Tabell 1

. Simon Petter Krabbe.


Bild 1. Simon Petter Krabbe.

Bild 2. Charlotta Söderlund - Simon Petter Krabbe .
Född 19.05.1816 i Gamlakarleby[1]. Sjökapten. Föddes oäkta. Det är beundransvärt, att han med den bakgrunden skolade sig. Han gick till sjöss och blev senare sjöbefäl. För att bli kapten förutsattes minst styrmansexamen, som avlades i sjöfartsskolorna. Dessutom krävdes goda språkkunskaper. Som kapten nämns han bl.a. den 27.10.1850 då han med fregatten Norden förde sågvaror från Gamlakarleby till Liverpool. På 1850-talet var han kapten också på skonarna Delfin och Jenny samt sluparna Onni och Vivers . Åren 1862-1872 var han kapten på barkskeppet "Kokkola" byggt 1859. Resorna var långa. Som exempel kan nämnas att fartyget lämnade Finland den 1.9.1862 och seglade via många hamnar med långa uppehåll i dessa till Odessa dit man anlände den 9.9.1863, alltså ett år senare! Först den 17.6.1864, nästan två år efter starten var man tillbaka i Gamlakarleby. Enligt skeppsdagböckerna tog en direkt resa från England till Alexandria i Egypten två månader. Barkskeppet Kokkolas sista resa startade från Aguilas i Spanien då ångfartyget "Danube" från Leith körde på Kokkola en vecka efter avfärden den 9.12.1872 med följden att Kokkola sjönk. Besättningen klarade sig. Simon Petter nämns ännu som medlem i Gamlakarleby sjömanshus år 1874.

Handelsfartygets kapten var ur borgarens synvinkel ägarens representant ute i världen. Hans uppgifter var därför i praktiken förutom ledningen av seglatserna också skötseln av affärerna. Kaptenernas förmåga att segla tryggt och snabbt och sålunda säkra det ekonomiska resultatet samt deras affärssinne var avgörande för affärernas totalresultat. Detta förutsatte också effektivitet och disciplin av manskapet, vilket ofta ledde till rymning och ekonomiska förluster. Kaptenen fick i allmänhet fortsätta så länge fartyget gick med vinst. Om vinsten började minska fäste ägarna noggrannare uppmärksamhet på kaptenens verksamhet och manskapets rymningar var då en av de frågor man granskade.

[2]. Det beror utan tvekan på kaptenens och det övriga befälets person hur manskapet ställde sig till disciplinen. Handelsfartyget var ett litet samfund, där kaptenen hade en auktoritär makt och där de personliga relationerna med lätthet kan tillspetsas. På havet verkade man i extrema förhållanden och bringade tid i hamnarna ofta flera månader, vilket spetsade till känslorna inte bara mellan befälet och manskapet utan också inom manskapet.

Ett typiskt exempel är barken Kokkolas seglats 1862-1864, under vilken manskapet drabbade samman flera gånger och råkade i hamnarna i konflikter, som då och då krävde utomstående hjälp. Det är möjligt att kapten Krabbe själv orsakade en del av myteriandan eftersom rymningarna var många på de skepp han hade kommando över, 1862-1867 rymde18 sjömän.

Problemen under seglatsen 1862-64 började i maj 1863 i Odessa hamn, då manskapet vägrade att rengöra däcket. Som motdrag avlönade han rengörare från hamnen, men avdrog deras arvode från manskapets lön. Då fartyget anlände till Marseille med spannmålslast krävde besättningen sina löner utan avdrag. Matrosen Häggqvist försökte bevisa åt kaptenen, att avdraget var olagligt. Kaptenen meddelade, att han inte hade några extra pengar att betala och indrog matrosens söndagsledighet. Denne rymde men ångrade sig och återvände till fartyget. Densamme Häggqvist förorsakade följande år problem, då han råkade i slagsmål med andra besättningsmän i hamnen i Odessa. Han hade kallat sjöman Rimmi "bonde" på svenska vartill denne svarade på finska: bonde är du själv. Därefter följde ett allmänt slagsmål och kaptenen satte Häggqvist i arrest. Känslorna svallade till den grad, att kaptenen kallade kapten Ludvig Lagus, som var Finlands handelsagent i Odessa till förmedlare. Häggqvist rymde igen men återvände. Lagus kunde inte heller åstadkomma frid och fröjd varefter hela besättningen hotade att rymma, men det skedde inte varken i Odessa eller Marseille. Först i Liverpool och Glasgow lämnade 10 man fartyget. I Liverpool hade matros Häggqvist igen uppeggat besättningen genom att kräva högre löner.

En del av problemet tycks ha varit, att befälet och besättningen till största del var svenskspråkiga och en minoritet var finskspråkiga från kommunerna kring Gamlakarleby och med bondebakgrund, vilket sjöbjörnar såsom Häggqvist inte värderade särskilt högt.

Manskapet revolterade även direkt mot Krabbe: då båten hade anlänt till Toulon år 1866 var båtsmannen till den grad upphetsad av kaptenens verksamhet, att han t.o.m. hotade att döda denne. Trots de många rymningarna gjorde Krabbe totalt femton resor som kapten på gamlakarlebyfartygen. Barken Kokkola hade under Krabbes kommando på 1860-talet seglat exeptionellt lönsamt och snabbt.[3] Simon Petter Krabbe ägde själv aktier i Skepps- och Warfsbolaget i Gamlakarleby, som grundades 1858. En stor del av stadens köpmän ägde också aktier. Barken Kokkola var byggd av varvet och bolaget var också fartygets redare.

Simon Petter bodde efter vigseln med första hustrun Lovisa Björndahl till en början på hyra i sin svärfars hus och köpte1854 ett eget hus no. 142-144 troligen beläget i hörnet av nuvarande Östra Kyrkogatan och Anders Chydeniusgatan. Omkring 1870 flyttade han till huset no. 115 där han bodde till sin död 1876.[4] Död 11.05.1876 i Gamlakarleby[5]. Mor Tabell 3. –Gift 1:o 07.05.1844 i Gamlakarleby med Lovisa Fredrika Björndahl. Född 22.01.1821[5]. Död i maginflammation 22.09.1857 i Gamlakarleby[7].[6] –Gift 2:o med skrud 17.05.1859 i Gamlakarleby med Maria Charlotta Andersdotter Söderlund.

Bild 3. Charlotta Söderlund Krabbe.

Bild 4. Ett unikt foto från 1860-talet: Charlotta med Konstance.
Född 07.04.1836 i Gamlakarleby[1]. Efter mannens död hade Charlotta hyresgäster för att klara ekonomin bl.a. folkskolläraren Anders Nyström, som senare gifte sig med dottern Adele. 1884 sålde hon huset (nr.115) åt glasmästaren Emil Kihlman och flyttade till huset nr. 120. Död 19.06.1922 i Gamlakarleby[8].[6]

Barn
1: Lovisa Emelia Simonsdotter Krabbe. Född 28.06.1847 i Gamlakarleby[1].
1: Petter Alfred Simonsson Krabbe. Född 19.06.1850 i Gamlakarleby[1]. Död 04.07.1852 i Gamlakarleby[7].
1: Selma Elisabeth Simonsdotter Krabbe. Född 02.03.1853 i Gamlakarleby[7]. Något efterbliven. Död 05.02.1933 i Gamlakarleby[5].
2: Maria Konstance Simonsdotter Krabbe.

Bild 5. Konstance Krabbe Hämelin.
Född 10.04.1860 i Gamlakarleby[1]. Död 07.10.1941 i Gamlakarleby[7].
2: Charlotta Adele Simonsdotter Krabbe. Född 26.11.1861 i Gamlakarleby[1]. Död 11.11.1905 i Gamlakarleby[5].
2: Otto Pehr Alexander Simonsson Krabbe. Född 09.04.1866[1]. Efterbliven. Död 20.04.1892 i Gamlakarleby[5].
Tabell 3

I. Helena Simontytär Skrabb. Född 01.11.1786 i Alajärvi, Skrabb[1]. Tjänstepiga. Flyttade enligt kommunionboken från Alajärvi till Vasa 13.5.1805 och anställdes som piga hos landskamreren Johan Silfverberg. I Vasa påträffas hon inte i kommunionböckerna efter 1806, varför det tillsvidare är oklart varifrån hon kom 1813 till Gamlakarleby och anställdes som piga hos kommercerådet Jakob Donner. Hon födde 1816 en oäkta son, Simon Petter Skrabb, som senare kallades Krabbe. Tre år senare födde hon igen ett oäkta barn, dottern Maria Helena. På den tiden betydde det plikter, och då man gjorde samma förbrytelse igen, blev det dubbel plikt andra gången. Vid 43 år blev hon förelyst med sjöman Karl Gustaf Ljungberg, men strax innan bröllopet dog fästmannen i Marseille 1830. Hon bodde och tjänstgjorde hos familjen Donner tillsammans med sina barn åtminstone till denna tidspunkt, senare flyttade hon till sonen Simon och hans familj och bodde där till sin död. Ett frågetecken kvarstår dock. Då hon avlider noteras det både i Gamlakarleby och Lochteå, som då var ett kapell inom Gamlakarleby församling. Enligt kommunionboken bodde hon och dog i Gamlakarleby.[9] Död i slag 22.06.1841 i Gamlakarleby [7]. Far Tabell 6. Mor Tabell 7.

