, Tuomas Antinpoika 26, 52, 104, 208, 209, 105, 53, 27
Henttonen, Tuomas Juhonpoika 416, 417
Hottinen, Antti Juhonpoika 102, 103
Hottinen, Marketta Antintytär 50, 51, 102, 103
Hutri?, Maria Heikintytär 434, 435
Hynninen, Anna Matintytär 94, 95
Hynninen, Beata Matintytär 46, 47, 94, 95
Hynninen, Helena Matintytär 94, 95
Hynninen, Maria Matintytär 94, 95
Hynninen, Matti 188
Hynninen, Matti Matinpoika 94, 188, 95
Hynninen, Yrjö Matinpoika 94, 95
Hägg, Kustaa Juhonpoika 5
Häsä, Helena Yrjöntytär 18
Iivonen, Aatami Joonaanpoika 8
Iivonen, Aatami Matinpoika 16, 17
Iivonen, Abraham Matinpoika 64, 65
Iivonen, Aili Ester 1
Iivonen, Aino 1
Iivonen, Aleksanteri Aleksanterinpoika 2, 3
Iivonen, Aleksanteri Joonaanpoika 8, 9
Iivonen, Aleksanteri Reetunpoika 2, 4, 5, 3
Iivonen, Anna Laurintytär 128, 129
Iivonen, Anna Matintytär 64, 65
Iivonen, Anna Matintytär 32, 33, 54, 55
Iivonen, Anna Sofia Reetuntytär 4, 5
Iivonen, Annikki 1
Iivonen, Antti 256, 257
Iivonen, Antti Laurinpoika 128, 129
Iivonen, Beata Reetuntytär 4, 5
Iivonen, Eeva Joonaantytär 8, 9
Iivonen, Eeva Matintytär 16, 17
Iivonen, Eino 1
Iivonen, Heikki Antinpoika 256, 257
Iivonen, Helena Joonaantytär 8, 9
Iivonen, Helena Matintytär 16, 32, 33, 17
Iivonen, Helena Reetuntytär 4, 5
Iivonen, Johannes Joonaanpoika 8, 9
Iivonen, Joonas Matinpoika 8, 16, 17, 9
Iivonen, Juho Aleksanterinpoika 1, 2, 3
Iivonen, Juho Matinpoika 64, 65
Iivonen, Juho Reetunpoika 4, 5
Iivonen, Kaarina Laurintytär 128, 129
Iivonen, Kaarina Matintytär 64, 65
Iivonen, Kaarina Reetuntytär 4, 5
Iivonen, Lauri Antinpoika 128, 256, 257, 129
Iivonen, Lauri Laurinpoika 128, 129
Iivonen, Maria Joonaantytär 8
Iivonen, Maria Reetuntytär 4, 5
Iivonen, Matti Antinpoika 256
Iivonen, Matti Joonaanpoika 8, 9
Iivonen, Matti Laurinpoika 64, 128, 129, 65
Iivonen, Matti Matinpoika Jr 16, 32, 32, 64, 65, 33, 33, 17
Iivonen, N.N. Juhonpoika 1
Iivonen, Pekka Laurinpoika 128, 129
Iivonen, Pekka Matinpoika 16, 17
Iivonen, Pietari Antinpoika 256
Iivonen, Pietari Matinpoika 64, 65
Iivonen, Raili 1
Iivonen, Reetu Joonaanpoika 4, 8, 9, 5
Iivonen, Riitta Laurintytär 128, 129
Iivonen, Ritva 1
Iivonen, Simo Antinpoika 256, 257
Iivonen, Simo Laurinpoika 128
Iivonen, Simo Matinpoika 16, 64, 65, 17
Iivonen, Taavi Joonaanpoika 8, 9
Iivonen, Toivo 1
Iivonen, Tuomas Matinpoika 16, 64, 65, 17
Iivonen, Varpu Matintytär 16, 17
Iivonen, Viljo 1
Iivonen, Viljo Joonaanpoika 8, 9
Iivonen, Viljo Matinpoika 16, 17
Iivonen, Viljo Reetunpoika 4, 5
Iivonen , Arvo 1
Ivaska, Anna Paavontytär 20, 21, 42, 43
Ivaska, Antti Laurinpoika 84, 85
Ivaska, Elina Paavontytär 42, 43
Ivaska, Juho Laurinpoika 84, 85
Ivaska, Kaarina Paavontytär 42, 43