Barn
Simon Petter Krabbe. Född 19.05.1816 i Gamlakarleby[1]. Sjökapten. Död 11.05.1876 i Gamlakarleby[5]. Tabell 1.
Maria Helena Krabbe. Född oäkta 29.01.1819 i Gamlakarleby[1]. Död 30.08.1885 i Gamlakarleby[9].
Tabell 6

II. Simo Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.08.1743 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Inhysing. Som sed var på den tiden blev Simo som yngre broder drängpojke vid ungefär 15-års ålder och flyttade till ett annat hemman i Alajärvi. Då han 1771 gifte sig flyttade han till hustruns hemman Lillhök. Där bodde de som inhysingar, vilket gav dem frihet att arbeta var de önskade. Simo arbetade på närbelägna Antila och Sihtala. År 1777 flyttade familjen till Simos hemgård Skrabb, till ett torp benämnt Levijoki som inhysingar. Där föddes bl. a. Helena, Simon Petter Krabbes mor. Senare flyttade familjen till ett annat torp på Skrabb, där föräldrarna bodde till sin död[9]. Död i styng 21.02.1808 i Alajärvi, Skrabb[7]. Far Tabell 12. Mor Tabell 13. –Gift 20.05.1771 i Kurejoki, Lillhök med Kristiina Simontytär Lillhök. Född 02.12.1751 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Värdinna. Död i slag 06.01.1806 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 7.[6]

I Barn
Maria Simontytär Lillhök. Född 29.03.1772 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 10.04.1773 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 7.
Liisa Simontytär Lillhök. Född 12.09.1773 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[1]. Död 21.06.1774 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 7.
Matti Simonpoika Lillhök. Född 20.02.1775 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[1]. Död 29.12.1779 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 7.
Saara Simontytär Skrabb. Född 18.02.1778 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 02.11.1801 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 7.
Susanna Simontytär Skrabb. Född 17.05.1781 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 06.06.1787 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 7.
Maria Simontytär Skrabb. Född 05.08.1784 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 23.09.1785 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 7.
Helena Simontytär Skrabb. Född 01.11.1786 i Alajärvi, Skrabb[1]. Tjänstepiga. Död i slag 22.06.1841 i Gamlakarleby [7]. Tabell 3.
Erkki Simonpoika Skrabb;Tallbacka;Kyröläinen;Juutlaukkonen. Född 05.03.1790 i Alajärvi, Skrabb[1]. Torpare;dräng. Död 03.06.1864 i Alajärvi, Kurejoki, Juutlaukkonen[7]. Se även 7.
Tabell 7

II. Kristiina Simontytär Lillhök. Född 02.12.1751 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Värdinna. Död i slag 06.01.1806 i Alajärvi, Skrabb[7]. Far Tabell 14. Mor Tabell 15. –Gift 20.05.1771 i Kurejoki, Lillhök med Simo Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.08.1743 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Inhysing. Död i styng 21.02.1808 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 6.[6]

I Barn
Maria Simontytär Lillhök. Född 29.03.1772 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 10.04.1773 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 6.
Liisa Simontytär Lillhök. Född 12.09.1773 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[1]. Död 21.06.1774 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 6.
Matti Simonpoika Lillhök. Född 20.02.1775 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[1]. Död 29.12.1779 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 6.
Saara Simontytär Skrabb. Född 18.02.1778 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 02.11.1801 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 6.
Susanna Simontytär Skrabb. Född 17.05.1781 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 06.06.1787 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 6.
Maria Simontytär Skrabb. Född 05.08.1784 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 23.09.1785 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 6.
Helena Simontytär Skrabb. Född 01.11.1786 i Alajärvi, Skrabb[1]. Tjänstepiga. Död i slag 22.06.1841 i Gamlakarleby [7]. Tabell 3.
Erkki Simonpoika Skrabb;Tallbacka;Kyröläinen;Juutlaukkonen. Född 05.03.1790 i Alajärvi, Skrabb[1]. Torpare;dräng. Död 03.06.1864 i Alajärvi, Kurejoki, Juutlaukkonen[7]. Se även 6.
Tabell 12

III. Abraham Juhaninpoika Skrabb. Född 12.12.1704 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Kyrkoväktare[7]. Död 03.01.1764 i Alajärvi, Skrabb[7]. Far Tabell 24. Mor Tabell 25. –Gift 14.09.1729 i Alajärvi med Maria Matintytär. Född 25.03.1707 i Purmo [10]. Död 09.12.1768 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 13.[6]

II Barn
Saara Abrahamintytär Skrabb. Född 21.04.1732 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 21.04.1732 i Alajärvi, Skrabb[7].
Matti Abrahaminpoika Skrabb. Född 27.08.1734 i Alajärvi, Skrabb[1].
Maria Abrahamintytär Skrabb. Född 26.03.1736 i Alajärvi, Skrabb[1]. Se även 13.
Juho Abrahaminpoika Skrabb. Född 08.06.1737 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 01.08.1737 i Alajärvi, Skrabb[7].
Susanna Abrahamintytär Skrabb. Född 21.02.1739 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död i bröstsjuka 05.04.1797 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 13.
Juho Abrahaminpoika Skrabb. Född 16.05.1740 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 29.09.1741 i Alajärvi, Skrabb[7].
Liisa Abrahamintytär Skrabb. Född 15.11.1741 i Alajärvi, Skrabb[1].
Simo Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.08.1743 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Inhysing. Död i styng 21.02.1808 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 6.
Heikki Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.12.1744 i Alajärvi, Skrabb[1]. Se även 13.
Jaakko Abrahaminpoika Skrabb. Född 24.07.1746 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död 14.07.1747 i Alajärvi, Skrabb[7].
Abraham Abrahaminpoika Skrabb;Sihtala;Lillhök. Född 18.08.1748 i Alajärvi, Skrabb[1]. Inhysing,;dräng. Död 28.07.1816 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 13.
Maria Abrahamintytär Skrabb. Född ca 1749 i Alajärvi, Skrabb[9]. Se även 13.
Kustaa Abrahaminpoika Skrabb. Född 29.03.1750 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död i andtäppa 22.08.1817 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 13.
Jaakko Abrahaminpoika Skrabb. Född 03.06.1752 i Alajärvi, Skrabb[1]. Dräng . Död i styng 24.01.1825 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 13.
Tabell 13

III. Maria Matintytär. Född 25.03.1707 i Purmo [10]. Kommit från Purmo. [6]. Död 09.12.1768 i Alajärvi, Skrabb[7]. –Gift 14.09.1729 i Alajärvi med Abraham Juhaninpoika Skrabb. Född 12.12.1704 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Kyrkoväktare[7]. Död 03.01.1764 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 12.[6]

II Barn
Maria Abrahamintytär Skrabb. Född 26.03.1736 i Alajärvi, Skrabb[1]. Se även 12.
Susanna Abrahamintytär Skrabb. Född 21.02.1739 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död i bröstsjuka 05.04.1797 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 12.
Simo Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.08.1743 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Inhysing. Död i styng 21.02.1808 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 6.
Heikki Abrahaminpoika Skrabb. Född 26.12.1744 i Alajärvi, Skrabb[1]. Se även 12.
Abraham Abrahaminpoika Skrabb;Sihtala;Lillhök. Född 18.08.1748 i Alajärvi, Skrabb[1]. Inhysing,;dräng. Död 28.07.1816 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 12.
Maria Abrahamintytär Skrabb. Född ca 1749 i Alajärvi, Skrabb[9]. Se även 12.
Jaakko Abrahaminpoika Skrabb. Född 03.06.1752 i Alajärvi, Skrabb[1]. Dräng . Död i styng 24.01.1825 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 12.
Kustaa Abrahaminpoika Skrabb. Född 29.03.1750 i Alajärvi, Skrabb[1]. Död i andtäppa 22.08.1817 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 12.
Tabell 14

III. Simo Simonpoika Lillhök. Född 15.04.1715 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[34]. Bonde. Död i hosta och bröstvärk 15.05.1752 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 28. Mor Tabell 29. –Gift 21.11.1732 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä med Liisa Laurintytär Seppälä. Född 08.09.1712 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[1]. Matmor på Lillhök. Död 16.12.1789 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 15.[6]

II Barn
Heikki Simonpoika Lillhök. Född 07.11.1735 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 05.05.1736 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Erkki Simonpoika Lillhök. Född 22.03.1737 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 08.01.1740 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Matti Simonpoika Lillhök. Född före 1738 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[9].
Riitta Simontytär Lillhök. Född före 1738 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[9]. Död före 1738 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[9].
Liisa Simontytär Lillhök. Född 14.10.1738 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 03.09.1739 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Taavetti Simonpoika Lillhök. Född 18.04.1740 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död av ålderdom 20.04.1825 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 15.
Maria Simontytär Lillhök. Född 07.03.1743 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 01.10.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Sikkilä[7]. Se även 15.
Marketta Simontytär Lillhök. Född 01.06.1744 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 18.09.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Sissala[7]. Se även 15.
Susanna Simontytär Lillhök. Född 04.09.1745 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 12.08.1791 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 15.
Iisakki Simonpoika Lillhök. Född 16.02.1748 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. Död i rödsot 22.09.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 15.
Liisa Simontytär Lillhök. Född 12.08.1749 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 01.06.1791 i Alajärvi, Kurejoki, Sihtala[7]. Se även 15.
Kristiina Simontytär Lillhök. Född 02.12.1751 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Värdinna. Död i slag 06.01.1806 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 7.
Tabell 15