Ivaska, Maria Paavontytär 42, 43
Ivaska, Paavo Laurinpoika 42, 84, 85, 43
Ivaska, Riitta Paavontytär 42, 43
Ivaska, Tuomas Laurinpoika 84, 85
Ivaska, Vappu Paavontytär 42, 43
Kaipainen, Antti 164, 165
Kaipainen, Antti Antinpoika 164, 165
Kaipainen, Kaarina Pekantytär 82, 83
Kaipainen, Kristiina Pekantytär 40, 41, 82, 83
Kaipainen, Liisa Pekantytär 82, 83
Kaipainen, Pekka Antinpoika 82, 164, 165, 83
Kala, Aatami Aataminpoika 28, 29
Kala, Aatami Samulinpoika 28, 56, 57, 29
Kala, Anna Aatamintytär 28, 29
Kala, Anna Juhontytär 112, 113
Kala, Anna Samulintytär 56, 57
Kala, Anna Viljontytär 14, 15
Kala, Antti Aataminpoika 28, 29
Kala, Antti Samulinpoika 56, 57
Kala, Beatta Juhontytär 112, 113
Kala, Eeva Samulintytär 56, 57
Kala, Helena Aatamintytär 28, 29
Kala, Helena Samulintytär 56, 57
Kala, Juho Juhonpoika 112, 113
Kala, Juho Samulinpoika 56, 57
Kala, Juho Simonpoika 112, 224, 225, 113
Kala, Juho Viljonpoika 14, 15
Kala, Kaarina Samulintytär 56, 57
Kala, Kaarina Viljontytär 14, 15
Kala, Katariina Aatamintytär 28, 29
Kala, Kristiina Samulintytär 56, 57
Kala, Liisa Juhontytär 112, 113
Kala, Liisa Samulintytär 56, 57
Kala, Liisa Viljontytär 14, 14, 15, 15
Kala, Maria Aatamintytär 28, 28, 29, 29
Kala, Maria Juhontytär 112, 113
Kala, Maria Samulintytär 56, 57
Kala, Maria Viljontytär 6, 7, 14, 15
Kala, Marketta Samulintytär 56, 57
Kala, Samuli Aataminpoika 28, 29
Kala, Samuli Juhonpoika 56, 112, 113, 57
Kala, Simo 224, 225
Kala, Simo Juhonpoika 112, 113
Kala, Tuomas Aataminpoika 28, 29
Kala, Vappu Juhontytär 112, 113
Kala, Viljo Aataminpoika 14, 28, 29, 15
Karasti, Heikki Jaakonpoika 178, 179
Karasti, Kristiina Heikintytär 88, 89, 178, 179
Kauranen, Liisa Mikontytär 238
Kekki, Anna Tuomaantytär 66, 132
Kekki, Esko Eskonpoika 528
Kekki, Esko Martinpoika 528, 1056
Kekki, Heikki Martinpoika 1056
Kekki, Helena Tuomaantytär 66, 132, 133, 67
Kekki, Kaarina Tuomaantytär 32, 33, 66, 67
Kekki, Lauri Eskonpoika 528
Kekki, Lauri Martinpoika 1056
Kekki, Maria Tuomaantytär 132
Kekki, Martti Eskonpoika 264, 528
Kekki, Martti Martinpoika 1056
Kekki, Martti Tuomaanpoika 66, 132
Kekki, Pekka Tuomaanpoika 132
Kekki, Riitta Tuomaantytär 132
Kekki, Tuomas Martinpoika 132, 264, 133
Kekki, Tuomas Tuomaanpoika 66, 66, 66, 132, 133, 67, 67, 67
Kekki, Vappu Tuomaantytär 66, 67
Kietäväinen, Kaarina Martintytär 24
Kopra;Ivaska, Lauri Tuomaanpoika 84, 168, 169, 85
Kopra;Ivaska, Paavo Tuomaanpoika 168, 169
Kopra;Ivaska, Tuomas Laurinpoika 168, 169
Koulu, Antti Ristonpoika 468
Koulu, Liisa Ristontytär 116, 117, 234, 235
Koulu, Olavi Ristonpoika 468, 936, 937
Koulu, Risto 936, 937
Koulu, Risto Ristonpoika 234, 234, 468, 468, 936, 937, 235, 235