III. Liisa Laurintytär Seppälä. Född 08.09.1712 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[1]. Matmor på Lillhök. Död 16.12.1789 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 30. Mor Tabell 31. –Gift 1:o 21.11.1732 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä med Simo Simonpoika Lillhök. Född 15.04.1715 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[34]. Bonde. Död i hosta och bröstvärk 15.05.1752 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 14.[6] –Gift 2:o 07.04.1760 i Alajärvi med Yrjö Yrjönpoika. Född 06.06.1706[9]. Dräng. Kom från Laukkola.[9][6]

II Barn
1: Taavetti Simonpoika Lillhök. Född 18.04.1740 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död av ålderdom 20.04.1825 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 14.
1: Maria Simontytär Lillhök. Född 07.03.1743 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 01.10.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Sikkilä[7]. Se även 14.
1: Marketta Simontytär Lillhök. Född 01.06.1744 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 18.09.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Sissala[7]. Se även 14.
1: Susanna Simontytär Lillhök. Född 04.09.1745 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 12.08.1791 i Alajärvi, Kurejoki, Storhök[7]. Se även 14.
1: Iisakki Simonpoika Lillhök. Född 16.02.1748 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. Död i rödsot 22.09.1808 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 14.
1: Liisa Simontytär Lillhök. Född 12.08.1749 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 01.06.1791 i Alajärvi, Kurejoki, Sihtala[7]. Se även 14.
1: Kristiina Simontytär Lillhök. Född 02.12.1751 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Värdinna. Död i slag 06.01.1806 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 7.
Tabell 24

IV. Juhani Erkinpoika Skrabb. Född ca 1661 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[11]. Bonde. Död 10.02.1740 i Alajärvi, Skrabb[7]. Far Tabell 48. Mor Tabell 49. –Gift 30.11.1696 i Alajärvi, Hök med Liisa Matintytär Hök. Född 13.01.1673 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[1]. Husmor. Död 15.03.1752 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 25.[6]

III Barn
Maija Juhanintytär Skrabb. Född 17.06.1698 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död ca 1730[9]. Se även 25.
Juhani Juhaninpoika Skrabb. Född 10.12.1699 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Bonde. Död av ålderdomssvaghet 03.02.1787 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 25.
Valpuri Juhanintytär Skrabb. Född 15.04.1701 i Alajärvi, Skrabb[1]. Husmor. Död 04.07.1763 i Alajärvi, Pynttäri[7].
Marketta Juhanintytär Skrabb. Född 13.07.1702 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död 14.09.1702 i Alajärvi, Skrabb[7].
Liisa Juhanintytär Skrabb. Född 23.07.1703 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1].
Abraham Juhaninpoika Skrabb. Född 12.12.1704 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Kyrkoväktare[7]. Död 03.01.1764 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 12.
Susanna Juhanintytär Skrabb. Född 13.10.1707 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död 1737 i Alajärvi[9]. Se även 25.
Heikki Juhaninpoika Skrabb. Född 24.01.1709 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död 04.07.1709 i Alajärvi, Skrabb[7].
Kirsti Juhanintytär Skrabb. Född 08.07.1711 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1].
Marketta Juhanintytär Skrabb. Född 16.07.1712 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Se även 25.
Anna Juhanintytär Skrabb. Född 26.10.1713 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Se även 25.
Erkki Juhaninpoika Skrabb. Född 19.01.1715 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död 24.03.1715 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[7].
Erkki Juhaninpoika Skrabb. Född 03.05.1717 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1].
Tabell 25

IV. Liisa Matintytär Hök. Född 13.01.1673 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[1]. Husmor. Död 15.03.1752 i Alajärvi, Skrabb[7]. Far Tabell 50. Mor Tabell 51. –Gift 1:o 1693 i Alajärvi med Heikki Matinpoika Lillstrang. Född 1673 i Vimpeli, Lillstrang[19]. Död 18.02.1694 i Vimpeli[19].[19][18] –Gift 2:o 30.11.1696 i Alajärvi, Hök med Juhani Erkinpoika Skrabb. Född ca 1661 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[11]. Bonde. Död 10.02.1740 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 24.[6]

III Barn
1: Marketta Heikintytär Lillstrang. Född 24.02.1694 i Vimpeli, Strang[1].
2: Maija Juhanintytär Skrabb. Född 17.06.1698 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död ca 1730[9]. Se även 24.
2: Juhani Juhaninpoika Skrabb. Född 10.12.1699 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Bonde. Död av ålderdomssvaghet 03.02.1787 i Alajärvi, Skrabb[7]. Se även 24.
2: Abraham Juhaninpoika Skrabb. Född 12.12.1704 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Kyrkoväktare[7]. Död 03.01.1764 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 12.
2: Susanna Juhanintytär Skrabb. Född 13.10.1707 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Död 1737 i Alajärvi[9]. Se även 24.
2: Anna Juhanintytär Skrabb. Född 26.10.1713 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Se även 24.
2: Marketta Juhanintytär Skrabb. Född 16.07.1712 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[1]. Se även 24.
Tabell 28

IV. Simo Heikinpoika Lillhök. Född 08.10.1688 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. På tinget i Jakobstad den 15.10.1734 berättade Simo Heikinpoika Hök från Jokikylä i Alajärvi, att han under kriget hade överlämnat en häst åt ryssarna på Lappajärvi kapells och kapellets 10 ryssmantals vägnar. För detta hade han lovats 80 koppardaler. En del av detta hade han erhållit, men Kärnä, Vimpeli, Enäperä och Haapajärvi mantal var fortfarande 6 daler skyldiga per mantal. Sökanden krävde dessutom ersättning för rättskostnaderna. Svarandena erkände sina skulder och de dömdes att betala sina skulder samt 6 öre silver för rättegången.[35] Död 04.10.1746 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 56. Mor Tabell 57. –Gift 08.04.1706 i Lappajärvi, Savonkylä, Vanhaketo med Riitta Laurintytär Tikkanen. Född 12.10.1684 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[36]. Matmor på Lillhök. Död 25.04.1771 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 29.[6]

III Barn
Juhani Simonpoika Lillhök. Född 15.06.1711 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 17.05.1717 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Liisa Simontytär Lillhök. Se även 29.
Simo Simonpoika Lillhök. Född 15.04.1715 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[34]. Bonde. Död i hosta och bröstvärk 15.05.1752 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 14.
Matti Simonpoika Lillhök. Född 08.08.1719 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde; kyrkovärd. Kyrkovärdarnas och sexmännens ställning som värderade förtroendemän stärktes under Matti Lillhöks och hans efterträdares tid. Som ekonomiansvariga skötte de församlingens beskattning och egendom såsom tjänstebostäder, kyrkobyggnaden och gravgården ända till början av 1800-talet.[9] Död i styng 27.03.1770 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 29.
Maria Simontytär Lillhök. Född 09.01.1722 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Jaakko Simonpoika Lillhök. Född 18.07.1723 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Död 03.10.1725 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Liisa Simontytär Lillhök. Född 11.07.1725 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Riitta Simontytär Lillhök. Född 27.09.1727 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Se även 29.
Tabell 29

IV. Riitta Laurintytär Tikkanen. Född 12.10.1684 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[36]. Matmor på Lillhök. Död 25.04.1771 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 58. Mor Tabell 59. –Gift 08.04.1706 i Lappajärvi, Savonkylä, Vanhaketo med Simo Heikinpoika Lillhök. Född 08.10.1688 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. Död 04.10.1746 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 28.[6]

III Barn
Liisa Simontytär Lillhök. Se även 28.
Simo Simonpoika Lillhök. Född 15.04.1715 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[34]. Bonde. Död i hosta och bröstvärk 15.05.1752 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 14.
Matti Simonpoika Lillhök. Född 08.08.1719 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde; kyrkovärd. Död i styng 27.03.1770 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Se även 28.
Riitta Simontytär Lillhök. Född 27.09.1727 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Se även 28.
Tabell 30

IV. Lauri Heikinpoika Koukkari;Seppälä. Född 15.08.1679 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1]. Husbonde. Död 16.12.1745 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. Far Tabell 60. Mor Tabell 61. –Gift 1703 i Kuortane med Valpuri Paulintytär. Född (beräknad tid) 1682 i Kuortane[63]. Död 04.04.1752 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. Tabell 31.[62]

III Barn
Liisa Laurintytär Seppälä. Född 08.09.1712 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[1]. Matmor på Lillhök. Död 16.12.1789 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 15.
Tabell 31

IV. Valpuri Paulintytär. Född (beräknad tid) 1682 i Kuortane[63]. Husmor. Led av ledvärk i 13 år och dog som kyrkofattig, vilket änkorna ofta drabbades av på den tiden.[7] Död 04.04.1752 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. –Gift 1703 i Kuortane med Lauri Heikinpoika Koukkari;Seppälä. Född 15.08.1679 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1]. Husbonde. Död 16.12.1745 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. Tabell 30.[62]

III Barn
Liisa Laurintytär Seppälä. Född 08.09.1712 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[1]. Matmor på Lillhök. Död 16.12.1789 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 15.
Tabell 48