Kurikka, Antti Ristonpoika 194, 195
Kurikka, Maria Ristontytär 96, 97, 194, 195
Kurikka, Matti Ristonpoika 388, 776
Kurikka, Risto 776
Kurikka, Risto Matinpoika 194, 388, 195
Kurikka, Yrjö Ristonpoika 776
Kymäläinen, Aatami Yrjönpoika 248, 249
Kymäläinen, Antti Yrjönpoika 248, 248, 249
Kymäläinen, Juho Yrjönpoika 124, 248, 249, 125
Kymäläinen, Kaarina Yrjöntytär 248
Kymäläinen, Kristiina Yrjöntytär 248, 249
Kymäläinen, Maria Matintytär 30, 31, 62, 63
Kymäläinen, Matti Juhonpoika 62, 124, 125, 63
Kymäläinen, Matti Olavinpoika 496
Kymäläinen, Olavi Olavinpoika 496
Kymäläinen, Olavi Yrjönpoika 248, 249
Kymäläinen, Pentti Yrjönpoika 248, 249
Kymäläinen, Riitta Yrjöntytär 248
Kymäläinen, Simo Yrjönpoika 248, 249
Kymäläinen, Yrjö Juhonpoika 124, 125
Kymäläinen, Yrjö Olavinpoika 248, 496, 249
Kymäläinen, Yrjö Yrjönpoika 248, 249
Kymäläinen (Äikäs?), Olavi 496
Lankinen, Vappu Matintytär 18
Lattunen(?), Erkki Markunpoika 928
Lattunen(?), Markus Markunpoika 928
Leppänen, Juho Tapaninipoika 238, 239
Leppänen, Maria Laurintytär 122
Leppänen, Maria Tapanintytär 118, 119, 238, 239
Leppänen, Tapani 238, 239
Lintunen, Elina Yrjöntytär 132
Lottanen, Aatami Juhonpoika 30, 31
Lottanen, Abraham Juhonpoika 30, 31
Lottanen, Anna Matintytär 240, 241
Lottanen, Anna Yrjöntytär 120, 121
Lottanen, Elias Juhonpoika 30, 31
Lottanen, Hannu Yrjönpoika 120, 121
Lottanen, Jaakkima Matinpoika 60, 61
Lottanen, Joonas Yrjönpoika 120, 121
Lottanen, Juho Matinpoika 30, 60, 61, 31
Lottanen, Kaarina Matintytär 240, 240, 241, 241
Lottanen, Katariina Yrjöntytär 120, 121
Lottanen, Liisa Juhontytär 14, 15, 30, 31
Lottanen, Maria Yrjöntytär 120, 121
Lottanen, Matti 960
Lottanen, Matti Juhonpoika 30, 31
Lottanen, Matti Matinpoika 240, 241
Lottanen, Matti Paavonpoika 240, 480, 241
Lottanen, Matti Yrjönpoika 60, 120, 121, 61
Lottanen, Mooses Yrjönpoika 120, 121
Lottanen, Paavo Matinpoika 480, 960
Lottanen, Pekka Matinpoika 960
Lottanen, Regina Juhontytär 30, 31
Lottanen, Sofia Yrjöntytär 120, 121
Lottanen, Vappu Matintytär 240, 241
Lottanen, Yrjö Matinpoika 60, 120, 240, 241, 121, 61
Lottanen, Yrjö Yrjönpoika 120, 121
Löytönen, Marketta 244, 245
Markus, Antti Sipinpoika 58, 116, 117, 59
Markus, Elias Antinpoika 464, 465
Markus, Elias Sipinpoika 116, 117
Markus, Erkki Antinpoika 464, 465
Markus, Juho Sipinpoika 116, 117
Markus, Katariina Sipintytär 116, 117
Markus, Liisa Antintytär 28, 29, 58, 59
Markus, Liisa Sipintytär 116, 117
Markus, Maria Sipintytär 116, 117
Markus, Markus Antinpoika 464, 465
Markus, Sipi Antinpoika 58, 59
Markus, Sipi Sipinpoika 116, 117
Markus, Sipi Tuomaanpoika 116, 232, 233, 117