V. Erkki Olavinpoika Skrabb. Född ca 1632 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död 20.10.1686 i Alajärvi, Skrabb[7]. Dog under kyrkofärden på strandvägen i Finnilä i Lappajärvi[7]. Far Tabell 96. Mor Tabell 97. –Gift i Lappajärvi med Valpuri Vilpuntytär Keisari. Född ca 1627 i Soini, Keisari[11]. Husmor. Död 29.05.1697 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[7]. Tabell 49.[11]

IV Barn
Juhani Erkinpoika Skrabb. Född ca 1661 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[11]. Bonde. Död 10.02.1740 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 24.
Tabell 49

V. Valpuri Vilpuntytär Keisari. Född ca 1627 i Soini, Keisari[11]. Husmor. Död 29.05.1697 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[7]. Far Tabell 98. Mor Tabell 99. –Gift i Lappajärvi med Erkki Olavinpoika Skrabb. Född ca 1632 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död 20.10.1686 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 48.[11]

IV Barn
Juhani Erkinpoika Skrabb. Född ca 1661 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[11]. Bonde. Död 10.02.1740 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 24.
Tabell 50

V. Matti Juhonpoika Hök. Född ca 1650 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde, nämndeman. Död i cancer 23.12.1698 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Far Tabell 100. Mor Tabell 101. –Gift 1671 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila med Leena Niilontytär Ollila. Född ca 1648 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[20]. Död 29.06.1708 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[20]. Tabell 51.[6]

IV Barn
Liisa Matintytär Hök. Född 13.01.1673 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[1]. Husmor. Död 15.03.1752 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 25.
Tabell 51

V. Leena Niilontytär Ollila. Född ca 1648 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[20]. Död 29.06.1708 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[20]. Far Tabell 102. Mor Tabell 103. –Gift 1671 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila med Matti Juhonpoika Hök. Född ca 1650 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde, nämndeman. Död i cancer 23.12.1698 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 50.[6]

IV Barn
Liisa Matintytär Hök. Född 13.01.1673 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[1]. Husmor. Död 15.03.1752 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 25.
Tabell 56

V. Heikki Erkinpoika Hök;Lillhök. Född 09.01.1667 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[37]. Bonde. På den tiden deltog bönderna i finansieringen av militären på olika sätt. Heikki Lillhök betalade städjepenningen åt Joonas Matinpoika, som var villig att bli skeppsbyggare[38]. Död 25.01.1714 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 112. Mor Tabell 113. –Gift 1687 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä med Leena Matintytär Finnilä. Född 22.06.1666 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[1]. Död 13.04.1735 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 57.[39]

IV Barn
Simo Heikinpoika Lillhök. Född 08.10.1688 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. Död 04.10.1746 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 28.
Antti Heikinpoika Lillhök. Född 22.11.1690 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Erkki Heikinpoika Lillhök. Född 1692 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Liisa Heikintytär Lillhök. Född 09.04.1695 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Tuomas Heikinpoika Lillhök. Född 06.12.1697 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Maria Heikintytär Lillhök. Född 20.03.1699 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Marketta Heikintytär Lillhök. Född 24.04.1701 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7].
Susanna Heikintytär Lillhök. Född 28.07.1704 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Heikki Heikinpoika Lillhök. Född 20.01.1705 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Erkki Heikinpoika Lillhök. Född 16.03.1707 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Matti Heikinpoika Lillhök. Född 16.09.1708 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1].
Tabell 57

V. Leena Matintytär Finnilä. Född 22.06.1666 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[1]. Död 13.04.1735 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Far Tabell 114. Mor Tabell 115. –Gift 1687 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä med Heikki Erkinpoika Hök;Lillhök. Född 09.01.1667 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[37]. Död 25.01.1714 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 56.[39]

IV Barn
Simo Heikinpoika Lillhök. Född 08.10.1688 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[1]. Bonde. Död 04.10.1746 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 28.
Tabell 58

V. Lauri Matinpoika Tikkanen. Född ca 1644 i Kälviä. Torpare;nybyggare;inhyses;dräng. Kommit före 1672 från Kälviä. Omnämns som sin svåger Olavi Strangs dräng i Vimpeli 1672 då hans son Juho föddes och som Olavi Spangars dräng 1676 då hans son Olavi föddes. År 1680 var han inhyses hos Jören Kålare (Yrjö Kolanen) då hans dotter Maria föddes. I kommunionboken 1694-1709 omnämns han som nybyggare i Alajärvi, Iiruunjärvi. Bostället beskattades efter 1/8 mantal, vilket tydde på, att man levde ungefär som familjerna på ett mindre hemman. Åren 1697 och 1698 var dock tunga då såväl hans hustru som hans två vuxna söner Juhani och Olavi avled. Då upplevde man svåra hungerår med påföljande sjukdomar. Lauri ingick nytt äktenskap med Leena Jaakontytär Hök, Erkki Heikinpoikas änka och flyttade 1698 till Lappajärvi, Savonkylä, Vanhaketo som torpare tillsammans med hustrun och dottern Riitta. Den äldre dottern Maria hade flyttat tidigare till Vimpeli troligen för att arbeta som piga.[49] Strangs släktbok hävdar att Lauri skulle ha varit husbonde på Murtoniemi gård, som han ägde tillsammans med sin bolagsman Jaakko Murtoniemi.[50] Död 18.04.1721 i Lappajärvi[7]. Far Tabell 116. –Gift 1:o före 1672 i Vimpeli, Strang med Marketta Pietarintytär Strang. Född ca 1646 i Vimpeli, Strang[51]. Död 02.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[52]. Tabell 59.[45] –Gift 2:o 26.06.1696 i Lappajärvi med Leena Juhontytär Hök. Änka efter Erkki Heikinpoika.[6]

IV Barn
1: Juho Laurinpoika Tikkanen. Född 1672 i Vimpeli, Strang[53]. Död 30.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 59.
1: Olavi Laurinpoika Tikkanen. Född 1676 i Vimpeli, Spangar[54]. Död 11.08.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 59.
1: Maria Laurintytär Tikkanen. Född 1680 i Alajärvi, Möksy, Kolanen[55]. Se även 59.
1: Riitta Laurintytär Tikkanen. Född 12.10.1684 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[36]. Matmor på Lillhök. Död 25.04.1771 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 29.
2: Susanna Laurintytär Tikkanen. Född 1701 i Lappajärvi, Savonkylä, Vanhaketo[1].
Tabell 59

V. Marketta Pietarintytär Strang. Född ca 1646 i Vimpeli, Strang[51]. Död 02.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[52]. Far Tabell 118. Mor Tabell 119. –Gift före 1672 i Vimpeli, Strang med Lauri Matinpoika Tikkanen. Född ca 1644 i Kälviä. Torpare;nybyggare;inhyses;dräng. Död 18.04.1721 i Lappajärvi[7]. Tabell 58.[45]

IV Barn
Juho Laurinpoika Tikkanen. Född 1672 i Vimpeli, Strang[53]. Död 30.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 58.
Olavi Laurinpoika Tikkanen. Född 1676 i Vimpeli, Spangar[54]. Död 11.08.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[7]. Se även 58.
Maria Laurintytär Tikkanen. Född 1680 i Alajärvi, Möksy, Kolanen[55]. Se även 58.
Riitta Laurintytär Tikkanen. Född 12.10.1684 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[36]. Matmor på Lillhök. Död 25.04.1771 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 29.
Tabell 60

V. Heikki Juhonpoika Koukkari;Seppälä. Född ca 1646[40]. Husbonde[9]. Levde enligt kommunionboken 1694-1709 åtminstone till 1707.[9] Död efter 1709 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[9]. Far Tabell 120. Mor Tabell 121. –Gift med Agneta Tuomaantytär. Född ca 1646[11]. Tabell 61.[11][62]

IV Barn
Susanna Heikintytär Koukkari. Född 1674 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1].
Lauri Heikinpoika Koukkari;Seppälä. Född 15.08.1679 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1]. Husbonde. Död 16.12.1745 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. Tabell 30.
Sipi Heikinpoika Koukkari.
Erkki Heikinpoika Koukkari. Född 1687 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1].
Anna Heikintytär Seppälä. Född 1690 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[1].
Heikki Heikinpoika Koukkari.
Elias Heikinpoika Koukkari;Seppälä.
Liisa Heikintytär Seppälä.
Tabell 61

V. Agneta Tuomaantytär. Född ca 1646[11].[11] –Gift med Heikki Juhonpoika Koukkari;Seppälä. Född ca 1646[40]. Husbonde[9]. Död efter 1709 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[9]. Tabell 60.[62]

IV Barn
Lauri Heikinpoika Koukkari;Seppälä. Född 15.08.1679 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[1]. Husbonde. Död 16.12.1745 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[7]. Tabell 30.
Tabell 96

VI. Olavi Pietarinpoika Skrabb. Född ca 1603 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död ca 1648 i Alajärvi, Skrabb[11]. Far Tabell 192. Mor Tabell 193. –Gift 1:o med N.N. Martintytär Spangar. Född ca 1610[11]. Tabell 97.[11][12] –Gift 2:o med Anna N.N. Död ca 1684 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[11].[11]

V Barn
1: Matti Olavinpoika Skrabb. Född ca 1630 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde;nämndeman. Död 25.01.1682 i Alajärvi[11]. Se även 97.
1: Erkki Olavinpoika Skrabb. Född ca 1632 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död 20.10.1686 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 48.
Tabell 97

VI. N.N. Martintytär Spangar. Född ca 1610[11].[11] Far Tabell 194. Mor Tabell 195. –Gift med Olavi Pietarinpoika Skrabb. Född ca 1603 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död ca 1648 i Alajärvi, Skrabb[11]. Tabell 96.[12]

V Barn
Matti Olavinpoika Skrabb. Född ca 1630 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde;nämndeman. Död 25.01.1682 i Alajärvi[11]. Se även 96.
Erkki Olavinpoika Skrabb. Född ca 1632 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död 20.10.1686 i Alajärvi, Skrabb[7]. Tabell 48.
Tabell 98

VI. Vilppu Keisari. Född ca 1562[11]. Bonde. Död ca 1630 i Soini, Keisari[11]. –Gift med Marketta Pietarintytär Hämäläinen. Född ca 1585[11]. Död 13.12.1671 i Soini, Keisari[7]. Tabell 99.[13]

V Barn
Marketta Vilpuntytär Keisari. Född ca 1617[11]. Husmor. Död 26.12.1688 i Alajärvi, Pynttäri[11]. Se även 99.
Valpuri Vilpuntytär Keisari. Född ca 1627 i Soini, Keisari[11]. Husmor. Död 29.05.1697 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[7]. Tabell 49.
Tabell 99

VI. Marketta Pietarintytär Hämäläinen. Född ca 1585[11]. Död 13.12.1671 i Soini, Keisari[7]. Far Tabell 198. –Gift med Vilppu Keisari. Född ca 1562[11]. Bonde. Död ca 1630 i Soini, Keisari[11]. Tabell 98.[13]

V Barn
Marketta Vilpuntytär Keisari. Född ca 1617[11]. Husmor. Död 26.12.1688 i Alajärvi, Pynttäri[11]. Se även 98.
Valpuri Vilpuntytär Keisari. Född ca 1627 i Soini, Keisari[11]. Husmor. Död 29.05.1697 i Alajärvi, Skrabb, Gammelgård[7]. Tabell 49.
Tabell 100

VI. Juho Markunpoika Hök. Född ca 1617 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Omnämns under tingsrätten 1670 då man behandlade Markus Sorvaris klagomål gällande Juho Storhöks kvarn vid Sissalaforsen. Juhos fördämning var så effektiv, att Sorvari inte fick tillräckligt vatten till sin kvarn. Nämndemännens åsikt var dock, att Juho behövde en vattenbädd för att kvarnen skulle fungera även under de större vårflödena. Juho omnämns också 1671 på vårtinget då han hade byggt staket runt sina fävallar. Enligt klagomålet var vallarna gemensamma. Rätten dömde vallarna som privata eftersom de gränsade mot älven, vilket enligt gammal praxis var privat och lagligt. På tinget 1673 behandlades målet mellan Juutlaukkonen och Juho Hök, där Juutlaukkonen hade köpt en sädtunna av Hök och pantat en äng före betalningen. Ängen återlämnades men Juutlaukkonen dömdes att betala 8% ränta för panttiden.[21] Död (D. circum) 1676 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Far Tabell 200. –Gift med Liisa Laurintytär. Född (beräknad tid) 1626[23]. Död 26.07.1703 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[23]. Tabell 101.[22]

V Barn
Matti Juhonpoika Hök. Född ca 1650 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde, nämndeman. Död i cancer 23.12.1698 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 50.
Tabell 101

VI. Liisa Laurintytär. Född (beräknad tid) 1626[23]. Död 26.07.1703 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[23]. –Gift med Juho Markunpoika Hök. Född ca 1617 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död (D. circum) 1676 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 100.[22]

V Barn
Matti Juhonpoika Hök. Född ca 1650 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde, nämndeman. Död i cancer 23.12.1698 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 50.
Tabell 102

VI. Niilo Olavinpoika Ollila. Född ca 1618 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[31]. Bonde. Död 1679 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[31]. Begravd under kyrkan[32]. –Gift med Maalin Maunontytär. Född ca 1618[13]. Död 1680 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[33]. Tabell 103.[13]

V Barn
Leena Niilontytär Ollila. Född ca 1648 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[20]. Död 29.06.1708 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[20]. Tabell 51.
Tabell 103

VI. Maalin Maunontytär. Född ca 1618[13]. Död 1680 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[33]. –Gift med Niilo Olavinpoika Ollila. Född ca 1618 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[31]. Bonde. Död 1679 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[31]. Tabell 102.[13]

V Barn
Leena Niilontytär Ollila. Född ca 1648 i Lappajärvi, Savonkylä, Ollila[20]. Död 29.06.1708 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[20]. Tabell 51.
Tabell 112

VI. Erkki Antinpoika Hök. Född ca 1630 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död 1675 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Far Tabell 224. Mor Tabell 225. –Gift i Lappajärvi med Kaarina Erkintytär Hök. Född ca 1641[40]. Död 07.01.1719 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[40]. Tabell 113.[41][40]

V Barn
Heikki Erkinpoika Hök;Lillhök. Född 09.01.1667 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[37]. Död 25.01.1714 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 56.
Tabell 113

VI. Kaarina Erkintytär Hök. Född ca 1641[40]. Hennes andre man var Gabriel Matinpoika Sikkilä-Toppari (levde 1657-1702). De fick 5 barn.[41] Död 07.01.1719 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[40].[41] –Gift i Lappajärvi med Erkki Antinpoika Hök. Född ca 1630 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död 1675 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 112.[40]

V Barn
Heikki Erkinpoika Hök;Lillhök. Född 09.01.1667 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[37]. Död 25.01.1714 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 56.
Tabell 114

VI. Matti Abrahaminpoika Storfinnilä. Född (beräknad tid) 1638 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[44]. Husbonde[9]. Död 17.05.1696 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7].[43] Far Tabell 228. Mor Tabell 229. –Gift med Liisa Erkintytär. Född ungefär 1638[46]. Död 14.03.1713 i Lappajärvi[47]. Tabell 115.[45]

V Barn
Leena Matintytär Finnilä. Född 22.06.1666 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[1]. Död 13.04.1735 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 57.
Tabell 115

VI. Liisa Erkintytär. Född ungefär 1638[46]. Död 14.03.1713 i Lappajärvi[47]. –Gift med Matti Abrahaminpoika Storfinnilä. Född (beräknad tid) 1638 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[44]. Husbonde[9]. Död 17.05.1696 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7]. Tabell 114.[43][45]

V Barn
Leena Matintytär Finnilä. Född 22.06.1666 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[1]. Död 13.04.1735 i Alajärvi, Kurejoki, Lillhök[7]. Tabell 57.
Tabell 116

VI. Matti Tikkanen.

V Barn
Lauri Matinpoika Tikkanen. Född ca 1644 i Kälviä. Torpare;nybyggare;inhyses;dräng. Död 18.04.1721 i Lappajärvi[7]. Tabell 58.
Tabell 118

VI. Per Henriksson Strang. Född ca 1603 i Vimpeli, Strang[56]. Bonde;kronojägare. Soldat i det 30-åriga kriget. Åren 1632-1668 husbonde på den Strang gård, som befann sig på norra sidan av Vindala å.[56] Död 29.04.1668 i Vimpeli, Strang[57]. Far Tabell 236. –Gift med Marketta Olavintytär. Född ca 1603[58]. Död 26.11.1676 i Vimpeli, Strang[7]. Tabell 119.[40]

V Barn
Olavi Pietarinpoika Strang. Född ca 1625 i Vimpeli, Strang[11]. Husbonde på Strang 1669-1683[59]. Död efter att ha varit sjuk i 2 år 08.11.1685 i Vimpeli, Strang.
Helga Pietarintytär Strang. Född ca 1628 i Vimpeli[60]. Död 09.08.1693 i Vimpeli[60].
Simo Pietarinpoika Strang. Född ca 1639 i Vimpeli, Strang[11].
Kaarina Pietarintytär Strang. Född ca 1643 i Vimpeli, Strang[11].
Maria Pietarintytär Strang. Född ca 1645 i Vimpeli, Strang[11].
Marketta Pietarintytär Strang. Född ca 1646 i Vimpeli, Strang[51]. Död 02.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[52]. Tabell 59.
Tabell 119

VI. Marketta Olavintytär. Född ca 1603[58]. Död 26.11.1676 i Vimpeli, Strang[7]. –Gift med Per Henriksson Strang. Född ca 1603 i Vimpeli, Strang[56]. Bonde;kronojägare. Död 29.04.1668 i Vimpeli, Strang[57]. Tabell 118.[40]

V Barn
Marketta Pietarintytär Strang. Född ca 1646 i Vimpeli, Strang[51]. Död 02.04.1697 i Alajärvi, Möksy, Tikkanen[52]. Tabell 59.
Tabell 120

VI. Juho Pietarinpoika Koukkari. Född (beräknad tid) 1607 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[65]. Bonde[11]. Död 05.04.1697 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[7].[64] Far Tabell 240. –Gift med Riitta Tapanintytär . Född ca 1607[11]. Död 18.09.1681 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[66]. Tabell 121.[64][40]