Markus, Tuomas Antinpoika 58, 232, 464, 465, 233, 59
Markus, Tuomas Sipinpoika 116, 117
Markus, Varpu Sipintytär 116, 117
Mykkänen, Juho Maunonpoika 83
NN, Anna Erkintytär 226, 227
NN, Anna Olavintytär 288, 289
NN, Anna Paavontytär 194
NN, Anna Yrjöntytär 104, 105
NN, Aune Pietarintytär 194, 195
NN, Barbara Antintytär 224, 225
NN, Eeva Pietarintytär 66
NN, Elina 66, 67
NN, Elsa Antintytär 114, 115
NN, Inkeri Jaakontytär 416, 417
NN, Kaarina Heikintytär 86, 87
NN, Kaarina Martintytär 212, 213
NN, Klaara Olavintytär 424, 425
NN, Liisa 234, 235
NN, Liisa Mikontytär 150, 151
NN, Maria Juhontytär 106, 107
NN, Maria Matintytär 80, 81
NN, Maria Tuomaantytär 64, 65, 126, 127
NN, Marketta Matintytär 256
NN, Marketta Pertintytär 266, 267
NN, Marketta Tapanintytär 102, 103
NN, Riitta Heikintytär 84, 85
NN, Riitta Matintytär 300
NN, Riitta Paavontytär 166, 167
NN, Saara Matintytär 68, 69
NN, Venla Ristontytär 374
NN., Anna Antintytär 144, 145
NN., Anna Eliaantytär 464, 465
NN., Anna Juhontytär 18, 19
NN., Anna Pentintytär 128
NN., Elina Tuomaantytär 72, 73
NN., Helena Jaakontytär 94, 95
NN., Inkeri Ristontytär 124, 125, 250
NN., Kaarina Juhontytär 180, 181
NN., Kaarina Maunontytär 236, 237
NN., Kaarina Pertintytär 82, 83, 166, 167
NN., Kaarina Reijontytär 100, 101
NN., Kaarina Tuomaantytär 34, 35, 90, 91
NN., Kirsti 164, 165
NN., Kristiina 178, 179
NN., Liisa Juhontytär 124
NN., Maria 240, 241
NN., Maria Abrahamintytär 108, 109, 120, 121
NN., Maria Jaakontytär 232, 233
NN., Maria Juhontytär 52
NN., Maria Kaapontytär 90
NN., Maria Laurintytär 172, 173
NN., Maria Matintytär 84, 228, 229
NN., Maria Simontytär 186
NN., Marketta Tuomaantytär 936, 937
NN., Riitta Juhontytär 88
NN., Riitta Matintytär 144, 296, 297
NN., Riitta Simontytär 186, 187, 374, 375
NN., Risto Juhonpoika 250
NN., Sofia Esaiaantytär 48, 49
NN., Valpuri Nuutintytär 168, 169
Nylander, Antti Markunpoika 464, 928, 465
Nylander, Markus 928
Orava, Heikki Tuomaanpoika 226, 227
Orava (?), Kristiina Heikintytär 112, 113, 226, 227
Paljakka, Helena 238, 239
Pankka, Helena Jaakontytär 24
Peukkuri, Aatami Heikinpoika 122, 244, 245, 123
Peukkuri, Heikki 244, 245
Peukkuri, Juho Aataminpoika 122, 123
Peukkuri, Kristiina Aatamintytär 60, 61, 122, 123
Peukkuri, Salomon Aataminpoika 122, 123
Pullinen, Anna Laurintytär 300
Pullinen, Anna Yrjöntytär 434, 435
Pullinen, Antti Yrjönpoika 434, 435
Pullinen, Eeva Juhontytär 74, 75, 150, 151
Pullinen, Heikki Laurinpoika 300, 301
Pullinen, Helena Pietarintytär 26
Pullinen, Juho Laurinpoika 150, 300, 301, 151
Pullinen, Kaarina Yrjöntytär 434, 435
Pullinen, Lauri Laurinpoika 300, 301
Pullinen, Lauri Matinpoika 300, 301
Pullinen,