V Barn
Heikki Juhonpoika Koukkari;Seppälä. Född ca 1646[40]. Husbonde[9]. Död efter 1709 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[9]. Tabell 60.
Tabell 121

VI. Riitta Tapanintytär . Född ca 1607[11]. Död 18.09.1681 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[66].[64] –Gift med Juho Pietarinpoika Koukkari. Född (beräknad tid) 1607 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[65]. Bonde[11]. Död 05.04.1697 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[7]. Tabell 120.[64][40]

V Barn
Heikki Juhonpoika Koukkari;Seppälä. Född ca 1646[40]. Husbonde[9]. Död efter 1709 i Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä[9]. Tabell 60.
Tabell 192

VII. Pietari Olavinpoika Skrabb. Född ca 1560[11]. Far Tabell 384. –Gift med Malin N.N. Född ca 1580[11]. Tabell 193.[13]

VI Barn
Olavi Pietarinpoika Skrabb. Född ca 1603 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död ca 1648 i Alajärvi, Skrabb[11]. Tabell 96.
Tabell 193

VII. Malin N.N. Född ca 1580[11]. –Gift med Pietari Olavinpoika Skrabb. Född ca 1560[11]. Tabell 192.[13]

VI Barn
Olavi Pietarinpoika Skrabb. Född ca 1603 i Alajärvi, Skrabb[11]. Bonde. Död ca 1648 i Alajärvi, Skrabb[11]. Tabell 96.
Tabell 194

VII. Martti Olavinpoika Spangar. Född ca 1587 i Vimpeli, Spangar[11]. Husbonde på Österspangar 1623-1636. År 1624 beskattades Martti Spangar för 2 tunnor råg, 2 tunnor malt, 1 tunna korn blandat med råg, 3 tunnor rent korn och 4 tunnor blandat korn. I roteförteckningen 1633 sägs Martti vara 46 år gammal[14]. Död efter 1636 i Vimpeli[14]. Far Tabell 388. –Gift med Kirsti Laurintytär. Född ca 1587 i Vimpeli[11]. Död 15.11.1668 i Vimpeli, Spangar[15]. Tabell 195.[11][12]

VI Barn
Olavi Martinpoika Spangar. Född ca 1607 i Vimpeli[14]. Husbonde på Österspangar 1637-1674[16]. Död 26.05.1697 i Vimpeli[14].
N.N. Martintytär Spangar. Född ca 1610[11]. Tabell 97.[11]
Markus Martinpoika Spangar. Född ca 1616 i Vimpeli[14]. Död 26.12.1696 i Evijärvi, Skärufors[14].[14]
Matti Martinpoika Spangar. Född ca 1618 i Vimpeli. Matti var enligt rotelängden Martti Spangares 15-åriga son[14].
Tabell 195

VII. Kirsti Laurintytär. Född ca 1587 i Vimpeli[11]. Död 15.11.1668 i Vimpeli, Spangar[15].[11] –Gift med Martti Olavinpoika Spangar. Född ca 1587 i Vimpeli, Spangar[11]. Död efter 1636 i Vimpeli[14]. Tabell 194.[12]

VI Barn
N.N. Martintytär Spangar. Född ca 1610[11]. Tabell 97.[11]
Tabell 198

VII. Pietari Hämäläinen. Född ca 1550[11]. Bonde. Död ca 1620 i Soini[11].

VI Barn
Marketta Pietarintytär Hämäläinen. Född ca 1585[11]. Död 13.12.1671 i Soini, Keisari[7]. Tabell 99.
Tabell 200

VII. Markus Grelsson Hök;Hork. Född ca 1577 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[24]. Husbonde på Storhök 1624-42. Deltog i det 30-åriga kriget och kallades då Hork.[25] Död ca 1623 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Far Tabell 400.

VI Barn
Antti Markunpoika Hök. Född ca 1610 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Död 19.01.1668 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 224.
Juho Markunpoika Hök. Född ca 1617 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död (D. circum) 1676 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 100.
Tabell 224

VII. Antti Markunpoika Hök. Född ca 1610 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Död 19.01.1668 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Far Tabell 200. –Gift med Riitta Martintytär. Född ca 1610[7]. Död 1690 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[42]. Tabell 225.[40]

VI Barn
Erkki Antinpoika Hök. Född ca 1630 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död 1675 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 112.
Tabell 225

VII. Riitta Martintytär. Född ca 1610[7]. Var sjuk i 10 år före sin död.[11] Död 1690 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[42]. –Gift med Antti Markunpoika Hök. Född ca 1610 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Död 19.01.1668 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 224.[40]

VI Barn
Erkki Antinpoika Hök. Född ca 1630 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Bonde. Död 1675 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[7]. Tabell 112.
Tabell 228

VII. Abraham Matinpoika Finnilä. Född ca 1616[7]. Husbonde[9]. Var blind 9 år före sin död.[7] Död 29.11.1696 i Lappajärvi, Finnilä[7].[48] –Gift med Dordi Eskontytär. Död 1687 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7]. Tabell 229.[7]

VI Barn
Matti Abrahaminpoika Storfinnilä. Född (beräknad tid) 1638 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[44]. Husbonde[9]. Död 17.05.1696 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7]. Tabell 114.[43]
Tabell 229

VII. Dordi Eskontytär. Död 1687 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7]. –Gift med Abraham Matinpoika Finnilä. Född ca 1616[7]. Husbonde[9]. Död 29.11.1696 i Lappajärvi, Finnilä[7]. Tabell 228.[48][7]

VI Barn
Matti Abrahaminpoika Storfinnilä. Född (beräknad tid) 1638 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[44]. Husbonde[9]. Död 17.05.1696 i Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä[7]. Tabell 114.[43]
Tabell 236

VII. Henrik Strang. Född ca 1562[11]. Invånarna på Strang i Vimpeli kom från Pedersörenejden i det svenskösterbottniska kustområdet. Från gården Strang for tre "Strang" till Esse-åbygden, Johan Persson till Lappajärvis norra kustområde, Per Persson till Vimpeli och Henrik Persson till Alajärvi, Kurejoki. De medlemmar av Strang som nämns i denna släktutredning kommer från dessa områden och torde därför vara ättlingar eller nära släktingar. Dokumenten från denna tid är bristfälliga, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. [61]. Tillsvidare är det okänt vem var denna Henrik Strang, vars söner kom nästan samtidigt som husbönder till Strang, Storstrang och Lillstrang under första delen av 1600-talet. Han måste ha varit av släkten Strang, eftersom sönerna kallas Strang i skattelängder och domböcker på 1630-talet. Många släktforskare har dragit sina egna slutsatser gällande Henriks ursprung, men utan säkra bevis, varför saken lämnas öppen i detta sammanhang.[60][11]

VI Barn
Anders Henriksson Strang. Död 1661 i Pedersöre, Dalabäck[60].
Lauri Heikinpoika Strang. Lauri ville bli husbonde på Västerspangar på 1650-talet, men "förlorade" åt Esko Tuomaanpoika Koikkalainen, som hade gift sig med Helga Pietarintytär Strang, Lauris brorsdotter.[60]
Martti Heikinpoika Strang. Född ca 1601 i Vimpeli[56]. Husbonde på Strang 1625-1630 och på Storstrang 1632-1673.[56] Död 1685 i Vimpeli[56].
Per Henriksson Strang. Född ca 1603 i Vimpeli, Strang[56]. Bonde;kronojägare. Död 29.04.1668 i Vimpeli, Strang[57]. Tabell 118.
Tabell 240

VII. Pietari Paavonpoika Kauhajärvi;Koukkari. Född ca 1587[11]. Ättlingarna till Lappajärvis samer minns tiderna för flera sekel sedan, då några omkringflyttande familjer bodde vid Esseån och levde på fiske, jakt och renskötsel. Pietari Paavonpoika Koukkari, som bodde på Lapinniemi i Kauhajärvi, som hörde till Alajärvi hade i början av 1600-talet ett renstängsel som stals. För detta anklagade han Taavi Kärnä från Lappajärvi.[67] Far Tabell 480.

VI Barn
Juho Pietarinpoika Koukkari. Född (beräknad tid) 1607 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[65]. Bonde[11]. Död 05.04.1697 i Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari[7]. Tabell 120.[64]
Tabell 384

VIII. Olavi Pietarinpoika. Född ca 1520[11]. Död ca 1565 i Alajärvi[11].

VII Barn
Pietari Olavinpoika Skrabb. Född ca 1560[11]. Tabell 192.
Tabell 388

VIII. Olavi Juhonpoika Spangar. Född ca 1530[11]. Bonde;nämndeman[11]. De första medlemmarna av Spangar och Strang i "Sjödistriktet" i Södra Österbotten har kommit från Pedersöre. Enligt landsboken från 1546 bodde i Vimpeli (Vindala) Olof Spangare, Matts Persson Stronga (Strang) och Lars Klausson. Det är intressant att konstatera, att Olof nämndes i samband med ett gårdsnamn: Olof Spangar, Spongar, Spangare, Spång osv. då bönderna på den tiden kallades oftast vid förnamn tillsammans med patronym såsom Matts Persson. Det inte helt klart varifrån namnet Spangar har kommit, men ordet spang betyder bl.a. lås, spänne, stig, bro med andra ord sammanbindning. Det kunde vara en förkortning av spangemakare/spångmakare. Eftersom Spangarna har kommit från Pedersöre är det möjligt, att namnet härrör sig från Spangarviken i Sandudd. Namnet Spangar finns också i Gotland, Tyskland, Italien och Ungern samt i Amerika.[17] Enligt jordgranskningssprotokollet från 1608 omfattade Olavi Juhonpoika Österspangars odlingar 1 hektar grusjord, 1/2 hektar sumpmark, 1/2 hektar mulljord och 1 hektar brunmylla.[14][11]

VII Barn
Martti Olavinpoika Spangar. Född ca 1587 i Vimpeli, Spangar[11]. Död efter 1636 i Vimpeli[14]. Tabell 194.
Helga Olavintytär Spangar. Född ca 1596 i Vimpeli. Död 19.09.1686 i Vimpeli.
Tabell 400

VIII. Grels Henriksson Hök. Född ca 1550 i Alajärvi[26]. Husbonde på Storhök 1605-1623.[25] Familjen Hök bodde i ett rökpörte med fyra väggar till slutet av 1600-talet. Dessutom hade man ett fähus, ett stall, bodar, bastu och en ria. Odlingsarealen var 4 tunnland (2 ha) samt skogsmark och betesmark. Av de kvarstående byggnadsresterna kan man se, att lager- och fäbyggnaderna små och byggda av runda stockar. I slutet av 1500-talet var Hök skattemässigt öde, d.v.s. man kunde inte betala skatt. Lillhök byggdes i något skede åt den förökade familjen på en tomt på 12x26 meter enligt landsinspektionen 1608. Lillhök blev senare ett självständigt skattehemman på 1600-talet.[27] Död ca 1623 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Far Tabell 800.

VII Barn
Markus Grelsson Hök;Hork. Född ca 1577 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[24]. Död ca 1623 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Tabell 200.
Tabell 480

VIII. Paavo Antinpoika Kauhajärvi. Född ca 1547[11]. Bonde[11]. Husbonde 1584-91.[11]

VII Barn
Pietari Paavonpoika Kauhajärvi;Koukkari. Född ca 1587[11]. Tabell 240.
Tabell 800

IX. Henrik Magnusson Hök. Född i Alajärvi, Kurejoki[28]. Husbonde på Hök 1595-1599.[28] Död i Alajärvi, Kurejoki[28].[28] Far Tabell 1600.

VIII Barn
Grels Henriksson Hök. Född ca 1550 i Alajärvi[26]. Död ca 1623 i Alajärvi, Kurejoki, Hök[11]. Tabell 400.
Tabell 1600

X. Magnus Johansson Hök. Husbonde på Hök 1578-1593.[28] Död i Alajärvi, Kurejoki[29]. Far Tabell 3200.

IX Barn
Henrik Magnusson Hök. Född i Alajärvi, Kurejoki[28]. Död i Alajärvi, Kurejoki[28]. Tabell 800.[28]
Tabell 3200

XI. Johan Strang;Hök. Invånarna på Hök kom från Svenska Österbotten, Pedersöre, Kållby, Katternö, Strang. Därifrån for tre Strang, Johan Persson till nordliga strandområdet i Lappajärvi, Per Persson till Vimpeli och Henrik Persson till Alajärvi, Kurejoki. Enligt Strangs släktbok var Per Persson fader och Johan och Henrik söner. I Alajärvi fick Strang-släkten snabbt finskt blod och namnet Strang blev inte ett etablerat husnamn där som t.ex. i Vimpeli. Husnamnet användes ofta från generation till generation beroende på släkt- och språkförhållandena ända till 1600-talet. Namnet Hök blev dominerande i stället för Strang, och man kunde tala svenska ännu på 1600-talet.[30] Johan hade åtminstone två söner, varav Lars var husbonde på Hök 1556-1575, då han avled. Han var också nämndeman. Efter hans död nämns änkan Gertrud i husbondeförteckningen 1575-1577. Därefter blev den andre sonen Magnus husbonde på Hök till 1593.[28][28]

X Barn
Magnus Johansson Hök. Död i Alajärvi, Kurejoki[29]. Tabell 1600.

Namnindex
Namn Tabell
Agneta Tuomaantytär 60, 61
Anna N.N 96
Dordi Eskontytär 228, 229
Kirsti Laurintytär 194, 195
Liisa Erkintytär 114, 115
Liisa Laurintytär 100, 101
Maalin Maunontytär 102, 103
Malin N.N 192, 193
Maria Matintytär 12, 13
Marketta Olavintytär 118, 119
Olavi Pietarinpoika 384
Riitta Martintytär 224, 225
Riitta Tapanintytär 120, 121
Valpuri Paulintytär 30, 31
Yrjö Yrjönpoika 15
Björndahl, Lovisa Fredrika 1
Finnilä, Abraham Matinpoika 228, 229
Finnilä, Leena Matintytär 56, 57, 114, 115
Hämäläinen, Marketta Pietarintytär 98, 99, 198
Hämäläinen, Pietari 198
Hök, Antti Markunpoika 200, 224, 225
Hök, Erkki Antinpoika 112, 224, 225, 113
Hök, Grels Henriksson 400, 800
Hök, Henrik Magnusson 800, 1600
Hök, Juho Markunpoika 100, 200, 101
Hök, Kaarina Erkintytär 112, 113
Hök, Leena Juhontytär 58
Hök, Liisa Matintytär 24, 25, 50, 51
Hök, Magnus Johansson 1600, 3200
Hök, Matti Juhonpoika 50, 100, 101, 51
Hök;Hork, Markus Grelsson 200, 400
Hök;Lillhök, Heikki Erkinpoika 56, 112, 113, 57
Kauhajärvi, Paavo Antinpoika 480
Kauhajärvi;Koukkari, Pietari Paavonpoika 240, 480
Keisari, Marketta Vilpuntytär 98, 99
Keisari, Valpuri Vilpuntytär 48, 49, 98, 99
Keisari, Vilppu 98, 99
Koukkari, Erkki Heikinpoika 60
Koukkari, Heikki Heikinpoika 60
Koukkari, Juho Pietarinpoika 120, 240, 121
Koukkari, Sipi Heikinpoika 60
Koukkari, Susanna Heikintytär 60
Koukkari;Seppälä, Elias Heikinpoika 60
Koukkari;Seppälä, Heikki Juhonpoika 60, 120, 121, 61
Koukkari;Seppälä, Lauri Heikinpoika 30, 60, 61, 31
Krabbe, Charlotta Adele Simonsdotter 1
Krabbe, Lovisa Emelia Simonsdotter 1
Krabbe, Maria Helena 3
Krabbe, Maria Konstance Simonsdotter 1
Krabbe, Otto Pehr Alexander Simonsson 1
Krabbe, Petter Alfred Simonsson 1
Krabbe, Selma Elisabeth Simonsdotter 1
Krabbe, Simon Petter 1, 3
Lillhök, Antti Heikinpoika 56
Lillhök, Erkki Heikinpoika 56, 56
Lillhök, Erkki Simonpoika 14
Lillhök, Heikki Heikinpoika 56
Lillhök, Heikki Simonpoika 14
Lillhök, Iisakki Simonpoika 14, 15
Lillhök, Jaakko Simonpoika 28
Lillhök, Juhani Simonpoika 28
Lillhök, Kristiina Simontytär 6, 7, 14, 15
Lillhök, Liisa Heikintytär 56
Lillhök, Liisa Simontytär 6, 7, 14, 14, 28, 28, 29, 15
Lillhök, Maria Heikintytär 56
Lillhök, Maria Simontytär 6, 7, 14, 28, 15
Lillhök, Marketta Heikintytär 56
Lillhök, Marketta Simontytär 14, 15
Lillhök, Matti Heikinpoika 56
Lillhök, Matti Simonpoika 6, 7, 14, 28, 29
Lillhök, Riitta Simontytär 14, 28, 29
Lillhök, Simo Heikinpoika 28, 56, 57, 29
Lillhök, Simo Simonpoika 14, 28, 29, 15
Lillhök, Susanna Heikintytär 56
Lillhök, Susanna Simontytär 14, 15
Lillhök, Taavetti Simonpoika 14, 15
Lillhök, Tuomas Heikinpoika 56
Lillstrang, Heikki Matinpoika 25
Lillstrang, Marketta Heikintytär 25
Ollila, Leena Niilontytär 50, 51, 102, 103
Ollila, Niilo Olavinpoika 102, 103
Seppälä, Anna Heikintytär 60
Seppälä, Liisa Heikintytär 60
Seppälä, Liisa Laurintytär 14, 15, 30, 31
Skrabb, Abraham Juhaninpoika 12, 24, 25, 13
Skrabb, Anna Juhanintytär 24, 25
Skrabb, Erkki Juhaninpoika 24, 24
Skrabb, Erkki Olavinpoika 48, 96, 97, 49
Skrabb, Heikki Abrahaminpoika 12, 13
Skrabb, Heikki Juhaninpoika 24
Skrabb, Helena Simontytär 3, 6, 7
Skrabb, Jaakko Abrahaminpoika 12, 12, 13
Skrabb, Juhani Erkinpoika 24, 48, 49, 25
Skrabb, Juhani Juhaninpoika 24, 25
Skrabb, Juho Abrahaminpoika 12, 12
Skrabb, Kirsti Juhanintytär 24
Skrabb, Kustaa Abrahaminpoika 12, 13
Skrabb, Liisa Abrahamintytär 12
Skrabb, Liisa Juhanintytär 24
Skrabb, Maija Juhanintytär 24, 25
Skrabb, Maria Abrahamintytär 12, 12, 13, 13
Skrabb, Maria Simontytär 6, 7
Skrabb, Marketta Juhanintytär 24, 24, 25
Skrabb, Matti Abrahaminpoika 12
Skrabb, Matti Olavinpoika 96, 97
Skrabb, Olavi Pietarinpoika 96, 192, 193, 97
Skrabb, Pietari Olavinpoika 192, 384, 193
Skrabb, Saara Abrahamintytär 12
Skrabb, Saara Simontytär 6, 7
Skrabb, Simo Abrahaminpoika 6, 12, 13, 7
Skrabb, Susanna Abrahamintytär 12, 13
Skrabb, Susanna Juhanintytär 24, 25
Skrabb, Susanna Simontytär 6, 7
Skrabb, Valpuri Juhanintytär 24
Skrabb;Sihtala;Lillhök, Abraham Abrahaminpoika 12, 13
Skrabb;Tallbacka;Kyröläinen;Juutlaukkonen, Erkki Simonpoika 6, 7
Spangar, Helga Olavintytär 388
Spangar, Markus Martinpoika 194
Spangar, Martti Olavinpoika 194, 388, 195
Spangar, Matti Martinpoika 194
Spangar, N.N. Martintytär 96, 97, 194, 195
Spangar, Olavi Juhonpoika 388
Spangar, Olavi Martinpoika 194
Storfinnilä, Matti Abrahaminpoika 114, 228, 229, 115
Strang, Anders Henriksson 236
Strang, Helga Pietarintytär 118
Strang, Henrik 236
Strang, Kaarina Pietarintytär 118
Strang, Lauri Heikinpoika 236
Strang, Maria Pietarintytär 118
Strang, Marketta Pietarintytär 58, 59, 118, 119
Strang, Martti Heikinpoika 236
Strang, Olavi Pietarinpoika 118
Strang, Per Henriksson 118, 236, 119
Strang, Simo Pietarinpoika 118
Strang;Hök, Johan 3200
Söderlund, Maria Charlotta Andersdotter 1
Tikkanen, Juho Laurinpoika 58, 59
Tikkanen, Lauri Matinpoika 58, 116, 59
Tikkanen, Maria Laurintytär 58, 59
Tikkanen, Matti 116
Tikkanen, Olavi Laurinpoika 58, 59
Tikkanen, Riitta Laurintytär 28, 29, 58, 59
Tikkanen, Susanna Laurintytär 58

Ortindex
Ort Tabell
Alajärvi 12, 24, 96, 384, 97, 25, 400, 800, 13, 15
Alajärvi, Hök 24, 25
Alajärvi, Kurejoki 800, 1600, 3200
Alajärvi, Kurejoki, Hök 24, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 101, 51, 102, 103, 56, 112, 224, 225, 113, 57
Alajärvi, Kurejoki, Juutlaukkonen 6, 7
Alajärvi, Kurejoki, Lillhök 6, 12, 13, 7, 14, 28, 56, 112, 113, 57, 114, 115, 29, 58, 59, 15, 30, 31
Alajärvi, Kurejoki, Sihtala 14, 15
Alajärvi, Kurejoki, Sikkilä 14, 15
Alajärvi, Kurejoki, Sissala 14, 15
Alajärvi, Kurejoki, Storhök 6, 7, 14, 15
Alajärvi, Menkijärvi, Seppälä 14, 15, 30, 60, 120, 121, 61, 31
Alajärvi, Möksy, Kolanen 58, 59
Alajärvi, Möksy, Tikkanen 12, 13, 28, 29, 58, 59, 118, 119
Alajärvi, Pynttäri 24, 98, 99
Alajärvi, Skrabb 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 193, 97, 49, 25, 50, 51, 13, 7, 14, 15
Alajärvi, Skrabb, Gammelgård 6, 12, 24, 48, 96, 49, 98, 99, 25, 13, 7
Evijärvi, Skärufors 194
Gamlakarleby 1, 3
Gamlakarleby 3, 6, 7
Kuortane 30, 31
Kurejoki, Lillhök 6, 7
Kälviä 58, 116, 59
Lappajärvi 48, 49, 112, 113, 114, 115, 58, 116, 59
Lappajärvi, Finnilä 228, 229
Lappajärvi, Kauhajärvi, Koukkari 30, 60, 120, 240, 121, 61, 31
Lappajärvi, Savonkylä, Finnilä 56, 57, 114, 228, 229, 115
Lappajärvi, Savonkylä, Ollila 50, 51, 102, 103
Lappajärvi, Savonkylä, Vanhaketo 28, 29, 58
Pedersöre, Dalabäck 236
Purmo 12, 13
Soini 198
Soini, Keisari 48, 49, 98, 99, 198
Vimpeli 194, 388, 195, 25, 118, 236
Vimpeli, Lillstrang 25
Vimpeli, Spangar 194, 388, 195, 58, 59
Vimpeli, Strang 25, 58, 59, 118, 236, 119

Referenser
1: syntyneet/födda
2: Juutinrauman tullitilastot/Jylländsk tullstatistik;lokikirjat/skeppsdagböcker (Suomen sukututkimusseura/Genealogiska samfundet i Finland);Ojala, Jari 1996
3: Ojala Jari : Päämies-agentti -asetelman testaus: merimiesten karkaaminen 1700-1800-luvulla (Suomen sukututkimusseura/Merimieskirjallisuutta/artikkeleita (Internet);Ojala Jari 1999 s.320;Ojala Jari 1996 s.228-30
4: Ojala Jari 1999 s.307;rippikirja/kommunionbok
5: hautakirjoitus/gravskriften
6: vihityt/vigda
7: kuolleet/döda
8: Drake, Märta
9: rippikirja/kommunionbok
10: Het sitte Strangeja s.90
11: http://koti.japo.fi/~jkhpuro/esivanhemmat.htm
12: http://koti.japo.fi/~jkhpuro/esivanhemmat.htm#Taulu%201243
13: http://koti.japo.fi/~jkhpuro/esivanhemmat.htm#Taulu%2018
14: Het sitte Spangareita s.22
15: kuolleet/döda. D:ca 26 Tri.
16: Het sitte Spangareita s.8
17: Het sitte Spangareita s.5
18: vihityt/vigda. S. Matthii
19: Het sitte Strangeja s. 77
20: kuolleet/döda. 60 år
21: Alajärven historia s.58-59, 64
22: kuolleet/döda. Johan Marck. s. Höckz hustru
23: kuolleet/döda. 76½ år
24: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat0.htm; Het sitte Strangeja s.71
25: Het sitte Strangeja s. 28
26: http://koti.japo.fi/~jkhpuro/esivanhemmat.htm; Het sitte Strangeja s.70
27: Alajärven historia, ss.35-39
28: Het sitte Strangeja s. 70
29: Het sitte Strangeja s.70
30: Alajärven historia, ss.35-39; Het sitte Strangeja s.28
31: kuolleet/döda. 61 år
32: kuolleet/döda. (D. Annunc.)
33: kuolleet/döda. D:ca 10 Trin.
34: Het sitte Strangeja s.172
35: Het sitte Strangeja s.145
36: syntyneet/födda. d. 20 Trinit
37: syntyneet/födda. 2:e post Ep.
38: Alajärven historia s.70
39: vihityt/vigda. (D.O.Sanct)
40: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat0.htm#799
41: Het sitte Strangeja s. 76
42: kuolleet/döda. D. Conv. Pauli
43: Het sitte Strangeja s. 87
44: kuolleet/döda. 58 år
45: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat9.htm
46: kuolleet/döda. 92 år
47: kuolleet/döda. Matts Abraham Finniläinens enckia
48: rippikirja/kommunionbok Lappajärvi 1694-1709
49: syntyneet/födda; rippikirja/kommunionbok 1694-1709; Alajärven historia ss.45, 48;
50: Het sitte Strangeja s.134
51: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat9.htm; Het sitte Strangeja s.134
52: kuolleet/döda. 51 år, några mån. omainen: torpp. Lars Mattzs. Tickain
53: syntyneet/födda. Oloff Strångz drg. Larson Tickain , Johannes
54: syntyneet/födda. D:ca 7.Trin. Oloff Spangars drg. Lars Tickain
55: syntyneet/födda. Feria 1 Pasch. Olof Persons swåger Lars Tickanen
56: Het sitte Strangeja s.131
57: kuolleet/döda. Feria 2:da Pasch.
58: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat0.htm#799. 0.htm
59: Het sitte Strangeja s.133
60: Het sitte Strangeja s.130
61: Alajärven historia, s. 37, Het sitte Strangeja
62: rippikirja/kommunionbok Lappajärvi 1694-1709, Alajärvi 1728-38
63: kuolleet/döda; rippikirja/kommunionbok
64: http://koti.mbnet.fi/jormakos/heikki/sukututkimukset/heikki/dat0.htm
65: kuolleet/döda. 90 år
66: kuolleet/döda. D. 16. Trin.
67: Alajärven historia, s.25